Преглед на файлове

Revert xz, bzip2 compresses better.

master
Andrius Štikonas преди 3 години
родител
ревизия
17f5c593ee
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      pack
  2. +1
    -1
      variables

+ 1
- 1
pack Целия файл

@@ -53,7 +53,7 @@ for BRANCH in $BRANCHES; do
cd $LCODE-temp
$TAR --remove-files -cf ../$LCODE-$BRANCH.tar wesnoth*
cd ..
$XZ -9 $LCODE-$BRANCH.tar
$BZIP -9 $LCODE-$BRANCH.tar
echo "New archive created."
fi
rm -rf $BRANCH-temp


+ 1
- 1
variables Целия файл

@@ -32,7 +32,7 @@ MSGMERGE=`which msgmerge 2> /dev/null`
MSGINIT=`which msginit 2> /dev/null`
ISUTF8=`which isutf8 2> /dev/null`
TAR=`which tar 2> /dev/null`
XZ=`which xz 2> /dev/null`
BZIP=`which bzip2 2> /dev/null`
DIFF=`which diff 2> /dev/null`

# Colors


Зареждане…
Отказ
Запис