Browse Source

pot-update

tags/1.14.7
Andrius Štikonas 1 year ago
parent
commit
f50e37c579
23 changed files with 5972 additions and 3633 deletions
 1. +5
  -5
    ai.lt.po
 2. +4
  -4
    aoi.lt.po
 3. +3183
  -1398
    did.lt.po
 4. +7
  -7
    dm.lt.po
 5. +18
  -11
    dw.lt.po
 6. +28
  -26
    ei.lt.po
 7. +19
  -46
    help.lt.po
 8. +73
  -61
    httt.lt.po
 9. +15
  -12
    l.lt.po
 10. +156
  -50
    lib.lt.po
 11. +538
  -537
    low.lt.po
 12. +421
  -362
    manpages.lt.po
 13. +37
  -23
    multiplayer.lt.po
 14. +477
  -445
    nr.lt.po
 15. +21
  -14
    sota.lt.po
 16. +110
  -71
    tb.lt.po
 17. +19
  -15
    thot.lt.po
 18. +28
  -27
    trow.lt.po
 19. +8
  -7
    tsg.lt.po
 20. +97
  -49
    tutorial.lt.po
 21. +38
  -33
    units.lt.po
 22. +382
  -222
    utbs.lt.po
 23. +288
  -208
    wesnoth.lt.po

+ 5
- 5
ai.lt.po View File

@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-09 08:38 UTC\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-11 13:10 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-10 22:33+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
@@ -2282,11 +2282,11 @@ msgstr ""
#. [message]: speaker=Uralt
#: data/ai/micro_ais/scenarios/simple_attack.cfg:176
msgid ""
"Hahahahaha !! I have given special instruction to my Soulless to attack all "
"you almost-advanced units first. Also watch how those same Soulless will "
"Hahahahaha!! I have given special instruction to my Soulless to attack all "
"your almost-advanced units first. Also watch how those same Soulless will "
"throw themselves mercilessly at your pitiful soldiers after that, saving my "
"more valuable skeleton minions for later. I have taken the term 'disposable "
"units' to a whole new level. Watch in awe !!\n"
"more valuable skeleton minions for later. I have taken the term 'disposable "
"units' to a whole new level. Watch in awe!!\n"
"\n"
"<i>Translation: The undead side includes two instances of the Simple Attack "
"Micro AI. The first makes the Soulless attack all units 1 XP from leveling "


+ 4
- 4
aoi.lt.po View File

@@ -5,8 +5,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-21 18:29 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-15 00:50+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-11 13:09 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-11 19:39+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
"Language: lt\n"
@@ -260,12 +260,12 @@ msgid ""
"So the grim tales of them prove true. They must not be allowed to continue; "
"we must banish this blight from our forests. I shall marshal the wardens and "
"drive them off. And the Council needs to hear of this; take the message and "
"return with reinforcements, there might be more of them."
"return with reinforcements, for there might be more of them."
msgstr ""
"Tad niūrūs gandai apie juos, pasirodo, besą tiesa. Negalime leisti jiems "
"tęsti; turim išvalyti mūsų miškus nuo šito puvėko. Aš vedu sargybinius ir "
"mes jų atsikratysim. Apie tai turi sužinoti Taryba. Nešk jiems žinią ir "
"grįžk su pastiprinimu, jų gali būti ir daugiau."
"grįžk su pastiprinimu, nes jų gali būti ir daugiau."

#. [message]: speaker=Lomarfel
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:159


+ 3183
- 1398
did.lt.po
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 7
- 7
dm.lt.po View File

@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-21 18:29 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-17 23:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-03 13:16+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
"Language: lt\n"
@@ -510,7 +510,7 @@ msgid ""
"And it is no good news I will bring him. Orcs, so far south and so near the "
"capital? This is a dire sign; things are gravely amiss in Wesnoth."
msgstr ""
"Ir aš neturėsiu nieko gero, ką jam pasakyti. Orkai taip toli pietuosi ir "
"Ir aš neturėsiu nieko gero, ką jam pasakyti. Orkai taip toli pietuose ir "
"taip arti sostinės? Tai pavojaus ženklas; negeri dalykai dedasi Vesnote."

#. [scenario]: id=03_The_Road_to_Weldyn
@@ -549,7 +549,7 @@ msgid ""
"Delfador followed Methor’s advice, and headed over the hills towards Weldyn. "
"But the roads were more dangerous than he had expected..."
msgstr ""
"Delfadoras paklausė Metoro patarimo ir iškeliavo per kalvas link Veldyno. "
"Delfadoras paklausė Metoro patarimo ir iškeliavo per kalvas Veldyno link. "
"Bet keliai tose vietovėse buvo pavojingesni, nei jis tikėjosi..."

#. [event]
@@ -801,7 +801,7 @@ msgid ""
"all the hands he can muster right now. Especially those who know their magic!"
msgstr ""
"Aha, vienas iš Metoro, a? Gerai, gerai... Ką gi, jaunajam Garardui dabar "
"ypatingai reikalinga kiekviena ranka, galinti pagelbėti. Ypač tokia, kuri "
"ypatingai reikalinga kiekviena pagelbėti galinti ranka. Ypač tokia, kuri "
"išmano magiją!"

#. [message]: speaker=Delfador
@@ -912,7 +912,7 @@ msgid ""
"Gurcyn, you have been to the west — will the Elves lend their archers to "
"help us?"
msgstr ""
"Vadinasi, negalima daugiau gaišti laiką! Aš josiu iki Abezo perėjos su "
"Vadinasi, negalima daugiau gaišti laiko! Aš josiu iki Abezo perėjos su "
"armija. Šitaip įžūliai orkai gali elgtis tik slapta kirtę mūsų sieną ir "
"plėšdami visai nesiginančius, jie tampa neorganizuoti ir bailūs, kai "
"susiduria su priešu, prilygstančiu jiems drąsa. Jiems turi būti priminta, "
@@ -1081,7 +1081,7 @@ msgstr ""
#. [message]: speaker=Lionel
#: data/campaigns/Delfadors_Memoirs/scenarios/06_Swamps_of_Illuven.cfg:124
msgid "No, men of Wesnoth... but those who dwell here are a lawless lot."
msgstr "Ne, vesnotiečiai... Bet šių vietų gyventojai už įstatymo ribų."
msgstr "Ne, vesnotiečiai... Bet šių vietų gyventojai yra už įstatymo ribų."

#. [message]: speaker=Garrath
#: data/campaigns/Delfadors_Memoirs/scenarios/06_Swamps_of_Illuven.cfg:136
@@ -1879,7 +1879,7 @@ msgid ""
"the Mirror of Evanescent Time that a living man would come here to be "
"tested. AND I AM THE TEST!"
msgstr ""
"Išpranašavo pirmykščiojo Aeono laiku, prieš daugiau metų negu jūs gebat "
"Išpranašavo pirmykščiojo Aeono laiku, prieš daugiau metų negu gebi "
"skaičiuoti. An-Usrukharas Didysis, tas, kurio mažiausia dalis ir "
"blausiausias šešėlis liko manyje, regėjo nykstančio laiko ir erdvės "
"veidrodyje, kad gyvas žmogus ateis čia, kad būtų išbandytas. IR AŠ ESU JO "


+ 18
- 11
dw.lt.po View File

@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-27 09:23 UTC\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-11 13:09 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-21 00:51+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
@@ -184,8 +184,8 @@ msgstr ""
msgid "Undead Forces"
msgstr "Nemirėlių pajėgos"

#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mal-Kevek
#. [side]: type=Lich, id=Mal-Kevek
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mal-Kevek
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/01_Invasion.cfg:89
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/02_Flight.cfg:126
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/12_Revenge.cfg:39
@@ -319,7 +319,7 @@ msgstr "Ei, man pavyko!"

#. [message]: speaker=Gwabbo
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/01_Invasion.cfg:626
msgid "Good work Kai, if I may say so."
msgid "Good work, Kai, if I may say so."
msgstr ""

#. [scenario]: id=02_Flight
@@ -564,8 +564,8 @@ msgstr ""
msgid "If it does not attack, do not kill it. Let us see if it follows us."
msgstr ""

#. [message]: speaker=unit
#. [message]: speaker=second_unit
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/02_Flight.cfg:508
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/02_Flight.cfg:635
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/02_Flight.cfg:748
@@ -821,41 +821,48 @@ msgstr "Žmonės, atsargiai!"
msgid "Someone go find out what is exciting the bat."
msgstr "Kas nors eikite patikrinkite ko cypauja šikšnosparnis."

#. [message]: speaker=Kai Krellis
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:277
msgid ""
"I wonder why such a strangely colored wolf emerged from the forest over "
"there."
msgstr ""

#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:287
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:306
msgid "There is something sticking out of the mud here. Ah! I got it."
msgstr "Čia kažkas styro purve. Va, ištraukiau."

#. [message]: speaker=Cylanna
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:294
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:313
msgid ""
"I know what that is. It’s a storm trident. It is supposed to let you control "
"the lightning."
msgstr "Žinau kas tai. Tai trišakis audronaša. Jis leidžia valdyti žaibus."

#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:299
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:318
msgid "The trident is 14×2, magical, ranged, with <i>fire</i> damage."
msgstr "Trišakis yra 14×2, magiškas, šaudo <i>ugnimi</i>."

#. [option]
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:306
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:325
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/12_Revenge.cfg:927
msgid "That sounds great! I’ll take it."
msgstr "Skamba puikiai! Aš jį paimsiu."

#. [option]
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:315
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:334
msgid "That sounds frightening. Let someone else have it."
msgstr "Skamba bauginančiai. Tegul kas nors kitas jį paima."

#. [option]
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:353
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:372
msgid "Let me have that trident. I want to control lightning!"
msgstr "Duokš jį man. Noriu valdyti žaibus!"

#. [option]
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:362
#: data/campaigns/Dead_Water/scenarios/03_Wolf_Coast.cfg:381
msgid "I’ll just leave that trident where it is."
msgstr "Gal tiesiog paliksiu šitą trišakį kur radau."+ 28
- 26
ei.lt.po View File

@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-21 18:29 UTC\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-11 13:09 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-21 23:27+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
@@ -244,9 +244,6 @@ msgstr ""
msgid "Wesnothians"
msgstr "Vesnotiečiai"

#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mal-Sakkat
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mal-Talar
#. [side]: type=Lich, id=Mal-Uldhar
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mal-Skraat
#. [side]: type=Lich, id=Mal-Telnarad
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mal-Marak
@@ -262,7 +259,6 @@ msgstr "Vesnotiečiai"
#. [side]: type=Lich, id=Mal-Uknalu
#. [side]: type=Dark Adept, id=Mal-Tar
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mal-Kallat
#. [side]: type=Bone Knight, id=Garnad
#. [side]: type=Necromancer, id=Mal-un-Karad
#. [side]: type=Lich Lord, id=Mal-Ravanal
#. [side]: type=Lich, id=Lich2
@@ -272,6 +268,10 @@ msgstr "Vesnotiečiai"
#. [side]: type=Lich, id=Lich6
#. [side]: type=Lich, id=Lich7
#. [side]: type=Lich, id=Lich8
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mal-Sakkat
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mal-Talar
#. [side]: type=Lich, id=Mal-Uldhar
#. [side]: type=Bone Knight, id=Garnad
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:95
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:123
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:158
@@ -327,7 +327,7 @@ msgstr "Apginkite įtvirtinimą"

#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:213
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:440
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:445
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/02_The_Escape_Tunnel.cfg:155
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/02_The_Escape_Tunnel.cfg:463
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/03_An_Unexpected_Appearance.cfg:158
@@ -353,7 +353,7 @@ msgstr "Gveddrio mirtis"

#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:217
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:444
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:449
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/02_The_Escape_Tunnel.cfg:159
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/02_The_Escape_Tunnel.cfg:467
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/03_An_Unexpected_Appearance.cfg:162
@@ -470,13 +470,19 @@ msgstr ""
msgid "Move Gweddry to the trapdoor"
msgstr "Nuveskite Gveddrį iki slaptų durų"

#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:442
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/09_Xenophobia.cfg:169
msgid "Defeat all enemy leaders"
msgstr "Nugalėkite visus priešų vadus"

#. [message]: speaker=Dacyn
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:480
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:495
msgid "Hurry! We cannot defeat this evil today! We must escape!"
msgstr "Paskubėk! Šiandieną blogio neįveiksime! Turime sprukti!"

#. [message]: speaker=Gweddry
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:489
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/01_The_Outpost.cfg:504
msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
msgstr "Vyrai, paskui mane! Pro tunelį!"

@@ -487,9 +493,9 @@ msgstr "Pabėgimo tunelis"

#. [side]: type=Troll Warrior, id=Darg
#. [side]: type=Gryphon, id=Kraagak
#. [side]: type=Ogre, id=Grug
#. [side]
#. [side]: type=Troll, id=Kabak
#. [side]: type=Ogre, id=Grug
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/02_The_Escape_Tunnel.cfg:43
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07a_The_Crossing.cfg:83
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07b_Undead_Crossing.cfg:68
@@ -628,10 +634,11 @@ msgstr "Radom tave, mėsgali! Pasiruošk mirti!"

#. [message]: speaker=Dacyn
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/02_The_Escape_Tunnel.cfg:452
#, fuzzy
msgid ""
"They follow us... we must get out of this tunnel. It looks like it is "
"leading east. That is unfortunate, for it will take us beyond the borders of "
"Wesnoth. But it is our only option."
"They follow us... we must escape through this tunnel. That is unfortunate, "
"for it will take us into the Estmark hills, beyond the borders of Wesnoth. "
"But it is our only option."
msgstr ""
"Jie mus seka... Reikia ištrūkti iš tunelio. Regis, jis veda į rytus. "
"Negerai, nes taip tik nukeliausime už Wesnoto sienų. Bet kito pasirinkimo "
@@ -1581,7 +1588,7 @@ msgstr "Grugas"

#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07a_The_Crossing.cfg:104
msgid "Move Gweddry and Owaec across the river"
msgid "Move Gweddry, Owaec, and Dacyn across the river"
msgstr ""

#. [message]: speaker=Gweddry
@@ -1659,12 +1666,12 @@ msgid ""
msgstr ""

#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07a_The_Crossing.cfg:294
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07a_The_Crossing.cfg:297
msgid "Hurry up. We must get across before these undead slaughter us!"
msgstr ""

#. [message]: speaker=Dacyn
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07a_The_Crossing.cfg:341
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07a_The_Crossing.cfg:356
msgid ""
"Good! We have crossed. Now let’s see if we can get the ogres to join us. "
"They have been convinced to work for the Crown in the past; maybe it can be "
@@ -1672,17 +1679,17 @@ msgid ""
msgstr ""

#. [message]: speaker=Grug
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07a_The_Crossing.cfg:350
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07a_The_Crossing.cfg:365
msgid "Grug say join you will he."
msgstr "Grugas sako prisijungs prie jūsų jis."

#. [unit]: type=Ogre
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07a_The_Crossing.cfg:369
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07a_The_Crossing.cfg:384
msgid "Gork"
msgstr "Gorkas"

#. [unit]: type=Ogre
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07a_The_Crossing.cfg:376
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/07a_The_Crossing.cfg:391
msgid "Drog"
msgstr "Drogas"

@@ -1918,11 +1925,6 @@ msgstr "Elfai"
msgid "Prok-Bak"
msgstr "Prok-Bakas"

#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/09_Xenophobia.cfg:169
msgid "Defeat all enemy leaders"
msgstr "Nugalėkite visus priešų vadus"

#. [message]: speaker=Dacyn
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/scenarios/09_Xenophobia.cfg:210
msgid ""
@@ -3460,7 +3462,7 @@ msgid "Bone Knight"
msgstr ""

#. [unit_type]: id=Bone Knight, race=undead
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/units/Bone_Knight.cfg:26
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/units/Bone_Knight.cfg:27
msgid ""
"Once great warriors across the plains, these mounted riders atop their "
"skeletal horses were raised from the ground by unholy magic to spread fear "
@@ -3468,7 +3470,7 @@ msgid ""
msgstr ""

#. [attack]: type=impact
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/units/Bone_Knight.cfg:41
#: data/campaigns/Eastern_Invasion/units/Bone_Knight.cfg:42
msgid "trample"
msgstr ""+ 19
- 46
help.lt.po View File

@@ -5,8 +5,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-22 03:45+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-10 19:24+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-11 16:09+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-11 20:43+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
"Language: lt\n"
@@ -23,34 +23,6 @@ msgstr ""
msgid "Underground"
msgstr "Požemis"

#. [berserk]: id=berserk
#: data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/scenarios/03_Stirring_in_the_Night.cfg:696
msgid "righteous rage"
msgstr "teisus įniršis"

#. [berserk]: id=berserk
#: data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/scenarios/03_Stirring_in_the_Night.cfg:698
msgid ""
"Whether used offensively or defensively, this attack presses the engagement "
"until one of the champions is slain, or 30 rounds of attacks have occurred."
msgstr ""
"Ar naudojama puolant, ar ginantis, ši ataka išlaiko priešininką kovoje iki "
"pat vieno iš čempionų mirties, arba trisdešimt atakos raundų."

#. [chance_to_hit]: id=magical
#: data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/scenarios/03_Stirring_in_the_Night.cfg:707
msgid "true strike"
msgstr "teisingas smūgis"

#. [chance_to_hit]: id=magical
#: data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/scenarios/03_Stirring_in_the_Night.cfg:709
msgid ""
"This attack always has a 70% chance to hit regardless of the defensive "
"ability of the champion being attacked."
msgstr ""
"Ši ataka visada turi 70% tikimybę pataikyti, nepriklausomai nuo puolamo "
"čempiono gebėjimų."

#. [heals]: id=healing
#: data/campaigns/Under_the_Burning_Suns/utils/abilities.cfg:16
#: data/core/macros/abilities.cfg:10
@@ -4610,6 +4582,7 @@ msgstr "Slibinai"

#. [race]: id=drake
#: data/core/units.cfg:61
#, fuzzy
msgid ""
"Drakes are large, winged and fire-breathing creatures, reminiscent of true "
"dragons. On average, an adult drake stands around three meters tall and "
@@ -4652,11 +4625,11 @@ msgid ""
"unpopulated areas to establish their own territory there. They primarily "
"feed on large game they hunt in the lowlands around their homes, but "
"hatchlings and lower caste drakes are known to feed also on certain kinds of "
"moss and fungi they cultivate deep in their caverns. The only technology "
"drakes value is armor- and weapon-smithing, and neither know or need other "
"science and culture besides this. However, the few implements they do "
"fashion are almost unrivaled in quality, only matched by those produced in "
"the finest Dwarvish foundries.\n"
"moss and fungi they cultivate deep in their caverns. Drakes value armor- and "
"weapon-smithing, but neither know nor need other science and culture besides "
"this. Nonetheless, the few implements they do fashion are almost unrivaled "
"in quality, only matched by those produced in the finest Dwarvish "
"foundries.\n"
"\n"
"Drakes hatch from eggs and usually live naturally between 20 to 30 years. "
"Death in battle is the most preferred way for a drake to leave this world. "
@@ -4792,7 +4765,7 @@ msgid ""
"produces an immense explosion when exposed to fire or sparks. Certain dwarf "
"warriors use this powder to hurl small objects at tremendous speeds. Given "
"their technological inclinations, many dwarves tend to distrust magic users. "
"However some practice a form of magic based on the engraving of runes. "
"However, some practice a form of magic based on the engraving of runes. "
"Called runesmiths, they use these carvings to enchant items in order to "
"augment certain aspects of their natures."
msgstr ""
@@ -4834,8 +4807,9 @@ msgstr ""
"sprogimą sukeliančių paslaptingų miltelių atradimas. Kai kurie dvarfų kariai "
"naudoja šiuos miltelius mažų objektų svaidymui žaibišku greičiu. Dėl savo "
"technologinių polinkių dauguma dvarfų nepasitiki burtininkais, tačiau kai "
"kurie naudoja magiškų runų raižymus. Runakaliai naudoja tuos raižinius "
"daiktų užkerėjimui, tam , kad išryškintų tam tikrus jų kilmės aspektus."
"kurie naudoja magiją pagrįstą runų raižymu. Runakaliai naudoja tuos "
"raižinius daiktų užkerėjimui, tam, kad išryškintų tam tikrus jų kilmės "
"aspektus."

#. [race]: id=elf
#: data/core/units.cfg:114
@@ -4882,7 +4856,7 @@ msgid ""
"important method of warfare. Most elvish troops carry a bow and no other "
"race can rival their archers in speed and accuracy. All elves also share an "
"intense affection for unspoiled nature. They often feel uncomfortable in "
"open unvegetated spaces. They live primarily in the forests of the Great "
"open, unvegetated spaces. They live primarily in the forests of the Great "
"Continent; the Aethenwood in the southwest, Wesmere in the northwest, and "
"the great northern woods of which the Lintanir Forest is the southernmost "
"edge.\n"
@@ -4915,7 +4889,7 @@ msgstr ""
"matyt, jų svarbiausias kariavimo būdas. Dauguma elfų karių nešiojasi lanką "
"ir jokia kita rasė negali lygintis su jų lankininkais greičiu ir taiklumu. "
"Visi elfai taip pat turi nepaaiškinamą potraukį prie nepaliestos gamtos. Jie "
"dažnai jaučiasi nejaukiai didelėse erdvėse be augalų. Elfai pagrinde gyvena "
"dažnai jaučiasi nejaukiai atvirose erdvėse be augalų. Elfai pagrinde gyvena "
"Didžiojo žemyno miškuose; Ėtenvude pietvakariuose, Vesmeroje šiaurės "
"vakaruose ir didžiajame šiauriniame miške, kurio piečiausias kraštas "
"vadinamas Lintaniro mišku.\n"
@@ -5717,12 +5691,11 @@ msgstr "Miškiniai"
msgid ""
"The mighty wose resides within the deepest forests of the known world. To "
"the untrained eye, the wose appears to be nothing more than an oddly shaped, "
"yet noble, tree. As guardians of the forest, the woses share a deeper "
"connection to the woodlands than even the elves. While the woses are a "
"peaceful race, disturbance of the ancient forests, which they tend, will "
"incite the wrath of nature itself. Woses are slow moving creatures that may "
"spend centuries standing in one location undisturbed by the ebb and flow of "
"time.\n"
"yet noble, tree. As guardians of the forest, the woses share a connection to "
"the woodlands deeper than even the elves’. While the woses are a peaceful "
"race, disturbance of the ancient forests, which they tend, will incite the "
"wrath of nature itself. Woses are slow moving creatures that may spend "
"centuries standing in one location undisturbed by the ebb and flow of time.\n"
"\n"
"Although they practice no magic of their own, the woses share a deep "
"connection to faerie. What little is known of this ancient race comes from "


+ 73
- 61
httt.lt.po View File

@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-27 09:23 UTC\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-11 13:09 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-21 19:20+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
@@ -251,22 +251,22 @@ msgstr "Urug-Telfaras"
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Usadar Q'kai
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Dwaba-Kukai
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Managa'Gwin
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Kojun Herolm
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Mokho Kimer
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Gaga-Breuk
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Halgar Du'nar
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Gorlak
#. [side]: type=Orcish Slurbow, id=Knafa-Telfar
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Urug-Tan
#. [side]: type=Orcish Sovereign, id=Shuuga-Mool
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Urag-Tifer
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Kior-Dal
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Urug-Telfar
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Knafa-Tan
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Maga-Knafa
#. [side]: type=Goblin Rouser
#. [side]: type=Orcish Warlord
#. [side]: type=Troll Warrior
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Kojun Herolm
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Mokho Kimer
#. [side]: type=Orcish Slurbow, id=Knafa-Telfar
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Urug-Tan
#. [side]: type=Orcish Sovereign, id=Shuuga-Mool
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Kior-Dal
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/01_The_Elves_Besieged.cfg:181
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/01_The_Elves_Besieged.cfg:194
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/01_The_Elves_Besieged.cfg:215
@@ -1517,14 +1517,14 @@ msgstr "Muff Malalas"
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Muff Malal
#. [side]: id=Haf-Mal, type=Lich
#. [side]: id=Jarmal-Gorg, type=Lich
#. [side]: type=Lich, id=Galga
#. [side]: type=Lich, id=Na-alga
#. [side]: type=Lich, id=Selda-Mana
#. [side]: type=Death Knight, id=Clarustus
#. [side]: type=Death Knight, id=Merlunius
#. [side]: type=Lich, id=Aimucasur
#. [side]: type=Death Knight, id=Secadius
#. [side]: type=Death Knight, id=Dafeis
#. [side]: type=Lich, id=Galga
#. [side]: type=Lich, id=Na-alga
#. [side]: type=Lich, id=Selda-Mana
#. [side]: type=Ancient Lich, id=Muff Argulak
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/05a_Muff_Malal_Peninsula.cfg:79
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/05b_Isle_of_the_Damned.cfg:131
@@ -1867,12 +1867,12 @@ msgid "Agadla"
msgstr "Agadla"

#. [side]: type=Troll Warrior, id=Haaf-Garga
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Urug-Telfar
#. [side]: type=Death Knight, id=Unan-Ka'tall
#. [side]: id=Brugg, type=Troll Warrior
#. [side]: id=Lionel, type=Death Knight
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Agadla
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Muff Jaanal
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Urug-Telfar
#. [side]: type=Death Knight, id=Unan-Ka'tall
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/06_The_Siege_of_Elensefar.cfg:74
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/06_The_Siege_of_Elensefar.cfg:116
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/15_The_Lost_General.cfg:91
@@ -2320,8 +2320,9 @@ msgstr ""

#. [part]
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/07_Crossroads.cfg:53
#, fuzzy
msgid ""
"The queen’s agents were still scouring the coastal regions, for news of "
"The Queen’s agents were still scouring the coastal regions, for news of "
"Elensefar’s rescue had not yet reached her."
msgstr ""
"Karalienės agentai vis dar šukavo pajūrį, nes žinia apie Elensefaro "
@@ -2465,14 +2466,13 @@ msgstr "Elbridžas"
#. [event]
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/08_The_Princess_of_Wesnoth.cfg:87
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/11_The_Ford_of_Abez.cfg:68
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:751
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:754
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/16_Hasty_Alliance.cfg:93
msgid "Li’sar"
msgstr "Li’sar"

#. [side]: type=General, id=Robryn
#. [side]: type=Princess, id=Li'sar
#. [side]: type=General, id=Honber
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Haliel-Maga
#. [side]: type=General, id=Heford
#. [side]: type=Cavalier, id=Sir Kalm
@@ -2480,6 +2480,7 @@ msgstr "Li’sar"
#. [side]: type=General, id=Josephus
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Dwar-Ni
#. [side]: type=General, id=Malatus
#. [side]: type=General, id=Honber
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/08_The_Princess_of_Wesnoth.cfg:161
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/10_Gryphon_Mountain.cfg:99
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/11_The_Ford_of_Abez.cfg:84
@@ -2724,9 +2725,10 @@ msgstr "Ačiū, kad grįžai ir padėjai mums, Moremirmu."

#. [message]: speaker=Moremirmu
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/09_The_Valley_of_Death.cfg:390
#, fuzzy
msgid ""
"It is both my duty and pleasure, my lord! We were dining with some royal "
"guards of the princess, taking a rest from our pilgrimage, when they spoke "
"guards of the Princess, taking a rest from our pilgrimage, when they spoke "
"of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We could do "
"nothing but help you!"
msgstr ""
@@ -3251,7 +3253,7 @@ msgstr "Vandens gyvatė"

#. [event]
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/11_The_Ford_of_Abez.cfg:442
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:706
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:709
msgid "Cuttle Fish"
msgstr "Sepija"

@@ -3669,22 +3671,24 @@ msgid "Who... who’s here?"
msgstr "Kas... Kas čia?"

#. [message]: speaker=Uncle Somf
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:422
#. The addressed person is the speaker's niece or nephew.
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:423
msgid "$outlaw_name|! How have you been? I haven’t seen you in years."
msgstr "$outlaw_name|! Kaip tau sekasi? Nemačiau tavęs daug metų."

#. [message]: speaker=Uncle Somf
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:429
#. The mentioned person, $outlaw_name, is the speaker's niece or nephew.
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:431
msgid "Haw! Any friend of $outlaw_name is a friend of mine too."
msgstr "Labi! Kiekvienas $outlaw_name draugas yra ir mano draugas."

#. [message]: speaker=Konrad
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:436
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:438
msgid "We need to make it into the caves of the dwarves."
msgstr "Mums reikia patekti į dvarfų urvus."

#. [message]: speaker=Uncle Somf
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:450
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:452
msgid ""
"The mine entrances were all collapsed intentionally during the fighting. The "
"doors, while heavily defended, remain accessible. The orcish hordes that "
@@ -3695,7 +3699,7 @@ msgstr ""
"bet jūs gal ir prasmuksite nepastebėti."

#. [message]: speaker=Uncle Somf
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:456
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:458
msgid ""
"The best way is through the mine tunnels. The orcs have never found all the "
"mine entrances, and many still lead deep underground."
@@ -3704,47 +3708,48 @@ msgstr ""
"į kasyklas ir daugelis jų vis dar veda giliai į požemius."

#. [message]: speaker=Uncle Somf
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:489
#. The addressed person is the speaker's niece or nephew.
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:492
msgid "How are we doing, $outlaw_name|?"
msgstr "Kaip gyvenimas, $outlaw_name|?"

#. [message]: speaker=$outlaw_advisor_store.id
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:493
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:496
msgid "The same as always, Uncle!"
msgstr "Kaip visada, dėde!"

#. [message]: speaker=Uncle Somf
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:497
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:500
msgid "That bad, huh?"
msgstr "Taip blogai, ane?"

#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:528
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:531
msgid "The doors... they can be moved!"
msgstr "Durys... Jos juda!"

#. [message]: speaker=Delfador
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:532
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:535
msgid "Quickly, now, let us slip inside and hope the dwarves do not object..."
msgstr "Greičiau, smukime vidun ir tikėkimės, kad dvarfai neprieštaraus..."

#. [message]: speaker=Kalenz
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:536
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:539
msgid "... and that the orcs do not follow."
msgstr "... ir kad orkai neseks."

#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:542
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:545
msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
msgstr "Durys uždarytos ir užremtos iš vidaus!"

#. [message]: speaker=Konrad
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:547
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:550
msgid "We can’t get in! What should we do now?"
msgstr "Negalime patekti į vidų! Ką dabar darysime?"

#. [message]: speaker=Kalenz
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:551
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:554
msgid ""
"It is said that the orcs used old mine tunnels to surprise the dwarves. "
"There appears to be one nearby, to the north-east."
@@ -3753,27 +3758,27 @@ msgstr ""
"Atrodo, kad vienas yra šalia, šiaurės rytuose."

#. [message]: speaker=Konrad
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:555
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:558
msgid "Then we must make it to that tunnel!"
msgstr "Tada reikia nusigauti iki to tunelio!"

#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:579
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:582
msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
msgstr "Senoji kasykla, atrodo, sujungta su pagrindiniais tuneliais."

#. [message]: speaker=Kalenz
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:583
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:586
msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
msgstr "Neturiu ryžto eiti į vidų. Tamsoje bus labai sunku!"

#. [message]: speaker=Delfador
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:588
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:591
msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
msgstr "Nėra laiko jokiems tuštiems plepalams ir stoviniavimui. Pirmyn!"

#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:594
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:597
msgid ""
"I have reached the mine entrance, but there is no tunnel here. Rock and "
"rubble completely block the way."
@@ -3782,23 +3787,23 @@ msgstr ""
"užgriovė praėjimą."

#. [message]: speaker=Konrad
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:598
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:601
msgid "I hope we can make it through the main doors, then."
msgstr "Tuomet tikėkimės, kad praeisime pro pagrindines duris."

#. [message]: speaker=Delfador
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:602
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:605
msgid "It is our only choice now. Hurry!"
msgstr "Tai vienintelis pasirinkimas. Paskubėkime!"

#. [message]: speaker=Konrad
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:629
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:658
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:632
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:661
msgid "Pray that we live to see sunlight again."
msgstr "Melskimės, kad vėl išvystume saulės šviesą."

#. [message]: speaker=Kalenz
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:676
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:679
msgid ""
"We have defeated the foul orcs guarding this land, but we must continue "
"without rest. More will surely come!"
@@ -3807,7 +3812,7 @@ msgstr ""
"toliau. Tuoj tikrai atvyks daugiau!"

#. [message]: speaker=Delfador
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:686
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:689
msgid ""
"Indeed we must not delay. Let us breach the great doors to the dwarven "
"kingdom."
@@ -3816,24 +3821,24 @@ msgstr ""
"duris."

#. [message]: speaker=Delfador
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:692
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:695
msgid ""
"Indeed we must not delay. The mines in the northeast are the best way to "
"enter."
msgstr "Išties, negalime delsti. Kasykla šiaurės rytuose geriausias įėjimas."

#. [message]: speaker=Cuttle Fish
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:710
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:713
msgid "Ruarrrrr!!!"
msgstr "Ruarrrrr!!!"

#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:714
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:717
msgid "A monster was hiding in that lake!"
msgstr "Ežere slėpėsi pabaisa!"

#. [message]: role=whiner
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:738
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:741
msgid ""
"The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
"lakes near the dwarven tunnels."
@@ -3842,12 +3847,12 @@ msgstr ""
"su čiuptuvais."

#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:748
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:751
msgid "But Konrad’s party was not alone in entering the caves..."
msgstr "Bet Konrado kompanija buvo ne vienintelė įėjusi į urvus..."

#. [message]: speaker=Li'sar
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:763
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/13_The_Dwarven_Doors.cfg:766
msgid ""
"Whew! We make our way through the dangerous fog of the mountains, and now "
"there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
@@ -5298,8 +5303,9 @@ msgstr "Aišku, kad nežino, mažvaike. Žinotų, tai rinktųsi saugesnį kelią

#. [message]: speaker=Konrad
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/18_A_Choice_Must_Be_Made.cfg:339
#, fuzzy
msgid ""
"Hold your tongue, Kalenz. The princess is our ally and of royal blood. She "
"Hold your tongue, Kalenz. The Princess is our ally and of royal blood. She "
"deserves not your disrespect."
msgstr ""
"Prilaikyk liežuvį, Kalenzai. Princesė yra mūsų sąjungininkė ir karališko "
@@ -5737,8 +5743,9 @@ msgstr "Baigėsi Aimukasuro vadovavimas šiai prakeiktai žemei."

#. [message]: speaker=Konrad
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/19b_Swamp_Of_Dread.cfg:342
#, fuzzy
msgid ""
"Aimucasur? So you know of this Lich-Lord? Did you know him? He was a "
"Aimucasur? So you know of this Lich-Lord? Did you know him? Was he a "
"powerful mage?"
msgstr ""
"Aimukasuro? Tai tu kažką žinai apie šitą ličų valdovą? Tu jį pažinojai? Jis "
@@ -6365,9 +6372,9 @@ msgid "Your encampment will be dismantled after the first turn."
msgstr "Po pirmojo ėjimo jūsų stovykla bus išardyta."

#. [side]: type=Commander, id=Konrad
#. [side]: type=Elvish Marshal, id=El'rien
#. [side]: type=Elvish Lord, id=Uradredia
#. [side]: type=Elvish Lady, id=Parandra
#. [side]: type=Elvish Marshal, id=El'rien
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/20a_North_Elves.cfg:61
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/20a_North_Elves.cfg:225
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/21_Elven_Council.cfg:30
@@ -6577,8 +6584,9 @@ msgstr "Konradai, negi manai, kad galim taip imti ir pratipenti mūšio lauku?"

#. [message]: speaker=Konrad
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/20a_North_Elves.cfg:521
#, fuzzy
msgid ""
"Stop for a moment, princess. Look — you can barely see them in the distance "
"Stop for a moment, Princess. Look — you can barely see them in the distance "
"there, but the advance scouts have found each other. The Queen’s troops are "
"marching full speed for the orcs’ camp, and vice-versa. These armies are out "
"for blood."
@@ -6597,9 +6605,10 @@ msgstr ""

#. [message]: speaker=Konrad
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/20a_North_Elves.cfg:529
#, fuzzy
msgid ""
"(hushed) Our soldiers will defend us as we rush across the field. Sorry to "
"be blunt, princess, but you and I are the only ones who need to make it "
"be blunt, Princess, but you and I are the only ones who need to make it "
"across alive."
msgstr ""
"(pritilęs) Mūsų kariai mus pridengs, kai bėgsime. Gal pasirodysiu netašytas, "
@@ -6904,7 +6913,7 @@ msgstr ""

#. [message]: speaker=Kalenz
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/20b_Underground_Channels.cfg:296
msgid "Then we must hurry. Stand fast! We will send reinforcements."
msgid "Then we must hurry. Stand fast! We shall send reinforcements."
msgstr ""

#. [message]: speaker=Kalenz
@@ -7795,29 +7804,29 @@ msgstr "Nugalėkite priešų vadus"
msgid "Plainsmen"
msgstr "Lygumų gyventojai"

#. [side]: type=Grand Knight, id=Sir Alric
#. [then]
#. [side]: type=Grand Knight, id=Sir Alric
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/23_Test_of_the_Clans.cfg:121
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/24_Battle_for_Wesnoth.cfg:214
msgid "Sir Alric"
msgstr "Seras Alrikas"

#. [side]: type=Grand Knight, id=Sir Ruga
#. [then]
#. [side]: type=Grand Knight, id=Sir Ruga
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/23_Test_of_the_Clans.cfg:150
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/24_Battle_for_Wesnoth.cfg:205
msgid "Sir Ruga"
msgstr "Seras Ruga"

#. [side]: type=Grand Knight, id=Sir Daryn
#. [then]
#. [side]: type=Grand Knight, id=Sir Daryn
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/23_Test_of_the_Clans.cfg:179
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/24_Battle_for_Wesnoth.cfg:196
msgid "Sir Daryn"
msgstr "Seras Darynas"

#. [side]: type=Grand Knight, id=Bayar
#. [then]
#. [side]: type=Grand Knight, id=Bayar
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/23_Test_of_the_Clans.cfg:208
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/23_Test_of_the_Clans.cfg:543
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/24_Battle_for_Wesnoth.cfg:187
@@ -8016,9 +8025,10 @@ msgstr "Kas gi jūsų vadas? Kam mes tarnaujame?"

#. [message]: speaker=Delfador
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/scenarios/23_Test_of_the_Clans.cfg:472
#, fuzzy
msgid ""
"You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
"for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
"for the Queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
msgstr ""
"Tarnausite mums. Jūs ginsite flangus kol mes žygiuosime tiesiai pas "
"karalienę. Su jumis iš šonų, mes tikrai ją nugalėsime."
@@ -8583,9 +8593,10 @@ msgstr "siaučianti pūga"
#. [unit_type]: id=Fighter
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/units/Fighter.cfg:54
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/units/Fighter.cfg:60
#, fuzzy
msgid ""
"Young and brash, Fighters attack with a sword, and are vulnerable to more "
"seasoned enemies. However they have the potential to become great warriors "
"seasoned enemies. However, they have the potential to become great warriors "
"one day."
msgstr ""
"Jauni ir netašyti, kovotojai kaunasi kalaviju ir yra pažeidžiami labiau "
@@ -8949,8 +8960,9 @@ msgstr ""

#. [part]
#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:12
#, fuzzy
msgid ""
"The Northern host encamped at Galcadar, by the ford of Abez, and the king "
"The Northern host encamped at Galcadar, by the Ford of Abez, and the king "
"led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
"while his son, the crown prince Eldred, led the other."
msgstr ""


+ 15
- 12
l.lt.po View File

@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-27 09:23 UTC\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-11 13:09 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-21 23:51+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
@@ -106,9 +106,10 @@ msgstr "Dalbenas"

#. [part]
#: data/campaigns/Liberty/scenarios/01_The_Raid.cfg:22
#, fuzzy
msgid ""
"In the Era of Turmoil, during the reign of King Garard II, the border towns "
"of Delwyn and Dallben in the province of Annuvin grew increasingly "
"of Delwyn and Dallben in the Province of Annuvin grew increasingly "
"dissatisfied with the King’s rule. Being preoccupied with the great wars, "
"the King was unable to send adequate forces to protect the frontier."
msgstr ""
@@ -464,13 +465,13 @@ msgid "Civil Disobedience"
msgstr "Civilinis nepaklusnumas"

#. [side]: type=Bandit, id=Baldras
#. [side]: type=General, id=Lord Maddock
#. [side]: type=Rogue, id=Hans
#. [side]: type=Highwayman, id=Baldras
#. [side]: type=Shadow Lord, id=Helicrom
#. [side]
#. [side]: type=Bandit_Peasant, id=Baldras
#. [side]
#. [side]: type=Shadow Lord, id=Helicrom
#. [side]: type=Highwayman_Peasant, id=Relana
#. [side]: type=General, id=Lord Maddock
#: data/campaigns/Liberty/scenarios/02_Civil_Disobedience.cfg:26
#: data/campaigns/Liberty/scenarios/02_Civil_Disobedience.cfg:62
#: data/campaigns/Liberty/scenarios/03_A_Strategy_Of_Hope.cfg:38
@@ -493,13 +494,13 @@ msgstr "Sukilėliai"
msgid "Tarwen"
msgstr "Tarvenas"

#. [side]: type=General, id=Kestrel
#. [side]: type=Master Bowman, id=Quentin
#. [side]
#. [side]: type=Royal Guard, id=Archarel
#. [side]: type=Iron Mauler, id=Linneus
#. [side]: type=General, id=Dommel
#. [side]: type=Cavalier, id=Tarwen
#. [side]: type=General, id=Kestrel
#. [side]: type=General, id=Dommel
#: data/campaigns/Liberty/scenarios/02_Civil_Disobedience.cfg:41
#: data/campaigns/Liberty/scenarios/04_Unlawful_Orders.cfg:80
#: data/campaigns/Liberty/scenarios/05_Hide_and_Seek.cfg:48
@@ -725,9 +726,10 @@ msgstr ""

#. [message]: speaker=Baldras
#: data/campaigns/Liberty/scenarios/03_A_Strategy_Of_Hope.cfg:188
#, fuzzy
msgid ""
"You do not understand. We attacked a Wesnoth army patrol. Not only that, the "
"leader was no man I had ever seen in Annuvin province before. Never has one "
"leader was no man I had ever seen in Annuvin Province before. Never has one "
"been sent out here as a patrol captain who was so ruthless and cruel."
msgstr ""
"Tu nesupranti. Mes užpuolėme Vesnoto armijos patrulį. Maža to, jiems "
@@ -945,7 +947,7 @@ msgstr ""
#. [message]: speaker=Harper
#: data/campaigns/Liberty/scenarios/04_Unlawful_Orders.cfg:207
msgid ""
"What can we do then? We have brought with us many from Annuvin province who "
"What can we do then? We have brought with us many from Annuvin Province who "
"are willing to fight, but our families are still at home. They will not last "
"long if the Queen’s patrols return."
msgstr ""
@@ -1973,10 +1975,11 @@ msgstr "Neišgyveno nė vienas buvęs tvirtovėje."

#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Liberty/scenarios/08_Glory.cfg:811
#, fuzzy
msgid ""
"After more than a week of fierce fighting, the main body of Asheviere’s host "
"arrived from Weldyn. The battle was soon finished. Every last man from the "
"province of Annuvin was executed."
"Province of Annuvin was executed."
msgstr ""
"Po daugiau nei savaitės įtemptos kovos, iš Veldyno atvyko pagrindinės "
"Aševierės pajėgos. Kova greitai buvo baigta. Visi Anuvino provincijos vyrai "
@@ -2188,7 +2191,7 @@ msgid "Bone Knight"
msgstr "Kaulų riteris"

#. [unit_type]: id=Bone Knight, race=undead
#: data/campaigns/Liberty/units/Bone_Knight.cfg:26
#: data/campaigns/Liberty/units/Bone_Knight.cfg:27
msgid ""
"Once great warriors across the plains, these mounted riders atop their "
"skeletal horses were raised from the ground by unholy magic to spread fear "
@@ -2196,7 +2199,7 @@ msgid ""
msgstr ""

#. [attack]: type=impact
#: data/campaigns/Liberty/units/Bone_Knight.cfg:41
#: data/campaigns/Liberty/units/Bone_Knight.cfg:42
msgid "trample"
msgstr ""+ 156
- 50
lib.lt.po View File

@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-21 21:30+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-11 16:09+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-19 01:15+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
@@ -1770,7 +1770,7 @@ msgstr "Ieškoti"
#. [label]
#. [toggle_button]: id=sort_1
#. [toggle_button]: id=sort_name
#: data/gui/widget/addon_list.cfg:78 data/gui/window/campaign_dialog.cfg:226
#: data/gui/widget/addon_list.cfg:78 data/gui/window/campaign_dialog.cfg:243
#: data/gui/window/game_load.cfg:157 data/gui/window/mp_server_list.cfg:107
#: data/gui/window/terrain_layers.cfg:45 data/gui/window/unit_list.cfg:93
#: data/gui/window/unit_recall.cfg:47
@@ -1817,6 +1817,7 @@ msgstr "Įdiegti priedą"
msgid "Update add-on"
msgstr "Atnaujinti priedą"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=single_publish
#. [button]: id=publish
#: data/gui/widget/addon_list.cfg:412 data/gui/window/addon_manager.cfg:270
@@ -1824,6 +1825,7 @@ msgstr "Atnaujinti priedą"
msgid "Publish add-on"
msgstr "Skelbti priedą"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=single_uninstall
#. [button]: id=uninstall
#: data/gui/widget/addon_list.cfg:435 data/gui/window/addon_manager.cfg:247
@@ -1891,6 +1893,7 @@ msgstr "Serveris:"
msgid "Remove Add-ons"
msgstr "Pašalinti priedus"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=show_help
#. [button]: id=help
#: data/gui/window/addon_connect.cfg:184 data/gui/window/title_screen.cfg:174
@@ -1903,11 +1906,12 @@ msgstr "Pagalba"
msgid "Connect"
msgstr "Prisijungti"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=cancel
#: data/gui/window/addon_connect.cfg:212
#: data/gui/window/addon_uninstall_list.cfg:174
#: data/gui/window/advanced_graphics_options.cfg:178
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:440
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:457
#: data/gui/window/campaign_difficulty.cfg:234
#: data/gui/window/core_dialog.cfg:240 data/gui/window/custom_tod.cfg:444
#: data/gui/window/depcheck_select_new.cfg:165
@@ -1953,6 +1957,7 @@ msgstr "Autorius:"
msgid "Version:"
msgstr "Versija:"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [scroll_label]: id=description
#: data/gui/window/addon_manager.cfg:160
#: src/gui/dialogs/multiplayer/mp_create_game.cpp:588
@@ -2001,6 +2006,7 @@ msgstr "Atsiuntimai:"
msgid "Dependencies:"
msgstr "Priklausomybės:"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]: id=dependencies
#: data/gui/window/addon_manager.cfg:523 src/gui/dialogs/addon/manager.cpp:888
msgid "addon_dependencies^None"
@@ -2011,6 +2017,7 @@ msgstr "Nėra"
msgid "Translations:"
msgstr "Vertimai:"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]: id=translations
#: data/gui/window/addon_manager.cfg:557 src/gui/dialogs/addon/manager.cpp:902
msgid "translations^None"
@@ -2066,6 +2073,7 @@ msgstr "Rikiuoti pagal:"
msgid "Add-ons Manager"
msgstr "Priedų tvarkyklė"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=details_toggle
#: data/gui/window/addon_manager.cfg:946 src/gui/dialogs/addon/manager.cpp:455
#: src/gui/dialogs/addon/manager.cpp:642
@@ -2156,9 +2164,10 @@ msgstr "Visa kita"
msgid "Scaled to hex"
msgstr ""

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=ok
#: data/gui/window/advanced_graphics_options.cfg:165
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:426
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:443
#: data/gui/window/campaign_difficulty.cfg:221
#: data/gui/window/core_dialog.cfg:227 data/gui/window/custom_tod.cfg:431
#: data/gui/window/depcheck_select_new.cfg:151
@@ -2246,38 +2255,39 @@ msgid "Play a Campaign"
msgstr "Žaisti kampaniją"

#. [label]
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:214
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:231
msgid "Sort by:"
msgstr "Rikiuoti pagal:"

#. [toggle_button]: id=sort_name
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:227
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:244
msgid "Sort by full campaign name in alphabetical order"
msgstr "Rikiuoti pagal kampanijos pavadinimą abėcėlės tvarka"

#. [toggle_button]: id=sort_time
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:239
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:256
msgid "Dates"
msgstr "Datos"

#. [toggle_button]: id=sort_time
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:240
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:257
msgid "Sort in approximate chronological order of story events"
msgstr "Rikiuoti apytiksliai pagal pasakojimo įvykių chronologinę tvarką"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:276
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:451
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:293
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:456
msgid "Modifications"
msgstr "Pakeitimai"

#. [toggle_button]: id=checkbox_deterministic
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:409
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:426
msgid "Save random seed"
msgstr "Išsaugoti atsitiktinę sėklą"

#. [toggle_button]: id=checkbox_deterministic
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:411
#: data/gui/window/campaign_dialog.cfg:428
msgid ""
"Makes the random number generator yield the same results even after "
"reloading a game"
@@ -2383,6 +2393,7 @@ msgstr "Naršyti šį aplanką failų tvarkyklėje"
msgid "Edit Time Schedule"
msgstr "Keisti laiko režimą"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]
#: data/gui/window/custom_tod.cfg:177
#: data/gui/window/editor_edit_scenario.cfg:106
@@ -2444,6 +2455,7 @@ msgstr "Naujas paros laikas"
msgid "Delete ToD"
msgstr "Trinti dienos laiką"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]
#: data/gui/window/depcheck_confirm_change.cfg:40
#: src/gui/dialogs/addon/manager.cpp:776 src/gui/dialogs/file_dialog.cpp:303
@@ -2456,6 +2468,7 @@ msgstr "Patvirtinti"
msgid "Would you like to apply the changes?"
msgstr "Ar norite pritaikyti pakeitimus?"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=ok
#: data/gui/window/depcheck_confirm_change.cfg:130
#: data/gui/window/game_delete.cfg:107
@@ -2466,6 +2479,7 @@ msgstr "Ar norite pritaikyti pakeitimus?"
msgid "Yes"
msgstr "Taip"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=cancel
#: data/gui/window/depcheck_confirm_change.cfg:144
#: data/gui/window/game_delete.cfg:121
@@ -2546,9 +2560,10 @@ msgstr "Identifikatorius:"
msgid "Description:"
msgstr "Aprašymas:"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]
#: data/gui/window/editor_edit_scenario.cfg:170
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:473
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:478
msgid "Experience modifier:"
msgstr "Patirties modifikatorius:"

@@ -2608,9 +2623,10 @@ msgstr "Paslėpti būsenos lentelėje"
msgid "Gold:"
msgstr "Auksas:"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]
#: data/gui/window/editor_edit_side.cfg:277
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:474
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:479
msgid "Gold per village:"
msgstr "Auksas kaimui:"

@@ -2629,6 +2645,7 @@ msgstr "Išlaikymas kaimui:"
msgid "Controller:"
msgstr "Valdo:"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [row]
#: data/gui/window/editor_edit_side.cfg:373 src/gui/dialogs/game_stats.cpp:74
msgid "controller^Human"
@@ -2664,6 +2681,7 @@ msgstr "Uždanga"
msgid "vision^None"
msgstr "Nėra"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]
#: data/gui/window/editor_generate_map.cfg:43 src/hotkey/hotkey_command.cpp:243
msgid "Generate Map"
@@ -2674,11 +2692,12 @@ msgstr "Generuoti žemėlapį"
msgid "Choose a map generator:"
msgstr "Pasirinkite žemėlapio generatorių:"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=settings
#. [button]: id=random_map_settings
#: data/gui/window/editor_generate_map.cfg:128
#: data/gui/window/mp_create_game.cfg:877
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:472
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:477
msgid "Settings"
msgstr "Nustatymai"

@@ -2692,6 +2711,7 @@ msgstr "Skaitinė sėkla:"
msgid "Generate"
msgstr "Generuoti"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]: id=title
#: data/gui/window/editor_new_map.cfg:36 src/hotkey/hotkey_command.cpp:171
msgid "New Map"
@@ -2716,6 +2736,7 @@ msgstr "Aukštis:"
msgid "Create"
msgstr "Sukurti"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]
#: data/gui/window/editor_resize_map.cfg:35 src/hotkey/hotkey_command.cpp:241
msgid "Resize Map"
@@ -2938,6 +2959,7 @@ msgstr "Rezervo kariai:"
msgid "Date"
msgstr "Data"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]: id=lblTitle
#. [button]: id=load_game
#: data/gui/window/game_load.cfg:286 data/gui/window/mp_create_game.cfg:898
@@ -2980,6 +3002,7 @@ msgstr "Nutraukia bet kokius nebaigtus karių judėjimus išsaugotame žaidime"
msgid "Open saves folder"
msgstr "Atveria išsaugotų žaidimų aplanką"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]: id=lblTitle
#: data/gui/window/game_save.cfg:42 data/gui/window/game_save_message.cfg:42
#: data/gui/window/game_save_oos.cfg:42 src/hotkey/hotkey_command.cpp:99
@@ -3006,6 +3029,7 @@ msgstr "Perrašyti?"
msgid "Save already exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Toks išsaugojimas jau yra. Ar norite perrašyti?"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [toggle_button]: id=sort_0
#: data/gui/window/game_stats.cfg:35 data/gui/window/game_stats.cfg:283
#: src/hotkey/hotkey_command.cpp:84
@@ -3017,6 +3041,7 @@ msgstr "Vadas"
msgid "Team"
msgstr "Komanda"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [toggle_button]: id=sort_2
#: data/gui/window/game_stats.cfg:63
#: src/gui/dialogs/multiplayer/mp_join_game.cpp:427
@@ -3038,6 +3063,7 @@ msgstr "Kariai"
msgid "Upkeep"
msgstr "Išlaikymas"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [toggle_button]: id=sort_6
#. [image]: id=income_icon
#. [label]: id=side_income
@@ -3089,6 +3115,7 @@ msgstr ""
"Išlaikymas\n"
"kaimui"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]: id=title
#: data/gui/window/game_stats.cfg:705 src/gui/dialogs/game_stats.cpp:251
msgid "Current Status"
@@ -3099,6 +3126,7 @@ msgstr "Dabartinė būsena"
msgid "Game Stats"
msgstr "Žaidimo statistika"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [widget]: id=tab_label
#: data/gui/window/game_stats.cfg:793 src/gui/dialogs/game_stats.cpp:251
msgid "Scenario Settings"
@@ -3351,6 +3379,7 @@ msgstr "Atsijungti"
msgid "Create Game"
msgstr "Sukurti žaidimą"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [grid]
#. [label]: id=title
#. [button]: id=show_preferences
@@ -3809,6 +3838,7 @@ msgstr "Veiksmo premija"
msgid "Time for each attack, recruit, and capture"
msgstr "Laikas už kiekvieną ataką, samdymą ar užgrobimą"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [widget]: id=tab_label
#. [widget]: id=label
#: data/gui/window/mp_create_game.cfg:533 data/gui/window/preferences.cfg:291
@@ -3894,11 +3924,12 @@ msgstr ""
"Nustatykite slaptažodį, kurį turėtų įvesti žmonės, norintys prisijungti prie "
"jūsų žaidimo."

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]
#: data/gui/window/mp_create_game/default_resolution.cfg:176
#: data/gui/window/mp_create_game/small_resolution.cfg:177
#: data/gui/window/mp_create_game/tiny_resolution.cfg:164
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:475
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:480
msgid "Map size:"
msgstr "Žemėlapio dydis:"

@@ -3913,6 +3944,7 @@ msgstr "Vadas:"
msgid "Gender:"
msgstr "Lytis:"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [row]
#: data/gui/window/mp_faction_select.cfg:176
#: src/gui/dialogs/multiplayer/faction_select.cpp:158
@@ -3989,10 +4021,11 @@ msgstr "Palikti"
msgid "Game Lobby"
msgstr "Žaidimo vestibiulis"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]: id=status_label
#: data/gui/window/mp_join_game.cfg:491 data/gui/window/mp_staging.cfg:614
#: data/gui/window/mp_staging.cfg:806
#: src/gui/dialogs/multiplayer/mp_staging.cpp:481
#: src/gui/dialogs/multiplayer/mp_staging.cpp:483
msgid "Waiting for players to join..."
msgstr "Laukiama, kol prisijungs kiti žaidėjai..."

@@ -4027,6 +4060,7 @@ msgstr "Naudotojo vardas:"
msgid "Save password locally (encrypted)"
msgstr "Išsaugoti slaptažodį šiame įrenginyje (užšifruotai)"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [grid]
#. [label]
#. [widget]: id=label
@@ -4087,6 +4121,7 @@ msgstr "Vietinis žaidimas"
msgid "Address"
msgstr "Adresas"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=ok
#: data/gui/window/mp_server_list.cfg:217 src/preferences/display.cpp:170
msgid "Select"
@@ -4687,6 +4722,7 @@ msgstr "Ekranvaizdžiai..."
msgid "Browse the screenshots folder using a file manager"
msgstr "Naršyti ekranvaizdžių aplanką naudojant failų tvarkyklę"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=save
#: data/gui/window/screenshot_notification.cfg:203
#: src/gui/dialogs/file_dialog.cpp:181
@@ -4748,6 +4784,7 @@ msgstr "Iš viso"
msgid "This Turn"
msgstr "Šį ėjimą"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]: id=title
#: data/gui/window/statistics_dialog.cfg:419 src/hotkey/hotkey_command.cpp:121
msgid "Statistics"
@@ -4758,6 +4795,7 @@ msgstr "Statistika"
msgid "Skip"
msgstr "Praleisti"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]: id=lblTitle
#: data/gui/window/surrender_quit.cfg:40 src/hotkey/hotkey_command.cpp:124
msgid "Surrender Game"
@@ -4858,6 +4896,7 @@ msgstr "Rodyti kitą dienos patarimą"
msgid "Start a tutorial to familiarize yourself with the game"
msgstr "Pradėti apmokymą, kad susipažintumėte su žaidimu"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [grid]
#: data/gui/window/title_screen.cfg:251 src/gui/dialogs/game_load.cpp:392
msgid "Tutorial"
@@ -4970,6 +5009,7 @@ msgstr "Pulti"
msgid "Attack Enemy"
msgstr "Pulti priešą"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]
#: data/gui/window/unit_create.cfg:47 src/hotkey/hotkey_command.cpp:115
msgid "Create Unit (Debug!)"
@@ -5007,6 +5047,7 @@ msgstr "Lyg"
msgid "XP"
msgstr "PT"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [toggle_button]: id=sort_6
#. [toggle_button]: id=sort_4
#: data/gui/window/unit_list.cfg:177 data/gui/window/unit_recall.cfg:89
@@ -5015,6 +5056,7 @@ msgstr "PT"
msgid "Traits"
msgstr "Bruožai"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]
#: data/gui/window/unit_list.cfg:368 src/hotkey/hotkey_command.cpp:120
msgid "Unit List"
@@ -5035,6 +5077,7 @@ msgstr "Pervadinti"
msgid "Dismiss"
msgstr "Atleisti"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=ok
#: data/gui/window/unit_recall.cfg:442 src/hotkey/hotkey_command.cpp:105
msgid "Recall"
@@ -5045,11 +5088,13 @@ msgstr "Grąžinti"
msgid "Recruit Unit"
msgstr "Kario samdymas"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [button]: id=ok
#: data/gui/window/unit_recruit.cfg:231 src/hotkey/hotkey_command.cpp:103
msgid "Recruit"
msgstr "Samdyti"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]
#: data/gui/window/wml_error.cfg:40 src/gui/dialogs/message.cpp:210
#: src/gui/dialogs/preferences_dialog.cpp:264
@@ -5057,9 +5102,10 @@ msgstr "Samdyti"
msgid "Error"
msgstr "Klaida"

#. #-#-#-#-# wesnoth-lib.wml.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. [label]: id=details_heading
#: data/gui/window/wml_error.cfg:112 src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:213
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:229 src/gui/dialogs/wml_error.cpp:197
#: data/gui/window/wml_error.cfg:112 src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:214
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:230 src/gui/dialogs/wml_error.cpp:197
msgid "Details:"
msgstr "Detalės:"

@@ -5171,6 +5217,66 @@ msgstr "$prefix, $next"
msgid "disjunct end^$prefix, or $last"
msgstr "$prefix arba $last"

#: src/formula/string_utils.cpp:285 src/formula/string_utils.cpp:314
msgid "timespan^expired"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:291
msgid "timespan^$num year"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:291
msgid "timespan^$num years"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:292
msgid "timespan^$num month"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:292
msgid "timespan^$num months"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:293
msgid "timespan^$num week"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:293
msgid "timespan^$num weeks"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:294
msgid "timespan^$num day"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:294
msgid "timespan^$num days"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:295
msgid "timespan^$num hour"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:295
msgid "timespan^$num hours"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:296
msgid "timespan^$num minute"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:296
msgid "timespan^$num minutes"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:297
msgid "timespan^$num second"
msgstr ""

#: src/formula/string_utils.cpp:297
msgid "timespan^$num seconds"
msgstr ""

#: src/gui/core/canvas.cpp:612
msgid "Line doesn't fit on canvas."
msgstr ""
@@ -5500,8 +5606,8 @@ msgstr "Besiginančiojo atsparumas prieš"
msgid "Attacker vulnerability vs"
msgstr "Atakuojančiojo pažeidžiamumas prieš"

#: src/gui/dialogs/campaign_selection.cpp:270
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:456
#: src/gui/dialogs/campaign_selection.cpp:318
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:461
msgid "active_modifications^None"
msgstr "Jokių"

@@ -5685,12 +5791,12 @@ msgid "Unknown"
msgstr "Nežinoma"

#: src/gui/dialogs/game_stats.cpp:196 src/gui/dialogs/game_stats.cpp:199
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:470
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:475
msgid "no"
msgstr "ne"

#: src/gui/dialogs/game_stats.cpp:196 src/gui/dialogs/game_stats.cpp:199
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:470
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:475
msgid "yes"
msgstr "taip"

@@ -5813,103 +5919,103 @@ msgstr ""
msgid "lua console"
msgstr "lua konsolė"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:102
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:103
msgid "Selected Game"
msgstr "Pasirinktas žaidimas"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:103
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:104
msgid "Lobby"
msgstr "Vestibiulis"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:105
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:106
msgid "Current Room"
msgstr "Dabartinis kambarys"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:107
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:108
msgid "Other Games"
msgstr "Kiti žaidimai"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:114
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:115
msgid "Do you really want to log out?"
msgstr "Ar tikrai norite atsijungti?"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:209
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:210
msgid "Incompatible User-made Content."
msgstr ""

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:210
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:211
msgid ""
"This game cannot be joined because the host has out-of-date add-ons that are "
"incompatible with your version. You might wish to suggest that the host's "
"add-ons be updated."
msgstr ""

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:225
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:226
msgid "Missing User-made Content."
msgstr ""

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:226
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:227
msgid ""
"This game requires one or more user-made addons to be installed or updated "
"in order to join.\n"
"Do you want to try to install them?"
msgstr ""

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:391
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:396
msgid "Games: showing $num_shown out of $num_total"
msgstr "Žaidimai: rodoma $num_shown iš $num_total"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:411
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:416
msgid "$game_name (Era: $era_name)"
msgstr "$game_name (Era: $era_name)"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:441
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:446
msgid "era_or_mod^not installed"
msgstr "neįdiegta"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:444
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:449
msgid "Era"
msgstr "Era"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:476
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:481
msgid "Reloaded:"
msgstr "Perkrautas:"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:477
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:482
msgid "Shared vision:"
msgstr "Dalintis vaizdu:"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:478
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:483
msgid "Shuffle sides:"
msgstr "Sumaišyti puses:"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:479
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:484
msgid "Time limit:"
msgstr "Laiko limitas:"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:480
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:485
msgid "Use map settings:"
msgstr "Naudoti žemėlapio nustatymus:"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:488
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:493
msgid ""
"One or more add-ons need to be installed\n"
"in order to join this game."
msgstr ""

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:513
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:518
msgid "Observers allowed"
msgstr "Stebėtojai leidžiami"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:516
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:521
msgid "Observers not allowed"
msgstr "Stebėtojai neleidžiami"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:791
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:796
msgid "lobby"
msgstr "vestibiulis"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:951
#: src/gui/dialogs/multiplayer/lobby.cpp:956
msgid ""
"Something is wrong with the addon version check database supporting the "
"multiplayer lobby. Please report this at https://bugs.wesnoth.org."
@@ -6015,16 +6121,16 @@ msgid "empty"
msgstr "tuščia"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/mp_join_game.cpp:248
#: src/gui/dialogs/multiplayer/mp_staging.cpp:106
#: src/gui/dialogs/multiplayer/mp_staging.cpp:126
msgid "this game"
msgstr "šis žaidimas"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/mp_join_game.cpp:360
#: src/gui/dialogs/multiplayer/mp_staging.cpp:165
#: src/gui/dialogs/multiplayer/mp_staging.cpp:96
msgid "Team:"
msgstr "Komanda:"

#: src/gui/dialogs/multiplayer/mp_staging.cpp:482
#: src/gui/dialogs/multiplayer/mp_staging.cpp:484
msgid "Waiting for players to choose factions..."
msgstr "Laukiama, kol žaidėjai pasirinks frakcijas..."

@@ -6075,7 +6181,7 @@ msgstr "Visi spartieji klavišai buvo atstatyti į numatytas vertes."
msgid "Hotkeys Reset"
msgstr "Sparčiųjų klavišų atstatymas"

#: src/gui/dialogs/preferences_dialog.cpp:1032
#: src/gui/dialogs/preferences_dialog.cpp:1030
msgid "∞"
msgstr "∞"+ 538
- 537
low.lt.po
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 421
- 362
manpages.lt.po
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 37
- 23
multiplayer.lt.po View File

@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"