Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

1234567
  1. #!/usr/bin/env gnuplot
  2. set terminal pdf enhanced
  3. set output "mutualinformation.pdf"
  4. set xlabel "t"
  5. set ylabel "Mutual information"
  6. plot "mutualinformation" using 1:2 title "" with lines lw 3, 0 title ""