The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

5227 lines
217 KiB

# Copyright (C) Wesnoth development team, 2008-2019.
# Translators:
# Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2008-2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-21 04:41 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-21 23:08+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
"%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#. [campaign]: id=LOW, type=hybrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:44
msgid "LoW"
msgstr "VL"
#. [campaign]: id=LOW, type=hybrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:45
msgid "Legend of Wesmere"
msgstr "Vesmeros legenda"
#. [campaign]: id=LOW, type=hybrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:46
msgid ""
"The tale of Kalenz, the High Lord who rallied his people after the second "
"orcish invasion of the Great Continent and became the most renowned hero in "
"the recorded history of the Elves.\n"
"\n"
msgstr ""
"Pasakojimas apie Kalenzą, didįjį valdovą, kuris suvienijo savo tautą po "
"antrosios orkų invazijos į Didįjį žemyną ir tapo vienu garsiausių herojų "
"rašytinėje Elfų istorijoje.\n"
"\n"
#. [campaign]: id=LOW, type=hybrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:48
#, fuzzy
msgid "(Hard level, 18 scenarios.)"
msgstr "(Sudėtingas lygis, 18 scenarijų.)"
#. [campaign]: id=LOW, type=hybrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:51
msgid "Easy"
msgstr "Lengvas"
#. [campaign]: id=LOW, type=hybrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:51
msgid "Soldier"
msgstr "Karys"
#. [campaign]: id=LOW, type=hybrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:52
msgid "Lord"
msgstr "Valdovas"
#. [campaign]: id=LOW, type=hybrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:52
msgid "Normal"
msgstr "Normalus"
#. [campaign]: id=LOW, type=hybrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:53
msgid "Challenging"
msgstr "Iššaukiantis"
#. [campaign]: id=LOW, type=hybrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:53
msgid "High Lord"
msgstr "Didysis valdovas"
#. [about]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:56
msgid "Creator and Lead Designer"
msgstr "Autorius ir pagrindinis dizaineris"
#. [entry]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:58
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:71
msgid "Spiros, George and Alexander Alexiou (Santi/fnaek)"
msgstr "Spiros, George ir Alexander Alexiou (Santi/fnaek)"
#. [about]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:65
msgid "Campaign Maintenance"
msgstr "Kampanijos priežiūra"
#. [about]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:75
msgid "Prose-doctoring and adaptation for mainline"
msgstr "Prozos tvarkymas ir adaptavimas publikavimui"
#. [about]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:85
msgid "WML Assistance"
msgstr "WML pagalba"
#. [about]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:100
msgid "Artificial Intelligence"
msgstr "Dirbtinis intelektas"
#. [about]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:107
msgid "Graphics"
msgstr "Grafika"
#. [about]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:123
msgid "Additional thanks to"
msgstr "Taip pat dėkojame"
#. [entry]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/_main.cfg:181
msgid ""
"And the rest of the Wesnoth community for feedback,\n"
"criticism, help with WML code and graphics."
msgstr ""
"Ir likusiai Vesnoto bendruomenei už atsiliepimus,\n"
"kritiką, pagalbą su WML kodu ir grafiką."
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:15
msgid "Essarn"
msgstr "Essarna"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:24
msgid "Valcathra"
msgstr "Valkatra"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:33
msgid "River Telfar"
msgstr "Telfaro upė"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:42
msgid "Telfar Green"
msgstr "Telfaro pievelė"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:51
msgid "Erethean"
msgstr "Ereteanas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:60
msgid "Northern Shallows"
msgstr "Šiaurinės seklumos"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:69
msgid "Arthen"
msgstr "Artenas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:78
msgid "Dancer’s Green"
msgstr "Šokėjo pievelė"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:87
msgid "Illissa"
msgstr "Illissa"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:96
msgid "Brightleaf Wood"
msgstr "Šviesių lapų miškas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:105
msgid "Viricon"
msgstr "Virikonas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:114
msgid "Ford of Alyas"
msgstr "Aljaso brąsta"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:123
msgid "Elendor"
msgstr "Elendoras"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:132
msgid "Telionath"
msgstr "Telionatas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:141
msgid "West Tower"
msgstr "Vakarinis bokštas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:150
msgid "North Bridge"
msgstr "Šiaurinis tiltas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:159
msgid "North Tower"
msgstr "Šiaurinis bokštas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:168
msgid "South Bastion"
msgstr "Pietinis bastionas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:177
msgid "Tireas"
msgstr "Tireas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:186
msgid "East Tower"
msgstr "Rytinis bokštas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:195
msgid "Aelion"
msgstr "Aelionas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:204
msgid "Ford of Tifranur"
msgstr "Tifranuro bokštas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:213
msgid "Karmarth Hills"
msgstr "Karmarto kalvos"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:222
msgid "Arryn"
msgstr "Arrynas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:231
msgid "Westwind Wood"
msgstr "Vakarų vėjo miškas"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/maps/Kalian_map.cfg:240
msgid "Southwind Wood"
msgstr "Pietų vėjo miškas"
#. [scenario]: id=01_The_Uprooting
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:3
msgid "The Uprooting"
msgstr "Išrovimas"
#. [scenario]: id=01_The_Uprooting
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:9
msgid "Chapter One: Flight and Fight"
msgstr "Pirmas skyrius: Pabėgimas ir kova"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:29
msgid ""
"<i>The Legend of Wesmere</i>\n"
"Chapter One"
msgstr ""
"<i>Vesmeros legenda</i>\n"
"Pirmas skyrius"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:33
msgid ""
"Chapter One\n"
"<i>Flight and Fight</i>"
msgstr ""
"Pirmas skyrius\n"
"<i>Pabėgimas ir kova</i>"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:37
msgid ""
"The great elven heroes Kalenz and Landar were born in a quiet green wood in "
"Lintanir on the fringes of the Great Northern Forest."
msgstr ""
"Didieji elfų herojai Kalenzas ir Landaras gimė ramiame žaliame miške "
"Lintaniro krašte, Didžiojo šiaurinio miško prieigose."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:42
msgid ""
"Though not of noble birth, Kalenz showed early promise in the arts of his "
"people. His quick intelligence gained him more than usual respect among "
"elders normally inclined to pay little heed to anyone younger than a century "
"old."
msgstr ""
"Nors ir nebuvo kilmingas, jis teikė daug vilčių savo tautos amatuose. "
"Greitas protas suteikė jam didesnę, nei įprasta, pagarbą tarp vyresniųjų, "
"kurie nelinkę skirti daug dėmesio jaunesniems už šimtamečius."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:47
msgid ""
"Landar and Kalenz were friends from childhood. He too attracted the "
"attention of elders, at first because of a knack for mischief and pranks. "
"But there was no real harm in the boy, and his jokes made him popular among "
"the younger elves."
msgstr ""
"Kalenzas nuo vaikystės draugavo su Landaru. Jis taip pat susilaukė "
"vyresniųjų dėmesio, pirmiausia dėl polinkio išdaigoms ir pokštams. Bet jis "
"pokštaudavo ne iš piktos valios, taip užsitarnaudamas populiarumą tarp "
"jaunimo."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:52
msgid ""
"Perhaps the elders sensed that changing times would require more flexible "
"minds; these were the years when humans from the Green Isle were "
"establishing themselves south of the Great River, and the known world was "
"changing more rapidly than it had for a thousand years before."
msgstr ""
"Galbūt vyresnieji jautė, kad besikeičiantys laikai reikalaus lankstesnių "
"protų; tai buvo laikai, kai žmonės iš Žaliosios salos kūrėsi į pietus nuo "
"Didžiosios upės, ir žinomas pasaulis keitėsi sparčiau, nei per paskutinius "
"tūkstantį metų."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:55
msgid ""
"Some changes were good. The Elves, awakened as from a long dream, began to "
"increase in population. But some were very bad, and the worst of those was "
"the coming of the orcs, the wreckers, the tree-killers. The years of their "
"long childhoods were a golden age, and the last time of untroubled peace."
msgstr ""
"Kai kurie pokyčiai buvo geri. Elfai, pažadinti iš ilgo sapno, pradėjo "
"didinti gyventojų skaičių. Bet kai kurie buvo labai blogi, ir blogiausias iš "
"jų buvo orkų, griovėjų, medžių žudikų, atvykimas. Jų ilgos vaikystės metai "
"buvo aukso amžius ir paskutinis ramios taikos laikas."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:58
msgid ""
"The elves had never been a martial people, and they were not prepared for "
"the inevitable war with the orcs. The friends came of age in the very year "
"that Erlornas of Wesmere fought the first orcish raiders. Within the next "
"decade orcish raids greatly increased, and their shadow loomed ever greater "
"over the elves.\n"
"\n"
"This is the story of Kalenz, Landar, and of the Elves in the first days of "
"the humans in Wesnoth."
msgstr ""
"Elfai niekada nebuvo karinga tauta, ir jie nebuvo pasiruošę neišvengiamam "
"karui su orkais. Draugai suaugo kaip tik tais metais, kai Erlornas iš "
"Vesmeros kovojo su pirmais orkų užpuolikais. Kito dešimtmečio bėgyje orkų "
"antpuoliai stipriai padažnėjo ir jų šešėlis vis labiau dūlojo virš elfų.\n"
"\n"
"Tai pasakojimas apie Kalenz, Landarą ir apie elfus Vesnoto žmonių dienomis."
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:123
msgid "You trifled with the wrong elf!"
msgstr "Prasidėjai su ne tuo elfu!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:133
msgid "Take that, you orcish scum!"
msgstr "Še tau, orkiška išpera!"
#. [side]: id=Velon, type=Elvish Captain
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:165
msgid "Velon"
msgstr "Velonas"
#. [side]: id=Tbaran, type=Orcish Warrior
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:191
msgid "T’baran"
msgstr "T’baranas"
#. [side]: id=Tbaran, type=Orcish Warrior
#. [side]: id=Wrulf, type=Orcish Warrior
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Qumseh
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Graur-Tan
#. [side]
#. [modify_side]
#. [side]: type=Troll Hero, type=Great Troll, id=Grugl
#. [side]: id=Hraurg, type=Saurian Ambusher
#. [side]: type=Saurian Ambusher, id=Spahr
#. [side]: type=Saurian Ambusher, id=Shurm
#. [side]: type=Saurian Ambusher, id=Trigr
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Urug-Tar
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Graur-Tan
#. [side]: type=Troll Warrior, id=Traur
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Kior-Pur
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Mbiran
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Durr
#. [side]: type=Saurian Flanker, id=Huurgh
#. [side]: type=Saurian Oracle, id=Shhar
#. [side]: type=Troll Warrior, id=Tafrul
#. [side]: type=Arch Mage, id=Aquagar
#. [side]: type=Troll Warrior, id=Trigrul
#. [side]: type=Elvish Marshal, id=Crintil
#. [side]: type=Elvish Captain, id=Oblil
#. [side]: type=Saurian Flanker, id=Spahr
#. [side]: type=Saurian Flanker, id=Hgyr
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:193
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:229
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:262
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:297
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:144
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:221
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:244
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:429
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:180
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:262
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:297
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:113
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:138
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:158
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:187
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:135
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:165
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:202
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:205
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:139
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:169
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:118
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:119
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:158
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:132
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/17_Breaking_the_Siege.cfg:105
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/17_Breaking_the_Siege.cfg:141
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/17_Breaking_the_Siege.cfg:175
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/19_Costly_Revenge.cfg:129
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/19_Costly_Revenge.cfg:160
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/21_Elvish_Assassins.cfg:139
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/21_Elvish_Assassins.cfg:280
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/21_Elvish_Assassins.cfg:314
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/22_Northern_Battle.cfg:190
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/22_Northern_Battle.cfg:224
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/23_End_of_War.cfg:95
msgid "Enemies"
msgstr "Priešai"
#. [side]: id=Wrulf, type=Orcish Warrior
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:227
msgid "Wrulf"
msgstr "Vrulfas"
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Qumseh
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:267
msgid "Qumseh"
msgstr "Kvmsehas"
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Graur-Tan
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Graur-Tan
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:302
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:160
msgid "Graur-Tan"
msgstr "Graur-Tanas"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:332
msgid "Orcs are pressing on us from all directions! To arms!"
msgstr "Orkai mus spaudžia iš visų pusių! Prie ginklų!"
#. [message]: id=Velon
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:336
msgid ""
"Hold, Kalenz. The Ka’lian council should discuss our response. Maybe we can "
"reach an agreement with them!"
msgstr ""
"Palauk, Kalenzai. Ka’liano taryba turėtų aptarti mūsų atsaką. Galbūt galime "
"su jais susitarti!"
#. [message]: id=Qumseh
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:340
msgid "Surrender or die, tree-shaggers!"
msgstr "Pasiduokit arba mirkit, medžkrušiai!"
#. [message]: id=Velon
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:344
msgid "They are too many. We have no choice but to submit!"
msgstr "Jų per daug. Neturim pasirinkimo, tik pasiduoti!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:348
msgid ""
"Elves must never surrender to these foul beasts! Who will fight them beside "
"me?"
msgstr ""
"Elfams nepridera pasiduoti šitiems bjauriems žvėrims! Kas kausis greta manęs?"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:356
msgid "We will follow you, Kalenz — but where can we go?"
msgstr "Seksim tave, Kalenzai, bet kur mums eiti?"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:360
msgid ""
"We must reach the elvish council in Ka’lian and enlist their help to "
"recapture our home."
msgstr ""
"Reikia pasiekti elfų tarybą Ka’liane ir, pasitelkus jų pagalbą, atkariauti "
"savo namus."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:364
msgid "We are surrounded!"
msgstr "Mes apsupti!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:368
msgid ""
"Then we must storm one of the orcs’ outposts to break the encirclement "
"before more enemies arrive!"
msgstr ""
"Tuomet reikia šturmuoti vieną iš orkų įtvirtinimų ir pralaužti apsuptį, kol "
"dar neatvyko daugiau priešų!"
#. [message]: id=Anduilas
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:372
msgid "Very well, Kalenz — lead us!"
msgstr "Tebūnie, Kalenzai, vesk mus!"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:386
msgid "Kill any of the orc leaders"
msgstr "Užmuškite bet kurį orkų vadą"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:391
msgid "Keep Velon alive"
msgstr "Išsaugokite gyvą Veloną"
#. [objective]: condition=lose
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:395
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:516
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:792
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:172
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:211
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:371
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:225
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:307
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:304
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:195
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:213
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:257
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/16_The_Chief_Must_Die.cfg:265
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/17_Breaking_the_Siege.cfg:263
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/19_Costly_Revenge.cfg:220
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/21_Elvish_Assassins.cfg:370
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/22_Northern_Battle.cfg:282
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/22_Northern_Battle.cfg:305
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/23_End_of_War.cfg:119
msgid "Death of Kalenz"
msgstr "Kalenzo mirtis"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:399
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:520
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:796
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:176
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:215
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:375
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:229
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:311
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:308
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:199
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:217
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:261
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/16_The_Chief_Must_Die.cfg:269
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/17_Breaking_the_Siege.cfg:267
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/19_Costly_Revenge.cfg:224
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/22_Northern_Battle.cfg:309
msgid "Death of Landar"
msgstr "Landaro mirtis"
#. [message]: id=Velon
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:425
msgid "We surrender!"
msgstr "Pasiduodame!"
#. [message]: id=Graur-Tan
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:429
msgid "Did I mention that we take no prisoners? Die!"
msgstr "Ar minėjau, kad belaisvių neimam? Mirkite!"
#. [message]: id=Velon
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:434
msgid ""
"Kalenz was right and I was wrong. Go; join Kalenz while yet you can. I and "
"the remaining elders will cover your retreat as best we may."
msgstr ""
"Kalenzas buvo teisus, o aš klydau. Eikite; prisidėkite prie Kalenzo kol dar "
"galite. Aš ir likę vyresnieji pridengsime jūsų atsitraukimą kaip tik "
"išmanysime."
#. [message]: id=Velon
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:452
msgid "Flee, Kalenz... find vengeance for us!"
msgstr "Bėk, Kalenzai... Atkeršyk už mus!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:456
msgid ""
"Velon, I swear on the life of Irdya that I will not let you be forgotten "
"while elves yet draw breath to sing."
msgstr ""
"Velonai, prisiekiu Irdijos gyvybe, kad neleisiu tavęs užmiršti, kol elfai "
"dar turės kvapo dainuoti."
#. [message]: id=Velon
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:465
msgid "Swords will aid us more than songs, Kalenz; you saw that before I."
msgstr ""
"Kardai padės mums labiau už dainas, Kalenzai; tu tai matei anksčiau nei aš."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:469
msgid "Swordsmen you shall have, as swiftly as I can find them and return."
msgstr "Kardininkų turėsi tada, kai tik aš juos galėsiu rasti ir grįžti."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:479
msgid ""
"Velon has fallen. He counseled weakness, but did not deserve such an ugly "
"death. We shall return with swords to avenge him!"
msgstr ""
"Velonas krito. Jis patarinėjo silpnybę, bet nenusipelnė tokios bjaurios "
"mirties. Grįšime su kardais atkeršyti už jį!"
#. [message]: race=orc
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:497
msgid "You won’t get very far! After them!"
msgstr "Labai toli nepabėgsite! Paskui juos!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:514
msgid "Curse you, tree-shaggers! We will feed your young to our wolves!"
msgstr "Velniop jus, medžkrušiai! Sušersim jūsų vaikus vilkams!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:527
msgid "What is this? The orc held plunder!"
msgstr "Kas čia? Orkas turėjo grobio!"
#. [message]: id=Velon
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/01_The_Uprooting.cfg:570
msgid "Flee, Kalenz... Our hopes ride with you..."
msgstr "Bėk, Kalenzai... Mūsų viltys keliauja su tavimi..."
#. [scenario]: id=02_Hostile_Mountains
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:11
msgid "Hostile Mountains"
msgstr "Priešiški kalnai"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:28
msgid ""
"Kalenz and his band broke out of the orcish encirclement, only to discover "
"that the country on the direct route to the Ka’lian was already swarming "
"with orcs. The raid on Kalenz’s home, it seemed, had been but one small part "
"of a great migration south. There was no choice but to make a detour through "
"territory the elves would rather have avoided..."
msgstr ""
"Kalenzas su savo būriu ištrūko iš apsupties vien tam, kad sužinotų, jog "
"visame krašte pakeliui į Ka’lianą jau tiršta nuo orkų. Panašu, kad Kalenzo "
"namus užpuolęs reidas tebuvo tik maža atšaka didelės migracijos į pietus. "
"Neliko kito pasirinkimo, kaip tik daryti lankstą pro vietovę, kurios elfai "
"mieliau būtų išvengę..."
#. [side]
#. [modify_side]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:104
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:166
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/utils/characters.cfg:4
msgid "Player"
msgstr "Žaidėjas"
#. [side]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:107
msgid "Neutrals"
msgstr "Neutralūs"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:128
msgid "Those stinking trolls ha’ stepped on <i>our</i> land!"
msgstr "Tie smirdantys troliai įženg’ į <i>mūsų</i> žemes!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:198
msgid "Those lying elves have stepped on <i>our</i> land!"
msgstr "Tie elfai-melagiai įžengė į <i>mūsų</i> žemes!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:202
msgid ""
"Fight to subdue, and do not kill unless you must. We have foes enough as it "
"is without making blood enemies of these dwarves."
msgstr ""
"Kaukitės, kad prasiveržt ir nežudykite, nebent neturėsit pasirinkimo. Turime "
"per akis priešų, nevalia užsitraukti dvarfų kraujo kerštą."
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:349
msgid ""
"It should be rare sport to watch this... Just be sure not to trespass on our "
"land."
msgstr "Turėtų būti retas reginys... Tik žiūrėkit, kad nė kojos į mūsų žemes."
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:360
msgid "Up axes, and death to elves!"
msgstr "Už kirvių, ir mirtis elfams!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:371
msgid "Up axes, and death to trolls!"
msgstr "Už kirvių, ir mirtis troliams!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:383
msgid "Up axes, and kill all the interlopers!"
msgstr "Už kirvių, ir užmuškime visus įsibrovėlius!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:396
msgid "Defend our bounds! Slay all who trespass them!"
msgstr "Ginkite mūsų sienas! Nudėkite visus, kurie bandys jas kirsti!"
#. [side]: type=Troll Hero, type=Great Troll, id=Grugl
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:426
msgid "Grugl"
msgstr "Gruglas"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:470
msgid ""
"I had hoped to avoid these paths... The eastern way is through dwarvish "
"territory and is shorter. I pray the dwarves will grant us safe passage, "
"since the other path is through troll territory..."
msgstr ""
"Tikėjausi išvengti šių takų... Rytinis kelias veda per dvarfų teritoriją ir "
"yra trumpesnis. Tikiuosi dvarfai suteiks mums saugų praėjimą, kadangi kitas "
"takas veda per trolių teritoriją..."
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:474
msgid ""
"Not even in yer dreams, elf. These are dwarvish lands, and troubles we want "
"no part of nip at yer heels. Get out and stay out!"
msgstr ""
"Net nesvajok, elfe. Tai dvarfų žemės, ir mums mažiausiai reikia tų rūpesčių, "
"kurie tau mina ant kulnų. Išeik ir laikykis atokiau!"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:478
#, fuzzy
msgid ""
"Our troubles will be yours, too, whether either of us wills it or not. The "
"orcs have come down from the north like a flood; if we squabble among "
"ourselves they will feast on our discord."
msgstr ""
"Mūsų bėdos taps ir jūsų, norėtų to kuris nors iš mūsų ar ne. Orkai nusileido "
"iš šiaurės kaip potvynis; jeigu kivirčysimės tarp savęs, jie vaišinsis mūsų "
"nesutarimais."
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:482
msgid ""
"Bah. More smooth words and trickery, by my beard. We know yer kind... and "
"who needs yer help anyway, weaklings? Leave now, or feel my axe! That same "
"kiss of steel will greet all intruders. Anyone who sets foot on the eastern "
"bank o’ this river will rue the day he was born!"
msgstr ""
"Meh. Dar daugiau saldžiažodžiavimo, prisiekiu barzda. Žinome mes jūsų "
"būdą... O ir kam reiktų tos jūsų pagalbos, gležnučiai. Nešdinkitės, arba "
"paragausit mano kirvio! Tas pats plieninis bučinys laukia visų įsibrovėlių. "
"Bet kas, įžengęs į šitos va upės rytinį krantą pasigailės tos dienos, kai "
"gimė!"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:486
msgid "I cannot see how trolls could be any less friendly."
msgstr "Nemanau, kad troliai galėtų būti nors kiek mažiau draugiški."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:490
msgid ""
"Hmm... Perhaps the dwarves’ intransigence can serve our purpose. Onwards, "
"and no matter what you do, do <i>not</i> step on the eastern bank of the "
"river!"
msgstr ""
"Hmm... Galbūt dvarfų užsispyrimas gali pasitarnauti mūsų tikslui. Pirmyn, ir "
"kad ir kas atsitiktų, <i>neženkite</i> ant rytinio upės kranto!"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:506
msgid "Kalenz or Landar must reach the signpost"
msgstr "Kalenzas arba Landaras privalo pasiekti kelrodį"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:512
msgid "Defeat Grugl"
msgstr "Nugalėkite Gruglą"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:524
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:233
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:316
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:207
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:221
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:265
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/17_Breaking_the_Siege.cfg:279
msgid "Death of Olurf"
msgstr "Olurfo mirtis"
#. [message]: speaker={SPEAKER_NAME}
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:540
msgid "We made it. Onwards to Wesmere!"
msgstr "Padarėme tai. Pirmyn į Vesmerą!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:551
msgid "Crazy elves! But at least they felled a few trolls before they left."
msgstr "Pamišę elfai! Bet jie nors parbloškė kelis trolius prieš išeidami."
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:557
msgid "Crazy elves!"
msgstr "Pamišę elfai!"
#. [message]: id=Grugl
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:626
msgid "Urgh! Grugl tried to eat dwarves, but choked on their sharp nasty axes."
msgstr ""
"Ugh! Gruglas bandė suėsti dvarfus, bet paspringo jų bjauriais aštriais "
"kirviais."
#. [message]: id=Grugl
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/02_Hostile_Mountains.cfg:642
msgid ""
"Urgh! Grugl wanted tasty elf-meat, but choked on their nasty pointy spears!"
msgstr ""
"Ugh! Gruglas bandė paskanauti elfų mėsytės, bet paspringo aštriomis jų "
"strėlėmis!"
#. [scenario]: id=03_Kalian_under_Attack
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:14
msgid "Ka’lian under Attack"
msgstr "Ka’lianas puolamas"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:57
msgid ""
"Events at the Ka’lian took an ominous turn before Kalenz and his band could "
"arrive there..."
msgstr ""
"Kalenzui ir jo būriui dar nespėjus atvykti į Ka’lianą, įvykiai ten pasisuko "
"pragaištinga linkme..."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:245
msgid "Chief, the cursed tree-shaggers are defeating us!"
msgstr "Vade, prakeikti medžkrušiai baigia mus nugalėti!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:331
msgid "We die, but more come after us, Orcs will rule all!"
msgstr "Mirštame, bet po mūsų ateis daugiau, Orkai valdys visus!"
#. [unit]: type=Orcish Slayer, id=Urudin
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:422
msgid "Urudin"
msgstr "Urudinas"
#. [unit]: type=Orcish Warlord, id=Murudin
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:433
msgid "Murudin"
msgstr "Murudinas"
#. [unit]: type=Orcish Warlord, id=Mutaf-uru
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:442
msgid "Mutaf-uru"
msgstr "Mutaf-uras"
#. [message]: id=Mutaf-uru
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:470
msgid "Good, you are returned. What news is there?"
msgstr "Gerai, jūs esate grįžę. Kokios naujienos ten?"
#. [message]: id=Urudin
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:474
msgid ""
"The elvish scum refused to surrender, Warlord. We have begun the attack, as "
"planned."
msgstr ""
"Elfų padugnė atsisakė pasiduoti, vade. Mes pradėjome puolimą, kaip ir buvo "
"nutarta."
#. [message]: id=Mutaf-uru
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:478
msgid "Were you able to breach their citadel?"
msgstr "Ar sugebėjote paimti jų citadelę?"
#. [message]: id=Urudin
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:486
msgid "Yes. We slaughtered them in great numbers."
msgstr "Taip. Daugybę jų nudėjome."
#. [message]: id=Urudin
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:495
msgid "No, our attack was repulsed."
msgstr "Ne, mūsų ataka buvo atmušta."
#. [message]: id=Urudin
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:501
msgid "They resisted us fiercely; the battle is not yet done."
msgstr "Jie įnirtingai mums priešinosi; mūšis dar nesibaigė."
#. [message]: id=Mutaf-uru
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:517
msgid "Go, report this news to the warlord Grubr."
msgstr "Eik, pranešk šias naujienas karžygiui Grubrui."
#. [message]: id=Urudin
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:521
msgid "I obey."
msgstr "Paklustu."
#. [message]: id=Mutaf-uru
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:625
msgid "These elves are weak, mere meat for my wolves! Get them!"
msgstr "Tie elfai silpni, tik mėsa mano vilkams! Čiupkite juos!"
#. [message]: id=Mutaf-uru
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:650
msgid ""
"Cursed tree-shaggers and their filthy bows! We shall await the main army."
msgstr ""
"Prakeikti medžkrušiai ir nelemti jų lankai! Palauksime pagrindinės armijos."
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:788
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:303
msgid "Defeat all enemy leaders."
msgstr "Nugalėkite visus priešų vadus."
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:800
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:872
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:319
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:277
msgid "Death of Galtrid"
msgstr "Galtrido mirtis"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:805
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:877
msgid "Death of Eradion"
msgstr "Eradiono mirtis"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:827
msgid ""
"For days, Kalenz and his small host of followers traveled, moving nearer and "
"yet nearer to the Ka’lian. Thanks to the dense fog and elvish woodscraft, "
"the band was able to evade the orcish hunters. Then, as they were almost "
"arrived at their destination, the north wind blew, and the fog lifted to "
"reveal a grim sight..."
msgstr ""
"Dienų dienas keliavo Kalenzas ir nedidelis jo pasekėjų būrys, braudamasis "
"vis arčiau ir arčiau prie Ka’liano. Tankaus rūko ir elfų artumo miškui dėka "
"būriui sekėsi išvengti orkų medžiotojų. Tada, jiems jau beveik pasiekus "
"kelionės tikslą, papūtė šiaurės vėjas, išblaškė rūką, ir atvėrė niūrų "
"vaizdą..."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:831
msgid ""
"Great hosts of orcs converge on the Ka’lian! But if we fall upon them from "
"behind as they are fully engaged with the defenders, we and they together "
"might yet defeat them."
msgstr ""
"Didžiulės orkų pajėgos artėja prie Ka’liano! Bet jeigu mes užpulsime iš "
"užnugario, kai visas jų dėmesys bus nukreiptas į gynėjus, bendrom pastangom "
"gal ir nugalėsim."
#. [message]: id=Galtrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:835
msgid "Are you our army’s vanguard? Hurry, for we are sorely pressed here."
msgstr "Ar jūs mūsų armijos avangardas? Paskubėkite, mums čia darosi riesta."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:839
msgid ""
"No, we are fleeing an attack on our home in the Lintanir. Time enough for "
"talk later; we must defeat these orcs together, or at least hold them off "
"long enough for the humans to come to our aid."
msgstr ""
"Ne, mes sprunkame nuo antpuolio mūsų namuose Lintanire. Bus pakankamai laiko "
"pakalbėti vėliau; turim kartu nugalėti šituos orkus, arba bent jau "
"atsilaikyti prieš juos pakankamai ilgai, kad žmonės ateitų mums į pagalbą."
#. [message]: id=Galtrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:843
msgid ""
"Then you have not heard the ill tidings. King Haldric has broken the treaty. "
"The humans will not come to our aid!"
msgstr ""
"Tuomet jūs negirdėjote blogųjų naujienų. Karalius Haldrikas sulaužė sutartį. "
"Žmonės neateis mums į pagalbą!"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:847
msgid "How dare they break the treaty!"
msgstr "Kaip jie išdrįso sulaužyti sutartį!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:858
msgid ""
"We have failed to relieve the defenders, and more orcish war-bands are "
"arriving. All is lost!"
msgstr ""
"Nepavyko padėti gynėjams, o atvyksta dar daugiau orkų būrių. Viskas prarasta!"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:867
msgid "Hold on until turns run out."
msgstr "Atsilaikykite iki ėjimų pabaigos."
#. [message]: id=guard
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:904
msgid "Hist! Someone is sneaking about in the mist."
msgstr "Ša! Kažkas šmirinėja rūke."
#. [message]: id=Urudin
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:908
msgid ""
"Ho, elves! Hand over the stone and we <i>might</i> not destroy your cute "
"little playhouse, and we <i>might</i> spare you. Or, at the very least, we "
"promise you a quick and painless death."
msgstr ""
"Ei, elfai! Atiduokite akmenį ir mes <i>galbūt</i> negriausime jūsų gražiųjų "
"namūkščių, ir <i>galbūt</i> jūsų pasigailėsim. Na, arba bent jau pažadam, "
"kad mirtis bus greita ir neskausminga."
#. [message]: id=Galtrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:912
msgid ""
"What ‘stone’, foul and clumsy orc? Your lips are not fit even to name the "
"citadel of the Ka’lian, for it has stood since before your kind crawled into "
"sunlight and will endure long after you are forgotten!"
msgstr ""
"Kokį dar „akmenį“, nevėkšla pašlemėke orke? Tavo lūpos nevertos net ištarti "
"Ka’liano citadelės vardą, nes ji stovėjo nuo tada, kai jūsų padermė dar "
"neropojo saulės šviesoje, ir stovės dar ilgai po to, kai jūsų jau niekas "
"nebeatsimins!"
#. [message]: id=Urudin
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:926
msgid ""
"We will cram those arrogant words back down your throat before we kill you, "
"wose-spawned worm of an elf!"
msgstr ""
"Prieš užmušdami, sugrūsim šitus skambius žodžius tau į gerklę, tu, kirmėle, "
"miškinio išpera!"
#. [message]: id=Galtrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:977
msgid ""
"To arms, elven-kin! They are many, but our army is returning and surely "
"close at hand. We have but to hold until it arrives!"
msgstr ""
"Prie ginklų, tautiečiai elfai! Jų daug, bet mūsų armija grįžta ir jau tikrai "
"netoli. Mums tereikia atsilaikyti iki jiems sugrįžtant!"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:1062
msgid ""
"You will have a different recall list and amount of starting gold than you "
"may be expecting at the beginning of this scenario, as you will not start "
"with Kalenz’s army."
msgstr ""
"Lygį pradėsite su kitokiu aukso kiekiu ir galimais grąžinti daliniais, nei "
"tikitės, nes šiame lygyje kariausite ne su Kalenzo armija."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:1079
msgid "We won! The Ka’lian is safe!"
msgstr "Laimėjome! Ka’lianas saugus!"
#. [message]: id=Huraldur
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:1121
msgid "The elvish treasury is under attack! They need help desperately!"
msgstr "Elfų iždinė puolama! Jiems žūtbūt reikia pagalbos!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:1125
msgid ""
"Galtrid, your men are weary from long combat. Mine are fresher; I’ll go."
msgstr ""
"Galtridai, tavo vyrai pavargę nuo ilgos kovos. Mano yra žvalesni; aš eisiu."
#. [message]: id=Huraldur
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:1129
msgid "Hurry! We were near overwhelmed as I left."
msgstr "Paskubėkite! Buvome beveik nugalėti, kai išvykau."
#. [message]: id=Galtrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter1/03_Kalian_under_Attack.cfg:1133
msgid ""
"Yes, go, Kalenz, I’ll guard the Ka’lian till our army returns from the front."
msgstr ""
"Taip, eik, Kalenzai, aš saugosiu Ka’lianą iki mūsų kariuomenė grįš iš fronto."
#. [scenario]: id=04_The_Elvish_Treasury
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:14
msgid "The Elvish Treasury"
msgstr "Elfų iždinė"
#. [scenario]: id=04_The_Elvish_Treasury
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:19
msgid "Chapter Two: The Treasury"
msgstr "Antras skyrius: Iždinė"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:41
msgid ""
"<i>The Legend of Wesmere</i>\n"
"Chapter Two"
msgstr ""
"<i>Vesmeros legenda</i>\n"
"Antras skyrius"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:46
msgid ""
"Chapter Two\n"
"<i>The Treasury</i>"
msgstr ""
"Antras skyrius\n"
"<i>Iždinė</i>"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:51
msgid ""
"Kalenz and his forces raced to relieve the siege of the Elvish Treasury..."
msgstr "Kalenzas ir jo pajėgos nuskubėjo nutraukti elfų iždinės apsiaustį..."
#. [side]: type=Saurian Ambusher, id=Shurm
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:108
msgid "Shurm"
msgstr "Šurmas"
#. [side]: type=Saurian Ambusher, id=Trigr
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:133
msgid "Trigr"
msgstr "Trigras"
#. [objectives]
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:168
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:209
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:369
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:221
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:191
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/17_Breaking_the_Siege.cfg:259
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/22_Northern_Battle.cfg:273
msgid "Defeat all enemy leaders"
msgstr "Nugalėkite visus priešų vadus"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:243
msgid ""
"It seems that we are too late. The Treasury has fallen to the Saurians..."
msgstr "Atrodo, pavėlavome. Iždinė neatsilaikė prieš roplius..."
#. [message]: id=Huraldur
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:247
msgid "And I see the remains of the garrison has been taken prisoner."
msgstr "Ir aš matau, kad įgulos likučiai buvo paimti belaisviais."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:257
msgid ""
"We must free them and make these saurians pay. Attack and leave no one alive!"
msgstr ""
"Turime juos išlaisvinti ir priversti sumokėti šiuos roplius. Pulkite ir "
"nepalikite nė vieno gyvo!"
#. [message]: role=liberator
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:263
msgid ""
"I will do as you say, sneak in and free them. Wish me good fortune and no "
"discovery!"
msgstr ""
"Padarysiu kaip sakai, įsliūkinsiu ir išlaisvinsiu juos. Palinkėkite man "
"sėkmės ir kad manęs neaptiktų!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:267
msgid "Go swiftly and silently."
msgstr "Keliauk skubiai ir tyliai."
#. [message]: id=Shurm
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:279
msgid ""
"More elves are coming! Too late, we’ve taken all your gold and we’ll get "
"more gold from the orcs for helping them out!"
msgstr ""
"Ateina daugiau elfų! Per vėlu, pasiėmėme visą jūsų auksą ir gausime daugiau "
"aukso iš orkų už tai, kad jiems pagelbėjome!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:283
msgid "You will not live to enjoy it!"
msgstr "Jūs neišgyvensite, kad juo pasimėgauti!"
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:328
msgid ""
"We are free! My lord Kalenz, from this day forward I and my men are your "
"sworn followers. And there is that which you should know about the treasure "
"the orcs seek..."
msgstr ""
"Mes laisvi! Valdove Kalenzai, nuo šios dienos aš ir mano vyrai būsime "
"prisiekę jūsų pasekėjai. Ir ten yra tai, ką turėtumėte išgirsti apie lobį, "
"kurio ieško orkai..."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:332
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:534
msgid ""
"I accept your service gratefully, for I will need every sword and bow and "
"spell with which to defeat these invaders. There will be time for talk "
"later; now, we must fight."
msgstr ""
"Su dėkingumu priimsiu jūsų tarnybą, nes man prireiks kiekvieno kardo, lanko "
"ir burto, kurie padės nugalėti tuos įsibrovėlius. Vėliau rasim laiko "
"pakalbėti. Dabar laikas kautis."
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:351
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:219
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:379
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:237
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:315
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:312
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:203
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:225
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:269
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/17_Breaking_the_Siege.cfg:271
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/21_Elvish_Assassins.cfg:374
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/22_Northern_Battle.cfg:287
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/23_End_of_War.cfg:123
msgid "Death of Cleodil"
msgstr "Kleodil mirtis"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:374
msgid ""
"Without their leaders, the saurians flee in panic. Let us free the "
"treasury’s garrison before they can find it in them to rally and return."
msgstr ""
"Be savo vadų, ropliai paniškai sprunka. Išlaisvinkime iždinės įgulą prieš "
"jiems susivienijant ir grįžtant."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:385
msgid ""
"We have defeated the saurians and freed the garrison, and that is no small "
"thing... but our gold is gone."
msgstr ""
"Nugalėjome roplius ir išlaisvinome įgulą, o tai nemažas pasiekimas... Bet "
"mūsų auksas prapuolė."
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:390
msgid ""
"The saurians happily carried away the treasury gold, but they had come here "
"looking for something more specific... some individual object they called "
"‘dastone’. I am sorry, my lord Kalenz, I could not understand their "
"distorted speech very well."
msgstr ""
"Ropliai su džiaugsmu nusinešė iždo auksą, bet jie čia atėjo ieškodami kažko "
"kito... Kažkokio konkretaus daikto, kurį jie vadino ‘akminu‘. Apgailestauju, "
"lorde Kalenzai, aš dorai nesupratau iškraipytos jų kalbėsenos."
#. [message]: race=elf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:394
msgid ""
"The war with the Orcs goes poorly. The Ka’lian will need that gold back to "
"buy arms and food, to hire artisans, to support its armies."
msgstr ""
"Karas su orkais einasi sunkiai. Ka’lianui prireiks to aukso: pirkti ginklus "
"ir maistą, samdyti amatininkus ir remti kariuomenę."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:398
msgid ""
"We will hunt down those saurians and retrieve our gold. More, we must teach "
"them that it is lethal folly to raid us, else they will plague us like rats."
msgstr ""
"Sumedžiosim tuos roplius ir atsiimsim savo auksą. Maža to, reikia juos "
"pamokyti, kad apiplėšinėti mus mirtinai pavojinga, nes kitaip jie mus užpuls "
"kaip žiurkės."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:409
msgid "I am ashamed to die at the hands of tree-shaggers!"
msgstr "Man gėda mirti nuo medžkrušio rankos!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/04_The_Elvish_Treasury.cfg:413
msgid ""
"When you meet your kin in the dry hells, tell them you perished at the hands "
"of Kalenz’s elves!"
msgstr ""
"Kai pekloj sutiksi saviškius, papasakok, kad žuvai nuo Kalenzo elfų rankų!"
#. [label]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:20
msgid "Saurian Treasury"
msgstr "Roplių iždinė"
#. [scenario]: id=05_The_Saurian_Treasury
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:24
msgid "The Saurian Treasury"
msgstr "Roplių iždinė"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:41
msgid ""
"Elvish scouts found the trail of the Saurian war party without difficulty. "
"The way back to the saurians’ treasury was clear..."
msgstr ""
"Elfų žvalgai nesunkiai rado Roplių karo būrio pėdsakus. Kelias į jų iždinę "
"buvo aiškus..."
#. [side]: id=Hraurg, type=Saurian Ambusher
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:150
msgid "Hraurg"
msgstr "Hraurgas"
#. [side]: type=Saurian Ambusher, id=Spahr
#. [side]: type=Saurian Flanker, id=Spahr
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:180
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/19_Costly_Revenge.cfg:122
msgid "Spahr"
msgstr "Spahras"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:206
msgid "Enter the Saurian Treasury with a horse and leave with the gold"
msgstr "Įeikite į roplių iždinę su žirgu ir išeikite su auksu"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:273
msgid ""
"There they are. They have dumped our gold in their own treasury. We must "
"strike quickly and leave with the gold before they can summon their full "
"host."
msgstr ""
"Štai jie. Auksą nusibogino į savo iždinę. Reikia smogti staiga, ir skubiai "
"sprukti su auksu, kol jie nesurinko visų savo pajėgų."
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:277
msgid ""
"Moving so much gold is no light matter. We will need horses to bear it back "
"home."
msgstr ""
"Gabenti šitiek aukso nemenkas darbas. Prireiks arklių, kad viską paneštume."
#. [message]: id=Hraurg
#. Saurians often hiss their sibilants; do this in your language.
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:283
msgid ""
"The elves have followed ussss! We must hold the gold until reinforcements "
"arrive."
msgstr "Elfai musss sssekė! Turime išlaikyti auksą iki atvyks pastiprinimai."
#. [object]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:305
msgid "Treasure Chest"
msgstr "Lobių skrynia"
#. [object]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:306
msgid ""
"The bearer of this chest is slowed in movement and attack by the same effect "
"as the slow weapon special. Slow halves the damage caused by attacks and the "
"movement cost for a slowed unit is doubled. A unit that is slowed will "
"feature a snail icon in its sidebar information when it is selected."
msgstr ""
"Šios skrynios nešėjas sulėtėja kelyje ir mūšyje taip pat, kaip nuo "
"sulėtinančio ginklo. Sulėtėjimas perpus sumažina daromą žalą, o ėjimo kaina "
"padvigubėja. Pasirinktas sulėtintas dalinys bus pažymėtas sraigės ikona "
"dešiniajame informaciniame skydelyje."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:360
msgid "We have reached the treasury. Guard me while I bring the pillage home."
msgstr "Pasiekėme iždinę. Pridenkite mane kol nešiu grobį namo."
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:366
msgid "New Objective: Transport the treasure with a rider to the signpost"
msgstr "Naujas tikslas: nuveskite raitelį su auksu iki kelrodžio"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:406
msgid "Aargh! I shall never see the bright moon’s face again!"
msgstr "Ach! Daugiau niekada nebepamatysiu ryškios mėnesienos šviesos!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:454
msgid "We have recovered our gold; it is well."
msgstr "Atgavome savo auksą, viskas tvarkoj."
#. [message]: role=gold_carrier
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:484
msgid ""
"We have recovered much more than our own treasure. These saurians would seem "
"to have taken up robbery as a vocation!"
msgstr ""
"Atgavome daug daugiau, nei tik savo lobius. Šie ropliai atrodytų ėmėsi "
"plėšikavimo kaip profesijos!"
#. [message]: id=Spahr
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:488
msgid ""
"They took all our treasure! Quickly, place ambushers on all trails from here "
"to Wesmere. I will give 500 gold to whoever kills their leader. They must "
"not escape."
msgstr ""
"Jie paėmė visą mūsų turtą! Greičiau, patalpinkite pasalūnus prie visų takų "
"nuo čia iki Vesmeros. Duosiu 500 aukso tam, kas užmuš jų vadą. Jie neturi "
"pabėgti."
#. [message]: id=Kalenz
#. "fare" is an archaic English verb meaning to travel or move.
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:493
msgid ""
"Turnabout is fair play. Now that we’ve retrieved the gold, let us fare "
"swiftly back to Wesmere and bring the gold back as Cleodil wishes. The "
"Saurians will likely be infesting the direct route, so we will detour to the "
"north."
msgstr ""
"Akis už akį. O dabar, kai atgavome auksą, kuo skubiau grįžkime į Vesmerą ir "
"sugrąžinkime jį, kaip pageidauja Kleodil. Ropliai greičiausiai užkirs mums "
"tiesų kelią, tad apeikime juos pro šiaurę."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:497
msgid ""
"But Kalenz, this is a boon unlooked for! With the surplus gold we could take "
"the war immediately to the Orcs. We could come down upon them like thunder "
"while they believe us still reeling from their invasion!"
msgstr ""
"Bet Kalenzai, juk tai netikėta sėkmė! Su aukso pertekliumi mes galėtume "
"tuojau pat pradėti karą su orkais. Galėtume užgriūti juos kaip perkūnas, kol "
"jie galvoja, kad mes dar paipaliojamės po jų išpuolio!"
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:501
msgid ""
"But the Ka’lian’s gold is the Ka’lian’s. Would you have us divide our "
"forces, some to return it to them while others attempt your thunder-stroke?"
msgstr ""
"Bet Ka’liano auksas yra Ka’liano. Negi siūlai išskaidyti pajėgas ir dalį "
"nusiųsti grąžinti aukso, o likusiems bandyti tavo perkūnišką išpuolį?"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:505
msgid ""
"Cleodil’s doubt is wise. Only a foolish commander divides his forces in the "
"presence of superior numbers; to do so is to invite defeat in detail."
msgstr ""
"Kleodil dvejonė išmintinga. Tik kvailas vadas dalins savo pajėgas esant "
"gausesniam priešui. Taip pasielgę, prisišauksime užtikrintą pralaimėjimą."
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:509
msgid "Landar, thoughts that brew in hot blood are seldom well-found."
msgstr "Landarai, karšto kraujo skalaujamos mintys nebūna pamatuotos."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/05_The_Saurian_Treasury.cfg:513
msgid "It... is so. Again you speak wisdom. Very well; to the Ka’lian!"
msgstr "Aš tik... Tu teisi. Byloji išmintį. Tebūnie — į Ka’lianą!"
#. [scenario]: id=06_Acquaintance_in_Need
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:11
msgid "Acquaintance in Need"
msgstr "Priverstinis artumas"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:24
msgid ""
"To evade the saurians blocking the eastern approaches to Wesmere, Kalenz and "
"his war-band moved to enter Wesmere Forest from a different direction..."
msgstr ""
"Vengdami rytines Vesmeros prieigas apgulusių roplių, Kalenzas ir jo draugovė "
"pasuko kita kryptimi..."
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Urug-Tar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:130
msgid "Urug-Tar"
msgstr "Urug-Taras"
#. [side]: type=Troll Warrior, id=Traur
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:188
msgid "Traur"
msgstr "Trauras"
#. [note]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:249
msgid "Try to save leveled dwarf units"
msgstr "Pabandyk išsaugoti patobulėjusius dvarfų karius"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:259
msgid ""
"What’s this? It appears the orcs have surrounded a dwarvish enclave. And by "
"the sound of the bellowing I hear, I think our old friend, Olurf, is here."
msgstr ""
"Kasgi čia? Regis, orkai apsupo dvarfų anklavą. Ir sprendžiant iš to baubimo, "
"atrodo, kad tai mūsų draugas Olurfas."
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:263
msgid ""
"You again? Maybe ye were not completely wrong when ye predicted the orcs "
"would attack us. We ha’ been forced from our home and are now surrounded."
msgstr ""
"Ir vėl jūs? Gal per daug ir neklydot, kai sakėt, kad orkai mus užpuls. Mus "
"ten išvarė iš namų ir dabar čia apsupo."
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:267
msgid "Let us give them aid — it’s clear they need it!"
msgstr "Suteikime jiems pagalbą – akivaizdu, kad jiems jos reikia!"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:271
msgid ""
"Help them? They would not even let us pass through their land to avoid the "
"trolls. You remember, Kalenz?"
msgstr ""
"Padėti jiems? Jie neleido mums net pereiti per jų žemę, kad išvengtume "
"trolių. Atsimeni, Kalenzai?"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:275
msgid ""
"Our enemy is the orcs, not the dwarves. Besides, the orcs are in our way. "
"Olurf, we cannot let you have all the fun here!"
msgstr ""
"Mūsų priešai yra orkai, ne dvarfai. Be to, orkai ir mums užstoja kelią. "
"Olurfai, negalime tau vienam palikti visą malonumą!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:279
msgid "For an elf, you think like a dwarf! I think I like you! "
msgstr "Nors ir elfas, mąstai visai kaip dvarfas! Tu man patinki! "
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:279
msgid "whisper^—For an elf..."
msgstr "—Nors ir elfas..."
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:291
msgid "The orcs ha’ been defeated. My lord, we are in your debt."
msgstr "Orkai buva nugalėti. Mano valdove, mes jums skolingi."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:295
msgid ""
"We must put aside our differences and ally against the orcish menace. Olurf, "
"join us!"
msgstr ""
"Privalome padėti į šalį skirtumus tarp mūsų ir susivienyti prieš šią orkų "
"grėsmę. Olurfai, prisijunk prie mūsų!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:299
msgid ""
"Dwarves, ally with elves? I owe ye a debt, but my kin willna’ be happy at "
"the thought."
msgstr ""
"Dvarfai, sąjungininkai su elfais? Aš jums skolingas, bet mano giminėlei šita "
"mintis džiaugsmo nesuteiks."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:303
msgid ""
"There will be a big fight with the orcs in Wesmere very soon. If you can "
"cover our flank to the north, I will pay you 400 gold."
msgstr ""
"Labai greitai Vesmeroje bus didelis mūšis su orkais. Jei pridengsite mūsų "
"flangą šiaurėje, sumokėsiu jums 400 aukso."
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:307
msgid ""
"A proper contract for good money? That’s a different matter; I’m sure I can "
"find some o’ my people willing to fight on those terms!"
msgstr ""
"Tinkama sutartis už gerus pinigus? Tai kitas reikalas; esu tikras, kad rasiu "
"kažkiek sav’ žmonių, norinčių kautis šiomis sąlygomis!"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:311
msgid ""
"What? Kalenz, are you out of your mind? Surely you will not throw away 400 "
"gold on this scheming mercenary!"
msgstr ""
"Kas? Kalenzai, ar tu išprotėjai? Tu juk neketini išmesti 400 auksinių šiam "
"samdiniui intrigantui!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:315
msgid ""
"Where there’s a contract, our honor is involved. We will be there to cover "
"your northern flank or else I will return your gold!"
msgstr ""
"Susitarimas – mūsų garbės reikalas. Atkaksime ir pridengsime jūsų šiaurinį "
"flangą, o priešingu atveju grąžinsiu jūsų auksą!"
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:319
msgid "I sense no falsity behind his speech, my lord."
msgstr "Nejaučiu jo žodžiuose jokios klastos, valdove."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/06_Acquaintance_in_Need.cfg:323
msgid ""
"I, too, believe him. Dwarves may be... rough... by our standards, but they "
"are not liars. I think he knows that if he does not honor his contract, next "
"time we will not be there to come to his aid."
msgstr ""
"Aš irgi juo tikiu. Dvarfai gal ir... Grubūs – mūsų supratimu, bet jie ne "
"melagiai. Manau, jis žino, kad jei negerbs sutarties, kitą kartą mes su juo "
"neturėsime jokių reikalų."
#. [scenario]: id=07_Elves_Last_Stand
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:17
msgid "Elves’ Last Stand"
msgstr "Paskutinės elfų pozicijos"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:22
msgid ""
"The journey back to Wesmere was surprisingly uneventful, the orcs having "
"apparently withdrawn to regroup after their defeats. Kalenz and his band "
"returned just in time..."
msgstr ""
"Visų nuostabai, kelionė atgal į Vesmerą buvo be įvykių, orkai aiškiai "
"atsitraukė, kad persigrupuotų po savo pralaimėjimų. Kalenzas ir jo draugovė "
"grįžo kaip tik laiku..."
#. [unit]: type=Naga Myrmidon, id=Mordrum
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:214
msgid "Mordrum"
msgstr "Mordrumas"
#. [unit]: type=Orcish Warlord, id=Urug-Pir
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:232
msgid "Urug-Pir"
msgstr "Urug-Piras"
#. [unit]: type=Great Troll, id=Truugl
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:251
msgid "Truugl"
msgstr "Truuglas"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:299
msgid ""
"You must own the field and be capable of overwhelming your opponents. "
"(Player(s) own more than 25 units while the foes’ numbers fall below 15.)"
msgstr ""
"Privalote užvaldyti karo lauką ir nustelbti priešininkus. (Žaidėjui (-ams) "
"turi priklausyti daugiau, nei 25 daliniai, tuo tarpu priešo pajėgos turi "
"nukristi žemiau 15.)"
#. [message]: race=orc,troll
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:372
msgid "Flee! They have broken us!"
msgstr "Sprukite! Jie mus palaužė!"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:376
msgid "Hunt them down and kill every single one of them!"
msgstr "Išmedžiokit juos ir visus nužudykit!"
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:380
msgid ""
"It is not wise to put a wounded foe in a desperate situation; they will but "
"fight harder for it. Break their will and let them flee, so they will spread "
"fear of us among their kind."
msgstr ""
"Neišmintinga sprausti sužeistą priešą toliau į kampą; jis tik dar aršiau "
"kovos. Palauškit jų valią ir leiskite bėgt, lai skleidžia tarp savųjų baimę."
#. [message]: id=Galtrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:384
msgid ""
"She is right. Don’t let them lure you away from the Ka’lian, preparations "
"for when more of them arrive must be made."
msgstr ""
"Ji teisi. Nesileiskite nuviliojami nuo Ka’liano, reikia ruoštis jų "
"sugrįžimui, kai jų sugrįš daugiau."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:397
msgid ""
"The orcs are not defeated, and our troops and supplies are exhausted. This "
"is the end!"
msgstr "Orkai dar nenugalėti, o mūsų kariai ir atsargos išseko. Tai galas!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:408
msgid ""
"The orcs have pushed us back to the Ka’lian. There is no way out. We must "
"win here!"
msgstr ""
"Orkai nustūmė mus atgal į Ka’lianą. Nebėra išėjimo. Privalome čia laimėti!"
#. [message]: id=Galtrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:412
msgid "This is our final stand. If they take the Ka’lian, all is lost!"
msgstr "Tai mūsų paskutinis šansas. Jeigu jie paims Ka’lianą, viskas prarasta!"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:417
msgid ""
"Galtrid, speak not of defeat. Elvenkind shall rise! Our enemies shall perish "
"in blood and fire!"
msgstr ""
"Galtridai, nekalbėk apie pralaimėjimą. Elfų tauta pakils! Mūsų priešai "
"pražus kraujyje ir ugnyje!"
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:421
msgid ""
"It is a dark day indeed when elves must steel themselves with dreams of "
"slaughter."
msgstr ""
"Tikrai niūri atėjo diena, kad elfams tenka save drąsinti svajomis apie "
"skerdynes."
#. [message]: id=Urug-Pir
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:426
msgid "We’ll crush those weak elves and I’ll get da stone!"
msgstr "Sutriuškinsime menkystas elfus ir aš gausiu akmenį!"
#. [message]: id=El_Isomithir
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:430
msgid ""
"These are hardened orc and troll veterans. Men, prepare for a long, "
"difficult fight..."
msgstr ""
"Čia mėtyti ir vėtyti orkų ir trolių veteranai. Vyrai, pasirenkite ilgam ir "
"sudėtingam mūšiui..."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:442
msgid "Those dwarves must still be protecting our gold — on their land."
msgstr ""
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:446
msgid "Yes, it seems we must defend the Kalian alone."
msgstr ""
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:478
msgid "Did ye think we’d let you have all the fun wi’ the orcs by yerselves?"
msgstr "A nemanėt, kad leisim jum vieniem pasidžiaugt su orkais?"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:482
msgid ""
"You did, we’ve already driven them from the forest. You barely caught up in "
"time to chase them into the hills."
msgstr ""
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:487
msgid ""
"Diplomacy, Landar. We do need to pursue the orcs into the mountains, and an "
"army of dwarves will be welcome companions."
msgstr ""
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:491
msgid "It’s not much of an army he is bringing with him, though."
msgstr "Vis dėlto, ne tokią jau ir didelę armiją jis su savimi atsivedė."
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:495
msgid ""
"Not much of an army? These are dwarves with mighty axes, each worth three of "
"you and your silly plinking bows!"
msgstr ""
"Nedidelė armija? Šie dvarfai su galingais kirviais, kiekvienas vertas trijų "
"jūsiškių ir kvailai kiauksinčių jūsų lankų!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:499
msgid "Olurf, is that all the dwarves you could find? Was the gold not enough?"
msgstr ""
"Olurfai, ar tai visi dvarfai, kuriuos galėjai rasti? Ar nepakako aukso?"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:503
msgid ""
"They are no’ fighting for gold, they’re here for the fun. I’d ha’ brought a "
"lot more if my men ha’ all kept quiet about helping elves! But the rest o’ "
"my clan should join us in a few days."
msgstr ""
"Jie n’sikauna dėl aukso, jie čia dėl malonumo. Aš būčiau ’tvedęs kur kas "
"daugiau, jei mano vyrai būt’ visi tylėj apie pagalbą elfams! Bet likusi man’ "
"klano dalis prisijungs prie mūsų kelių dienų bėgyje."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:507
msgid "In a few days? That’s too late! We want our gold back!"
msgstr "Kelių dienų bėgyje? Tai per vėlu! Norime atgauti savo auksą!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:511
msgid "Sure, minus expenses."
msgstr "Žinoma, atėmus išlaidas."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:515
msgid "What expenses?"
msgstr "Kokias išlaidas?"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:519
msgid ""
"It’s an ancient dwarvish custom to buy the warriors a few drinks before the "
"battle... So minus expenses that’s about even."
msgstr ""
"Tai yra senovinis dvarfų paprotys nupirkti kariams kelis gėrimus prieš "
"mūšį... Taigi atėmus išlaidas gaunasi beveik lygiai."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:523
msgid "That explains why they are so reckless in battle..."
msgstr "Tai paaiškina, kodėl jie tokie užsispyrę mūšyje..."
#. [message]: id=Galtrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:549
msgid "At last! The orcs are defeated."
msgstr "Pagaliau! Orkai nugalėti."
#. [unit]: type=Orcish Warrior, id=Pirorr
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:555
msgid "Pirorr"
msgstr "Pirorras"
#. [message]: id=Pirorr
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:566
msgid ""
"The elves have beaten us and they did not use da stone. Maybe they don’t "
"have it? Great Chief will not like bad news!"
msgstr ""
"Elfai mus sumušė ir net nenaudojo akmens. Gal jie jo neturi? Didysis vadas "
"bus nepatenkintas blogomis naujienomis!"
#. [message]: id=Galtrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:575
msgid "Kalenz, we are again in your debt. You returned just in time."
msgstr "Kalenzai, mes tau skolingi. Grįžai kaip tik laiku."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:579
msgid "And we have what’s left of the elvish treasury with us!"
msgstr "Ir su savimi turime tai, kas liko iš elfų iždinės!"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:583
msgid "Perhaps the gold will give our words more weight with the council."
msgstr "Gal auksas priduos mūsų žodžiams daugiau svorio taryboje."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:589
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:595
msgid ""
" has returned any remaining gold into the elvish treasury. You will start "
"the next scenario with a preset amount."
msgstr ""
" sugrąžino atgautą auksą elfų iždinėn. Kitą scenarijų pradėsite su numatytu "
"aukso kiekiu."
#. [part]
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:589
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:41
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:51
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:76
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:92
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:102
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:112
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:122
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:37
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:57
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:82
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:92
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:102
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:117
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:127
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:147
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:157
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:177
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:192
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:202
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:217
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:227
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:242
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/15_The_Treaty.cfg:27
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/15_The_Treaty.cfg:47
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/15_The_Treaty.cfg:78
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/16_The_Chief_Must_Die.cfg:50
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/16_The_Chief_Must_Die.cfg:60
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/18_Hour_of_Glory.cfg:22
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/18_Hour_of_Glory.cfg:32
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/18_Hour_of_Glory.cfg:42
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/18_Hour_of_Glory.cfg:52
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/18_Hour_of_Glory.cfg:62
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/19_Costly_Revenge.cfg:54
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/19_Costly_Revenge.cfg:64
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/20_Council_Ruling.cfg:31
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/20_Council_Ruling.cfg:56
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/utils/characters.cfg:27
msgid "Kalenz"
msgstr "Kalenzas"
#. [part]
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:595
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:61
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:81
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:47
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:112
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:167
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:232
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/15_The_Treaty.cfg:32
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/15_The_Treaty.cfg:88
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/20_Council_Ruling.cfg:62
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/utils/characters.cfg:77
msgid "Landar"
msgstr "Landaras"
#. [message]: id=Truugl
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:607
msgid ""
"Aargh! I should have stayed in the mountains instead of joining the orcs!"
msgstr "Ech! Verčiau būčiau likęs kalnuose, nei jungęsis prie orkų!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:618
msgid "Orcs, death is all you will find in this forest!"
msgstr "Orkai, šiame miške jūs rasite tiktai mirtį!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:629
msgid "I die without getting da stone?"
msgstr "Aš mirštu negavęs akmens?"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:643
msgid ""
"Be grateful, tree-shagger, for I have spared you the pain of seeing your "
"precious citadel burned and razed."
msgstr ""
"Būk dėkingas, medžkrušy, kad nepriverčiau tavęs stebėti kaip sudeginu tavo "
"mieląją citadelę ir sulyginu ją su žeme."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:647
msgid ""
"Galtrid, my friend. Do not let my death be in vain. Destroy these foul orcs, "
"and sing for me in the green woods when we have won."
msgstr ""
"Galtridai, drauge mano. Neleisk mano mirčiai nueiti perniek. Sunaikink "
"pašvinkusius orkus ir kai laimėsim, dainuok apie mane žaliuosiuose miškuose."
#. [message]: id=Galtrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:651
msgid "We shall avenge you tenfold!"
msgstr "Atkeršysime už tave dešimteriopai!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:664
msgid "Dead he is. Too quick. His screams were sweet."
msgstr "Negyvas. Per greitai. Man patiko jo riksmai."
#. [message]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:674
msgid "Let us pursue the orc who murdered $unit.name|!"
msgstr "Vykimės orką, nuo kurio rankos krito $unit.name|!"
#. [message]: id=Galtrid
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/07_Elves_Last_Stand.cfg:678
msgid ""
"No, don’t leave your formation. An elf was slain by beast. What does it "
"matter which beast it was? We must kill them all."
msgstr ""
"Ne, neardykite gretų. Elfą nužudė gyvulys. Koks skirtumas, kuris gyvulys? "
"Išžudysime juos visus."
#. [scenario]: id=08_Council_of_Hard_Choices
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:4
msgid "Council of Hard Choices"
msgstr "Sunkių sprendimų taryba"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:36
msgid ""
"Kalenz, you have won a great victory! Wesmere is safe. But... for what cause "
"have you invited a dwarf to the elvish council? This is most unusual!"
msgstr ""
"Kalenzai, tu pasiekei didžią pergalę! Vesmera saugi. Bet... Kas tave "
"paskatino pakviesti dvarfą į elfų tarybą? Tai daugiau, nei neįprasta!"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:36
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:66
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/20_Council_Ruling.cfg:51
msgid "Lady Dionli"
msgstr "Ledi Dionli"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:41
msgid ""
"My lords, this is Olurf. He and his dwarves have fought by our side and have "
"well earned a place in this meeting. The war that comes upon us must be met "
"by all in Wesnoth; Elves, Dwarves and Humans."
msgstr ""
"Mano valdovai, tai Olurfas. Jis ir jo dvarfai kovėsi mūsų pusėje ir tikrai "
"užsitarnavo vietą šiame susitikime. Karą, kuris pas mus ateina, privalo "
"pasitikti visi Vesnoto gyventojai. Ir elfai, ir dvarfai, ir žmonės."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:46
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/20_Council_Ruling.cfg:36
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/utils/characters.cfg:303
msgid "El’Isomithir"
msgstr "El’Isomitiras"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:46
#, fuzzy
msgid ""
"Leave the Humans out of this. King Haldric has broken the treaty we signed "
"with him eighteen years ago, and has sent back all our emissaries. When he "
"arrived on our shore he was very humble, but now his arrogance knows no "
"bounds. He believes the Orcs will not dare to fight him."
msgstr ""
"Nevelk čia žmonių. Karalius Haldrikas sulaužė sutartį, kurią pasirašėme su "
"juo prieš vienuolika metų, ir išsiuntė atgal visus mūsų pasiuntinius. Kai "
"jis atvyko į mūsų krantą, buvo labai nuolankus, bet dabar jo arogancija "
"nežino ribų. Jis tiki, kad orkai neišdrįs su juo kautis."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:51
msgid ""
"My lords, the Orcs have been pushed out of Wesmere, but they are far from "
"defeated. We must take the fight to them, recover our lost lands and smash "
"their great horde beyond possibility that it will threaten us again."
msgstr ""
"Mano valdovai, orkai buvo išstumti iš Vesmeros, bet jie toli gražu "
"nenugalėti. Privalome juos užpulti, atgauti savo prarastas žemes ir "
"sunaikinti jų didžiąją ordą, nepaliekant galimybės vėl mums grasinti."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:56
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/20_Council_Ruling.cfg:26
msgid "Legmir"
msgstr "Legmiras"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:56
msgid ""
"Too many elves have died already. To take the war to the Orcs, we would have "
"to risk all our remaining fighters on one throw. And we are not as skilled "
"in fighting outside our forests. We have already shown the Orcs that "
"attacking us is folly; the prudent course would be to rebuild our strength."
msgstr ""
"Jau ir taip žuvo per daug elfų. Pulti orkus reikštų rizikuoti visais mūsų "
"likusiais kariais vienu metu. O dar ir mūsų kariniai sugebėjimai ne tokie "
"aštrūs už gimtųjų miškų ribų. Jau parodėm orkams, kad mus pulti paika. Dabar "
"protinga būtų atgauti jėgas."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:61
msgid ""
"Those of us who follow Kalenz have shown it can be done. We have been "
"fighting ever since we were forced out of our home country, in all kinds of "
"lands. And, we are willing to die in order to defeat foul orcs!"
msgstr ""
"Tie iš mūsų, kurie seką Kalenzą, parodė, kad tai gali būti padaryta. Kovėmės "
"visokiose šalyse nuo pat to laiko, kai buvome jėga išvaryti iš savo gimtojo "
"krašto. Ir mes esame pasiryžę mirti, tam kad nugalėtume bjaurius orkus!"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:66
msgid ""
"Our answer is still no. Prepare our defenses as best you can, but do not "
"renew offensive war. This is the council’s decision."
msgstr ""
"Mūsų atsakymas vis dar yra ne. Paruoškite mūsų įtvirtinimus taip gerai, kaip "
"tik galite, bet neatnaujinkite puolamojo karo. Tai yra tarybos sprendimas."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:70
msgid "Aftermath"
msgstr "Pasekmės"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:71
msgid "After leaving the council, our friends talked in private..."
msgstr "Palikę tarybą, mūsų draugai pasikalbėjo asmeniškai..."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:76
msgid ""
"Perhaps you were wiser than I, Landar. Had we divided our forces, we would "
"not be bound to inaction now."
msgstr ""
"Ko gero, Landarai, žvelgei toliau už mane. Jei nebūtume išskaidę savo "
"pajėgų, dabar nebūtume sukaustyti."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:81
msgid ""
"And our home? How can we free Lintanir without taking the war to the orcs?"
msgstr "O mūsų namai? Kaip išvaduosime Lintanirą, jei ne karu su orkais?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:86
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:62
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:72
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:182
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:212
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/15_The_Treaty.cfg:57
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/15_The_Treaty.cfg:68
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/16_The_Chief_Must_Die.cfg:45
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/16_The_Chief_Must_Die.cfg:55
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/18_Hour_of_Glory.cfg:17
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/18_Hour_of_Glory.cfg:27
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/18_Hour_of_Glory.cfg:37
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/18_Hour_of_Glory.cfg:47
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/18_Hour_of_Glory.cfg:57
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/18_Hour_of_Glory.cfg:67
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/19_Costly_Revenge.cfg:49
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter5/19_Costly_Revenge.cfg:59
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/utils/characters.cfg:105
msgid "Cleodil"
msgstr "Kleodil"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:86
msgid ""
"I too am troubled by the council’s passivity. But it was not our decision to "
"make."
msgstr ""
"Mane taip pat neramina šios tarybos pasyvumas. Bet ne mums priimti šį "
"sprendimą."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:92
msgid ""
"This is madness! The Orcs will but regain their strength and attack again, "
"if we give them the time! We must have some other sort of help. Olurf, can "
"we perhaps make a war-pact with the Dwarves?"
msgstr ""
"Tai beprotybė! Orkai atgaus savo jėgas ir vėl puls, jei duosime jiems laiko! "
"Privalome gauti kažkokios kitokios pagalbos. Olurfai, galbūt galime sudaryti "
"karinę sutartį su dvarfais?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:97
msgid ""
"I dinna’ think it can be, Kalenz. My people are too suspicious of you Elves. "
"But it may be there is something else we can do. I ha’ heard tale of a "
"powerful mage in the mountains who helped our people before. Maybe he will "
"aid us again."
msgstr ""
"Nemanau, kad išdegs, Kalenzai. Mano tautiečiai per daug nepasitiki elfais. "
"Bet galbūt mes galim pagelbėti kuo kitu. Girdėjau porinant apie galingą magą "
"kalnuose, kuris kažkada padėjo mūsų tautai. Gal sutiks padėti ir vėl."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:97
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:107
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:117
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:27
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:137
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/utils/characters.cfg:157
msgid "Olurf"
msgstr "Olurfas"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:102
msgid "And where do we find this mage, if he exists?"
msgstr "Ir kur mums rasti tą magą, jei jis egzistuoja?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:107
msgid ""
"It willna’ be easy. He lives in the mountains of Thoria and he never helps "
"anyone for free. Thoria is very dangerous, especially for elves. Even "
"dwarves and trolls dinna’ go there lightly."
msgstr ""
"Lengva nebus. Jis gyvena Torijos kalnuose ir niekad niekam nepadeda dykai. O "
"Torija labai pavojinga, ypač elfams. Net dvarfai ir troliai ten šiaip sau "
"nelenda."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:112
msgid ""
"I think the Orcs will be in no position to attack us for some time. Maybe we "
"should go see this mage. Olurf, can you take us there?"
msgstr ""
"Manau, kad orkai dar kurį laiką nebus padėtyje, kurioje galėtų mus pulti. "
"Galbūt turėtume eiti pamatyti šį magą. Olurfai, ar galėtum mus ten nuvesti?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:117
msgid "I think I can. But dangerous this will be!"
msgstr "Manau, kad galiu. Bet pavojinga tai bus!"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter2/08_Council_of_Hard_Choices.cfg:122
msgid ""
"Very well. We shall leave our best troops and gold here in case the Orcs "
"attack Wesmere again."
msgstr ""
"Labai gerai. Paliksime čia geriausius mūsų karius ir auksą, tam atvejui, jei "
"orkai vėl užpultų Vesmerą."
#. [scenario]: id=09_Bounty_Hunters
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:3
msgid "Bounty Hunters"
msgstr "Premijos medžiotojai"
#. [scenario]: id=09_Bounty_Hunters
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:9
msgid "Chapter Three: The Book of Crelanu"
msgstr "Trečias skyrius: Krelanu knyga"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:27
msgid ""
"<i>The Legend of Wesmere</i>\n"
"Chapter Three"
msgstr ""
"<i>Vesmeros legenda</i>\n"
"Trečias skyrius"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:33
msgid ""
"Chapter Three\n"
"<i>The Book of Crelanu</i>"
msgstr ""
"Trečias skyrius\n"
"<i>Krelanu knyga</i>"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:38
msgid ""
"Believing that Wesmere’s seeming safety might prove a costly illusion, "
"Kalenz, Landar and Olurf left enough troops and resources to guard it "
"strongly before starting off on the long and dangerous trip to the great "
"mage of Thoria. They would soon find that peril was closer than they had "
"reckoned."
msgstr ""
"Kalenzas, Landaras ir Olurfas numanė, kad Vesmera gali būti ne tokia saugi, "
"kaip atrodo. Už tokią iliuziją tektų brangiai sumokėti, todėl prieš "
"išvykdami į pavojingą kelionę pas didįjį Torijos magą, jie paliko pakankamai "
"pajėgų ir resursų gerai saugoti miestą. Tačiau greitai paaiškės, kad nelaimė "
"buvo arčiau, nei tikėtasi."
#. [side]: type=Saurian Flanker, id=Huurgh
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:133
msgid "Huurgh"
msgstr "Huurghas"
#. [side]: type=Saurian Oracle, id=Shhar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:163
msgid "Shhar"
msgstr "Šharas"
#. [side]
#. [side]: type=Gryphon, id=Gryphon Leader
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:194
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:152
msgid "Creatures"
msgstr "Padarai"
#. [args]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:281
msgid "some experienced warriors"
msgstr "truputį patyrusių karių"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:300
msgid "Kalenz crosses the river"
msgstr "Kalenzas persikelia per upę"
#. [message]: id=Huurgh
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:331
msgid "Yess! It’s the elves who stole our gold! The bounty is mine!"
msgstr "Taiip! Tai elfai, kurie pavogė mūsų auksą! Premija mano!"
#. [message]: id=Shhar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:335
msgid "I saw them first, fool! The bounty is all mine."
msgstr "Aš pamačiau juos pirmas, kvaily! Visa premija yra mano."
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:339
msgid "What are they talking about?"
msgstr "Apie ką jie kalba?"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:343
msgid ""
"It would seem the Saurians put a bounty on our heads for having the "
"effrontery to take our gold back after they stole it. Are you interested?"
msgstr ""
"Regis, ropliai už mūsų galvas paskyrė premiją, nes išdrįsom atsiimti auksą, "
"kurį jie prieš tai iš mūsų pačių ir pavogė. Tavęs nedomina?"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:347
msgid ""
"No, but my axe is interested in some saurian heads! They ha’ been too "
"friendly with the Orcs for my liking!"
msgstr ""
"Ne, bet mano kirvį domina roplių galvos! Jie čia susidraugavo su orkais "
"artimiau, nei man patinka!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:351
msgid ""
"Remember, we are here on a mission. We will fight these saurians if we must, "
"but our mission is to get to Thoria."
msgstr ""
"Atsiminkite, kad čia vykdome užduotį. Kausimės su šitais ropliais, jei mums "
"reikės, bet mūsų užduotis yra patekti į Toriją."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:355
msgid "They are far too numerous to risk battle with. Let’s cross the river!"
msgstr "Jų gerokai per daug, kad veltis į kovą. Kirskime upę!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:359
msgid ""
"We can outrun them in the woods and mountains beyond the north shore. But "
"crossing the river without a bridge? We dwarves know water is a very "
"dangerous thing!"
msgstr ""
"Galime aplenkti juos miškuose ir kalnuose už šiaurinio kranto. Bet keltis "
"per upę be tilto? Mes, dvarfai, žinome, kad vanduo yra labai pavojingas "
"dalykas!"
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:363
msgid ""
"Indeed, this river is, I believe, Arkan-Thoria. There are fell legends about "
"it. Maybe they are but children’s tales... Still, be very careful when you "
"cross it."
msgstr ""
"Iš tiesų, manau, ši upė vadinama Arkan-Torija. Apie ją sklinda piktos "
"legendos. Galbūt jos tik vaikų pasakos... Bet būk labai atsargus, kai per ją "
"kelsiesi."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:367
msgid ""
"You speak my thought, Cleodil. Close in behind me; I’ll guard you from harm "
"myself. Look to your weapons as we cross, all! And be wary."
msgstr ""
"Kalbi mano mintimis, Kleodil. Laikykis už manęs, pats saugosiu tave nuo "
"pavojaus. Visi laikykite paruoštus ginklus! Ir būkit dėmesingi."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:374
msgid ""
"Before Kalenz left the Ka’lian he had ordered $left_behind_kalenz to stay "
"and guard it."
msgstr ""
"Prieš Kalenzui išvykstant, $left_behind_kalenz gavo įsakymą likti ir saugoti "
"Ka’lianą."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:382
msgid ""
"Before Landar left the Ka’lian he had ordered $left_behind_landar to stay "
"and guard it."
msgstr ""
"Prieš Landarui išvykstant, $left_behind_landar gavo įsakymą likti ir saugoti "
"Ka’lianą."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:410
msgid "We made it. Onwards to Thoria!"
msgstr "Pavyko. Pirmyn į Toriją!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:414
msgid "At last!"
msgstr "Pagaliau!"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:418
msgid "We’ll need to settle things with these saurians once and for all!"
msgstr ""
"Reikia sutvarkyti reikalus su šitais ropliais kartą ir visiems laikams!"
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:422
msgid ""
"Hasn’t enough blood been shed? I think we can compose matters with them "
"after the threat of the orcs has been met."
msgstr ""
"Ar nepakankamai pralieta kraujo? Manau galime jų klausimą išspręsti po to, "
"kai susitvarkysime su orkų keliamu pavojumi."
#. [event]: type=Water Serpent, id=Sealurr, type=Cuttle Fish, id=Kallub, type=Water Serpent, id=Scardeep, type=Cuttle Fish, id=Kalimar, type=Cuttle Fish, id=Alkamar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:447
msgid "Sealurr"
msgstr "Sealurr"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:457
msgid "The legends are true! Sea creatures are upon us!"
msgstr "Legendos teisingos! Jūrų padarai mus puola!"
#. [event]: type=Water Serpent, id=Sealurr, type=Cuttle Fish, id=Kallub, type=Water Serpent, id=Scardeep, type=Cuttle Fish, id=Kalimar, type=Cuttle Fish, id=Alkamar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:467
msgid "Kallub"
msgstr "Kallub"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:477
msgid "They are coming at us from all sides!"
msgstr "Jie ateina pas mus iš visų pusių!"
#. [event]: type=Water Serpent, id=Sealurr, type=Cuttle Fish, id=Kallub, type=Water Serpent, id=Scardeep, type=Cuttle Fish, id=Kalimar, type=Cuttle Fish, id=Alkamar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:488
msgid "Scardeep"
msgstr "Giliarandė"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:498
msgid "Watch for the serpent!"
msgstr "Saugokitės gyvatės!"
#. [event]: type=Water Serpent, id=Sealurr, type=Cuttle Fish, id=Kallub, type=Water Serpent, id=Scardeep, type=Cuttle Fish, id=Kalimar, type=Cuttle Fish, id=Alkamar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:508
msgid "Kalimar"
msgstr "Kalimar"
#. [event]: type=Water Serpent, id=Sealurr, type=Cuttle Fish, id=Kallub, type=Water Serpent, id=Scardeep, type=Cuttle Fish, id=Kalimar, type=Cuttle Fish, id=Alkamar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/09_Bounty_Hunters.cfg:525
msgid "Alkamar"
msgstr "Alkamar"
#. [scenario]: id=10_Cliffs_of_Thoria
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:11
msgid "Cliffs of Thoria"
msgstr "Torijos uolos"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:27
msgid ""
"Leaving Arkan-Thoria behind, Kalenz and his band ventured into the dangerous "
"mountains of Thoria..."
msgstr ""
"Palikę Arkan-Toriją užnugary, Kalenzas ir jo kompanija įžengė į "
"pavojinguosius Torijos kalnus..."
#. [side]: type=Troll Warrior, id=Tafrul
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:111
msgid "Tafrul"
msgstr "Tafrulas"
#. [side]: type=Gryphon, id=Gryphon Leader
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:145
msgid "Gryphon Leader"
msgstr "Grifų vadas"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:186
msgid "Reach the signpost with Kalenz"
msgstr "Su Kalenzu pasiekite kelrodį"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:225
msgid "I can hardly see with all that mist around, but I can sense danger."
msgstr "Sunkiai matau su visu tuo rūku aplink, bet jaučiu pavojų."
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:229
msgid ""
"Told ye it would be no picnic excursion, elf-boy. Are ye lily-livered to "
"continue?"
msgstr ""
"Juk sakiau, kad čia bus ne piknikas, elfiūkšti. Bene bus per skystos kinkos?"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:233
msgid ""
"Gentlemen, don’t squabble. We cannot go back now. But be watchful; I don’t "
"like the feel of this country one bit."
msgstr ""
"Ponai, nesikivirčykit. Atgal kelio nėra. Būkit budrūs, man šitas kraštas "
"nekelia nė trupučio pasitikėjimo."
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:237
msgid "I, too, feel we are in great danger."
msgstr "Aš irgi jaučiu, mums gresia didis pavojus."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:241
msgid ""
"Cleodil, stay close to me. If there is anything real behind this aura of "
"dread, likely your keen senses will find it first and I will want to know "
"what you discover immediately."
msgstr ""
"Kleodil, laikykis netoli manęs. Jeigu už šitos siaubo skraistės slypi kas "
"nors tikro, tu tikriausiai pajusi pirmoji. Nedelsiant pranešk man."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:270
msgid "Onwards!"
msgstr "Pirmyn!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:274
msgid "Yer doing pretty well, elf-boy!"
msgstr "Tu laikaisi pakankamai gerai, elfų berniuk!"
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:290
msgid ""
"There is some greasy-looking smoke rising ahead of us! Kalenz... my lord... "
"I feel something terribly wrong is happening!"
msgstr ""
"Priešaky kyla riebiai atrodantys dūmai! Kalenzai... Mano valdove... Jaučiu, "
"kad vyksta kažkas siaubingai blogo!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:294
msgid "Crelanu’s place should be close now, as I remember. Quickly, this way!"
msgstr "Krelanu namai jau turėtų būti arti, kiek pamenu. Greičiau, čionai!"
#. [unit]: type=Yeti, id=Krulg
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:318
msgid "Krulg"
msgstr "Krulgas"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:330
msgid "Watch out!"
msgstr "Saugokis!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:334
msgid "It’s... it’s monstrous!"
msgstr "Jis... jis monstriškas!"
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:338
msgid ""
"I sense no malice in it; we are the interlopers here. Spare it if you can."
msgstr ""
"Nejaučiu jame priešiškumo, mes čia nekviestieji, ne jis. Nelieskite jo, jei "
"įmanoma."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:342
msgid ""
"Do as Cleodil says. We have enemies sufficient without provoking new ones."
msgstr ""
"Darykit kaip sako Kleodil. Turim pakankamai priešų, nereikia provokuoti "
"naujų."
#. [unit]: type=Yeti, id=Tralg
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:358
msgid "Tralg"
msgstr "Tralgas"
#. [unit]: type=Yeti, id=Drolg
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/10_Cliffs_of_Thoria.cfg:377
msgid "Drolg"
msgstr "Drolgas"
#. [scenario]: id=11_Battle_of_the_Book
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:11
msgid "Battle of the Book"
msgstr "Knygos mūšis"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:24
msgid "Quickening their pace, the elves and dwarves raced towards the smoke..."
msgstr "Spartindami žingsnį, elfai ir dvarfai nuskubėjo dūmų link..."
#. [side]: type=Arch Mage, id=Aquagar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:113
msgid "Aquagar"
msgstr "Akvagaras"
#. [side]: type=Elder Mage, id=Crelanu
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:127
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:22
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:32
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:42
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:52
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:67
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:77
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:87
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:97
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:107
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:122
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:132
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:142
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:152
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:162
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:172
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:187
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:197
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:207
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:222
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:237
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:247
msgid "Crelanu"
msgstr "Krelanu"
#. [side]: type=Troll Warrior, id=Trigrul
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:147
msgid "Trigrul"
msgstr "Trigrulas"
#. [message]: id=Crelanu
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:176
msgid ""
"I sense a presence that is not one of Aquagar’s creatures. Who are you, and "
"what is your purpose here?"
msgstr ""
"Jaučiu čia kažkieno esybę ir tamsta neesi Akvagaro būtybė. Kas tu, ir kokiu "
"tikslu čia atkeliavai?"
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:180
msgid ""
"That, I think, must be the mage of which Olurf spoke. But he is not the one "
"I sensed as we approached this place..."
msgstr ""
"Čia, manau, turėtų būti magas, apie kurį pasakojo Olurfas. Bet jis ne tas, "
"kurį jaučiau, kai čia artėjome..."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:184
msgid ""
"I feel the shadow of destiny on my soul. There is something I am fated to do "
"here, but I know not what."
msgstr ""
"Jaučiu, ant mano sielos krinta likimo šešėlis. Šioje vietoje man lemta kažką "
"nuveikti, bet dar nežinau ką."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:188
msgid "If you are the mage Crelanu, we have come to seek your help."
msgstr "Jei tu ir esi magas Krelanu, mes atvykome čia prašyti tavo pagalbos."
#. [message]: id=Crelanu
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:192
msgid ""
"I am Crelanu... but if you want my help you must begin by helping me, for I "
"am besieged here and in no state to aid anyone else."
msgstr ""
"Taip, aš Krelanu... Bet jeigu norite pagalbos, pradžioj padėkite man, nes aš "
"čia apgulty ir visai netinkamoj padėty pagelbėti kam nors kitam."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:196
msgid ""
"Ahhh. A fight! Perhaps this is my fate. Come, Kalenz, let us make a rescue."
msgstr ""
"Aaa. Kova! Tikriausiai tai mano lemtis. Eime, Kalenzai, išgelbėkime jį."
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:209
msgid "Defeat Aquagar"
msgstr "Nugalėkite Akvagarą"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:229
msgid "Death of Crelanu"
msgstr "Krelanu mirtis"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:247
msgid ""
"Looks like your mage friend is in trouble. There is a horde of drakes "
"attacking him!"
msgstr "Atrodo, mūsų draugas magas bėdoje. Jį puola visa orda slibinų!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:251
msgid "Indeed. Before he can aid us, we will have to aid him."
msgstr ""
"Iš tiesų. Mums padėti jis galės tik tokiu atveju, jei mes dabar padėsime jam."
#. [message]: id=Aquagar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:255
msgid "Fools! The book will be mine!"
msgstr "Kvailiai! Knyga bus mano!"
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:259
msgid ""
"There... I sense magic emanating from that stone keep east of the lake. That "
"is where we will find the mage."
msgstr ""
"Štai ten... Jaučiu, kad iš to akmeninio bokšto ežero rytiniame krante "
"sklinda magija. Ten rasime mūsų magą."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:271
msgid ""
"I die, but I will not go unavenged! Cursed will you be Kalenz! You will "
"never find lasting peace in all your years. You will lose your dearest. And "
"you, Crelanu, your book will bring woe on you and haunt all its future "
"owners to their graves! This will be the price for slaying me, Aquagar, "
"great drake wizard of Morogoth."
msgstr ""
"Mirštu, bet neliksiu neatkeršytas! Nešiosi prakeiksmą, Kalenzai! Niekuomet "
"per savo amžių nerasi ilgalaikės ramybės. Prarasi savo artimuosius. Ir tu, "
"Krelanu, tavo knyga atneš tau sielvartą ir vaidensis visiems būsimiems "
"savininkams iki pat jų kapų! Tai bus kaina už mano, Akvagaro, didžio slibinų "
"burtininko iš Morogoto, nužudymą."
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:276
msgid ""
"Some scary fellow this Aquagar thinks he is! Come now, I think Crelanu owes "
"us some drinks."
msgstr ""
"Tas Akvagaras galvoja, kad jis toks visai baisus vyrukas! Eime, regis, "
"Krelanu mums skolingas išgerti."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/11_Battle_of_the_Book.cfg:297
msgid "There goes our last hope!"
msgstr "Ten eina paskutinė mūsų viltis!"
#. [scenario]: id=12_Revelations
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:3
msgid "Revelations"
msgstr "Atskleidimai"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:22
msgid ""
"So you are the ones who defeated Aquagar and his drakes. Olurf, I know you; "
"you were here before when we were both much younger. But Elves never come to "
"Thoria. Yet these are no ordinary times for this land. I know all; I have "
"foreseen this would happen."
msgstr ""
"Taigi jūs esate tie, kurie nugalėjo Akvagarą ir jo slibinus. Olurfai, aš "
"tave pažįstu; tu buvai čia ir anksčiau, kai mes abu buvome daug jaunesni. "
"Bet elfai niekada neateidavo į Toriją. Vis dėlto dabar neįprasti laikai šiai "
"šaliai. Aš viską žinau; aš numačiau, kad taip nutiks."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:27
msgid ""
"This is Kalenz, leader of the elves. I have brought him here to ask for your "
"advice and your aid in dealing with the orcs."
msgstr ""
"Tai Kalenzas, elfų vadas. Aš atvedžiau jį čia paprašyti tavo patarimo ir "
"pagalbos tvarkantis su orkais."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:32
msgid ""
"Elves, you have fought valiantly and have won a great victory at the forest "
"of Wesmere. Yet the forces ranged against you are not yet defeated. Indeed, "
"they grow stronger every day. You contend against destiny. But for the "
"moment you have diverted the orcs’ attention."
msgstr ""
"Elfai, jūs narsiai kovėtės ir laimėjote didžią pergalę Vesmeros miške. Vis "
"dėlto, pajėgos išrikiuotos prieš jus dar nėra nugalėtos. Iš tiesų, jie "
"stiprėja sulig kiekviena diena. Jūs varžotės su lemtimi. Bet šiuo metu jūs "
"atitraukėte orkų dėmesį."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:37
msgid "What do you mean, ‘diverted their attention’?"
msgstr "Ką tuo nori pasakyti, „nukreipėte jų dėmesį“?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:42
msgid ""
"You cannot even imagine it. Why do you suppose orcs came all the way here to "
"attack you?"
msgstr ""
"Tu net įsivaizduoti to negali. Kaip manai kodėl orkai atėjo visą šitą kelią "
"čionai jūsų užpulti?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:47
msgid "Because they are orcs! Look old man, can you help us beat them or not?"
msgstr ""
"Nes jie yra orkai! Žiūrėk, senas žmogau, tu gali mums padėti juos sumušti ar "
"ne?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:52
msgid "You must be Landar. Very brave, but also very brash."
msgstr "Tu turbūt esi Landaras. Labai drąsus, bet taip pat labai įžūlus."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:57
msgid ""
"Landar is brash, but he does speak plainly why we came here. I do not "
"understand what you are talking about, either. Olurf tells me you are very "
"wise, but only help for a price. We will pay any price within our power; "
"just name it."
msgstr ""
"Landaras šiurkštus, bet tiesiai sako ko mes čia atėjom. O ir aš nesuprantu "
"apie ką tu kalbi. Olurfas sako, kad esi labai išmintingas, bet tavo pagalba "
"turi kainą. Sumokėsime tau kiek tik išgalėsime, įvardink kainą."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:62
msgid "Are you saying the orcs attacked us looking for something?"
msgstr "Turi omeny, kad orkai mus užpuolė kažko ieškodami?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:67
msgid "Yes, that is what I am saying."
msgstr "Taip, būtent tai ir sakau."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:72
msgid ""
"It makes sense now. The Saurians were asking about a dastone, and also after "
"we won in Wesmere there was an Orc mumbling something about a dastone..."
msgstr ""
"Dabar supratau. Ropliai ieškojo akmino, taip pat po mūsų pergalės Vesmeroje "
"kažkoks orkas kažką vebleno apie akminą..."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:77
msgid "It’s not a dastone, it’s the stone: They mean the Ruby of Fire..."
msgstr "Ne akminą, o akmenį: jie ieškojo Ugnies rubino..."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:82
msgid "What’s that, and what does it have to do with us?"
msgstr "Kas tai yra, ir ką tai turi bendro su mumis?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:87
msgid ""
"It’s the source of your troubles. It is a very powerful magical artifact. "
"The tyrant Haldric has it, but he has fooled the orcs into believing that "
"the elves are hiding it. But now, they suspect they have been fooled. "
"Haldric and his people will pay for his arrogance."
msgstr ""
"Tai jūsų bėdų šaltinis. Tai labai galingas magiškas artefaktas. Tironas "
"Haldrikas jį turėjo, bet jis apgaule įtikino orkus, kad elfai slepia šį "
"artefaktą. Bet dabar jie įtaria, kad buvo apgauti. Haldrikas ir jo tauta "
"sumokės už jo aroganciją."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:92
msgid ""
"Hmm... You seem to love king Haldric even less than the elf-lords of the "
"Ka’lian do... How do you know all this of him?"
msgstr ""
"Hmm... Atrodo, kad tau karalius Haldrikas patinka dar mažiau, nei Ka’liano "
"elfų valdovams... Iš kur tu visa tai apie jį žinai?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:97
msgid ""
"I once counted Haldric a friend, but he was the one who banished me from "
"Wesnoth. He charged me with trying to steal the Ruby, seeking its power for "
"myself... but the truth is that the Ruby is warping Haldric’s mind, making "
"him ever more surly and suspicious of those he once counted allies. Anyone "
"can wield the Ruby in battle when his anger merges with the fiery nature of "
"the gem, but only a true master of magic, or one who is uncommonly pure in "
"heart, can safely handle it outside of battle. Unshielded, its magical "
"radiance changes Haldric a little every time he comes close to it."
msgstr ""
"Kadaise laikiau Haldriką savo draugu, bet tai jis mane išvarė iš Vesnoto. "
"Apkaltino mane mėginimu pavogti Rubiną, pasisavinti jo galią sau... Bet "
"tiesa ta, kad Rubinas iškreipia Haldriko mintis, daro jį vis arogantiškesniu "
"ir įtarinėjančiu tuos, ką anksčiau vadino vienminčiais. Mūšio lauke Rubiną "
"gali naudoti bet kas, kai jo pyktis susilieja su ugningąją brangakmenio "
"prigimtimi. Bet tik didis magijos meistras arba tikras tyraširdis gali "
"saugiai jį naudoti ne mūšyje. Nepažabota, magiškoji akmens šviesa vis keičia "
"Haldriką kaskart, kai šis prie jo prisiartina."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:102
msgid "So the orcs will, seeking the Ruby, now attack the humans?"
msgstr "Tai orkai, ieškodami rubino, dabar puls žmones?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:107
msgid ""
"Yes. But after they win, your people will be next. And after you, the "
"dwarves."
msgstr "Taip. Bet po to, kai jie laimės, seks jūsų tauta. O po jūsų – dvarfai."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:112
msgid ""
"Don’t worry overmuch about us. It is clear you have troubles of your own."
msgstr "Per daug nesijaudink dėl mūsų. Matau, turi savo bėdų."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:117
msgid ""
"We are grateful for this counsel. But can you help us directly? Is there a "
"way to stop the orcs?"
msgstr ""
"Mes dėkingi už šį patarimą. Bet ar gali mums padėti tiesiogiai? Ar yra koks "
"nors būdas sustabdyti orkus?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:122
msgid ""
"You cannot defeat them with the forces you can now muster. You can only gain "
"time, in the hope that you can use it to grow strong again."
msgstr ""
"Negalite jų nugalėti su tokiomis jėgomis, kokias dabar pajėgiate sukaupti. "
"Dabar galite tik laimėti laiko ir viltis, kad per tą laiką vėl sustiprėsite."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:127
msgid ""
"How? Don’t tell me we had to fight the saurians, cross Arkan-Thoria, contend "
"against the river monsters, and fight trolls and yetis to come here for "
"nothing!"
msgstr ""
"Kaip? Tik nesakyk, kad veltui susirėmėm su ropliais, kirtom Arkan-Toriją, "
"galynėjomės su upės pabaisomis ir kovojom su troliais ir ječiais!"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:132
msgid ""
"You need to kill their Great Chief and make it look like he was murdered by "
"orcs. That way the orcs will start a civil war for succession, for many "
"yearn to take their Great Chief’s place. You will be safe until a new leader "
"arises strong enough to unite them again."
msgstr ""
"Turite nužudyti jų Didįjį Vadą, ir taip, kad atrodytų, kad jį nužudė orkas. "
"Tada tarp orkų kils pilietinis karas dėl valdžios, jos gviešiasi daugelis. "
"Kol neatsiras naujas vadas, pakankamai stiprus, kad juos vėl suvienytų, "
"būsite saugūs."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:137
msgid ""
"Kill an orcish Great Chieftain? But he’s guarded better than a troll hole!"
msgstr "Nužudyti orkų Didįjį vadą? Bet jis saugomas geriau nei Trolių skylė!"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:142
msgid "Indeed, it will not be at all easy. But maybe I can help you..."
msgstr "Išties, tai nebus taip jau lengva. Bet galbūt aš galiu jums padėti..."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:147
msgid "But you want something in return..."
msgstr "Bet tu nori kažko mainais..."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:152
msgid ""
"It is as you say. These drakes were after my book. This book has all the "
"magic and spells I know in it. They are very powerful, but the one enemy "
"they cannot defeat is old age. The knowledge tempts me to prolong my life by "
"evil and dark means... But this is the work of my life and I can no more "
"destroy it than I could slay my own child. Aquagar is slain, but more will "
"come. One of my allies has betrayed me, and now too many know of this book."
msgstr ""
"Taip ir yra. Tie slibinai norėjo mano knygos. Knygoje surašyti visi man "
"žinomi užkeikimai. Jie galingi, bet vienas priešas jiems neįkandamas: "
"senatvė. Žinojimas gundo mane prasiilginti gyvenimą blogio ir tamsos "
"keliais... Bet knyga – mano gyvenimo darbas ir negaliu jos sunaikinti, kaip "
"kad tėvas negalėtų nužudyti atžalos. Akvagaro nebėra, bet ateis kiti. Vienas "
"bendrininkas mane išdavė, ir dabar daugelis žino apie knygą."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:157
msgid "If you come with us, we will protect you..."
msgstr "Jei eisi su mumis, mes tave apginsime..."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:162
msgid ""
"No, my time is done... But the charge I lay on you, Kalenz, is to take my "
"book and keep it from unworthy hands. Find someone to hold it who will not "
"be corrupted by its power. And then find someone worthy not merely to hold "
"it, but to use it!"
msgstr ""
"Ne, mano laikas išseko... Bet tave, Kalenzai, aš įpareigoju paimti mano "
"knygą ir saugoti ją nuo nevertų rankų. Rask ką nors, kas nepalūš nuo jos "
"galios. O paskui rask, kas galėtų ją ne tik saugoti, bet ir naudoti!"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:167
msgid ""
"If your book is as powerful as you say, why not use it against the orcs?"
msgstr ""
"Jei tavo knyga tokia galinga kaip sakai, kodėl mums jos nepanaudojus prieš "
"orkus?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:172
msgid ""
"Because the book is like the Ruby of Fire. Any fool can use the magic in the "
"book, but only a master can vanquish the lust for power that it will bring "
"out in him. He who fails will turn into something like Haldric, or worse..."
msgstr ""
"Nes knyga – kaip Ugnies rubinas. Bet koks kvailys gali pasinaudoti jos "
"magija, bet tik meistras atsispirs valdžios pagundai, kurią ji pažadins. Kam "
"nepasiseks, pavirs kažkuo panašiu į Haldriką, ar dar blogesniu..."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:177
msgid ""
"Cleodil is pure in heart. Perhaps she can guard your book without being "
"corrupted by its secrets..."
msgstr ""
"Kleodil yra tyros širdies. Galbūt ji gali saugoti knygą ir likti nepagadinta "
"jos paslapčių..."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:182
msgid ""
"I am sure all these secrets are far beyond my art. My art is the healing "
"kind and I..."
msgstr ""
"Esu tikra, kad šios paslaptys yra virš mano žinių. Aš moku gydyti ir aš..."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:187
msgid "There is no other option."
msgstr "Nėra kito pasirinkimo."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:192
msgid ""
"Very well, suppose Cleodil accepts the guardianship of your book. How will "
"you then help us slay the orcish Great Chief?"
msgstr ""
"Labai gerai, tarkime, kad Kleodil priims tavo knygos saugojimą. Kaip tu mums "
"padėsi nužudyti orkų Didįjį vadą?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:197
msgid ""
"There is a way, but it will be very dangerous. Two of you must enter the "
"orcish camp by stealth and kill the Great Chief. There is a potion that will "
"make you invisible for some time."
msgstr ""
"Žinau būdą, bet jis labai pavojingas. Du iš jūsų turės paslapčia įsliūkinti "
"į orkų stovyklą ir nužudyti Didįjį vadą. Yra eliksyras, kuriam laikui "
"padarysiantis jus nematomais."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:202
msgid ""
"The elves have legends of such things. I suppose you have this potion, then?"
msgstr ""
"Elfai turi legendas apie tokius daiktus. Spėju, kad tu turi šį eliksyrą?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:207
msgid ""
"Indeed I do, but it is perilous to use. It is made from the eyes of a "
"powerful undead lich. It will make you invisible, but it is likely also to "
"have undesirable effects, some temporary, some permanent!"
msgstr ""
"Išties, turiu, bet jį naudoti pragaištinga. Jis pagamintas iš galingo "
"nemirėlio ličo akių. Jis pavers jus nematomais, bet greičiausiai sukels ir "
"nepageidaujamų poveikių, kai kure bus laikini, kai kurie negrįžtami!"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:212
msgid ""
"No! This is too dark and dangerous! I fear for you, Kalenz! I... would not "
"see you come to harm."
msgstr ""
"Ne! Tai per daug tamsu ir pavojinga! Bijau dėl tavęs, Kalenzai! Aš... "
"Nenoriu, kad tau nutiktų kas negero."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:217
msgid "What undesirable effects?"
msgstr "Kokie nepageidaujami poveikiai?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:222
msgid ""
"Your physical strength will decrease, though in return you will be able to "
"use magic more easily and powerfully. Cleodil will show you. But the real "
"danger will be the touch of the lich’s evil nature stealing through your "
"veins. You will need to fight and master this evil in yourself, else you "
"might slowly turn into a lesser demilich yourself. This is why you must take "
"only a small dose and finish the job quickly. Delay and you will fail in "
"your mission; take too large a dose, and you will become as the lich was."
msgstr ""
"Jūsų fizinė jėga sumažės, bet mainais padidės jūsų gebėjimas išnaudoti "
"magines galias. Kleodil parodys. Bet tikrasis pavojus bus jūsų venomis "
"tekanti piktojo ličo prigimtis. Turėsite kovoti ir nugalėti šį blogį savyje, "
"kitaip lėtai patys virsite pusiau ličais. Todėl reikia išgerti tik nedidelę "
"dozę ir kuo skubiau atlikti darbą. Užtruksite, ir misija žlugs; išgersite "
"per daug, ir pavirsite tokiais, koks buvo ličas."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:227
msgid ""
"It is a dark and desperate course you set before me, but I see no other way; "
"we must stop the orcs. As leader I cannot ask my men to run a risk I will "
"not take myself, so I will be one of the two who will go to kill the Great "
"Chief. But I will not compel anyone else to come with me, not at peril of "
"being overwhelmed from within by evil magic. Does anyone volunteer?"
msgstr ""
"Tamsus ir nuožmus šis kelias, kuriuo siūlai man eiti, bet kito kelio "
"nematau; orkus reikia sustabdyti. Kaip vadas, negaliu prašyti savo vyrų "
"rizikuoti taip, kaip nerizikuočiau pats, todėl būsiu vienas iš tų dviejų, "
"kurie eis nužudyti Didįjį Vadą. Neįkalbinėsiu nė vieno kito eiti su manimi, "
"tik ne gresiant būti sugraužtam piktos magijos iš vidaus. Ar bus savanorių?"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:232
msgid "I will come with you. We shall not fail!"
msgstr "Eisiu su tavimi. Mes neapvilsime!"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:237
msgid "This does not seem the wisest of choices."
msgstr "Neatrodo, kad tai protingiausias iš pasirinkimų."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:242
msgid ""
"Landar may be impetuous, but he is a great fighter and my trusted friend. We "
"should be about our task now, I think. Crelanu, your book will be safe with "
"us. Cleodil will guard it until we find a worthy keeper."
msgstr ""
"Landaras impulsyvus, bet jis puikus kovotojas ir ištikimas mano draugas. "
"Manau, mums laikas būtų pagalvoti apie darbus. Krelanu, tavo knygą mes "
"išsaugosim. Kleodil ja pasirūpins kol surasim jai tinkamą savininką."
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter3/12_Revelations.cfg:247
msgid ""
"Come, I will give you and Landar the potion and show you a safe point to "
"cross the river."
msgstr ""
"Ateikite, aš duosiu tau ir Landarui eliksyro ir parodysiu saugią vietą "
"persikelti per upę."
#. [scenario]: id=13_News_from_the_Front
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:8
msgid "News from the Front"
msgstr "Naujienos iš fronto"
#. [scenario]: id=13_News_from_the_Front
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:13
msgid "Chapter Four: The Alliance"
msgstr "Ketvirtas skyrius: Sąjunga"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:27
msgid ""
"With Crelanu’s book in hand, Kalenz and his band began the long journey "
"south to the Ka’lian..."
msgstr ""
"Rankoje turėdamas Krelanu knygą, Kalenzas kartu su savo bendražygiais "
"pradėjo ilgą kelionę į pietus Ka’liano link..."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:152
msgid ""
"Oh, no, I forgot my dose of Crelanu’s invisibility philter. I’ll go back and "
"get it. I’ll catch up with you later!"
msgstr ""
"O ne, pamiršau savo dozę Krelanu nematomumo eliksyro. Grįšiu pasiimt. Aš jus "
"pasivysiu!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:156
msgid "Maybe some of my dwarves can escort you..."
msgstr "Galbūt keli mano dvarfai galėtų tave palydėti..."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:160
msgid "Go, Landar, but be careful. We need you."
msgstr "Eik, Landarai, bet būk atsargus. Mums tavęs reikia."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:174
msgid ""
"Some weeks later, as Kalenz and his companions were working their way "
"southwards from the high peaks of the Heart Mountains into its foothills..."
msgstr ""
"Po keleto savaičių, Kalenzui ir jo bendražygiams besileidžiant į pietus nuo "
"aukštųjų Šerdies kalnų viršūnių į pakalnes..."
#. [unit]: id=Eonihar, type=Elvish Scout
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:189
msgid "Eonihar"
msgstr "Eoniharas"
#. [message]: id=Eonihar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:199
msgid ""
"At last I have found you, alive and well! We need you back at once! The orcs "
"have attacked the humans."
msgstr ""
"Pagaliau jus radau, sveikus ir gyvus! Grįžkite, mums jūsų skubiai reikia! "
"Orkai užpuolė žmones."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:203
msgid "This means we are safe for the time being, no?"
msgstr "Tai reiškia, kad kol kas esame saugūs, ar ne?"
#. [message]: id=Eonihar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:207
msgid ""
"What’s more, King Haldric is dead. His successor wants to renew the treaty "
"of alliance and has asked for our help."
msgstr ""
"Be to, Karalius Haldrikas yra miręs. Jo įpėdinis nori atnaujinti sąjungos "
"sutartį ir paprašė mūsų pagalbos."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:227
msgid "How convenient! Now they need our help, they come running!"
msgstr "Kaip patogu! Dabar, kai jiems reikia mūsų pagalbos, jie atbėga tekini!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:231
msgid "Landar! You’re back! All is well?"
msgstr "Landarai! Tu grįžai! Viskas gerai?"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:235
msgid "Yes, I have the philter of invisibility."
msgstr "Taip, turiu nematomumo eliksyrą."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:239
msgid ""
"We face a difficult choice. I know humans did not help us when the orcs "
"attacked, but the orcs are everybody’s enemy. When humans fall, we’ll be "
"next."
msgstr ""
"Prieš mus stovi sudėtingas pasirinkimas. Žinau, kad žmonės mums nepadėjo, "
"kai užpuolė orkai, bet orkai yra visų priešai. Kai žmonės kris, ateis mūsų "
"eilė."
#. [message]: id=Eonihar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:243
msgid ""
"The orcish forces are encamped south of the Great River, and have surrounded "
"the fortified human settlement at Tath. The humans are sending all their "
"forces there. We need to decide whether we will help them or not."
msgstr ""
"Orkų pajėgos apsistojo į pietus nuo Didžiosios upės, ir apsupo įtvirtintą "
"žmonių gyvenvietę prie Tato. Žmonės ten siunčia visas savo pajėgas. Turime "
"nuspręsti, padėsime jiems ar ne."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/13_News_from_the_Front.cfg:247
msgid ""
"Go tell the council and the human king that we will be there! Now, let’s "
"hurry!"
msgstr ""
"Eik ir pasakyk tarybai ir žmonių karaliui, kad mes atvyksime! Dabar "
"paskubėkime!"
#. [scenario]: id=14_Human_Alliance
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:3
msgid "Human Alliance"
msgstr "Žmonių sąjunga"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:41
msgid ""
"<i>The Legend of Wesmere</i>\n"
"Chapter Four"
msgstr ""
"<i>Vesmeros legenda</i>\n"
"Ketvirtas skyrius"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:46
msgid ""
"Chapter Four\n"
"<i>The Alliance</i>"
msgstr ""
"Ketvirtas skyrius\n"
"<i>Sąjunga</i>"
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:50
msgid ""
"With the human-elf alliance revived, our heroes hurried to the battlefield..."
msgstr ""
"Atgaivinus žmonių-elfų sąjungą, mūsų herojai nuskubėjo į mūšio lauką..."
#. [unit]: id=Aldar, type=General
#. [part]
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:109
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/15_The_Treaty.cfg:37
msgid "Aldar"
msgstr "Aldaras"
#. [unit]: type=Orcish Warlord, id=Pirror
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:151
msgid "Pirror"
msgstr "Pirroras"
#. [unit]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Grub
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:171
msgid "Tan-Grub"
msgstr "Tan-Grubs"
#. [unit]: type=Great Troll, id=Grol
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:194
msgid "Grol"
msgstr "Grolas"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:252
msgid "Last for the end of turns"
msgstr "Atsilaikykite iki ėjimų pabaigos"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:273
msgid "Death of Aldar"
msgstr "Aldaro mirtis"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:292
msgid "Tremble, orcs! The vengeance of the Elves is upon you!!"
msgstr "Drebėkit, orkai! Jūsų laukia elfų kerštas!!"
#. [message]: id=Aldar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:296
msgid "So it is true! The elves have come to our aid!"
msgstr "Tad tai tiesa! Elfai atėjo mums į pagalbą!"
#. [message]: id=Olurf
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:300
msgid "Hey! Do I look like an elf?"
msgstr "Ei! Ar aš atrodau kaip elfas?"
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:304
msgid "I can scarce believe I am fighting besides these betrayers."
msgstr "Aš negaliu patikėti, kad kaunuosi greta šitų išdavikų."
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:308
msgid "We cannot be choosy about our allies when our need is dire."
msgstr "Tokiu sunkiu metu negalime būti išrankūs sąjungininkams."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:312
msgid "Indeed not. Save your anger for our enemies, Landar."
msgstr "Tikrai taip. Pataupyk savo pyktį mūsų priešams, Landarai."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:316
msgid "I shall. But when our need is not so dire, there must be a reckoning..."
msgstr "Pataupysiu. Bet kai sunkmetis praeis, reikės šį bei tą išsiaiškinti..."
#. [message]: id=Tan-Grub
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:322
msgid ""
"An elven army to the north? And they have dwarves with them? We must defeat "
"them in detail before they combine, which means attacking before our "
"reinforcements arrive. Maybe we can beat the humans before the elves can "
"intervene. Overrun city and castle!"
msgstr ""
"Elfų armija šiaurėje? Ir dvarfai su jais? Reikia nugalėt juos atskirai, kol "
"jie nesusijungė, kas reiškia, kad puolam nesulaukę pastiprinimo. Gal "
"nugalėsim žmones greičiau, nei elfai spės įsikišt. Pulkit miestą ir pilį!"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:327
msgid "The brazen cry of a war-horn is heard in the distance."
msgstr "Tolumoje pasigirdo didingas karo rago stūgsmas."
#. [unit]: id=Aldun, type=Horseman
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:334
msgid "Aldun"
msgstr "Aldunas"
#. [message]: id=Aldun
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:346
msgid ""
"General Aldar has received your message. He asks that you engage the orcish "
"reinforcements from the north, preventing them from joining with their "
"fellows here. Those fresh troops must not be allowed to enter the battle! "
"Our reinforcements should arrive in a few days."
msgstr ""
"Generolas Aldaras gavo jūsų žinią. Jis prašo jūsų užpulti orkų pastiprinimus "
"iš šiaurės ir neleisti jiems prisijungti prie savo bendrų. Negalima leisti "
"toms naujoms pajėgoms įsitraukti į mūšį! Mūsų pastiprinimai turėtų atvykti "
"keleto dienų bėgyje."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:350
msgid ""
"Very well... But have you any word of the elvish troops marching to join us? "
"We are too few to defeat the enemy without them."
msgstr ""
"Labai gerai... Bet ar turit kokių žinių apie elfų dalinius, einančius mums į "
"pagalbą? Mūsų per mažai, kad nugalėtume priešą be pagalbos."
#. [message]: id=Aldun
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:354
msgid "We have no news from the Ka’lian."
msgstr "Neturime jokių žinių iš Ka’liano."
#. [message]: id=Galtrid
#. [message]: role=l3_store
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:359
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:523
msgid "Kalenz! We come to fight beside you!"
msgstr "Kalenzai! Atėjome kautis greta tavęs!"
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:363
msgid ""
"Where is the rest of the elvish army? They were promised and should be here!"
msgstr "Kur likusi elfų kariuomenė? Jie buvo pažadėti ir turėtų būti čia!"
#. [message]: id=Eradion
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:367
msgid ""
"The Great Council has decided it was too risky to send troops here. But some "
"of us dissented and have come to fight beside you."
msgstr ""
"Didžioji taryba nusprendė, kad čia siųsti karius per daug rizikinga. Bet kai "
"kurie iš mūsų nesutiko ir atėjome kautis greta jūsų."
#. [message]: id=Landar
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:371
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:529
msgid ""
"That is well! If the Ka’lian is too fearful or blind to see what is needed, "
"we must do it ourselves."
msgstr ""
"Tai gerai! Jei Ka’lianas per daug bijo ar per aklas, kad matytų ką reikia "
"daryti, teks mums tai padaryti patiems."
#. [message]: id=Cleodil
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:375
msgid "It is not well that we have become so divided as this."
msgstr "Negerai, kad taip susiskaldėm, kaip dabar."
#. [message]: id=Kalenz
#: data/campaigns/Legend_of_Wesmere/scenarios/chapter4/14_Human_Alliance.cfg:379
msgid ""
"No, it is not. But if we do not defeat these orcs here and now our divisions "