Преглед на файлове

Fix name of wesnoth.mo file.

master
Andrius Štikonas преди 11 години
родител
ревизия
091981a30c
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      compile

+ 1
- 1
compile Целия файл

@@ -30,7 +30,7 @@ for BRANCH in $TRUNK $BRANCHES; do
fi
for file in `ls $DIR`; do
echo "Compiling $file";
$MSGFMT "$DIR/$file" -o "$MDIR/$BRANCH/`echo wesnoth-$file | sed "s/."$LCODE".po/.mo/" | sed "s/wesnoth-wesnoth//"`"
$MSGFMT "$DIR/$file" -o "$MDIR/$BRANCH/`echo wesnoth-$file | sed "s/."$LCODE".po/.mo/" | sed "s/wesnoth-wesnoth/wesnoth/"`"
done
rm "$MDIR/$BRANCH/wesnoth-manpages.mo" "$MDIR/$BRANCH/wesnoth-manual.mo"
done


Зареждане…
Отказ
Запис