Преглед на файлове

Update TF-A version to 2.2

Signed-off-by: Deepika Bhavnani <deepika.bhavnani@arm.com>
Change-Id: Ia03701e2e37e3a00a501b144960a4a65aedbfde9
tags/v2.2^2
Deepika Bhavnani преди 1 година
родител
ревизия
2ee6b2bc77
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Makefile

+ 1
- 1
Makefile Целия файл

@@ -8,7 +8,7 @@
# Trusted Firmware Version
#
VERSION_MAJOR := 2
VERSION_MINOR := 1
VERSION_MINOR := 2

# Default goal is build all images
.DEFAULT_GOAL := all


Зареждане…
Отказ
Запис