The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

aoi.lt.po 61KB


 1. # Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
 2. # Translators:
 3. # Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
 4. msgid ""
 5. msgstr ""
 6. "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
 7. "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
 8. "POT-Creation-Date: 2018-02-04 16:39 UTC\n"
 9. "PO-Revision-Date: 2019-03-11 19:39+0000\n"
 10. "Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
 11. "Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
 12. "Language: lt\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
 17. "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
 18. "X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 19. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 20. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:11
 21. msgid "An Orcish Incursion"
 22. msgstr "Orkų įsiveržimas"
 23. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 24. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:12
 25. msgid "AOI"
 26. msgstr "OĮ"
 27. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 28. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:18
 29. msgid ""
 30. "Defend the forests of the elves against the first orcs to reach the Great "
 31. "Continent, learning valuable tactics as you do so.\n"
 32. "\n"
 33. msgstr ""
 34. "Apginkite elfų miškus nuo pirmųjų Didįjį žemyną pasiekusių orkų, pakeliui "
 35. "išmokdami vertingos taktikos.\n"
 36. "\n"
 37. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 38. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:20
 39. #, fuzzy
 40. msgid "(Novice level, 7 scenarios.)"
 41. msgstr "(Pradedančiojo lygis, 7 scenarijai.)"
 42. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 43. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:22
 44. msgid "Beginner"
 45. msgstr "Pradedantysis"
 46. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 47. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:22
 48. msgid "Fighter"
 49. msgstr "Kovotojas"
 50. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 51. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:23
 52. msgid "Lord"
 53. msgstr "Valdovas"
 54. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 55. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:23
 56. msgid "Normal"
 57. msgstr "Normalus"
 58. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 59. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:24
 60. msgid "Challenging"
 61. msgstr "Iššaukiantis"
 62. #. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
 63. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:24
 64. msgid "High Lord"
 65. msgstr "Didysis valdovas"
 66. #. [about]
 67. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:38
 68. msgid "Campaign Design"
 69. msgstr "Kampaniją kūrė"
 70. #. [about]
 71. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:44
 72. msgid "Adaptation for mainline"
 73. msgstr "Adaptavo publikavimui"
 74. #. [about]
 75. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:50
 76. msgid "Post 1.4 story and gameplay improvements"
 77. msgstr "Istoriją ir žaidimą tobulino (po 1.4 versijos)"
 78. #. [about]
 79. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:56
 80. msgid "Artwork and Graphics Design"
 81. msgstr "Piešimas ir grafinis dizainas"
 82. #. [about]
 83. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:67
 84. msgid "Editing, proofreading and gameplay testing"
 85. msgstr "Redagavo ir testavo"
 86. #. [scenario]: id=01_Defend_the_Forest
 87. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:10
 88. msgid "Defend the Forest"
 89. msgstr "Apginkite mišką"
 90. #. [part]
 91. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:25
 92. msgid ""
 93. "The arrival of humans and orcs caused turmoil among the nations of the Great "
 94. "Continent. Elves, previously in uneasy balance with dwarves and others, had "
 95. "for centuries fought nothing more than an occasional skirmish. They were to "
 96. "find themselves facing conflicts of a long-forgotten intensity."
 97. msgstr ""
 98. "Žmonių ir orkų atvykimas sukėlė neramumus tarp Didžiojo kontinento tautų. "
 99. "Elfams, iki tol neramioje taikoje sugyvenusiems su dvarfais ir kitais, jau "
 100. "šimtus metų nėra tekę susiremti kovoje su kuo nors gausesniu už atsitiktinę "
 101. "grupelę. Dabar gi jie pasijuto dalyvaują tokio dydžio kovose, apie kokias "
 102. "jau seniai užmiršta."
 103. #. [part]
 104. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:29
 105. msgid ""
 106. "Their first encounter with the newcomers went less well than either side "
 107. "might have wished."
 108. msgstr ""
 109. "Pirmasis susidūrimas su atvykėliais buvo prastesnis, nei kuri nors pusė "
 110. "galėjo tikėtis."
 111. #. [part]
 112. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:33
 113. msgid ""
 114. "But humans, though crude and brash, at least had in them a creative spark "
 115. "which elves could recognize as akin to their own nature. Orcs seemed "
 116. "completely alien."
 117. msgstr ""
 118. "Tačiau žmonės, nors netašyti ir įžūlūs, bent jau turėjo savyje kūrybos "
 119. "gyslelę, kuri elfams pasirodė panaši į jų pačių. Tuo tarpu orkai atrodė "
 120. "visiškai svetimi."
 121. #. [part]
 122. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:37
 123. msgid ""
 124. "For some years after Haldric’s people landed, orcs remained scarce more than "
 125. "a rumor to trouble the green fastnesses of the elves. That remained so until "
 126. "the day that an elvish noble of ancient line, Erlornas by name, faced an "
 127. "enemy unlike any he had ever met before."
 128. msgstr ""
 129. "Kažkiek metų po Haldriko ir jo žmonių atvykimo, orkai tebuvo ne ką dažnesni, "
 130. "nei gandas, vargu ar keliantis grėsmę žaliosioms elfų tvirtovėms. Niekas "
 131. "nesikeitė iki dienos, kai vienas elfų kilmingasis iš senos giminės, vardu "
 132. "Erlornas, sutiko priešą, kokio sutikti jam dar nebuvo tekę."
 133. #. [part]
 134. #. "northern marches" is *not* a typo for "northern marshes" here.
 135. #. In archaic English, "march" means "border country".
 136. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:43
 137. msgid ""
 138. "The orcs were first sighted from the north marches of the great forest of "
 139. "Wesmere."
 140. msgstr ""
 141. "Orkai pirmą kartą buvo pastebėti prie šiaurinių didžiojo Vesmeros miško "
 142. "pakraščių."
 143. #. [side]
 144. #. [side]: type=Elvish Lord
 145. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:56
 146. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:41
 147. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:49
 148. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:44
 149. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:47
 150. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:28
 151. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:29
 152. msgid "Elves"
 153. msgstr "Elfai"
 154. #. [unit]: type=Elvish Rider, id=Lomarfel
 155. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:68
 156. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:119
 157. msgid "Lomarfel"
 158. msgstr "Lomarfelis"
 159. #. [side]: type=Orcish Sovereign, id=Rualsha
 160. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Urugha
 161. #. [side]: type=Orcish Slayer, id=Gharlsa
 162. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Gnargha
 163. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Krughnar
 164. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:88
 165. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:59
 166. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:66
 167. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:64
 168. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:58
 169. msgid "Orcs"
 170. msgstr "Orkai"
 171. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Urugha
 172. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:93
 173. msgid "Urugha"
 174. msgstr "Urugha"
 175. #. [objective]: condition=win
 176. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:113
 177. msgid "Defeat Urugha"
 178. msgstr "Nugalėkite Urughą"
 179. #. [objective]: condition=lose
 180. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:117
 181. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:102
 182. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:91
 183. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:158
 184. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:111
 185. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:74
 186. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:94
 187. msgid "Death of Erlornas"
 188. msgstr "Erlorno mirtis"
 189. #. [objectives]
 190. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:129
 191. msgid ""
 192. "Elves can move quickly and safely among the trees. Pick off the enemy grunts "
 193. "with your archers from the safety of the forest."
 194. msgstr ""
 195. "Elfai greitai ir saugiai juda tarp medžių. Lankininkais galite išgaudyti "
 196. "priešo pėstininkus iš saugios miško priedangos."
 197. #. [message]: speaker=Lomarfel
 198. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:139
 199. msgid ""
 200. "My lord! A party of aliens has made camp to the north and lays waste to the "
 201. "forest. Our scouts believe it’s a band of orcs."
 202. msgstr ""
 203. "Pone! Į šiaurę nuo čia svetimšalių dalinys įsirengė stovyklą ir siaubia "
 204. "mišką. Mūsų žvalgai mano, kad tai orkų gauja."
 205. #. [message]: speaker=Erlornas
 206. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:144
 207. msgid ""
 208. "Orcs? It seems unlikely. The human king, Haldric, crushed them when they "
 209. "landed on these shores, and since then they’ve been no more than a bogey "
 210. "mothers use to scare the children."
 211. msgstr ""
 212. "Orkai? Nemanau. Žmonių karalius, Haldrikas, sutriuškino juos dar tada, kai "
 213. "jie išsilaipino šiuose krantuose. Nuo tų laikų jie buvo ne daugiau, nei "
 214. "baubai, kuriais motinos baugina vaikus."
 215. #. [message]: speaker=Lomarfel
 216. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:149
 217. msgid ""
 218. "So it seemed, my lord. Yet there is a band of them in the north cutting down "
 219. "healthy trees by the dozen, and making great fires from the wood. They "
 220. "trample the greensward into mud and do not even bury their foul dung. I "
 221. "believe I can smell the stench even here."
 222. msgstr ""
 223. "Taip ir atrodė, pone. Ir visgi jų gauja šiaurėje tuzinais kerta žalius "
 224. "medžius ir krauna iš jų didžiulius laužus. Jie trypia paklotę į purvą ir net "
 225. "nesivargina užkasti nuosavo šūdo. Man rodos, net iš čia užuodžiu jų smarvę."
 226. #. [message]: speaker=Erlornas
 227. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:154
 228. #, fuzzy
 229. msgid ""
 230. "So the grim tales of them prove true. They must not be allowed to continue; "
 231. "we must banish this blight from our forests. I shall marshal the wardens and "
 232. "drive them off. And the Council needs to hear of this; take the message and "
 233. "return with reinforcements, there might be more of them."
 234. msgstr ""
 235. "Tad niūrūs gandai apie juos, pasirodo, besą tiesa. Negalime leisti jiems "
 236. "tęsti; turim išvalyti mūsų miškus nuo šito puvėko. Aš vedu sargybinius ir "
 237. "mes jų atsikratysim. Apie tai turi sužinoti Taryba. Nešk jiems žinią ir "
 238. "grįžk su pastiprinimu, nes jų gali būti ir daugiau."
 239. #. [message]: speaker=Lomarfel
 240. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:159
 241. msgid "Yes, my lord!"
 242. msgstr "Taip, mano valdove!"
 243. #. [message]: speaker=Erlornas
 244. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:178
 245. msgid ""
 246. "Look at them. Big, slow, clumsy and hardly a bow in hand. Keep to the trees, "
 247. "use your arrows and the day will be ours."
 248. msgstr ""
 249. "Tik pažiūrėkit į juos. Dideli, lėti, nerangūs, ir lankai į lankus vos "
 250. "panašūs. Laikysimės medžių, strėlėmis juos susiūsim, ir bus vakarop pergalė "
 251. "mūsų."
 252. #. [message]: race=elf
 253. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:187
 254. msgid "It’s hopeless; we’ve tried everything, and they’re still coming back."
 255. msgstr "Beviltiška. Jau viską išbandėm, o jie vis grįžta."
 256. #. [message]: speaker=Urugha
 257. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:192
 258. msgid ""
 259. "Forward, you worthless worms! Look at them, they’re tired and afraid! You "
 260. "killed their will to fight, now go and finish the job!"
 261. msgstr ""
 262. "Pirmyn, beverčiai kirminai! Žiūrėkit į juos, jie pavargę ir išsigandę! "
 263. "Atmušėt jiems norą kautis, dabar eikit ir pribaikit juos!"
 264. #. [message]: speaker=Erlornas
 265. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:197
 266. msgid ""
 267. "That cloud of dust on the horizon... flee! There’s more of the abominations "
 268. "heading this way! Fall back before we’re outnumbered and crushed."
 269. msgstr ""
 270. "Dulkių debesis horizonte... Traukiamės! Tų prakeiktųjų atvyksta dar daugiau! "
 271. "Atsitraukiam, kol jų ne per daug ir mūsų nesutriuškino."
 272. #. [message]: speaker=narrator
 273. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:203
 274. msgid ""
 275. "Lord Erlornas didn’t drive the orcs back, although he and his warriors tried "
 276. "their absolute best. When another war band arrived, elvish resistance "
 277. "crumbled."
 278. msgstr ""
 279. "Lordas Erlornas neatstūmė orkų pajėgų, nors jis ir jo kariai atidavė "
 280. "absoliučiai visas jėgas. Kai atvyko dar viena orkų banga, elfų gynyba "
 281. "subyrėjo."
 282. #. [message]: speaker=narrator
 283. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:209
 284. msgid ""
 285. "Of the ensuing events little is known, since much was lost in the chaos and "
 286. "confusion, but one thing is painfully sure. Elves lost the campaign."
 287. msgstr ""
 288. "Kas vyko po to, mažai težinoma. Daug kas pražuvo maišatyje ir chaose, bet "
 289. "vienas dalykas išliko aiškus iki skausmo: elfai pralaimėjo mūšį."
 290. #. [message]: speaker=Erlornas
 291. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:221
 292. msgid "Ugh..."
 293. msgstr "Oi..."
 294. #. [message]: speaker=Urugha
 295. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:226
 296. msgid "Finally! Got him!"
 297. msgstr "Pagaliau! Pričiupau!"
 298. #. [message]: race=elf
 299. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:234
 300. msgid "Lord!"
 301. msgstr "Valdove!"
 302. #. [message]: speaker=Erlornas
 303. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:239
 304. msgid "Take... command... Drive them... away."
 305. msgstr "Perimk... Vadovavimą... Atremk... Juos."
 306. #. [message]: speaker=narrator
 307. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:245
 308. msgid ""
 309. "Lord Erlornas died the day he first fought the orcs and never saw the end of "
 310. "the war. Given its final outcome, this was perhaps for the best."
 311. msgstr ""
 312. "Lordas Erlornas mirė tą pačią dieną, kai pirmą kartą susikovė su orkais, "
 313. "taip ir nepamatęs karo baigties. Žinant kuo jis baigėsi, ko gero, taip net "
 314. "geriau."
 315. #. [message]: speaker=unit
 316. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:257
 317. msgid ""
 318. "I’ve been bested, but the combat wasn’t fair... A thousand curses on you, "
 319. "withered coward! May you suffer... and when my master, Rualsha, finds you "
 320. "may he wipe your people from the face of this earth!"
 321. msgstr ""
 322. "Mane nugalėjo, bet kova buvo nesąžininga... Tūkstantis prakeikimų, niekingas "
 323. "baily! Kentėk... O kai mano valdovas Rualša tave suras, tegul nušluoja nuo "
 324. "žemės paviršiaus visą tavo tautą!"
 325. #. [message]: speaker=Erlornas
 326. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:269
 327. msgid ""
 328. "Rualsha? Hmm... What if... Assemble a war-party, we need to scout north!"
 329. msgstr "Rualša? Hmm, o kas jei... Formuokit būrį, reikia išžvalgyti šiaurę!"
 330. #. [scenario]: id=02_Assassins
 331. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:10
 332. msgid "Assassins"
 333. msgstr "Galvažudžiai"
 334. #. [part]
 335. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:25
 336. msgid ""
 337. "The path of the orcish war band was easy to follow — a wide swathe of "
 338. "trampled ground through violated forest. Erlornas and his party swiftly "
 339. "followed it north and west."
 340. msgstr ""
 341. "Sekti orkų bandą buvo lengva – plati sutryptos žemės ir apgadinto miško "
 342. "proskyna. Erlornas ir jo kompanija sparčiai sekė jiems iš paskos į šiaurės "
 343. "vakarus."
 344. #. [part]
 345. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:29
 346. msgid ""
 347. "Soon they arrived at a region where the forest was cut through by many "
 348. "streams, only to find something unexpected."
 349. msgstr ""
 350. "Neužilgo jie atvyko į daugybės upelių išvagotą miškingą kraštą. Ir ten jie "
 351. "rado kai ką netikėto."
 352. #. [side]: type=Orcish Slayer, id=Gharlsa
 353. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:65
 354. msgid "Gharlsa"
 355. msgstr "Gharlsa"
 356. #. [objective]: condition=win
 357. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:98
 358. msgid "Defeat Gharlsa"
 359. msgstr "Nugalėkite Gharlsą"
 360. #. [objectives]
 361. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:114
 362. msgid ""
 363. "Assassins are hard to hit, and their poison is insidious. Stay close to the "
 364. "villages, where poisoning can be cured, and force your enemies to attack you "
 365. "from the river."
 366. msgstr ""
 367. "Galvažudžius sunku sužeisti, o jų nuodai klastingi. Laikykitės arčiau kaimų, "
 368. "kur galima išgyti nuo nuodų, ir priverskite priešą pulti iš upės."
 369. #. [message]: role=advisor
 370. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:128
 371. msgid "The trail leads straight to this place, my lord."
 372. msgstr "Pėdsakas veda tiesiai į šią vietą, mano valdove."
 373. #. [message]: speaker=Erlornas
 374. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:133
 375. msgid ""
 376. "There is a keep ahead of us. How comes it that we know nothing of it? I "
 377. "thought our borders were watched more carefully."
 378. msgstr ""
 379. "Priešais mus įtvirtinimas. Kaip čia yra, kad nieko apie jį nežinau? Maniau, "
 380. "kad mūsų sienos saugomos geriau."
 381. #. [message]: role=advisor
 382. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:138
 383. msgid ""
 384. "I... I know not, my lord. For ages there was no one in these lands that "
 385. "could build such a thing save us. I fear we have fallen prey a false sense "
 386. "of security that has injured the vigilance of our scouts."
 387. msgstr ""
 388. "Aš... Nežinau, valdove. Amžiais šiomis žemėmis nevaikščiojo niekas, kas "
 389. "pajėgtų tokią pastatyti, išskyrus mus. Bijau, kad tapome netikro saugumo "
 390. "jausmo, pažeidusio mūsų žvalgų budrumą, aukomis."
 391. #. [message]: speaker=Erlornas
 392. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:143
 393. msgid "When the fighting ends, I’ll have some answers. But for now—"
 394. msgstr "Pasibaigus kovoms, norėsiu atsakymų. O kol kas—"
 395. #. [message]: speaker=Gharlsa
 396. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:148
 397. msgid "Gharlsa sees elves... yes... Fresh meat for wolves. Yes, yes..."
 398. msgstr "Gharlsa mato elfus... Taip... Šviežia mėsa mūsų vilkams. Taip, taip..."
 399. #. [message]: speaker=Erlornas
 400. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:153
 401. msgid "— let’s focus on the task at hand."
 402. msgstr "— susikaupkime ties svarbesniais reikalais."
 403. #. [message]: role=advisor
 404. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:158
 405. msgid "Does that demented creature truly believe he can kill us?"
 406. msgstr "Ar ta išprotėjusi žmogysta tikrai mano, galinti mus nužudyti?"
 407. #. [message]: speaker=Erlornas
 408. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:163
 409. msgid "Appearances can be deceiving. Tell the men to be cautious."
 410. msgstr "Išvaizda gali būti apgaulinga. Liepk vyrams būti atsargiems."
 411. #. [message]: speaker=Gharlsa
 412. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:175
 413. msgid "Yes... yes... Slay them!"
 414. msgstr "Taip... Taip... Nužudykite juos!"
 415. #. [message]: speaker=unit
 416. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:187
 417. msgid "Hurts... failed... Rualsha gonna be angry..."
 418. msgstr "Skauda... Susimoviau... Rualša bus įsiutęs..."
 419. #. [message]: speaker=Erlornas
 420. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:199
 421. msgid ""
 422. "This... ‘Rualsha’ again. We need to forge ahead; the answers we seek are not "
 423. "here. Perhaps we will find them further north."
 424. msgstr ""
 425. "Ir vėl, šitas „Rualša“. Reikia brautis toliau. Atsakymai, kurių ieškome, ne "
 426. "čia. Turbūt rasime juos toliau šiaurėje."
 427. #. [message]: speaker=Erlornas
 428. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:204
 429. msgid ""
 430. "Destroy this place and let the forest take the ruins. We don’t want any more "
 431. "undesirables to use it."
 432. msgstr ""
 433. "Sunaikinkite įtvirtinimus ir palikite griuvėsius miško valiai. Nereikia, kad "
 434. "dar kokie nors nekviestieji jais pasinaudotų."
 435. #. [scenario]: id=03_Wasteland
 436. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:10
 437. msgid "Wasteland"
 438. msgstr "Dykynė"
 439. #. [part]
 440. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:25
 441. msgid ""
 442. "As they fared further north the green forest thinned around them, slowly "
 443. "fading into a barren and fallow country. The signs were obvious and "
 444. "unmistakable — tree stumps, an occasional half-rotten tree felled long ago, "
 445. "and dead wood around them in scarce grass. This had been forest once, like "
 446. "the woods they called home. It had been murdered."
 447. msgstr ""
 448. "Kompanijai betraukiant toliau į šiaurę, žaliasis miškas aplink juos retėjo, "
 449. "palengva virsdamas dyku ir apleistu kraštu. Ženklai aplinkui badė akis ir "
 450. "abejonių nekėlė: kelmai, vietomis besimėtantys pusiau supuvę seniai nukirsti "
 451. "medžiai, ir miręs miškas aplinkui, nuaugęs reta žolyte. Kadaise čia buvo "
 452. "giria, panaši į tą, kurią jie vadino namais. Ją nužudė."
 453. #. [part]
 454. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:29
 455. msgid ""
 456. "There was no trail to be found here; wind and rain had erased the spoor. "
 457. "Fortunately, there was no need of a trail; smoke on the horizon betrayed the "
 458. "presence of their enemies."
 459. msgstr ""
 460. "Čia nesimatė jokių pėdsakų, vėjas ir lietus ištrynė visus ženklus. Laimei, "
 461. "pėdsakų ir nereikėjo. Dūmai horizonte išdavė priešų buvimo vietą."
 462. #. [part]
 463. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:33
 464. msgid ""
 465. "Erlornas was near-certain they would find orcs there. No clan of dwarves "
 466. "would break their ancient treaties with the elves in this way; humans were "
 467. "never so... methodical in their destruction, and did not travel in "
 468. "sufficiently large numbers in a north country they found too cold and damp "
 469. "for comfort. The great question remained — would he find Rualsha?"
 470. msgstr ""
 471. "Erlornas buvo beveik tikras, kad ras orkus. Joks dvarfų klanas nesulaužytų "
 472. "senovinių sutarčių tokiu būdu. Žmonių destrukcija niekada nebuvo tokia... "
 473. "Metodiška. Be to, jie niekada nekeliaudavo tokiomis didelėmis kompanijomis "
 474. "šiaurėje, kur jiems per šalta ir per drėgna, kad jaustųsi gerai. Ramybės "
 475. "nedavė didysis klusimas – ar jis ras Rualšą?"
 476. #. [part]
 477. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:37
 478. msgid ""
 479. "Perhaps, but not here. The tribe this camp housed was too small to impress "
 480. "fear on other orcs. Come next morning, the elves were prepared for battle."
 481. msgstr ""
 482. "Galbūt, bet ne čia. Šioje stovykloje apsistojusi gentis buvo per maža, kad "
 483. "skleistų baimę tarp kitų orkų. Išaušus rytui, elfai buvo pasirengę kovai."
 484. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Gnargha
 485. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:71
 486. msgid "Gnargha"
 487. msgstr "Gnargha"
 488. #. [objective]: condition=win
 489. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:87
 490. msgid "Defeat Gnargha"
 491. msgstr "Nugalėkite Gnarghą"
 492. #. [objectives]
 493. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:103
 494. msgid ""
 495. "There are no villages in this scenario — you must use healers instead. Use "
 496. "hit-and-run tactics to weaken enemy units who cannot heal themselves."
 497. msgstr ""
 498. "Šiame žemėlapyje nėra kaimų, vietoje jų naudokite gydytojus. Išsekinkite "
 499. "priešo dalinius, puldinėdami juos mušk-ir-bėk taktika."
 500. #. [message]: role=advisor
 501. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:121
 502. msgid ""
 503. "Lord... I’m... I am filled with grief. This senseless destruction is... "
 504. "overwhelming."
 505. msgstr "Pone, aš... Kupinas sielvarto. Šis beprasmis naikinimas gniuždo."
 506. #. [message]: speaker=Erlornas
 507. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:126
 508. msgid ""
 509. "Yes. And this is the threat we were blind to but are now facing. This tribe "
 510. "is small, yet we must drive them back to the north. They must have no "
 511. "footholds south of the hills."
 512. msgstr ""
 513. "Taip. Ir tai pavojus, kurio ilgai neregėjom, o dabar susidūrėme. Ši gentis "
 514. "maža, bet turim ir ją parvyti šiaurėn. Negalime įsileisti jų piečiau kalvų."
 515. #. [message]: speaker=Gnargha
 516. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:131
 517. msgid ""
 518. "Elves!? This means Urugha failed and his spirit will suffer greatly for his "
 519. "weakness. So be it!"
 520. msgstr ""
 521. "Elfai?! Tai reiškia, kad Urugha susimovė ir jo dvasia didžiai kentės už jo "
 522. "silpnumą. Tebūnie!"
 523. #. [message]: speaker=Gnargha
 524. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:136
 525. msgid ""
 526. "Rise up, grunts! We have a great fight upon us! Let your rage flow freely! "
 527. "Let your blades slay all! First one to draw blood will feast by my fire this "
 528. "night!"
 529. msgstr ""
 530. "Pirmyn, kareivos! Prieš mus didi kova! Išliekit nirštą! Kirskit visus! "
 531. "Pirmas praliejęs kraują šiąnakt puotaus prie mano laužo!"
 532. #. [message]: speaker=Erlornas
 533. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:141
 534. msgid ""
 535. "Aim true, men, with wit and courage the day will be ours. And spare no-one, "
 536. "there can be no orc south of the hills, else we’ll never have peace again."
 537. msgstr ""
 538. "Šaudykit taikliai, vyrai, su protu ir drąsa mes paimsime viršų. "
 539. "Nesigailėkite nė vieno, piečiau kalvų neturi likti nė vieno orko, kitaip "
 540. "niekada nebematysime taikos."
 541. #. [message]: speaker=unit
 542. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:199
 543. msgid "You won... elf... But it changes... nothing... (<i>cough</i>)"
 544. msgstr "Tu laimėjai... Elfe... Bet tai nieko... Nekeičia... (<i>kosėja</i>)"
 545. #. [message]: speaker=unit
 546. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:204
 547. msgid ""
 548. "We found the way... Now... we will come in numbers... (<i>cough</i>) you "
 549. "can’t imagine..."
 550. msgstr ""
 551. "Mes radom kelią... Dabar... Ateis tiek mūsiškių... (<i>kosėja</i>) Kiek tu "
 552. "net neįsivaizduoji..."
 553. #. [message]: speaker=unit
 554. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:209
 555. msgid "(<i>Cough</i>) I’ll be waiting... among the dead..."
 556. msgstr "(<i>Kosėja</i>) Aš lauksiu... Tarp mirusiųjų..."
 557. #. [message]: speaker=narrator
 558. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:222
 559. #, fuzzy
 560. msgid ""
 561. "The orcish chieftain finally fell, overcome by his wounds. The elves found "
 562. "themselves in a half-ruined camp littered with the bodies of both sides, "
 563. "there was no hale orc in sight, nor did any of the wounded beg mercy. The "
 564. "elves took no prisoners."
 565. msgstr ""
 566. "Pagaliau orkų vadas krito, pakirstas žaizdų. Elfai apsidairė po pusiau "
 567. "sugriautą stovyklą, nusėtą abiejų pusių kūnais. Sveikų orkų nesimatė, o "
 568. "sužeistieji nemaldavo pasigailėjimo. Belaisvių elfai neėmė."
 569. #. [message]: role=advisor
 570. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:239
 571. msgid ""
 572. "It’s done, lord. No-one escaped. No-one tried to escape. I’m... disturbed."
 573. msgstr "Baigta, pone. Niekas nepabėgo. Niekas nebandė pabėgti. Man... Neramu."
 574. #. [message]: speaker=Erlornas
 575. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:244
 576. msgid ""
 577. "Good. But their disregard for self-preservation is astounding. As is their "
 578. "ferocity when defending what they claim as their own. Have the scouts found "
 579. "others this side of the hills?"
 580. msgstr ""
 581. "Gerai. Bet beatodairiška jų noro gyventi stoka glumina. Kaip ir jų "
 582. "atkaklumas, kai gina tai, ką vadina savu. Ar žvalgai ką nors rado šiapus "
 583. "kalvų?"
 584. #. [message]: role=advisor
 585. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:249
 586. msgid ""
 587. "No, lord. But trolls were spotted in the hills ahead. Do we really need to "
 588. "cross them to the north?"
 589. msgstr ""
 590. "Ne, pone. Bet kalvose priešais buvo pastebėti troliai. Ar tikrai turim jas "
 591. "kirsti pakeliui šiaurėn?"
 592. #. [message]: speaker=Erlornas
 593. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:254
 594. msgid ""
 595. "Yes. The council has spoken to me through a dream-sending. They are "
 596. "troubled. Reinforcements have been sent after us, but we need to press on. "
 597. "Tell the men to rest, we’ll move out at dawn."
 598. msgstr ""
 599. "Taip. Taryba man perdavė žinią sapne. Jie nerimauja. Pastiprinimas keliauja "
 600. "mums iš paskos, bet mums reikia ir toliau spausti. Liepk vyrams ilsėtis, "
 601. "išvykstam auštant."
 602. #. [message]: role=advisor
 603. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:265
 604. #, fuzzy
 605. msgid ""
 606. "What about the loot lord? We found supplies worth over a hundred gold in the "
 607. "camp."
 608. msgstr ""
 609. "O kaip grobis, pone? Stovykloje radom atsargų už daugiau, nei šimtą auksinių."
 610. #. [message]: speaker=Erlornas
 611. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:270
 612. msgid ""
 613. "Distribute some among the men, save the rest for the road. This country is a "
 614. "wasteland now; we won’t find much forage on the march."
 615. msgstr ""
 616. "Kažkiek išdalinkite vyrams, kitką palikite kelionei. Ši šalis dabar dykynė, "
 617. "žygyje bus mažai progų pasipildyti proviziją."
 618. #. [message]: role=advisor
 619. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:287
 620. msgid ""
 621. "We found some supplies when searching the camp, but nothing much. What is to "
 622. "be done with them?"
 623. msgstr ""
 624. "Apieškoję stovyklą, radom šiek tiek atsargų, bet nedaug. Ką su jomis daryti?"
 625. #. [message]: speaker=Erlornas
 626. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:292
 627. msgid ""
 628. "Save it for the march north. There is little to be found in this barren "
 629. "country."
 630. msgstr "Palaikykite žygiui į šiaurę. Šioje nusiaubtoje žemėje mažai ką rasim."
 631. #. [message]: role=advisor
 632. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:320
 633. #, fuzzy
 634. msgid "We can’t carry on Lord, the men are too tired. We have to fall back."
 635. msgstr ""
 636. "Negalime toliau laikytis, pone, vyrai per daug pavargę. Turime atsitraukti."
 637. #. [message]: speaker=Erlornas
 638. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:325
 639. msgid "Damn it. Sound the retreat, we’ll try again when reinforcements arrive."
 640. msgstr ""
 641. "Po velniais! Skelbk atsitraukimą, pabandysim vėl, kai atvyks pastiprinimas."
 642. #. [message]: speaker=narrator
 643. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:331
 644. msgid ""
 645. "The expected relief caught up with them a few days later. The following "
 646. "morning they took the field against a far larger host of orcs. The battle "
 647. "ended in a draw; the war raged on for years..."
 648. msgstr ""
 649. "Išsiilgtas pastiprinimas prisijungė prie jų po keleto dienų. Kitą rytą jie "
 650. "žengė į mūšio lauką prieš daug gausesnį priešą. Mūšis baigėsi lygiosiomis; "
 651. "karas siautėjo dar daugelį metų..."
 652. #. [scenario]: id=04_Valley_of_Trolls
 653. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:10
 654. msgid "Valley of Trolls"
 655. msgstr "Trolių slėnis"
 656. #. [part]
 657. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:25
 658. msgid ""
 659. "Next morning, the elves set off again, increasingly wearied by the hardships "
 660. "of the campaign and longing for the green comfort of their home forests. "
 661. "This land was barren and rugged; nothing shielded them from biting northern "
 662. "wind as they traveled towards the mountains looming before them."
 663. msgstr ""
 664. "Kitą rytą elfai vėl išsiruošė į žygį, dar labiau nuilsę nuo kampanijos "
 665. "sunkumų, ir vis labiau ilgėdamiesi žaliojo savo gimtųjų miškų jaukumo. Žemė, "
 666. "kuria jie žygiavo, buvo plika ir akmenuota. Jiems bežygiuojant link priekyje "
 667. "stūksančių kalnų, niekas neužstojo ledinių šiaurės vėjo pirštų."
 668. #. [part]
 669. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:29
 670. msgid ""
 671. "At dusk they arrived at the mouth of a valley cutting almost straight "
 672. "through the range and made camp, as scouts warned that the area was hostile "
 673. "and the road ahead treacherous in darkness. There were no songs or music "
 674. "that night and most of the elves slept uneasily. An unlucky few kept a "
 675. "cautious watch."
 676. msgstr ""
 677. "Sutemus, jie priėjo slėnį, beveik tiesiai kertantį kalnų masyvą, ir įkūrė jo "
 678. "pradžioje stovyklą. Žvalgai perspėjo, kad vietovė pavojinga, o kelias "
 679. "priešais bus itin klastingas tamsoje. Tąnakt nebuvo nei dainų, nei muzikos, "
 680. "o dauguma elfų miegojo labai neramiai. Keletas nelaimingųjų ėjo budrią "
 681. "sargybą."
 682. #. [part]
 683. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:33
 684. msgid ""
 685. "When sunrise came, the elves moved into battle formations. Whatever waited "
 686. "in the slopes ahead, it would not find them unprepared."
 687. msgstr ""
 688. "Kai patekėjo saulė, elfai suformavo karines rikiuotes. Kad ir kas tyko "
 689. "šlaituose priešaky, neužklups netikėtai."
 690. #. [side]: type=Troll, type=Troll Warrior, id=Gurk
 691. #. [side]: type=Troll, type=Troll Warrior, id=Hrugu
 692. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:66
 693. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:106
 694. msgid "Trolls"
 695. msgstr "Troliai"
 696. #. [side]: type=Troll, type=Troll Warrior, id=Gurk
 697. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:75
 698. msgid "Gurk"
 699. msgstr "Gurkas"
 700. #. [side]: type=Troll, type=Troll Warrior, id=Hrugu
 701. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:115
 702. msgid "Hrugu"
 703. msgstr "Hrugu"
 704. #. [objective]: condition=win
 705. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:154
 706. msgid "Defeat all enemy leaders"
 707. msgstr "Nugalėkite visus priešų vadus"
 708. #. [objectives]
 709. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:170
 710. msgid ""
 711. "Trolls are poor fighters when not on rugged terrain and fare even worse "
 712. "during the daytime. Lure them out of the hills and attack in the sunlight."
 713. msgstr ""
 714. "Troliai prastai kaunasi lygumose, o dieną jiems sekasi dar prasčiau. "
 715. "Išviliokite juos iš kalvų ir pulkite dieną."
 716. #. [message]: role=advisor
 717. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:184
 718. msgid ""
 719. "We are far from our lands, now, Erlornas, and we have driven the orcs from "
 720. "the forest. Why do we not return home?"
 721. msgstr ""
 722. "Mes jau toli nuo mūsų žemių, Erlornai, ir išvijome orkus iš miško. Kodėl "
 723. "negrįžtam namo?"
 724. #. [message]: speaker=Erlornas
 725. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:189
 726. msgid ""
 727. "You know well enough... Rualsha. That name sounds everywhere we go since the "
 728. "incursion began. That orc is much more than a mere marauding bandit in "
 729. "search of pillage. And he wants this land. <i>Our</i> land. He is planning "
 730. "an invasion, I’m sure of it. We must gather more information about his plans "
 731. "before we go back."
 732. msgstr ""
 733. "Tu puikiai žinai: Rualša. Šis vardas skamba visur kur mes beeitume, nuo pat "
 734. "įsiveržimo pradžios. Šitas orkas yra daug daugiau, nei paprastas "
 735. "plėšikaujantis banditas, ieškantis grobio. Ir jam reikia šios žemės. "
 736. "<i>Mūsų</i> žemės. Aš įsitikinęs, kad jis planuoja invaziją. Prieš grįždami, "
 737. "privalome sužinoti daugiau apie jo ketinimus."
 738. #. [message]: speaker=Erlornas
 739. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:194
 740. msgid "And tell me... How did you sleep last night?"
 741. msgstr "Ir pasakyk man... Kaip tu šiąnakt miegojai?"
 742. #. [message]: role=advisor
 743. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:199
 744. msgid ""
 745. "How did I?... Uneasy, lord. My dreams were bleak, some of them nightmares."
 746. msgstr ""
 747. "Kaip miegojau?.. Neramiai, pone. Sapnai buvo rūstūs, kartais net košmarai."
 748. #. [message]: speaker=Erlornas
 749. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:204
 750. msgid ""
 751. "Yes. The earth currents are perturbed here, and the bridges to the dreamland "
 752. "are tainted. I think there is a mage dwelling somewhere nearby. Or perhaps "
 753. "more than one; the traces are mixed, and some of them have an unwholesome "
 754. "flavor."
 755. msgstr ""
 756. "Taip. Žemės srovės čia iškreiptos, ir takai į sapnų šalį užnuodyti. Manau, "
 757. "kažkur netoli gyvena magas. O gal net ne vienas; gijos painiai susipynę, o "
 758. "kai kurios iš jų trenkia pelėsiu."
 759. #. [message]: role=advisor
 760. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:209
 761. msgid ""
 762. "It would be dire indeed for us if these orcs have magic to add to their "
 763. "battle-might."
 764. msgstr ""
 765. "Mums tikrai bus ne pyragai, jeigu šitie orkai prie savo karinės galios gali "
 766. "pridėti magiją."
 767. #. [message]: speaker=Erlornas
 768. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:214
 769. msgid "We must discover if this is so."
 770. msgstr "Privalome išsiaiškinti ar taip ir yra."
 771. #. [message]: role=advisor
 772. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:219
 773. msgid ""
 774. "Information will do us no good if we are killed before we return with it! "
 775. "These mountains look like troll territory."
 776. msgstr ""
 777. "Iš naujienų nebus naudos, jei mus užmuš iki kol su ja grįšime! Šitie kalnai "
 778. "panašūs į trolių teritoriją."
 779. #. [message]: speaker=Erlornas
 780. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:224
 781. msgid "Enough. The sun’s fully over the horizon. Give the order to advance."
 782. msgstr "Pakaks. Saulė jau pilnai patekėjo. Įsakyk pajudėti."
 783. #. [message]: role=advisor
 784. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:235
 785. msgid ""
 786. "That was the last of the chieftains, lord. The lesser trolls seem to be "
 787. "retreating now."
 788. msgstr "Tai buvo paskutinis vadas, pone. Kiti troliai jau traukiasi."
 789. #. [message]: speaker=Erlornas
 790. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:240
 791. msgid ""
 792. "It is well. Break camp and move everyone through the pass before they rally. "
 793. "We’ll rest a bit on the other side; we have earned it."
 794. msgstr ""
 795. "Labai gerai. Kurkite stovyklą ir perveskite visus per perėją, kol jie dar "
 796. "neatsigavo. Pasiilsėsime kitoje pusėje, mes to nusipelnėm."
 797. #. [message]: role=advisor
 798. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:245
 799. msgid "At once. How much time do you think we have?"
 800. msgstr "Bus padaryta. Kaip manote, kiek turime laiko?"
 801. #. [message]: speaker=Erlornas
 802. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:250
 803. msgid ""
 804. "A day, perhaps. We fought two clans today; they won’t take long to rally. We "
 805. "need to be gone from here by sunset next."
 806. msgstr ""
 807. "Gal dieną. Šiandieną kovojom su dviem klanais, jie neužtruks sukaupti naujas "
 808. "jėgas. Iki rytojaus saulėlydžio turim spėti dingti."
 809. #. [message]: speaker=Erlornas
 810. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:269
 811. msgid "We have slain a chieftain! Take heart! This battle is almost won!"
 812. msgstr "Nudėjome jų vadą! Laikykitės! Šis mūšis jau beveik laimėtas!"
 813. #. [message]: speaker=second_unit
 814. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:284
 815. msgid "Ha! Me smashed da funny elf. Me got a trophy!"
 816. msgstr "Cha! Priplojau elfą. Turiu trofėjų!"
 817. #. [message]: role=advisor
 818. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:289
 819. msgid "No! This can’t be!"
 820. msgstr "Ne! To negali būti!"
 821. #. [message]: speaker=narrator
 822. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:295
 823. msgid ""
 824. "Soon after Erlornas died, the elven party, lacking a leader and pressed from "
 825. "all sides, scattered and fled. Their retreat to Wesmere was arduous and long."
 826. msgstr ""
 827. "Po Erlorno žūties elfų kariai, neturėdami lyderio ir spaudžiami iš visų "
 828. "pusių, išsibarstė ir pasitraukė. Jų atsitraukimas į Vesmerą buvo ilgas ir "
 829. "sekinantis."
 830. #. [message]: speaker=narrator
 831. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:300
 832. msgid ""
 833. "During their retreat, the pass was crossed by another army moving in the "
 834. "opposite direction. Orcs were back south of the pass, and this time they "
 835. "were to stay for a long, long time."
 836. msgstr ""
 837. "Jiems besitraukiant, perėją kirto kita armija, tik kita kryptimi. Orkai "
 838. "grįžo į pietus, ir šįkart grįžo ilgam, labai ilgam."
 839. #. [message]: role=advisor
 840. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:311
 841. msgid ""
 842. "We can’t get through, my Lord. These whelps are not individually very "
 843. "dangerous, but there are huge numbers of them."
 844. msgstr ""
 845. "Niekaip negalime prasibrauti, mano valdove. Šitie jaunikliai patys nelabai "
 846. "pavojingi, bet jų labai daug."
 847. #. [message]: speaker=Erlornas
 848. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:316
 849. msgid ""
 850. "Four days of combat and nothing to show for it. How does it feel to you?"
 851. msgstr "Keturios paros mūšio ir jokių rezultatų. Ką tu apie tai manai?"
 852. #. [message]: role=advisor
 853. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:321
 854. msgid ""
 855. "Terrible, my lord. Never in my life did I dream I’d be bested by mere "
 856. "trolls. What are your orders?"
 857. msgstr ""
 858. "Nieko gero, pone. Niekada gyvenime nė nesapnavau, kad mane nugalės paprasti "
 859. "troliūkščiai. Ką įsakysite?"
 860. #. [message]: speaker=Erlornas
 861. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:326
 862. msgid ""
 863. "Withdraw and make camp a safe distance from the hills. There is no further "
 864. "point in this fight. We’ll wait for reinforcements."
 865. msgstr ""
 866. "Atsitraukiam ir įrengiam stovyklą saugiu atstumu nuo kalvų. Toliau nėra "
 867. "prasmės draskytis, palauksime pastiprinimo."
 868. #. [message]: speaker=narrator
 869. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:332
 870. msgid ""
 871. "The reinforcements arrived a few days later, a crack force of rangers with "
 872. "some cavalry support. When they attempted the pass again, they found not "
 873. "trolls but something worse — an orcish army approaching from the north."
 874. msgstr ""
 875. "Pastiprinimas atvyko po keleto dienų; smogiamasis bastūnų dalinys palaikomas "
 876. "kavalerijos. Iš naujo pabandžius šturmuoti perėją, jie rado ne tik trolius, "
 877. "bet ir kai ką blogiau: iš šiaurės atvykstančią orkų armiją."
 878. #. [message]: speaker=narrator
 879. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:338
 880. msgid ""
 881. "The battle that ensued was bloody and inconclusive, and the elven losses "
 882. "were only the beginning of the mournful toll in a war that would rage for "
 883. "many years after."
 884. msgstr ""
 885. "Įsižiebęs mūšis buvo kruvinas ir bergždžias, o elfų nuostoliai – tik "
 886. "pradžia. Pradžia sielvartą sėjančios duoklės karui, siautėsiančiam dar "
 887. "daugelį metų."
 888. #. [scenario]: id=05_Linaera_the_Quick
 889. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:10
 890. msgid "Linaera the Quick"
 891. msgstr "Linaera Greitoji"
 892. #. [part]
 893. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:26
 894. msgid ""
 895. "After a day of hard-earned rest the elves marched north again. This was "
 896. "unknown country, not frequented even by Wesmere’s furthermost-faring scouts."
 897. msgstr ""
 898. "Po dienos sunkiai užtarnauto poilsio elfai patraukė toliau į šiaurę. Kraštas "
 899. "buvo nepažįstamas, retai kada belankomas net pačių toliausiai žengiančių "
 900. "Vesmeros žvalgų."
 901. #. [part]
 902. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:30
 903. msgid ""
 904. "Two days’ travel later, the forward scouts reported another orcish warband "
 905. "laying siege to a tower."
 906. msgstr ""
 907. "Po dviejų dienų žygio priešakiniai žvalgai pranešė radę dar vieną orkų būrį, "
 908. "laikantį bokštą apgultyje."
 909. #. [part]
 910. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:34
 911. msgid ""
 912. "Erlornas surveyed the siege from atop a small tree-covered hill overlooking "
 913. "the tower valley..."
 914. msgstr ""
 915. "Erlornas apžiūrėjo apgultį nuo nedidelės medžiais apaugusios kalvos, iš "
 916. "kurios gerai matėsi visas bokšto slėnis..."
 917. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Krughnar
 918. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:69
 919. msgid "Krughnar"
 920. msgstr "Krughnaras"
 921. #. [side]
 922. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:89
 923. msgid "Mages"
 924. msgstr "Magai"
 925. #. [objective]: condition=win
 926. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:107
 927. msgid "Defeat Krughnar and break the siege"
 928. msgstr "Nugalėkite Krughnarą ir nutraukite apsiaustį"
 929. #. [objective]: condition=lose
 930. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:115
 931. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:78
 932. msgid "Death of Linaera"
 933. msgstr "Linaeros mirtis"
 934. #. [objectives]
 935. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:121
 936. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:89
 937. msgid "Linaera is a leader and can recruit mages when standing on a keep."
 938. msgstr "Linaera yra vadė ir gali samdyti magus, kai stovi bokšte."
 939. #. [objectives]
 940. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:129
 941. msgid ""
 942. "Use Elven Scouts and Linaera’s power of teleportation to mount hit-and-run "
 943. "attacks."
 944. msgstr ""
 945. "Su elfų žvalgų ir Linaeros galios teleportuotis pagalba, naudokite mušk-ir-"
 946. "bėk tipo atakas."
 947. #. [message]: id=Erlornas
 948. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:143
 949. msgid "Report."
 950. msgstr "Raportuok."
 951. #. [message]: role=advisor
 952. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:148
 953. msgid ""
 954. "A warband of orcs, no women or children among them, besieges a tower. It’s "
 955. "of human design... but we are far from the lands granted to humans by "
 956. "treaty, my lord Erlornas."
 957. msgstr ""
 958. "Tai orkų karo dalinys, tarp jų nei vaikų, nei moterų. Jie atakuoja bokštą. "
 959. "Bokštas, atrodo, statytas žmonių... Bet esame toli nuo žemių, atiduotų "
 960. "žmonėms pagal sutartį, pone, Erlornai."
 961. #. [message]: speaker=Erlornas
 962. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:153
 963. msgid ""
 964. "Under the letter of the treaty, it is so. But this country is too cold and "
 965. "barren for us. I wonder, what manner of human would choose to live here, far "
 966. "from its kind? Hmmm..."
 967. msgstr ""
 968. "Pagal mūsų sutartį, taip ir yra. Bet ši šalis mums per šalta ir per dyka. "
 969. "Įdomu, kas per žmogus galėjo pasirinkti gyventi čia, toli nuo savųjų? Hmm..."
 970. #. [message]: role=advisor
 971. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:158
 972. msgid "It trespasses, and should be driven out!"
 973. msgstr "Jis pažeidžia sienas, reikia jį išvaryti!"
 974. #. [message]: speaker=Erlornas
 975. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:163
 976. msgid ""
 977. "Hold. It is only one human, or a few of them at most. Time enough to speak "
 978. "of driving it out when we have no enemies in common."
 979. msgstr ""
 980. "Ramiai. Tai tik žmogus, daugiausiai keletas jų. Bus pakankamai laiko "
 981. "pagalvoti apie jų išvarymą, kai nebeliks bendrų priešų."
 982. #. [message]: speaker=Erlornas
 983. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:168
 984. msgid ""
 985. "Tell me: I see no bridge over the chasm around that keep. Is there any sign "
 986. "that one has been withdrawn by the defenders?"
 987. msgstr ""
 988. "Pasakyk man štai ką: virš tos prarajos nematau tilto. Ar yra kokių požymių, "
 989. "kad jį pašalino gynyba?"
 990. #. [message]: role=advisor
 991. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:173
 992. msgid ""
 993. "No, lord. No traces of any construction. It looks like no bridge has ever "
 994. "existed there. There must be other, hidden means of access to the tower."
 995. msgstr ""
 996. "Ne, pone. Nesimato jokių požymių. Panašu, kad niekada nebuvo jokio tilto. "
 997. "Tikriausiai čia yra koks kitas, slaptas būdas patekti į bokštą."
 998. #. [message]: speaker=Erlornas
 999. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:178
 1000. msgid ""
 1001. "Interesting... Go to my personal stores and bring me a bottle of wine. And a "
 1002. "couple of glasses."
 1003. msgstr ""
 1004. "Įdomu... Eik į mano asmenines saugyklas ir atnešk butelį vyno. Ir porą "
 1005. "taurių."
 1006. #. [message]: role=advisor
 1007. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:183
 1008. msgid "... Glasses?"
 1009. msgstr "... Taurių?"
 1010. #. [message]: speaker=Erlornas
 1011. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:188
 1012. msgid "Do it. We’ll have a guest soon."
 1013. msgstr "Vykdyk. Tuoj turėsime svečią."
 1014. #. [message]: speaker=narrator
 1015. #. "Faerie" in this paragraph is a rare, poetic word in
 1016. #. English. It is the proper name of a magical otherworld
 1017. #. associated with elves - actually, originally with
 1018. #. fairies, but before Tolkien the boundary between elves
 1019. #. and fairies was extremely blurry. In Wesnoth it is
 1020. #. deliberately unclear whether Faerie is a place that is
 1021. #. the source of magical power or a label for the inner
 1022. #. nonhuman/magical nature of the Elves. Translate freely.
 1023. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:202
 1024. msgid ""
 1025. "Erlornas closed his eyes and brought his hands forward, joined palms forming "
 1026. "a cup open to the sky. Soon they began to glow, then to flare like a brazier "
 1027. "with the fire of Faerie, casting a cold, blue light all around the elf-lord. "
 1028. "A wisp of light emerged from the eerie flames, and at a few murmured words "
 1029. "from the elf-lord flew away towards the tower below. Then the light around "
 1030. "Erlornas faded and all was seemingly as before."
 1031. msgstr ""
 1032. "Erlornas užsimerkė, sudėjo rankas kartu ir ištiesė jas, atvertais į dangų "
 1033. "delnais. Netrukus rankos pradėjo švytėti, o paskui ir ryškiai spindėti, "
 1034. "tarsi fėjų ugnies kupinas žaizdras, paskandinantis elfų valdovą šaltoje "
 1035. "melsvoje šviesoje. Nuo pamėkliškų liepsnų atsiskyrė nedidelis gniužulėlis "
 1036. "ir, valdovui sušnibždėjus kelis žodžius, nuskriejo žemyn link bokšto. Tada "
 1037. "šviesa aplink Erlorną užgeso ir viskas grįžo į savo vietas."
 1038. #. [message]: speaker=narrator
 1039. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:212
 1040. msgid "Some time later..."
 1041. msgstr "Po kurio laiko..."
 1042. #. [message]: speaker=Erlornas
 1043. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:236
 1044. msgid ""
 1045. "So you decided to accept the invitation. Good. Welcome, I am lord Erlornas "
 1046. "of Wesmere. I find your presence here... surprising."
 1047. msgstr ""
 1048. "Taigi nusprendėte priimti mano kvietimą. Puiku. Sveikinu atvykus, aš lordas "
 1049. "Erlornas iš Vesmeros. Tai, kad gyvenate čia... Mane stebina."
 1050. #. [message]: speaker=Linaera
 1051. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:241
 1052. msgid ""
 1053. "Scarcely less than I find yours, my lord elf, but I would welcome your aid "
 1054. "against these orcs. They have been besieging my tower for weeks."
 1055. msgstr ""
 1056. "Tik kiek mažiau, nei mane stebina jūsiškis, pone elfe. Tačiau jūsų pagalba "
 1057. "kovoje prieš orkus būtų labai šiltai priimta. Jie laiko mano bokštą "
 1058. "apsuptyje jau daugelį savaičių."
 1059. #. [message]: id=Erlornas
 1060. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:246
 1061. msgid ""
 1062. "I wish their foul kind driven as far as possible from my borders, not to "
 1063. "return. It would be no bad thing if an ally of the elves kept watch over "
 1064. "this country."
 1065. msgstr ""
 1066. "Aš noriu išvaryti šią pašvinkusią gentį kiek galima toliau nuo savo sienų, "
 1067. "taip toli, kad negrįžtų. Būtų labai gerai, jeigu šias žemes prižiūrėtų elfų "
 1068. "sąjungininkas."
 1069. #. [message]: speaker=Linaera
 1070. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:251
 1071. msgid "Count me an ally, then, lord Erlornas. We can defeat them together."
 1072. msgstr ""
 1073. "Tuomet, pone Erlornai, laikykite mane sąjungininke. Kartu mes juos nugalėsim."
 1074. #. [message]: role=advisor
 1075. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:265
 1076. msgid ""
 1077. "My lord... humans cannot be trusted! They shift their allegiances with the "
 1078. "changing of the wind!"
 1079. msgstr ""
 1080. "Pone... Negalime pasitikėti žmonėmis. Jie keičia savo pažiūras sulig vėju!"
 1081. #. [message]: speaker=Erlornas
 1082. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:270
 1083. msgid ""
 1084. "That may be, but I do not think this one will betray us to the orcs. And we "
 1085. "may need her assistance, too: that is a powerful force of orcs ahead."
 1086. msgstr ""
 1087. "Gali būti ir taip. Bet aš nemanau, kad jinai išduos mus orkams. O mums gali "
 1088. "prireikti jos pagalbos – priešais didelės orkų pajėgos."
 1089. #. [message]: speaker=Erlornas
 1090. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:279
 1091. msgid ""
 1092. "And that is well ended. But, Linaera, there is somewhat else that concerns "
 1093. "me. You are a mage; do you not feel something... wrong... to the east of "
 1094. "here?"
 1095. msgstr ""
 1096. "Na štai, laimėjome dar vieną. Bet, Linaera, mane neramina dar kai kas. Tu "
 1097. "magė, pasakyk, ar nejauti kažko... Negero... Rytuose?"
 1098. #. [message]: speaker=Linaera
 1099. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:284
 1100. msgid ""
 1101. "I do indeed. Something evil has recently made a nest in the next valley "
 1102. "over; its servants have been sniffing at the edges of my domain. I had meant "
 1103. "to deal with it myself, but if you elves revere the green earth I think you "
 1104. "will want it abolished as much as do I."
 1105. msgstr ""
 1106. "Tikrai taip. Kažkoks blogis įsikūrė gretimame slėnyje. Jo pakalikai "
 1107. "šniukštinėja po mano pasienius. Planavau susitvarkyti su juo viena, bet "
 1108. "jeigu jūs, elfai, taip vertinate žaliuojančią žemę, manau, norėsite juo "
 1109. "atsikratyti ne mažiau, nei noriu aš."
 1110. #. [message]: speaker=Erlornas
 1111. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:289
 1112. msgid "We are of one mind, then. Let us go to it."
 1113. msgstr "Tad mūsų nuomonės sutampa. Galime žygiuoti."
 1114. #. [scenario]: id=06_A_Detour_through_the_Swamp
 1115. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:10
 1116. msgid "A Detour through the Swamp"
 1117. msgstr "Apylanka per pelkes"
 1118. #. [side]: type=Lich, id=Keremal
 1119. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:45
 1120. msgid "Undead"
 1121. msgstr "Nemirėliai"
 1122. #. [side]: type=Lich, id=Keremal
 1123. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:50
 1124. msgid "Keremal"
 1125. msgstr "Keremalas"
 1126. #. [objective]: condition=win
 1127. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:70
 1128. msgid "Defeat Keremal"
 1129. msgstr "Nugalėkite Keremalą"
 1130. #. [objectives]
 1131. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:90
 1132. msgid ""
 1133. "Undead are resistant to physical attack. Use mages to attack the undead, and "
 1134. "elves to protect and support the mages."
 1135. msgstr ""
 1136. "Nemirėliai atsparūs fizinei žalai. Pulkite juos magais, o elfais ginkite ir "
 1137. "palaikykite magus."
 1138. #. [message]: speaker=Linaera
 1139. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:107
 1140. msgid ""
 1141. "The evil spirits who have settled in this wetland have turned it into a vile "
 1142. "bog. My apprentices and I have the power to dispel them, but you must "
 1143. "protect us from their weapons."
 1144. msgstr ""
 1145. "Apsigyvenusios piktosios dvasios pavertė šį raistą tikru blogio kemsynu. "
 1146. "Mano mokiniai ir aš žinome kaip jais atsikratyti, bet jūs turite pridengti "
 1147. "mus nuo jų ginklų."
 1148. #. [message]: speaker=Linaera
 1149. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:118
 1150. msgid ""
 1151. "Thank you, Erlornas... now I can return to my tower in peace. But I think "
 1152. "some of my apprentices wish to follow you north in pursuit of the orcs."
 1153. msgstr ""
 1154. "Ačiū tau, Erlornai... Dabar galiu taikiai grįžti į savo bokštą. Bet aš "
 1155. "manau, kad kai kurie mano mokiniai norės sekti paskui jus į šiaurę "
 1156. "persekioti orkų."
 1157. #. [message]: role=mage
 1158. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:123
 1159. msgid ""
 1160. "I have always wished to see elves, and now I have fought alongside them! May "
 1161. "I please travel with you?"
 1162. msgstr ""
 1163. "Visada norėjau pamatyti elfus ir dabar kovojau šalia jų! Ar galėčiau "
 1164. "keliauti kartu su jumis?"
 1165. #. [message]: speaker=Erlornas
 1166. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:128
 1167. msgid "Certainly... I shall be glad of your help."
 1168. msgstr "Žinoma... Būsiu dėkingas už tavo pagalbą."
 1169. #. [scenario]: id=07_Showdown
 1170. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:10
 1171. msgid "Showdown"
 1172. msgstr "Atskleidimas"
 1173. #. [side]: type=Orcish Sovereign, id=Rualsha
 1174. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:63
 1175. msgid "Rualsha"
 1176. msgstr "Rualša"
 1177. #. [objective]: condition=win
 1178. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:90
 1179. msgid "Defeat Rualsha"
 1180. msgstr "Nugalėkite Rualšą"
 1181. #. [objectives]
 1182. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:102
 1183. msgid ""
 1184. "Your enemy is well-defended against attacks from the south. Use rangers to "
 1185. "sneak through the forest and mount a surprise attack from the north."
 1186. msgstr ""
 1187. "Jūsų priešas gerai apsaugotas nuo puolimo iš pietų. Pasiųskite bastūnus "
 1188. "paslapčia pereiti mišką ir surengti netikėtą išpuolį iš šiaurės."
 1189. #. [unit]: type=Elvish Ranger, id=Celodith
 1190. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:139
 1191. msgid "Celodith"
 1192. msgstr "Keloditė"
 1193. #. [unit]: type=Elvish Ranger, id=Earanduil
 1194. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:159
 1195. msgid "Earanduil"
 1196. msgstr "Earanduilas"
 1197. #. [unit]: type=Elvish Ranger, id=Elvyniel
 1198. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:179
 1199. msgid "Elvyniel"
 1200. msgstr "Elvinielė"
 1201. #. [unit]: type=Elvish Ranger, id=Delorfilith
 1202. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:199
 1203. msgid "Delorfilith"
 1204. msgstr "Delorfilitas"
 1205. #. [message]: speaker=Lomarfel
 1206. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:212
 1207. msgid ""
 1208. "My lord! We have ridden hard for over a week to catch up with you! The "
 1209. "Ka’lian has deliberated, and asks you to defeat Rualsha quickly before he "
 1210. "can muster a full invasion force."
 1211. msgstr ""
 1212. "Pone! Jojome be sustojimo virš savaitės, kad jus pavyti! Ka’lianas apsvarstė "
 1213. "padėtį ir prašo nugalėti Rualšą kaip galima greičiau, kol jis dar nesurinko "
 1214. "pajėgų invazijai."
 1215. #. [message]: speaker=Rualsha
 1216. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:217
 1217. msgid ""
 1218. "Puny elves! My full army will be here soon, and then we will crush you. You "
 1219. "will beg for a quick death!"
 1220. msgstr ""
 1221. "Elfiūkščiai! Greitai čia atvyks visa mano armija, o tada mes jus sumalsim. "
 1222. "Maldausite manęs greitos mirties!"
 1223. #. [message]: speaker=unit
 1224. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:229
 1225. msgid ""
 1226. "You may slay me, Erlornas, but my people live on. They will not forget! They "
 1227. "will pursue you, and destroy you utterly... we will... we... arrgh..."
 1228. msgstr ""
 1229. "Gali nudėti mane, Erlornai, bet mano žmonės gyvens. Jie to nepamirš! Jie jus "
 1230. "persekios ir nuosekliai naikins... Mes jus... Mes... Ahrrr..."
 1231. #. [message]: speaker=narrator
 1232. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:242
 1233. msgid ""
 1234. "But Rualsha overestimated the will of his troops. With their leader dead, "
 1235. "they scattered, and fled from the elves back to their fastnesses in the far "
 1236. "north."
 1237. msgstr ""
 1238. "Bet Rualša pervertino savo karių valią. Mirus jų vadui, jie išsisklaidė ir "
 1239. "pabėgo nuo elfų atgal į savo tvirtoves tolimoje šiaurėje."
 1240. #. [message]: speaker=Erlornas
 1241. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:253
 1242. msgid "It grieves me to take life, even of a barbarian such as Rualsha."
 1243. msgstr "Man skaudu atimti gyvybę, netgi tokio barbaro kaip Rualšos."
 1244. #. [message]: role=advisor
 1245. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:258
 1246. msgid ""
 1247. "If the orcs press us, we shall need to become more accustomed to fighting."
 1248. msgstr "Jei orkai mus spaus, mums teks labiau priprasti prie kovos."
 1249. #. [message]: speaker=Erlornas
 1250. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:263
 1251. msgid ""
 1252. "I fear it will be so. We have won a first victory here, but dark times come "
 1253. "upon its heels."
 1254. msgstr ""
 1255. "Bijau, kad taip. Čia laimėjome pirmą pergalę, bet jai ant kulnų mina tamsūs "
 1256. "laikai."
 1257. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/characters.cfg:6
 1258. msgid "Erlornas"
 1259. msgstr "Erlornas"
 1260. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/characters.cfg:16
 1261. msgid "Linaera"
 1262. msgstr "Linaera"
 1263. #. [message]: speaker=narrator
 1264. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/deaths.cfg:13
 1265. msgid ""
 1266. "Lord Erlornas never saw the blade that felled him. He died on the spot, with "
 1267. "not a chance to issue last commands or farewells. Without him his wardens "
 1268. "soon fell into confusion, and losing heart withdrew from the battle."
 1269. msgstr ""
 1270. "Lordas Erlornas taip ir nepamatė jį nudūrusių ašmenų. Jis mirė vietoje, "
 1271. "neturėdamas galimybės atiduoti paskutinius įsakymus ar atsisveikinti. "
 1272. "Neturėdami vado, jo kariai greitai pasidavė sąmyšiui ir, praradę dvasią, "
 1273. "pasitraukė iš mūšio."
 1274. #. [message]: speaker=narrator
 1275. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/deaths.cfg:19
 1276. msgid ""
 1277. "When reinforcements finally arrived, elves managed to dislodge the orcish "
 1278. "tribe. But the threat from the north remained unresolved and loomed large "
 1279. "over their future."
 1280. msgstr ""
 1281. "Kai pagaliau atvyko pastiprinimas, elfai sugebėjo ištremti orkų gentį. Bet "
 1282. "grėsmė iš šiaurės taip ir liko nepašalinta ir kabojo virš jų ateities kaip "
 1283. "didelis juodas debesis."
 1284. #. [message]: speaker=Linaera
 1285. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/deaths.cfg:37
 1286. msgid "Alas, Erlornas, I have failed us..."
 1287. msgstr "Deja, Erlornai, aš nuvyliau mus..."
 1288. #. [message]: speaker=Erlornas
 1289. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/deaths.cfg:49
 1290. msgid ""
 1291. "All is lost! Without Linaera’s help, I cannot hope to defeat these "
 1292. "abominations!"
 1293. msgstr ""
 1294. "Viskas prarasta! Be Linaeros pagalbos aš negaliu tikėtis nugalėti šias "
 1295. "šlykštynes!"
 1296. #: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/macros.cfg:4
 1297. msgid "Hint:"
 1298. msgstr "Patarimas:"