TightVNC launcher
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

19 lines
311B

 1. #-------------------------------------------------
 2. #
 3. # Project created by QtCreator 2014-07-16T16:52:34
 4. #
 5. #-------------------------------------------------
 6. QT += core gui widgets
 7. TARGET = vnclauncher
 8. TEMPLATE = app
 9. SOURCES += main.cpp\
 10. dialog.cpp
 11. HEADERS += dialog.h
 12. FORMS += dialog.ui