Library for managing partitions. Common code for KDE Partition Manager and other projects. https://www.kde.org/applications/system/kdepartitionmanager/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

5 wiersze
141B

  1. @PACKAGE_INIT@
  2. set_and_check(KPMCORE_INCLUDE_DIR "@PACKAGE_INCLUDE_INSTALL_DIR@")
  3. include("${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/KPMcoreTargets.cmake")