Przeglądaj źródła

Only check .po files.

master
Andrius Štikonas 3 lat temu
rodzic
commit
9180fb7191
1 zmienionych plików z 3 dodań i 2 usunięć
  1. +3
    -2
      statistics

+ 3
- 2
statistics Wyświetl plik

@ -82,8 +82,9 @@ for BRANCH in $BRANCHES; do
<td class=\"title\">graph</td>
</tr>" >> $STATSFILE
for file in `ls "$BRANCH"`; do
filename=`echo $file | sed s/.po//`
for files in $BRANCH/*.po; do
file=`basename $files`
filename=`basename $file .po`
npo=$(($npo + 1)); has_errors="no"; has_warnings="no";
# Extract the declared charset, may be we use this in future.

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz