Procházet zdrojové kódy

Teach cmake config to find kpmcore include dir.

backups/branch-more-parted-flags-1457537983
Andrius Štikonas před 5 roky
rodič
revize
0bde7012cd
2 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 0 odebrání
  1. +2
    -0
      CMakeLists.txt
  2. +1
    -0
      KPMcoreConfig.cmake.in

+ 2
- 0
CMakeLists.txt Zobrazit soubor

@ -82,11 +82,13 @@ include_directories(${Qt5Core_INCLUDE_DIRS} ${UUID_INCLUDE_DIRS} ${BLKID_INCLUDE
add_subdirectory(src)
# create a Config.cmake and a ConfigVersion.cmake file and install them
set(INCLUDE_INSTALL_DIR "include/kpmcore/")
set(CMAKECONFIG_INSTALL_DIR "${CMAKECONFIG_INSTALL_PREFIX}/KPMcore")
ecm_configure_package_config_file("${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/KPMcoreConfig.cmake.in"
"${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/KPMcoreConfig.cmake"
INSTALL_DESTINATION ${CMAKECONFIG_INSTALL_DIR}
PATH_VARS INCLUDE_INSTALL_DIR
)
install(FILES "${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/KPMcoreConfig.cmake"

+ 1
- 0
KPMcoreConfig.cmake.in Zobrazit soubor

@ -1,3 +1,4 @@
@PACKAGE_INIT@
set_and_check(KPMCORE_INCLUDE_DIR "@PACKAGE_INCLUDE_INSTALL_DIR@")
include("${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/KPMcoreTargets.cmake")

Načítá se…
Zrušit
Uložit