The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

2335 lines
62 KiB

# Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
# Translators:
# Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-18 22:27-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-28 23:54+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
"%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
# type: TH
#. type: TH
#: doc/man/wesnoth.6:16
#, no-wrap
msgid "WESNOTH"
msgstr "WESNOTH"
#. type: TH
#: doc/man/wesnoth.6:16 doc/man/wesnothd.6:16
#, no-wrap
msgid "2018"
msgstr "2018"
# type: TH
#. type: TH
#: doc/man/wesnoth.6:16
#, no-wrap
msgid "wesnoth"
msgstr "wesnoth"
# type: TH
#. type: TH
#: doc/man/wesnoth.6:16
#, no-wrap
msgid "Battle for Wesnoth"
msgstr "Mūšis dėl Vesnoto"
# type: SH
#. type: SH
#: doc/man/wesnoth.6:18 doc/man/wesnothd.6:18
#, no-wrap
msgid "NAME"
msgstr "PAVADINIMAS"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:20
msgid "wesnoth - Battle for Wesnoth, a turn-based fantasy strategy game"
msgstr ""
"wesnoth - Mūšis dėl Vesnoto, ėjimais pagrįstas fantastinis strateginis "
"žaidimas"
# type: SH
#. type: SH
#: doc/man/wesnoth.6:21 doc/man/wesnothd.6:24
#, no-wrap
msgid "SYNOPSIS"
msgstr "REZIUMĖ"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:26
msgid "B<wesnoth> [I<OPTIONS>] [I<PATH_TO_DATA>]"
msgstr "B<wesnoth> [I<PARAMETRAI>] [I<KELIAS_IKI_DUOMENŲ>]"
# type: SH
#. type: SH
#: doc/man/wesnoth.6:27 doc/man/wesnothd.6:40
#, no-wrap
msgid "DESCRIPTION"
msgstr "APRAŠYMAS"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:32
msgid "Battle for B<Wesnoth> is a turn-based fantasy strategy game."
msgstr ""
"Mūšis dėl B<Vesnoto> yra ėjimais pagrįstas fantastinis strateginis žaidimas."
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:42
msgid ""
"Defeat all enemy leaders using a well-chosen cadre of troops, taking care to "
"manage your resources of gold and villages. All units have their own "
"strengths and weaknesses; to win, deploy your forces to their best advantage "
"while denying your foes the chance to do the same. As units gain experience, "
"they acquire new abilities and become more powerful. Play in your own "
"language and test your skill against a smart computer opponent, or join "
"Wesnoth's large community of online players. Create your own custom units, "
"scenarios or campaigns, and share them with others."
msgstr ""
"Nugalėkite visus priešų vadus naudodami gerai parinktą karių rinkinį, "
"rūpindamiesi savo aukso ir kaimų resursais. Visi kariai turi savo "
"stipriąsias ir silpnąsias puses; kad nugalėtumėte, pasinaudokite geriausiais "
"savo pajėgų privalumais, neleisdami to paties padaryti priešams. Kariams "
"įgaunant patirties, jie įgyja naujų galimybių ir tampa galingesni. Žaiskite "
"savo gimtąja kalba ir išbandykite savo meistriškumą prieš protingą "
"kompiuterinį priešininką arba prisijunkite prie didelės Vesnoto tinklo "
"žaidėjų bendruomenės. Kurkite savo paties karius, scenarijus ar kampanijas "
"ir dalinkitės jais su kitais."
# type: SH
#. type: SH
#: doc/man/wesnoth.6:43 doc/man/wesnothd.6:45
#, no-wrap
msgid "OPTIONS"
msgstr "PARAMETRAI"
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:45
#, no-wrap
msgid "B<--all-translations>"
msgstr "B<--all-translations>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:49
msgid ""
"Show all translations in the in-game language selection list, even if they "
"are deemed insufficiently complete."
msgstr ""
"Rodo visus vertimus žaidimo kalbų pasirinkimo sąraše, net jei jie "
"nepakankamai pabaigti."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:49
#, no-wrap
msgid "B<--bunzip2>I<\\ infile.bz2>"
msgstr "B<--bunzip2>I<\\ failas.bz2>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:55
msgid ""
"decompresses a file which should be in bzip2 format and stores it without "
"the .bz2 suffix. The I<infile.bz2> will be removed."
msgstr ""
"išspaudžia failą, kuris turi būti bzip2 formatu ir išsaugo jį be .bz2 "
"plėtinio. I<failas.bz2> bus pašalintas."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:55
#, no-wrap
msgid "B<--bzip2>I<\\ infile>"
msgstr "B<--bzip2>I<\\ failas>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:61
msgid ""
"compresses a file in bzip2 format, stores it as I<infile>.bz2 and removes "
"I<infile>."
msgstr ""
"suspaudžia failą bzip2 formatu, išsaugo kaip I<failas>.bz2 ir pašalina "
"I<failas>."
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:61
#, no-wrap
msgid "B<-c[>I<id_campaign>B<],\\ --campaign[>I<=id_campaign>B<]>"
msgstr "B<-c[>I<kampanijos_id>B<],\\ --campaign[>I<=kampanijos_id>B<]>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:66
msgid ""
"goes directly to the campaign with id I<id_campaign>. A selection menu will "
"appear if no id was specified."
msgstr ""
"eina tiesiai į kampaniją, kurios id yra I<kampanijos_id>. Pasirinkimo meniu "
"bus rodomas, jei id nenurodytas."
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:66
#, no-wrap
msgid "B<--campaign-difficulty[>I<=difficulty>B<]>"
msgstr "B<--campaign-difficulty[>I<=sunkumas>B<]>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:70
msgid ""
"The difficulty of the specified campaign (1 to max). If none specified, the "
"campaign difficulty selection widget will appear."
msgstr ""
"Nurodytos kampanijos sudėtingumo lygis (nuo 1 iki maksimalaus). Jei "
"nenurodyta, bus rodomas kampanijos sudėtingumo pasirinkimo dialogas."
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:70
#, no-wrap
msgid "B<--campaign-scenario>I<\\ id_scenario>"
msgstr "B<--campaign-scenario>I<\\ scenarijaus_id>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:73
msgid ""
"The id of the scenario from the specified campaign. The default is the first "
"scenario."
msgstr ""
"Scenarijaus id iš pasirinktos kampanijos. Pirmas scenarijus paleidžiamas "
"pagal nutylėjimą."
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:73
#, no-wrap
msgid "B<--campaign-skip-story>"
msgstr "B<--campaign-skip-story>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:78
msgid "Skip [story] screens and dialog through the end of the B<start> event."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:78
#, no-wrap
msgid "B<--clock>"
msgstr "B<--clock>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:81
msgid "Adds the option to show a clock for testing the drawing timer."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:81
#, no-wrap
msgid "B<--config-dir>I<\\ name>"
msgstr "B<--config-dir>I<\\ pavadinimas>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:85
msgid "Deprecated, use B<--userdata-dir>."
msgstr "Pasenęs, naudokite B<--userdata-dir>."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:85
#, no-wrap
msgid "B<--config-path>"
msgstr "B<--config-path>"
# type: TP
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:89
msgid "Deprecated, use B<--userdata-path>."
msgstr "Pasenęs, naudokite B<--userdata-path>."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:89
#, no-wrap
msgid "B<--core>I<\\ id_core>"
msgstr "B<--core>I<\\ branduolio_id>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:92
msgid "overrides the loaded core with the one whose id is specified."
msgstr ""
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:92
#, no-wrap
msgid "B<--data-dir>I<\\ directory>"
msgstr "B<--data-dir>I<\\ aplankas>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:95
msgid "overrides the data directory with the one specified"
msgstr "naudoja nurodytą duomenų aplanką"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:95
#, no-wrap
msgid "B<--data-path>"
msgstr "B<--data-path>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:98
msgid "prints the path of the data directory and exits."
msgstr "išveda duomenų aplanko kelią ir išeina."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:98
#, no-wrap
msgid "B<-d, --debug>"
msgstr "B<-d, --debug>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:103
msgid ""
"enables additional command mode options in-game (see the wiki page at "
"https://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode for more information about command "
"mode)."
msgstr ""
"įjungia papildomas komandinio režimo opcijas žaidimo metu (daugiau "
"informacijos apie komandinį režimą rasite viki puslapyje šiuo adresu: "
"https://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode)"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:103
#, no-wrap
msgid "B<--debug-lua>"
msgstr "B<--debug-lua>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:106
msgid "enables some Lua debugging mechanisms"
msgstr "įjungia kai kuriuos Lua derinimo mechanizmus"
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:106
#, no-wrap
msgid "B<-D,--diff>I<\\ left-file>B<\\ >I<right-file>"
msgstr "B<-D,--diff>I<\\ kairysis-failas>B<\\ >I<dešinysis failas>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:112
msgid ""
"diffs the two WML files; does not preprocess them first (to do that, run "
"them through B<-p> first). Outputs the diff as DiffWML on standard output or "
"to the file indicated by I<--output>."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:112
#, no-wrap
msgid "B<-e[>I<file>B<],\\ --editor[>I<=file>B<]>"
msgstr "B<-e[>I<failas>B<],\\ --editor[>I<=failas>B<]>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:119
msgid ""
"start the in-game map editor directly. If I<file> is specified, equivalent "
"to B<-l> B<--load>."
msgstr ""
"tiesiogiai paleidžia integruotą žemėlapių redaktorių. Jei nurodytas "
"I<failas>, tai yra ekvivalentu B<-l> B<--load>."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:119
#, no-wrap
msgid "B<--fps>"
msgstr "B<--fps>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:123
msgid ""
"displays the number of frames per second the game is currently running at, "
"in a corner of the screen."
msgstr ""
"ekrano kampe parodo tuo metu veikiančio žaidimo kadrų skaičių per sekundę."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:123
#, no-wrap
msgid "B<-f, --fullscreen>"
msgstr "B<-f, --fullscreen>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:126
msgid "runs the game in full screen mode."
msgstr "paleidžia žaidimą viso ekrano režimu."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:126
#, no-wrap
msgid "B<--gunzip>I<\\ infile.gz>"
msgstr "B<--gunzip>I<\\ failas.gz>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:132
msgid ""
"decompresses a file which should be in gzip format and stores it without "
"the .gz suffix. The I<infile.gz> will be removed."
msgstr ""
"išspaudžia failą, kuris turi būti gzip formatu ir išsaugo jį be .gz "
"plėtinio. I<infile.gz> bus pašalintas."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:132
#, no-wrap
msgid "B<--gzip>I<\\ infile>"
msgstr "B<--gzip>I<\\ failas>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:138
msgid ""
"compresses a file in gzip format, stores it as I<infile>.gz and removes "
"I<infile>."
msgstr ""
"suspaudžia failą gzip formatu, išsaugo kaip I<infile>.gz ir pašalina "
"I<infile>."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:138 doc/man/wesnothd.6:55
#, no-wrap
msgid "B<-h, --help>"
msgstr "B<-h, --help>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:141
msgid ""
"displays a summary of command line options to standard output, and exits."
msgstr ""
"išveda komandinės eilutės parametrų santrauką į standartinį išvedimą ir "
"išeina."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:141
#, no-wrap
msgid "B<-l,\\ --load>I<\\ file>"
msgstr "B<-l,\\ --load>I<\\ failas>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:152
#, fuzzy
msgid ""
"loads the savegame I<file> from the standard save game directory. If the B<-"
"e> or B<--editor> option is used as well, starts the editor with the map "
"from I<file> open. If it is a directory, the editor will start with a load "
"map dialog opened there."
msgstr ""
"įkelia išsaugojimą I<failas> iš standartinio išsaugojimų aplanko. Jei taip "
"pat naudojamas B<-e> arba B<--editor> parametras, paleidžia redaktorių su "
"atvertu iš I<failo> žemėlapiu. Jei tai yra aplankas, žemėlapių redaktorius "
"pasileis su žemėlapių įkėlimo dialogu atvertu ten."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:152
#, no-wrap
msgid "B<-L,\\ --language>I<\\ lang>"
msgstr "B<-L,\\ --language>I<\\ kalba>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:159
msgid ""
"uses language I<lang> (symbol) this session. Example: B<--language "
"ang_GB@latin>"
msgstr ""
"naudoja I<kalbos> (simbolį) šiai sesijai. Pavyzdžiui: B<--language "
"lt_LT@utf8>"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:159 doc/man/wesnothd.6:58
#, no-wrap
msgid "B<--log->I<level>B<=>I<domain1>B<,>I<domain2>B<,>I<...>"
msgstr "B<--log->I<lygis>B<=>I<domenas1>B<,>I<domenas2>B<,>I<...>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:174
msgid ""
"sets the severity level of the log domains. B<all> can be used to match any "
"log domain. Available levels: B<error>,\\ B<warning>,\\ B<info>,\\ B<debug>,"
"\\ B<none>. By default the B<warning> level is used for most domains, but "
"B<deprecation> defaults to B<none> unless combined with the B<-d> option."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:174
#, no-wrap
msgid "B<--log-precise>"
msgstr "B<--log-precise>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:177
msgid "shows the timestamps in log output with more precision."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:177
#, no-wrap
msgid "B<--log-strict>"
msgstr "B<--log-strict>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:183
msgid ""
"sets the strict level of the logger. Any messages sent to log domains of "
"this level or more severe will cause the unit test to fail regardless of the "
"victory result. Only relevant when used with B<-u>."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:183
#, no-wrap
msgid "B<--logdomains[>I<=filter>B<]>"
msgstr "B<--logdomains[>I<=filtras>B<]>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:188
msgid ""
"lists defined log domains (only the ones containing I<filter> if used) and "
"exits"
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:188
#, no-wrap
msgid "B<--max-fps>I<\\ fps>"
msgstr "B<--max-fps>I<\\ fps>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:195
#, fuzzy
msgid ""
"the number of frames per second the game can show, the value should be "
"between B<1> and B<1000>, the default is the monitor's refresh rate."
msgstr ""
"kadrų per sekundę skaičius, kurį gali parodyti žaidimas, vertė turi būti "
"tarp B<1> ir B<1000>, numatyta vertė yra monitoriaus atnaujinimo dažnis."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:195
#, no-wrap
msgid "B<-m, --multiplayer>"
msgstr "B<-m, --multiplayer>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:201
msgid ""
"runs a multiplayer game. There are additional options that can be used "
"together with B<--multiplayer> as explained below."
msgstr ""
"paleidžia daugelio žaidėjų žaidimą. Yra papildomų parametrų, kurie gali būti "
"naudojami kartu su B<--multiplayer>, kaip paaiškinta žemiau."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:201
#, no-wrap
msgid "B<--mp-test>"
msgstr "B<--mp-test>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:204
msgid "load the test mp scenarios."
msgstr "įkelia bandomuosius dž scenarijus."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:204
#, no-wrap
msgid "B<--new-widgets>"
msgstr "B<--new-widgets>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:207
msgid ""
"there is a new WIP widget toolkit, this option enables it. This is very "
"experimental, don't fill bug reports since most are known. Parts of the "
"library are deemed stable and will work without this switch."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:207
#, no-wrap
msgid "B<--nodelay>"
msgstr "B<--nodelay>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:211
msgid ""
"runs the game without any delays for graphic benchmarking. This is "
"automatically enabled by B<--nogui>."
msgstr ""
"paleidžia žaidimą be jokių užlaikymų grafikos testavimui. Tai yra "
"automatiškai įgalinta naudojant B<--nogui>."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:211
#, no-wrap
msgid "B<--noaddons>"
msgstr "B<--noaddons>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:214
msgid "disables loading of user addons."
msgstr "išjungia naudotojo priedų įkėlimą."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:214
#, no-wrap
msgid "B<--nocache>"
msgstr "B<--nocache>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:217
msgid "disables caching of game data."
msgstr "išjungia žaidimo duomenų podėlį."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:217
#, no-wrap
msgid "B<--nogui>"
msgstr "B<--nogui>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:225
msgid ""
"runs the game without the GUI. Only available in combination with B<--"
"multiplayer> or B<--screenshot> or B<--plugin>."
msgstr ""
"paleidžia žaidimą be grafinės aplinkos. Prieinama tik kartu su B<--"
"multiplayer> arba B<--screenshot> arba B<--plugin>."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:225
#, no-wrap
msgid "B<--nomusic>"
msgstr "B<--nomusic>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:228
msgid "runs the game without music."
msgstr "paleidžia žaidimą be muzikos."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:228
#, no-wrap
msgid "B<--noreplaycheck>"
msgstr "B<--noreplaycheck>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:232
msgid ""
"don't try to validate replay of unit test. Only relevant when used with B<-"
"u>."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:232
#, no-wrap
msgid "B<--nosound>"
msgstr "B<--nosound>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:235
msgid "runs the game without sounds and music."
msgstr "paleidžia žaidimą be garsų ir muzikos."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:235
#, no-wrap
msgid "B<--output>I<\\ file>"
msgstr "B<--output>I<\\ failas>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:238
msgid "output to the specified file. Applicable to diffing operations."
msgstr "įrašo į nurodytą failą. Taikoma su skirtumų radimo operacijomis."
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:238
#, no-wrap
msgid "B<--password>I<\\ password>"
msgstr "B<--password>I<\\ slaptažodis>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:243
msgid ""
"uses I<password> when connecting to a server, ignoring other preferences. "
"Unsafe."
msgstr ""
"naudoja I<slaptažodį> jungiantis prie serverio, nepaisant kitų nustatymų. "
"Nesaugu."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:243
#, no-wrap
msgid "B<--plugin>I<\\ script>"
msgstr "B<--plugin>I<\\ skriptas>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:250
msgid ""
"(experimental) load a I<script> which defines a Wesnoth plugin. Similar to "
"B<--script>, but Lua file should return a function which will be run as a "
"coroutine and periodically woken up with updates."
msgstr ""
"(eksperimentinis) įkelia I<skriptą>, kuris aprašo Vesnoto priedą. Panašu į "
"B<--script>, bet Lua failas turi grąžinti funkciją, kuri bus paleista kaip "
"korutina ir periodiškai pažadinta su atnaujinimais."
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:250
#, no-wrap
msgid "B<-P,--patch>I<\\ base-file>B<\\ >I<patch-file>"
msgstr "B<-P,--patch>I<\\ bazinis-failas>B<\\ >I<pataisos-failas>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:255
msgid ""
"applies a DiffWML patch to a WML file; does not preprocess either of the "
"files. Outputs the patched WML to standard output or to the file indicated "
"by I<--output>."
msgstr ""
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:255
#, no-wrap
msgid "B<-p,\\ --preprocess>I<\\ source-file/folder>B<\\ >I<target-directory>"
msgstr "B<-p,\\ --preprocess>I<\\ šaltinio failas/aplankas>B<\\ >I<išvesties-aplankas>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:265
msgid ""
"preprocesses a specified file/folder. For each file(s) a plain .cfg file and "
"a processed .cfg file will be written in specified target directory. If a "
"folder is specified, it will be preprocessed recursively based on the known "
"preprocessor rules. The common macros from the \"data/core/macros\" "
"directory will be preprocessed before the specified resources. Example: B<-"
"p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/result.> For details regarding the "
"preprocessor visit: https://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-"
"line_preprocessor."
msgstr ""
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:265
#, no-wrap
msgid "B<--preprocess-defines=>I<DEFINE1>B<,>I<DEFINE2>B<,>I<...>"
msgstr "B<--preprocess-defines=>I<APIBRĖŽIMAS1>B<,>I<APIBRĖŽIMAS2>B<,>I<...>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:272
msgid ""
"comma separated list of defines to be used by the B<--preprocess> command. "
"If B<SKIP_CORE> is in the define list the \"data/core\" directory won't be "
"preprocessed."
msgstr ""
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:272
#, no-wrap
msgid "B<--preprocess-input-macros>I<\\ source-file>"
msgstr "B<--preprocess-input-macros>I<\\ šaltinio failas>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:279
msgid ""
"used only by the B<--preprocess> command. Specifies a file that contains "
"B<[preproc_define]>s to be included before preprocessing."
msgstr ""
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:279
#, no-wrap
msgid "B<--preprocess-output-macros[>I<=target-file>B<]>"
msgstr "B<--preprocess-output-macros[>I<=išvesties failas>B<]>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:290
msgid ""
"used only by the B<--preprocess> command. Will output all preprocessed "
"macros in the target file. If the file is not specified the output will be "
"file '_MACROS_.cfg' in the target directory of preprocess's command. The "
"output file can be passed to B<--preprocess-input-macros>. This switch "
"should be typed before the B<--preprocess> command."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:290
#, no-wrap
msgid "B<-r\\ >I<X>B<x>I<Y>B<,\\ --resolution\\ >I<X>B<x>I<Y>"
msgstr "B<-r\\ >I<X>B<x>I<Y>B<,\\ --resolution\\ >I<X>B<x>I<Y>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:295
msgid "sets the screen resolution. Example: B<-r> B<800x600>."
msgstr "nustato ekrano raišką. Pavyzdžiui: B<-r> B<800x600>."
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:295
#, no-wrap
msgid "B<--render-image>I<\\ image>B<\\ >I<output>"
msgstr "B<--render-image>I<\\ paveikslėlis>B<\\ >I<išvestis>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:298
msgid ""
"takes a valid wesnoth 'image path string' with image path functions, and "
"outputs to a .png file. Image path functions are documented at https://wiki."
"wesnoth.org/ImagePathFunctionWML."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:298
#, no-wrap
msgid "B<-R,\\ --report>"
msgstr "B<-R,\\ --report>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:301
msgid ""
"initializes game directories, prints build information suitable for use in "
"bug reports, and exits."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:301
#, no-wrap
msgid "B<--rng-seed>I<\\ number>"
msgstr "B<--rng-seed>I<\\ skaičius>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:308
msgid ""
"seeds the random number generator with I<number>. Example: B<--rng-seed> "
"B<0>."
msgstr ""
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:308
#, no-wrap
msgid "B<--screenshot>I<\\ map>B<\\ >I<output>"
msgstr "B<--screenshot>I<\\ žemėlapis>B<\\ >I<išvestis>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:315
msgid ""
"saves a screenshot of I<map> to I<output> without initializing a screen."
msgstr "nepaleidžiant ekrano išsaugo I<žemėlapio> ekranvaizdį į I<išvestį>."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:315
#, no-wrap
msgid "B<--script>I<\\ file>"
msgstr "B<--script>I<\\ failas>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:320
msgid "(experimental) I<file> containing a Lua script to control the client."
msgstr "(eksperimentinis) I<failas> su Lua skriptu kliento valdymui."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:320
#, no-wrap
msgid "B<-s[>I<host>B<],\\ --server[>I<=host>B<]>"
msgstr "B<-s[>I<mazgas>B<],\\ --server[>I<=mazgas>B<]>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:325
msgid ""
"connects to the specified host if any, otherwise connect to the first server "
"in preferences. Example: B<--server> B<server.wesnoth.org>."
msgstr ""
"jungiasi prie nurodyto kompiuterio, jei kas nurodyta; jeigu ne, jungiasi "
"prie pirmo serverio, rasto nuostatose. Pavyzdys: B<--server> B<server.wenoth."
"org>."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:325
#, no-wrap
msgid "B<--showgui>"
msgstr "B<--showgui>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:329
msgid "runs the game with the GUI, overriding any implicit B<--nogui>."
msgstr ""
"paleidžia žaidimą su grafine aplinka, ignoruojant bet kokį pagal nutylėjimą "
"pridėtą B<--nogui>."
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:329
#, no-wrap
msgid "B<--strict-validation>"
msgstr "B<--strict-validation>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:332
msgid "validation errors are treated as fatal errors."
msgstr "patvirtinimo klaidos laikomos lemtingomis."
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:332
#, no-wrap
msgid "B<-t[>I<scenario_id>B<],\\ --test[>I<=scenario_id>B<]>"
msgstr "B<-t[>I<scenarijaus_id>B<],\\ --test[>I<=scenarijaus_id>B<]>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:344
msgid ""
"runs the game in a small test scenario. The scenario should be one defined "
"with a B<[test]> WML tag. The default is B<test>. A demonstration of the "
"B<[micro_ai]> feature can be started with B<micro_ai_test>. Implies B<--"
"nogui>."
msgstr ""
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:344
#, no-wrap
msgid "B<--translations-over>I<\\ percent>"
msgstr "B<--translations-over>I<\\ procentai>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:350
msgid ""
"Set the standard for deeming a translation is complete enough to show in the "
"in-game language list to I<percent>. Valid values are 0 to 100."
msgstr ""
"Vertimai laikomi pakankamai baigtais, kad būtų rodomi žaidimo kalbų "
"pasirinkimo sąraše, jei išversta bent I<procentų>. Vertė nuo 0 iki 100."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:350
#, no-wrap
msgid "B<-u,\\ --unit>I<\\ scenario-id>"
msgstr "B<-u,\\ --unit>I<\\ scenarijaus-id>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:354
#, fuzzy
msgid "runs the specified test scenario as a unit test. Implies B<--nogui>."
msgstr "paleidžia nurodytą bandomąjį scenarijų. "
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:354
#, no-wrap
msgid "B<--unsafe-scripts>"
msgstr "B<--unsafe-scripts>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:359
msgid ""
"makes the B<package> package available to lua scripts, so that they can load "
"arbitrary packages. Do not do this with untrusted scripts! This action gives "
"lua the same permissions as the wesnoth executable."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:359
#, no-wrap
msgid "B<-S,--use-schema>I<\\ path>"
msgstr "B<-S,--use-schema>I<\\ kelias>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:363
msgid "sets the WML schema for use with B<-V,--validate>."
msgstr "nustato WML schemą naudojamą su B<-V,--validate>."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:363
#, no-wrap
msgid "B<--userconfig-dir>I<\\ name>"
msgstr "B<--userconfig-dir>I<\\ pavadinimas>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:374
msgid ""
"sets the user configuration directory to I<name> under $HOME or \"My "
"Documents\\eMy Games\" for windows. You can also specify an absolute path "
"for the configuration directory outside the $HOME or \"My Documents\\eMy "
"Games\". On Windows it is also possible to specify a directory relative to "
"the process working directory by using path starting with \".\\e\" or \"..\\e"
"\". Under X11 this defaults to $XDG_CONFIG_HOME or $HOME/.config/wesnoth, "
"on other systems to the userdata path."
msgstr ""
"nustato naudotojo konfigūracijos aplanką į I<pavadinimas> esantį $HOME arba "
"„Mano dokumentai\\eMano žaidimai“ Windows sistemoje. Taip pat galite "
"nurodyti pilną kelią iki konfigūracijos aplanko, jeigu jis nėra $HOME ar "
"„Mano dokumentai\\eMano žaidimai“ aplankuose. Windows sistemoje taip pat "
"galima nurodyti aplanką santykinai nuo proceso darbinio aplanko naudojant „."
"\\e“ arba „..\\e“. X11 sistemoje numatytas kelias yra $XDG_CONFIG_HOME arba "
"$HOME/.config/wesnoth, kitose sistemose – naudotojo duomenų kelias."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:374
#, no-wrap
msgid "B<--userconfig-path>"
msgstr "B<--userconfig-path>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:377
msgid "prints the path of the user configuration directory and exits."
msgstr "išveda naudotojo konfigūracijos aplanko kelią ir išeina."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:377
#, no-wrap
msgid "B<--userdata-dir>I<\\ name>"
msgstr "B<--userdata-dir>I<\\ pavadinimas>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:386
msgid ""
"sets the userdata directory to I<name> under $HOME or \"My Documents\\eMy "
"Games\" for windows. You can also specify an absolute path for the userdata "
"directory outside the $HOME or \"My Documents\\eMy Games\". On Windows it is "
"also possible to specify a directory relative to the process working "
"directory by using path starting with \".\\e\" or \"..\\e\"."
msgstr ""
"nustato naudotojo duomenų aplanką į I<name> esantį $HOME arba „Mano "
"dokumentai\\eMano žaidimai“ Windows sistemoje. Taip pat galite nurodyti "
"pilną kelią iki duomenų aplanko, jeigu jis nėra $HOME ar „Mano dokumentai"
"\\eMano žaidimai“ aplankuose. Windows sistemoje taip pat galima nurodyti "
"aplanką santykinai nuo proceso darbinio aplanko naudojant „.\\e“ arba „.."
"\\e“."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:386
#, no-wrap
msgid "B<--userdata-path>"
msgstr "B<--userdata-path>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:389
msgid "prints the path of the userdata directory and exits."
msgstr "išveda naudotojo duomenų aplanko kelią ir išeina."
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:389
#, no-wrap
msgid "B<--username>I<\\ username>"
msgstr "B<--username>I<\\ naudotojo vardas>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:394
msgid ""
"uses I<username> when connecting to a server, ignoring other preferences."
msgstr ""
"naudoja I<naudojo vardą> jungiantis prie serverio, nepaisant kitų nustatymų."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:394
#, no-wrap
msgid "B<--validate>I<\\ path>"
msgstr "B<--validate>I<\\ kelias>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:397
msgid "validates a file against the WML schema."
msgstr "patikriną failą pagal WML schemą."
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:397
#, no-wrap
msgid "B<--validate-addon>I<\\ addon_id>"
msgstr "B<--validate-addon>I<\\ priedo_id>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:400
msgid "validates the WML of the given addon as you play."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:400
#, no-wrap
msgid "B<--validate-core>"
msgstr "B<--validate-core>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:403
msgid "validates the core WML as you play."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:403
#, no-wrap
msgid "B<--validate-schema \\ path>"
msgstr "B<--validate-schema \\ kelias>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:406
msgid "validates a file as a WML schema."
msgstr "patikrina ar failas atitinka WML schemą."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:406
#, no-wrap
msgid "B<--validcache>"
msgstr "B<--validcache>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:409
msgid "assumes that the cache is valid. (dangerous)"
msgstr "daro prielaidą, kad podėlis yra tinkamas. (pavojinga)"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:409
#, no-wrap
msgid "B<-v, --version>"
msgstr "B<-v, --version>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:412
msgid "shows the version number and exits."
msgstr "parodo versijos numerį ir išsijungia."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:412
#, no-wrap
msgid "B<-w, --windowed>"
msgstr "B<-w, --windowed>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:415
msgid "runs the game in windowed mode."
msgstr "paleidžia žaidimą lango režimu."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:415
#, no-wrap
msgid "B<--with-replay>"
msgstr "B<--with-replay>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:420
msgid "replays the game loaded with the B<--load> option."
msgstr "pakartoja žaidimą įkeltą su B<--load> parinktimi."
# type: SH
#. type: SH
#: doc/man/wesnoth.6:421
#, no-wrap
msgid "Options for --multiplayer"
msgstr "--multiplayer parinktys"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:428
msgid ""
"The side-specific multiplayer options are marked with I<number>. I<number> "
"has to be replaced by a side number. It usually is 1 or 2 but depends on the "
"number of players possible in the chosen scenario."
msgstr ""
"Daugelio žaidėjų opcijos, skirtos kažkuriai vienai pusei, žymimos "
"I<numeriu>. I<numerį> pakeiskite tikruoju žaidėjo numeriu. Dažniausiai tai "
"bus 1 arba 2, bet gali būti ir daugiau, priklausomai nuo galimo žaidėjų "
"skaičiaus scenarijuje."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:428
#, no-wrap
msgid "B<--ai-config>I<\\ number>B<:>I<value>"
msgstr "B<--ai-config>I<\\ numeris>B<:>I<vertė>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:431
msgid ""
"selects a configuration file to load for the AI controller for this side."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:431
#, no-wrap
msgid "B<--algorithm>I<\\ number>B<:>I<value>"
msgstr "B<--algorithm>I<\\ numeris>B<:>I<vertė>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:441
msgid ""
"selects a non-standard algorithm to be used by the AI controller for this "
"side. The algorithm is defined by an B<[ai]> tag, which can be a core one "
"either in \"data/ai/ais\" or \"data/ai/dev\" or an algorithm defined by an "
"addon. Available values include: B<idle_ai> and B<experimental_ai>."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:441
#, no-wrap
msgid "B<--controller>I<\\ number>B<:>I<value>"
msgstr "B<--controller>I<\\ numeris>B<:>I<vertė>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:448
msgid ""
"selects the controller for this side. Available values: B<human>, B<ai> and "
"B<null>."
msgstr ""
"parenka valdiklį šiai pusei. Galimos vertės: B<human>, B<ai> arba B<null>."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:448
#, no-wrap
msgid "B<--era>I<\\ value>"
msgstr "B<--era>I<\\ vertė>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:455
msgid ""
"use this option to play in the selected era instead of the B<Default> era. "
"The era is chosen by an id. Eras are described in the B<data/multiplayer/"
"eras.cfg> file."
msgstr ""
"naudokite šią parinktį, kad žaistumėte pasirinktoje eroje vietoj "
"B<Numatytos> eros. Era yra parenkama pagal id. Eros aprašytos B<data/"
"multiplayer/eras.cfg> faile."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:455
#, no-wrap
msgid "B<--exit-at-end>"
msgstr "B<--exit-at-end>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:459
msgid ""
"exits once the scenario is over, without displaying victory/defeat dialog "
"which normally requires the user to click End Scenario. This is also used "
"for scriptable benchmarking."
msgstr ""
"išeina pasibaigus scenarijui nerodant pergalės/pralaimėjimo dialogo, kuris "
"paprastai reikalauja naudotojui nuspausti Baigti scenarijų. Tai taip pat "
"naudojama automatiniam testavimui."
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:459
#, no-wrap
msgid "B<--ignore-map-settings>"
msgstr "B<--ignore-map-settings>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:462
msgid "do not use map settings, use default values instead."
msgstr "nenaudoti žemėlapio nustatymų, vietoj to naudoti numatytus nustatymus."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:462
#, no-wrap
msgid "B<--label>I<\\ label>"
msgstr "B<--label>I<\\ žymė>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:467
msgid "sets the I<label> for AIs."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:467
#, no-wrap
msgid "B<--multiplayer-repeat>I<\\ value>"
msgstr "B<--multiplayer-repeat>I<\\ vertė>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:474
msgid ""
"repeats a multiplayer game I<value> times. Best to use with B<--nogui> for "
"scriptable benchmarking."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:474
#, no-wrap
msgid "B<--parm>I<\\ number>B<:>I<name>B<:>I<value>"
msgstr "B<--parm>I<\\ numeris>B<:>I<pavadinimas>B<:>I<vertė>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:483
msgid ""
"sets additional parameters for this side. This parameter depends on the "
"options used with B<--controller> and B<--algorithm>. It should only be "
"useful for people designing their own AI. (not yet documented completely)"
msgstr ""
"nustato papildomus šios pusės parametrus. Šis parametras priklauso nuo "
"opcijų, panaudotų su B<--controller> ir B<--algorithm>. Jis turėtų būti "
"naudingas tik žmonėms, kuriantiems nuosavą DI. (dar pilnai nedokumentuota)"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:483
#, no-wrap
msgid "B<--scenario>I<\\ value>"
msgstr "B<--scenario>I<\\ vertė>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:487
msgid ""
"selects a multiplayer scenario by id. The default scenario id is "
"B<multiplayer_The_Freelands>."
msgstr ""
"parenka kelių žaidėjų scenarijų pagal id. Numatytas scenarijaus id yra "
"B<multiplayer_The_Freelands>."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:487
#, no-wrap
msgid "B<--side>I<\\ number>B<:>I<value>"
msgstr "B<--side>I<\\ numeris>B<:>I<vertė>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:492
msgid ""
"selects a faction of the current era for this side. The faction is chosen by "
"an id. Factions are described in the data/multiplayer.cfg file."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnoth.6:492
#, no-wrap
msgid "B<--turns>I<\\ value>"
msgstr "B<--turns>I<\\ vertė>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:495
msgid ""
"sets the number of turns for the chosen scenario. By default no turn limit "
"is set."
msgstr ""
"nustato ėjimų skaičių pasirinktam scenarijui. Pagal nutylėjimą ėjimų "
"skaičius neapribotas."
#. type: SH
#: doc/man/wesnoth.6:496 doc/man/wesnothd.6:259
#, no-wrap
msgid "EXIT STATUS"
msgstr "IŠĖJIMO BŪSENA"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:501
msgid ""
"Normal exit status is 0. An exit status of 1 indicates an (SDL, video, "
"fonts, etc) initialization error. An exit status of 2 indicates an error "
"with the command line options."
msgstr ""
"Normali išėjimo būsena yra 0. Išėjimo būsena lygi 1 nurodo (SDL, video, "
"šriftų ir t.t.) paleidimo klaidą. Išėjimo būsena lygi 2 nurodo klaidą "
"komandinės eilutės parametruose."
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:511
msgid ""
"When running unit tests (withB<\\ -u>), the exit status is different. An "
"exit status of 0 indicates that the test passed, and 1 indicates that the "
"test failed. An exit status of 3 indicates that the test passed, but "
"produced an invalid replay file. An exit status of 4 indicates that the test "
"passed, but the replay produced errors. These latter two are only returned "
"if B<--noreplaycheck> is not passed."
msgstr ""
# type: SH
#. type: SH
#: doc/man/wesnoth.6:512 doc/man/wesnothd.6:263
#, no-wrap
msgid "AUTHOR"
msgstr "AUTORIUS"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:515
msgid "Written by David White E<lt>davidnwhite@verizon.netE<gt>."
msgstr "Parašė David White E<lt>davidnwhite@verizon.netE<gt>."
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:517
msgid ""
"Edited by Nils Kneuper E<lt>crazy-ivanovic@gmx.netE<gt>, ott E<lt>ott@gaon."
"netE<gt> and Soliton E<lt>soliton.de@gmail.comE<gt>."
msgstr ""
"Redagavo Nils Kneuper E<lt>crazy-ivanovic@gmx.netE<gt>, ott E<lt>ott@gaon."
"netE<gt> ir Soliton E<lt>soliton.de@gmail.comE<gt>."
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:519
msgid ""
"This manual page was originally written by Cyril Bouthors "
"E<lt>cyril@bouthors.orgE<gt>."
msgstr ""
"Šį dokumentacijos puslapį iš pradžių parašė Cyril Bouthors "
"E<lt>cyril@bouthors.orgE<gt>."
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:521 doc/man/wesnothd.6:270
msgid "Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/"
msgstr "Aplankykite oficialų puslapį: https://www.wesnoth.org/"
# type: SH
#. type: SH
#: doc/man/wesnoth.6:522 doc/man/wesnothd.6:271
#, no-wrap
msgid "COPYRIGHT"
msgstr "COPYRIGHT"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:525 doc/man/wesnothd.6:274
msgid "Copyright \\(co 2003-2018 David White E<lt>davidnwhite@verizon.netE<gt>"
msgstr ""
"Copyright \\(co 2003-2018 David White E<lt>davidnwhite@verizon.netE<gt>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnoth.6:528 doc/man/wesnothd.6:277
msgid ""
"This is Free Software; this software is licensed under the GPL version 2, as "
"published by the Free Software Foundation. There is NO warranty; not even "
"for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."
msgstr ""
"Tai yra laisva programa; ši programa licencijuota Free Software Foundation "
"(Laisvos programinės įrangos fondo) paskelbta GPL 2 versija. Nėra JOKIOS "
"garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS."
# type: SH
#. type: SH
#: doc/man/wesnoth.6:529 doc/man/wesnothd.6:278
#, no-wrap
msgid "SEE ALSO"
msgstr "TAIP PAT ŽIŪRĖKITE"
# type: TH
#. This program is free software; you can redistribute it and/or modify
#. it under the terms of the GNU General Public License as published by
#. the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#. (at your option) any later version.
#. This program is distributed in the hope that it will be useful,
#. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
#. GNU General Public License for more details.
#. You should have received a copy of the GNU General Public License
#. along with this program; if not, write to the Free Software
#. Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:15
msgid "B<wesnothd>(6)"
msgstr "B<wesnothd>(6)"
# type: TH
#. type: TH
#: doc/man/wesnothd.6:16
#, no-wrap
msgid "WESNOTHD"
msgstr "WESNOTHD"
# type: TH
#. type: TH
#: doc/man/wesnothd.6:16
#, no-wrap
msgid "wesnothd"
msgstr "wesnothd"
# type: TH
#. type: TH
#: doc/man/wesnothd.6:16
#, no-wrap
msgid "Battle for Wesnoth multiplayer network daemon"
msgstr "Mūšio dėl Vesnoto daugelio žaidėjų žaidimo tinklo demonas"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:23
msgid "wesnothd - Battle for B<Wesnoth> multiplayer network daemon"
msgstr ""
"wesnothd - Mūšio dėl B<Vesnoto> daugelio žaidėjų žaidimo tinklo demonas"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:36
msgid ""
"B<wesnothd> [\\|B<-dv>\\|] [\\|B<-c> I<path>\\|] [\\|B<-p> I<port>\\|] [\\|"
"B<-t> I<number>\\|] [\\|B<-T> I<number>\\|]"
msgstr ""
"B<wesnothd> [\\|B<-dv>\\|] [\\|B<-c> I<kelias>\\|] [\\|B<-p> I<prievadas>"
"\\|] [\\|B<-t> I<skaičius>\\|] [\\|B<-T> I<skaičius>\\|]"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:39
msgid "B<wesnothd> B<-V>"
msgstr "B<wesnothd> B<-V>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:44
msgid ""
"Manages Battle for Wesnoth multiplayer games. See https://www.wesnoth.org/"
"wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via the "
"wesnoth client (/query ...) or the fifo."
msgstr ""
"Tvarko Mūšio dėl Vesnoto daugelio žaidėjų žaidimus. Žiūrėkite https://www."
"wesnoth.org/wiki/ServerAdministration kurias komandas priima serveris iš "
"wesnoth kliento (/query ...) arba per fifo."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:47
#, no-wrap
msgid "B<-c\\ >I<path>B<,\\ --config>I<\\ path>"
msgstr "B<-c\\ >I<kelias>B<,\\ --config>I<\\ kelias>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:52
msgid ""
"tells wesnothd where to find the config file to use. See the section "
"B<SERVER CONFIG> below for the syntax. You can reload the config with "
"sending SIGHUP to the server process."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:52
#, no-wrap
msgid "B<-d, --daemon>"
msgstr "B<-d, --daemon>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:55
msgid "runs wesnothd as a daemon."
msgstr "paleidžia wesnothd kaip demoną."
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:58
msgid "tells you what the command line options do."
msgstr "pasako Jums, ką daro komandinės eilutės parametrai."
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:72
msgid ""
"sets the severity level of the log domains. B<all> can be used to match any "
"log domain. Available levels: B<error>,\\ B<warning>,\\ B<info>,\\ "
"B<debug>. By default the B<error> level is used and the B<info> level for "
"the B<server> domain."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:72
#, no-wrap
msgid "B<-p\\ >I<port>B<,\\ --port>I<\\ port>"
msgstr "B<-p\\ >I<prievadas>B<,\\ --port>I<\\ prievadas>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:77
msgid ""
"binds the server to the specified port. If no port is specified, port "
"B<15000> will be used."
msgstr ""
"susieja serverį su nurodytu prievadu. Jeigu prievadas nenurodytas, tai bus "
"naudojamas B<15000> prievadas."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:77
#, no-wrap
msgid "B<-t\\ >I<number>B<,\\ --threads>I<\\ number>"
msgstr "B<-t\\ >I<skaičius>B<,\\ --threads>I<\\ skaičius>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:81
msgid ""
"sets the maximum number of waiting worker threads for network I/O to n "
"(default: B<5>,\\ max:\\ B<30>)."
msgstr ""
"nustato didžiausią laukiančių darbinių tinklo Į/I gijų skaičių į n "
"(numatyta: B<5>),\\ daugiausiai:\\ B<30>)."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:81
#, no-wrap
msgid "B<-T\\ >I<number>B<,\\ --max-threads>I<\\ number>"
msgstr "B<-T\\ >I<skaičius>B<,\\ --max-threads>I<\\ skaičius>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:88
msgid ""
"sets the maximum number of worker threads that will be created. If set to "
"B<0> there will be no limit (default: B<0>)."
msgstr ""
"nustato maksimalų darbinių gijų, kurios bus sukurtos, skaičių. Jei nustatyta "
"B<0>, tai nebus jokių apribojimų (numatyta: B<0>)."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:88
#, no-wrap
msgid "B<-V, --version>"
msgstr "B<-V, --version>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:91
msgid "shows version number and exits."
msgstr "parodo versijos numerį ir išsijungia."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:91
#, no-wrap
msgid "B<-v, --verbose>"
msgstr "B<-v, --verbose>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:94
msgid "turns debug logging on."
msgstr "įjungia derinimo režimo išvestį."
# type: SH
#. type: SH
#: doc/man/wesnothd.6:95
#, no-wrap
msgid "SERVER CONFIG"
msgstr "SERVERIO KONFIGŪRACIJA"
# type: SS
#. type: SS
#: doc/man/wesnothd.6:97
#, no-wrap
msgid "The general syntax is:"
msgstr "Bendra sintaksė:"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:101
msgid "[I<tag>]"
msgstr "[I<elementas>]"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:103
msgid "I<key>=\"I<value>\""
msgstr "I<raktas>=\"I<vertė>\""
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:105
msgid "I<key>=\"I<value>,I<value>,...\""
msgstr "I<raktas>=„I<vertė>,I<vertė>,...“"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:107
msgid "[/I<tag>]"
msgstr "[/I<elementas>]"
# type: SS
#. type: SS
#: doc/man/wesnothd.6:108
#, no-wrap
msgid "Global keys:"
msgstr "Globalūs raktai:"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:110
#, no-wrap
msgid "B<allow_remote_shutdown>"
msgstr "B<allow_remote_shutdown>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:114
msgid ""
"If set to B<no> (default), shut_down and restart requests are ignored unless "
"they come from the fifo. Set it to B<yes> to allow remote shutdown via a /"
"query by an administrator."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:114
#, no-wrap
msgid "B<ban_save_file>"
msgstr "B<ban_save_file>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:118
msgid ""
"Full or relative path to a (gzip compressed) file that the server can read "
"and write. Bans will be saved to this file and read again on server start."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:118
#, no-wrap
msgid "B<compress_stored_rooms>"
msgstr "B<compress_stored_rooms>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:121
msgid ""
"Determines whether the rooms file should be read and written to in "
"compressed form. Defaults to B<yes>."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:121
#, no-wrap
msgid "B<connections_allowed>"
msgstr "B<connections_allowed>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:124
msgid ""
"The number of allowed connections from the same IP. B<0> means infinite. "
"(default: B<5>)"
msgstr ""
"Leidžiamų prisijungimų skaičius iš to paties IP. B<0> reiškia begalybė. "
"(numatyta: B<5>)"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:124
#, no-wrap
msgid "B<disallow_names>"
msgstr "B<disallow_names>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:131
msgid ""
"Names/nicks that are not accepted by the server. B<*> and B<?> from wildcard "
"patterns are supported. See B<glob>(7) for more details. Default values "
"(used if nothing is specified) are: B<*admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,"
"computer,human,network,player>."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:131
#, no-wrap
msgid "B<fifo_path>"
msgstr "B<fifo_path>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:135
msgid ""
"The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... "
"from wesnoth). If not specified defaults to the compile-time path (default: "
"B</var/run/wesnothd/socket>)."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:135
#, no-wrap
msgid "B<max_messages>"
msgstr "B<max_messages>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:138
msgid ""
"The number of allowed messages in B<messages_time_period>. (default: B<4>)"
msgstr ""
"Leidžiamų pranešimų skaičius esančių B<messages_time_period>. (numatyta: "
"B<4>)"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:138
#, no-wrap
msgid "B<messages_time_period>"
msgstr "B<messages_time_period>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:141
msgid ""
"The time period (in seconds) message flooding is detected in. (default: "
"B<10> seconds)"
msgstr ""
"Laiko trukmė (sekundėmis), kurioje aptinkamas užliejimas žinutėmis. "
"(numatyta: B<10> sekundžių)"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:141
#, no-wrap
msgid "B<motd>"
msgstr "B<motd>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:144
msgid "The message of the day."
msgstr "Dienos pranešimas."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:144
#, no-wrap
msgid "B<new_room_policy>"
msgstr "B<new_room_policy>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:147
msgid ""
"Determines who can create new rooms on the server. Available values are "
"B<everyone>, B<registered>, B<admin> and B<nobody>, and give the permission "
"respectively to everyone, registered users, admin users or disables new room "
"creation. Default value is B<everyone>."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:147
#, no-wrap
msgid "B<passwd>"
msgstr "B<passwd>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:150
msgid ""
"The password used to gain admin privileges (via B</query admin >I<password>)."
msgstr ""
"Slaptažodis, naudojamas gauti administratoriaus teises (per B</query admin "
">I<slaptažodis>)."
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:150
#, no-wrap
msgid "B<replay_save_path>"
msgstr "B<replay_save_path>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:153
msgid ""
"The directory where the server stores game replays. (Don't forget the "
"trailing /!) Defaults to `' which means the directory wesnothd was started "
"in."
msgstr ""
"Aplankas, kuriame serveris saugos žaidimų pakartojimus (gale "
"nepamirškite /!). Numatyta „“, kas reiškia tą patį aplanką, kur buvo "
"paleistas serveris."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:153
#, no-wrap
msgid "B<restart_command>"
msgstr "B<restart_command>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:156
msgid ""
"The command that the server uses to start a new server process via the "
"B<restart> command. (Can only be issued via the fifo. See the "
"B<allow_remote_shutdown> setting.)"
msgstr ""
"Komandos, kurias serveris naudoja paleisti naują serverio procesą su "
"B<restart> komanda. (Gali būti iškviesta per fifo. Žiūrėkite "
"B<allow_remote_shutdown> nustatymą.)"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:156
#, no-wrap
msgid "B<room_save_file>"
msgstr "B<room_save_file>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:159
msgid ""
"Path to a file where the room info should be stored. This file is read on "
"server startup and written to later. If empty or not set, rooms are not "
"loaded and not saved."
msgstr ""
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:159
#, no-wrap
msgid "B<save_replays>"
msgstr "B<save_replays>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:162
msgid ""
"Defines whether the server will automatically save replays of games. "
"(default: B<false>)"
msgstr ""
"Nurodo ar serveris automatiškai saugos žaidimų pakartojimus. (numatyta: "
"B<false>)"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:162
#, no-wrap
msgid "B<versions_accepted>"
msgstr "B<versions_accepted>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:166
msgid ""
"A comma separated list of version strings to be accepted by the server. B<*> "
"and B<?> from wildcard patterns are supported. (defaults to the "
"corresponding wesnoth version)"
msgstr ""
"Kableliais atskirtų versijų, kurias pripažįsta serveris, sąrašas. Leidžia "
"naudoti B<*> ir B<?> kaip pakaitos šablonus. (numatytoji reikšmė: tokia "
"pati versija, kaip ir serverio)"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:168
msgid "Example: B<versions_accepted=\"*\"> accepts any version string."
msgstr "Pavyzdys: B<versions_accepted=\"*\"> priima bet kokią versiją."
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:168
#, no-wrap
msgid "B<deny_unregistered_login>"
msgstr "B<deny_unregistered_login>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:173
msgid ""
"Whether to prevent users who are not registered with the B<user_handler> "
"being used from logging in. (default: false)"
msgstr ""
# type: SS
#. type: SS
#: doc/man/wesnothd.6:174
#, no-wrap
msgid "Global tags:"
msgstr "Globalūs elementai:"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:179
msgid ""
"B<[redirect]> A tag to specify a server to redirect certain client versions "
"to."
msgstr ""
"B<[redirect]> Elementas, nurodantis serveriui kur peradresuoti tam tikras "
"klientų versijas."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:180
#, no-wrap
msgid "B<host>"
msgstr "B<host>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:183
msgid "The address of the server to redirect to."
msgstr "Serverio, į kurį peradresuoti, adresas."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:183
#, no-wrap
msgid "B<port>"
msgstr "B<port>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:186
msgid "The port to connect to."
msgstr "Prievadas, prie kurio jungtis."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:186
#, no-wrap
msgid "B<version>"
msgstr "B<version>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:191
msgid ""
"A comma separated list of versions to redirect. Behaves the same way as "
"B<versions_accepted> in regard to wildcard patterns."
msgstr ""
"Kableliais atskirtų versijų, kurias reikia peradresuoti, sąrašas. Pakaitos "
"šablonų atžvilgiu, elgiasi taip pat, kaip ir B<versions_accepted>."
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:195
msgid ""
"B<[ban_time]> A tag to define convenient keywords for temporary ban time "
"lengths."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:196
#, no-wrap
msgid "B<name>"
msgstr "B<name>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:199
msgid "The name used to reference the ban time."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:199
#, no-wrap
msgid "B<time>"
msgstr "B<time>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:207
msgid ""
"The time length definition. The format is: %d[%s[%d%s[...]]] where %s is s "
"(seconds), m (minutes), h (hours), D (days), M (months) or Y (years) and %d "
"is a number. If no time modifier is given minutes (m) are assumed. "
"Example: B<time=\"1D12h30m\"> results in a ban time of 1 day, 12 hours and "
"30 minutes."
msgstr ""
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:213
msgid ""
"B<[proxy]> A tag to tell the server to act as a proxy and forward the "
"connected client's requests to the specified server. Accepts the same keys "
"as B<[redirect]>."
msgstr ""
"B<[proxy]> Elementas, nurodantis serveriui elgtis kaip tarpiniam serveriui "
"ir persiųsti visus prisijungusius klientus į nurodytą serverį. Priima tuos "
"pačius raktus kaip ir B<[redirect]>."
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:223
msgid ""
"B<[user_handler]> Configures the user handler. Available keys vary depending "
"on which user handler is set with the B<user_handler> key. If no "
"B<[user_handler]> section is present in the configuration the server will "
"run without any nick registration service. All additional tables that are "
"needed for the B<forum_user_handler> to function can be found in "
"table_definitions.sql in the Wesnoth source repository."
msgstr ""
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:224
#, no-wrap
msgid "B<db_host>"
msgstr "B<db_host>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:227
msgid "The hostname of the database server"
msgstr "Duomenų bazės serverio vardas"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:227
#, no-wrap
msgid "B<db_name>"
msgstr "B<db_name>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:230
msgid "The name of the database"
msgstr "Duomenų bazės pavadinimas"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:230
#, no-wrap
msgid "B<db_user>"
msgstr "B<db_user>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:233
msgid "The name of the user under which to log into the database"
msgstr "Naudotojo vardas, kuriuo jungtis prie duomenų bazės"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:233
#, no-wrap
msgid "B<db_password>"
msgstr "B<db_password>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:236
msgid "This user's password"
msgstr "Naudotojo slaptažodis"
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:236
#, no-wrap
msgid "B<db_users_table>"
msgstr "B<db_users_table>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:239
msgid ""
"The name of the table in which your phpbb forums saves its user data. Most "
"likely this will be E<lt>table-prefixE<gt>_users (e.g. phpbb3_users)."
msgstr ""
"Lentelės pavadinimas, kurioje jūsų phpbb forumas saugo savo naudotojų "
"duomenis. Labiausiai tikėtina, kad tai bus E<lt>lentelės-"
"priešdėlisE<gt>_users (pavyzdžiui, phpbb3_users)."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:239
#, no-wrap
msgid "B<db_extra_table>"
msgstr "B<db_extra_table>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:242
msgid ""
"The name of the table in which wesnothd will save its own data about users."
msgstr ""
"Lentelės, kurioje wesnothd išsaugos savo duomenis apie naudotojus, "
"pavadinimas."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:242
#, no-wrap
msgid "B<db_game_info_table>"
msgstr "B<db_game_info_table>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:245
msgid ""
"The name of the table in which wesnothd will save its own data about games."
msgstr ""
"Lentelės, kurioje wesnothd išsaugos savo duomenis apie žaidimus, pavadinimas."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:245
#, no-wrap
msgid "B<db_game_player_info_table>"
msgstr "B<db_game_player_info_table>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:248
msgid ""
"The name of the table in which wesnothd will save its own data about the "
"players in a game."
msgstr ""
"Lentelės, kurioje wesnothd išsaugos savo duomenis apie naudotojus žaidime, "
"pavadinimas."
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:248
#, no-wrap
msgid "B<db_game_modification_info_table>"
msgstr "B<db_game_modification_info_table>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:251
msgid ""
"The name of the table in which wesnothd will save its own data about the "
"modifications used in a game."
msgstr ""
"Lentelės, kurioje wesnothd išsaugos savo duomenis apie žaidime naudojamus "
"modifikavimus, pavadinimas."
# type: TP
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:251
#, no-wrap
msgid "B<db_user_group_table>"
msgstr "B<db_user_group_table>"
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:254
msgid ""
"The name of the table in which your phpbb forums saves its user group data. "
"Most likely this will be E<lt>table-prefixE<gt>_user_group (e.g. "
"phpbb3_user_group)."
msgstr ""
"Lentelės pavadinimas, kurioje jūsų phpbb forumas saugo savo naudotojų grupių "
"duomenis. Labiausiai tikėtina, kad tai bus E<lt>lentelės-"
"priešdėlisE<gt>_user_group (pavyzdžiui, phpbb3_user_group)."
#. type: TP
#: doc/man/wesnothd.6:254
#, no-wrap
msgid "B<mp_mod_group>"
msgstr "B<mp_mod_group>"
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:257
msgid ""
"The ID of the forum group to be considered as having moderation authority."
msgstr "Forumo grupės, kuri turės moderavimo teises, ID."
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:262
msgid ""
"Normal exit status is 0 when the server was properly shutdown. An exit "
"status of 2 indicates an error with the command line options."
msgstr ""
"Įprasta baigimo būsena, kai serveris buvo tikamai išjungtas, yra 0. Baigimo "
"būsena 2 nurodo klaidą komandinės eilutės parametruose."
# type: Plain text
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:268
msgid ""
"Written by David White E<lt>davidnwhite@verizon.netE<gt>. Edited by Nils "
"Kneuper E<lt>crazy-ivanovic@gmx.netE<gt>, ott E<lt>ott@gaon.netE<gt>, "
"Soliton E<lt>soliton.de@gmail.comE<gt> and Thomas Baumhauer E<lt>thomas."
"baumhauer@gmail.comE<gt>. This manual page was originally written by Cyril "
"Bouthors E<lt>cyril@bouthors.orgE<gt>."
msgstr ""
"Parašė David White E<lt>davidnwhite@verizon.netE<gt>. Redagavo Nils Kneuper "
"E<lt>crazy-ivanovic@gmx.netE<gt>, ott E<lt>ott@gaon.netE<gt>, Soliton "
"E<lt>soliton.de@gmail.comE<gt> ir Thomas Baumhauer E<lt>thomas."
"baumhauer@gmail.comE<gt>. Šį dokumentacijos puslapį iš pradžių parašė Cyril "
"Bouthors E<lt>cyril@bouthors.orgE<gt>."
# type: TH
#. type: Plain text
#: doc/man/wesnothd.6:281
msgid "B<wesnoth>(6)"
msgstr "B<wesnoth>(6)"