TightVNC launcher
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Andrius Štikonas 8e53254848 Whitespace. 5 lat temu
COPYING Initial commit. 5 lat temu
dialog.cpp Whitespace. 5 lat temu
dialog.h Initial commit. 5 lat temu
dialog.ui Initial commit. 5 lat temu
main.cpp Initial commit. 5 lat temu
vnclauncher.pro Initial commit. 5 lat temu