The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

874 lines
30KB

 1. # Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
 2. # Translators:
 3. # Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
 4. msgid ""
 5. msgstr ""
 6. "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
 7. "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
 8. "POT-Creation-Date: 2020-01-25 18:18 UTC\n"
 9. "PO-Revision-Date: 2019-10-06 11:53+0100\n"
 10. "Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
 11. "Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
 12. "Language: lt\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
 17. "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
 18. "X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 19. #. [multiplayer]: id=multiplayer_A_New_Land
 20. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:4
 21. msgid "4p — A New Land"
 22. msgstr "4ž — Nauja šalis"
 23. #. [multiplayer]: id=multiplayer_A_New_Land
 24. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:6
 25. msgid ""
 26. "This 4p survival scenario allows you to construct buildings and terraform "
 27. "the land. The recommended starting gold is 100."
 28. msgstr ""
 29. "Šis 4 žaidėjų išlikimo scenarijus leidžia statyti pastatus ir keisti "
 30. "vietovę. Rekomenduojama pradėti su 100 auksinių."
 31. #. [part]
 32. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:26
 33. msgid ""
 34. "In the aftermath of the great war the remnants of humanity fled to an "
 35. "obscure secluded glen. Though they knew they could not hide from the mighty "
 36. "armies that had crushed their homeland, the leaders of the resistance hoped "
 37. "only for enough time to rebuild their forces."
 38. msgstr ""
 39. "Suvedus didžiojo karo pasekmes, žmonijos likučiai pabėgo į tolimą, mažai "
 40. "žinomą slėnį. Nors ir suprato, kad nepasislėps nuo galingų jų gimtąsias "
 41. "žemes sutriuškinusių armijų, pasipriešinimo vadai tikėjosi tik laimėti "
 42. "pakankamai laiko atstatyti pajėgoms."
 43. #. [side]
 44. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:46
 45. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:62
 46. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:78
 47. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:94
 48. msgid "teamname^Settlers"
 49. msgstr "Gyventojai"
 50. #. [side]: type=Death Knight
 51. #. [side]: type=Orcish Sovereign
 52. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:114
 53. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:147
 54. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:180
 55. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:213
 56. msgid "teamname^Enemies"
 57. msgstr "Priešai"
 58. #. [side]: type=Death Knight
 59. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:123
 60. msgid "Mal Sevu"
 61. msgstr "Mal Sevu"
 62. #. [side]: type=Orcish Sovereign
 63. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:156
 64. msgid "Gol Goroth"
 65. msgstr "Gol Gorotas"
 66. #. [side]: type=Orcish Sovereign
 67. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:189
 68. msgid "Greg"
 69. msgstr "Gregas"
 70. #. [side]: type=Death Knight
 71. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:222
 72. msgid "Mal Shiki"
 73. msgstr "Mal Šikis"
 74. #. [side]
 75. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:250
 76. msgid "teamname^Prisoners"
 77. msgstr "Kaliniai"
 78. #. [side]
 79. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:274
 80. msgid "teamname^Monsters"
 81. msgstr "Pabaisos"
 82. #. [message]: speaker=narrator
 83. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:473
 84. msgid ""
 85. "You destroy the mushroom mine. The northwest undead now have 10 less income."
 86. msgstr ""
 87. "Jūs sunaikinote grybų kasyklą. Šiaurės vakarų nemirėliai dabar turi 10 "
 88. "mažesnes pajamas."
 89. #. [message]: speaker=narrator
 90. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:501
 91. msgid ""
 92. "You destroy the mushroom mine. The northeast orcs now have 10 less income."
 93. msgstr ""
 94. "Jūs sunaikinote grybų kasyklą. Šiaurės rytų orkai dabar turi 10 mažesnes "
 95. "pajamas."
 96. #. [message]: speaker=narrator
 97. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:529
 98. msgid ""
 99. "You destroy the mushroom mine. The southwest orcs now have 10 less income."
 100. msgstr ""
 101. "Jūs sunaikinote grybų kasyklą. Pietvakariniai orkai dabar turi 10 mažesnes "
 102. "pajamas."
 103. #. [message]: speaker=narrator
 104. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:557
 105. msgid ""
 106. "You destroy the mushroom mine. The southeast undead now have 10 less income."
 107. msgstr ""
 108. "Jūs sunaikinote grybų kasyklą. Pietrytiniai nemirėliai dabar turi 10 "
 109. "mažesnes pajamas."
 110. #. [message]: speaker=narrator
 111. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:672
 112. msgid ""
 113. "One of your peasants has happened upon some spiders’ nests in the north and "
 114. "south."
 115. msgstr "Vienas iš valstiečių pastebėjo vorų lizdus šiaurėje ir pietuose."
 116. #. [message]: type=Peasant
 117. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:678
 118. msgid ""
 119. "I swear I saw somebody trapped in the spider’s web. Maybe we should rescue "
 120. "him?"
 121. msgstr ""
 122. "Prisiekiu, mačiau kažką įsipainiojusį voratinklyje. Gal reiktų išgelbėti? "
 123. #. [message]: speaker=narrator
 124. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:700
 125. msgid ""
 126. "Move any unit next to these captives and they will join your side. The "
 127. "spiders guarding each captive are currently wounded, the sooner you get "
 128. "there the better chance you have of killing them."
 129. msgstr ""
 130. "Atveskite bet kurį dalinį greta kalinių ir jie prisijungs prie jūsų. "
 131. "Kalinius saugantys vorai šiuo metu sužeisti, tad kuo greičiau iki ten "
 132. "nusigausite, tuo lengviau bus juos užmušti."
 133. #. [message]: speaker=narrator
 134. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:712
 135. msgid ""
 136. "Your men report strange sounds coming from some caves to the east and west."
 137. msgstr ""
 138. "Vyrai praneša apie keistus garsus, sklindančius iš olų rytuose ir vakaruose."
 139. #. [message]
 140. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:718
 141. msgid ""
 142. "It would seem the enemy has built some underground mushroom mines nearby — "
 143. "it must be where the mainstay of their resources are produced. If we could "
 144. "destroy them our chances wouldn’t nearly be so slim."
 145. msgstr ""
 146. "Atrodo, priešas netoliese pasistatė kelias požemines grybų kasyklas. Ko "
 147. "gero, iš ten gauna pagrindines savo pajamas. Jei tik jas sunaikintume, mūsų "
 148. "šansai gerokai išaugtų."
 149. #. [message]: speaker=narrator
 150. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:740
 151. msgid ""
 152. "Move any unit onto these villages to destroy the mine. Each one you destroy "
 153. "will reduce the enemy’s income by 10."
 154. msgstr ""
 155. "Užimkite šiuos kaimus bet kuriuo daliniu ir sunaikinsite kasyklą. Kiekviena "
 156. "sunaikinta kasykla sumažina priešininkų pelną 10 auksinių."
 157. #. [message]
 158. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:753
 159. msgid "This battle is nearly at an end. Victory is close at hand!"
 160. msgstr "Mūšis beveik baigėsi. Pergalė pasiekiama ranka!"
 161. #. [message]
 162. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:765
 163. msgid ""
 164. "We have survived the onslaught! The tide of the battle has turned, victory "
 165. "cannot elude us now!"
 166. msgstr ""
 167. "Išgyvenome pagrindinį spaudimą! Mūšio eiga sukasi, dabar pergalė mūsų "
 168. "nebeaplenks!"
 169. #. [message]: speaker=narrator
 170. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:769
 171. msgid "You have won the game, but you may continue if you wish..."
 172. msgstr "Jūs laimėjote žaidimą, bet galite tęsti, jeigu norite..."
 173. #. [message]: speaker=unit
 174. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:785
 175. msgid "I have fallen, but all is not lost!"
 176. msgstr "Aš kritau, bet dar ne viskas prarasta!"
 177. #. [message]: speaker=unit
 178. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:798
 179. msgid "I am done for, but we have yet to lose this battle!"
 180. msgstr "Man galas, bet mūšis dar nepralaimėtas!"
 181. #. [message]: speaker=unit
 182. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:811
 183. msgid "Comrades, avenge me!"
 184. msgstr "Bendražygiai, atkeršykite už mane!"
 185. #. [message]: speaker=unit
 186. #: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:824
 187. msgid "Do not fear, there is hope for us still!"
 188. msgstr "Nebijokite, mums vis dar yra vilties!"
 189. #. [option]
 190. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:5
 191. msgid "Return to menu"
 192. msgstr "Grįžti į meniu"
 193. #. [message]: speaker=narrator
 194. #. [option]
 195. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:14
 196. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:105
 197. msgid "Peasants"
 198. msgstr "Valstiečiai"
 199. #. [message]: speaker=narrator
 200. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:17
 201. msgid ""
 202. "Peasants are your workers. Depending on the terrain, right-clicking on a "
 203. "peasant allows you to terraform the landscape and/or build castles, mines, "
 204. "farms, villages and universities."
 205. msgstr ""
 206. "Valstiečiai – jūsų darbininkai. Priklausomai nuo žemės, paspaudus ant "
 207. "valstiečio dešinį klavišą, galima perdirbti vietovę arba statyti pilis, "
 208. "kasyklas, fermas, kaimus ir universitetus."
 209. #. [message]: speaker=narrator
 210. #. [option]
 211. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:24
 212. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:112
 213. msgid "Mages"
 214. msgstr "Magai"
 215. #. [message]: speaker=narrator
 216. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:26
 217. msgid ""
 218. "Mages are your wise men. They can study at universities, pursuing advances "
 219. "in mining, farming and recruitment."
 220. msgstr ""
 221. "Magai – jūsų išmintis. Jie gali studijuoti universitetuose, ieškodami "
 222. "kasybos, žemės ūkio arba karybos patobulinimų."
 223. #. [message]: speaker=narrator
 224. #. [option]
 225. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:33
 226. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:119
 227. msgid "Farms"
 228. msgstr "Fermos"
 229. #. [message]: speaker=narrator
 230. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:35
 231. msgid ""
 232. "Farms can only be planted on grassland. Move a peasant onto a farm and he "
 233. "will begin to automatically harvest the cash crop."
 234. msgstr ""
 235. "Fermas galima įkurti tik pievose. Bet kuris valstietis, būdamas fermoje, "
 236. "automatiškai pradės gauti derlių, o už jį – auksą."
 237. #. [message]: speaker=narrator
 238. #. [option]
 239. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:42
 240. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:126
 241. msgid "Villages"
 242. msgstr "Kaimai"
 243. #. [message]: speaker=narrator
 244. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:44
 245. msgid ""
 246. "Villages can only be built on grassland. They provide income and healing as "
 247. "usual. Right-click on a peasant in a village and you can establish a "
 248. "university."
 249. msgstr ""
 250. "Kaimai gali būti statomi tik pievose. Jie suteikia pajamas ir gydymą kaip "
 251. "įprasta. Paspaudę dešinį klavišą ant kaime esančio valstiečio, galite "
 252. "įsteigti universitetą."
 253. #. [message]: speaker=narrator
 254. #. [option]
 255. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:51
 256. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:133
 257. msgid "Mines"
 258. msgstr "Kasyklos"
 259. #. [message]: speaker=narrator
 260. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:53
 261. msgid ""
 262. "Mines can be built on hills or mountains. A peasant on a mine will "
 263. "automatically dig for gold at the start of your turn."
 264. msgstr ""
 265. "Kasyklas galima statyti kalvose arba kalnuose. Valstietis kasykloje "
 266. "automatiškai kas auksą ėjimo pradžioje."
 267. #. [message]: speaker=narrator
 268. #. [option]
 269. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:60
 270. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:140
 271. msgid "Universities"
 272. msgstr "Universitetai"
 273. #. [message]: speaker=narrator
 274. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:62
 275. msgid ""
 276. "Any of the ‘Elvish’ style villages represent universities. At the start of "
 277. "your turn, Mages in universities automatically add to the study progress of "
 278. "your chosen research target. Right-click on a mage in a university to change "
 279. "research target."
 280. msgstr ""
 281. "Bet kuris „elfiško“ stiliaus kaimas reiškia universitetą. Kiekvieno ėjimo "
 282. "pradžioje, universitetuose esantys magai automatiškai prisideda prie jūsų "
 283. "pasirinktų studijų progreso. Studijų tikslą galima pasirinkti paspaudus "
 284. "dešinį klavišą ant universitete esančio mago."
 285. #. [message]: speaker=narrator
 286. #. [option]
 287. #. [set_menu_item]: id=anl_diplomacy
 288. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:69
 289. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:147
 290. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:217
 291. msgid "Diplomacy"
 292. msgstr "Diplomatija"
 293. #. [message]: speaker=narrator
 294. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:71
 295. msgid ""
 296. "Right-clicking on your leader when in a university allows you to select "
 297. "special diplomatic options."
 298. msgstr ""
 299. "Paspaudę dešinį klavišą ant universitete esančio vado, galėsite pasirinkti "
 300. "specialius diplomatinius veiksmus."
 301. #. [set_menu_item]: id=anl_help
 302. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:79
 303. msgid "Help"
 304. msgstr "Pagalba"
 305. #. [message]: speaker=narrator
 306. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:94
 307. msgid "A New Land — Help"
 308. msgstr "Nauja šalis – Pagalba"
 309. #. [message]: speaker=narrator
 310. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:95
 311. msgid "Select a topic:"
 312. msgstr "Pasirinkite temą:"
 313. #. [option]
 314. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:98
 315. msgid "Done"
 316. msgstr "Baigta"
 317. #. [message]: speaker=unit
 318. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:52
 319. msgid "I hereby donate 20 gold to the coffers of $df_player_name|."
 320. msgstr "$df_player_name|, tavo iždui dovanoju 20 auksinių."
 321. #. [message]: speaker=unit
 322. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:111
 323. msgid ""
 324. "$sf_player_name|, since our wisdom exceeds yours I have instructed my "
 325. "scholars to further your understanding of agriculture."
 326. msgstr ""
 327. "$sf_player_name|, kadangi mūsų išmintis lenkia jūsiškę, paprašiau savo "
 328. "mokslininkų pagilinti jūsų supratimą apie žemės ūkį."
 329. #. [message]: speaker=unit
 330. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:155
 331. msgid ""
 332. "$sm_player_name|, since the wisdom of my people exceeds yours I have "
 333. "instructed my scholars to aid you in your efforts to learn the science of "
 334. "mining."
 335. msgstr ""
 336. "$sm_player_name|, kadangi mūsų išmintis lenkia jūsiškę, paprašiau savo "
 337. "mokslininkų pagelbėti jums kasybos mokslo studijose."
 338. #. [message]: speaker=unit
 339. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:204
 340. msgid ""
 341. "You know worryingly little about the arts of war, $sw_player_name|. I feel "
 342. "an obligation to instruct you in this vital matter."
 343. msgstr ""
 344. "$sw_player_name|, tu bauginančiai mažai išmanai apie karo meną. Jaučiu "
 345. "pareigą pagelbėti tau šiame gyvybiškai svarbiame reikale."
 346. #. [set_variable]
 347. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:266
 348. msgid ""
 349. "<span color='green'>$player_name</span>\n"
 350. "Share knowledge of agriculture"
 351. msgstr ""
 352. "<span color='green'>$player_name</span>\n"
 353. "Dalintis žemdirbystės žiniomis"
 354. #. [set_variable]
 355. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:273
 356. msgid ""
 357. "<span color='green'>$player_name</span>\n"
 358. "Share knowledge of mining"
 359. msgstr ""
 360. "<span color='green'>$player_name</span>\n"
 361. "Dalintis kalnakasybos žiniomis"
 362. #. [set_variable]
 363. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:280
 364. msgid ""
 365. "<span color='green'>$player_name</span>\n"
 366. "Share knowledge of warfare"
 367. msgstr ""
 368. "<span color='green'>$player_name</span>\n"
 369. "Dalintis karinėmis žiniomis"
 370. #. [message]: speaker=unit
 371. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:310
 372. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:348
 373. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:393
 374. msgid "Diplomatic Options"
 375. msgstr "Diplomatinės galimybės"
 376. #. [message]: speaker=unit
 377. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:313
 378. msgid "What shall I do?"
 379. msgstr "Ką aš turiu daryti?"
 380. #. [option]
 381. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:319
 382. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:48
 383. msgid "Nothing"
 384. msgstr "Nieko"
 385. #. [option]
 386. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:332
 387. msgid ""
 388. "<span color='green'>Donate Funds</span>\n"
 389. "Give 20 gold to another player"
 390. msgstr ""
 391. "<span color='green'>Finansinė pagalba</span>\n"
 392. "Padovanokite kitam žaidėjui 20 auksinių"
 393. #. [message]: speaker=unit
 394. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:351
 395. msgid "Who will you donate funds to?"
 396. msgstr "Kam dovanosite auksą?"
 397. #. [option]
 398. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:354
 399. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:399
 400. msgid "Back"
 401. msgstr "Atgal"
 402. #. [option]
 403. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:377
 404. msgid ""
 405. "<span color='green'>Share Knowledge</span>\n"
 406. "Help an ally with their research"
 407. msgstr ""
 408. "<span color='green'>Dalintis žiniomis</span>\n"
 409. "Padėkite sąjungininkui su jo tyrimais"
 410. #. [message]: speaker=unit
 411. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:396
 412. msgid "Who will you share knowledge with?"
 413. msgstr "Su kuo jūs dalinsitės žiniomis?"
 414. #. [option]
 415. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:435
 416. msgid ""
 417. "<span color='green'>Negotiate with the Dwarves</span>\n"
 418. "Lets you recruit a Dwarvish unit\n"
 419. "Negotiation Progress: $player_$side_number|.leader_option_1.progress|/"
 420. "$player_$side_number|.leader_option_1.target"
 421. msgstr ""
 422. "<span color='green'>Derybos su dvarfais</span>\n"
 423. "Leidžia samdyti dvarfų dalinį\n"
 424. "Derybų progresas: $player_$side_number|.leader_option_1.progress|/$player_"
 425. "$side_number|.leader_option_1.target"
 426. #. [option]
 427. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:491
 428. msgid ""
 429. "<span color='green'>Negotiate with the Elves</span>\n"
 430. "Lets you recruit an Elvish unit\n"
 431. "Negotiation Progress: $player_$side_number|.leader_option_2.progress|/"
 432. "$player_$side_number|.leader_option_2.target"
 433. msgstr ""
 434. "<span color='green'>Derybos su elfais</span>\n"
 435. "Leidžia samdyti elfų dalinį\n"
 436. "Derybų progresas: $player_$side_number|.leader_option_2.progress|/$player_"
 437. "$side_number|.leader_option_2.target"
 438. #. [message]: speaker=narrator
 439. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:559
 440. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:591
 441. msgid "Negotiation Complete"
 442. msgstr "Derybos baigtos"
 443. #. [message]: speaker=narrator
 444. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:562
 445. msgid ""
 446. "Our talks are complete — the Dwarves will gladly fight by your side. Which "
 447. "of our brethren do you want to recruit?"
 448. msgstr ""
 449. "Baigėme derybas – dvarfai mielai prie jūsų prisijungs. Ką iš mūsų brolių "
 450. "norėtumėte samdyti?"
 451. #. [message]: speaker=narrator
 452. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:594
 453. msgid ""
 454. "Our talks are complete — the Elves shall aid you in this battle. Which our "
 455. "of kin do you wish to recruit?"
 456. msgstr ""
 457. "Baigėme derybas – elfai pagelbės jums šiame mūšyje. Ką iš mūsų tautiečių "
 458. "norėtumėte samdyti?"
 459. #. Part of the scenario objectives
 460. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:5
 461. msgid "In this scenario you build up an economy"
 462. msgstr ""
 463. #. Part of the scenario objectives
 464. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:9
 465. msgid "Move any unit next to captives and they will join your side"
 466. msgstr ""
 467. #. Part of the scenario objectives
 468. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:13
 469. msgid "Right-click on a leader to read about the game mechanics"
 470. msgstr ""
 471. #. Part of the scenario objectives
 472. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:17
 473. msgid "Rules:"
 474. msgstr "Taisyklės:"
 475. #. Part of the scenario objectives
 476. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:21
 477. msgid "Goal:"
 478. msgstr "Tikslas:"
 479. #. Part of the scenario objectives
 480. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:25
 481. msgid "Hint:"
 482. msgstr "Patarimas:"
 483. #. Part of the scenario objectives
 484. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:29
 485. msgid "Hints:"
 486. msgstr "Patarimai:"
 487. #. Part of the scenario objectives
 488. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:33
 489. msgid "Defeat all enemy leaders"
 490. msgstr "Nugalėkite visus priešų vadus"
 491. #. Part of the scenario objectives
 492. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:37
 493. msgid "You must survive until turn 25"
 494. msgstr "Išgyvenkite iki 25 ėjimo"
 495. #. [set_menu_item]: id=anl_choose_new_recruit
 496. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:45
 497. msgid "Choose New Recruit"
 498. msgstr "Pasirinkite naują dalinių tipą"
 499. #. [message]: speaker=unit
 500. #. [message]: speaker=narrator
 501. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:69
 502. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:207
 503. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:239
 504. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:266
 505. msgid "Study Complete"
 506. msgstr "Tyrimas baigtas"
 507. #. [message]: speaker=unit
 508. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:70
 509. msgid "Which type of unit would you like to be able to recruit?"
 510. msgstr "Kokio tipo dalinį jūs norėtumėte galėti samdyti?"
 511. #. [set_menu_item]: id=anl_oversee_research
 512. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:93
 513. msgid "Oversee Research"
 514. msgstr "Prižiūrėti tyrinėjimus"
 515. #. [message]: speaker=unit
 516. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:124
 517. msgid "Research"
 518. msgstr "Tyrinėjimai"
 519. #. [message]: speaker=unit
 520. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:126
 521. msgid ""
 522. "We are currently studying $player_$side_number|.research."
 523. "target_language_name|. To which end would you have our scholars devote their "
 524. "minds?\n"
 525. "\n"
 526. "Our farms produce $player_$side_number|.farming.gold|g\n"
 527. "Our mines produce $player_$side_number|.mining.gold|g\n"
 528. msgstr ""
 529. "Šiuo metu tyrinėjame $player_$side_number|.research.target_language_name|.. "
 530. "Kur pasiūlytumėte mūsų mokslininkams nukreipti savo protus?\n"
 531. "\n"
 532. "Mūsų fermos gamina $player_$side_number|.farming.gold|a\n"
 533. "Mūsų kasyklos gamina $player_$side_number|.mining.gold|a\n"
 534. #. [option]
 535. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:134
 536. msgid "Continue as before"
 537. msgstr "Tęsti kaip anksčiau"
 538. #. [option]
 539. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:144
 540. msgid ""
 541. "<span color='green'>Agriculture</span>\n"
 542. "Farmers produce +1 gold\n"
 543. "Study Progress: $player_$side_number|.farming.progress|/$player_"
 544. "$side_number|.farming.target"
 545. msgstr ""
 546. "<span color='green'>Žemdirbystė</span>\n"
 547. "Žemdirbiai pagamins +1 aukso\n"
 548. "Studijos pasistūmėjo: $player_$side_number|.farming.progress|/$player_"
 549. "$side_number|.farming.target"
 550. #. [command]
 551. #. [research]
 552. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:148
 553. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_special_macros.cfg:99
 554. msgid "agriculture"
 555. msgstr "žemdirbystė"
 556. #. [option]
 557. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:156
 558. msgid ""
 559. "<span color='green'>Mining</span>\n"
 560. "Miners produce +1 gold\n"
 561. "Study Progress: $player_$side_number|.mining.progress|/$player_$side_number|."
 562. "mining.target"
 563. msgstr ""
 564. "<span color='green'>Kasyba</span>\n"
 565. "Kalnakasiai iškas +1 aukso\n"
 566. "Studijos pasistūmėjo: $player_$side_number|.mining.progress|/$player_"
 567. "$side_number|.mining.target"
 568. #. [command]
 569. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:160
 570. msgid "mining"
 571. msgstr "kalnakasyba"
 572. #. [option]
 573. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:168
 574. msgid ""
 575. "<span color='green'>Warfare</span>\n"
 576. "Allows you to recruit a new type of unit\n"
 577. "Study Progress: $player_$side_number|.warfare.progress|/$player_"
 578. "$side_number|.warfare.target"
 579. msgstr ""
 580. "<span color='green'>Karyba</span>\n"
 581. "Leidžia samdyti naują dalinių tipą\n"
 582. "Studijos pasistūmėjo: $player_$side_number|.warfare.progress|/$player_"
 583. "$side_number|.warfare.target"
 584. #. [command]
 585. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:179
 586. msgid "warfare"
 587. msgstr "karyba"
 588. #. [message]: speaker=narrator
 589. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:209
 590. msgid ""
 591. "$player_$side_number|.name|’s farms now produce $player_$side_number|."
 592. "farming.gold gold."
 593. msgstr ""
 594. "$player_$side_number|.name| fermos dabar pagamina $player_$side_number|."
 595. "farming.gold aukso."
 596. #. [message]: speaker=narrator
 597. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:241
 598. msgid ""
 599. "$player_$side_number|.name|’s mines now produce $player_$side_number|.mining."
 600. "gold gold."
 601. msgstr ""
 602. "$player_$side_number|.name| kasyklos dabar iškasa $player_$side_number|."
 603. "mining.gold aukso."
 604. #. [message]: speaker=narrator
 605. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:268
 606. msgid ""
 607. "$player_$side_number|.name|, we have finished researching warfare. Right-"
 608. "click on a mage in a university to select a unit to recruit."
 609. msgstr ""
 610. "$player_$side_number|.name|, mes pabaigėme tyrinėti karybą. Paspauskite "
 611. "dešinį klavišą ant mago universitete ir pasirinkite naują dalinio tipą."
 612. #. [message]: speaker=unit
 613. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_special_macros.cfg:196
 614. msgid "Let’s cut you free!"
 615. msgstr "Išlaisvinkime tave!"
 616. #. [message]: speaker=narrator
 617. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_special_macros.cfg:201
 618. msgid "You release the creature from the web and it agrees to help you."
 619. msgstr "Jūs išlaisvinote būtybę iš voratinklio ir ji sutinka jums padėti."
 620. #. [set_menu_item]: id=anl_get_to_work
 621. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:6
 622. msgid "Get to Work!"
 623. msgstr "Prie darbo!"
 624. #. [message]: speaker=unit
 625. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:45
 626. msgid "What shall I do my liege?"
 627. msgstr "Ką paliepsite, valdove?"
 628. #. [option]: description=<span size='small'>
 629. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:64
 630. msgid "Convert to Grassland"
 631. msgstr ""
 632. #. [option]: description=<span size='small'>
 633. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:65
 634. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:84
 635. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:369
 636. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:578
 637. msgid "Cost: 0g"
 638. msgstr "Kaina: 0a"
 639. #. [option]: description=<span size='small'>
 640. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:83
 641. msgid "Plant Farm"
 642. msgstr "Pasodinti fermą"
 643. #. [option]: description=<span size='small'>
 644. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:99
 645. msgid "Build Village"
 646. msgstr "Pastatyti kaimą"
 647. #. [option]: description=<span size='small'>
 648. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:100
 649. msgid "Cost: 15g"
 650. msgstr "Kaina: 15a"
 651. #. [option]: description=<span size='small'>
 652. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:123
 653. msgid "Build Castle"
 654. msgstr "Pastatyti pilį"
 655. #. [option]: description=<span size='small'>
 656. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:124
 657. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:525
 658. msgid "Cost: 6g"
 659. msgstr "Kaina: 6a"
 660. #. [option]: description=<span size='small'>
 661. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:146
 662. msgid "Flood the Field"
 663. msgstr "Užlieti lauką"
 664. #. [option]: description=<span size='small'>
 665. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:147
 666. msgid "Cost: 4g"
 667. msgstr "Kaina: 4a"
 668. #. [option]: description=<span size='small'>
 669. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:171
 670. msgid "Plant Saplings"
 671. msgstr "Pasodinti medelius"
 672. #. [option]: description=<span size='small'>
 673. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:172
 674. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:394
 675. msgid "Cost: 1g"
 676. msgstr "Kaina: 1a"
 677. #. [option]: description=<span size='small'>
 678. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:199
 679. msgid "Chop Down Forest"
 680. msgstr "Iškirsti mišką"
 681. #. [option]: description=<span size='small'>
 682. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:200
 683. msgid "Earns: 1g"
 684. msgstr "Uždirba: 1a"
 685. #. [option]: description=<span size='small'>
 686. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:255
 687. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:282
 688. msgid "Build Mine"
 689. msgstr "Statyti kasyklą"
 690. #. [option]: description=<span size='small'>
 691. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:256
 692. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:283
 693. msgid "Cost: 25g"
 694. msgstr "Kaina: 25a"
 695. #. [option]: description=<span size='small'>
 696. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:309
 697. msgid "Make a Ford"
 698. msgstr "Padaryti brastą"
 699. #. [option]: description=<span size='small'>
 700. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:310
 701. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:450
 702. msgid "Cost: 3g"
 703. msgstr "Kaina: 3a"
 704. #. [option]: description=<span size='small'>
 705. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:337
 706. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:393
 707. msgid "Landfill"
 708. msgstr "Užpilti žeme"
 709. #. [option]: description=<span size='small'>
 710. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:338
 711. msgid "Cost: 5g"
 712. msgstr "Kaina: 5a"
 713. #. [option]: description=<span size='small'>
 714. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:368
 715. msgid "Destroy the Ford"
 716. msgstr "Sunaikinti brastą"
 717. #. [option]: description=<span size='small'>
 718. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:424
 719. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:449
 720. msgid "Smash Cave Floor"
 721. msgstr "Sudaužyti grindis"
 722. #. [option]: description=<span size='small'>
 723. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:425
 724. msgid "Cost: 2g"
 725. msgstr "Kaina: 2a"
 726. #. [option]: description=<span size='small'>
 727. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:474
 728. msgid "Harvest Mushrooms"
 729. msgstr "Rinkti grybus"
 730. #. [option]: description=<span size='small'>
 731. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:475
 732. msgid "Earns: 3g"
 733. msgstr "Uždirba: 3a"
 734. #. [option]: description=<span size='small'>
 735. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:524
 736. msgid "Build a Keep"
 737. msgstr "Pastatyti bokštą"
 738. #. [option]: description=<span size='small'>
 739. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:550
 740. msgid "Establish University"
 741. msgstr "Įkurti universitetą"
 742. #. [option]: description=<span size='small'>
 743. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:551
 744. msgid "Cost: 7g"
 745. msgstr "Kaina: 7a"
 746. #. [option]: description=<span size='small'>
 747. #: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:577
 748. msgid "Clear the Ground"
 749. msgstr "Išvalyti žemę"