Library for managing partitions. Common code for KDE Partition Manager and other projects. https://www.kde.org/applications/system/kdepartitionmanager/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

10 rader
316 B

  1. # SPDX-FileCopyrightText: 2015 Teo Mrnjavac <teo@kde.org>
  2. # SPDX-FileCopyrightText: 2016 Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>
  3. # SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later
  4. @PACKAGE_INIT@
  5. set_and_check(KPMCORE_INCLUDE_DIR "@PACKAGE_INCLUDE_INSTALL_DIR@")
  6. include("${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/KPMcoreTargets.cmake")