Wesnoth localization tools
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
Andrius Štikonas 9bf866f8a0 Remove ai from core textdomains. 2 weken geleden
compile Update email 3 weken geleden
pack Update email 3 weken geleden
statistics Remove ai from core textdomains. 2 weken geleden
update Add git worktree support to update script. 3 weken geleden
variables Remove ai from core textdomains. 2 weken geleden