Преглед на файлове

Add a missing features.h include.

master
Andrius Štikonas преди 3 месеца
родител
ревизия
efb970ba11
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      src/fs/filesystemfactory.h

+ 1
- 0
src/fs/filesystemfactory.h Целия файл

@@ -18,6 +18,7 @@
#ifndef KPMCORE_FILESYSTEMFACTORY_H
#define KPMCORE_FILESYSTEMFACTORY_H

#include "fs/feature.h"
#include "fs/filesystem.h"

#include "util/libpartitionmanagerexport.h"


Loading…
Отказ
Запис