Wesnoth localization tools
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Andrius Štikonas 0374438141 Add an option to generate statistics for core domains only. 1 rok temu
compile Port to git. 7 lat temu
pack Revert xz: try 2. 1 rok temu
statistics Add an option to generate statistics for core domains only. 1 rok temu
update Port to git. 7 lat temu
variables Revert xz: try 2. 1 rok temu