Browse Source

Unfuzzy a lot of strings.

tags/1.11.13
Andrius Štikonas 6 years ago
parent
commit
38702a61b2
9 changed files with 156 additions and 1522 deletions
 1. +0
  -3
    ai.lt.po
 2. +15
  -67
    editor.lt.po
 3. +15
  -532
    help.lt.po
 4. +32
  -544
    lib.lt.po
 5. +6
  -163
    low.lt.po
 6. +1
  -1
    manual.lt.po
 7. +0
  -12
    sotbe.lt.po
 8. +0
  -48
    utbs.lt.po
 9. +87
  -152
    wesnoth.lt.po

+ 0
- 3
ai.lt.po View File

@@ -2753,6 +2753,3 @@ msgstr "Testuojamas DI"
#: data/ai/scenarios/scenario-test_move_to_targets.cfg:60
msgid "Idle AI"
msgstr ""

#~ msgid "Set AI parameters"
#~ msgstr "Nustatyti DI parameterus"

+ 15
- 67
editor.lt.po View File

@@ -120,7 +120,7 @@ msgstr "specialios"
#. [editor_times]: id=empty
#: data/core/editor/time-of-day.cfg:5
msgid "None"
msgstr ""
msgstr "Nėra"

#. [editor_times]: id=test
#: data/core/editor/time-of-day.cfg:10
@@ -195,13 +195,12 @@ msgstr "Vietovės"
#. [menu]: id=menu-editor-local-time
#: data/themes/editor.cfg:121
msgid "Assign Local Time"
msgstr ""
msgstr "Priskirti vietinį laiką"

#. [menu]: id=menu-editor-local-schedule
#: data/themes/editor.cfg:127
#, fuzzy
msgid "Assign Local Time Schedule"
msgstr "Priskirti paros laiką"
msgstr "Priskirti vietinį paros laiką"

#. [menu]: id=menu-editor-side
#: data/themes/editor.cfg:135
@@ -235,7 +234,7 @@ msgstr "Priskirti paros laiką"

#: src/editor/action/mouse/mouse_action_unit.cpp:58
msgid "Identifier: "
msgstr ""
msgstr "Identifikatorius: "

#: src/editor/action/mouse/mouse_action_unit.cpp:59
msgid "Name: "
@@ -255,7 +254,7 @@ msgstr "Kaina: "

#: src/editor/action/mouse/mouse_action_unit.cpp:63
msgid "Recruit: "
msgstr ""
msgstr "Samdyti:"

#: src/editor/editor_controller.cpp:173
msgid "Fatal error"
@@ -311,19 +310,16 @@ msgid "(New Map)"
msgstr "(Naujas žemėlapis)"

#: src/editor/map/context_manager.cpp:184
#, fuzzy
msgid "Choose a File to Open"
msgstr "Pasirinkite atveriamą žemėlapį"
msgstr "Pasirinkite atveriamą failą"

#: src/editor/map/context_manager.cpp:290
#, fuzzy
msgid "(New Scenario)"
msgstr "(Nauja pusė)"
msgstr "(Naujas scenarijus)"

#: src/editor/map/context_manager.cpp:322
#, fuzzy
msgid "(Unnamed Area)"
msgstr "(Naujas vietovė)"
msgstr "(Nepavadinta vietovė)"

#: src/editor/map/context_manager.cpp:345
msgid "(New Side)"
@@ -338,14 +334,12 @@ msgid "Error loading mask"
msgstr "Klaida, įkeliant kaukę"

#: src/editor/map/context_manager.cpp:435
#, fuzzy
msgid "ID"
msgstr "ID:"
msgstr "ID"

#: src/editor/map/context_manager.cpp:435
#, fuzzy
msgid "Rename Area"
msgstr "Pervadinti karį"
msgstr "Pervadinti vietovę"

#: src/editor/map/context_manager.cpp:446
msgid "Choose Target Map"
@@ -366,9 +360,8 @@ msgid "The file already exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Failas jau egzistuoja. Ar norite jį perrašyti?"

#: src/editor/map/context_manager.cpp:600
#, fuzzy
msgid "Save the Scenario As"
msgstr "Išsaugoti žemėlapį kaip"
msgstr "Išsaugoti scenarijų kaip"

#: src/editor/map/context_manager.cpp:639
msgid "No random map generators found."
@@ -391,9 +384,8 @@ msgstr ""
"išsaugojimo?"

#: src/editor/map/context_manager.cpp:766
#, fuzzy
msgid "This scenario is already open."
msgstr "Šis žemėlapis jau atvertas."
msgstr "Šis scenarijus jau atvertas."

#: src/editor/map/context_manager.cpp:788
#: src/editor/map/context_manager.cpp:843
@@ -401,9 +393,8 @@ msgid "This map is already open."
msgstr "Šis žemėlapis jau atvertas."

#: src/editor/map/context_manager.cpp:809
#, fuzzy
msgid "Scenario saved."
msgstr "Žemėlapis išsaugotas."
msgstr "Scenarijus išsaugotas."

#: src/editor/map/context_manager.cpp:823
msgid "Map saved."
@@ -439,9 +430,8 @@ msgid "File not found"
msgstr "Failas nerastas"

#: src/editor/map/map_context.cpp:133
#, fuzzy
msgid "Empty file"
msgstr "Tuščias žemėlapio failas"
msgstr "Tuščias failas"

#: src/editor/map/map_context.cpp:175
msgid ""
@@ -452,9 +442,8 @@ msgstr ""
"egzistuojantį failą"

#: src/editor/map/map_context.cpp:507
#, fuzzy
msgid "Could not save the scenario: $msg"
msgstr "Nepavyksta išsaugoti žemėlapio: $msg"
msgstr "Nepavyksta išsaugoti scenarijaus: $msg"

#: src/editor/map/map_context.cpp:534
msgid "Could not save into scenario"
@@ -496,44 +485,3 @@ msgstr "Joks"
#: src/gui/dialogs/editor_set_starting_position.cpp:98
msgid "Player $player_number"
msgstr "Žaidėjas $player_number"

#~ msgid ""
#~ "Use left/right mouse button to draw fore-/background terrain. Hold Shift "
#~ "to paint base layer only. Ctrl+click to sample terrain under cursor."
#~ msgstr ""
#~ "Naudokite kairįjį/dešinįjį pelės klavišą priešakinio plano/fono vietovės "
#~ "piešimui. Laikykite Shift, kad pieštumėte tik bazinį sluoksnį. Ctrl"
#~ "+spragtelėjimas pasiima vietovę po žymekliu."

#~ msgid ""
#~ "Left mouse button selects, right deselects. Hold Shift for magic-wand "
#~ "selection of tiles with same terrain."
#~ msgstr ""
#~ "Kairys pelės klavišas pažymi, dešinys atžymi. Laikykite nuspaustą Shift, "
#~ "kad pažymėti to paties landšafto bloką."

#~ msgid ""
#~ "Left mouse button displays player selection, right clears. Number keys "
#~ "scroll to the starting position, alt+number sets respective starting "
#~ "position under cursor, delete clears."
#~ msgstr ""
#~ "Kairysis pelės mygtukas rodo žaidėjo pažymėjimą, dešinysis – išvalo. "
#~ "Skaičių klavišais pereinama į pradžios poziciją, alt + skaičius nustato "
#~ "atitinkamo žaidėjo pradžios poziciją po žymeklių, delete – išvalo."

#~ msgid ""
#~ "Click to paste, zoom out for more accuracy when pasting large areas. Use "
#~ "the edit menu to transform the clipboard (rotate, mirror)."
#~ msgstr ""
#~ "Spragtelėkite, kad įklijuotumėte, susimažinkite vaizdą, kad pasiektumėte "
#~ "didesnį tikslumą, kai įklijuojate didelius plotus. Naudokite redagavimo "
#~ "meniu iškarpinės transformavimui (pasukimui, atspindėjimui)."

#~ msgid "terrain"
#~ msgstr "vietovė"

#~ msgid "Not implemented yet."
#~ msgstr "Dar nesuprogramuota."

#~ msgid "ID: "
#~ msgstr "ID: "

+ 15
- 532
help.lt.po View File

@@ -3661,88 +3661,78 @@ msgstr "Pirmoji sargyba — Ketvirtoji valanda"

#. [time]: id=dawn1
#: data/core/macros/schedules.cfg:478
#, fuzzy
msgid "First Dawn"
msgstr "Pirmoji sargyba"
msgstr "Pirmoji ara"

#. [time]: id=dawn2
#: data/core/macros/schedules.cfg:488
#, fuzzy
msgid "Second Dawn"
msgstr "Antroji sargyba"
msgstr "Antroji ara"

#. [time]: id=morning1
#: data/core/macros/schedules.cfg:498
#, fuzzy
msgid "First Morning"
msgstr "Rytas"
msgstr "Pirmasis rytas"

#. [time]: id=morning2
#: data/core/macros/schedules.cfg:507
#, fuzzy
msgid "Second Morning"
msgstr "Rytas"
msgstr "Antrasis rytas"

#. [time]: id=midday1
#: data/core/macros/schedules.cfg:516
#, fuzzy
msgid "First Midday"
msgstr "Vidurdienis"
msgstr "Pirmasis vidurdienis"

#. [time]: id=midday2
#: data/core/macros/schedules.cfg:525
#, fuzzy
msgid "Second Midday"
msgstr "Antroji sargyba"
msgstr "Antrasis vidurdienis"

#. [time]: id=afternoon1
#: data/core/macros/schedules.cfg:534
#, fuzzy
msgid "First Afternoon"
msgstr "Popietė"
msgstr "Pirmoji popietė"

#. [time]: id=afternoon2
#: data/core/macros/schedules.cfg:543
#, fuzzy
msgid "Second Afternoon"
msgstr "Popietė"
msgstr "Antroji popietė"

#. [time]: id=dusk1
#: data/core/macros/schedules.cfg:552
#, fuzzy
msgid "First Dusk"
msgstr "pirmas smūgis"
msgstr "Pirmoji prieblanda"

#. [time]: id=dusk2
#: data/core/macros/schedules.cfg:562
#, fuzzy
msgid "Second Dusk"
msgstr "Antroji sargyba"
msgstr "Antroji prieblanda"

#. [time]: id=short_dark
#: data/core/macros/schedules.cfg:572
msgid "The Short Dark"
msgstr ""
msgstr "Trumpoji tamsa"

#. [time]: id=long_dark1
#: data/core/macros/schedules.cfg:584
msgid "The Long Dark (1)"
msgstr ""
msgstr "Ilgoji tamsa (1)"

#. [time]: id=long_dark2
#: data/core/macros/schedules.cfg:596
msgid "The Long Dark (2)"
msgstr ""
msgstr "Ilgoji tamsa (2)"

#. [time]: id=long_dark3
#: data/core/macros/schedules.cfg:610
msgid "The Long Dark (3)"
msgstr ""
msgstr "Ilgoji tamsa (3)"

#. [time]: id=long_dark4
#: data/core/macros/schedules.cfg:622
msgid "The Long Dark (4)"
msgstr ""
msgstr "Ilgoji tamsa (4)"

#: data/core/macros/special-notes.cfg:3
msgid ""
@@ -5359,510 +5349,3 @@ msgstr "Mūšio dėl Vesnoto pagalba"
#: src/help.cpp:3479
msgid "Parse error when parsing help text: "
msgstr "Nagrinėjimo klaida nagrinėjant pagalbos tekstą: "

#~ msgid "Flat"
#~ msgstr "Plokščia"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Grassland'</italic> represents open plains, whether "
#~ "cultivated, cut back for grazing, or wild. Being open ground, grassland "
#~ "is both very easy to move across, but is also difficult to defend oneself "
#~ "in. Typically, those units that perform best on grassland are either "
#~ "cavalry, or very agile units which take advantage of the open space.\n"
#~ "\n"
#~ "Most units have defense of 30 to 40% on grassland."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Pievos'</italic>, nesvarbu ar naudojamos kaip dirbama žemė, "
#~ "ar kaip ganyklos, ar laukinės, yra sutapatinamos su atvira lyguma. Judėti "
#~ "per pievą yra lengva, tačiau joje sunku apsiginti. Pievose efektyviausi "
#~ "daliniai yra raiteliai arba labai judrūs daliniai, galintys išnaudoti "
#~ "atvirą erdvę.\n"
#~ "\n"
#~ "Dauguma dalinių pievose turi nuo 30 iki 40% gynybos rodiklį."

#~ msgid "Road"
#~ msgstr "Kelias"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Roads'</italic> are beaten paths of dirt, formed by many "
#~ "travelers passing over them. As far as gameplay is concerned, roads "
#~ "behave as <ref>dst='terrain_flat' text='flat'</ref> terrain.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Savanos yra lygumos su aukšta žole, randamos šiltesnio klimato pasaulio "
#~ "dalyse. Žaidime jos yra identiškos <ref>dst=terrain_grassland "
#~ "text=pievoms</ref>."

#~ msgid "Forest"
#~ msgstr "Miškas"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Forests'</italic> represent any woodland with significant "
#~ "undergrowth, enough to hinder passage. Though they slow nearly everyone "
#~ "down, forests do offer better defense to most units than open ground. "
#~ "Cavalry, however, have so much trouble navigating them that any benefit "
#~ "gained by stealth is negated. Elves are an exception to this general rule "
#~ "for forests. Not only do they possess full movement in forests, but they "
#~ "also gain a considerable defensive bonus. Dwarves are another exception "
#~ "to this rule; though they are able to plow through the forests without "
#~ "much loss of speed, their utter unfamiliarity with the terrain causes "
#~ "them to receive no defensive bonus.\n"
#~ "\n"
#~ "Most units have 50% defense in forests, but cavalry are limited to 30%. "
#~ "Elves, on the other hand, enjoy 60 to 70% defense, even their mounted "
#~ "units. Dwarves generally receive only 30% defense in forests.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Miškai'</italic>, tai pakankamai medžių ir augmenijos "
#~ "turinti vietovė trukdanti praeiti. Nors jie sulėtina beveik visus, miške "
#~ "daugumai dalinių galimybė apsiginti yra didesnė negu atviroje vietovėje. "
#~ "Tačiau raiteliams keliauti mišku taip sunku, kad jie praranda bet kokį "
#~ "pranašumą atsirandantį dėl slaptumo. Elfai yra išimtis šiai miškų "
#~ "taisyklei. Miškas jų ne tik kad nesulėtina, bet jie įgyja dar ir "
#~ "apčiuopiamą gynybinį pranašumą. Kita išimtis yra dvarfai, kurie miške "
#~ "greičio beveik nepraranda, tačiau neišmanydami vietovės jie gynybinio "
#~ "pranašumo neįgauna.\n"
#~ "\n"
#~ "Dauguma dalinių miške turi 50% gynybinį rodiklį, bet raiteliai teturi "
#~ "30%. Kita vertus, elfų rodiklis siekia 60–70%, įskaitant ir jų raituosius "
#~ "dalinius. Dvarfai paprastai miške turi 30% gynybos rodiklį.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Hills"
#~ msgstr "Kalvos"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Hills'</italic> represent any reasonably rough terrain, "
#~ "with enough dips and rises in the ground to provide some cover. Hills are "
#~ "difficult for most troops to navigate. Dwarves, trolls, and orcs have "
#~ "enough familiarity with the terrain that they can pass through it without "
#~ "being slowed down. Cavalry have enough trouble navigating the terrain "
#~ "that any defensive aid lent by cover is negated.\n"
#~ "\n"
#~ "Most units have about 50% defense in hills, whereas cavalry are limited "
#~ "to 40%. Dwarves enjoy 60% defense in hills.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Kalvos'</italic> yra pakankamai nelygi vietovė, kur yra "
#~ "pakankamai pasislėpimui tinkamų daubų ir iškilimų. Daugumai karių judėti "
#~ "kalvose yra sunku. Dvarfai, troliai ir orkai kalnuose yra pakankamai "
#~ "susipažinę su vietove, todėl gali ją įveikti be pristabdymo. Raiteliai "
#~ "gana sunkiai juda kalvota vietove, todėl jiems neturi kalvų teikiamo "
#~ "gynybinio pranašumas.\n"
#~ "\n"
#~ "Dauguma karių kalvose turi 50% gynybinį rodiklį, o raiteliai apribojami "
#~ "40%. Dvarfų gynybinis rodiklis kalvose yra net 60%.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Mountains"
#~ msgstr "Kalnai"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Mountains'</italic> are steep enough that units often have "
#~ "to climb over obstacles to move. By this nature, they provide a "
#~ "considerable defensive bonus for most troops, but they also severely "
#~ "impede any passage through them. Most cavalry simply cannot enter "
#~ "mountainous terrain; however, elvish cavalry is an exception to this, as "
#~ "are the goblin wolf riders. Both dwarves and trolls are native to "
#~ "mountainous terrain, and have a very easy time getting around.\n"
#~ "\n"
#~ "Most units receive about 60% defense in mountains, whereas Dwarves enjoy "
#~ "70%."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Kalnai'</italic> yra gan statūs, tad daliniai dažnai turi "
#~ "įveikinėti kliūtis lipdami. Daugumai karių tai suteikia papildomą "
#~ "apsaugą, bet labai apsunkina praeinamumą. Dauguma raiteliu negali net "
#~ "įjoti į kalnuotą vietovę, tačiau elfų raiteliai, kaip ir vilkais jojantys "
#~ "goblinai, yra išimtis. Ir dvarfai, ir troliai yra kalnų būtybės ir jiems "
#~ "įveikti kalnus yra vieni niekai.\n"
#~ "\n"
#~ "Dauguma karių kalnuose turi 60% gynybinį rodiklį, tuo tarpu dvarfai "
#~ "mėgaujasi 70%."

#~ msgid "Swamp"
#~ msgstr "Pelkė"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Swamps'</italic> represent any sort of wetlands. Swamps "
#~ "slow down nearly everyone, and inhibit their ability to defend "
#~ "themselves. An exception to this is any race bodily skilled in navigating "
#~ "water; these receive both full movement and a defensive bonus. Those that "
#~ "make their living in the wetlands are also adept at using this terrain "
#~ "for cover.\n"
#~ "\n"
#~ "Most units make do with 30% defense in swamps. Mermen, naga, and saurians "
#~ "all generally enjoy 60%."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Pelkės'</italic> atvaizduoja bet kokias pelkėtas vietoves. "
#~ "Pelkės sulėtina beveik visus ir mažina galimybę apsiginti, išskyrus tuos, "
#~ "kurių kūnai yra pritaikyti keliauti vandeniu; pelkė tokių karių "
#~ "nepristabdo, maža to, jie įgyja ir gynybinį pranašumą. Pelkių gyventojai "
#~ "puikiai išnaudoja šią vietovę priedangai.\n"
#~ "\n"
#~ "Dauguma dalinių pelkėje teturi 30% gynybinį rodiklį. Vandenių, nágų ir "
#~ "roplių gynybinis rodiklis paprastai yra 60%."

#~ msgid "Shallow Water"
#~ msgstr "Seklus vanduo"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Shallow water'</italic> represents any body of water deep "
#~ "enough to come up to roughly a man’s waist. This is enough to slow down "
#~ "nearly anyone and leave them wide open to attack. Dwarves, given that the "
#~ "water reaches up almost to their heads, have an extremely hard time of "
#~ "this. The exception is any race whose bodies naturally lend themselves to "
#~ "swimming, for which they receive a considerable defensive bonus and full "
#~ "movement.\n"
#~ "\n"
#~ "Most units make do with 20 to 30% defense in shallow water, whereas both "
#~ "naga and mermen enjoy 60%."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Seklus vanduo'</italic> vaizduoja bet kokį vandens telkinį, "
#~ "kurio gilumas yra iki žmogaus juosmens. Šis gilumas užtektinas sulėtinti "
#~ "kiekvieną ir palikti juos plačiai atvertus puolimams. Dvarfams apsiginti "
#~ "ypač sunku, nes vanduo beveik siekia jų galvas. Būtybės, kurių kūnai "
#~ "skirti plaukimui, yra viena išimtis, jos gauna pastebimą gynybinį "
#~ "pranašumą ir juda visu greičiu.\n"
#~ "\n"
#~ "Dauguma dalinių turi nuo 20 iki 30% gynybą sekliame vandenyje, tačiau "
#~ "nágai ir vandeniai mėgaujasi 60%."

#~ msgid "Deep Water"
#~ msgstr "Gilus vanduo"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Deep water'</italic> represents any body of water deep "
#~ "enough to cover a man’s head. Most units cannot enter deep water: it is "
#~ "the domain of units which can either fly, or are exceptionally strong "
#~ "swimmers.\n"
#~ "\n"
#~ "Mermen and naga both receive 50% defense in deep water, with full "
#~ "movement."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Gilus vanduo'</italic> vaizduoja vandens telkinį, kuriame "
#~ "vanduo padengia žmogaus galvą. Dauguma dalinių negali įplaukti į gilų "
#~ "vandenį: tai įmanoma tik daliniams, kurie yra gali skristi arba yra ypač "
#~ "geri plaukikai.\n"
#~ "\n"
#~ "Vandeniai ir nágai turi 50% gynybą giliame vandenyje ir juda visu greičiu."

#~ msgid "Frozen"
#~ msgstr "Užšalusi"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Frozen'</italic> terrain represents any flat area that is "
#~ "covered by snow or ice. Most units are slowed down on it, and have a "
#~ "harder time defending themselves. Note that swimming units, even those "
#~ "who can breathe underwater, cannot swim underneath ice.\n"
#~ "\n"
#~ "Most units have 20 to 40% defense in frozen terrain."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Užšalusi'</italic> vietovė vaizduoja bet kokią lygumą, "
#~ "apklotą sniegu ir ledu. Dauguma dalinių joje juda lėčiau ir turi sunkumų "
#~ "ginantis. Plaukiojantys daliniai, netgi tie, kurie gali kvėpuoti po "
#~ "vandeniu, po ledu plaukti negali.\n"
#~ "\n"
#~ "Dauguma dalinių turi nuo 20 iki 40% gynybinį rodiklį užšalusioje lygumoje."

#~ msgid "Castle"
#~ msgstr "Pilis"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Castles'</italic> are any sort of permanent fortification. "
#~ "Nearly all units receive a considerable bonus to their defense by being "
#~ "stationed in a castle, and most units receive full movement in a castle. "
#~ "Stationing units in a castle represents its defensive capability. Without "
#~ "a unit in each wall hex, an enemy can simply sneak into the castle "
#~ "unchallenged, gaining the same defensive bonus as everyone inside.\n"
#~ "\n"
#~ "Most units have about 60% defense in a castle.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Pilys'</italic> yra bet kokie nuolatiniai apsauginiai "
#~ "įtvirtinimai. Beveik visų pilyje dislokuotų dalinių galimybė apsiginti "
#~ "pastebimai išauga ir dauguma dalinių pilyje gali judėti visu greičiu. "
#~ "Pilyje dislokuoti daliniai parodo jos gynybinę galią. Jeigu daliniai nėra "
#~ "užpildę visų pilies pasienyje esančių langelių, priešas gali tiesiog "
#~ "prasmukti vidun be pasipriešinimo ir įgyti tokias pačias gynybines "
#~ "galias, kaip ir kiti pilyje esantys daliniai.\n"
#~ "\n"
#~ "Dauguma dalinių pilyje turi apie 60% gynybinį rodiklį.\n"

#~ msgid "Sand"
#~ msgstr "Smėlis"

#~ msgid ""
#~ "The instability of <italic>text='sand'</italic> makes it harder for most "
#~ "units to cross, and leaves them wide open to attack. In contrast, the "
#~ "wide feet or snakelike bodies of the reptilian races make sand much "
#~ "easier for them to navigate.\n"
#~ "\n"
#~ "Most units receive 20 to 40% defense in sand."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Smėlio'</italic> klampumas apsunkina daugumos dalinių "
#~ "judėjimą ir nesudaro priedangos priešo atakos atveju. Tačiau "
#~ "plačiapadžiams arba gyvačių formos kūnus turintiems roplių rasių "
#~ "daliniams smėlis kaip tik palengvina judėjimą.\n"
#~ "\n"
#~ "Dauguma dalinių smėlynuose turi nuo 20 iki 40% gynybinį rodiklį."

#~ msgid "Desert"
#~ msgstr "Dykuma"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Deserts'</italic> have a somewhat different composition "
#~ "than small sand pits or beaches, however for gameplay purposes they are "
#~ "identical. See <ref>dst='terrain_sand' text='sand'</ref>."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Dykumos'</italic> turi kiek kitokią sudėtį, negu mažos "
#~ "smėlio duobutės ar paplūdimiai, tačiau žaidime jų savybės vienodos. "
#~ "Žiūrėkite <ref>dst='terrain_sand' text='smėlį'</ref>."

#~ msgid "Cave"
#~ msgstr "Urvas"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Cave'</italic> terrain represents any underground cavern "
#~ "with enough room for a unit to pass. Most units are wholly unfamiliar "
#~ "with the terrain, and thus are both slowed down and hindered in defense. "
#~ "Dwarves and trolls, who make their homes in caves, both have a relatively "
#~ "easy time navigating this terrain, especially dwarves, who by dint of "
#~ "their small size can navigate many obstacles that other races cannot. "
#~ "Occasionally caves are <ref>dst='terrain_illuminated_cave' "
#~ "text='illuminated'</ref>.\n"
#~ "\n"
#~ "Most units receive 20 to 40% defense in caves, whereas dwarves have 50%."
#~ msgstr "Uolos tai bet kokia viršžeminė "

#~ msgid "Rockbound Cave"
#~ msgstr "Uolėtas urvas"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Rockbound cave'</italic> terrain is formed by the action of "
#~ "water and wind, carrying erosive particles that carve the rock. It "
#~ "resembles a scraggy underground cavern which reduces efficiency of most "
#~ "units, but shoulders defense. Dwarves and trolls, who are main settlers "
#~ "of caves, have a relatively easy time navigating this terrain. Dwarves, "
#~ "who by dint of their small size have the full advantage of navigation in "
#~ "such topography. Occasionally caves are "
#~ "<ref>dst='terrain_illuminated_cave' text='illuminated'</ref>\n"
#~ "\n"
#~ "Most units have about 50% defense in rocky caves, whereas cavalry are "
#~ "limited to 40%. Dwarves enjoy 60% defense in rockbound caves."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Uolėtas urvas'</italic> yra suformuotas vėjyje ir vandenyje "
#~ "esančių erozinių dalelių, kurios išėda uolienas. Siauras požeminis urvas "
#~ "sumažina daugumos dalinių efektyvumą, bet sustiprina gynybinį pajėgumą. "
#~ "Dvarfai ir troliai yra urvų gyventojai, todėl jiems šioje aplinkoje "
#~ "judėti pakankamai lengva. Dvarfai dėl savo mažo ūgio urvuose turi visišką "
#~ "pranašumą. Vietomis urvai yra <ref>dst='terrain_illuminated_cave' "
#~ "text='apšviesti'</ref> \n"
#~ "\n"
#~ "Dauguma dalinių turi apie 50% gynybinį rodiklį uolėtuose urvuose, tuo "
#~ "tarpu raiteliai teturi 40%. Dvarfų gynybinis rodiklis uolėtuose urvuose "
#~ "net 60%. "

#~ msgid "Illuminated Cave"
#~ msgstr "Apšviestas urvas"

#~ msgid ""
#~ "Rare patches of the underground world are illuminated by light from the "
#~ "surface shining down into the gloomy darkness. This provides an attack "
#~ "bonus for lawful units and removes the attack bonus from chaotic units. "
#~ "In all other regards this terrain is functionally identical to normal "
#~ "<ref>dst='terrain_cave' text='cave terrains'</ref>."
#~ msgstr ""
#~ "Tik retose požeminio pasaulio vietose išorės šviesa pasiekia "
#~ "apsiblaususias tamsumas. Tai suteikia geresnį puolimą šviesos daliniams "
#~ "ir pablogina chaotiškiems daliniams. Visais kitais atžvilgiais ši aplinka "
#~ "identiška kitiems <ref>dst='terrain_cave' text='urvams'</ref>urvams."

#~ msgid "Mushroom Grove"
#~ msgstr "Grybų giraitė"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Mushroom groves'</italic> are vast underground forests of "
#~ "giant mushrooms, which thrive in the damp darkness. Most units have "
#~ "trouble negotiating the spongy floor of smaller fungi, but they have "
#~ "plenty of cover behind the larger stalks. Mounted units, however, become "
#~ "completely mired and lack proper freedom of movement in combat. Undead "
#~ "units have a natural affinity for decay and function quite well in "
#~ "mushroom forests.\n"
#~ "\n"
#~ "Most units receive 50% to 60% defense in mushroom groves, whereas cavalry "
#~ "receive only 20%."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Grybų giraitės'</italic> yra didelė milžiniškų grybų "
#~ "požeminė karalystė, paskandinta nuolatinėje tamsoje. Dauguma karių turi "
#~ "sunkumų judėdami samanotu paviršiumi, tačiau nesunkiai gali pasislėpti už "
#~ "storų kotų. Tačiau raiti kariai dažnai įklimpsta ir mūšio metu yra "
#~ "nejudrūs. Nemirėliai grybų giraitėje jaučiasi neblogai dėl savo polinkio "
#~ "į irimą.\n"
#~ "\n"
#~ "Grybų giraitėje dauguma dalinių turi nuo 50 iki 60% gynybinį rodiklį, o "
#~ "raiteliai turi tik 20%."

#~ msgid "Village"
#~ msgstr "Kaimas"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Villages'</italic> represent any group of buildings, human "
#~ "or otherwise. Almost all units, even cavalry, have an easy time "
#~ "navigating villages, and most units gain a defensive bonus from being "
#~ "stationed in a village. Villages allow units the resources to clean and "
#~ "tend to their wounds, which allows any unit stationed therein to heal "
#~ "eight hitpoints each turn, or to be cured of poison.\n"
#~ "\n"
#~ "Most units have 50 to 60% defense in villages, whereas cavalry receive "
#~ "only 40%.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Kaimus'</italic> sudaro pastatai, žmonės ir visa kita. "
#~ "Beveik visi daliniai, netgi raiteliai, neturi jokių problemų judėti kaimo "
#~ "vietovėje ir beveik visi įgauna didesnę gynybinę galią. Kaimai suteikia "
#~ "galimybę išsigydyti žaizdas, todėl kiekvieno ėjimo metu daliniai gauna 8 "
#~ "gyvybės taškus arba yra išgydomas nuo nuodų.\n"
#~ "\n"
#~ "Kaimuose dauguma dalinių turi nuo 50 iki 60% gynybinį rodiklį, o "
#~ "raiteliai turi tik 40%.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Submerged Village"
#~ msgstr "Užtvindytas kaimas"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Submerged villages'</italic> are the homes of merfolk and "
#~ "nagas. While water-dwelling creatures are at home here, land-dwellers "
#~ "have a hard time navigating and defending these villages. However, like "
#~ "any village, the facilites are available to all creatures which allow "
#~ "units to tend to their wounds. Any unit stationed in a village can heal "
#~ "eight hitpoints each turn, or be cured of poison.\n"
#~ "\n"
#~ "Merfolk and nagas have 60% defense in submerged villages, whereas land "
#~ "based units usually have a low defense."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Povandeniniai kaimai'</italic> yra vandenių ir nágų "
#~ "gyvenamoji vieta. Nors vandens padarams tai natūrali aplinka, žemės "
#~ "padarams yra sunku judėti ir gintis povandeniniuose kaimuose. Tačiau kaip "
#~ "ir kituose kaimuose, čia galima išsigydyti savo žaizdas. Bet koks dalinys "
#~ "kiekvieno ėjimo metu gauna 8 gyvybės taškus arba yra išgydomas nuo "
#~ "nuodų.\n"
#~ "\n"
#~ "Povandeniniuose kaimuose vandeniai ir nágai turi 60% gynybinį rodiklį, o "
#~ "žemės padarai paprastai turi žemą gynybinį rodiklį. "

#~ msgid "Unwalkable"
#~ msgstr "Nevaikštoma"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Unwalkable terrain'</italic> covers any chasm or gorge "
#~ "which, as the name implies, cannot be crossed simply by walking. Chasms "
#~ "are noted for sheer walls which would take days to traverse. As far as "
#~ "gameplay is concerned, only units capable of flying can cross this "
#~ "terrain."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Nepraeinamos vietovės'</italic>, kaip ir sako pavadinimas, "
#~ "yra nepraeinamos tiesiog einant. Įveikti stačias sienas turinčias "
#~ "bedugnes prireiktų kelių dienų. Pagal ši žaidimą tik skraidyti galintys "
#~ "daliniai gali įveikti šią vietovę. "

#~ msgid "Lava"
#~ msgstr "Lava"

#~ msgid ""
#~ "The dangers inherent in trying to walk on <italic>text='lava'</italic> "
#~ "are fairly obvious. As far as movement is concerned, lava is equivalent "
#~ "to <ref>dst='terrain_unwalkable' text='unwalkable'</ref> terrain, and can "
#~ "only be crossed by those units capable of flying a considerable distance "
#~ "above it. The molten magma also produces a substantial glow, illuminating "
#~ "the area immediately above it. This provides an attack bonus for lawful "
#~ "units and removes the attack bonus from chaotic units."
#~ msgstr ""
#~ "Bandymas eiti <italic>text='lava'</italic>, be abejo, yra pavojingas. Kai "
#~ "reikia pereiti lavą, kaip ir <ref>dst='terrain_unwalkable' "
#~ "text='nepereinamos'</ref>vietovės atveju, tik aukštai skraidantys "
#~ "daliniai gali skristi virš jos. Išsilydžiusi magma švyti apšviesdama "
#~ "erdvę virš jos. Šviesos daliniams tai suteikia puolimo pranašumą, o "
#~ "chaotiškiems daliniams – pablogina."

#~ msgid "River Ford"
#~ msgstr "Upės brasta"

#~ msgid ""
#~ "When a river happens to be extremely shallow, passing over it is a "
#~ "trivial matter for land based units. Moreover, any creature best adapted "
#~ "to swimming has full mobility even at such places in the river. As far as "
#~ "gameplay is concerned, a river ford is treated as either grassland or "
#~ "shallow water, choosing whichever one offers the best defensive and "
#~ "movement bonuses for the unit on it."
#~ msgstr ""
#~ "Kai upė labai sekli sausumos daliniams ją pereiti nėra jokių kliūčių. "
#~ "Negana to, vandens padarai net ir esant tokiam upės seklumui nepraranda "
#~ "savo judrumo. Šiame žaidime upės brasta prilyginama pievai ar sekliems "
#~ "vandenims, pasirenkant kuri aplinka daliniui duotų geriausią gynybą ir "
#~ "nevaržytų judėjimo."

#~ msgid "Coastal Reef"
#~ msgstr "Pakrantės uolynai"

#~ msgid ""
#~ "<italic>text='Coastal reefs'</italic> are shallows formed by stone, coral "
#~ "and sand. This provides most land units with a more steady footing and "
#~ "defensive positions than wading in shallow water normally would and also "
#~ "grants most water-dwelling races an exceptionally high defense.\n"
#~ "\n"
#~ "Mermen and Naga both receive 70% defense on coastal reefs."
#~ msgstr ""
#~ "<italic>text='Pakrantės uolynai'</italic> suformuoti iš akmenų, smėlio ir "
#~ "koralų. Tai suteikia daugumai žemės dalinių geresnę galimybę lengvai "
#~ "judėti ir apsiginti nei sekliuose vandenyse. Pakrantė taip pat suteikia "
#~ "vandens gyventojams išskirtinai didelę gynybinę galią.\n"
#~ "\n"
#~ "Vandeniai ir nágai pakrantės uolynuose gauna 70% gynybinį rodiklį."

#~ msgid "Bridge"
#~ msgstr "Tiltas"

#~ msgid ""
#~ "To those capable of building one, the ability to lay a "
#~ "<italic>text='bridge'</italic> offers a liberation from the fickle nature "
#~ "of waterways, whose fords come and go with the rise and fall of the "
#~ "waterline. This is to say nothing of the luxury of dry feet, the loss of "
#~ "which is no laughing matter in the cold months of the year.\n"
#~ "\n"
#~ "For those who go by land or sea, a bridge is the best of both worlds — "
#~ "for gameplay purposes, it is treated either as grassland or the "
#~ "underlying water, whichever offers the best movement and defensive "
#~ "bonuses for the unit occupying the bridge hex. Note that a swimming unit "
#~ "and a land unit are not capable of occupying a bridge hex at the same "
#~ "time."
#~ msgstr ""
#~ "Tiems, kurie turi statybos įgūdžių, <italic>text='tiltų'</italic> "
#~ "pastatymas leidžia išvengti bridimo nepastoviais vandens keliais, kurie "
#~ "atsiranda ir pradingsta kintant vandens lygiui. Jau nekalbant apie "
#~ "prabangą išsaugoti sausas kojas, kas yra visai nejuojinga šaltuoju metų "
#~ "laiku.\n"
#~ "\n"
#~ "Ir tiems kurie vaikšto žeme, ir tiems kurie plaukia jūra, tiltas žaidime "
#~ "naudojamas pasirinktinai kaip pieva arba po tiltu esantis vanduo, "
#~ "priklausomai nuo to kuri vietovė suteiktų geriausią judėjimo ir gynybos "
#~ "galią ant tilto esančiam daliniui. Turėkite omeny, kad tuo pačiu metu ant "
#~ "tilto negali būti ir žemės, ir vandens padarai."

#~ msgid "Impassable"
#~ msgstr "Nepraeinama"

#~ msgid ""
#~ "Obstacles that not even the most determined traveler may overcome include "
#~ "solid walls of stone and mountains so tall and steep that they are "
#~ "constantly wreathed in cloud. Even flying creatures cannot navigate the "
#~ "jagged peaks at such rarified heights, and not even the fiercest troll "
#~ "can smash through thick walls of stone."
#~ msgstr ""
#~ "Kliūtys, kurių net labai pasiryžęs keliautojas negali įveikti, yra storos "
#~ "akmeninės sienos ir aukšti kalnai, tokie aukšti, kad juos nuolat gaubia "
#~ "debesys. Netgi skraidantys padarai negali orientuotis tarp dantytų "
#~ "viršūnių tokiame dideliame aukštyje ir netgi smarkiausias trolis negali "
#~ "prasibrauti pro storas akmenines sienas."

+ 32
- 544
lib.lt.po View File

@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
#. [terrain_type]: id=tri_trash
#: data/core/terrain.cfg:18
msgid "Trash"
msgstr ""
msgstr "Šiukšliadėžė"

#. [terrain_type]: id=tri_bones
#: data/core/terrain.cfg:27
@@ -1317,9 +1317,8 @@ msgstr ""

#. [terrain_type]: id=sand
#: data/core/terrain.cfg:2254
#, fuzzy
msgid "Sands"
msgstr "Smėlis"
msgstr "Smėlynai"

#. [terrain_type]: id=reef
#: data/core/terrain.cfg:2271
@@ -1667,16 +1666,15 @@ msgstr "Nėra jokio aprašymo."
#. [label]
#: data/gui/default/window/addon_description.cfg:320
msgid "Website:"
msgstr ""
msgstr "Svetainė:"

#. [label]: id=url_none
#: data/gui/default/window/addon_description.cfg:344
msgid "url^None"
msgstr ""
msgstr "Nėra"

#. [button]: id=url_copy
#: data/gui/default/window/addon_description.cfg:379
#, fuzzy
msgid "url^Copy"
msgstr "Kopijuoti"

@@ -1689,7 +1687,7 @@ msgstr "Pasirinkite norimą užkrauti žaidimą"
#. [button]: id=url_go
#: data/gui/default/window/addon_description.cfg:393
msgid "url^Go"
msgstr ""
msgstr "Eiti"

#. [button]: id=url_go
#: data/gui/default/window/addon_description.cfg:394
@@ -1699,12 +1697,12 @@ msgstr ""
#. [label]
#: data/gui/default/window/addon_description.cfg:422
msgid "Dependencies:"
msgstr ""
msgstr "Priklausomybės:"

#. [scroll_label]: id=dependencies
#: data/gui/default/window/addon_description.cfg:436
msgid "addon_dependencies^None"
msgstr ""
msgstr "Nėra"

#. [label]
#: data/gui/default/window/addon_description.cfg:454
@@ -1827,12 +1825,12 @@ msgstr ""
#. [row]
#: data/gui/default/window/addon_filter_options.cfg:377
msgid "sort^Ascending"
msgstr ""
msgstr "Didėjančiai"

#. [row]
#: data/gui/default/window/addon_filter_options.cfg:382
msgid "sort^Descending"
msgstr ""
msgstr "Mažėjančiai"

#. [scroll_label]
#: data/gui/default/window/addon_uninstall_list.cfg:70
@@ -1980,7 +1978,7 @@ msgstr "Metaduomenys:"
#. [button]: id=image_button
#: data/gui/default/window/custom_tod.cfg:147
msgid "Image"
msgstr ""
msgstr "Paveikslėlis"

#. [button]: id=mask_button
#: data/gui/default/window/custom_tod.cfg:157
@@ -1990,7 +1988,7 @@ msgstr ""
#. [button]: id=sound_button
#: data/gui/default/window/custom_tod.cfg:167
msgid "Sound"
msgstr ""
msgstr "Garsas"

#. [label]: id=current_sound
#: data/gui/default/window/custom_tod.cfg:180
@@ -2108,12 +2106,12 @@ msgstr "Nepereinama"
#. [toggle_button]: id=visible_fog_toggle
#: data/gui/default/window/editor_edit_label.cfg:130
msgid "Visible in fog"
msgstr ""
msgstr "Matomas rūke"

#. [toggle_button]: id=visible_shroud_toggle
#: data/gui/default/window/editor_edit_label.cfg:148
msgid "Visible in shroud"
msgstr ""
msgstr "Matomas užsklandoje"

#. [label]: id=title
#: data/gui/default/window/editor_edit_scenario.cfg:42
@@ -2124,7 +2122,7 @@ msgstr "Scenarijaus tikslas"
#. [label]
#: data/gui/default/window/editor_edit_scenario.cfg:72
msgid "Identifier:"
msgstr ""
msgstr "Identifikatorius:"

#. [label]
#: data/gui/default/window/editor_edit_scenario.cfg:173
@@ -2134,9 +2132,8 @@ msgstr "Patirties modifikatorius"

#. [label]
#: data/gui/default/window/editor_edit_scenario.cfg:204
#, fuzzy
msgid "Turns:"
msgstr "Ėjimas"
msgstr "Ėjimai:"

#. [toggle_button]: id=victory_when_enemies_defeated
#: data/gui/default/window/editor_edit_scenario.cfg:244
@@ -2168,15 +2165,13 @@ msgstr ""

#. [label]
#: data/gui/default/window/editor_edit_side.cfg:133
#, fuzzy
msgid "Team name:"
msgstr "Tik komandai"
msgstr "Komandos pavadinimas:"

#. [toggle_button]: id=share_maps
#: data/gui/default/window/editor_edit_side.cfg:188
#, fuzzy
msgid "Share map"
msgstr "Animuoti žemėlapį"
msgstr "Dalintis žemėlapiu"

#. [toggle_button]: id=no_leader
#: data/gui/default/window/editor_edit_side.cfg:200
@@ -2204,7 +2199,7 @@ msgstr "Būsenos lentelė"
#. [label]
#: data/gui/default/window/editor_edit_side.cfg:269
msgid "Gold:"
msgstr ""
msgstr "Auksas:"

#. [label]
#: data/gui/default/window/editor_edit_side.cfg:297
@@ -2215,7 +2210,7 @@ msgstr "Auksas kaimui"
#. [label]
#: data/gui/default/window/editor_edit_side.cfg:325
msgid "Income:"
msgstr ""
msgstr "Pajamos:"

#. [label]
#: data/gui/default/window/editor_edit_side.cfg:353
@@ -2509,9 +2504,8 @@ msgstr ""

#. [button]: id=copy_
#: data/gui/default/window/game_paths.cfg:48
#, fuzzy
msgid "Copy this path to clipboard"
msgstr "Pasirinkite norimą užkrauti žaidimą"
msgstr "Šį kelią kopijuoti į iškarpinę"

#. [button]: id=browse_
#: data/gui/default/window/game_paths.cfg:63
@@ -2525,44 +2519,38 @@ msgstr ""

#. [label]: id=title
#: data/gui/default/window/game_paths.cfg:105
#, fuzzy
msgid "Game Paths"
msgstr "Urvo takas"
msgstr "Žaidimo keliai"

#. [grid]
#: data/gui/default/window/game_paths.cfg:127
#, fuzzy
msgid "Game data:"
msgstr "Metaduomenys:"
msgstr "Žaidimo duomenys:"

#. [grid]
#: data/gui/default/window/game_paths.cfg:129
#, fuzzy
msgid "Configuration:"
msgstr "Paprašytas patvirtinimas"
msgstr "Konfigūracija:"

#. [grid]
#: data/gui/default/window/game_paths.cfg:131
#, fuzzy
msgid "User data:"
msgstr "Metaduomenys:"
msgstr "Naudotojo duomenys:"

#. [grid]
#: data/gui/default/window/game_paths.cfg:133
#, fuzzy
msgid "Saved games:"
msgstr "Išsaugoti žaidimą"
msgstr "Įrašyti žaidimai:"

#. [grid]
#: data/gui/default/window/game_paths.cfg:135
#, fuzzy
msgid "Add-ons:"
msgstr "Priedai"
msgstr "Priedai:"

#. [grid]
#: data/gui/default/window/game_paths.cfg:137
msgid "Cache:"
msgstr ""
msgstr "Podėlis:"

#. [label]: id=lblTitle
#: data/gui/default/window/game_save.cfg:42
@@ -2606,7 +2594,7 @@ msgstr "Tipas"
#. [label]: id=name
#: data/gui/default/window/gamestate_inspector.cfg:164
msgid "Items"
msgstr ""
msgstr "Daiktai"

#. [label]
#: data/gui/default/window/gamestate_inspector.cfg:223
@@ -3016,7 +3004,7 @@ msgstr "Slaptažodis:"
#. [label]
#: data/gui/default/window/mp_depcheck_confirm_change.cfg:40
msgid "Confirm"
msgstr ""
msgstr "Patvirtinti"

#. [label]
#: data/gui/default/window/mp_depcheck_confirm_change.cfg:98
@@ -3419,7 +3407,7 @@ msgstr "Spartieji klavišai"

#: src/game_preferences_display.cpp:204
msgid "Paths"
msgstr ""
msgstr "Keliai"

#: src/game_preferences_display.cpp:206
msgid "Sound effects"
@@ -3813,9 +3801,8 @@ msgid "Roads between castles"
msgstr "Keliai tarp pilių"

#: src/generators/mapgen_dialog.cpp:256
#, fuzzy
msgid "Show labels"
msgstr "Rodyti nuplaukiančius užrašus"
msgstr "Rodyti žymes"

#: src/generators/mapgen_dialog.cpp:314
msgid "/1000 tiles"
@@ -4219,9 +4206,8 @@ msgid "LeftDown"
msgstr ""

#: src/hotkey/hotkey_item.cpp:438
#, fuzzy
msgid "Unknown"
msgstr "Nežinoma era"
msgstr "Nežinoma"

#: src/hotkey/hotkey_item.cpp:441
msgid "Hat"
@@ -4370,501 +4356,3 @@ msgid ""
"The key '$deprecated_key' has been renamed to '$key'. Support for "
"'$deprecated_key' will be removed in version $removal_version."
msgstr ""

#~ msgid "Forested Hills"
#~ msgstr "Miškingos kalvos"

#~ msgid "Forested Snow Hills"
#~ msgstr "Apsnigtos miškingos kalvos"

#~ msgid "Summer Deciduous Forested Hills"
#~ msgstr "Vasaros mišrių miškų kalvos"

#~ msgid "Fall Deciduous Forested Hills"
#~ msgstr "Rudens lapuočių miškų kalvos"

#~ msgid "Winter Deciduous Forested Hills"
#~ msgstr "Žiemos lapuočių miškų kalvos"

#~ msgid "Snowy Deciduous Forested Hills"
#~ msgstr "Apsnigtos lapuočių miškų kalvos"

#~ msgid "Summer Mixed Forested Hills"
#~ msgstr "Vasaros mišrių miškų kalvos"

#~ msgid "Fall Mixed Forested Hills"
#~ msgstr "Rudens mišrių miškų kalvos"

#~ msgid "Winter Mixed Forested Hills"
#~ msgstr "Žiemos mišrių miškų kalvos"

#~ msgid "Snowy Mixed Forested Hills"
#~ msgstr "Apsnigtos mišrių miškų kalvos"

#~ msgid "Tropical Forested Hills"
#~ msgstr "Tropinių miškų kalvos"

#~ msgid "Palm Forested Hills"
#~ msgstr "Palmėmis apaugusios kalvos"

#, fuzzy
#~ msgid "Dense Palm Forested Hills"
#~ msgstr "Palmėmis apaugusios kalvos"

#, fuzzy
#~ msgid "Savanna Forested Hills"
#~ msgstr "Palmėmis apaugusios kalvos"

#~ msgid "Confirmation requested"
#~ msgstr "Paprašytas patvirtinimas"

#~ msgid "Show color cursors"
#~ msgstr "Rodyti spalvotus žymeklius"

#~ msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
#~ msgstr "Naudoti spalvotus pelės žymeklius (gali būti lėčiau)"

#~ msgid "Warning"
#~ msgstr "Įspėjimas"

#, fuzzy
#~ msgid "cancel"
#~ msgstr "Atšaukti"

#~ msgid "Left Mouse Click"
#~ msgstr "Kairysis pelės spragtelėjimas"

#~ msgid "Right Mouse Click"
#~ msgstr "Dešinysis pelės spragtelėjimas"

#~ msgid "Animate Map"
#~ msgstr "Animuoti žemėlapį"

#~ msgid "Next Unit"
#~ msgstr "Kitas dalinys"

#~ msgid "Previous Unit"
#~ msgstr "Ankstesnis dalinys"

#~ msgid "End Unit Turn"
#~ msgstr "Baigti dalinio ėjimą"

#~ msgid "Undo"
#~ msgstr "Atšaukti"

#~ msgid "Redo"
#~ msgstr "Atstatyti"

#~ msgid "Zoom In"
#~ msgstr "Padidinti"

#~ msgid "Zoom Out"
#~ msgstr "Sumažinti"

#~ msgid "Default Zoom"
#~ msgstr "Numatytas didinimas"

#~ msgid "Toggle Full Screen"
#~ msgstr "Perjungti visą ekraną"

#~ msgid "Screenshot"
#~ msgstr "Ekranvaizdis"

#~ msgid "Map Screenshot"
#~ msgstr "Žemėlapio ekranvaizdis"

#~ msgid "Accelerated"
#~ msgstr "Pagreitinta"

#~ msgid "Unit Description"
#~ msgstr "Dalinio aprašymas"

#~ msgid "Rename Unit"
#~ msgstr "Pervadinti dalinį"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete Unit"
#~ msgstr "Trinti failą"

#~ msgid "Save Replay"
#~ msgstr "Išsaugoti peržaidimą"

#~ msgid "Save Map"
#~ msgstr "Išsaugoti žemėlapį"

#~ msgid "Recruit"
#~ msgstr "Samdyti"

#~ msgid "Repeat Recruit"
#~ msgstr "Pakartoti samdymą"

#~ msgid "Recall"
#~ msgstr "Grąžinti"

#~ msgid "End Turn"
#~ msgstr "Baigti ėjimą"

#~ msgid "Toggle Ellipses"
#~ msgstr "Perjungti elipses"

#~ msgid "Toggle Grid"
#~ msgstr "Perjungti tinklelį"

#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Nutildyti"

#~ msgid "Speak"
#~ msgstr "Kalbėti"

#~ msgid "Change Side (Debug!)"
#~ msgstr "Keisti pusę (Derinimas!)"

#~ msgid "Kill Unit (Debug!)"
#~ msgstr "Užmušti karį (Derinimas!)"

#~ msgid "Unit List"
#~ msgstr "Dalinių sąrašas"

#~ msgid "Statistics"
#~ msgstr "Statistika"

#~ msgid "Pause Network Game"
#~ msgstr "Pristabdyti tinklo žaidimą"

#~ msgid "Continue Network Game"
#~ msgstr "Tęsti tinklo žaidimą"

#~ msgid "Quit Editor"
#~ msgstr "Išeiti iš redaktoriaus"

#~ msgid "Set Team Label"
#~ msgstr "Nustatyti komandos žymę"

#~ msgid "Set Label"
#~ msgstr "Nustatyti žymę"

#~ msgid "Clear Labels"
#~ msgstr "Išvalyti žymes"

#~ msgid "Show Enemy Moves"
#~ msgstr "Rodyti priešų ėjimus"

#~ msgid "Best Possible Enemy Moves"
#~ msgstr "Geriausi įmanomi priešų ėjimai"

#~ msgid "Play Replay"
#~ msgstr "Leisti peržaidimą"

#~ msgid "Reset Replay"
#~ msgstr "Perleisti peržaidimą"

#~ msgid "Stop Replay"
#~ msgstr "Stabdyti peržaidimą"

#~ msgid "Next Turn"
#~ msgstr "Kitas ėjimas"

#~ msgid "Next Side"
#~ msgstr "Kita pusė"

#~ msgid "Full Map"
#~ msgstr "Visas žemėlapis"

#~ msgid "Each Team"
#~ msgstr "Kiekviena komanda"

#~ msgid "Team 1"
#~ msgstr "Komanda 1"

#~ msgid "Skip Animation"
#~ msgstr "Praleisti animaciją"

#~ msgid "whiteboard^Planning Mode"
#~ msgstr "Planavimo režimas"

#~ msgid "whiteboard^Execute Action"
#~ msgstr "Vykdyti veiksmus"

#~ msgid "whiteboard^Execute All Actions"
#~ msgstr "Vykdyti visus veiksmus"

#~ msgid "whiteboard^Delete Action"
#~ msgstr "Pašalinti veiksmus"

#~ msgid "whiteboard^Move Action Up"
#~ msgstr "Paslinkti veiksmą į viršų"

#~ msgid "whiteboard^Move Action Down"
#~ msgstr "Paslinkti veiksmą į apačią"

#~ msgid "whiteboard^Suppose Dead"
#~ msgstr "Laikyti mirusiu"

#~ msgid "Quit to Desktop"
#~ msgstr "Išjungti į darbastalį"

#~ msgid "Close Map"
#~ msgstr "Užverti žemėlapį"

#~ msgid "Switch Map"
#~ msgstr "Keisti žemėlapį"

#, fuzzy
#~ msgid "Switch Area"
#~ msgstr "Keisti žemėlapį"

#~ msgid "Partial Undo"
#~ msgstr "Dalinis atstatymas"

#~ msgid "Load Map"
#~ msgstr "Įkelti žemėlapį"

#~ msgid "Save Map As"
#~ msgstr "Išsaugoti žemėlapį kaip"

#~ msgid "Save All Maps"
#~ msgstr "Išsaugoti visus žemėlapius"

#~ msgid "Revert All Changes"
#~ msgstr "Atstatyti visus pakeitimus"

#~ msgid "Map Information"
#~ msgstr "Žemėlapio informacija"

#~ msgid "Add New Side"
#~ msgstr "Pridėti pusę"

#~ msgid "Switch Side"
#~ msgstr "Keisti pusę"

#, fuzzy
#~ msgid "Swap Foreground/Background Palette Item"
#~ msgstr "Sukeisti priekinio plano ir fono vietoves"

#, fuzzy
#~ msgid "Switch Time of Day"
#~ msgstr "Keisti žemėlapį"

#~ msgid "Next Tool"
#~ msgstr "Kitas įrankis"

#~ msgid "Paint Tool"
#~ msgstr "Piešimo įrankis"

#~ msgid "Fill Tool"
#~ msgstr "Užpildymo įrankis"

#~ msgid "Selection Tool"
#~ msgstr "Žymėjimo įrankis"

#~ msgid "Starting Positions Tool"
#~ msgstr "Pradžios pozicijos nustatymo įrankis"

#, fuzzy
#~ msgid "Label Tool"
#~ msgstr "Užpildymo įrankis"

#, fuzzy
#~ msgid "Unit Tool"
#~ msgstr "Piešimo įrankis"

#, fuzzy
#~ msgid "Item Tool"
#~ msgstr "Kitas įrankis"

#, fuzzy
#~ msgid "Village Tool"
#~ msgstr "Kaimo auksas"

#, fuzzy
#~ msgid "Canrecruit"
#~ msgstr "Samdyti"

#~ msgid "Can be renamed"
#~ msgstr "Gali būti pervadintas"

#~ msgid "Change Unit ID"
#~ msgstr "Keisti kario ID"

#~ msgid "Loyal"
#~ msgstr "Ištikimas"

#~ msgid "Next Brush"
#~ msgstr "Kitas teptukas"

#~ msgid "Default Brush"
#~ msgstr "Numatytas teptukas"

#~ msgid "Cut"
#~ msgstr "Iškirpti"

#~ msgid "Paste"
#~ msgstr "Padėti"

#~ msgid "Export Selected Coordinates to System Clipboard"
#~ msgstr "Eksportuoti pažymėtas koordinates į sistemos iškarpinę"

#~ msgid "Select All"
#~ msgstr "Pažymėti viską"

#~ msgid "Select Inverse"
#~ msgstr "Invertuoti pažymėjimą"

#~ msgid "Select None"
#~ msgstr "Nieko nežymėti"

#~ msgid "Rotate Clipboard Clockwise"
#~ msgstr "Pasukti iškarpinę pagal laikrodžio rodyklę"

#~ msgid "Rotate Clipboard Counter-Clockwise"
#~ msgstr "Pasukti iškarpinę prieš laikrodžio rodyklę"

#~ msgid "Flip Clipboard Horizontally"
#~ msgstr "Apsukti iškarpinę horizontaliai"

#~ msgid "Flip Clipboard Vertically"
#~ msgstr "Apsukti iškarpinę vertikaliai"

#~ msgid "Rotate Selection"
#~ msgstr "Sukti pažymėjimą"

#~ msgid "Flip Selection"
#~ msgstr "Apversti pažymėjimą"

#~ msgid "Fill Selection"
#~ msgstr "Užpildyti pažymėjimą"

#~ msgid "Rotate Map"
#~ msgstr "Sukti žemėlapį"

#~ msgid "Generate Map"
#~ msgstr "Generuoti žemėlapį"

#~ msgid "Apply a Mask"
#~ msgstr "Pritaikyti kaukę"

#~ msgid "Create Mask"
#~ msgstr "Sukurti kaukę"

#~ msgid "Refresh Display"
#~ msgstr "Atnaujinti vaizdą"

#~ msgid "Update Terrain Transitions"
#~ msgstr "Atnaujinti vietovių perėjimus"

#, fuzzy
#~ msgid "Toggle Terrain Transition Update"
#~ msgstr "Atnaujinti vietovių perėjimus"

#~ msgid "Auto-update Terrain Transitions"
#~ msgstr "Automatiškai atnaujinti vietovių perėjimus"

#~ msgid "Auto-update Terrain Transitions: No"
#~ msgstr "Automatiškai atnaujinti vietovių perėjimus: ne "

#~ msgid "Auto-update Terrain Transitions: Partial"
#~ msgstr "Automatiškai atnaujinti vietovių perėjimus: dalinai"

#~ msgid "Refresh Image Cache"
#~ msgstr "Atnaujinti paveikslėlių podėlį"

#~ msgid "Draw Hex Coordinates"
#~ msgstr "Rodyti langelių koordinates"

#~ msgid "Draw Terrain Codes"
#~ msgstr "Piešti vietovių kodus"

#~ msgid "Delay Shroud Updates"
#~ msgstr "Atidėti uždangos atnaujinimą"

#~ msgid "Update Shroud Now"
#~ msgstr "Dabar atnaujinti uždangą"

#~ msgid "Continue Move"
#~ msgstr "Tęsti judėjimą"

#~ msgid "Find Label or Unit"
#~ msgstr "Rasti žymę arba dalinį"

#~ msgid "Speak to Ally"
#~ msgstr "Kalbėti draugui"

#~ msgid "Speak to All"
#~ msgstr "Kalbėti visiems"

#~ msgid "View Chat Log"
#~ msgstr "Žiūrėti pokalbių žurnalą"

#~ msgid "Change Language"
#~ msgstr "Keisti kalbą"

#~ msgid "Enter User Command"
#~ msgstr "Įveskite naudotojo komandą"

#~ msgid "Custom Command"
#~ msgstr "Pasirinkta komanda"

#~ msgid "Run Formula"
#~ msgstr "Paleisti formulę"

#~ msgid "Clear Messages"
#~ msgstr "Išvalyti žinutes"

#~ msgid "Refresh WML"
#~ msgstr "Atnaujinti WML"

#~ msgid "Next Tip of the Day"
#~ msgstr "Kitas dienos patarimas"

#~ msgid "Previous Tip of the Day"
#~ msgstr "Ankstesnis dienos patarimas"

#~ msgid "Start Tutorial"
#~ msgstr "Pradėti apmokymą"

#~ msgid "Start Campaign"
#~ msgstr "Pradėti kampaniją"

#~ msgid "Start Multiplayer Game"
#~ msgstr "Pradėti daugelio žaidėjų žaidimą"

#~ msgid "Manage Add-ons"
#~ msgstr "Tvarkyti priedus"

#~ msgid "Start Editor"
#~ msgstr "Paleisti redaktorių"

#~ msgid "Show Credits"
#~ msgstr "Rodyti autorius"

#, fuzzy
#~ msgid "Show Helptip"
#~ msgstr "Rodyti autorius"

#~ msgid "Do you really want to quit?"
#~ msgstr "Ar tikrai norite išjungti?"

#~ msgid "Map-Screenshot"
#~ msgstr "Žemėlapio ekranvaizdis"

#, fuzzy
#~ msgid "Screenshot Done"
#~ msgstr "Ekranvaizdis padarytas"

#~ msgid " (widescreen)"
#~ msgstr " (plačiaekranis)"

#, fuzzy
#~ msgid "Filter Options"
#~ msgstr "Daugelio žaidėjų nustatymai"

#~ msgid "Uninstall Add-ons"
#~ msgstr "Trinti priedus"

#, fuzzy
#~ msgid "Scroll Viewport Horizontally"
#~ msgstr "Apsukti iškarpinę horizontaliai"

#, fuzzy
#~ msgid "Scroll Viewport Vertically"
#~ msgstr "Apsukti iškarpinę vertikaliai"

+ 6
- 163
low.lt.po View File

@@ -265,11 +265,8 @@ msgstr "Išrovimas"

#. [scenario]: id=01_The_Uprooting
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:9
#, fuzzy
msgid "Chapter One: Flight and Fight"
msgstr ""
"Pirmas skyrius,\n"
"<i>Pabėgimas ir kova</i>"
msgstr "Pirmas skyrius: Pabėgimas ir kova"

#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:30
@@ -282,7 +279,6 @@ msgstr ""

#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:34
#, fuzzy
msgid ""
"Chapter One,\n"
"<i>Flight and Fight</i>"
@@ -1183,11 +1179,8 @@ msgstr "Elfų iždinė"

#. [scenario]: id=04_The_Elvish_Treasury
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:9
#, fuzzy
msgid "Chapter Two: The Treasury"
msgstr ""
"Antras skyrius,\n"
"<i>Iždinė</i>"
msgstr "Antras skyrius: Iždinė"

#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:31
@@ -2388,11 +2381,8 @@ msgstr "Premijos medžiotojai"

#. [scenario]: id=09_Bounty_Hunters
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:9
#, fuzzy
msgid "Chapter Three: The Book of Crelanu"
msgstr ""
"Trečias skyrius,\n"
"<i>Krelanu knyga</i>"
msgstr "Trečias skyrius: Krelanu knyga"

#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:30
@@ -3345,11 +3335,8 @@ msgstr "Naujienos iš fronto"

#. [scenario]: id=13_News_from_the_Front
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:13
#, fuzzy
msgid "Chapter Four: The Alliance"
msgstr ""
"Ketvirtas skyrius,\n"
"<i>Sąjunga</i>"
msgstr "Ketvirtas skyrius: Sąjunga"

#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:32
@@ -4080,16 +4067,14 @@ msgstr "nematomas"
#. [hides]: id=invisible
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/16_The_Chief_Must_Die_utils.cfg:17
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/16_The_Chief_Must_Die_utils.cfg:18
#, fuzzy
msgid ""
"Enemy units cannot see this unit, except for wolf-based units who can smell "
"it if close enough. Hence except for wolf-based units, enemy units will not "
"initiate an attack on this unit. Defense is at 80 percent for every terrain "
"except water, where it is 70 percent."
msgstr ""
"nematomas:\n"
"Priešai nemato šio dalinio, išskyrus dalinius su vilkais, kurie gali jį "
"užuosti, jei atsidurs pakankamai arti. Todėl priešų daliniai, jei tik juose "
"užuosti, jei atsidurs pakankamai arti. Todėl priešų kariai, jei tik juose "
"nėra vilkų, pirmieji nepuls. Gynyba pakyla iki 80% bet kokiame laukelyje, "
"išskyrus vandenį, kuriame ji sudaro 70%."

@@ -4459,11 +4444,8 @@ msgstr "Brangus kerštas"

#. [scenario]: id=19_Costly_Revenge
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/19_Costly_Revenge.cfg:11
#, fuzzy
msgid "Chapter Five: Civil War"
msgstr ""
"Penktas skyrius,\n"
"<i>Pilietinis karas</i>"
msgstr "Penktas skyrius: Pilietinis karas"

#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/19_Costly_Revenge.cfg:35
@@ -5372,142 +5354,3 @@ msgstr "Lik sveikas. Tavo ištikima tarnyba nebus užmiršta."
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/utils/deaths.cfg:135
msgid "Oh, no! We are too late..."
msgstr "O, ne! Pavėlavome..."

#~ msgid "Eradion"
#~ msgstr "Eradionas"

#~ msgid "Grubr"
#~ msgstr "Grubras"

#~ msgid ""
#~ "<i>The Legend of Wesmere</i>\n"
#~ "Multiplayer Campaign\n"
#~ "Chapter one"
#~ msgstr ""
#~ "<i>Vesmeros legenda</i>\n"
#~ "Daugelio žaidėjų kampanija\n"
#~ "Pirmas skyrius"

#~ msgid "End of Chapter One"
#~ msgstr "Pirmo skyriaus pabaiga"

#~ msgid "This is the end of Chapter One."
#~ msgstr "Taip baigiasi pirmas skyrius."

#~ msgid ""
#~ "Chapter two can be started from the multiplayer lobby in order to "
#~ "continue the campaign. Your recall list is saved persistently and will be "
#~ "reloaded then."
#~ msgstr ""
#~ "Pratęsti kampaniją antrajame skyriuje galite daugelio žaidėjų "
#~ "vestibiulyje. Jūsų galimų grąžinti dalinių sąrašas išsaugotas ir bus "
#~ "užkrautas, kai prireiks."

#~ msgid "3p MC — LoW, Chapter two"
#~ msgstr "3ž DK — VL, antras skyrius"

#~ msgid ""
#~ "<i>The Legend of Wesmere</i>\n"
#~ "Multiplayer Campaign\n"
#~ "Chapter two"
#~ msgstr ""
#~ "<i>Vesmeros legenda</i>\n"
#~ "Daugelio žaidėjų kampanija\n"
#~ "Antras skyrius"

#~ msgid "This is the end of Chapter Two."
#~ msgstr "Tai yra antro skyriaus pabaiga."

#~ msgid ""
#~ "Chapter Three can be started from the multiplayer lobby in order to "
#~ "continue the campaign. Your recall list is saved persistently and will be "
#~ "reloaded then."
#~ msgstr ""
#~ "Pratęsti kampaniją trečiajame skyriuje galite daugelio žaidėjų "
#~ "vestibiulyje. Jūsų galimų grąžinti dalinių sąrašas išsaugotas ir bus "
#~ "užkrautas, kai prireiks."

#~ msgid "4p MC — LoW, Normal Mode, Chapter three"
#~ msgstr "4ž DK — VL, normalus lygis, trečias skyrius"

#~ msgid ""
#~ "<i>The Legend of Wesmere</i>\n"
#~ "Multiplayer Campaign\n"
#~ "Chapter three\n"
#~ " Normal difficulty"
#~ msgstr ""
#~ "<i>Vesmeros legenda</i>\n"
#~ "Daugelio žaidėjų kampanija\n"
#~ "Trečias skyrius\n"
#~ " Normalus sunkumas"

#~ msgid ""
#~ "This multiplayer campaign is best be played after finishing chapter one, "
#~ "since the recall lists of that scenario will be reloaded."
#~ msgstr ""
#~ "Šią daugelio žaidėjų kampaniją geriausia žaisti pabaigus pirmą skyrių, "
#~ "nes galima panaudoti paskutinio scenarijaus galimų grąžinti dalinių "
#~ "sąrašą."

#~ msgid "4p MC — LoW, Hard Mode, Chapter four"
#~ msgstr "4ž DK — VL, sudėtingas lygis, ketvirtas skyrius"

#~ msgid ""
#~ "<i>The Legend of Wesmere</i>\n"
#~ "Multiplayer Campaign\n"
#~ "Chapter four\n"
#~ " Hard difficulty"
#~ msgstr ""
#~ "<i>Vesmeros legenda</i>\n"
#~ "Daugelio žaidėjų kampanija\n"
#~ "Ketvirtas skyrius\n"
#~ " Sunkus variantas"

#~ msgid "4p MC — LoW, Easy Mode, Chapter four"
#~ msgstr "4ž DK — VL, lengvas lygis, ketvirtas skyrius"

#~ msgid ""
#~ "<i>The Legend of Wesmere</i>\n"
#~ "Multiplayer Campaign\n"
#~ "Chapter four\n"
#~ " Easy difficulty"
#~ msgstr ""
#~ "<i>Vesmeros legenda</i>\n"
#~ "Daugelio žaidėjų kampanija\n"
#~ "Ketvirtas skyrius\n"
#~ " Lengvas sunkumas"

#~ msgid "4p MC — LoW, Normal Mode, Chapter four"
#~ msgstr "4ž DK — VL, normalus lygis, ketvirtas skyrius"

#~ msgid ""
#~ "<i>The Legend of Wesmere</i>\n"
#~ "Multiplayer Campaign\n"
#~ "Chapter four\n"
#~ " Normal difficulty"
#~ msgstr ""
#~ "<i>Vesmeros legenda</i>\n"
#~ "Daugelio žaidėjų kampanija\n"
#~ "Ketvirtas skyrius\n"
#~ " Normalus sunkumas"

#~ msgid "2p MC — LoW, Normal Mode, Chapter five"
#~ msgstr "2ž DK — VL, normalus lygis, penktas skyrius"

#~ msgid ""
#~ "<i>The Legend of Wesmere</i>\n"
#~ "Multiplayer Campaign\n"
#~ "Chapter five\n"
#~ " Normal difficulty"
#~ msgstr ""
#~ "<i>Vesmeros legenda</i>\n"
#~ "Daugelio žaidėjų kampanija\n"
#~ "Penktas skyrius\n"
#~ " Normalus sunkumas"

#~ msgid ""
#~ "In this scenario, you may change the behavior of an allied side’s AI "
#~ "using a context menu brought up by clicking on the allied side’s leader."
#~ msgstr ""
#~ "Šiame scenarijuje galite pakeisti sąjungininkų DI. Naudokite kontekstinį "
#~ "meniu, paspaudę ant sąjungininkų vado."

+ 1
- 1
manual.lt.po View File

@@ -3784,7 +3784,7 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <book><chapter><section><section><title>
#: /src/wesnoth-master/doc/manual/manual.en.xml:2631
msgid "Rotate your troops"
msgstr ""
msgstr "Keiskite savo karius"

# type: Content of: <book><chapter><section><section><simpara>
#. type: Content of: <book><chapter><section><section><simpara>


+ 0
- 12
sotbe.lt.po View File

@@ -4124,15 +4124,3 @@ msgstr "Flar’Taras"
#: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye/utils/utils.cfg:99
msgid "The Great Horde: upkeep cost of every unit decreased by one."
msgstr ""

#~ msgid "Good. Reinforcements at last!"
#~ msgstr "Gerai. Pagaliau pastiprinimas!"

#~ msgid "The battle began."
#~ msgstr "Mūšis prasidėjo."

#~ msgid "Watch Tower"
#~ msgstr "Sargybos bokštas"

#~ msgid "ballista"
#~ msgstr "balista"

+ 0
- 48
utbs.lt.po View File

@@ -13815,51 +13815,3 @@ msgstr "Vaiduokliška pilis"
#: data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/utils/terrain.cfg:48
msgid "Phantom Keep"
msgstr "Vaiduokliškas bokštas"

#~ msgid "First Dawn"
#~ msgstr "Pirma aušra"

#~ msgid "Second Dawn"
#~ msgstr "Antra aušra"

#~ msgid "First Morning"
#~ msgstr "Pirmas rytas"

#~ msgid "Second Morning"
#~ msgstr "Antras rytas"

#~ msgid "First Midday"
#~ msgstr "Pirmas vidurdienis"

#~ msgid "Second Midday"
#~ msgstr "Antras vidurdienis"

#~ msgid "First Afternoon"
#~ msgstr "Pirma popietė"

#~ msgid "Second Afternoon"
#~ msgstr "Antra popietė"

#~ msgid "First Dusk"
#~ msgstr "Pirmoji prieblanda"

#~ msgid "Second Dusk"
#~ msgstr "Antroji prieblanda"

#~ msgid "The Short Dark"
#~ msgstr "Trumpoji tamsa"

#~ msgid "The Long Dark (1)"
#~ msgstr "Ilgoji tamsa (1)"

#~ msgid "The Long Dark (2)"
#~ msgstr "Ilgoji tamsa (2)"

#~ msgid "The Long Dark (3)"
#~ msgstr "Ilgoji tamsa (3)"

#~ msgid "The Long Dark (4)"
#~ msgstr "Ilgoji tamsa (4)"

#~ msgid "Elf Ally"
#~ msgstr "Elfų sąjungininkas"

+ 87
- 152
wesnoth.lt.po View File

@@ -704,7 +704,7 @@ msgstr "Šaudymo taikinys"
#. [item]: id=armor-golden
#: data/core/editor/items.cfg:39
msgid "Golden Armor"
msgstr ""
msgstr "Auksiniai šarvai"

#. [item]: id=armor
#: data/core/editor/items.cfg:45
@@ -718,15 +718,13 @@ msgstr "Kirvis"

#. [item]: id=ball-blue
#: data/core/editor/items.cfg:57
#, fuzzy
msgid "Blue Ball"
msgstr "Mėlyna"
msgstr "Mėlynas kamuolys"

#. [item]: id=ball-green
#: data/core/editor/items.cfg:63
#, fuzzy
msgid "Green Ball"
msgstr "Žalia"
msgstr "Žalias kamuolys"

#. [item]: id=ball-magenta
#: data/core/editor/items.cfg:69
@@ -736,7 +734,7 @@ msgstr ""
#. [item]: id=barrel
#: data/core/editor/items.cfg:75
msgid "Barrel"
msgstr ""
msgstr "Statinė"

#. [item]: id=bomb
#: data/core/editor/items.cfg:81
@@ -848,9 +846,8 @@ msgstr ""
#. [item]: id=flower4
#: data/core/editor/items.cfg:219 data/core/editor/items.cfg:225
#: data/core/editor/items.cfg:231 data/core/editor/items.cfg:237
#, fuzzy
msgid "Flower"
msgstr "sulėtintas"
msgstr "Gėlė"

#. [item]: id=gohere
#: data/core/editor/items.cfg:243
@@ -901,7 +898,7 @@ msgstr ""
#. [item]: id=orcish-flag
#: data/core/editor/items.cfg:297
msgid "Orcish Flag"
msgstr ""
msgstr "Orkų vėliava"

#. [item]: id=ornate1
#. [item]: id=ornate2
@@ -912,18 +909,17 @@ msgstr ""
#. [item]: id=potion-blue
#: data/core/editor/items.cfg:315
msgid "Blue Potion"
msgstr ""
msgstr "Mėlynas eliksyras"

#. [item]: id=potion-green
#: data/core/editor/items.cfg:321
#, fuzzy
msgid "Green Potion"
msgstr "Graikų vertimas"
msgstr "Žalias eliksyras"

#. [item]: id=potion-gray
#: data/core/editor/items.cfg:327
msgid "Gray Potion"
msgstr ""
msgstr "Pilkas eliksyras"

#. [item]: id=potion-poison
#. [object]: id={ID}
@@ -934,39 +930,37 @@ msgstr "Nuodai"
#. [item]: id=potion-red
#: data/core/editor/items.cfg:339
msgid "Red Potion"
msgstr ""
msgstr "Raudonas eliksyras"

#. [item]: id=potion-yellow
#: data/core/editor/items.cfg:345
msgid "Yellow Potion"
msgstr ""
msgstr "Geltonas eliksyras"

#. [item]: id=ring-brown
#: data/core/editor/items.cfg:351
#, fuzzy
msgid "Brown Ring"
msgstr "Ruda"
msgstr "Rudas žiedas"

#. [item]: id=ring-gold
#: data/core/editor/items.cfg:357
msgid "Golden Ring"
msgstr ""
msgstr "Auksinis žiedas"