The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1522 lines
63KB

 1. # Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
 2. # Translators:
 3. # Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
 4. msgid ""
 5. msgstr ""
 6. "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
 7. "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
 8. "POT-Creation-Date: 2019-08-27 19:40 UTC\n"
 9. "PO-Revision-Date: 2019-03-11 19:39+0000\n"
 10. "Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
 11. "Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
 12. "Language: lt\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
 17. "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
 18. "X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 19. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 20. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:11
 21. msgid "An Orcish Incursion"
 22. msgstr "Orkų įsiveržimas"
 23. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 24. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:12
 25. msgid "AOI"
 26. msgstr "OĮ"
 27. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 28. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:18
 29. msgid ""
 30. "Defend the forests of the elves against the first orcs to reach the Great "
 31. "Continent, learning valuable tactics as you do so.\n"
 32. "\n"
 33. msgstr ""
 34. "Apginkite elfų miškus nuo pirmųjų Didįjį žemyną pasiekusių orkų, pakeliui "
 35. "išmokdami vertingos taktikos.\n"
 36. "\n"
 37. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 38. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:20
 39. #, fuzzy
 40. msgid "(Rookie level, 7 scenarios.)"
 41. msgstr "(Pradedančiojo lygis, 7 scenarijai.)"
 42. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 43. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:22
 44. msgid "Beginner"
 45. msgstr "Pradedantysis"
 46. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 47. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:22
 48. msgid "Fighter"
 49. msgstr "Kovotojas"
 50. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 51. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:23
 52. msgid "Lord"
 53. msgstr "Valdovas"
 54. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 55. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:23
 56. msgid "Normal"
 57. msgstr "Normalus"
 58. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 59. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:24
 60. msgid "Challenging"
 61. msgstr "Iššaukiantis"
 62. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 63. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:24
 64. msgid "High Lord"
 65. msgstr "Didysis valdovas"
 66. #. [about]
 67. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:38
 68. msgid "Campaign Design"
 69. msgstr "Kampaniją kūrė"
 70. #. [about]
 71. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:44
 72. msgid "Adaptation for mainline"
 73. msgstr "Adaptavo publikavimui"
 74. #. [about]
 75. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:50
 76. msgid "Post 1.4 story and gameplay improvements"
 77. msgstr "Istoriją ir žaidimą tobulino (po 1.4 versijos)"
 78. #. [about]
 79. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:56
 80. msgid "Artwork and Graphics Design"
 81. msgstr "Piešimas ir grafinis dizainas"
 82. #. [about]
 83. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:67
 84. msgid "Editing, proofreading and gameplay testing"
 85. msgstr "Redagavo ir testavo"
 86. #. [scenario]: id=01_Defend_the_Forest
 87. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:10
 88. msgid "Defend the Forest"
 89. msgstr "Apginkite mišką"
 90. #. [part]
 91. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:25
 92. msgid ""
 93. "The arrival of humans and orcs caused turmoil among the nations of the Great "
 94. "Continent. Elves, previously in uneasy balance with dwarves and others, had "
 95. "for centuries fought nothing more than an occasional skirmish. They were to "
 96. "find themselves facing conflicts of a long-forgotten intensity."
 97. msgstr ""
 98. "Žmonių ir orkų atvykimas sukėlė neramumus tarp Didžiojo kontinento tautų. "
 99. "Elfams, iki tol neramioje taikoje sugyvenusiems su dvarfais ir kitais, jau "
 100. "šimtus metų nėra tekę susiremti kovoje su kuo nors gausesniu už atsitiktinę "
 101. "grupelę. Dabar gi jie pasijuto dalyvaują tokio dydžio kovose, apie kokias "
 102. "jau seniai užmiršta."
 103. #. [part]
 104. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:29
 105. msgid ""
 106. "Their first encounter with the newcomers went less well than either side "
 107. "might have wished."
 108. msgstr ""
 109. "Pirmasis susidūrimas su atvykėliais buvo prastesnis, nei kuri nors pusė "
 110. "galėjo tikėtis."
 111. #. [part]
 112. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:33
 113. msgid ""
 114. "But humans, though crude and brash, at least had in them a creative spark "
 115. "which elves could recognize as akin to their own nature. Orcs seemed "
 116. "completely alien."
 117. msgstr ""
 118. "Tačiau žmonės, nors netašyti ir įžūlūs, bent jau turėjo savyje kūrybos "
 119. "gyslelę, kuri elfams pasirodė panaši į jų pačių. Tuo tarpu orkai atrodė "
 120. "visiškai svetimi."
 121. #. [part]
 122. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:37
 123. msgid ""
 124. "For some years after Haldric’s people landed, orcs remained scarce more than "
 125. "a rumor to trouble the green fastnesses of the elves. That remained so until "
 126. "the day that an elvish noble of ancient line, Erlornas by name, faced an "
 127. "enemy unlike any he had ever met before."
 128. msgstr ""
 129. "Kažkiek metų po Haldriko ir jo žmonių atvykimo, orkai tebuvo ne ką dažnesni, "
 130. "nei gandas, vargu ar keliantis grėsmę žaliosioms elfų tvirtovėms. Niekas "
 131. "nesikeitė iki dienos, kai vienas elfų kilmingasis iš senos giminės, vardu "
 132. "Erlornas, sutiko priešą, kokio sutikti jam dar nebuvo tekę."
 133. #. [part]
 134. #. "northern marches" is *not* a typo for "northern marshes" here.
 135. #. In archaic English, "march" means "border country".
 136. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:43
 137. msgid ""
 138. "The orcs were first sighted from the north marches of the great forest of "
 139. "Wesmere."
 140. msgstr ""
 141. "Orkai pirmą kartą buvo pastebėti prie šiaurinių didžiojo Vesmeros miško "
 142. "pakraščių."
 143. #. [side]: type=Elvish Lord
 144. #. [side]
 145. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:56
 146. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:41
 147. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:49
 148. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:44
 149. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:47
 150. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:28
 151. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:29
 152. msgid "Elves"
 153. msgstr "Elfai"
 154. #. [unit]: type=Elvish Rider, id=Lomarfel
 155. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:68
 156. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:111
 157. msgid "Lomarfel"
 158. msgstr "Lomarfelis"
 159. #. [side]: type=Orcish Slayer, id=Gharlsa
 160. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Gnargha
 161. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Krughnar
 162. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Urugha
 163. #. [side]: type=Orcish Sovereign, id=Rualsha
 164. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:88
 165. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:59
 166. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:66
 167. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:64
 168. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:58
 169. msgid "Orcs"
 170. msgstr "Orkai"
 171. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Urugha
 172. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:93
 173. msgid "Urugha"
 174. msgstr "Urugha"
 175. #. [objective]: condition=win
 176. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:108
 177. msgid "Defeat Urugha"
 178. msgstr "Nugalėkite Urughą"
 179. #. [objective]: condition=lose
 180. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:112
 181. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:96
 182. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:86
 183. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:144
 184. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:103
 185. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:66
 186. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:86
 187. msgid "Death of Erlornas"
 188. msgstr "Erlorno mirtis"
 189. #. [objectives]
 190. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:124
 191. msgid ""
 192. "Elves can move quickly and safely among the trees. Pick off the enemy grunts "
 193. "with your archers from the safety of the forest."
 194. msgstr ""
 195. "Elfai greitai ir saugiai juda tarp medžių. Lankininkais galite išgaudyti "
 196. "priešo pėstininkus iš saugios miško priedangos."
 197. #. [message]: speaker=Lomarfel
 198. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:134
 199. msgid ""
 200. "My lord! A party of aliens has made camp to the north and lays waste to the "
 201. "forest. Our scouts believe it’s a band of orcs."
 202. msgstr ""
 203. "Pone! Į šiaurę nuo čia svetimšalių dalinys įsirengė stovyklą ir siaubia "
 204. "mišką. Mūsų žvalgai mano, kad tai orkų gauja."
 205. #. [message]: speaker=Erlornas
 206. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:139
 207. msgid ""
 208. "Orcs? It seems unlikely. The human king, Haldric, crushed them when they "
 209. "landed on these shores, and since then they’ve been no more than a bogey "
 210. "mothers use to scare the children."
 211. msgstr ""
 212. "Orkai? Nemanau. Žmonių karalius, Haldrikas, sutriuškino juos dar tada, kai "
 213. "jie išsilaipino šiuose krantuose. Nuo tų laikų jie buvo ne daugiau, nei "
 214. "baubai, kuriais motinos baugina vaikus."
 215. #. [message]: speaker=Lomarfel
 216. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:144
 217. msgid ""
 218. "So it seemed, my lord. Yet there is a band of them in the north cutting down "
 219. "healthy trees by the dozen, and making great fires from the wood. They "
 220. "trample the greensward into mud and do not even bury their foul dung. I "
 221. "believe I can smell the stench even here."
 222. msgstr ""
 223. "Taip ir atrodė, pone. Ir visgi jų gauja šiaurėje tuzinais kerta žalius "
 224. "medžius ir krauna iš jų didžiulius laužus. Jie trypia paklotę į purvą ir net "
 225. "nesivargina užkasti nuosavo šūdo. Man rodos, net iš čia užuodžiu jų smarvę."
 226. #. [message]: speaker=Erlornas
 227. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:149
 228. #, fuzzy
 229. msgid ""
 230. "So the grim tales of them prove true. They must not be allowed to continue; "
 231. "we must banish this blight from our forests. I shall marshal the wardens and "
 232. "drive them off. And the Council needs to hear of this; take the message and "
 233. "return with reinforcements, for there might be more of them."
 234. msgstr ""
 235. "Tad niūrūs gandai apie juos, pasirodo, besą tiesa. Negalime leisti jiems "
 236. "tęsti; turim išvalyti mūsų miškus nuo šito puvėko. Aš vedu sargybinius ir "
 237. "mes jų atsikratysim. Apie tai turi sužinoti Taryba. Nešk jiems žinią ir "
 238. "grįžk su pastiprinimu, nes jų gali būti ir daugiau."
 239. #. [message]: speaker=Lomarfel
 240. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:154
 241. msgid "Yes, my lord!"
 242. msgstr "Taip, mano valdove!"
 243. #. [message]: speaker=Erlornas
 244. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:175
 245. msgid ""
 246. "Look at them. Big, slow, clumsy and hardly a bow in hand. Keep to the trees, "
 247. "use your arrows and the day will be ours."
 248. msgstr ""
 249. "Tik pažiūrėkit į juos. Dideli, lėti, nerangūs, ir lankai į lankus vos "
 250. "panašūs. Laikysimės medžių, strėlėmis juos susiūsim, ir bus vakarop pergalė "
 251. "mūsų."
 252. #. [message]: race=elf
 253. #. the player hasn't recruited any Shamans. This message isn't shown if they have a Shaman, even if she has 0 xp.
 254. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:208
 255. msgid ""
 256. "My lord, none of our healers have experience on the battlefield. It pleases "
 257. "me that they are safe, but if we should embark on a campaign then we will "
 258. "surely need them alongside us in the battles ahead."
 259. msgstr ""
 260. #. [message]: race=elf
 261. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:209
 262. msgid ""
 263. "female^My lord, none of our healers have experience on the battlefield. It "
 264. "pleases me that they are safe, but if we should embark on a campaign then we "
 265. "will surely need them alongside us in the battles ahead."
 266. msgstr ""
 267. #. [message]: race=elf
 268. #. the player has recruited some Shamans but has lost all them (or managed to level a Sorceress)
 269. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:223
 270. msgid ""
 271. "My lord, none of our surviving healers have experience on the battlefield. "
 272. "It pains me to suggest that we should risk another, but if we should embark "
 273. "on a campaign then we will surely need them alongside us in the battles "
 274. "ahead."
 275. msgstr ""
 276. #. [message]: race=elf
 277. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:224
 278. msgid ""
 279. "female^My lord, none of our surviving healers have experience on the "
 280. "battlefield. It pains me to suggest that we should risk another, but if we "
 281. "should embark on a campaign then we will surely need them alongside us in "
 282. "the battles ahead."
 283. msgstr ""
 284. #. [message]: race=elf
 285. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:239
 286. msgid "It’s hopeless; we’ve tried everything, and they’re still coming back."
 287. msgstr "Beviltiška. Jau viską išbandėm, o jie vis grįžta."
 288. #. [message]: speaker=Urugha
 289. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:244
 290. msgid ""
 291. "Forward, you worthless worms! Look at them, they’re tired and afraid! You "
 292. "killed their will to fight, now go and finish the job!"
 293. msgstr ""
 294. "Pirmyn, beverčiai kirminai! Žiūrėkit į juos, jie pavargę ir išsigandę! "
 295. "Atmušėt jiems norą kautis, dabar eikit ir pribaikit juos!"
 296. #. [message]: speaker=Erlornas
 297. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:249
 298. msgid ""
 299. "That cloud of dust on the horizon... flee! There’s more of the abominations "
 300. "heading this way! Fall back before we’re outnumbered and crushed."
 301. msgstr ""
 302. "Dulkių debesis horizonte... Traukiamės! Tų prakeiktųjų atvyksta dar daugiau! "
 303. "Atsitraukiam, kol jų ne per daug ir mūsų nesutriuškino."
 304. #. [message]: speaker=narrator
 305. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:255
 306. msgid ""
 307. "Lord Erlornas didn’t drive the orcs back, although he and his warriors tried "
 308. "their absolute best. When another war band arrived, elvish resistance "
 309. "crumbled."
 310. msgstr ""
 311. "Lordas Erlornas neatstūmė orkų pajėgų, nors jis ir jo kariai atidavė "
 312. "absoliučiai visas jėgas. Kai atvyko dar viena orkų banga, elfų gynyba "
 313. "subyrėjo."
 314. #. [message]: speaker=narrator
 315. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:261
 316. msgid ""
 317. "Of the ensuing events little is known, since much was lost in the chaos and "
 318. "confusion, but one thing is painfully sure. Elves lost the campaign."
 319. msgstr ""
 320. "Kas vyko po to, mažai težinoma. Daug kas pražuvo maišatyje ir chaose, bet "
 321. "vienas dalykas išliko aiškus iki skausmo: elfai pralaimėjo mūšį."
 322. #. [message]: speaker=Erlornas
 323. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:273
 324. msgid "Ugh..."
 325. msgstr "Oi..."
 326. #. [message]: speaker=Urugha
 327. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:278
 328. msgid "Finally! Got him!"
 329. msgstr "Pagaliau! Pričiupau!"
 330. #. [message]: race=elf
 331. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:286
 332. msgid "Lord!"
 333. msgstr "Valdove!"
 334. #. [message]: speaker=Erlornas
 335. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:291
 336. msgid "Take... command... Drive them... away."
 337. msgstr "Perimk... Vadovavimą... Atremk... Juos."
 338. #. [message]: speaker=narrator
 339. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:297
 340. msgid ""
 341. "Lord Erlornas died the day he first fought the orcs and never saw the end of "
 342. "the war. Given its final outcome, this was perhaps for the best."
 343. msgstr ""
 344. "Lordas Erlornas mirė tą pačią dieną, kai pirmą kartą susikovė su orkais, "
 345. "taip ir nepamatęs karo baigties. Žinant kuo jis baigėsi, ko gero, taip net "
 346. "geriau."
 347. #. [message]: speaker=unit
 348. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:309
 349. msgid ""
 350. "I’ve been bested, but the combat wasn’t fair... A thousand curses on you, "
 351. "withered coward! May you suffer... and when my master, Rualsha, finds you "
 352. "may he wipe your people from the face of this earth!"
 353. msgstr ""
 354. "Mane nugalėjo, bet kova buvo nesąžininga... Tūkstantis prakeikimų, niekingas "
 355. "baily! Kentėk... O kai mano valdovas Rualša tave suras, tegul nušluoja nuo "
 356. "žemės paviršiaus visą tavo tautą!"
 357. #. [message]: speaker=Erlornas
 358. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:321
 359. msgid ""
 360. "Rualsha? Hmm... What if... Assemble a war-party, we need to scout north!"
 361. msgstr "Rualša? Hmm, o kas jei... Formuokit būrį, reikia išžvalgyti šiaurę!"
 362. #. [scenario]: id=02_Assassins
 363. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:10
 364. msgid "Assassins"
 365. msgstr "Galvažudžiai"
 366. #. [part]
 367. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:25
 368. msgid ""
 369. "The path of the orcish war band was easy to follow — a wide swathe of "
 370. "trampled ground through violated forest. Erlornas and his party swiftly "
 371. "followed it north and west."
 372. msgstr ""
 373. "Sekti orkų bandą buvo lengva – plati sutryptos žemės ir apgadinto miško "
 374. "proskyna. Erlornas ir jo kompanija sparčiai sekė jiems iš paskos į šiaurės "
 375. "vakarus."
 376. #. [part]
 377. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:29
 378. msgid ""
 379. "Soon they arrived at a region where the forest was cut through by many "
 380. "streams, only to find something unexpected."
 381. msgstr ""
 382. "Neužilgo jie atvyko į daugybės upelių išvagotą miškingą kraštą. Ir ten jie "
 383. "rado kai ką netikėto."
 384. #. [side]: type=Orcish Slayer, id=Gharlsa
 385. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:65
 386. msgid "Gharlsa"
 387. msgstr "Gharlsa"
 388. #. [objective]: condition=win
 389. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:92
 390. msgid "Defeat Gharlsa"
 391. msgstr "Nugalėkite Gharlsą"
 392. #. [objectives]
 393. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:108
 394. msgid ""
 395. "Assassins are hard to hit, and their poison is insidious. Stay close to the "
 396. "villages, where poisoning can be cured, and force your enemies to attack you "
 397. "from the river."
 398. msgstr ""
 399. "Galvažudžius sunku sužeisti, o jų nuodai klastingi. Laikykitės arčiau kaimų, "
 400. "kur galima išgyti nuo nuodų, ir priverskite priešą pulti iš upės."
 401. #. [message]: role=advisor
 402. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:122
 403. msgid "The trail leads straight to this place, my lord."
 404. msgstr "Pėdsakas veda tiesiai į šią vietą, mano valdove."
 405. #. [message]: speaker=Erlornas
 406. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:127
 407. msgid ""
 408. "There is a keep ahead of us. How comes it that we know nothing of it? I "
 409. "thought our borders were watched more carefully."
 410. msgstr ""
 411. "Priešais mus įtvirtinimas. Kaip čia yra, kad nieko apie jį nežinau? Maniau, "
 412. "kad mūsų sienos saugomos geriau."
 413. #. [message]: role=advisor
 414. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:132
 415. msgid ""
 416. "I... I know not, my lord. For ages there was no one in these lands that "
 417. "could build such a thing save us. I fear we have fallen prey a false sense "
 418. "of security that has injured the vigilance of our scouts."
 419. msgstr ""
 420. "Aš... Nežinau, valdove. Amžiais šiomis žemėmis nevaikščiojo niekas, kas "
 421. "pajėgtų tokią pastatyti, išskyrus mus. Bijau, kad tapome netikro saugumo "
 422. "jausmo, pažeidusio mūsų žvalgų budrumą, aukomis."
 423. #. [message]: speaker=Erlornas
 424. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:137
 425. msgid "When the fighting ends, I’ll have some answers. But for now—"
 426. msgstr "Pasibaigus kovoms, norėsiu atsakymų. O kol kas—"
 427. #. [message]: speaker=Gharlsa
 428. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:142
 429. msgid "Gharlsa sees elves... yes... Fresh meat for wolves. Yes, yes..."
 430. msgstr "Gharlsa mato elfus... Taip... Šviežia mėsa mūsų vilkams. Taip, taip..."
 431. #. [message]: speaker=Erlornas
 432. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:147
 433. msgid "— let’s focus on the task at hand."
 434. msgstr "— susikaupkime ties svarbesniais reikalais."
 435. #. [message]: role=advisor
 436. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:152
 437. msgid "Does that demented creature truly believe he can kill us?"
 438. msgstr "Ar ta išprotėjusi žmogysta tikrai mano, galinti mus nužudyti?"
 439. #. [message]: speaker=Erlornas
 440. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:157
 441. msgid "Appearances can be deceiving. Tell the men to be cautious."
 442. msgstr "Išvaizda gali būti apgaulinga. Liepk vyrams būti atsargiems."
 443. #. [message]: speaker=Gharlsa
 444. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:169
 445. msgid "Yes... yes... Slay them!"
 446. msgstr "Taip... Taip... Nužudykite juos!"
 447. #. [message]: speaker=unit
 448. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:181
 449. msgid "Hurts... failed... Rualsha gonna be angry..."
 450. msgstr "Skauda... Susimoviau... Rualša bus įsiutęs..."
 451. #. [message]: speaker=Erlornas
 452. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:193
 453. msgid ""
 454. "This... ‘Rualsha’ again. We need to forge ahead; the answers we seek are not "
 455. "here. Perhaps we will find them further north."
 456. msgstr ""
 457. "Ir vėl, šitas „Rualša“. Reikia brautis toliau. Atsakymai, kurių ieškome, ne "
 458. "čia. Turbūt rasime juos toliau šiaurėje."
 459. #. [message]: speaker=Erlornas
 460. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:198
 461. msgid ""
 462. "Destroy this place and let the forest take the ruins. We don’t want any more "
 463. "undesirables to use it."
 464. msgstr ""
 465. "Sunaikinkite įtvirtinimus ir palikite griuvėsius miško valiai. Nereikia, kad "
 466. "dar kokie nors nekviestieji jais pasinaudotų."
 467. #. [scenario]: id=03_Wasteland
 468. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:10
 469. msgid "Wasteland"
 470. msgstr "Dykynė"
 471. #. [part]
 472. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:25
 473. msgid ""
 474. "As they fared further north the green forest thinned around them, slowly "
 475. "fading into a barren and fallow country. The signs were obvious and "
 476. "unmistakable — tree stumps, an occasional half-rotten tree felled long ago, "
 477. "and dead wood around them in scarce grass. This had been forest once, like "
 478. "the woods they called home. It had been murdered."
 479. msgstr ""
 480. "Kompanijai betraukiant toliau į šiaurę, žaliasis miškas aplink juos retėjo, "
 481. "palengva virsdamas dyku ir apleistu kraštu. Ženklai aplinkui badė akis ir "
 482. "abejonių nekėlė: kelmai, vietomis besimėtantys pusiau supuvę seniai nukirsti "
 483. "medžiai, ir miręs miškas aplinkui, nuaugęs reta žolyte. Kadaise čia buvo "
 484. "giria, panaši į tą, kurią jie vadino namais. Ją nužudė."
 485. #. [part]
 486. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:29
 487. msgid ""
 488. "There was no trail to be found here; wind and rain had erased the spoor. "
 489. "Fortunately, there was no need of a trail; smoke on the horizon betrayed the "
 490. "presence of their enemies."
 491. msgstr ""
 492. "Čia nesimatė jokių pėdsakų, vėjas ir lietus ištrynė visus ženklus. Laimei, "
 493. "pėdsakų ir nereikėjo. Dūmai horizonte išdavė priešų buvimo vietą."
 494. #. [part]
 495. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:33
 496. msgid ""
 497. "Erlornas was near-certain they would find orcs there. No clan of dwarves "
 498. "would break their ancient treaties with the elves in this way; humans were "
 499. "never so... methodical in their destruction, and did not travel in "
 500. "sufficiently large numbers in a north country they found too cold and damp "
 501. "for comfort. The great question remained — would he find Rualsha?"
 502. msgstr ""
 503. "Erlornas buvo beveik tikras, kad ras orkus. Joks dvarfų klanas nesulaužytų "
 504. "senovinių sutarčių tokiu būdu. Žmonių destrukcija niekada nebuvo tokia... "
 505. "Metodiška. Be to, jie niekada nekeliaudavo tokiomis didelėmis kompanijomis "
 506. "šiaurėje, kur jiems per šalta ir per drėgna, kad jaustųsi gerai. Ramybės "
 507. "nedavė didysis klusimas – ar jis ras Rualšą?"
 508. #. [part]
 509. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:37
 510. msgid ""
 511. "Perhaps, but not here. The tribe this camp housed was too small to impress "
 512. "fear on other orcs. Come next morning, the elves were prepared for battle."
 513. msgstr ""
 514. "Galbūt, bet ne čia. Šioje stovykloje apsistojusi gentis buvo per maža, kad "
 515. "skleistų baimę tarp kitų orkų. Išaušus rytui, elfai buvo pasirengę kovai."
 516. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Gnargha
 517. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:71
 518. msgid "Gnargha"
 519. msgstr "Gnargha"
 520. #. [objective]: condition=win
 521. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:82
 522. msgid "Defeat Gnargha"
 523. msgstr "Nugalėkite Gnarghą"
 524. #. [objectives]
 525. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:98
 526. msgid ""
 527. "There are no villages in this scenario — you must use healers instead. Use "
 528. "hit-and-run tactics to weaken enemy units who cannot heal themselves."
 529. msgstr ""
 530. "Šiame žemėlapyje nėra kaimų, vietoje jų naudokite gydytojus. Išsekinkite "
 531. "priešo dalinius, puldinėdami juos mušk-ir-bėk taktika."
 532. #. [message]: role=advisor
 533. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:116
 534. msgid ""
 535. "Lord... I’m... I am filled with grief. This senseless destruction is... "
 536. "overwhelming."
 537. msgstr "Pone, aš... Kupinas sielvarto. Šis beprasmis naikinimas gniuždo."
 538. #. [message]: speaker=Erlornas
 539. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:121
 540. msgid ""
 541. "Yes. And this is the threat we were blind to but are now facing. This tribe "
 542. "is small, yet we must drive them back to the north. They must have no "
 543. "footholds south of the hills."
 544. msgstr ""
 545. "Taip. Ir tai pavojus, kurio ilgai neregėjom, o dabar susidūrėme. Ši gentis "
 546. "maža, bet turim ir ją parvyti šiaurėn. Negalime įsileisti jų piečiau kalvų."
 547. #. [message]: speaker=Gnargha
 548. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:126
 549. msgid ""
 550. "Elves!? This means Urugha failed and his spirit will suffer greatly for his "
 551. "weakness. So be it!"
 552. msgstr ""
 553. "Elfai?! Tai reiškia, kad Urugha susimovė ir jo dvasia didžiai kentės už jo "
 554. "silpnumą. Tebūnie!"
 555. #. [message]: speaker=Gnargha
 556. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:131
 557. msgid ""
 558. "Rise up, grunts! We have a great fight upon us! Let your rage flow freely! "
 559. "Let your blades slay all! First one to draw blood will feast by my fire this "
 560. "night!"
 561. msgstr ""
 562. "Pirmyn, kareivos! Prieš mus didi kova! Išliekit nirštą! Kirskit visus! "
 563. "Pirmas praliejęs kraują šiąnakt puotaus prie mano laužo!"
 564. #. [message]: speaker=Erlornas
 565. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:136
 566. msgid ""
 567. "Aim true, men, with wit and courage the day will be ours. And spare no-one, "
 568. "there can be no orc south of the hills, else we’ll never have peace again."
 569. msgstr ""
 570. "Šaudykit taikliai, vyrai, su protu ir drąsa mes paimsime viršų. "
 571. "Nesigailėkite nė vieno, piečiau kalvų neturi likti nė vieno orko, kitaip "
 572. "niekada nebematysime taikos."
 573. #. [message]: speaker=unit
 574. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:194
 575. msgid "You won... elf... But it changes... nothing... (<i>cough</i>)"
 576. msgstr "Tu laimėjai... Elfe... Bet tai nieko... Nekeičia... (<i>kosėja</i>)"
 577. #. [message]: speaker=unit
 578. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:199
 579. msgid ""
 580. "We found the way... Now... we will come in numbers... (<i>cough</i>) you "
 581. "can’t imagine..."
 582. msgstr ""
 583. "Mes radom kelią... Dabar... Ateis tiek mūsiškių... (<i>kosėja</i>) Kiek tu "
 584. "net neįsivaizduoji..."
 585. #. [message]: speaker=unit
 586. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:204
 587. msgid "(<i>Cough</i>) I’ll be waiting... among the dead..."
 588. msgstr "(<i>Kosėja</i>) Aš lauksiu... Tarp mirusiųjų..."
 589. #. [message]: speaker=narrator
 590. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:217
 591. #, fuzzy
 592. msgid ""
 593. "The orcish chieftain finally fell, overcome by his wounds. The elves found "
 594. "themselves in a half-ruined camp littered with the bodies of both sides. "
 595. "There was no hale orc in sight, nor did any of the wounded beg mercy. The "
 596. "elves took no prisoners."
 597. msgstr ""
 598. "Pagaliau orkų vadas krito, pakirstas žaizdų. Elfai apsidairė po pusiau "
 599. "sugriautą stovyklą, nusėtą abiejų pusių kūnais. Sveikų orkų nesimatė, o "
 600. "sužeistieji nemaldavo pasigailėjimo. Belaisvių elfai neėmė."
 601. #. [message]: role=advisor
 602. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:238
 603. msgid ""
 604. "It’s done, lord. No-one escaped. No-one tried to escape. I’m... disturbed."
 605. msgstr "Baigta, pone. Niekas nepabėgo. Niekas nebandė pabėgti. Man... Neramu."
 606. #. [message]: speaker=Erlornas
 607. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:243
 608. msgid ""
 609. "Good. But their disregard for self-preservation is astounding. As is their "
 610. "ferocity when defending what they claim as their own. Have the scouts found "
 611. "others this side of the hills?"
 612. msgstr ""
 613. "Gerai. Bet beatodairiška jų noro gyventi stoka glumina. Kaip ir jų "
 614. "atkaklumas, kai gina tai, ką vadina savu. Ar žvalgai ką nors rado šiapus "
 615. "kalvų?"
 616. #. [message]: role=advisor
 617. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:248
 618. msgid ""
 619. "No, lord. But trolls were spotted in the hills ahead. Do we really need to "
 620. "cross them to the north?"
 621. msgstr ""
 622. "Ne, pone. Bet kalvose priešais buvo pastebėti troliai. Ar tikrai turim jas "
 623. "kirsti pakeliui šiaurėn?"
 624. #. [message]: speaker=Erlornas
 625. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:253
 626. msgid ""
 627. "Yes. The council has spoken to me through a dream-sending. They are "
 628. "troubled. Reinforcements have been sent after us, but we need to press on. "
 629. "Tell the men to rest, we’ll move out at dawn."
 630. msgstr ""
 631. "Taip. Taryba man perdavė žinią sapne. Jie nerimauja. Pastiprinimas keliauja "
 632. "mums iš paskos, bet mums reikia ir toliau spausti. Liepk vyrams ilsėtis, "
 633. "išvykstam auštant."
 634. #. [message]: role=advisor
 635. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:264
 636. #, fuzzy
 637. msgid ""
 638. "What about the loot, lord? We found supplies worth over a hundred gold in "
 639. "the camp."
 640. msgstr ""
 641. "O kaip grobis, pone? Stovykloje radom atsargų už daugiau, nei šimtą auksinių."
 642. #. [message]: speaker=Erlornas
 643. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:269
 644. msgid ""
 645. "Distribute some among the men, save the rest for the road. This country is a "
 646. "wasteland now; we won’t find much forage on the march."
 647. msgstr ""
 648. "Kažkiek išdalinkite vyrams, kitką palikite kelionei. Ši šalis dabar dykynė, "
 649. "žygyje bus mažai progų pasipildyti proviziją."
 650. #. [message]: role=advisor
 651. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:286
 652. msgid ""
 653. "We found some supplies when searching the camp, but nothing much. What is to "
 654. "be done with them?"
 655. msgstr ""
 656. "Apieškoję stovyklą, radom šiek tiek atsargų, bet nedaug. Ką su jomis daryti?"
 657. #. [message]: speaker=Erlornas
 658. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:291
 659. msgid ""
 660. "Save it for the march north. There is little to be found in this barren "
 661. "country."
 662. msgstr "Palaikykite žygiui į šiaurę. Šioje nusiaubtoje žemėje mažai ką rasim."
 663. #. [message]: role=advisor
 664. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:319
 665. #, fuzzy
 666. msgid "We can’t carry on, lord, the men are too tired. We have to fall back."
 667. msgstr ""
 668. "Negalime toliau laikytis, pone, vyrai per daug pavargę. Turime atsitraukti."
 669. #. [message]: speaker=Erlornas
 670. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:324
 671. msgid "Damn it. Sound the retreat, we’ll try again when reinforcements arrive."
 672. msgstr ""
 673. "Po velniais! Skelbk atsitraukimą, pabandysim vėl, kai atvyks pastiprinimas."
 674. #. [message]: speaker=narrator
 675. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:330
 676. msgid ""
 677. "The expected relief caught up with them a few days later. The following "
 678. "morning they took the field against a far larger host of orcs. The battle "
 679. "ended in a draw; the war raged on for years..."
 680. msgstr ""
 681. "Išsiilgtas pastiprinimas prisijungė prie jų po keleto dienų. Kitą rytą jie "
 682. "žengė į mūšio lauką prieš daug gausesnį priešą. Mūšis baigėsi lygiosiomis; "
 683. "karas siautėjo dar daugelį metų..."
 684. #. [scenario]: id=04_Valley_of_Trolls
 685. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:10
 686. msgid "Valley of Trolls"
 687. msgstr "Trolių slėnis"
 688. #. [part]
 689. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:25
 690. msgid ""
 691. "Next morning, the elves set off again, increasingly wearied by the hardships "
 692. "of the campaign and longing for the green comfort of their home forests. "
 693. "This land was barren and rugged; nothing shielded them from biting northern "
 694. "wind as they traveled towards the mountains looming before them."
 695. msgstr ""
 696. "Kitą rytą elfai vėl išsiruošė į žygį, dar labiau nuilsę nuo kampanijos "
 697. "sunkumų, ir vis labiau ilgėdamiesi žaliojo savo gimtųjų miškų jaukumo. Žemė, "
 698. "kuria jie žygiavo, buvo plika ir akmenuota. Jiems bežygiuojant link priekyje "
 699. "stūksančių kalnų, niekas neužstojo ledinių šiaurės vėjo pirštų."
 700. #. [part]
 701. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:29
 702. msgid ""
 703. "At dusk they arrived at the mouth of a valley cutting almost straight "
 704. "through the range and made camp, as scouts warned that the area was hostile "
 705. "and the road ahead treacherous in darkness. There were no songs or music "
 706. "that night and most of the elves slept uneasily. An unlucky few kept a "
 707. "cautious watch."
 708. msgstr ""
 709. "Sutemus, jie priėjo slėnį, beveik tiesiai kertantį kalnų masyvą, ir įkūrė jo "
 710. "pradžioje stovyklą. Žvalgai perspėjo, kad vietovė pavojinga, o kelias "
 711. "priešais bus itin klastingas tamsoje. Tąnakt nebuvo nei dainų, nei muzikos, "
 712. "o dauguma elfų miegojo labai neramiai. Keletas nelaimingųjų ėjo budrią "
 713. "sargybą."
 714. #. [part]
 715. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:33
 716. msgid ""
 717. "When sunrise came, the elves moved into battle formations. Whatever waited "
 718. "in the slopes ahead, it would not find them unprepared."
 719. msgstr ""
 720. "Kai patekėjo saulė, elfai suformavo karines rikiuotes. Kad ir kas tyko "
 721. "šlaituose priešaky, neužklups netikėtai."
 722. #. [side]: type=Troll, type=Troll Warrior, id=Gurk
 723. #. [side]: type=Troll, type=Troll Warrior, id=Hrugu
 724. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:66
 725. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:99
 726. msgid "Trolls"
 727. msgstr "Troliai"
 728. #. [side]: type=Troll, type=Troll Warrior, id=Gurk
 729. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:75
 730. msgid "Gurk"
 731. msgstr "Gurkas"
 732. #. [side]: type=Troll, type=Troll Warrior, id=Hrugu
 733. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:108
 734. msgid "Hrugu"
 735. msgstr "Hrugu"
 736. #. [objective]: condition=win
 737. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:140
 738. msgid "Defeat all enemy leaders"
 739. msgstr "Nugalėkite visus priešų vadus"
 740. #. [objectives]
 741. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:156
 742. msgid ""
 743. "Trolls are poor fighters when not on rugged terrain and fare even worse "
 744. "during the daytime. Lure them out of the hills and attack in the sunlight."
 745. msgstr ""
 746. "Troliai prastai kaunasi lygumose, o dieną jiems sekasi dar prasčiau. "
 747. "Išviliokite juos iš kalvų ir pulkite dieną."
 748. #. [message]: role=advisor
 749. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:170
 750. msgid ""
 751. "We are far from our lands, now, Erlornas, and we have driven the orcs from "
 752. "the forest. Why do we not return home?"
 753. msgstr ""
 754. "Mes jau toli nuo mūsų žemių, Erlornai, ir išvijome orkus iš miško. Kodėl "
 755. "negrįžtam namo?"
 756. #. [message]: speaker=Erlornas
 757. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:175
 758. msgid ""
 759. "You know well enough... Rualsha. That name sounds everywhere we go since the "
 760. "incursion began. That orc is much more than a mere marauding bandit in "
 761. "search of pillage. And he wants this land. <i>Our</i> land. He is planning "
 762. "an invasion, I’m sure of it. We must gather more information about his plans "
 763. "before we go back."
 764. msgstr ""
 765. "Tu puikiai žinai: Rualša. Šis vardas skamba visur kur mes beeitume, nuo pat "
 766. "įsiveržimo pradžios. Šitas orkas yra daug daugiau, nei paprastas "
 767. "plėšikaujantis banditas, ieškantis grobio. Ir jam reikia šios žemės. "
 768. "<i>Mūsų</i> žemės. Aš įsitikinęs, kad jis planuoja invaziją. Prieš grįždami, "
 769. "privalome sužinoti daugiau apie jo ketinimus."
 770. #. [message]: speaker=Erlornas
 771. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:180
 772. msgid "And tell me... How did you sleep last night?"
 773. msgstr "Ir pasakyk man... Kaip tu šiąnakt miegojai?"
 774. #. [message]: role=advisor
 775. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:185
 776. msgid ""
 777. "How did I?... Uneasy, lord. My dreams were bleak, some of them nightmares."
 778. msgstr ""
 779. "Kaip miegojau?.. Neramiai, pone. Sapnai buvo rūstūs, kartais net košmarai."
 780. #. [message]: speaker=Erlornas
 781. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:190
 782. msgid ""
 783. "Yes. The earth currents are perturbed here, and the bridges to the dreamland "
 784. "are tainted. I think there is a mage dwelling somewhere nearby. Or perhaps "
 785. "more than one; the traces are mixed, and some of them have an unwholesome "
 786. "flavor."
 787. msgstr ""
 788. "Taip. Žemės srovės čia iškreiptos, ir takai į sapnų šalį užnuodyti. Manau, "
 789. "kažkur netoli gyvena magas. O gal net ne vienas; gijos painiai susipynę, o "
 790. "kai kurios iš jų trenkia pelėsiu."
 791. #. [message]: role=advisor
 792. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:195
 793. msgid ""
 794. "It would be dire indeed for us if these orcs have magic to add to their "
 795. "battle-might."
 796. msgstr ""
 797. "Mums tikrai bus ne pyragai, jeigu šitie orkai prie savo karinės galios gali "
 798. "pridėti magiją."
 799. #. [message]: speaker=Erlornas
 800. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:200
 801. msgid "We must discover if this is so."
 802. msgstr "Privalome išsiaiškinti ar taip ir yra."
 803. #. [message]: role=advisor
 804. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:205
 805. msgid ""
 806. "Information will do us no good if we are killed before we return with it! "
 807. "These mountains look like troll territory."
 808. msgstr ""
 809. "Iš naujienų nebus naudos, jei mus užmuš iki kol su ja grįšime! Šitie kalnai "
 810. "panašūs į trolių teritoriją."
 811. #. [message]: speaker=Erlornas
 812. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:210
 813. msgid "Enough. The sun’s fully over the horizon. Give the order to advance."
 814. msgstr "Pakaks. Saulė jau pilnai patekėjo. Įsakyk pajudėti."
 815. #. [message]: role=advisor
 816. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:221
 817. msgid ""
 818. "That was the last of the chieftains, lord. The lesser trolls seem to be "
 819. "retreating now."
 820. msgstr "Tai buvo paskutinis vadas, pone. Kiti troliai jau traukiasi."
 821. #. [message]: speaker=Erlornas
 822. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:226
 823. msgid ""
 824. "It is well. Break camp and move everyone through the pass before they rally. "
 825. "We’ll rest a bit on the other side; we have earned it."
 826. msgstr ""
 827. "Labai gerai. Kurkite stovyklą ir perveskite visus per perėją, kol jie dar "
 828. "neatsigavo. Pasiilsėsime kitoje pusėje, mes to nusipelnėm."
 829. #. [message]: role=advisor
 830. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:231
 831. msgid "At once. How much time do you think we have?"
 832. msgstr "Bus padaryta. Kaip manote, kiek turime laiko?"
 833. #. [message]: speaker=Erlornas
 834. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:236
 835. msgid ""
 836. "A day, perhaps. We fought two clans today; they won’t take long to rally. We "
 837. "need to be gone from here by sunset next."
 838. msgstr ""
 839. "Gal dieną. Šiandieną kovojom su dviem klanais, jie neužtruks sukaupti naujas "
 840. "jėgas. Iki rytojaus saulėlydžio turim spėti dingti."
 841. #. [message]: speaker=Erlornas
 842. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:255
 843. msgid "We have slain a chieftain! Take heart! This battle is almost won!"
 844. msgstr "Nudėjome jų vadą! Laikykitės! Šis mūšis jau beveik laimėtas!"
 845. #. [message]: speaker=second_unit
 846. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:270
 847. msgid "Ha! Me smashed da funny elf. Me got a trophy!"
 848. msgstr "Cha! Priplojau elfą. Turiu trofėjų!"
 849. #. [message]: role=advisor
 850. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:275
 851. msgid "No! This can’t be!"
 852. msgstr "Ne! To negali būti!"
 853. #. [message]: speaker=narrator
 854. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:281
 855. msgid ""
 856. "Soon after Erlornas died, the elven party, lacking a leader and pressed from "
 857. "all sides, scattered and fled. Their retreat to Wesmere was arduous and long."
 858. msgstr ""
 859. "Po Erlorno žūties elfų kariai, neturėdami lyderio ir spaudžiami iš visų "
 860. "pusių, išsibarstė ir pasitraukė. Jų atsitraukimas į Vesmerą buvo ilgas ir "
 861. "sekinantis."
 862. #. [message]: speaker=narrator
 863. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:286
 864. msgid ""
 865. "During their retreat, the pass was crossed by another army moving in the "
 866. "opposite direction. Orcs were back south of the pass, and this time they "
 867. "were to stay for a long, long time."
 868. msgstr ""
 869. "Jiems besitraukiant, perėją kirto kita armija, tik kita kryptimi. Orkai "
 870. "grįžo į pietus, ir šįkart grįžo ilgam, labai ilgam."
 871. #. [message]: role=advisor
 872. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:297
 873. msgid ""
 874. "We can’t get through, my Lord. These whelps are not individually very "
 875. "dangerous, but there are huge numbers of them."
 876. msgstr ""
 877. "Niekaip negalime prasibrauti, mano valdove. Šitie jaunikliai patys nelabai "
 878. "pavojingi, bet jų labai daug."
 879. #. [message]: speaker=Erlornas
 880. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:302
 881. msgid ""
 882. "Four days of combat and nothing to show for it. How does it feel to you?"
 883. msgstr "Keturios paros mūšio ir jokių rezultatų. Ką tu apie tai manai?"
 884. #. [message]: role=advisor
 885. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:307
 886. msgid ""
 887. "Terrible, my lord. Never in my life did I dream I’d be bested by mere "
 888. "trolls. What are your orders?"
 889. msgstr ""
 890. "Nieko gero, pone. Niekada gyvenime nė nesapnavau, kad mane nugalės paprasti "
 891. "troliūkščiai. Ką įsakysite?"
 892. #. [message]: speaker=Erlornas
 893. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:312
 894. msgid ""
 895. "Withdraw and make camp a safe distance from the hills. There is no further "
 896. "point in this fight. We’ll wait for reinforcements."
 897. msgstr ""
 898. "Atsitraukiam ir įrengiam stovyklą saugiu atstumu nuo kalvų. Toliau nėra "
 899. "prasmės draskytis, palauksime pastiprinimo."
 900. #. [message]: speaker=narrator
 901. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:318
 902. msgid ""
 903. "The reinforcements arrived a few days later, a crack force of rangers with "
 904. "some cavalry support. When they attempted the pass again, they found not "
 905. "trolls but something worse — an orcish army approaching from the north."
 906. msgstr ""
 907. "Pastiprinimas atvyko po keleto dienų; smogiamasis bastūnų dalinys palaikomas "
 908. "kavalerijos. Iš naujo pabandžius šturmuoti perėją, jie rado ne tik trolius, "
 909. "bet ir kai ką blogiau: iš šiaurės atvykstančią orkų armiją."
 910. #. [message]: speaker=narrator
 911. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:324
 912. msgid ""
 913. "The battle that ensued was bloody and inconclusive, and the elven losses "
 914. "were only the beginning of the mournful toll in a war that would rage for "
 915. "many years after."
 916. msgstr ""
 917. "Įsižiebęs mūšis buvo kruvinas ir bergždžias, o elfų nuostoliai – tik "
 918. "pradžia. Pradžia sielvartą sėjančios duoklės karui, siautėsiančiam dar "
 919. "daugelį metų."
 920. #. [scenario]: id=05_Linaera_the_Quick
 921. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:10
 922. msgid "Linaera the Quick"
 923. msgstr "Linaera Greitoji"
 924. #. [part]
 925. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:26
 926. msgid ""
 927. "After a day of hard-earned rest the elves marched north again. This was "
 928. "unknown country, not frequented even by Wesmere’s furthermost-faring scouts."
 929. msgstr ""
 930. "Po dienos sunkiai užtarnauto poilsio elfai patraukė toliau į šiaurę. Kraštas "
 931. "buvo nepažįstamas, retai kada belankomas net pačių toliausiai žengiančių "
 932. "Vesmeros žvalgų."
 933. #. [part]
 934. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:30
 935. msgid ""
 936. "Two days’ travel later, the forward scouts reported another orcish warband "
 937. "laying siege to a tower."
 938. msgstr ""
 939. "Po dviejų dienų žygio priešakiniai žvalgai pranešė radę dar vieną orkų būrį, "
 940. "laikantį bokštą apgultyje."
 941. #. [part]
 942. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:34
 943. msgid ""
 944. "Erlornas surveyed the siege from atop a small tree-covered hill overlooking "
 945. "the tower valley..."
 946. msgstr ""
 947. "Erlornas apžiūrėjo apgultį nuo nedidelės medžiais apaugusios kalvos, iš "
 948. "kurios gerai matėsi visas bokšto slėnis..."
 949. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Krughnar
 950. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:69
 951. msgid "Krughnar"
 952. msgstr "Krughnaras"
 953. #. [side]
 954. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:81
 955. msgid "Mages"
 956. msgstr "Magai"
 957. #. [objective]: condition=win
 958. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:99
 959. msgid "Defeat Krughnar and break the siege"
 960. msgstr "Nugalėkite Krughnarą ir nutraukite apsiaustį"
 961. #. [objective]: condition=lose
 962. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:107
 963. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:70
 964. msgid "Death of Linaera"
 965. msgstr "Linaeros mirtis"
 966. #. [objectives]
 967. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:113
 968. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:81
 969. msgid "Linaera is a leader and can recruit mages when standing on a keep."
 970. msgstr "Linaera yra vadė ir gali samdyti magus, kai stovi bokšte."
 971. #. [objectives]
 972. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:121
 973. msgid ""
 974. "Use Elven Scouts and Linaera’s power of teleportation to mount hit-and-run "
 975. "attacks."
 976. msgstr ""
 977. "Su elfų žvalgų ir Linaeros galios teleportuotis pagalba, naudokite mušk-ir-"
 978. "bėk tipo atakas."
 979. #. [message]: id=Erlornas
 980. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:135
 981. msgid "Report."
 982. msgstr "Raportuok."
 983. #. [message]: role=advisor
 984. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:140
 985. msgid ""
 986. "A warband of orcs, no women or children among them, besieges a tower. It’s "
 987. "of human design... but we are far from the lands granted to humans by "
 988. "treaty, my lord Erlornas."
 989. msgstr ""
 990. "Tai orkų karo dalinys, tarp jų nei vaikų, nei moterų. Jie atakuoja bokštą. "
 991. "Bokštas, atrodo, statytas žmonių... Bet esame toli nuo žemių, atiduotų "
 992. "žmonėms pagal sutartį, pone, Erlornai."
 993. #. [message]: speaker=Erlornas
 994. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:145
 995. msgid ""
 996. "Under the letter of the treaty, it is so. But this country is too cold and "
 997. "barren for us. I wonder, what manner of human would choose to live here, far "
 998. "from its kind? Hmmm..."
 999. msgstr ""
 1000. "Pagal mūsų sutartį, taip ir yra. Bet ši šalis mums per šalta ir per dyka. "
 1001. "Įdomu, kas per žmogus galėjo pasirinkti gyventi čia, toli nuo savųjų? Hmm..."
 1002. #. [message]: role=advisor
 1003. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:150
 1004. msgid "It trespasses, and should be driven out!"
 1005. msgstr "Jis pažeidžia sienas, reikia jį išvaryti!"
 1006. #. [message]: speaker=Erlornas
 1007. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:155
 1008. msgid ""
 1009. "Hold. It is only one human, or a few of them at most. Time enough to speak "
 1010. "of driving it out when we have no enemies in common."
 1011. msgstr ""
 1012. "Ramiai. Tai tik žmogus, daugiausiai keletas jų. Bus pakankamai laiko "
 1013. "pagalvoti apie jų išvarymą, kai nebeliks bendrų priešų."
 1014. #. [message]: speaker=Erlornas
 1015. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:160
 1016. msgid ""
 1017. "Tell me: I see no bridge over the chasm around that keep. Is there any sign "
 1018. "that one has been withdrawn by the defenders?"
 1019. msgstr ""
 1020. "Pasakyk man štai ką: virš tos prarajos nematau tilto. Ar yra kokių požymių, "
 1021. "kad jį pašalino gynyba?"
 1022. #. [message]: role=advisor
 1023. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:165
 1024. msgid ""
 1025. "No, lord. No traces of any construction. It looks like no bridge has ever "
 1026. "existed there. There must be other, hidden means of access to the tower."
 1027. msgstr ""
 1028. "Ne, pone. Nesimato jokių požymių. Panašu, kad niekada nebuvo jokio tilto. "
 1029. "Tikriausiai čia yra koks kitas, slaptas būdas patekti į bokštą."
 1030. #. [message]: speaker=Erlornas
 1031. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:170
 1032. msgid ""
 1033. "Interesting... Go to my personal stores and bring me a bottle of wine. And a "
 1034. "couple of glasses."
 1035. msgstr ""
 1036. "Įdomu... Eik į mano asmenines saugyklas ir atnešk butelį vyno. Ir porą "
 1037. "taurių."
 1038. #. [message]: role=advisor
 1039. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:175
 1040. msgid "... Glasses?"
 1041. msgstr "... Taurių?"
 1042. #. [message]: speaker=Erlornas
 1043. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:180
 1044. msgid "Do it. We’ll have a guest soon."
 1045. msgstr "Vykdyk. Tuoj turėsime svečią."
 1046. #. [message]: speaker=narrator
 1047. #. "Faerie" in this paragraph is a rare, poetic word in
 1048. #. English. It is the proper name of a magical otherworld
 1049. #. associated with elves - actually, originally with
 1050. #. fairies, but before Tolkien the boundary between elves
 1051. #. and fairies was extremely blurry. In Wesnoth it is
 1052. #. deliberately unclear whether Faerie is a place that is
 1053. #. the source of magical power or a label for the inner
 1054. #. nonhuman/magical nature of the Elves. Translate freely.
 1055. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:194
 1056. msgid ""
 1057. "Erlornas closed his eyes and brought his hands forward, joined palms forming "
 1058. "a cup open to the sky. Soon they began to glow, then to flare like a brazier "
 1059. "with the fire of Faerie, casting a cold, blue light all around the elf-lord. "
 1060. "A wisp of light emerged from the eerie flames, and at a few murmured words "
 1061. "from the elf-lord flew away towards the tower below. Then the light around "
 1062. "Erlornas faded and all was seemingly as before."
 1063. msgstr ""
 1064. "Erlornas užsimerkė, sudėjo rankas kartu ir ištiesė jas, atvertais į dangų "
 1065. "delnais. Netrukus rankos pradėjo švytėti, o paskui ir ryškiai spindėti, "
 1066. "tarsi fėjų ugnies kupinas žaizdras, paskandinantis elfų valdovą šaltoje "
 1067. "melsvoje šviesoje. Nuo pamėkliškų liepsnų atsiskyrė nedidelis gniužulėlis "
 1068. "ir, valdovui sušnibždėjus kelis žodžius, nuskriejo žemyn link bokšto. Tada "
 1069. "šviesa aplink Erlorną užgeso ir viskas grįžo į savo vietas."
 1070. #. [message]: speaker=narrator
 1071. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:204
 1072. msgid "Some time later..."
 1073. msgstr "Po kurio laiko..."
 1074. #. [message]: speaker=Erlornas
 1075. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:228
 1076. msgid ""
 1077. "So you decided to accept the invitation. Good. Welcome, I am lord Erlornas "
 1078. "of Wesmere. I find your presence here... surprising."
 1079. msgstr ""
 1080. "Taigi nusprendėte priimti mano kvietimą. Puiku. Sveikinu atvykus, aš lordas "
 1081. "Erlornas iš Vesmeros. Tai, kad gyvenate čia... Mane stebina."
 1082. #. [message]: speaker=Linaera
 1083. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:233
 1084. msgid ""
 1085. "Scarcely less than I find yours, my lord elf, but I would welcome your aid "
 1086. "against these orcs. They have been besieging my tower for weeks."
 1087. msgstr ""
 1088. "Tik kiek mažiau, nei mane stebina jūsiškis, pone elfe. Tačiau jūsų pagalba "
 1089. "kovoje prieš orkus būtų labai šiltai priimta. Jie laiko mano bokštą "
 1090. "apsuptyje jau daugelį savaičių."
 1091. #. [message]: id=Erlornas
 1092. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:238
 1093. msgid ""
 1094. "I wish their foul kind driven as far as possible from my borders, not to "
 1095. "return. It would be no bad thing if an ally of the elves kept watch over "
 1096. "this country."
 1097. msgstr ""
 1098. "Aš noriu išvaryti šią pašvinkusią gentį kiek galima toliau nuo savo sienų, "
 1099. "taip toli, kad negrįžtų. Būtų labai gerai, jeigu šias žemes prižiūrėtų elfų "
 1100. "sąjungininkas."
 1101. #. [message]: speaker=Linaera
 1102. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:243
 1103. msgid "Count me an ally, then, lord Erlornas. We can defeat them together."
 1104. msgstr ""
 1105. "Tuomet, pone Erlornai, laikykite mane sąjungininke. Kartu mes juos nugalėsim."
 1106. #. [message]: role=advisor
 1107. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:257
 1108. msgid ""
 1109. "My lord... humans cannot be trusted! They shift their allegiances with the "
 1110. "changing of the wind!"
 1111. msgstr ""
 1112. "Pone... Negalime pasitikėti žmonėmis. Jie keičia savo pažiūras sulig vėju!"
 1113. #. [message]: speaker=Erlornas
 1114. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:262
 1115. msgid ""
 1116. "That may be, but I do not think this one will betray us to the orcs. And we "
 1117. "may need her assistance, too: that is a powerful force of orcs ahead."
 1118. msgstr ""
 1119. "Gali būti ir taip. Bet aš nemanau, kad jinai išduos mus orkams. O mums gali "
 1120. "prireikti jos pagalbos – priešais didelės orkų pajėgos."
 1121. #. [message]: speaker=Erlornas
 1122. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:271
 1123. msgid ""
 1124. "And that is well ended. But, Linaera, there is somewhat else that concerns "
 1125. "me. You are a mage; do you not feel something... wrong... to the east of "
 1126. "here?"
 1127. msgstr ""
 1128. "Na štai, laimėjome dar vieną. Bet, Linaera, mane neramina dar kai kas. Tu "
 1129. "magė, pasakyk, ar nejauti kažko... Negero... Rytuose?"
 1130. #. [message]: speaker=Linaera
 1131. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:276
 1132. msgid ""
 1133. "I do indeed. Something evil has recently made a nest in the next valley "
 1134. "over; its servants have been sniffing at the edges of my domain. I had meant "
 1135. "to deal with it myself, but if you elves revere the green earth I think you "
 1136. "will want it abolished as much as do I."
 1137. msgstr ""
 1138. "Tikrai taip. Kažkoks blogis įsikūrė gretimame slėnyje. Jo pakalikai "
 1139. "šniukštinėja po mano pasienius. Planavau susitvarkyti su juo viena, bet "
 1140. "jeigu jūs, elfai, taip vertinate žaliuojančią žemę, manau, norėsite juo "
 1141. "atsikratyti ne mažiau, nei noriu aš."
 1142. #. [message]: speaker=Erlornas
 1143. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:281
 1144. msgid "We are of one mind, then. Let us go to it."
 1145. msgstr "Tad mūsų nuomonės sutampa. Galime žygiuoti."
 1146. #. [scenario]: id=06_A_Detour_through_the_Swamp
 1147. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:10
 1148. msgid "A Detour through the Swamp"
 1149. msgstr "Apylanka per pelkes"
 1150. #. [side]: type=Lich, id=Keremal
 1151. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:45
 1152. msgid "Undead"
 1153. msgstr "Nemirėliai"
 1154. #. [side]: type=Lich, id=Keremal
 1155. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:50
 1156. msgid "Keremal"
 1157. msgstr "Keremalas"
 1158. #. [objective]: condition=win
 1159. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:62
 1160. msgid "Defeat Keremal"
 1161. msgstr "Nugalėkite Keremalą"
 1162. #. [objectives]
 1163. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:82
 1164. msgid ""
 1165. "Undead are resistant to physical attack. Use mages to attack the undead, and "
 1166. "elves to protect and support the mages."
 1167. msgstr ""
 1168. "Nemirėliai atsparūs fizinei žalai. Pulkite juos magais, o elfais ginkite ir "
 1169. "palaikykite magus."
 1170. #. [message]: speaker=Linaera
 1171. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:99
 1172. msgid ""
 1173. "The evil spirits who have settled in this wetland have turned it into a vile "
 1174. "bog. My apprentices and I have the power to dispel them, but you must "
 1175. "protect us from their weapons."
 1176. msgstr ""
 1177. "Apsigyvenusios piktosios dvasios pavertė šį raistą tikru blogio kemsynu. "
 1178. "Mano mokiniai ir aš žinome kaip jais atsikratyti, bet jūs turite pridengti "
 1179. "mus nuo jų ginklų."
 1180. #. [message]: speaker=Linaera
 1181. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:110
 1182. msgid ""
 1183. "Thank you, Erlornas... now I can return to my tower in peace. But I think "
 1184. "some of my apprentices wish to follow you north in pursuit of the orcs."
 1185. msgstr ""
 1186. "Ačiū tau, Erlornai... Dabar galiu taikiai grįžti į savo bokštą. Bet aš "
 1187. "manau, kad kai kurie mano mokiniai norės sekti paskui jus į šiaurę "
 1188. "persekioti orkų."
 1189. #. [message]: role=mage
 1190. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:115
 1191. msgid ""
 1192. "I have always wished to see elves, and now I have fought alongside them! May "
 1193. "I please travel with you?"
 1194. msgstr ""
 1195. "Visada norėjau pamatyti elfus ir dabar kovojau šalia jų! Ar galėčiau "
 1196. "keliauti kartu su jumis?"
 1197. #. [message]: speaker=Erlornas
 1198. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:120
 1199. msgid "Certainly... I shall be glad of your help."
 1200. msgstr "Žinoma... Būsiu dėkingas už tavo pagalbą."
 1201. #. [scenario]: id=07_Showdown
 1202. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:10
 1203. msgid "Showdown"
 1204. msgstr "Atskleidimas"
 1205. #. [side]: type=Orcish Sovereign, id=Rualsha
 1206. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:63
 1207. msgid "Rualsha"
 1208. msgstr "Rualša"
 1209. #. [objective]: condition=win
 1210. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:82
 1211. msgid "Defeat Rualsha"
 1212. msgstr "Nugalėkite Rualšą"
 1213. #. [objectives]
 1214. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:94
 1215. msgid ""
 1216. "Your enemy is well-defended against attacks from the south. Use rangers to "
 1217. "sneak through the forest and mount a surprise attack from the north."
 1218. msgstr ""
 1219. "Jūsų priešas gerai apsaugotas nuo puolimo iš pietų. Pasiųskite bastūnus "
 1220. "paslapčia pereiti mišką ir surengti netikėtą išpuolį iš šiaurės."
 1221. #. [unit]: type=Elvish Ranger, id=Celodith
 1222. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:130
 1223. msgid "Celodith"
 1224. msgstr "Keloditė"
 1225. #. [unit]: type=Elvish Ranger, id=Earanduil
 1226. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:149
 1227. msgid "Earanduil"
 1228. msgstr "Earanduilas"
 1229. #. [unit]: type=Elvish Ranger, id=Elvyniel
 1230. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:168
 1231. msgid "Elvyniel"
 1232. msgstr "Elvinielė"
 1233. #. [unit]: type=Elvish Ranger, id=Delorfilith
 1234. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:187
 1235. msgid "Delorfilith"
 1236. msgstr "Delorfilitas"
 1237. #. [message]: speaker=Lomarfel
 1238. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:199
 1239. msgid ""
 1240. "My lord! We have ridden hard for over a week to catch up with you! The "
 1241. "Ka’lian has deliberated, and asks you to defeat Rualsha quickly before he "
 1242. "can muster a full invasion force."
 1243. msgstr ""
 1244. "Pone! Jojome be sustojimo virš savaitės, kad jus pavyti! Ka’lianas apsvarstė "
 1245. "padėtį ir prašo nugalėti Rualšą kaip galima greičiau, kol jis dar nesurinko "
 1246. "pajėgų invazijai."
 1247. #. [message]: speaker=Rualsha
 1248. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:204
 1249. msgid ""
 1250. "Puny elves! My full army will be here soon, and then we will crush you. You "
 1251. "will beg for a quick death!"
 1252. msgstr ""
 1253. "Elfiūkščiai! Greitai čia atvyks visa mano armija, o tada mes jus sumalsim. "
 1254. "Maldausite manęs greitos mirties!"
 1255. #. [message]: speaker=unit
 1256. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:216
 1257. msgid ""
 1258. "You may slay me, Erlornas, but my people live on. They will not forget! They "
 1259. "will pursue you, and destroy you utterly... we will... we... arrgh..."
 1260. msgstr ""
 1261. "Gali nudėti mane, Erlornai, bet mano žmonės gyvens. Jie to nepamirš! Jie jus "
 1262. "persekios ir nuosekliai naikins... Mes jus... Mes... Ahrrr..."
 1263. #. [message]: speaker=narrator
 1264. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:229
 1265. msgid ""
 1266. "But Rualsha overestimated the will of his troops. With their leader dead, "
 1267. "they scattered, and fled from the elves back to their fastnesses in the far "
 1268. "north."
 1269. msgstr ""
 1270. "Bet Rualša pervertino savo karių valią. Mirus jų vadui, jie išsisklaidė ir "
 1271. "pabėgo nuo elfų atgal į savo tvirtoves tolimoje šiaurėje."
 1272. #. [message]: speaker=Erlornas
 1273. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:240
 1274. msgid "It grieves me to take life, even of a barbarian such as Rualsha."
 1275. msgstr "Man skaudu atimti gyvybę, netgi tokio barbaro kaip Rualšos."
 1276. #. [message]: role=advisor
 1277. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:245
 1278. msgid ""
 1279. "If the orcs press us, we shall need to become more accustomed to fighting."
 1280. msgstr "Jei orkai mus spaus, mums teks labiau priprasti prie kovos."
 1281. #. [message]: speaker=Erlornas
 1282. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:250
 1283. msgid ""
 1284. "I fear it will be so. We have won a first victory here, but dark times come "
 1285. "upon its heels."
 1286. msgstr ""
 1287. "Bijau, kad taip. Čia laimėjome pirmą pergalę, bet jai ant kulnų mina tamsūs "
 1288. "laikai."
 1289. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/characters.cfg:6
 1290. msgid "Erlornas"
 1291. msgstr "Erlornas"
 1292. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/characters.cfg:16
 1293. msgid "Linaera"
 1294. msgstr "Linaera"
 1295. #. [message]: speaker=narrator
 1296. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/deaths.cfg:13
 1297. msgid ""
 1298. "Lord Erlornas never saw the blade that felled him. He died on the spot, with "
 1299. "not a chance to issue last commands or farewells. Without him his wardens "
 1300. "soon fell into confusion, and losing heart withdrew from the battle."
 1301. msgstr ""
 1302. "Lordas Erlornas taip ir nepamatė jį nudūrusių ašmenų. Jis mirė vietoje, "
 1303. "neturėdamas galimybės atiduoti paskutinius įsakymus ar atsisveikinti. "
 1304. "Neturėdami vado, jo kariai greitai pasidavė sąmyšiui ir, praradę dvasią, "
 1305. "pasitraukė iš mūšio."
 1306. #. [message]: speaker=narrator
 1307. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/deaths.cfg:19
 1308. msgid ""
 1309. "When reinforcements finally arrived, elves managed to dislodge the orcish "
 1310. "tribe. But the threat from the north remained unresolved and loomed large "
 1311. "over their future."
 1312. msgstr ""
 1313. "Kai pagaliau atvyko pastiprinimas, elfai sugebėjo ištremti orkų gentį. Bet "
 1314. "grėsmė iš šiaurės taip ir liko nepašalinta ir kabojo virš jų ateities kaip "
 1315. "didelis juodas debesis."
 1316. #. [message]: speaker=Linaera
 1317. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/deaths.cfg:37
 1318. msgid "Alas, Erlornas, I have failed us..."
 1319. msgstr "Deja, Erlornai, aš nuvyliau mus..."
 1320. #. [message]: speaker=Erlornas
 1321. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/deaths.cfg:49
 1322. msgid ""
 1323. "All is lost! Without Linaera’s help, I cannot hope to defeat these "
 1324. "abominations!"
 1325. msgstr ""
 1326. "Viskas prarasta! Be Linaeros pagalbos aš negaliu tikėtis nugalėti šias "
 1327. "šlykštynes!"
 1328. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/macros.cfg:4
 1329. msgid "Hint:"
 1330. msgstr "Patarimas:"