The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2356 lines
61KB

 1. # Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
 2. # Translators:
 3. # Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
 4. msgid ""
 5. msgstr ""
 6. "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
 7. "POT-Creation-Date: 2019-08-27 22:41+0300\n"
 8. "PO-Revision-Date: 2019-04-28 14:44+0100\n"
 9. "Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
 10. "Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
 11. "Language: lt\n"
 12. "MIME-Version: 1.0\n"
 13. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 14. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 15. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
 16. "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
 17. "X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 18. # type: TH
 19. #. type: TH
 20. #: doc/man/wesnoth.6:16
 21. #, no-wrap
 22. msgid "WESNOTH"
 23. msgstr "WESNOTH"
 24. #. type: TH
 25. #: doc/man/wesnoth.6:16 doc/man/wesnothd.6:16
 26. #, no-wrap
 27. msgid "2018"
 28. msgstr "2018"
 29. # type: TH
 30. #. type: TH
 31. #: doc/man/wesnoth.6:16
 32. #, no-wrap
 33. msgid "wesnoth"
 34. msgstr "wesnoth"
 35. # type: TH
 36. #. type: TH
 37. #: doc/man/wesnoth.6:16
 38. #, no-wrap
 39. msgid "Battle for Wesnoth"
 40. msgstr "Mūšis dėl Vesnoto"
 41. # type: SH
 42. #. type: SH
 43. #: doc/man/wesnoth.6:18 doc/man/wesnothd.6:18
 44. #, no-wrap
 45. msgid "NAME"
 46. msgstr "PAVADINIMAS"
 47. # type: Plain text
 48. #. type: Plain text
 49. #: doc/man/wesnoth.6:20
 50. msgid "wesnoth - Battle for Wesnoth, a turn-based fantasy strategy game"
 51. msgstr ""
 52. "wesnoth - Mūšis dėl Vesnoto, ėjimais pagrįstas fantastinis strateginis "
 53. "žaidimas"
 54. # type: SH
 55. #. type: SH
 56. #: doc/man/wesnoth.6:21 doc/man/wesnothd.6:24
 57. #, no-wrap
 58. msgid "SYNOPSIS"
 59. msgstr "REZIUMĖ"
 60. # type: Plain text
 61. #. type: Plain text
 62. #: doc/man/wesnoth.6:26
 63. msgid "B<wesnoth> [I<OPTIONS>] [I<PATH_TO_DATA>]"
 64. msgstr "B<wesnoth> [I<PARAMETRAI>] [I<KELIAS_IKI_DUOMENŲ>]"
 65. # type: SH
 66. #. type: SH
 67. #: doc/man/wesnoth.6:27 doc/man/wesnothd.6:40
 68. #, no-wrap
 69. msgid "DESCRIPTION"
 70. msgstr "APRAŠYMAS"
 71. # type: Plain text
 72. #. type: Plain text
 73. #: doc/man/wesnoth.6:32
 74. msgid "Battle for B<Wesnoth> is a turn-based fantasy strategy game."
 75. msgstr ""
 76. "Mūšis dėl B<Vesnoto> yra ėjimais pagrįstas fantastinis strateginis žaidimas."
 77. # type: Plain text
 78. #. type: Plain text
 79. #: doc/man/wesnoth.6:42
 80. msgid ""
 81. "Defeat all enemy leaders using a well-chosen cadre of troops, taking care to "
 82. "manage your resources of gold and villages. All units have their own "
 83. "strengths and weaknesses; to win, deploy your forces to their best advantage "
 84. "while denying your foes the chance to do the same. As units gain experience, "
 85. "they acquire new abilities and become more powerful. Play in your own "
 86. "language and test your skill against a smart computer opponent, or join "
 87. "Wesnoth's large community of online players. Create your own custom units, "
 88. "scenarios or campaigns, and share them with others."
 89. msgstr ""
 90. "Nugalėkite visus priešų vadus naudodami gerai parinktą karių rinkinį, "
 91. "rūpindamiesi savo aukso ir kaimų resursais. Visi kariai turi savo "
 92. "stipriąsias ir silpnąsias puses; kad nugalėtumėte, pasinaudokite geriausiais "
 93. "savo pajėgų privalumais, neleisdami to paties padaryti priešams. Kariams "
 94. "įgaunant patirties, jie įgyja naujų galimybių ir tampa galingesni. Žaiskite "
 95. "savo gimtąja kalba ir išbandykite savo meistriškumą prieš protingą "
 96. "kompiuterinį priešininką arba prisijunkite prie didelės Vesnoto tinklo "
 97. "žaidėjų bendruomenės. Kurkite savo paties karius, scenarijus ar kampanijas "
 98. "ir dalinkitės jais su kitais."
 99. # type: SH
 100. #. type: SH
 101. #: doc/man/wesnoth.6:43 doc/man/wesnothd.6:45
 102. #, no-wrap
 103. msgid "OPTIONS"
 104. msgstr "PARAMETRAI"
 105. #. type: TP
 106. #: doc/man/wesnoth.6:45
 107. #, fuzzy, no-wrap
 108. msgid "B<--all-translations>"
 109. msgstr "B<--strict-validation>"
 110. #. type: Plain text
 111. #: doc/man/wesnoth.6:49
 112. msgid ""
 113. "Show all translations in the in-game language selection list, even if they "
 114. "are deemed insufficiently complete."
 115. msgstr ""
 116. # type: TP
 117. #. type: TP
 118. #: doc/man/wesnoth.6:49
 119. #, fuzzy, no-wrap
 120. msgid "B<--bunzip2>I<\\ infile.bz2>"
 121. msgstr "B<--bunzip>I<\\ failas.bz2>"
 122. # type: Plain text
 123. #. type: Plain text
 124. #: doc/man/wesnoth.6:55
 125. msgid ""
 126. "decompresses a file which should be in bzip2 format and stores it without "
 127. "the .bz2 suffix. The I<infile.bz2> will be removed."
 128. msgstr ""
 129. "išspaudžia failą, kuris turi būti bzip2 formatu ir išsaugo jį be .bz2 "
 130. "plėtinio. I<failas.bz2> bus pašalintas."
 131. # type: TP
 132. #. type: TP
 133. #: doc/man/wesnoth.6:55
 134. #, fuzzy, no-wrap
 135. msgid "B<--bzip2>I<\\ infile>"
 136. msgstr "B<--bzip>I<\\ failas>"
 137. # type: Plain text
 138. #. type: Plain text
 139. #: doc/man/wesnoth.6:61
 140. msgid ""
 141. "compresses a file in bzip2 format, stores it as I<infile>.bz2 and removes "
 142. "I<infile>."
 143. msgstr ""
 144. "suspaudžia failą bzip2 formatu, išsaugo kaip I<failas>.bz2 ir pašalina "
 145. "I<failas>."
 146. #. type: TP
 147. #: doc/man/wesnoth.6:61
 148. #, no-wrap
 149. msgid "B<-c[>I<id_campaign>B<],\\ --campaign[>I<=id_campaign>B<]>"
 150. msgstr "B<-c[>I<kampanijos_id>B<],\\ --campaign[>I<=kampanijos_id>B<]>"
 151. #. type: Plain text
 152. #: doc/man/wesnoth.6:66
 153. msgid ""
 154. "goes directly to the campaign with id I<id_campaign>. A selection menu will "
 155. "appear if no id was specified."
 156. msgstr ""
 157. "eina tiesiai į kampaniją, kurios id yra I<kampanijos_id>. Pasirinkimo meniu "
 158. "bus rodomas, jei id nenurodytas."
 159. #. type: TP
 160. #: doc/man/wesnoth.6:66
 161. #, no-wrap
 162. msgid "B<--campaign-difficulty[>I<=difficulty>B<]>"
 163. msgstr "B<--campaign-difficulty[>I<=sunkumas>B<]>"
 164. #. type: Plain text
 165. #: doc/man/wesnoth.6:70
 166. msgid ""
 167. "The difficulty of the specified campaign (1 to max). If none specified, the "
 168. "campaign difficulty selection widget will appear."
 169. msgstr ""
 170. "Nurodytos kampanijos sudėtingumo lygis (nuo 1 iki maksimalaus). Jei "
 171. "nenurodyta, bus rodomas kampanijos sudėtingumo pasirinkimo dialogas."
 172. #. type: TP
 173. #: doc/man/wesnoth.6:70
 174. #, no-wrap
 175. msgid "B<--campaign-scenario>I<\\ id_scenario>"
 176. msgstr "B<--campaign-scenario>I<\\ scenarijaus_id>"
 177. #. type: Plain text
 178. #: doc/man/wesnoth.6:73
 179. msgid ""
 180. "The id of the scenario from the specified campaign. The default is the first "
 181. "scenario."
 182. msgstr ""
 183. "Scenarijaus id iš pasirinktos kampanijos. Pirmas scenarijus paleidžiamas "
 184. "pagal nutylėjimą."
 185. #. type: TP
 186. #: doc/man/wesnoth.6:73
 187. #, no-wrap
 188. msgid "B<--campaign-skip-story>"
 189. msgstr ""
 190. #. type: Plain text
 191. #: doc/man/wesnoth.6:78
 192. msgid "Skip [story] screens and dialog through the end of the B<start> event."
 193. msgstr ""
 194. # type: TP
 195. #. type: TP
 196. #: doc/man/wesnoth.6:78
 197. #, fuzzy, no-wrap
 198. msgid "B<--clock>"
 199. msgstr "B<--log-strict>"
 200. #. type: Plain text
 201. #: doc/man/wesnoth.6:81
 202. msgid "Adds the option to show a clock for testing the drawing timer."
 203. msgstr ""
 204. # type: TP
 205. #. type: TP
 206. #: doc/man/wesnoth.6:81
 207. #, fuzzy, no-wrap
 208. msgid "B<--config-dir>I<\\ name>"
 209. msgstr "B<--userconfig-dir>I<\\ pavadinimas>"
 210. #. type: Plain text
 211. #: doc/man/wesnoth.6:85
 212. msgid "Deprecated, use B<--userdata-dir>."
 213. msgstr ""
 214. # type: TP
 215. #. type: TP
 216. #: doc/man/wesnoth.6:85
 217. #, fuzzy, no-wrap
 218. msgid "B<--config-path>"
 219. msgstr "B<--userconfig-path>"
 220. # type: TP
 221. #. type: Plain text
 222. #: doc/man/wesnoth.6:89
 223. #, fuzzy
 224. msgid "Deprecated, use B<--userdata-path>."
 225. msgstr "B<--userdata-path>"
 226. # type: TP
 227. #. type: TP
 228. #: doc/man/wesnoth.6:89
 229. #, no-wrap
 230. msgid "B<--core>I<\\ id_core>"
 231. msgstr "B<--core>I<\\ branduolio_id>"
 232. #. type: Plain text
 233. #: doc/man/wesnoth.6:92
 234. msgid "overrides the loaded core with the one whose id is specified."
 235. msgstr ""
 236. #. type: TP
 237. #: doc/man/wesnoth.6:92
 238. #, no-wrap
 239. msgid "B<--data-dir>I<\\ directory>"
 240. msgstr "B<--data-dir>I<\\ aplankas>"
 241. #. type: Plain text
 242. #: doc/man/wesnoth.6:95
 243. msgid "overrides the data directory with the one specified"
 244. msgstr "naudoja nurodytą duomenų aplanką"
 245. # type: TP
 246. #. type: TP
 247. #: doc/man/wesnoth.6:95
 248. #, no-wrap
 249. msgid "B<--data-path>"
 250. msgstr "B<--data-path>"
 251. # type: Plain text
 252. #. type: Plain text
 253. #: doc/man/wesnoth.6:98
 254. msgid "prints the path of the data directory and exits."
 255. msgstr "išveda duomenų aplanko kelią ir išeina."
 256. # type: TP
 257. #. type: TP
 258. #: doc/man/wesnoth.6:98
 259. #, no-wrap
 260. msgid "B<-d, --debug>"
 261. msgstr "B<-d, --debug>"
 262. # type: Plain text
 263. #. type: Plain text
 264. #: doc/man/wesnoth.6:103
 265. msgid ""
 266. "enables additional command mode options in-game (see the wiki page at "
 267. "https://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode for more information about command "
 268. "mode)."
 269. msgstr ""
 270. "įjungia papildomas komandinio režimo opcijas žaidimo metu (daugiau "
 271. "informacijos apie komandinį režimą rasite viki puslapyje šiuo adresu: "
 272. "https://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode)"
 273. # type: TP
 274. #. type: TP
 275. #: doc/man/wesnoth.6:103
 276. #, fuzzy, no-wrap
 277. msgid "B<--debug-lua>"
 278. msgstr "B<-d, --debug>"
 279. #. type: Plain text
 280. #: doc/man/wesnoth.6:106
 281. msgid "enables some Lua debugging mechanisms"
 282. msgstr ""
 283. # type: TP
 284. #. type: TP
 285. #: doc/man/wesnoth.6:106
 286. #, no-wrap
 287. msgid "B<-e[>I<file>B<],\\ --editor[>I<=file>B<]>"
 288. msgstr "B<-e[>I<failas>B<],\\ --editor[>I<=failas>B<]>"
 289. # type: Plain text
 290. #. type: Plain text
 291. #: doc/man/wesnoth.6:113
 292. #, fuzzy
 293. msgid ""
 294. "start the in-game map editor directly. If I<file> is specified, equivalent "
 295. "to B<-l> B<--load>."
 296. msgstr ""
 297. "tiesiogiai paleidžia integruotą žemėlapių redaktorių. Jei nurodytas "
 298. "I<failas>, tai yra ekvivalentu B<-l --load>."
 299. # type: TP
 300. #. type: TP
 301. #: doc/man/wesnoth.6:113
 302. #, no-wrap
 303. msgid "B<--fps>"
 304. msgstr "B<--fps>"
 305. # type: Plain text
 306. #. type: Plain text
 307. #: doc/man/wesnoth.6:117
 308. msgid ""
 309. "displays the number of frames per second the game is currently running at, "
 310. "in a corner of the screen."
 311. msgstr ""
 312. "ekrano kampe parodo tuo metu veikiančio žaidimo kadrų skaičių per sekundę."
 313. # type: TP
 314. #. type: TP
 315. #: doc/man/wesnoth.6:117
 316. #, no-wrap
 317. msgid "B<-f, --fullscreen>"
 318. msgstr "B<-f, --fullscreen>"
 319. # type: Plain text
 320. #. type: Plain text
 321. #: doc/man/wesnoth.6:120
 322. msgid "runs the game in full screen mode."
 323. msgstr "paleidžia žaidimą viso ekrano režimu."
 324. # type: TP
 325. #. type: TP
 326. #: doc/man/wesnoth.6:120
 327. #, no-wrap
 328. msgid "B<--gunzip>I<\\ infile.gz>"
 329. msgstr "B<--gunzip>I<\\ failas.gz>"
 330. # type: Plain text
 331. #. type: Plain text
 332. #: doc/man/wesnoth.6:126
 333. msgid ""
 334. "decompresses a file which should be in gzip format and stores it without "
 335. "the .gz suffix. The I<infile.gz> will be removed."
 336. msgstr ""
 337. "išspaudžia failą, kuris turi būti gzip formatu ir išsaugo jį be .gz "
 338. "plėtinio. I<infile.gz> bus pašalintas."
 339. # type: TP
 340. #. type: TP
 341. #: doc/man/wesnoth.6:126
 342. #, no-wrap
 343. msgid "B<--gzip>I<\\ infile>"
 344. msgstr "B<--gzip>I<\\ failas>"
 345. # type: Plain text
 346. #. type: Plain text
 347. #: doc/man/wesnoth.6:132
 348. msgid ""
 349. "compresses a file in gzip format, stores it as I<infile>.gz and removes "
 350. "I<infile>."
 351. msgstr ""
 352. "suspaudžia failą gzip formatu, išsaugo kaip I<infile>.gz ir pašalina "
 353. "I<infile>."
 354. # type: TP
 355. #. type: TP
 356. #: doc/man/wesnoth.6:132 doc/man/wesnothd.6:55
 357. #, no-wrap
 358. msgid "B<-h, --help>"
 359. msgstr "B<-h, --help>"
 360. # type: Plain text
 361. #. type: Plain text
 362. #: doc/man/wesnoth.6:135
 363. msgid ""
 364. "displays a summary of command line options to standard output, and exits."
 365. msgstr ""
 366. "išveda komandinės eilutės parametrų santrauką į standartinį išvedimą ir "
 367. "išeina."
 368. # type: TP
 369. #. type: TP
 370. #: doc/man/wesnoth.6:135
 371. #, no-wrap
 372. msgid "B<-l,\\ --load>I<\\ file>"
 373. msgstr "B<-l,\\ --load>I<\\ failas>"
 374. # type: Plain text
 375. #. type: Plain text
 376. #: doc/man/wesnoth.6:146
 377. #, fuzzy
 378. msgid ""
 379. "loads the savegame I<file> from the standard save game directory. If the B<-"
 380. "e> or B<--editor> option is used as well, starts the editor with the map "
 381. "from I<file> open. If it is a directory, the editor will start with a load "
 382. "map dialog opened there."
 383. msgstr ""
 384. "įkelia išsaugojimą I<failas> iš standartinio išsaugojimų aplanko. Jei taip "
 385. "pat naudojamas B<-e> arba B<--editor> parametras, paleidžia redaktorių su "
 386. "atvertu iš I<failo> žemėlapiu. Jei tai yra aplankas, žemėlapių redaktorius "
 387. "pasileis su žemėlapių įkėlimo dialogu atvertu ten."
 388. # type: TP
 389. #. type: TP
 390. #: doc/man/wesnoth.6:146
 391. #, no-wrap
 392. msgid "B<-L,\\ --language>I<\\ lang>"
 393. msgstr "B<-L,\\ --language>I<\\ kalba>"
 394. #. type: Plain text
 395. #: doc/man/wesnoth.6:153
 396. msgid ""
 397. "uses language I<lang> (symbol) this session. Example: B<--language "
 398. "ang_GB@latin>"
 399. msgstr ""
 400. "naudoja I<kalbos> (simbolį) šiai sesijai. Pavyzdžiui: B<--language "
 401. "lt_LT@utf8>"
 402. # type: TP
 403. #. type: TP
 404. #: doc/man/wesnoth.6:153 doc/man/wesnothd.6:58
 405. #, no-wrap
 406. msgid "B<--log->I<level>B<=>I<domain1>B<,>I<domain2>B<,>I<...>"
 407. msgstr "B<--log->I<lygis>B<=>I<domenas1>B<,>I<domenas2>B<,>I<...>"
 408. #. type: Plain text
 409. #: doc/man/wesnoth.6:168
 410. msgid ""
 411. "sets the severity level of the log domains. B<all> can be used to match any "
 412. "log domain. Available levels: B<error>,\\ B<warning>,\\ B<info>,\\ B<debug>,"
 413. "\\ B<none>. By default the B<warning> level is used for most domains, but "
 414. "B<deprecation> defaults to B<none> unless combined with the B<-d> option."
 415. msgstr ""
 416. # type: TP
 417. #. type: TP
 418. #: doc/man/wesnoth.6:168
 419. #, no-wrap
 420. msgid "B<--log-precise>"
 421. msgstr "B<--log-precise>"
 422. #. type: Plain text
 423. #: doc/man/wesnoth.6:171
 424. msgid "shows the timestamps in the logfile with more precision."
 425. msgstr ""
 426. # type: TP
 427. #. type: TP
 428. #: doc/man/wesnoth.6:171
 429. #, no-wrap
 430. msgid "B<--log-strict>"
 431. msgstr "B<--log-strict>"
 432. #. type: Plain text
 433. #: doc/man/wesnoth.6:177
 434. msgid ""
 435. "sets the strict level of the logger. Any messages sent to log domains of "
 436. "this level or more severe will cause the unit test to fail regardless of the "
 437. "victory result. Only relevant when used with B<-u>."
 438. msgstr ""
 439. # type: TP
 440. #. type: TP
 441. #: doc/man/wesnoth.6:177
 442. #, no-wrap
 443. msgid "B<--logdomains[>I<=filter>B<]>"
 444. msgstr "B<--logdomains[>I<=filtras>B<]>"
 445. #. type: Plain text
 446. #: doc/man/wesnoth.6:182
 447. msgid ""
 448. "lists defined log domains (only the ones containing I<filter> if used) and "
 449. "exits"
 450. msgstr ""
 451. # type: TP
 452. #. type: TP
 453. #: doc/man/wesnoth.6:182
 454. #, no-wrap
 455. msgid "B<--max-fps>I<\\ fps>"
 456. msgstr "B<--max-fps>I<\\ fps>"
 457. # type: Plain text
 458. #. type: Plain text
 459. #: doc/man/wesnoth.6:189
 460. #, fuzzy
 461. msgid ""
 462. "the number of frames per second the game can show, the value should be "
 463. "between B<1> and B<1000>, the default is the monitor's refresh rate."
 464. msgstr ""
 465. "kadrų per sekundę skaičius, kurį gali parodyti žaidimas, vertė turi būti "
 466. "tarp B<1> ir B<1000>, numatyta vertė yra monitoriaus atnaujinimo dažnis."
 467. # type: TP
 468. #. type: TP
 469. #: doc/man/wesnoth.6:189
 470. #, no-wrap
 471. msgid "B<-m, --multiplayer>"
 472. msgstr "B<-m, --multiplayer>"
 473. # type: Plain text
 474. #. type: Plain text
 475. #: doc/man/wesnoth.6:195
 476. msgid ""
 477. "runs a multiplayer game. There are additional options that can be used "
 478. "together with B<--multiplayer> as explained below."
 479. msgstr ""
 480. "paleidžia daugelio žaidėjų žaidimą. Yra papildomų parametrų, kurie gali būti "
 481. "naudojami kartu su B<--multiplayer>, kaip paaiškinta žemiau."
 482. # type: TP
 483. #. type: TP
 484. #: doc/man/wesnoth.6:195
 485. #, no-wrap
 486. msgid "B<--mp-test>"
 487. msgstr "B<--mp-test>"
 488. #. type: Plain text
 489. #: doc/man/wesnoth.6:198
 490. msgid "load the test mp scenarios."
 491. msgstr "įkelia bandomuosius dž scenarijus."
 492. # type: TP
 493. #. type: TP
 494. #: doc/man/wesnoth.6:198
 495. #, fuzzy, no-wrap
 496. msgid "B<--new-widgets>"
 497. msgstr "B<--no-delay>"
 498. #. type: Plain text
 499. #: doc/man/wesnoth.6:201
 500. msgid ""
 501. "there is a new WIP widget toolkit, this option enables it. This is very "
 502. "experimental, don't fill bug reports since most are known. Parts of the "
 503. "library are deemed stable and will work without this switch."
 504. msgstr ""
 505. # type: TP
 506. #. type: TP
 507. #: doc/man/wesnoth.6:201
 508. #, fuzzy, no-wrap
 509. msgid "B<--nodelay>"
 510. msgstr "B<--no-delay>"
 511. # type: Plain text
 512. #. type: Plain text
 513. #: doc/man/wesnoth.6:205
 514. msgid ""
 515. "runs the game without any delays for graphic benchmarking. This is "
 516. "automatically enabled by B<--nogui>."
 517. msgstr ""
 518. "paleidžia žaidimą be jokių užlaikymų grafikos testavimui. Tai yra "
 519. "automatiškai įgalinta naudojant B<--nogui>."
 520. # type: TP
 521. #. type: TP
 522. #: doc/man/wesnoth.6:205
 523. #, no-wrap
 524. msgid "B<--noaddons>"
 525. msgstr "B<--noaddons>"
 526. # type: Plain text
 527. #. type: Plain text
 528. #: doc/man/wesnoth.6:208
 529. msgid "disables loading of user addons."
 530. msgstr "išjungia naudotojo priedų įkėlimą."
 531. # type: TP
 532. #. type: TP
 533. #: doc/man/wesnoth.6:208
 534. #, no-wrap
 535. msgid "B<--nocache>"
 536. msgstr "B<--nocache>"
 537. # type: Plain text
 538. #. type: Plain text
 539. #: doc/man/wesnoth.6:211
 540. msgid "disables caching of game data."
 541. msgstr "išjungia žaidimo duomenų podėlį."
 542. # type: TP
 543. #. type: TP
 544. #: doc/man/wesnoth.6:211
 545. #, no-wrap
 546. msgid "B<--nogui>"
 547. msgstr "B<--nogui>"
 548. #. type: Plain text
 549. #: doc/man/wesnoth.6:219
 550. msgid ""
 551. "runs the game without the GUI. Only available in combination with B<--"
 552. "multiplayer> or B<--screenshot> or B<--plugin>."
 553. msgstr ""
 554. "paleidžia žaidimą be grafinės aplinkos. Prieinama tik kartu su B<--"
 555. "multiplayer> arba B<--screenshot> arba B<--plugin>."
 556. # type: TP
 557. #. type: TP
 558. #: doc/man/wesnoth.6:219
 559. #, no-wrap
 560. msgid "B<--nomusic>"
 561. msgstr "B<--nomusic>"
 562. # type: Plain text
 563. #. type: Plain text
 564. #: doc/man/wesnoth.6:222
 565. msgid "runs the game without music."
 566. msgstr "paleidžia žaidimą be muzikos."
 567. # type: TP
 568. #. type: TP
 569. #: doc/man/wesnoth.6:222
 570. #, no-wrap
 571. msgid "B<--noreplaycheck>"
 572. msgstr "B<--noreplaycheck>"
 573. #. type: Plain text
 574. #: doc/man/wesnoth.6:226
 575. msgid ""
 576. "don't try to validate replay of unit test. Only relevant when used with B<-"
 577. "u>."
 578. msgstr ""
 579. # type: TP
 580. #. type: TP
 581. #: doc/man/wesnoth.6:226
 582. #, no-wrap
 583. msgid "B<--nosound>"
 584. msgstr "B<--nosound>"
 585. # type: Plain text
 586. #. type: Plain text
 587. #: doc/man/wesnoth.6:229
 588. msgid "runs the game without sounds and music."
 589. msgstr "paleidžia žaidimą be garsų ir muzikos."
 590. #. type: TP
 591. #: doc/man/wesnoth.6:229
 592. #, no-wrap
 593. msgid "B<--password>I<\\ password>"
 594. msgstr "B<--password>I<\\ slaptažodis>"
 595. #. type: Plain text
 596. #: doc/man/wesnoth.6:234
 597. msgid ""
 598. "uses I<password> when connecting to a server, ignoring other preferences. "
 599. "Unsafe."
 600. msgstr ""
 601. "naudoja I<slaptažodį> jungiantis prie serverio, nepaisant kitų nustatymų. "
 602. "Nesaugu."
 603. # type: TP
 604. #. type: TP
 605. #: doc/man/wesnoth.6:234
 606. #, fuzzy, no-wrap
 607. msgid "B<--plugin>I<\\ script>"
 608. msgstr "B<--gzip>I<\\ failas>"
 609. #. type: Plain text
 610. #: doc/man/wesnoth.6:241
 611. msgid ""
 612. "(experimental) load a I<script> which defines a Wesnoth plugin. Similar to "
 613. "B<--script>, but Lua file should return a function which will be run as a "
 614. "coroutine and periodically woken up with updates."
 615. msgstr ""
 616. #. type: TP
 617. #: doc/man/wesnoth.6:241
 618. #, no-wrap
 619. msgid "B<-p,\\ --preprocess>I<\\ source-file/folder>B<\\ >I<target-directory>"
 620. msgstr "B<-p,\\ --preprocess>I<\\ šaltinio failas/aplankas>B<\\ >I<išvesties-aplankas>"
 621. #. type: Plain text
 622. #: doc/man/wesnoth.6:251
 623. msgid ""
 624. "preprocesses a specified file/folder. For each file(s) a plain .cfg file and "
 625. "a processed .cfg file will be written in specified target directory. If a "
 626. "folder is specified, it will be preprocessed recursively based on the known "
 627. "preprocessor rules. The common macros from the \"data/core/macros\" "
 628. "directory will be preprocessed before the specified resources. Example: B<-"
 629. "p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/result.> For details regarding the "
 630. "preprocessor visit: https://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-"
 631. "line_preprocessor."
 632. msgstr ""
 633. #. type: TP
 634. #: doc/man/wesnoth.6:251
 635. #, no-wrap
 636. msgid "B<--preprocess-defines=>I<DEFINE1>B<,>I<DEFINE2>B<,>I<...>"
 637. msgstr "B<--preprocess-defines=>I<APIBRĖŽIMAS1>B<,>I<APIBRĖŽIMAS2>B<,>I<...>"
 638. #. type: Plain text
 639. #: doc/man/wesnoth.6:258
 640. msgid ""
 641. "comma separated list of defines to be used by the B<--preprocess> command. "
 642. "If B<SKIP_CORE> is in the define list the \"data/core\" directory won't be "
 643. "preprocessed."
 644. msgstr ""
 645. #. type: TP
 646. #: doc/man/wesnoth.6:258
 647. #, no-wrap
 648. msgid "B<--preprocess-input-macros>I<\\ source-file>"
 649. msgstr "B<--preprocess-input-macros>I<\\ šaltinio failas>"
 650. #. type: Plain text
 651. #: doc/man/wesnoth.6:265
 652. msgid ""
 653. "used only by the B<--preprocess> command. Specifies a file that contains "
 654. "B<[preproc_define]>s to be included before preprocessing."
 655. msgstr ""
 656. #. type: TP
 657. #: doc/man/wesnoth.6:265
 658. #, no-wrap
 659. msgid "B<--preprocess-output-macros[>I<=target-file>B<]>"
 660. msgstr "B<--preprocess-output-macros[>I<=išvesties failas>B<]>"
 661. #. type: Plain text
 662. #: doc/man/wesnoth.6:276
 663. msgid ""
 664. "used only by the B<--preprocess> command. Will output all preprocessed "
 665. "macros in the target file. If the file is not specified the output will be "
 666. "file '_MACROS_.cfg' in the target directory of preprocess's command. The "
 667. "output file can be passed to B<--preprocess-input-macros>. This switch "
 668. "should be typed before the B<--preprocess> command."
 669. msgstr ""
 670. # type: TP
 671. #. type: TP
 672. #: doc/man/wesnoth.6:276
 673. #, fuzzy, no-wrap
 674. msgid "B<--proxy>"
 675. msgstr "B<--fps>"
 676. #. type: Plain text
 677. #: doc/man/wesnoth.6:279
 678. msgid "enables usage of proxy for network connections."
 679. msgstr ""
 680. # type: TP
 681. #. type: TP
 682. #: doc/man/wesnoth.6:279
 683. #, fuzzy, no-wrap
 684. msgid "B<--proxy-address>I<\\ address>"
 685. msgstr "B<--core>I<\\ branduolio_id>"
 686. #. type: Plain text
 687. #: doc/man/wesnoth.6:284
 688. msgid "specifies I<address> of the proxy."
 689. msgstr ""
 690. # type: TP
 691. #. type: TP
 692. #: doc/man/wesnoth.6:284
 693. #, fuzzy, no-wrap
 694. msgid "B<--proxy-port>I<\\ port>"
 695. msgstr "B<-p\\ >I<prievadas>B<,\\ --port>I<\\ prievadas>"
 696. #. type: Plain text
 697. #: doc/man/wesnoth.6:289
 698. msgid "specifies I<port> of the proxy."
 699. msgstr ""
 700. #. type: TP
 701. #: doc/man/wesnoth.6:289
 702. #, fuzzy, no-wrap
 703. msgid "B<--proxy-user>I<\\ username>"
 704. msgstr "B<--username>I<\\ naudotojo vardas>"
 705. #. type: Plain text
 706. #: doc/man/wesnoth.6:294
 707. msgid "specifies I<username> to log in to the proxy."
 708. msgstr ""
 709. #. type: TP
 710. #: doc/man/wesnoth.6:294
 711. #, fuzzy, no-wrap
 712. msgid "B<--proxy-password>I<\\ password>"
 713. msgstr "B<--password>I<\\ slaptažodis>"
 714. #. type: Plain text
 715. #: doc/man/wesnoth.6:299
 716. msgid "specifies I<password> to log in to the proxy."
 717. msgstr ""
 718. # type: TP
 719. #. type: TP
 720. #: doc/man/wesnoth.6:299
 721. #, no-wrap
 722. msgid "B<-r\\ >I<X>B<x>I<Y>B<,\\ --resolution\\ >I<X>B<x>I<Y>"
 723. msgstr "B<-r\\ >I<X>B<x>I<Y>B<,\\ --resolution\\ >I<X>B<x>I<Y>"
 724. # type: Plain text
 725. #. type: Plain text
 726. #: doc/man/wesnoth.6:304
 727. #, fuzzy
 728. msgid "sets the screen resolution. Example: B<-r> B<800x600>."
 729. msgstr "nustato ekrano raišką. Pavyzdžiui: B<-r> B<800x600>."
 730. #. type: TP
 731. #: doc/man/wesnoth.6:304
 732. #, no-wrap
 733. msgid "B<--render-image>I<\\ image>B<\\ >I<output>"
 734. msgstr "B<--render-image>I<\\ paveikslėlis>B<\\ >I<išvestis>"
 735. #. type: Plain text
 736. #: doc/man/wesnoth.6:307
 737. msgid ""
 738. "takes a valid wesnoth 'image path string' with image path functions, and "
 739. "outputs to a .png file. Image path functions are documented at https://wiki."
 740. "wesnoth.org/ImagePathFunctionWML."
 741. msgstr ""
 742. # type: TP
 743. #. type: TP
 744. #: doc/man/wesnoth.6:307
 745. #, no-wrap
 746. msgid "B<-R,\\ --report>"
 747. msgstr "B<-R,\\ --report>"
 748. #. type: Plain text
 749. #: doc/man/wesnoth.6:310
 750. msgid ""
 751. "initializes game directories, prints build information suitable for use in "
 752. "bug reports, and exits."
 753. msgstr ""
 754. # type: TP
 755. #. type: TP
 756. #: doc/man/wesnoth.6:310
 757. #, fuzzy, no-wrap
 758. msgid "B<--rng-seed>I<\\ number>"
 759. msgstr "B<--rng-seed>I<\\ skaičius>"
 760. #. type: Plain text
 761. #: doc/man/wesnoth.6:317
 762. msgid ""
 763. "seeds the random number generator with I<number>. Example: B<--rng-seed> "
 764. "B<0>."
 765. msgstr ""
 766. #. type: TP
 767. #: doc/man/wesnoth.6:317
 768. #, no-wrap
 769. msgid "B<--screenshot>I<\\ map>B<\\ >I<output>"
 770. msgstr "B<--screenshot>I<\\ žemėlapis>B<\\ >I<išvestis>"
 771. #. type: Plain text
 772. #: doc/man/wesnoth.6:324
 773. msgid ""
 774. "saves a screenshot of I<map> to I<output> without initializing a screen."
 775. msgstr "nepaleidžiant ekrano išsaugo I<žemėlapio> ekranvaizdį į I<išvestį>."
 776. # type: TP
 777. #. type: TP
 778. #: doc/man/wesnoth.6:324
 779. #, fuzzy, no-wrap
 780. msgid "B<--script>I<\\ file>"
 781. msgstr "B<--bzip>I<\\ failas>"
 782. #. type: Plain text
 783. #: doc/man/wesnoth.6:329
 784. msgid "(experimental) I<file> containing a Lua script to control the client."
 785. msgstr ""
 786. # type: TP
 787. #. type: TP
 788. #: doc/man/wesnoth.6:329
 789. #, no-wrap
 790. msgid "B<-s[>I<host>B<],\\ --server[>I<=host>B<]>"
 791. msgstr "B<-s[>I<mazgas>B<],\\ --server[>I<=mazgas>B<]>"
 792. # type: Plain text
 793. #. type: Plain text
 794. #: doc/man/wesnoth.6:334
 795. #, fuzzy
 796. msgid ""
 797. "connects to the specified host if any, otherwise connect to the first server "
 798. "in preferences. Example: B<--server> B<server.wesnoth.org>."
 799. msgstr ""
 800. "jungiasi prie nurodyto kompiuterio, jei kas nurodyta; jeigu ne, jungiasi "
 801. "prie pirmo serverio, rasto nuostatose. Pavyzdys: B<--server server.wenoth."
 802. "org>"
 803. # type: TP
 804. #. type: TP
 805. #: doc/man/wesnoth.6:334
 806. #, no-wrap
 807. msgid "B<--showgui>"
 808. msgstr "B<--showgui>"
 809. #. type: Plain text
 810. #: doc/man/wesnoth.6:338
 811. msgid "runs the game with the GUI, overriding any implicit B<--nogui>."
 812. msgstr ""
 813. "paleidžia žaidimą su grafine aplinka, ignoruojant bet kokį pagal nutylėjimą "
 814. "pridėtą B<--nogui>."
 815. #. type: TP
 816. #: doc/man/wesnoth.6:338
 817. #, no-wrap
 818. msgid "B<--strict-validation>"
 819. msgstr "B<--strict-validation>"
 820. #. type: Plain text
 821. #: doc/man/wesnoth.6:341
 822. msgid "validation errors are treated as fatal errors."
 823. msgstr "patvirtinimo klaidos laikomos lemtingomis."
 824. #. type: TP
 825. #: doc/man/wesnoth.6:341
 826. #, no-wrap
 827. msgid "B<-t[>I<scenario_id>B<],\\ --test[>I<=scenario_id>B<]>"
 828. msgstr "B<-t[>I<scenarijaus_id>B<],\\ --test[>I<=scenarijaus_id>B<]>"
 829. #. type: Plain text
 830. #: doc/man/wesnoth.6:353
 831. msgid ""
 832. "runs the game in a small test scenario. The scenario should be one defined "
 833. "with a B<[test]> WML tag. The default is B<test>. A demonstration of the "
 834. "B<[micro_ai]> feature can be started with B<micro_ai_test>. Implies B<--"
 835. "nogui>."
 836. msgstr ""
 837. #. type: TP
 838. #: doc/man/wesnoth.6:353
 839. #, no-wrap
 840. msgid "B<--translations-over>I<\\ percent>"
 841. msgstr ""
 842. #. type: Plain text
 843. #: doc/man/wesnoth.6:359
 844. msgid ""
 845. "Set the standard for deeming a translation is complete enough to show in the "
 846. "in-game language list to I<percent>. Valid values are 0 to 100."
 847. msgstr ""
 848. # type: TP
 849. #. type: TP
 850. #: doc/man/wesnoth.6:359
 851. #, no-wrap
 852. msgid "B<-u,\\ --unit>I<\\ scenario-id>"
 853. msgstr "B<-u,\\ --unit>I<\\ scenarijaus-id>"
 854. #. type: Plain text
 855. #: doc/man/wesnoth.6:363
 856. #, fuzzy
 857. msgid "runs the specified test scenario as a unit test. Implies B<--nogui>."
 858. msgstr "paleidžia nurodytą bandomąjį scenarijų"
 859. # type: TP
 860. #. type: TP
 861. #: doc/man/wesnoth.6:363
 862. #, fuzzy, no-wrap
 863. msgid "B<--unsafe-scripts>"
 864. msgstr "B<--userconfig-path>"
 865. #. type: Plain text
 866. #: doc/man/wesnoth.6:368
 867. msgid ""
 868. "makes the B<package> package available to lua scripts, so that they can load "
 869. "arbitrary packages. Do not do this with untrusted scripts! This action gives "
 870. "lua the same permissions as the wesnoth executable."
 871. msgstr ""
 872. # type: TP
 873. #. type: TP
 874. #: doc/man/wesnoth.6:368
 875. #, fuzzy, no-wrap
 876. msgid "B<-S,--use-schema>I<\\ path>"
 877. msgstr "B<--scenario>I<\\ vertė>"
 878. #. type: Plain text
 879. #: doc/man/wesnoth.6:372
 880. msgid "sets the WML schema for use with B<-V,--validate>."
 881. msgstr ""
 882. # type: TP
 883. #. type: TP
 884. #: doc/man/wesnoth.6:372
 885. #, no-wrap
 886. msgid "B<--userconfig-dir>I<\\ name>"
 887. msgstr "B<--userconfig-dir>I<\\ pavadinimas>"
 888. # type: Plain text
 889. #. type: Plain text
 890. #: doc/man/wesnoth.6:383
 891. msgid ""
 892. "sets the user configuration directory to I<name> under $HOME or \"My "
 893. "Documents\\eMy Games\" for windows. You can also specify an absolute path "
 894. "for the configuration directory outside the $HOME or \"My Documents\\eMy "
 895. "Games\". On Windows it is also possible to specify a directory relative to "
 896. "the process working directory by using path starting with \".\\e\" or \"..\\e"
 897. "\". Under X11 this defaults to $XDG_CONFIG_HOME or $HOME/.config/wesnoth, "
 898. "on other systems to the userdata path."
 899. msgstr ""
 900. "nustato naudotojo konfigūracijos aplanką į I<pavadinimas> esantį $HOME arba "
 901. "„Mano dokumentai\\eMano žaidimai“ Windows sistemoje. Taip pat galite "
 902. "nurodyti pilną kelią iki konfigūracijos aplanko, jeigu jis nėra $HOME ar "
 903. "„Mano dokumentai\\eMano žaidimai“ aplankuose. Windows sistemoje taip pat "
 904. "galima nurodyti aplanką santykinai nuo proceso darbinio aplanko naudojant „."
 905. "\\e“ arba „..\\e“. X11 sistemoje numatytas kelias yra $XDG_CONFIG_HOME arba "
 906. "$HOME/.config/wesnoth, kitose sistemose – naudotojo duomenų kelias."
 907. # type: TP
 908. #. type: TP
 909. #: doc/man/wesnoth.6:383
 910. #, no-wrap
 911. msgid "B<--userconfig-path>"
 912. msgstr "B<--userconfig-path>"
 913. # type: Plain text
 914. #. type: Plain text
 915. #: doc/man/wesnoth.6:386
 916. msgid "prints the path of the user configuration directory and exits."
 917. msgstr "išveda naudotojo konfigūracijos aplanko kelią ir išeina."
 918. # type: TP
 919. #. type: TP
 920. #: doc/man/wesnoth.6:386
 921. #, no-wrap
 922. msgid "B<--userdata-dir>I<\\ name>"
 923. msgstr "B<--userdata-dir>I<\\ pavadinimas>"
 924. # type: Plain text
 925. #. type: Plain text
 926. #: doc/man/wesnoth.6:395
 927. msgid ""
 928. "sets the userdata directory to I<name> under $HOME or \"My Documents\\eMy "
 929. "Games\" for windows. You can also specify an absolute path for the userdata "
 930. "directory outside the $HOME or \"My Documents\\eMy Games\". On Windows it is "
 931. "also possible to specify a directory relative to the process working "
 932. "directory by using path starting with \".\\e\" or \"..\\e\"."
 933. msgstr ""
 934. "nustato naudotojo duomenų aplanką į I<name> esantį $HOME arba „Mano "
 935. "dokumentai\\eMano žaidimai“ Windows sistemoje. Taip pat galite nurodyti "
 936. "pilną kelią iki duomenų aplanko, jeigu jis nėra $HOME ar „Mano dokumentai"
 937. "\\eMano žaidimai“ aplankuose. Windows sistemoje taip pat galima nurodyti "
 938. "aplanką santykinai nuo proceso darbinio aplanko naudojant „.\\e“ arba „.."
 939. "\\e“."
 940. # type: TP
 941. #. type: TP
 942. #: doc/man/wesnoth.6:395
 943. #, no-wrap
 944. msgid "B<--userdata-path>"
 945. msgstr "B<--userdata-path>"
 946. # type: Plain text
 947. #. type: Plain text
 948. #: doc/man/wesnoth.6:398
 949. msgid "prints the path of the userdata directory and exits."
 950. msgstr "išveda naudotojo duomenų aplanko kelią ir išeina."
 951. #. type: TP
 952. #: doc/man/wesnoth.6:398
 953. #, no-wrap
 954. msgid "B<--username>I<\\ username>"
 955. msgstr "B<--username>I<\\ naudotojo vardas>"
 956. #. type: Plain text
 957. #: doc/man/wesnoth.6:403
 958. msgid ""
 959. "uses I<username> when connecting to a server, ignoring other preferences."
 960. msgstr ""
 961. "naudoja I<naudojo vardą> jungiantis prie serverio, nepaisant kitų nustatymų."
 962. # type: TP
 963. #. type: TP
 964. #: doc/man/wesnoth.6:403
 965. #, fuzzy, no-wrap
 966. msgid "B<--validate>I<\\ path>"
 967. msgstr "B<--data-path>"
 968. #. type: Plain text
 969. #: doc/man/wesnoth.6:406
 970. msgid "validates a file against the WML schema."
 971. msgstr ""
 972. #. type: TP
 973. #: doc/man/wesnoth.6:406
 974. #, no-wrap
 975. msgid "B<--validate-addon>I<\\ addon_id>"
 976. msgstr ""
 977. #. type: Plain text
 978. #: doc/man/wesnoth.6:409
 979. msgid "validates the WML of the given addon as you play."
 980. msgstr ""
 981. # type: TP
 982. #. type: TP
 983. #: doc/man/wesnoth.6:409
 984. #, fuzzy, no-wrap
 985. msgid "B<--validate-core>"
 986. msgstr "B<--validcache>"
 987. #. type: Plain text
 988. #: doc/man/wesnoth.6:412
 989. msgid "validates the core WML as you play."
 990. msgstr ""
 991. # type: TP
 992. #. type: TP
 993. #: doc/man/wesnoth.6:412
 994. #, fuzzy, no-wrap
 995. msgid "B<--validate-schema \\ path>"
 996. msgstr "B<--validcache>"
 997. #. type: Plain text
 998. #: doc/man/wesnoth.6:415
 999. msgid "validates a file as a WML schema."
 1000. msgstr ""
 1001. # type: TP
 1002. #. type: TP
 1003. #: doc/man/wesnoth.6:415
 1004. #, no-wrap
 1005. msgid "B<--validcache>"
 1006. msgstr "B<--validcache>"
 1007. # type: Plain text
 1008. #. type: Plain text
 1009. #: doc/man/wesnoth.6:418
 1010. msgid "assumes that the cache is valid. (dangerous)"
 1011. msgstr "daro prielaidą, kad podėlis yra tinkamas. (pavojinga)"
 1012. # type: TP
 1013. #. type: TP
 1014. #: doc/man/wesnoth.6:418
 1015. #, no-wrap
 1016. msgid "B<-v, --version>"
 1017. msgstr "B<-v, --version>"
 1018. # type: Plain text
 1019. #. type: Plain text
 1020. #: doc/man/wesnoth.6:421
 1021. msgid "shows the version number and exits."
 1022. msgstr "parodo versijos numerį ir išsijungia."
 1023. # type: TP
 1024. #. type: TP
 1025. #: doc/man/wesnoth.6:421
 1026. #, no-wrap
 1027. msgid "B<-w, --windowed>"
 1028. msgstr "B<-w, --windowed>"
 1029. # type: Plain text
 1030. #. type: Plain text
 1031. #: doc/man/wesnoth.6:424
 1032. msgid "runs the game in windowed mode."
 1033. msgstr "paleidžia žaidimą lango režimu."
 1034. # type: TP
 1035. #. type: TP
 1036. #: doc/man/wesnoth.6:424
 1037. #, no-wrap
 1038. msgid "B<--with-replay>"
 1039. msgstr "B<--with-replay>"
 1040. # type: Plain text
 1041. #. type: Plain text
 1042. #: doc/man/wesnoth.6:429
 1043. msgid "replays the game loaded with the B<--load> option."
 1044. msgstr "pakartoja žaidimą įkeltą su B<--load> parinktimi."
 1045. # type: SH
 1046. #. type: SH
 1047. #: doc/man/wesnoth.6:430
 1048. #, no-wrap
 1049. msgid "Options for --multiplayer"
 1050. msgstr "--multiplayer parinktys"
 1051. # type: Plain text
 1052. #. type: Plain text
 1053. #: doc/man/wesnoth.6:437
 1054. msgid ""
 1055. "The side-specific multiplayer options are marked with I<number>. I<number> "
 1056. "has to be replaced by a side number. It usually is 1 or 2 but depends on the "
 1057. "number of players possible in the chosen scenario."
 1058. msgstr ""
 1059. "Daugelio žaidėjų opcijos, skirtos kažkuriai vienai pusei, žymimos "
 1060. "I<numeriu>. I<numerį> pakeiskite tikruoju žaidėjo numeriu. Dažniausiai tai "
 1061. "bus 1 arba 2, bet gali būti ir daugiau, priklausomai nuo galimo žaidėjų "
 1062. "skaičiaus scenarijuje."
 1063. # type: TP
 1064. #. type: TP
 1065. #: doc/man/wesnoth.6:437
 1066. #, fuzzy, no-wrap
 1067. msgid "B<--ai-config>I<\\ number>B<:>I<value>"
 1068. msgstr "B<--ai-config>I<\\ numeris>B<:>I<vertė>"
 1069. # type: Plain text
 1070. #. type: Plain text
 1071. #: doc/man/wesnoth.6:440
 1072. msgid ""
 1073. "selects a configuration file to load for the AI controller for this side."
 1074. msgstr ""
 1075. # type: TP
 1076. #. type: TP
 1077. #: doc/man/wesnoth.6:440
 1078. #, no-wrap
 1079. msgid "B<--algorithm>I<\\ number>B<:>I<value>"
 1080. msgstr "B<--algorithm>I<\\ numeris>B<:>I<vertė>"
 1081. #. type: Plain text
 1082. #: doc/man/wesnoth.6:450
 1083. msgid ""
 1084. "selects a non-standard algorithm to be used by the AI controller for this "
 1085. "side. The algorithm is defined by an B<[ai]> tag, which can be a core one "
 1086. "either in \"data/ai/ais\" or \"data/ai/dev\" or an algorithm defined by an "
 1087. "addon. Available values include: B<idle_ai> and B<experimental_ai>."
 1088. msgstr ""
 1089. # type: TP
 1090. #. type: TP
 1091. #: doc/man/wesnoth.6:450
 1092. #, no-wrap
 1093. msgid "B<--controller>I<\\ number>B<:>I<value>"
 1094. msgstr "B<--controller>I<\\ numeris>B<:>I<vertė>"
 1095. # type: Plain text
 1096. #. type: Plain text
 1097. #: doc/man/wesnoth.6:457
 1098. #, fuzzy
 1099. msgid ""
 1100. "selects the controller for this side. Available values: B<human>, B<ai> and "
 1101. "B<null>."
 1102. msgstr "parenka valdiklį šiai pusei. Galimos vertės: B<human> ir B<ai>."
 1103. # type: TP
 1104. #. type: TP
 1105. #: doc/man/wesnoth.6:457
 1106. #, no-wrap
 1107. msgid "B<--era>I<\\ value>"
 1108. msgstr "B<--era>I<\\ vertė>"
 1109. # type: Plain text
 1110. #. type: Plain text
 1111. #: doc/man/wesnoth.6:464
 1112. msgid ""
 1113. "use this option to play in the selected era instead of the B<Default> era. "
 1114. "The era is chosen by an id. Eras are described in the B<data/multiplayer/"
 1115. "eras.cfg> file."
 1116. msgstr ""
 1117. "naudokite šią parinktį, kad žaistumėte pasirinktoje eroje vietoj "
 1118. "B<Numatytos> eros. Era yra parenkama pagal id. Eros aprašytos B<data/"
 1119. "multiplayer/eras.cfg> faile."
 1120. # type: TP
 1121. #. type: TP
 1122. #: doc/man/wesnoth.6:464
 1123. #, no-wrap
 1124. msgid "B<--exit-at-end>"
 1125. msgstr "B<--exit-at-end>"
 1126. # type: Plain text
 1127. #. type: Plain text
 1128. #: doc/man/wesnoth.6:468
 1129. #, fuzzy
 1130. msgid ""
 1131. "exits once the scenario is over, without displaying victory/defeat dialog "
 1132. "which normally requires the user to click End Scenario. This is also used "
 1133. "for scriptable benchmarking."
 1134. msgstr ""
 1135. "išeina pasibaigus scenarijui be pergalės/pralaimėjimo dialogo rodymo, kuris "
 1136. "paprastai reikalauja naudotojui nuspausti Baigti scenarijų. Tai taip pat "
 1137. "naudojama automatiniam testavimui."
 1138. #. type: TP
 1139. #: doc/man/wesnoth.6:468
 1140. #, no-wrap
 1141. msgid "B<--ignore-map-settings>"
 1142. msgstr "B<--ignore-map-settings>"
 1143. #. type: Plain text
 1144. #: doc/man/wesnoth.6:471
 1145. msgid "do not use map settings, use default values instead."
 1146. msgstr "nenaudoti žemėlapio nustatymų, vietoj to naudoti numatytus nustatymus."
 1147. # type: TP
 1148. #. type: TP
 1149. #: doc/man/wesnoth.6:471
 1150. #, fuzzy, no-wrap
 1151. msgid "B<--label>I<\\ label>"
 1152. msgstr "B<--era>I<\\ vertė>"
 1153. #. type: Plain text
 1154. #: doc/man/wesnoth.6:476
 1155. msgid "sets the I<label> for AIs."
 1156. msgstr ""
 1157. # type: TP
 1158. #. type: TP
 1159. #: doc/man/wesnoth.6:476
 1160. #, no-wrap
 1161. msgid "B<--multiplayer-repeat>I<\\ value>"
 1162. msgstr "B<--multiplayer-repeat>I<\\ vertė>"
 1163. #. type: Plain text
 1164. #: doc/man/wesnoth.6:483
 1165. msgid ""
 1166. "repeats a multiplayer game I<value> times. Best to use with B<--nogui> for "
 1167. "scriptable benchmarking."
 1168. msgstr ""
 1169. # type: TP
 1170. #. type: TP
 1171. #: doc/man/wesnoth.6:483
 1172. #, no-wrap
 1173. msgid "B<--parm>I<\\ number>B<:>I<name>B<:>I<value>"
 1174. msgstr "B<--parm>I<\\ numeris>B<:>I<pavadinimas>B<:>I<vertė>"
 1175. # type: Plain text
 1176. #. type: Plain text
 1177. #: doc/man/wesnoth.6:492
 1178. msgid ""
 1179. "sets additional parameters for this side. This parameter depends on the "
 1180. "options used with B<--controller> and B<--algorithm>. It should only be "
 1181. "useful for people designing their own AI. (not yet documented completely)"
 1182. msgstr ""
 1183. "nustato papildomus šios pusės parametrus. Šis parametras priklauso nuo "
 1184. "opcijų, panaudotų su B<--controller> ir B<--algorithm>. Jis turėtų būti "
 1185. "naudingas tik žmonėms, kuriantiems nuosavą DI. (dar pilnai nedokumentuota)"
 1186. # type: TP
 1187. #. type: TP
 1188. #: doc/man/wesnoth.6:492
 1189. #, no-wrap
 1190. msgid "B<--scenario>I<\\ value>"
 1191. msgstr "B<--scenario>I<\\ vertė>"
 1192. # type: Plain text
 1193. #. type: Plain text
 1194. #: doc/man/wesnoth.6:496
 1195. msgid ""
 1196. "selects a multiplayer scenario by id. The default scenario id is "
 1197. "B<multiplayer_The_Freelands>."
 1198. msgstr ""
 1199. "parenka kelių žaidėjų scenarijų pagal id. Numatytas scenarijaus id yra "
 1200. "B<multiplayer_The_Freelands>."
 1201. # type: TP
 1202. #. type: TP
 1203. #: doc/man/wesnoth.6:496
 1204. #, no-wrap
 1205. msgid "B<--side>I<\\ number>B<:>I<value>"
 1206. msgstr "B<--side>I<\\ numeris>B<:>I<vertė>"
 1207. # type: Plain text
 1208. #. type: Plain text
 1209. #: doc/man/wesnoth.6:501
 1210. msgid ""
 1211. "selects a faction of the current era for this side. The faction is chosen by "
 1212. "an id. Factions are described in the data/multiplayer.cfg file."
 1213. msgstr ""
 1214. # type: TP
 1215. #. type: TP
 1216. #: doc/man/wesnoth.6:501
 1217. #, no-wrap
 1218. msgid "B<--turns>I<\\ value>"
 1219. msgstr "B<--turns>I<\\ vertė>"
 1220. # type: Plain text
 1221. #. type: Plain text
 1222. #: doc/man/wesnoth.6:504
 1223. msgid ""
 1224. "sets the number of turns for the chosen scenario. By default no turn limit "
 1225. "is set."
 1226. msgstr ""
 1227. "nustato ėjimų skaičių pasirinktam scenarijui. Pagal nutylėjimą ėjimų "
 1228. "skaičius neapribotas."
 1229. #. type: SH
 1230. #: doc/man/wesnoth.6:505 doc/man/wesnothd.6:257
 1231. #, no-wrap
 1232. msgid "EXIT STATUS"
 1233. msgstr "IŠĖJIMO BŪSENA"
 1234. #. type: Plain text
 1235. #: doc/man/wesnoth.6:510
 1236. msgid ""
 1237. "Normal exit status is 0. An exit status of 1 indicates an (SDL, video, "
 1238. "fonts, etc) initialization error. An exit status of 2 indicates an error "
 1239. "with the command line options."
 1240. msgstr ""
 1241. "Normali išėjimo būsena yra 0. Išėjimo būsena lygi 1 nurodo (SDL, video, "
 1242. "šriftų ir t.t.) paleidimo klaidą. Išėjimo būsena lygi 2 nurodo klaidą "
 1243. "komandinės eilutės parametruose."
 1244. #. type: Plain text
 1245. #: doc/man/wesnoth.6:522
 1246. msgid ""
 1247. "When running unit tests (withB<\\ -u>), the exit status is different. An "
 1248. "exit status of 0 indicates that the test passed, and 1 indicates that the "
 1249. "test failed. An exit status of 3 indicates that the test passed, but "
 1250. "produced an invalid replay file. An exit status of 4 indicates that the test "
 1251. "passed, but the replay produced errors. These latter two are only returned "
 1252. "if B<--noreplaycheck> is not passed. An exit status of 2 indicates that the "
 1253. "test timed out, when used with the deprecated B<--timeout> option."
 1254. msgstr ""
 1255. # type: SH
 1256. #. type: SH
 1257. #: doc/man/wesnoth.6:523 doc/man/wesnothd.6:261
 1258. #, no-wrap
 1259. msgid "AUTHOR"
 1260. msgstr "AUTORIUS"
 1261. # type: Plain text
 1262. #. type: Plain text
 1263. #: doc/man/wesnoth.6:526
 1264. msgid "Written by David White E<lt>davidnwhite@verizon.netE<gt>."
 1265. msgstr "Parašė David White E<lt>davidnwhite@verizon.netE<gt>."
 1266. # type: Plain text
 1267. #. type: Plain text
 1268. #: doc/man/wesnoth.6:528
 1269. msgid ""
 1270. "Edited by Nils Kneuper E<lt>crazy-ivanovic@gmx.netE<gt>, ott E<lt>ott@gaon."
 1271. "netE<gt> and Soliton E<lt>soliton.de@gmail.comE<gt>."
 1272. msgstr ""
 1273. "Redagavo Nils Kneuper E<lt>crazy-ivanovic@gmx.netE<gt>, ott E<lt>ott@gaon."
 1274. "netE<gt> ir Soliton E<lt>soliton.de@gmail.comE<gt>."
 1275. # type: Plain text
 1276. #. type: Plain text
 1277. #: doc/man/wesnoth.6:530
 1278. msgid ""
 1279. "This manual page was originally written by Cyril Bouthors "
 1280. "E<lt>cyril@bouthors.orgE<gt>."
 1281. msgstr ""
 1282. "Šį dokumentacijos puslapį iš pradžių parašė Cyril Bouthors "
 1283. "E<lt>cyril@bouthors.orgE<gt>."
 1284. # type: Plain text
 1285. #. type: Plain text
 1286. #: doc/man/wesnoth.6:532 doc/man/wesnothd.6:268
 1287. msgid "Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/"
 1288. msgstr "Aplankykite oficialų puslapį: https://www.wesnoth.org/"
 1289. # type: SH
 1290. #. type: SH
 1291. #: doc/man/wesnoth.6:533 doc/man/wesnothd.6:269
 1292. #, no-wrap
 1293. msgid "COPYRIGHT"
 1294. msgstr "COPYRIGHT"
 1295. # type: Plain text
 1296. #. type: Plain text
 1297. #: doc/man/wesnoth.6:536 doc/man/wesnothd.6:272
 1298. msgid "Copyright \\(co 2003-2018 David White E<lt>davidnwhite@verizon.netE<gt>"
 1299. msgstr ""
 1300. "Copyright \\(co 2003-2018 David White E<lt>davidnwhite@verizon.netE<gt>"
 1301. # type: Plain text
 1302. #. type: Plain text
 1303. #: doc/man/wesnoth.6:539 doc/man/wesnothd.6:275
 1304. msgid ""
 1305. "This is Free Software; this software is licensed under the GPL version 2, as "
 1306. "published by the Free Software Foundation. There is NO warranty; not even "
 1307. "for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."
 1308. msgstr ""
 1309. "Tai yra laisva programa; ši programa licencijuota Free Software Foundation "
 1310. "(Laisvos programinės įrangos fondo) paskelbta GPL 2 versija. Nėra JOKIOS "
 1311. "garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS."
 1312. # type: SH
 1313. #. type: SH
 1314. #: doc/man/wesnoth.6:540 doc/man/wesnothd.6:276
 1315. #, no-wrap
 1316. msgid "SEE ALSO"
 1317. msgstr "TAIP PAT ŽIŪRĖKITE"
 1318. # type: TH
 1319. #. This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 1320. #. it under the terms of the GNU General Public License as published by
 1321. #. the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 1322. #. (at your option) any later version.
 1323. #. This program is distributed in the hope that it will be useful,
 1324. #. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 1325. #. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 1326. #. GNU General Public License for more details.
 1327. #. You should have received a copy of the GNU General Public License
 1328. #. along with this program; if not, write to the Free Software
 1329. #. Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 1330. #. type: Plain text
 1331. #: doc/man/wesnothd.6:15
 1332. #, fuzzy
 1333. msgid "B<wesnothd>(6)"
 1334. msgstr "B<wesnothd>(6)."
 1335. # type: TH
 1336. #. type: TH
 1337. #: doc/man/wesnothd.6:16
 1338. #, no-wrap
 1339. msgid "WESNOTHD"
 1340. msgstr "WESNOTHD"
 1341. # type: TH
 1342. #. type: TH
 1343. #: doc/man/wesnothd.6:16
 1344. #, no-wrap
 1345. msgid "wesnothd"
 1346. msgstr "wesnothd"
 1347. # type: TH
 1348. #. type: TH
 1349. #: doc/man/wesnothd.6:16
 1350. #, no-wrap
 1351. msgid "Battle for Wesnoth multiplayer network daemon"
 1352. msgstr "Mūšio dėl Vesnoto daugelio žaidėjų žaidimo tinklo demonas"
 1353. # type: Plain text
 1354. #. type: Plain text
 1355. #: doc/man/wesnothd.6:23
 1356. msgid "wesnothd - Battle for B<Wesnoth> multiplayer network daemon"
 1357. msgstr ""
 1358. "wesnothd - Mūšio dėl B<Vesnoto> daugelio žaidėjų žaidimo tinklo demonas"
 1359. # type: Plain text
 1360. #. type: Plain text
 1361. #: doc/man/wesnothd.6:36
 1362. msgid ""
 1363. "B<wesnothd> [\\|B<-dv>\\|] [\\|B<-c> I<path>\\|] [\\|B<-p> I<port>\\|] [\\|"
 1364. "B<-t> I<number>\\|] [\\|B<-T> I<number>\\|]"
 1365. msgstr ""
 1366. "B<wesnothd> [\\|B<-dv>\\|] [\\|B<-c> I<kelias>\\|] [\\|B<-p> I<prievadas>"
 1367. "\\|] [\\|B<-t> I<skaičius>\\|] [\\|B<-T> I<skaičius>\\|]"
 1368. # type: Plain text
 1369. #. type: Plain text
 1370. #: doc/man/wesnothd.6:39
 1371. msgid "B<wesnothd> B<-V>"
 1372. msgstr "B<wesnothd> B<-V>"
 1373. # type: Plain text
 1374. #. type: Plain text
 1375. #: doc/man/wesnothd.6:44
 1376. msgid ""
 1377. "Manages Battle for Wesnoth multiplayer games. See https://www.wesnoth.org/"
 1378. "wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via the "
 1379. "wesnoth client (/query ...) or the fifo."
 1380. msgstr ""
 1381. "Tvarko Mūšio dėl Vesnoto daugelio žaidėjų žaidimus. Žiūrėkite https://www."
 1382. "wesnoth.org/wiki/ServerAdministration kurias komandas priima serveris iš "
 1383. "wesnoth kliento (/query ...) arba per fifo."
 1384. # type: TP
 1385. #. type: TP
 1386. #: doc/man/wesnothd.6:47
 1387. #, no-wrap
 1388. msgid "B<-c\\ >I<path>B<,\\ --config>I<\\ path>"
 1389. msgstr "B<-c\\ >I<kelias>B<,\\ --config>I<\\ kelias>"
 1390. # type: Plain text
 1391. #. type: Plain text
 1392. #: doc/man/wesnothd.6:52
 1393. msgid ""
 1394. "tells wesnothd where to find the config file to use. See the section "
 1395. "B<SERVER CONFIG> below for the syntax. You can reload the config with "
 1396. "sending SIGHUP to the server process."
 1397. msgstr ""
 1398. # type: TP
 1399. #. type: TP
 1400. #: doc/man/wesnothd.6:52
 1401. #, no-wrap
 1402. msgid "B<-d, --daemon>"
 1403. msgstr "B<-d, --daemon>"
 1404. # type: Plain text
 1405. #. type: Plain text
 1406. #: doc/man/wesnothd.6:55
 1407. msgid "runs wesnothd as a daemon."
 1408. msgstr "paleidžia wesnothd kaip demoną."
 1409. # type: Plain text
 1410. #. type: Plain text
 1411. #: doc/man/wesnothd.6:58
 1412. msgid "tells you what the command line options do."
 1413. msgstr "pasako Jums, ką daro komandinės eilutės parametrai."
 1414. # type: Plain text
 1415. #. type: Plain text
 1416. #: doc/man/wesnothd.6:72
 1417. msgid ""
 1418. "sets the severity level of the log domains. B<all> can be used to match any "
 1419. "log domain. Available levels: B<error>,\\ B<warning>,\\ B<info>,\\ "
 1420. "B<debug>. By default the B<error> level is used and the B<info> level for "
 1421. "the B<server> domain."
 1422. msgstr ""
 1423. # type: TP
 1424. #. type: TP
 1425. #: doc/man/wesnothd.6:72
 1426. #, no-wrap
 1427. msgid "B<-p\\ >I<port>B<,\\ --port>I<\\ port>"
 1428. msgstr "B<-p\\ >I<prievadas>B<,\\ --port>I<\\ prievadas>"
 1429. # type: Plain text
 1430. #. type: Plain text
 1431. #: doc/man/wesnothd.6:77
 1432. msgid ""
 1433. "binds the server to the specified port. If no port is specified, port "
 1434. "B<15000> will be used."
 1435. msgstr ""
 1436. "susieja serverį su nurodytu prievadu. Jeigu prievadas nenurodytas, tai bus "
 1437. "naudojamas B<15000> prievadas."
 1438. # type: TP
 1439. #. type: TP
 1440. #: doc/man/wesnothd.6:77
 1441. #, no-wrap
 1442. msgid "B<-t\\ >I<number>B<,\\ --threads>I<\\ number>"
 1443. msgstr "B<-t\\ >I<skaičius>B<,\\ --threads>I<\\ skaičius>"
 1444. # type: Plain text
 1445. #. type: Plain text
 1446. #: doc/man/wesnothd.6:81
 1447. msgid ""
 1448. "sets the maximum number of waiting worker threads for network I/O to n "
 1449. "(default: B<5>,\\ max:\\ B<30>)."
 1450. msgstr ""
 1451. "nustato didžiausią laukiančių darbinių tinklo Į/I gijų skaičių į n "
 1452. "(numatyta: B<5>),\\ daugiausiai:\\ B<30>)."
 1453. # type: TP
 1454. #. type: TP
 1455. #: doc/man/wesnothd.6:81
 1456. #, no-wrap
 1457. msgid "B<-T\\ >I<number>B<,\\ --max-threads>I<\\ number>"
 1458. msgstr "B<-T\\ >I<skaičius>B<,\\ --max-threads>I<\\ skaičius>"
 1459. # type: Plain text
 1460. #. type: Plain text
 1461. #: doc/man/wesnothd.6:88
 1462. msgid ""
 1463. "sets the maximum number of worker threads that will be created. If set to "
 1464. "B<0> there will be no limit (default: B<0>)."
 1465. msgstr ""
 1466. "nustato maksimalų darbinių gijų, kurios bus sukurtos, skaičių. Jei nustatyta "
 1467. "B<0>, tai nebus jokių apribojimų (numatyta: B<0>)."
 1468. # type: TP
 1469. #. type: TP
 1470. #: doc/man/wesnothd.6:88
 1471. #, no-wrap
 1472. msgid "B<-V, --version>"
 1473. msgstr "B<-V, --version>"
 1474. # type: Plain text
 1475. #. type: Plain text
 1476. #: doc/man/wesnothd.6:91
 1477. msgid "shows version number and exits."
 1478. msgstr "parodo versijos numerį ir išsijungia."
 1479. # type: TP
 1480. #. type: TP
 1481. #: doc/man/wesnothd.6:91
 1482. #, no-wrap
 1483. msgid "B<-v, --verbose>"
 1484. msgstr "B<-v, --verbose>"
 1485. # type: Plain text
 1486. #. type: Plain text
 1487. #: doc/man/wesnothd.6:94
 1488. msgid "turns debug logging on."
 1489. msgstr "įjungia derinimo režimo išvestį."
 1490. # type: SH
 1491. #. type: SH
 1492. #: doc/man/wesnothd.6:95
 1493. #, no-wrap
 1494. msgid "SERVER CONFIG"
 1495. msgstr "SERVERIO KONFIGŪRACIJA"
 1496. # type: SS
 1497. #. type: SS
 1498. #: doc/man/wesnothd.6:97
 1499. #, no-wrap
 1500. msgid "The general syntax is:"
 1501. msgstr "Bendra sintaksė:"
 1502. # type: Plain text
 1503. #. type: Plain text
 1504. #: doc/man/wesnothd.6:101
 1505. msgid "[I<tag>]"
 1506. msgstr "[I<elementas>]"
 1507. # type: Plain text
 1508. #. type: Plain text
 1509. #: doc/man/wesnothd.6:103
 1510. msgid "I<key>=\"I<value>\""
 1511. msgstr "I<raktas>=\"I<vertė>\""
 1512. # type: Plain text
 1513. #. type: Plain text
 1514. #: doc/man/wesnothd.6:105
 1515. msgid "I<key>=\"I<value>,I<value>,...\""
 1516. msgstr "I<raktas>=„I<vertė>,I<vertė>,...“"
 1517. # type: Plain text
 1518. #. type: Plain text
 1519. #: doc/man/wesnothd.6:107
 1520. msgid "[/I<tag>]"
 1521. msgstr "[/I<elementas>]"
 1522. # type: SS
 1523. #. type: SS
 1524. #: doc/man/wesnothd.6:108
 1525. #, no-wrap
 1526. msgid "Global keys:"
 1527. msgstr "Globalūs raktai:"
 1528. # type: TP
 1529. #. type: TP
 1530. #: doc/man/wesnothd.6:110
 1531. #, no-wrap
 1532. msgid "B<allow_remote_shutdown>"
 1533. msgstr "B<allow_remote_shutdown>"
 1534. # type: Plain text
 1535. #. type: Plain text
 1536. #: doc/man/wesnothd.6:114
 1537. msgid ""
 1538. "If set to B<no> (default), shut_down and restart requests are ignored unless "
 1539. "they come from the fifo. Set it to B<yes> to allow remote shutdown via a /"
 1540. "query by an administrator."
 1541. msgstr ""
 1542. # type: TP
 1543. #. type: TP
 1544. #: doc/man/wesnothd.6:114
 1545. #, no-wrap
 1546. msgid "B<ban_save_file>"
 1547. msgstr "B<ban_save_file>"
 1548. # type: Plain text
 1549. #. type: Plain text
 1550. #: doc/man/wesnothd.6:118
 1551. msgid ""
 1552. "Full or relative path to a (gzip compressed) file that the server can read "
 1553. "and write. Bans will be saved to this file and read again on server start."
 1554. msgstr ""
 1555. # type: TP
 1556. #. type: TP
 1557. #: doc/man/wesnothd.6:118
 1558. #, no-wrap
 1559. msgid "B<compress_stored_rooms>"
 1560. msgstr "B<compress_stored_rooms>"
 1561. # type: Plain text
 1562. #. type: Plain text
 1563. #: doc/man/wesnothd.6:121
 1564. msgid ""
 1565. "Determines whether the rooms file should be read and written to in "
 1566. "compressed form. Defaults to B<yes>."
 1567. msgstr ""
 1568. # type: TP
 1569. #. type: TP
 1570. #: doc/man/wesnothd.6:121
 1571. #, no-wrap
 1572. msgid "B<connections_allowed>"
 1573. msgstr "B<connections_allowed>"
 1574. # type: Plain text
 1575. #. type: Plain text
 1576. #: doc/man/wesnothd.6:124
 1577. msgid ""
 1578. "The number of allowed connections from the same IP. B<0> means infinite. "
 1579. "(default: B<5>)"
 1580. msgstr ""
 1581. "Leidžiamų prisijungimų skaičius iš to paties IP. B<0> reiškia begalybė. "
 1582. "(numatyta: B<5>)"
 1583. # type: TP
 1584. #. type: TP
 1585. #: doc/man/wesnothd.6:124
 1586. #, no-wrap
 1587. msgid "B<disallow_names>"
 1588. msgstr "B<disallow_names>"
 1589. # type: Plain text
 1590. #. type: Plain text
 1591. #: doc/man/wesnothd.6:131
 1592. msgid ""
 1593. "Names/nicks that are not accepted by the server. B<*> and B<?> from wildcard "
 1594. "patterns are supported. See B<glob>(7) for more details. Default values "
 1595. "(used if nothing is specified) are: B<*admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,"
 1596. "computer,human,network,player>."
 1597. msgstr ""
 1598. # type: TP
 1599. #. type: TP
 1600. #: doc/man/wesnothd.6:131
 1601. #, no-wrap
 1602. msgid "B<fifo_path>"
 1603. msgstr "B<fifo_path>"
 1604. #. type: Plain text
 1605. #: doc/man/wesnothd.6:135
 1606. msgid ""
 1607. "The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... "
 1608. "from wesnoth). If not specified defaults to the compile-time path (default: "
 1609. "B</var/run/wesnothd/socket>)."
 1610. msgstr ""
 1611. # type: TP
 1612. #. type: TP
 1613. #: doc/man/wesnothd.6:135
 1614. #, no-wrap
 1615. msgid "B<max_messages>"
 1616. msgstr "B<max_messages>"
 1617. # type: Plain text
 1618. #. type: Plain text
 1619. #: doc/man/wesnothd.6:138
 1620. msgid ""
 1621. "The number of allowed messages in B<messages_time_period>. (default: B<4>)"
 1622. msgstr ""
 1623. "Leidžiamų pranešimų skaičius esančių B<messages_time_period>. (numatyta: "
 1624. "B<4>)"
 1625. # type: TP
 1626. #. type: TP
 1627. #: doc/man/wesnothd.6:138
 1628. #, no-wrap
 1629. msgid "B<messages_time_period>"
 1630. msgstr "B<messages_time_period>"
 1631. # type: Plain text
 1632. #. type: Plain text
 1633. #: doc/man/wesnothd.6:141
 1634. msgid ""
 1635. "The time period (in seconds) message flooding is detected in. (default: "
 1636. "B<10> seconds)"
 1637. msgstr ""
 1638. "Laiko trukmė (sekundėmis), kurioje aptinkamas užliejimas žinutėmis. "
 1639. "(numatyta: B<10> sekundžių)"
 1640. # type: TP
 1641. #. type: TP
 1642. #: doc/man/wesnothd.6:141
 1643. #, no-wrap
 1644. msgid "B<motd>"
 1645. msgstr "B<motd>"
 1646. # type: Plain text
 1647. #. type: Plain text
 1648. #: doc/man/wesnothd.6:144
 1649. msgid "The message of the day."
 1650. msgstr "Dienos pranešimas."
 1651. # type: TP
 1652. #. type: TP
 1653. #: doc/man/wesnothd.6:144
 1654. #, no-wrap
 1655. msgid "B<new_room_policy>"
 1656. msgstr "B<new_room_policy>"
 1657. # type: Plain text
 1658. #. type: Plain text
 1659. #: doc/man/wesnothd.6:147
 1660. msgid ""
 1661. "Determines who can create new rooms on the server. Available values are "
 1662. "B<everyone>, B<registered>, B<admin> and B<nobody>, and give the permission "
 1663. "respectively to everyone, registered users, admin users or disables new room "
 1664. "creation. Default value is B<everyone>."
 1665. msgstr ""
 1666. # type: TP
 1667. #. type: TP
 1668. #: doc/man/wesnothd.6:147
 1669. #, no-wrap
 1670. msgid "B<passwd>"
 1671. msgstr "B<passwd>"
 1672. # type: Plain text
 1673. #. type: Plain text
 1674. #: doc/man/wesnothd.6:150
 1675. msgid ""
 1676. "The password used to gain admin privileges (via B</query admin >I<password>)."
 1677. msgstr ""
 1678. "Slaptažodis, naudojamas gauti administratoriaus teises (per B</query admin "
 1679. ">I<slaptažodis>)."
 1680. #. type: TP
 1681. #: doc/man/wesnothd.6:150
 1682. #, no-wrap
 1683. msgid "B<replay_save_path>"
 1684. msgstr "B<replay_save_path>"
 1685. #. type: Plain text
 1686. #: doc/man/wesnothd.6:153
 1687. msgid ""
 1688. "The directory where the server stores game replays. (Don't forget the "
 1689. "trailing /!) Defaults to `' which means the directory wesnothd was started "
 1690. "in."
 1691. msgstr ""
 1692. "Aplankas, kuriame serveris saugos žaidimų pakartojimus (gale "
 1693. "nepamirškite /!). Numatyta „“, kas reiškia tą patį aplanką, kur buvo "
 1694. "paleistas serveris."
 1695. # type: TP
 1696. #. type: TP
 1697. #: doc/man/wesnothd.6:153
 1698. #, no-wrap
 1699. msgid "B<restart_command>"
 1700. msgstr "B<restart_command>"
 1701. # type: Plain text
 1702. #. type: Plain text
 1703. #: doc/man/wesnothd.6:156
 1704. msgid ""
 1705. "The command that the server uses to start a new server process via the "
 1706. "B<restart> command. (Can only be issued via the fifo. See the "
 1707. "B<allow_remote_shutdown> setting.)"
 1708. msgstr ""
 1709. "Komandos, kurias serveris naudoja paleisti naują serverio procesą su "
 1710. "B<restart> komanda. (Gali būti iškviesta per fifo. Žiūrėkite "
 1711. "B<allow_remote_shutdown> nustatymą.)"
 1712. # type: TP
 1713. #. type: TP
 1714. #: doc/man/wesnothd.6:156
 1715. #, no-wrap
 1716. msgid "B<room_save_file>"
 1717. msgstr "B<room_save_file>"
 1718. # type: Plain text
 1719. #. type: Plain text
 1720. #: doc/man/wesnothd.6:159
 1721. msgid ""
 1722. "Path to a file where the room info should be stored. This file is read on "
 1723. "server startup and written to later. If empty or not set, rooms are not "
 1724. "loaded and not saved."
 1725. msgstr ""
 1726. #. type: TP
 1727. #: doc/man/wesnothd.6:159
 1728. #, no-wrap
 1729. msgid "B<save_replays>"
 1730. msgstr "B<save_replays>"
 1731. #. type: Plain text
 1732. #: doc/man/wesnothd.6:162
 1733. msgid ""
 1734. "Defines whether the server will automatically save replays of games. "
 1735. "(default: B<false>)"
 1736. msgstr ""
 1737. "Nurodo ar serveris automatiškai saugos žaidimų pakartojimus. (numatyta: "
 1738. "B<false>)"
 1739. # type: TP
 1740. #. type: TP
 1741. #: doc/man/wesnothd.6:162
 1742. #, no-wrap
 1743. msgid "B<versions_accepted>"
 1744. msgstr "B<versions_accepted>"
 1745. # type: Plain text
 1746. #. type: Plain text
 1747. #: doc/man/wesnothd.6:166
 1748. msgid ""
 1749. "A comma separated list of version strings to be accepted by the server. B<*> "
 1750. "and B<?> from wildcard patterns are supported. (defaults to the "
 1751. "corresponding wesnoth version)"
 1752. msgstr ""
 1753. "Kableliais atskirtų versijų, kurias pripažįsta serveris, sąrašas. Leidžia "
 1754. "naudoti B<*> ir B<?> kaip pakaitos šablonus. (numatytoji reikšmė: tokia "
 1755. "pati versija, kaip ir serverio)"
 1756. # type: Plain text
 1757. #. type: Plain text
 1758. #: doc/man/wesnothd.6:168
 1759. msgid "Example: B<versions_accepted=\"*\"> accepts any version string."
 1760. msgstr "Pavyzdys: B<versions_accepted=\"*\"> priima bet kokią versiją."
 1761. #. type: TP
 1762. #: doc/man/wesnothd.6:168
 1763. #, no-wrap
 1764. msgid "B<deny_unregistered_login>"
 1765. msgstr ""
 1766. #. type: Plain text
 1767. #: doc/man/wesnothd.6:173
 1768. msgid ""
 1769. "Whether to prevent users who are not registered with the B<user_handler> "
 1770. "being used from logging in. (default: false)"
 1771. msgstr ""
 1772. # type: SS
 1773. #. type: SS
 1774. #: doc/man/wesnothd.6:174
 1775. #, no-wrap
 1776. msgid "Global tags:"
 1777. msgstr "Globalūs elementai:"
 1778. # type: Plain text
 1779. #. type: Plain text
 1780. #: doc/man/wesnothd.6:179
 1781. msgid ""
 1782. "B<[redirect]> A tag to specify a server to redirect certain client versions "
 1783. "to."
 1784. msgstr ""
 1785. "B<[redirect]> Elementas, nurodantis serveriui kur peradresuoti tam tikras "
 1786. "klientų versijas."
 1787. # type: TP
 1788. #. type: TP
 1789. #: doc/man/wesnothd.6:180
 1790. #, no-wrap
 1791. msgid "B<host>"
 1792. msgstr "B<host>"
 1793. # type: Plain text
 1794. #. type: Plain text
 1795. #: doc/man/wesnothd.6:183
 1796. msgid "The address of the server to redirect to."
 1797. msgstr "Serverio, į kurį peradresuoti, adresas."
 1798. # type: TP
 1799. #. type: TP
 1800. #: doc/man/wesnothd.6:183
 1801. #, no-wrap
 1802. msgid "B<port>"
 1803. msgstr "B<port>"
 1804. # type: Plain text
 1805. #. type: Plain text
 1806. #: doc/man/wesnothd.6:186
 1807. msgid "The port to connect to."
 1808. msgstr "Prievadas, prie kurio jungtis."
 1809. # type: TP
 1810. #. type: TP
 1811. #: doc/man/wesnothd.6:186
 1812. #, no-wrap
 1813. msgid "B<version>"
 1814. msgstr "B<version>"
 1815. # type: Plain text
 1816. #. type: Plain text
 1817. #: doc/man/wesnothd.6:191
 1818. msgid ""
 1819. "A comma separated list of versions to redirect. Behaves the same way as "
 1820. "B<versions_accepted> in regard to wildcard patterns."
 1821. msgstr ""
 1822. "Kableliais atskirtų versijų, kurias reikia peradresuoti, sąrašas. Pakaitos "
 1823. "šablonų atžvilgiu, elgiasi taip pat, kaip ir B<versions_accepted>."
 1824. # type: Plain text
 1825. #. type: Plain text
 1826. #: doc/man/wesnothd.6:195
 1827. msgid ""
 1828. "B<[ban_time]> A tag to define convenient keywords for temporary ban time "
 1829. "lengths."
 1830. msgstr ""
 1831. # type: TP
 1832. #. type: TP
 1833. #: doc/man/wesnothd.6:196
 1834. #, no-wrap
 1835. msgid "B<name>"
 1836. msgstr "B<name>"
 1837. # type: Plain text
 1838. #. type: Plain text
 1839. #: doc/man/wesnothd.6:199
 1840. msgid "The name used to reference the ban time."
 1841. msgstr ""
 1842. # type: TP
 1843. #. type: TP
 1844. #: doc/man/wesnothd.6:199
 1845. #, no-wrap
 1846. msgid "B<time>"
 1847. msgstr "B<time>"
 1848. # type: Plain text
 1849. #. type: Plain text
 1850. #: doc/man/wesnothd.6:207
 1851. msgid ""
 1852. "The time length definition. The format is: %d[%s[%d%s[...]]] where %s is s "
 1853. "(seconds), m (minutes), h (hours), D (days), M (months) or Y (years) and %d "
 1854. "is a number. If no time modifier is given minutes (m) are assumed. "
 1855. "Example: B<time=\"1D12h30m\"> results in a ban time of 1 day, 12 hours and "
 1856. "30 minutes."
 1857. msgstr ""
 1858. # type: Plain text
 1859. #. type: Plain text
 1860. #: doc/man/wesnothd.6:213
 1861. msgid ""
 1862. "B<[proxy]> A tag to tell the server to act as a proxy and forward the "
 1863. "connected client's requests to the specified server. Accepts the same keys "
 1864. "as B<[redirect]>."
 1865. msgstr ""
 1866. "B<[proxy]> Elementas, nurodantis serveriui elgtis kaip tarpiniam serveriui "
 1867. "ir persiųsti visus prisijungusius klientus į nurodytą serverį. Priima tuos "
 1868. "pačius raktus kaip ir B<[redirect]>."
 1869. #. type: Plain text
 1870. #: doc/man/wesnothd.6:221
 1871. msgid ""
 1872. "B<[user_handler]> Configures the user handler. Available keys vary depending "
 1873. "on which user handler is set with the B<user_handler> key. If no "
 1874. "B<[user_handler]> section is present in the configuration the server will "
 1875. "run without any nick registration service. All additional tables that are "
 1876. "needed for the forum_user_handler to function can be found in "
 1877. "table_definitions.sql in the Wesnoth source repository."
 1878. msgstr ""
 1879. # type: TP
 1880. #. type: TP
 1881. #: doc/man/wesnothd.6:222
 1882. #, no-wrap
 1883. msgid "B<db_host>"
 1884. msgstr "B<db_host>"
 1885. # type: Plain text
 1886. #. type: Plain text
 1887. #: doc/man/wesnothd.6:225
 1888. #, fuzzy
 1889. msgid "The hostname of the database server"
 1890. msgstr "Pašto serverio vardas"
 1891. # type: TP
 1892. #. type: TP
 1893. #: doc/man/wesnothd.6:225
 1894. #, no-wrap
 1895. msgid "B<db_name>"
 1896. msgstr "B<db_name>"
 1897. # type: Plain text
 1898. #. type: Plain text
 1899. #: doc/man/wesnothd.6:228
 1900. #, fuzzy
 1901. msgid "The name of the database"
 1902. msgstr "Pašto serverio vardas"
 1903. # type: TP
 1904. #. type: TP
 1905. #: doc/man/wesnothd.6:228
 1906. #, no-wrap
 1907. msgid "B<db_user>"
 1908. msgstr "B<db_user>"
 1909. # type: Plain text
 1910. #. type: Plain text
 1911. #: doc/man/wesnothd.6:231
 1912. #, fuzzy
 1913. msgid "The name of the user under which to log into the database"
 1914. msgstr ""
 1915. "(skirtas user_handler=forum) Naudotojo vardas, kuriuo jungtis prie duomenų "
 1916. "bazės"
 1917. # type: TP
 1918. #. type: TP
 1919. #: doc/man/wesnothd.6:231
 1920. #, no-wrap
 1921. msgid "B<db_password>"
 1922. msgstr "B<db_password>"
 1923. # type: Plain text
 1924. #. type: Plain text
 1925. #: doc/man/wesnothd.6:234
 1926. #, fuzzy
 1927. msgid "This user's password"
 1928. msgstr "Naudotojo slaptažodis."
 1929. # type: TP
 1930. #. type: TP
 1931. #: doc/man/wesnothd.6:234
 1932. #, no-wrap
 1933. msgid "B<db_users_table>"
 1934. msgstr "B<db_users_table>"
 1935. # type: Plain text
 1936. #. type: Plain text
 1937. #: doc/man/wesnothd.6:237
 1938. #, fuzzy
 1939. msgid ""
 1940. "The name of the table in which your phpbb forums saves its user data. Most "
 1941. "likely this will be E<lt>table-prefixE<gt>_users (e.g. phpbb3_users)."
 1942. msgstr ""
 1943. "(skirtas user_handler=forum) Lentelės pavadinimas, kurioje jūsų phpbb "
 1944. "forumas saugo savo naudotojų duomenis. Labiausiai tikėtina, kad tai bus "
 1945. "E<lt>lentelės-priešdėlisE<gt>_users (pavyzdžiui, phpbb3_users)."
 1946. # type: TP
 1947. #. type: TP
 1948. #: doc/man/wesnothd.6:237
 1949. #, no-wrap
 1950. msgid "B<db_extra_table>"
 1951. msgstr "B<db_extra_table>"
 1952. #. type: Plain text
 1953. #: doc/man/wesnothd.6:240
 1954. msgid ""
 1955. "The name of the table in which wesnothd will save its own data about users."
 1956. msgstr ""
 1957. # type: TP
 1958. #. type: TP
 1959. #: doc/man/wesnothd.6:240
 1960. #, fuzzy, no-wrap
 1961. msgid "B<db_game_info_table>"
 1962. msgstr "B<db_users_table>"
 1963. #. type: Plain text
 1964. #: doc/man/wesnothd.6:243
 1965. msgid ""
 1966. "The name of the table in which wesnothd will save its own data about games."
 1967. msgstr ""
 1968. # type: TP
 1969. #. type: TP
 1970. #: doc/man/wesnothd.6:243
 1971. #, fuzzy, no-wrap
 1972. msgid "B<db_game_player_info_table>"
 1973. msgstr "B<db_users_table>"
 1974. #. type: Plain text
 1975. #: doc/man/wesnothd.6:246
 1976. msgid ""
 1977. "The name of the table in which wesnothd will save its own data about the "
 1978. "players in a game."
 1979. msgstr ""
 1980. #. type: TP
 1981. #: doc/man/wesnothd.6:246
 1982. #, no-wrap
 1983. msgid "B<db_game_modification_info_table>"
 1984. msgstr ""
 1985. #. type: Plain text
 1986. #: doc/man/wesnothd.6:249
 1987. msgid ""
 1988. "The name of the table in which wesnothd will save its own data about the "
 1989. "modifications used in a game."
 1990. msgstr ""
 1991. # type: TP
 1992. #. type: TP
 1993. #: doc/man/wesnothd.6:249
 1994. #, fuzzy, no-wrap
 1995. msgid "B<db_user_group_table>"
 1996. msgstr "B<db_users_table>"
 1997. # type: Plain text
 1998. #. type: Plain text
 1999. #: doc/man/wesnothd.6:252
 2000. #, fuzzy
 2001. msgid ""
 2002. "The name of the table in which your phpbb forums saves its user group data. "
 2003. "Most likely this will be E<lt>table-prefixE<gt>_user_group (e.g. "
 2004. "phpbb3_user_group)."
 2005. msgstr ""
 2006. "(skirtas user_handler=forum) Lentelės pavadinimas, kurioje jūsų phpbb "
 2007. "forumas saugo savo naudotojų duomenis. Labiausiai tikėtina, kad tai bus "
 2008. "E<lt>lentelės-priešdėlisE<gt>_users (pavyzdžiui, phpbb3_users)."
 2009. #. type: TP
 2010. #: doc/man/wesnothd.6:252
 2011. #, no-wrap
 2012. msgid "B<mp_mod_group>"
 2013. msgstr ""
 2014. #. type: Plain text
 2015. #: doc/man/wesnothd.6:255
 2016. msgid ""
 2017. "The ID of the forum group to be considered as having moderation authority."
 2018. msgstr ""
 2019. #. type: Plain text
 2020. #: doc/man/wesnothd.6:260
 2021. msgid ""
 2022. "Normal exit status is 0 when the server was properly shutdown. An exit "
 2023. "status of 2 indicates an error with the command line options."
 2024. msgstr ""
 2025. "Įprasta baigimo būsena, kai serveris buvo tikamai išjungtas, yra 0. Baigimo "
 2026. "būsena 2 nurodo klaidą komandinės eilutės parametruose."
 2027. # type: Plain text
 2028. #. type: Plain text
 2029. #: doc/man/wesnothd.6:266
 2030. msgid ""
 2031. "Written by David White E<lt>davidnwhite@verizon.netE<gt>. Edited by Nils "
 2032. "Kneuper E<lt>crazy-ivanovic@gmx.netE<gt>, ott E<lt>ott@gaon.netE<gt>, "
 2033. "Soliton E<lt>soliton.de@gmail.comE<gt> and Thomas Baumhauer E<lt>thomas."
 2034. "baumhauer@gmail.comE<gt>. This manual page was originally written by Cyril "
 2035. "Bouthors E<lt>cyril@bouthors.orgE<gt>."
 2036. msgstr ""
 2037. "Parašė David White E<lt>davidnwhite@verizon.netE<gt>. Redagavo Nils Kneuper "
 2038. "E<lt>crazy-ivanovic@gmx.netE<gt>, ott E<lt>ott@gaon.netE<gt>, Soliton "
 2039. "E<lt>soliton.de@gmail.comE<gt> ir Thomas Baumhauer E<lt>thomas."
 2040. "baumhauer@gmail.comE<gt>. Šį dokumentacijos puslapį iš pradžių parašė Cyril "
 2041. "Bouthors E<lt>cyril@bouthors.orgE<gt>."
 2042. # type: TH
 2043. #. type: Plain text
 2044. #: doc/man/wesnothd.6:279
 2045. #, fuzzy
 2046. msgid "B<wesnoth>(6)"
 2047. msgstr "B<wesnoth>(6)."