Wesnoth localization tools
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Andrius Štikonas 9bf866f8a0 Remove ai from core textdomains. před 6 měsíci
compile Update email před 6 měsíci
pack Update email před 6 měsíci
statistics Remove ai from core textdomains. před 6 měsíci
update Add git worktree support to update script. před 6 měsíci
variables Remove ai from core textdomains. před 6 měsíci