25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

8 satır
204 B

  1. #!/usr/bin/env gnuplot
  2. set terminal pdf enhanced
  3. set output "mutualinformation.pdf"
  4. set xlabel "t"
  5. set ylabel "Mutual information"
  6. plot "mutualinformation" using 1:2 title "" with lines lw 3, 0 title ""