The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

anl.lt.po 29KB


 1. # Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
 2. # Translators:
 3. # Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
 4. msgid ""
 5. msgstr ""
 6. "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
 7. "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
 8. "POT-Creation-Date: 2018-02-12 17:01 UTC\n"
 9. "PO-Revision-Date: 2018-12-28 12:22+0000\n"
 10. "Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
 11. "Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
 12. "Language: lt\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
 17. "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
 18. "X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 19. #. [multiplayer]: id=multiplayer_A_New_Land
 20. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:4
 21. msgid "4p — A New Land"
 22. msgstr "4ž — Nauja šalis"
 23. #. [multiplayer]: id=multiplayer_A_New_Land
 24. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:6
 25. msgid ""
 26. "This 4p survival scenario allows you to construct buildings and terraform "
 27. "the land. Use map settings. The recommended starting gold is 100."
 28. msgstr ""
 29. "Šis 4 žaidėjų išlikimo scenarijus leidžia statyti pastatus ir keisti "
 30. "vietovę. Naudokitės žemėlapio nustatymais. Rekomenduojama pradėti su 100 "
 31. "auksinių."
 32. #. [part]
 33. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:27
 34. msgid ""
 35. "In the aftermath of the great war the remnants of humanity fled to an "
 36. "obscure secluded glen. Though they knew they could not hide from the mighty "
 37. "armies that had crushed their homeland, the leaders of the resistance hoped "
 38. "only for enough time to rebuild their forces."
 39. msgstr ""
 40. "Suvedus didžiojo karo pasekmes, žmonijos likučiai pabėgo į tolimą, mažai "
 41. "žinomą slėnį. Nors ir suprato, kad nepasislėps nuo galingų jų gimtąsias "
 42. "žemes sutriuškinusių armijų, pasipriešinimo vadai tikėjosi tik laimėti "
 43. "pakankamai laiko atstatyti pajėgoms."
 44. #. [objectives]
 45. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:35
 46. msgid "Right-click on your leader during your turn for help"
 47. msgstr ""
 48. "Savo ėjimo metu paspaudę dešinį klavišą ant savo vado, rasite pagalbos meniu"
 49. #. [objective]: condition=win
 50. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:37
 51. msgid "You must survive until turn 25."
 52. msgstr "Išgyvenkite iki 25 ėjimo."
 53. #. [side]
 54. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:57
 55. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:71
 56. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:85
 57. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:99
 58. msgid "teamname^Settlers"
 59. msgstr "Gyventojai"
 60. #. [side]: type=Death Knight
 61. #. [side]: type=Orcish Sovereign
 62. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:117
 63. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:148
 64. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:179
 65. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:210
 66. msgid "teamname^Enemies"
 67. msgstr "Priešai"
 68. #. [side]: type=Death Knight
 69. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:126
 70. msgid "Mal Sevu"
 71. msgstr "Mal Sevu"
 72. #. [side]: type=Orcish Sovereign
 73. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:157
 74. msgid "Gol Goroth"
 75. msgstr "Gol Gorotas"
 76. #. [side]: type=Orcish Sovereign
 77. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:188
 78. msgid "Greg"
 79. msgstr "Gregas"
 80. #. [side]: type=Death Knight
 81. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:219
 82. msgid "Mal Shiki"
 83. msgstr "Mal Šikis"
 84. #. [side]
 85. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:245
 86. msgid "teamname^Prisoners"
 87. msgstr "Kaliniai"
 88. #. [message]: speaker=narrator
 89. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:426
 90. msgid ""
 91. "You destroy the mushroom mine. The northwest undead now have 10 less income."
 92. msgstr ""
 93. "Jūs sunaikinote grybų kasyklą. Šiaurės vakarų nemirėliai dabar turi 10 "
 94. "mažesnes pajamas."
 95. #. [message]: speaker=narrator
 96. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:449
 97. msgid ""
 98. "You destroy the mushroom mine. The northeast orcs now have 10 less income."
 99. msgstr ""
 100. "Jūs sunaikinote grybų kasyklą. Šiaurės rytų orkai dabar turi 10 mažesnes "
 101. "pajamas."
 102. #. [message]: speaker=narrator
 103. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:472
 104. msgid ""
 105. "You destroy the mushroom mine. The southwest orcs now have 10 less income."
 106. msgstr ""
 107. "Jūs sunaikinote grybų kasyklą. Pietvakariniai orkai dabar turi 10 mažesnes "
 108. "pajamas."
 109. #. [message]: speaker=narrator
 110. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:495
 111. msgid ""
 112. "You destroy the mushroom mine. The southeast undead now have 10 less income."
 113. msgstr ""
 114. "Jūs sunaikinote grybų kasyklą. Pietrytiniai nemirėliai dabar turi 10 "
 115. "mažesnes pajamas."
 116. #. [message]: speaker=narrator
 117. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:604
 118. msgid ""
 119. "One of your peasants has happened upon some spiders’ nests in the north and "
 120. "south."
 121. msgstr "Vienas iš valstiečių pastebėjo vorų lizdus šiaurėje ir pietuose."
 122. #. [message]: type=Peasant
 123. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:610
 124. msgid ""
 125. "I swear I saw somebody trapped in the spider’s web. Maybe we should rescue "
 126. "him?"
 127. msgstr ""
 128. "Prisiekiu, mačiau kažką įsipainiojusį voratinklyje. Gal reiktų išgelbėti? "
 129. #. [message]: speaker=narrator
 130. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:632
 131. msgid ""
 132. "Move any unit next to these captives and they will join your side. The "
 133. "spiders guarding each captive are currently wounded, the sooner you get "
 134. "there the better chance you have of killing them."
 135. msgstr ""
 136. "Atveskite bet kurį dalinį greta kalinių ir jie prisijungs prie jūsų. "
 137. "Kalinius saugantys vorai šiuo metu sužeisti, tad kuo greičiau iki ten "
 138. "nusigausite, tuo lengviau bus juos užmušti."
 139. #. [message]: speaker=narrator
 140. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:644
 141. msgid ""
 142. "Your men report strange sounds coming from some caves to the east and west."
 143. msgstr ""
 144. "Vyrai praneša apie keistus garsus, sklindančius iš olų rytuose ir vakaruose."
 145. #. [message]
 146. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:650
 147. msgid ""
 148. "It would seem the enemy has built some underground mushroom mines nearby — "
 149. "it must be where the mainstay of their resources are produced. If we could "
 150. "destroy them our chances wouldn’t nearly be so slim."
 151. msgstr ""
 152. "Atrodo, priešas netoliese pasistatė kelias požemines grybų kasyklas. Ko "
 153. "gero, iš ten gauna pagrindines savo pajamas. Jei tik jas sunaikintume, mūsų "
 154. "šansai gerokai išaugtų."
 155. #. [message]: speaker=narrator
 156. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:672
 157. msgid ""
 158. "Move any unit onto these villages to destroy the mine. Each one you destroy "
 159. "will reduce the enemy’s income by 10."
 160. msgstr ""
 161. "Užimkite šiuos kaimus bet kuriuo daliniu ir sunaikinsite kasyklą. Kiekviena "
 162. "sunaikinta kasykla sumažina priešininkų pelną 10 auksinių."
 163. #. [message]
 164. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:685
 165. msgid "This battle is nearly at an end. Victory is close at hand!"
 166. msgstr "Mūšis beveik baigėsi. Pergalė pasiekiama ranka!"
 167. #. [message]
 168. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:697
 169. msgid ""
 170. "We have survived the onslaught! The tide of the battle has turned, victory "
 171. "cannot elude us now!"
 172. msgstr ""
 173. "Išgyvenome pagrindinį spaudimą! Mūšio eiga sukasi, dabar pergalė mūsų "
 174. "nebeaplenks!"
 175. #. [message]: speaker=narrator
 176. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:701
 177. msgid "You have won the game, but you may continue if you wish..."
 178. msgstr "Jūs laimėjote žaidimą, bet galite tęsti, jeigu norite..."
 179. #. [message]: speaker=unit
 180. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:717
 181. msgid "I have fallen, but all is not lost!"
 182. msgstr "Aš kritau, bet dar ne viskas prarasta!"
 183. #. [message]: speaker=unit
 184. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:730
 185. msgid "I am done for, but we have yet to lose this battle!"
 186. msgstr "Man galas, bet mūšis dar nepralaimėtas!"
 187. #. [message]: speaker=unit
 188. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:743
 189. msgid "Comrades, avenge me!"
 190. msgstr "Bendražygiai, atkeršykite už mane!"
 191. #. [message]: speaker=unit
 192. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:756
 193. msgid "Do not fear, there is hope for us still!"
 194. msgstr "Nebijokite, mums vis dar yra vilties!"
 195. #. [message]: speaker=narrator
 196. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_general_macros.cfg:34
 197. msgid "The chest contains $oc_treasure gold."
 198. msgstr ""
 199. #. [option]
 200. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:5
 201. msgid "Return to menu"
 202. msgstr "Grįžti į meniu"
 203. #. [message]: speaker=narrator
 204. #. [option]
 205. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:16
 206. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:125
 207. msgid "Peasants"
 208. msgstr "Valstiečiai"
 209. #. [message]: speaker=narrator
 210. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:19
 211. msgid ""
 212. "Peasants are your workers. Depending on the terrain, right-clicking on a "
 213. "peasant allows you to terraform the landscape and/or build castles, mines, "
 214. "farms, villages and universities."
 215. msgstr ""
 216. "Valstiečiai – jūsų darbininkai. Priklausomai nuo žemės, paspaudus ant "
 217. "valstiečio dešinį klavišą, galima perdirbti vietovę arba statyti pilis, "
 218. "kasyklas, fermas, kaimus ir universitetus."
 219. #. [message]: speaker=narrator
 220. #. [option]
 221. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:27
 222. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:132
 223. msgid "Mages"
 224. msgstr "Magai"
 225. #. [message]: speaker=narrator
 226. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:29
 227. msgid ""
 228. "Mages are your wise men. They can study at universities, pursuing advances "
 229. "in mining, farming and recruitment."
 230. msgstr ""
 231. "Magai – jūsų išmintis. Jie gali studijuoti universitetuose, ieškodami "
 232. "kasybos, žemės ūkio arba karybos patobulinimų."
 233. #. [message]: speaker=narrator
 234. #. [option]
 235. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:37
 236. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:139
 237. msgid "Farms"
 238. msgstr "Fermos"
 239. #. [message]: speaker=narrator
 240. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:39
 241. msgid ""
 242. "Farms can only be planted on grassland. Move a peasant onto a farm and he "
 243. "will begin to automatically harvest the cash crop."
 244. msgstr ""
 245. "Fermas galima įkurti tik pievose. Bet kuris valstietis, būdamas fermoje, "
 246. "automatiškai pradės gauti derlių, o už jį – auksą."
 247. #. [message]: speaker=narrator
 248. #. [option]
 249. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:47
 250. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:146
 251. msgid "Villages"
 252. msgstr "Kaimai"
 253. #. [message]: speaker=narrator
 254. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:49
 255. msgid ""
 256. "Villages can only be built on grassland. They provide income and healing as "
 257. "usual. Right-click on a peasant in a village and you can establish a "
 258. "university."
 259. msgstr ""
 260. "Kaimai gali būti statomi tik pievose. Jie suteikia pajamas ir gydymą kaip "
 261. "įprasta. Paspaudę dešinį klavišą ant kaime esančio valstiečio, galite "
 262. "įsteigti universitetą."
 263. #. [message]: speaker=narrator
 264. #. [option]
 265. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:57
 266. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:153
 267. msgid "Mines"
 268. msgstr "Kasyklos"
 269. #. [message]: speaker=narrator
 270. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:59
 271. msgid ""
 272. "Mines can be built on hills or mountains. A peasant on a mine will "
 273. "automatically dig for gold at the start of your turn."
 274. msgstr ""
 275. "Kasyklas galima statyti kalvose arba kalnuose. Valstietis kasykloje "
 276. "automatiškai kas auksą ėjimo pradžioje."
 277. #. [message]: speaker=narrator
 278. #. [option]
 279. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:67
 280. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:160
 281. msgid "Universities"
 282. msgstr "Universitetai"
 283. #. [message]: speaker=narrator
 284. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:69
 285. msgid ""
 286. "Any of the ‘Elvish’ style villages represent universities. At the start of "
 287. "your turn, Mages in universities automatically add to the study progress of "
 288. "your chosen research target. Right-click on a mage in a university to change "
 289. "research target."
 290. msgstr ""
 291. "Bet kuris „elfiško“ stiliaus kaimas reiškia universitetą. Kiekvieno ėjimo "
 292. "pradžioje, universitetuose esantys magai automatiškai prisideda prie jūsų "
 293. "pasirinktų studijų progreso. Studijų tikslą galima pasirinkti paspaudus "
 294. "dešinį klavišą ant universitete esančio mago."
 295. #. [message]: speaker=narrator
 296. #. [option]
 297. #. [set_menu_item]: id=anl_diplomacy
 298. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:77
 299. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:167
 300. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:199
 301. msgid "Diplomacy"
 302. msgstr "Diplomatija"
 303. #. [message]: speaker=narrator
 304. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:79
 305. msgid ""
 306. "Right-clicking on your leader when in a university allows you to select "
 307. "special diplomatic options."
 308. msgstr ""
 309. "Paspaudę dešinį klavišą ant universitete esančio vado, galėsite pasirinkti "
 310. "specialius diplomatinius veiksmus."
 311. #. [set_menu_item]: id=anl_help
 312. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:87
 313. msgid "Help"
 314. msgstr "Pagalba"
 315. #. [message]: speaker=narrator
 316. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:111
 317. msgid "A New Land — Help"
 318. msgstr "Nauja šalis – Pagalba"
 319. #. [message]: speaker=narrator
 320. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:112
 321. msgid "Select a topic."
 322. msgstr "Pasirinkite temą."
 323. #. [option]
 324. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:115
 325. msgid "Done"
 326. msgstr "Baigta"
 327. #. [message]: speaker=unit
 328. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:47
 329. msgid "I hereby donate 20 gold to the coffers of $df_player_name|."
 330. msgstr "$df_player_name|, tavo iždui dovanoju 20 auksinių."
 331. #. [message]: speaker=unit
 332. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:101
 333. msgid ""
 334. "$sf_player_name|, since our wisdom exceeds yours I have instructed my "
 335. "scholars to further your understanding of agriculture."
 336. msgstr ""
 337. "$sf_player_name|, kadangi mūsų išmintis lenkia jūsiškę, paprašiau savo "
 338. "mokslininkų pagilinti jūsų supratimą apie žemės ūkį."
 339. #. [message]: speaker=unit
 340. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:140
 341. msgid ""
 342. "$sm_player_name|, since the wisdom of my people exceeds yours I have "
 343. "instructed my scholars to aid you in your efforts to learn the science of "
 344. "mining."
 345. msgstr ""
 346. "$sm_player_name|, kadangi mūsų išmintis lenkia jūsiškę, paprašiau savo "
 347. "mokslininkų pagelbėti jums kasybos mokslo studijose."
 348. #. [message]: speaker=unit
 349. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:186
 350. msgid ""
 351. "You know worryingly little about the arts of war, $sw_player_name|. I feel "
 352. "an obligation to instruct you in this vital matter."
 353. msgstr ""
 354. "$sw_player_name|, tu bauginančiai mažai išmanai apie karo meną. Jaučiu "
 355. "pareigą pagelbėti tau šiame gyvybiškai svarbiame reikale."
 356. #. [set_variable]
 357. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:248
 358. msgid ""
 359. "<span color='green'>$player_name</span>\n"
 360. "Share knowledge of agriculture"
 361. msgstr ""
 362. "<span color='green'>$player_name</span>\n"
 363. "Dalintis žemdirbystės žiniomis"
 364. #. [set_variable]
 365. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:255
 366. msgid ""
 367. "<span color='green'>$player_name</span>\n"
 368. "Share knowledge of mining"
 369. msgstr ""
 370. "<span color='green'>$player_name</span>\n"
 371. "Dalintis kalnakasybos žiniomis"
 372. #. [set_variable]
 373. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:262
 374. msgid ""
 375. "<span color='green'>$player_name</span>\n"
 376. "Share knowledge of warfare"
 377. msgstr ""
 378. "<span color='green'>$player_name</span>\n"
 379. "Dalintis karinėmis žiniomis"
 380. #. [message]: speaker=unit
 381. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:292
 382. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:330
 383. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:375
 384. msgid "Diplomatic Options"
 385. msgstr "Diplomatinės galimybės"
 386. #. [message]: speaker=unit
 387. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:295
 388. msgid "What shall I do?"
 389. msgstr "Ką aš turiu daryti?"
 390. #. [option]
 391. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:301
 392. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:47
 393. msgid "Nothing"
 394. msgstr "Nieko"
 395. #. [option]
 396. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:314
 397. msgid ""
 398. "<span color='green'>Donate Funds</span>\n"
 399. "Give 20 gold to another player"
 400. msgstr ""
 401. "<span color='green'>Finansinė pagalba</span>\n"
 402. "Padovanokite kitam žaidėjui 20 auksinių"
 403. #. [message]: speaker=unit
 404. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:333
 405. msgid "Who will you donate funds to?"
 406. msgstr "Kam dovanosite auksą?"
 407. #. [option]
 408. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:336
 409. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:381
 410. msgid "Back"
 411. msgstr "Atgal"
 412. #. [option]
 413. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:359
 414. msgid ""
 415. "<span color='green'>Share Knowledge</span>\n"
 416. "Help an ally with their research"
 417. msgstr ""
 418. "<span color='green'>Dalintis žiniomis</span>\n"
 419. "Padėkite sąjungininkui su jo tyrimais"
 420. #. [message]: speaker=unit
 421. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:378
 422. msgid "Who will you share knowledge with?"
 423. msgstr "Su kuo jūs dalinsitės žiniomis?"
 424. #. [option]
 425. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:417
 426. msgid ""
 427. "<span color='green'>Negotiate with the Dwarves</span>\n"
 428. "Lets you recruit a Dwarvish unit\n"
 429. "Negotiation Progress: $player_$side_number|.leader_option_1.progress|/"
 430. "$player_$side_number|.leader_option_1.target"
 431. msgstr ""
 432. "<span color='green'>Derybos su dvarfais</span>\n"
 433. "Leidžia samdyti dvarfų dalinį\n"
 434. "Derybų progresas: $player_$side_number|.leader_option_1.progress|/$player_"
 435. "$side_number|.leader_option_1.target"
 436. #. [option]
 437. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:473
 438. msgid ""
 439. "<span color='green'>Negotiate with the Elves</span>\n"
 440. "Lets you recruit an Elvish unit\n"
 441. "Negotiation Progress: $player_$side_number|.leader_option_2.progress|/"
 442. "$player_$side_number|.leader_option_2.target"
 443. msgstr ""
 444. "<span color='green'>Derybos su elfais</span>\n"
 445. "Leidžia samdyti elfų dalinį\n"
 446. "Derybų progresas: $player_$side_number|.leader_option_2.progress|/$player_"
 447. "$side_number|.leader_option_2.target"
 448. #. [message]: speaker=narrator
 449. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:541
 450. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:573
 451. msgid "Negotiation Complete"
 452. msgstr "Derybos baigtos"
 453. #. [message]: speaker=narrator
 454. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:544
 455. msgid ""
 456. "Our talks are complete — the Dwarves will gladly fight by your side. Which "
 457. "of our brethren do you want to recruit?"
 458. msgstr ""
 459. "Baigėme derybas – dvarfai mielai prie jūsų prisijungs. Ką iš mūsų brolių "
 460. "norėtumėte samdyti?"
 461. #. [message]: speaker=narrator
 462. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:576
 463. msgid ""
 464. "Our talks are complete — the Elves shall aid you in this battle. Which our "
 465. "of kin do you wish to recruit?"
 466. msgstr ""
 467. "Baigėme derybas – elfai pagelbės jums šiame mūšyje. Ką iš mūsų tautiečių "
 468. "norėtumėte samdyti?"
 469. #. [set_menu_item]: id=anl_choose_new_recruit
 470. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:34
 471. msgid "Choose New Recruit"
 472. msgstr "Pasirinkite naują dalinių tipą"
 473. #. [message]: speaker=unit
 474. #. [message]: speaker=narrator
 475. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:58
 476. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:236
 477. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:268
 478. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:295
 479. msgid "Study Complete"
 480. msgstr "Tyrimas baigtas"
 481. #. [message]: speaker=unit
 482. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:59
 483. msgid "Which type of unit would you like to be able to recruit?"
 484. msgstr "Kokio tipo dalinį jūs norėtumėte galėti samdyti?"
 485. #. [set_menu_item]: id=anl_oversee_research
 486. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:82
 487. msgid "Oversee Research"
 488. msgstr "Prižiūrėti tyrinėjimus"
 489. #. [message]: speaker=unit
 490. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:126
 491. msgid "Research"
 492. msgstr "Tyrinėjimai"
 493. #. [message]: speaker=unit
 494. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:128
 495. msgid ""
 496. "We are currently studying $player_$side_number|.research."
 497. "target_language_name|. To which end would you have our scholars devote their "
 498. "minds?\n"
 499. "\n"
 500. "Our farms produce $player_$side_number|.farming.gold|g\n"
 501. "Our mines produce $player_$side_number|.mining.gold|g\n"
 502. msgstr ""
 503. "Šiuo metu tyrinėjame $player_$side_number|.research.target_language_name|.. "
 504. "Kur pasiūlytumėte mūsų mokslininkams nukreipti savo protus?\n"
 505. "\n"
 506. "Mūsų fermos gamina $player_$side_number|.farming.gold|a\n"
 507. "Mūsų kasyklos gamina $player_$side_number|.mining.gold|a\n"
 508. #. [option]
 509. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:136
 510. msgid "Continue as before"
 511. msgstr "Tęsti kaip anksčiau"
 512. #. [option]
 513. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:154
 514. msgid ""
 515. "<span color='green'>Agriculture</span>\n"
 516. "Farmers produce +1 gold\n"
 517. "Study Progress: $player_$side_number|.farming.progress|/$player_"
 518. "$side_number|.farming.target"
 519. msgstr ""
 520. "<span color='green'>Žemdirbystė</span>\n"
 521. "Žemdirbiai pagamins +1 aukso\n"
 522. "Studijos pasistūmėjo: $player_$side_number|.farming.progress|/$player_"
 523. "$side_number|.farming.target"
 524. #. [command]
 525. #. [research]
 526. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:158
 527. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_special_macros.cfg:102
 528. msgid "agriculture"
 529. msgstr "žemdirbystė"
 530. #. [option]
 531. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:166
 532. msgid ""
 533. "<span color='green'>Mining</span>\n"
 534. "Miners produce +1 gold\n"
 535. "Study Progress: $player_$side_number|.mining.progress|/$player_$side_number|."
 536. "mining.target"
 537. msgstr ""
 538. "<span color='green'>Kasyba</span>\n"
 539. "Kalnakasiai iškas +1 aukso\n"
 540. "Studijos pasistūmėjo: $player_$side_number|.mining.progress|/$player_"
 541. "$side_number|.mining.target"
 542. #. [command]
 543. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:170
 544. msgid "mining"
 545. msgstr "kalnakasyba"
 546. #. [option]
 547. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:178
 548. msgid ""
 549. "<span color='green'>Warfare</span>\n"
 550. "Allows you to recruit a new type of unit\n"
 551. "Study Progress: $player_$side_number|.warfare.progress|/$player_"
 552. "$side_number|.warfare.target"
 553. msgstr ""
 554. "<span color='green'>Karyba</span>\n"
 555. "Leidžia samdyti naują dalinių tipą\n"
 556. "Studijos pasistūmėjo: $player_$side_number|.warfare.progress|/$player_"
 557. "$side_number|.warfare.target"
 558. #. [command]
 559. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:189
 560. msgid "warfare"
 561. msgstr "karyba"
 562. #. [message]: speaker=narrator
 563. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:238
 564. msgid ""
 565. "$player_$side_number|.name|’s farms now produce $player_$side_number|."
 566. "farming.gold gold."
 567. msgstr ""
 568. "$player_$side_number|.name| fermos dabar pagamina $player_$side_number|."
 569. "farming.gold aukso."
 570. #. [message]: speaker=narrator
 571. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:270
 572. msgid ""
 573. "$player_$side_number|.name|’s mines now produce $player_$side_number|.mining."
 574. "gold gold."
 575. msgstr ""
 576. "$player_$side_number|.name| kasyklos dabar iškasa $player_$side_number|."
 577. "mining.gold aukso."
 578. #. [message]: speaker=narrator
 579. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:297
 580. msgid ""
 581. "$player_$side_number|.name|, we have finished researching warfare. Right-"
 582. "click on a mage in a university to select a unit to recruit."
 583. msgstr ""
 584. "$player_$side_number|.name|, mes pabaigėme tyrinėti karybą. Paspauskite "
 585. "dešinį klavišą ant mago universitete ir pasirinkite naują dalinio tipą."
 586. #. [message]: speaker=unit
 587. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_special_macros.cfg:198
 588. msgid "Let’s cut you free!"
 589. msgstr "Išlaisvinkime tave!"
 590. #. [message]: speaker=narrator
 591. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_special_macros.cfg:202
 592. msgid "You release the creature from the web and it agrees to help you."
 593. msgstr "Jūs išlaisvinote būtybę iš voratinklio ir ji sutinka jums padėti."
 594. #. [set_menu_item]: id=anl_get_to_work
 595. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:6
 596. msgid "Get to Work!"
 597. msgstr "Prie darbo!"
 598. #. [message]: speaker=unit
 599. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:44
 600. msgid "What shall I do my liege?"
 601. msgstr "Ką paliepsite, valdove?"
 602. #. [option]: description=<span size='small'>
 603. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:63
 604. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:82
 605. msgid "Plant Farm"
 606. msgstr "Pasodinti fermą"
 607. #. [option]: description=<span size='small'>
 608. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:64
 609. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:83
 610. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:368
 611. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:577
 612. msgid "Cost: 0g"
 613. msgstr "Kaina: 0a"
 614. #. [option]: description=<span size='small'>
 615. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:98
 616. msgid "Build Village"
 617. msgstr "Pastatyti kaimą"
 618. #. [option]: description=<span size='small'>
 619. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:99
 620. msgid "Cost: 15g"
 621. msgstr "Kaina: 15a"
 622. #. [option]: description=<span size='small'>
 623. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:122
 624. msgid "Build Castle"
 625. msgstr "Pastatyti pilį"
 626. #. [option]: description=<span size='small'>
 627. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:123
 628. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:524
 629. msgid "Cost: 6g"
 630. msgstr "Kaina: 6a"
 631. #. [option]: description=<span size='small'>
 632. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:145
 633. msgid "Flood the Field"
 634. msgstr "Užlieti lauką"
 635. #. [option]: description=<span size='small'>
 636. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:146
 637. msgid "Cost: 4g"
 638. msgstr "Kaina: 4a"
 639. #. [option]: description=<span size='small'>
 640. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:170
 641. msgid "Plant Saplings"
 642. msgstr "Pasodinti medelius"
 643. #. [option]: description=<span size='small'>
 644. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:171
 645. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:393
 646. msgid "Cost: 1g"
 647. msgstr "Kaina: 1a"
 648. #. [option]: description=<span size='small'>
 649. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:198
 650. msgid "Chop Down Forest"
 651. msgstr "Iškirsti mišką"
 652. #. [option]: description=<span size='small'>
 653. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:199
 654. msgid "Earns: 1g"
 655. msgstr "Uždirba: 1a"
 656. #. [option]: description=<span size='small'>
 657. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:254
 658. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:281
 659. msgid "Build Mine"
 660. msgstr "Statyti kasyklą"
 661. #. [option]: description=<span size='small'>
 662. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:255
 663. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:282
 664. msgid "Cost: 25g"
 665. msgstr "Kaina: 25a"
 666. #. [option]: description=<span size='small'>
 667. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:308
 668. msgid "Make a Ford"
 669. msgstr "Padaryti brastą"
 670. #. [option]: description=<span size='small'>
 671. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:309
 672. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:449
 673. msgid "Cost: 3g"
 674. msgstr "Kaina: 3a"
 675. #. [option]: description=<span size='small'>
 676. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:336
 677. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:392
 678. msgid "Landfill"
 679. msgstr "Užpilti žeme"
 680. #. [option]: description=<span size='small'>
 681. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:337
 682. msgid "Cost: 5g"
 683. msgstr "Kaina: 5a"
 684. #. [option]: description=<span size='small'>
 685. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:367
 686. msgid "Destroy the Ford"
 687. msgstr "Sunaikinti brastą"
 688. #. [option]: description=<span size='small'>
 689. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:423
 690. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:448
 691. msgid "Smash Cave Floor"
 692. msgstr "Sudaužyti grindis"
 693. #. [option]: description=<span size='small'>
 694. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:424
 695. msgid "Cost: 2g"
 696. msgstr "Kaina: 2a"
 697. #. [option]: description=<span size='small'>
 698. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:473
 699. msgid "Harvest Mushrooms"
 700. msgstr "Rinkti grybus"
 701. #. [option]: description=<span size='small'>
 702. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:474
 703. msgid "Earns: 3g"
 704. msgstr "Uždirba: 3a"
 705. #. [option]: description=<span size='small'>
 706. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:523
 707. msgid "Build a Keep"
 708. msgstr "Pastatyti bokštą"
 709. #. [option]: description=<span size='small'>
 710. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:549
 711. msgid "Establish University"
 712. msgstr "Įkurti universitetą"
 713. #. [option]: description=<span size='small'>
 714. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:550
 715. msgid "Cost: 7g"
 716. msgstr "Kaina: 7a"
 717. #. [option]: description=<span size='small'>
 718. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:576
 719. msgid "Clear the Ground"
 720. msgstr "Išvalyti žemę"