Wesnoth localization tools
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Andrius Štikonas 9bf866f8a0 Remove ai from core textdomains. 2 tygodni temu
compile Update email 3 tygodni temu
pack Update email 3 tygodni temu
statistics Remove ai from core textdomains. 2 tygodni temu
update Add git worktree support to update script. 3 tygodni temu
variables Remove ai from core textdomains. 2 tygodni temu