The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
wesnoth-lt/sof.lt.po

4269 lines
160 KiB

# Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
# Translators:
# Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-19 01:26 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-27 14:50+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
"%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:11
msgid "The Sceptre of Fire"
msgstr "Ugnies skeptras"
#. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:12
msgid "SoF"
msgstr "US"
#. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:20
msgid "Fighter"
msgstr "Kovotojas"
#. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:20
msgid "Normal"
msgstr "Normalus"
#. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:21
msgid "Challenging"
msgstr "Iššaukiantis"
#. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:21
msgid "Steelclad"
msgstr "Šarvuotis"
#. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:22
msgid "Difficult"
msgstr "Sudėtingas"
#. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:22
msgid "Lord"
msgstr "Valdovas"
#. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:25
#, fuzzy
msgid ""
"<i>The mark of Wesnoth’s banner bold\n"
"Comes not from its own land;\n"
"It comes from Dwarfdom, grim and old\n"
"Made by a runesmith’s hand.\n"
"So now I tell from whence it came —\n"
"The Fire-sceptre great —\n"
"And of the makers of the same,\n"
"Their tale I now relate...</i>\n"
"\n"
msgstr ""
"Vesnoto sosto vėliava\n"
"Kurta kituos kraštuos;\n"
"Ją tvėrė dvarfų broliava,\n"
"Runakaliai urvuos.\n"
"Išgirskit apie skeptrą, tad,\n"
"Didingąjį ugnies,\n"
"Ir jį, ir sutvėrėjus jo,\n"
"Sakmė šita minės...\n"
"\n"
#. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:34
#, fuzzy
msgid "(Hard level, 9 scenarios.)"
msgstr "(Sudėtingas lygis, 9 scenarijai.)"
#. [about]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:39
msgid "Campaign Design"
msgstr "Kampanijos kūrimas"
#. [about]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:45
msgid "Campaign Maintenance"
msgstr "Kampanijos priežiūra"
#. [about]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:56
msgid "WML Assistance"
msgstr "Pagalba su WML"
#. [about]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:71
msgid "Artwork and Graphics Design"
msgstr "Grafikos kūrimas"
#. [scenario]: id=1_A_Bargain_is_Struck
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:3
msgid "A Bargain is Struck"
msgstr "Susitarimas pasiektas"
#. [side]: type=Dwarvish Fighter, id=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:18
msgid "Rugnur"
msgstr "Rugnuras"
#. [side]: type=Dwarvish Fighter, id=Rugnur
#. [side]: type=Haldric II, id=Haldric II
#. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:27
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:45
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:24
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:24
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:23
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:38
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:23
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:24
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:37
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:208
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:24
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:39
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:23
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:22
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:34
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:36
msgid "Dwarves"
msgstr "Dvarfai"
#. [side]: type=Haldric II, id=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:36
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:25
msgid "Haldric II"
msgstr "Haldrikas II"
#. [side]: type=Elvish Marshal, id=Glildur
#. [side]: type=Elvish Captain, id=Glildur
#. [unit]: type=Elvish Marshal, id=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:93
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:36
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:70
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:33
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:1033
msgid "Glildur"
msgstr "Glilduras"
#. [side]: type=Elvish Marshal, id=Glildur
#. [side]: type=Elvish Marshal, id=Glinan
#. [side]: type=Elvish Captain, id=Kalnar
#. [side]: type=Elvish Captain, id=Glildur
#. [side]
#. [side]: type=Elvish Marshal, id=Crintil
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:113
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:43
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:52
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:99
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:136
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:57
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:65
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:44
msgid "Elves"
msgstr "Elfai"
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:189
msgid ""
"Ay, the Sceptre of Fire. The sceptre has a long, glorious, and fearful "
"history. But I am not here to tell you how the jewel within it was brought "
"over the ocean by Haldric the Great. Nor will I tell the story of Garard I, "
"and the challenge he set, or that of Konrad, king of Wesnoth by virtue of "
"the Sceptre."
msgstr ""
"Mmm, ugnies skeptras. Skeptras turi ilgą, šlovingą ir bauginančią istoriją. "
"Bet čia aš nepasakosiu nei apie tai, kaip Haldrikas Didysis atgabeno "
"brangakmenį per vandenyną, nei apie Garardo I istoriją ir jo nustatytą "
"tvarką, nei apie Konradą, skeptro valia tapusį Vesnoto karaliumi."
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:193
msgid ""
"I am here to tell you of its making. Of its crafting, deep in the caverns of "
"dwarfdom. And of the dwarves who made it; for they were great, they were. "
"They are counted among the greatest of the heroes of ancient Knalga."
msgstr ""
"Čia aš papasakosiu apie tai, iš kur jis atsirado. Apie skeptro sutvėrimą "
"giliai dvarfų karalystės požemiuose. Ir apie dvarfus, kurie jį sutvėrė. Nes "
"jį sutvėrę dvarfai buvo išties nagingi. Jie minimi tarpe pačių žymiausių "
"senovės Knalgos didvyrių."
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:196
msgid ""
"Our story begins in a small border outpost in the southern hills of Knalga, "
"with a young dwarf, named Rugnur, in charge of it. And with the second king "
"of Wesnoth, Haldric II, riding up the road from the Ford of Abez with an "
"army behind him..."
msgstr ""
"Mūsų istorija prasideda nedideliame pasienio poste pietinės Knalgos kalvose. "
"Postą saugojo jaunas dvarfas vardu Rugnuras. Keliu nuo Abezo brastos atjojo "
"antrasis Vesnoto karalius Haldrikas II su armija užnugary..."
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:220
msgid "Transport 5 caravans full of silver back to the dwarvish castle"
msgstr "Nugabenkite 5 sidabro vežimus į dvarfų pilį"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:222
msgid "Transport 4 caravans full of silver back to the dwarvish castle"
msgstr "Nugabenkite 4 sidabro vežimus į dvarfų pilį"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:230
msgid "Bring Alanin, who has the Ruby of Fire, to the dwarvish castle"
msgstr "Nuveskite Alaniną su ugnies rubinu iki dvarfų pilies"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:238
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:144
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:87
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:135
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:652
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:183
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:200
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:165
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:478
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:564
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:910
msgid "Death of Rugnur"
msgstr "Rugnuro mirtis"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:242
msgid "Death of Haldric II"
msgstr "Haldriko II mirtis"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:246
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:139
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:187
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:209
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:102
msgid "Death of Alanin"
msgstr "Alanino mirtis"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:250
msgid "Loss of a caravan"
msgstr "Karavano praradimas"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:302
msgid "Humans, halt! Who dares bring an army into the dwarvish hills?"
msgstr "Žmonės! Stot! Kas drįsta atsivesti armiją į dvarfų kalvas?"
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:306
msgid "We come to make a bargain with you."
msgstr "Mes atvykome vesti su jumis derybų."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:310
msgid ""
"Well, state your business and be done with it. And if we don’t like what you "
"say, you leave!"
msgstr ""
"Na, tuomet sakykit ką siūlot ir baigta kalba. Ir jei mums tai nepatiks, "
"grįžkite!"
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:314
msgid "Have you heard of the Ruby of Fire?"
msgstr "Ar girdėjote apie ugnies rubiną?"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:318
msgid "Yes... your first king brought it from over the sea, right? You own it."
msgstr ""
"Taip... Pirmasis jūsų karalius atsivežė jį iš už jūros, taip? Jis priklauso "
"jums."
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:323
msgid "Correct. However, we have a problem with it."
msgstr "Teisingai. Tačiau mes turime su juo bėdų."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:327
msgid "What sort of problem?"
msgstr "Kokių bėdų?"
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:332
msgid ""
"Some form of magical aura makes those around the stone act... strangely. I "
"noticed it with my father. The longer he stayed near the stone, the more "
"arrogant, almost evil, he became."
msgstr ""
"Kažkokia keista magiška aura verčia aplinkinius elgtis... Keistai. "
"Pastebėjau tai su tėvu. Kuo daugiau laiko jis praleido šalia akmens, tuo "
"labiau jame kilo arogancija, kartais net blogis."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:336
msgid ""
"So, what do you want me to do? I don’t see how this relates to us dwarves."
msgstr "Ir ko jūs norit iš manęs? Nematau kaip tai susiję su mumis, dvarfais."
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:348
#, fuzzy
msgid ""
"When the elves came to Tath, about five years ago, they spoke of a mage "
"named Crelanu, and of his advice about the ruby. He said that the radiance "
"of the stone could be contained, and that doing so would stop the stone’s "
"effect."
msgstr ""
"Kai į Veldyną atvyko elfai, maždaug prieš dešimt metų, jie papasakojo apie "
"magą vardu Krelanu ir apie jo patarimą dėl rubino. Jis sakė, kad akmens "
"spinduliuojama jėga gali būti pažabota, ir taip padarius, akmens poveikis "
"bus sutramdytas."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:352
msgid ""
"And what... you want us to do this, contain the radiance of the stone? By "
"making an artifact of some kind?"
msgstr ""
"Ir ką?.. Jūs norit, kad mes atliktume šitą darbą, pažabotume akmens galią, "
"įkaldindami jį į kažkokį artefaktą?"
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:357
msgid ""
"Exactly. I want you to craft it into a mighty artifact, that will leverage "
"the stone’s power, but contain it also."
msgstr ""
"Būtent. Noriu, kad nukaltumėte galingą artefaktą, kuris atskleistų akmens "
"jėgą, bet kartu ją pažabotų."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:361
#, fuzzy
msgid ""
"Well... I think we can make a deal, but I’m not sure. I’ll have to ask the "
"clan leaders."
msgstr ""
"Na, aš manau, kad galim susitarti, bet negaliu pažadėti. Man reikia "
"pasitarti su giminės vadais."
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:365
msgid ""
"If you are not authorized to make a deal, send out someone who is, and I "
"will bargain with him."
msgstr ""
"Jei tau neleista sudarinėti tokių sandėrių, atsiųsk ką nors, kam leista, ir "
"aš derėsiuosi su juo."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:370
msgid ""
"They would refuse to come. You must come into the caves, and go to the city "
"in person, or send a representative."
msgstr ""
"Jie nesutiks išeiti. Turi nusileisti į urvus ir eiti į miestą pats, arba "
"pasiųsti savo atstovą."
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:374
#, fuzzy
msgid ""
"I can always take my offer to another clan more friendly to its potential "
"patrons. You are not the only smiths in the Northlands!"
msgstr ""
"Man niekas netrukdo eiti pas kitą gentį, kuri draugiškiau pažvelgs į galimą "
"užsakovą. Jūs ne vieninteliai kalviai šiaurės žemėse!"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:379
#, fuzzy
msgid ""
"Uh, no, wait! Let’s talk business — how much will you pay us to do this for "
"you?"
msgstr ""
"Oi, ne, palauk! Kalbėkime dalykiškai – kiek žadi sumokėti už šitą darbą?"
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:383
msgid "Five thousand pieces of silver."
msgstr "Penkis tūkstančius sidabrinių."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:388
msgid ""
"You said you wanted a powerful magical artifact, not a child’s playtoy! "
"So... twenty thousand, minimum. The crafting of this will take us many "
"years, you must pay us well."
msgstr ""
"Sakei, kad nori galingo magiško artefakto, o ne vaikiško žaislo! Dvidešimt "
"tūkstančių, minimum. Šitoks darbas užtruks daugelį metų, tai kainuos "
"brangiai."
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:392
msgid "Ten thousand."
msgstr "Dešimt tūkstančių."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:396
msgid "Nothing below fifteen!"
msgstr "Ne mažiau penkiolikos!"
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:400
msgid ""
"Then no deal. I’ll gather my things and go to another dwarvish clan now."
msgstr "Nieko nebus. Susirenku daiktus ir keliauju pas kitą dvarfų klaną."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:405
msgid ""
"Fine then — ten thousand... now, what exactly do you want us to make the "
"stone into?"
msgstr "Na gerai – dešimt tūkstančių... Kokio pavidalo daikto tu tikiesi?"
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:409
#, fuzzy
msgid ""
"I want you to make it into a sceptre. A gold and ruby sceptre to all "
"appearances. We shall call it the Sceptre of Fire."
msgstr "Noriu, kad nukaltumėte skeptrą. Ugnies skeptrą."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:414
msgid ""
"I’ll see what I can do. But I will need five thousand silver in advance, to "
"pay for the materials."
msgstr ""
"Pažiūrėsiu, ką galiu padaryti. Bet man prireiks penkių tūkstančių auksinių "
"avanso, susimokėti už medžiagas."
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:418
msgid ""
"Very well. I have the silver here, ready to ship, and I will send someone "
"over with the stone itself. He will stay with you as you make the sceptre, "
"and make sure you are going to get it done on time. I expect it done before "
"my reign as king is ended."
msgstr ""
"Labai gerai. Sidabrą turiu čia, paruoštą, ir pasiųsiu ką nors su pačiu "
"rubinu. Pasiuntinys pasiliks su jumis, kol darysite skeptrą, ir prižiūrės, "
"kad padarytumėte jį laiku. Man reikia, kad jį padarytumėte iki mano valdymo "
"pabaigos."
#. [unit]: type=Dragoon, id=Alanin
#. [side]
#. [side]: type=Haldric II, id=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:472
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:27
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:19
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:30
msgid "Alanin"
msgstr "Alaninas"
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:483
msgid "That’s right. I’ll be coming over along with the silver."
msgstr "Gerai. Atvyksiu kartu su sidabru."
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:487
#, fuzzy
msgid ""
"Hey! You can’t do that — this road is an elvish road. We’re not letting you "
"transport gold and jewels on it without paying a toll."
msgstr ""
"Ei! Negalima – tai elfų kelias. Mes neleisime jums vežti juo aukso ir "
"brangakmenių, nesumokėjus mokesčio."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:491
msgid "What are you talking about?! This road has always been open to all."
msgstr "Ką tu kalbi?! Šis kelias visuomet buvo atviras visiems."
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:496
msgid "Yes, we have allowed people to use it, but it is our road."
msgstr "Taip, mes leisdavome juo naudotis, bet jis priklauso mums."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:500
msgid "Not true! This is dwarvish land; if anything, it’s our road!"
msgstr "Netiesa! Tai dvarfų žemė, tad jei kelias kam ir priklauso, tai mums!"
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:505
msgid ""
"Nevertheless, if you try to move your caravans here you have to pay the "
"toll, or face our wrath!"
msgstr ""
"Ir visgi, jeigu bandysite gabenti juo savo prekes, turite sumokėti mokestį, "
"arba užsitrauksite mūsų rūstybę."
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:509
msgid ""
"We Wesnothians and you elves have a treaty! Do you really mean to break it "
"in defense of a road that is not even yours?!"
msgstr ""
"Vesnotas turi sutartį su elfais! Negi nori sulaužyti sutartį gindamas kelią, "
"kuris net ne tavo?!"
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:513
msgid ""
"I was never among those who agreed to that treaty. Not all of us elves are "
"as low as Kalenz, or make deals with those who betrayed us."
msgstr ""
"Niekada nebuvau tarp tų, kurie pasirašė sutartį. Ne visi elfai ritasi taip "
"žemai kaip Kalenzas ir sudarinėja sutartis su išdavikais."
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:518
msgid ""
"Ah, I see — you are one of the rebels. Our treaty with the elves does not "
"apply to you, so I have no problem with slaying you if you stand in our way. "
"Rugnur, we will proceed with the shipment."
msgstr ""
"A, supratau – jūs vieni iš tų maištininkų. Mūsų sutartis su elfais jums "
"negalioja, tad jeigu mums trukdysit, turim teisę jūsų atsikratyti. Rugnurai, "
"mūsų susitarimas galioja."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:522
msgid ""
"Very well. Glildur, if the high elvish council has made an alliance with the "
"men, I would advise you to follow it, but not doing so is your choice."
msgstr ""
"Puiku. Glildurai, jeigu aukščiausioji elfų taryba sudarė sutartį su "
"žmonėmis, patarčiau tau jos laikytis, bet pasirinkimas, žinoma, tavo."
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:665
msgid "Oh, the elves are going to cut us off!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:669
msgid "I told you this was our road."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:689
#, fuzzy
msgid ""
"Here’s the stone, for you dwarves! Now, if you’ll excuse me, I think I’ll be "
"taking refuge here... I don’t much like fighting."
msgstr ""
"Štai akmuo, dvarfai. O dabar, jei leisite, aš pasišalinsiu į štai tą pilį... "
"Nesu didelis kautynių mėgėjas."
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:710
msgid "All the silver is there too. Proceed with the task, Rugnur!"
msgstr "Visas reikalingas sidabras taip pat ten. Imkis darbo, Rugnurai!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:758
msgid "Cargo unloaded."
msgstr "Krovinys pristatytas."
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:768
msgid "You only need $incominggold more, then you can begin work."
msgstr "Trūksta tik $incominggold ir galėsite pradėti darbą."
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:775
msgid ""
"You only need $incominggold more, and the stone, then you can begin work."
msgstr "Trūksta tik $incominggold ir akmens, ir galėsite pradėti darbą."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:790
msgid "That’s the last caravan! We will commence work immediately."
msgstr "Tai paskutinis vežimas! Tuojau pat imsimės darbo."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:812
msgid "We have all of the silver, now all we need is the stone."
msgstr "Turime visą sidabrą, dabar mums tetrūksta tik akmens."
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:829
msgid ""
"Our reinforcements should be here soon. Send those caravans here, we might "
"let you walk away."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:833
msgid ""
"That's a bluff, what sort of reinforcements can this little band of thieves "
"possibly count on?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:865
msgid ""
"Ha! Our reinforcements have arrived. There is no way you can withstand our "
"combined strength!"
msgstr ""
"Cha! Atvyko mūsų pastiprinimas. Jums neatsilaikyti prieš mūsų bendras jėgas!"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:869
msgid ""
"We cannot match you above ground, but in the caves we may still defeat you."
msgstr "Mes jums ne priešas paviršiuje, bet olose mes jus nugalėsim."
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:873
msgid ""
"We will see about that — if you ever get underground, which I doubt. Ha!"
msgstr "Pažiūrėsim – jei tik nusigausite iki olų, kuo aš abejoju. Cha!"
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:885
msgid ""
"Elvish reinforcements! Where did these come from? I thought the elvish "
"resistance to the treaty was smaller than this. Hurry up and move those "
"caravans!"
msgstr ""
"Elfų pastiprinimas! Iš kur jie? Maniau, kad mažiau elfų nepaklūsta "
"sutarčiai. Paskubėkite su tais vežimais!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:905
msgid "Die, humans, in the name of Landar!"
msgstr "Mirkite, žmonės, Landaro vardu!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:909
msgid "Landar? Who is this ‘Landar’ you speak of?"
msgstr "Landaro? Apie kokį „Landarą“ tu kalbi?"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:926
msgid "Die, dwarvish scum, in the name of Landar!"
msgstr "Mirkite, dvarfų padugnės, Landaro vardu!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:930
msgid "Yer precious Landar can kiss my axe."
msgstr "Tavo mieliausiasis Landaras gali pabučiuoti mano kirvį."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:941
msgid "This gains you nothing, we will not rest!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:971
msgid "Good, the road is secured. Let’s move those caravans!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Haldric II
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:997
msgid ""
"You just let a caravan, with <i>my</i> money loaded in it, get captured! If "
"I can’t trust you to keep my property secure, the deal’s off."
msgstr ""
"Tu ką tik leidai užgrobti vežimą su <i>mano</i> pinigais! Jei negaliu tau "
"patikėti savo nuosavybės, sutartis nutraukiama."
#. [scenario]: id=2_Closing_the_Gates
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:3
msgid "Closing the Gates"
msgstr "Vartų uždarymas"
#. [side]: type=Troll Warrior, id=Harohk
#. [side]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:100
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:220
msgid "Trolls"
msgstr "Troliai"
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:105
msgid ""
"Next in our story, Rugnur retreated into the caves of Knalga. But the elves "
"pressed on, and would enter the caves shortly."
msgstr ""
"Toliau mūsų istorijoje Rugnuras pasislėpė Knalgos urvuose. Bet elfai "
"atkakliai spaudė, ir neužilgo į juos įsiveržė."
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:123
msgid ""
"Place someone on each of the six magic glyphs in order to close the dwarvish "
"gates"
msgstr ""
"Nuveskite ką nors ant kiekvienos iš šešių magiškų plytelių ir užversite "
"dvarfų vartus"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:130
msgid "Kill all elves in the caves after the gates are closed"
msgstr "Po to, kai užversite vartus, išžudykite visus elfus, patekusius vidun"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:137
msgid "Kill all elves in the caves"
msgstr "Nužudykite visus elfus urvuose"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:148
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:91
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:143
msgid "Death of Baglur"
msgstr "Bagluro mirtis"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:274
msgid ""
"These elves are right behind me! We have to go warn the council of this "
"attack...!"
msgstr "Tie elfai mina man ant kulnų! Reikia įspėti tarybą apie šį antpuolį!.."
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:278
msgid "Here — I’ll go warn the council. You stay here and fight."
msgstr "Aš – aš eisiu įspėti tarybos. O jūs likite čia ir kaukitės."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:282
msgid "Yes, that sounds good. I’ll stay here and try to defend the gates..."
msgstr "Gerai, tebūnie. Aš pasiliksiu čia ir pabandysiu apginti vartus..."
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:294
msgid ""
"I see you have sent a messenger to the city. Good idea, but will it really "
"help? We have more troops and more provisions, and we are going to enter "
"those caves and kill you!"
msgstr ""
"Matau pasiuntei į miestą pasiuntinį? Puiki mintis, bet ar jums tai padės? "
"Mūsų daugiau, ir mes geriau apsirūpinę. Įžengsime į jūsų urvus, ir jus "
"išžudysime!"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:299
msgid "(<i>Gulp</i>)"
msgstr "(<i>Nugurkia</i>)"
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:303
msgid "Ha! I thought as much. Well then, surrender!"
msgstr "Cha! Taip ir maniau. Na, tuomet pasiduokite!"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:307
msgid "Um... on what terms?"
msgstr "Ėė... Kokiomis sąlygomis?"
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:311
msgid "Unconditional."
msgstr "Be sąlygų."
#. [unit]: type=Dwarvish Stalwart, id=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:327
msgid "Baglur"
msgstr "Bagluras"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:343
msgid ""
"Wait! Rugnur, dinna’ they tell you <i>anything</i> when you took command "
"here?!"
msgstr ""
"Pala! Rugnurai, negi jie tau <i>nieko</i> nepaaiškino, kai perleido "
"vadovavimą?!"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:347
msgid "Not really. This was supposedly a time of peace. Who are you?"
msgstr "Nelabai. Buvo manoma, kad tai taikos metas. O kas tu toks?"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:351
msgid ""
"Argh! I’m a retired warrior... it looks like I’ll ha’ to come out and help "
"you, else we’ll be overrun by the damn elves... argh again. Well, listen "
"here. This entrance to the city can be closed. There’s a gate. If we can "
"close it, the elves will no’ be able to enter. And you elves; begone from "
"here!"
msgstr ""
"Och! Aš senas karys, išėjęs poilsio... Bet regis, teks man išeiti jums į "
"pagalbą, bo kitaip mus tie elfai sudoros... Vėl... Klausykis. Šitas įėjimas "
"į miestą užsidaro. Anava vartai. Jei juos užversime, elfai nebegalės jų "
"įveikt. O jūs, elfai – nešdinkitės iš čia!"
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:355
msgid ""
"Cease your meddling, old dwarf! Rugnur is in charge here, and it is he who "
"will bargain with us."
msgstr ""
"Nustok čia vapėti, senas dvarfe! Rugnuras čia vadas, jis su mumis ir derėsis."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:359
msgid "Baglur, how do you close the gates?"
msgstr "Baglurai, kaip tie vartai užsidaro?"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:363
msgid ""
"Och, well that’s the difficulty. It’s a magic gate. Indestructible. But that "
"means it can only be closed by magic. Ye need to position a warrior on each "
"of the six glyphs. When all are occupied, the gates wi’ close. Then the "
"elves will be shut out of the caves forever, at least through this entrance."
msgstr ""
"Ech, tame ir bėda. Vartai magiški. Neįveikiami. Bet tai reiškia, kad juos ir "
"uždaryti gali tik magija. Reikia nuvesti po vieną karį ant kiekvienos iš "
"šešių plytelių. Kai visos bus numintos, vartai užsivers. Tada elfai bus "
"atitverti nuo urvų visiems laikams. Na, bent jau pro čia."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:367
msgid "Don’t we have troops positioned near these glyphs, to unlock them?"
msgstr "Argi mes neturim karių šalia tų ypatingų plytelių, kad jas numintume?"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:371
msgid ""
"Och, well, no. Lately trolls have been more in charge of those caves where "
"the glyphs are than we dwarves have."
msgstr ""
"Ech, deja, ne. Pastaruoju metu ten daugiau šeimininkavo troliai, nei dvarfai."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:375
msgid "Well, where are they located?"
msgstr "Na gerai, o kur jos?"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:379
msgid ""
"Two are down a side passage in the northwest, another two are in a similar "
"location in the southeast, and two are right next to the front gate."
msgstr ""
"Dvi yra pietrytiniame koridoriuje, kitos dvi panašioj vietoj šiaurės "
"vakaruose, ir dvi prie pat vartų."
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:383
msgid ""
"Have you made up your mind yet about surrendering? If you will not give up, "
"prepare for battle!"
msgstr "Ar jau apsisprendei pasiduoti? Jei nepasiduosi, ruoškitės mūšiui!"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:388
msgid ""
"You may be more powerful than us, but I doubt even you can blast through "
"dwarf-made stonecraft. We refuse — now let’s close these gates!"
msgstr ""
"Jūs gal ir stipresni už mus, bet abejoju, kad netgi jums pavyks prasiveržti "
"pro dvarfų akmentašių vartus. Mes atsisakome. O dabar – užverkime tuos "
"vartus! "
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:504
msgid ""
"But what about this entrance? The elves can come through it just as easily "
"as the main gate, and it cannot be closed!"
msgstr ""
"Bet kaip bus su šitu įėjimu? Jo mes neuždarysim, o pro čia elfai galės įeiti "
"taip pat lengvai, kaip pro pagrindinius vartus!"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:508
msgid ""
"I think it can be sealed up somehow... Yes, look, activating that glyph "
"seems to have closed up the gap."
msgstr ""
"Manau, jį galima kažkaip užtverti... Taip, pažvelkit, numynus tą plytelę, "
"užsivėrė praėjimas."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:551
msgid "We have everyone positioned on the glyphs! What do we do now?"
msgstr "Visos plytelės numintos! Ką daryt dabar?"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:563
msgid ""
"Just watch. The gates wi’ close very soon. Then the elves outside — and, "
"unfortunately, our dwarves who are still out there — wi’ become irrelevant."
msgstr ""
"Tiesiog laukt. Vartai tuojau pat užsivers. Tada lauke likę elfai – bet deja, "
"ir mūsiškiai – bus nebe mūsų reikalas."
#. [message]: speaker=Baglur
#. all the dwarves are inside, although there might still be some elves inside too
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:570
#, fuzzy
msgid ""
"Just watch. The gates wi’ close very soon. Then the elves outside wi’ become "
"irrelevant."
msgstr ""
"Tiesiog laukt. Vartai tuojau pat užsivers. Tada lauke likę elfai – bet deja, "
"ir mūsiškiai – bus nebe mūsų reikalas."
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:605
msgid ""
"Agh! Well, you have defeated me for now, but eventually you will have to "
"exit these caves, to give Haldric back his jewel. And when you do, we will "
"be ready for you."
msgstr ""
"Ach! Na, šįkart mane nugalėjote, bet kada nors vis tiek turėsite išlįsti "
"lauk, kad atiduotumėte Haldrikui jo brangakmenį. Ir štai tada, mes jūsų "
"lauksime."
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:609
msgid ""
"If that is what ye choose to do, fine, but be prepared to wait for many "
"years."
msgstr ""
"Jei manote, kad jums to reikia, prašom. Bet pasiruoškit laukti daugel metų."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:644
msgid ""
"There are still some elves left in here. We have to eliminate them, too, "
"unless they surrender."
msgstr "Dar liko elfų ir viduj. Reikia juos išnaikinti, nebent jie pasiduotų."
#. [message]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:648
msgid "You would have us be cowards! We do not surrender."
msgstr "Norėtum, kad pasirodytume bailiais! Elfai nepasiduoda."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:657
msgid "Well, now I should go down to the city and report. I’m late already..."
msgstr ""
"Na, dabar man reiktų leistis į miestą ir raportuoti. Jau ir taip "
"pasivėlinau..."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:670
msgid "My glyph is on."
msgstr "Mano plytelė nuspausta."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:757
msgid ""
"That’s all of the elves. Now I should go down to the city and report. I’m "
"late already..."
msgstr ""
"Tai tiek tų elfų. Dabar man reiktų leistis į miestą ir raportuoti. Jau ir "
"taip pasivėlinau..."
#. [scenario]: id=2p5_Reaching_the_Runecrafter
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:3
#, fuzzy
msgid "Reaching the Runecrafter"
msgstr "Runų meistro beieškant"
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Bragdash
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:31
msgid "Bragdash Gar"
msgstr ""
#. [side]
#. [side]: type=Orcish Warlord
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Bragdash
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:38
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:78
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:170
msgid "Orcs"
msgstr "Orkai"
#. [side]: type=Goblin Rouser, id=Pidmer
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:49
msgid "Pidmer Gar"
msgstr ""
#. [side]: type=Goblin Rouser, id=Pidmer
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:56
msgid "Goblins"
msgstr ""
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:66
msgid ""
"The journey to the far northern wastelands was long and perilous. The "
"tunnels were narrow, but by following the old mining rails, Rugnur and his "
"group could make good time. After a few days journey, they saw a dim red "
"glow in the tunnel ahead, and could feel sporadic vibrations in the rails."
msgstr ""
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:69
msgid ""
"As the group got near the source of the glow, they heard metallic banging "
"and guttural shouting, and their noses were assaulted by a fetid smell..."
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:83
msgid "Reach the top of the map with Rugnur, Baglur, and Alanin"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:140
msgid "Those are orcs, aren't they?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:144
msgid ""
"Aye, in all their destructive glory. Looks like they're trying to strip the "
"metal from the rails."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:148
msgid "That's terrible, someone should stop them!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:152
msgid ""
"Do orcs always stink so bad? I've heard that they are stupid and messy, but "
"this is almost unbearable!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Bragdash
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:156
msgid "We see you, we hear you, sneaky little moles! Pidmer, go skewer them!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Pidmer
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:160
msgid "Um... Aren't we needed for the salvage?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Bragdash
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:164
msgid ""
"No! You've been straining and struggling, but those metal tracks defeat you! "
"It takes a strong orc to break that steel, you go deal with those little "
"cave rats. You can keep their shiny helmets, they might fit you!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:168
msgid "Uh, well, we're not getting through without a fight..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:173
msgid "... Let's set up a base here."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:205
msgid ""
"This old cart still rolls smoothly on the track... It's forged by us "
"dwarves, I shouldn't be surprised!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:210
msgid ""
"A dwarf can ride the carts along the tracks. Use the context menu (usually "
"right-click menu) to board or exit the cart. If a cart rider is involved in "
"combat, the rider exits the cart."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:222
msgid ""
"(*gasp*) I think I've found the source of the terrible smell, it wasn't the "
"orcs..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Bragdash
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:226
msgid "Of course it wasn't us, you worm!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:230
msgid ""
"This underground river is choked off with a rotting mess, it's overgrown "
"with fungus. I can try to see what's underneath... Whoops!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Pidmer
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:263
msgid "Help! We can't swim!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Bragdash
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:276
msgid "You've flooded your own tunnel, you stupid little gophers!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:280
msgid "Och, we 'ave... But our rails are as strong and stout as we are!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:284
msgid "We can continue along the rails!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:288
msgid "That's good, because that water looks so cold!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Bragdash
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:319
msgid "Arg, I never should'a come to this stinkin' cathole!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:349
msgid ""
"The air smells much better up ahead, let's leave this place behind us. Too "
"bad the rails are damaged here, the carts could have been handy."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:353
msgid ""
"Aye, but the carts are common enough, the real beauty is the rail track! "
"Let's follow the straight steel path as far north as it will take us."
msgstr ""
#. [scenario]: id=2t_In_the_Dwarven_City
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:3
msgid "In the Dwarven City"
msgstr "Dvarfų mieste"
#. [unit]: type=Dwarvish Lord, id=Durstorn
#. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:31
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:31
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:31
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:227
msgid "Durstorn"
msgstr "Durstornas"
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:46
msgid ""
"Now, I must tell you of another character in our drama. Durstorn, the lord "
"of Dwarfdom. Or at least of this clan."
msgstr ""
"Dabar, papasakosiu tau apie kitą mūsų dramos veikėją. Durstorną, dvarfų "
"valdovą. Na, ar bent jau šio klano valdovą."
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:49
msgid ""
"Durstorn was not happy this day. Nor was he usually; but today he was "
"unhappier than usual."
msgstr ""
"Durstornas tą dieną nebuvo linksmas. Tiesa, jis niekada nebūdavo linksmas, "
"bet tądien buvo labiau suirzęs, nei įprasta."
#. [unit]: type=Dwarvish Stalwart, id=Neglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:64
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:60
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:80
msgid "Neglur"
msgstr "Negluras"
#. [unit]: type=Dwarvish Runesmith, id=Glinar
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:76
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:71
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:91
msgid "Glinar"
msgstr "Glinaras"
#. [unit]: type=Dwarvish Thunderguard, id=Noiraran
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:88
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:82
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:102
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:241
msgid "Noiraran"
msgstr "Noiraranas"
#. [unit]: type=Dwarvish Steelclad, id=Kuhnar
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:99
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:93
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:113
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:252
msgid "Kuhnar"
msgstr "Kuhnaras"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:115
msgid ""
"Another day older, another foot stuck in the sludge! Let's start with some "
"soft clay... Rugnur, how goes it at the western gate?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:136
msgid "... ?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:140
#, fuzzy
msgid ""
"Where's that fool Rugnur? He should be here to report on events in the "
"surface world. He’s late!"
msgstr ""
"Kur prašapo tas kvailys Rugnuras? Jau pats laikas būtų raportuoti apie "
"įvykius paviršiuje. Jis vėluoja!"
#. [message]: speaker=Noiraran
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:144
msgid "Perhaps the outpost was held up?"
msgstr "Gal kas užpuolė postą?"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:148
msgid ""
"Ha! There hasn’t been a border attack since the men came from over the sea, "
"why would someone attack us now?"
msgstr ""
"Cha! Mūsų pasienių niekas nepuolė nuo pat tada, kai iš už jūrų atsikėlė "
"žmonės, kodėl staiga kas nors turėtų mus pulti?"
#. [message]: speaker=Kuhnar
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:152
msgid "The elves might want our gold."
msgstr "Elfai gali užsimanyti mūsų aukso."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:156
#, fuzzy
msgid "Good one, let them try to take it! Ha!"
msgstr "Geras, tegu pabando! Cha!"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:165
#, fuzzy
msgid ""
"(whew!) Sorry I'm late, but King Haldric came by just now, wanted to talk to "
"you..."
msgstr ""
"Ei, Durstornai, ar jau prasidėjo pasitarimas? Ką tik buvo atvykęs karalius "
"Haldrikas, norėjo su tavimi pasikalbėti..."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:169
#, fuzzy
msgid "Speak properly to your elders, boy! Why are you late?"
msgstr "Kalbėk su vyresniais kaip pridera, berniūkšti! Kodėl vėluoji?"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:173
msgid "Huh? Didn’t a messenger come and tell you?"
msgstr "A? Negi neatvyko mano pasiuntinys?"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:177
#, fuzzy
msgid "No, what are you talking about?"
msgstr "Taigi, ką ketini daryti?"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:181
msgid ""
"I think you’d better let me explain. King Haldric II of Wesnoth came to the "
"gate. Then we had to close it, which took considerable time."
msgstr ""
"Gal leiskite man paaiškinti. Prie vartų buvo atvykęs Vesnoto karalius "
"Haldrikas II. Po to mums teko juos uždaryti, kas gerokai užtruko."
#. [message]: speaker=Glinar
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:186
msgid "What’d he want? And why’d you have to close the gate?"
msgstr "Ko jis norėjo? Ir kodėl jums teko uždaryti vartus?"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:190
msgid ""
"He wanted to make a deal with us. He gave us a magical stone, called the "
"‘Ruby of Fire’, and told us to make a sceptre out of it, to keep in the bad "
"magic, or something like that. We closed the doors because elves were "
"attacking us."
msgstr ""
"Jis norėjo sudaryti sandėrį. Davė mums stebuklingą brangakmenį, vadinamą "
"„Ugnies rubinu“, ir prašė pagaminti iš jo skeptrą. Kad sutramdytų jame "
"slypinčias tamsiąsias jėgas, ar kažkas tokio. O vartus užvėrėm, nes puolė "
"elfai."
#. [message]: speaker=Kuhnar
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:194
msgid "Why were the elves attacking?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Noiraran
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:198
msgid "More important than that, what'd the king offer for this sceptre, eh?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:202
msgid ""
"He paid us five thousand silver in advance, and he’ll give us five thousand "
"more when we deliver the finished sceptre if we are done before he dies."
msgstr ""
"Jis sumokėjo penkis tūkstančius sidabrinių avanso ir sumokės antra tiek "
"tada, kai baigsim darbą, su sąlyga, kad spėsim iki jo mirties."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:206
msgid ""
"What?! You already accepted? Foolish boy, you should have come for one of "
"the elders! We could have gotten much more than ten thousand silver out of "
"him! This is a task that will take many years, and now all of our work in "
"that time will bring us very little gain."
msgstr ""
"Ką?! Tu jau sutikai? Kvailas berniūkšti, reikėjo pakviesti ką nors iš "
"vyresniųjų! Galėjome iš jo išpešti daug daugiau, nei dešimt tūkstančių "
"sidabrinių! Šitoks darbas mums užtruks daugybę metų, ir dabar visas tas "
"triūsas atneš labai nedaug pelno."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:210
#, fuzzy
msgid "Sorry, lord, but he said he would move on to another clan if I left."
msgstr ""
"Atleiskit, valdove, bet jis pagrasino, kad nueis pas kitą klaną, jei aš "
"delsiu."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:214
#, fuzzy
msgid ""
"Can’t you tell a bluff when you hear one?! He knows we’re the best "
"craftsmen, and he wouldn’t have gone to another clan if we stalled for a "
"year. Oh well, what’s done is done. We’ll have to work for less than I would "
"prefer..."
msgstr ""
"Negi neatpažįsti blefo?! Jis žino, kad mes geriausi meistrai, ir jis neitų "
"pas kitus, net jei mes trypinėtume ištisus metus. Na, kas padaryta, tas "
"padaryta. Dabar teks dirbti už mažiau, nei norėčiau..."
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:218
msgid ""
"Well, since this boy bargained so badly, why not make him fulfill the "
"contract himself? If he fails, it’s on his head."
msgstr ""
"O ką, jei šis berniūkštis taip prastai derėjosi, kodėl gi jam neapsiėmus "
"pačiam atlikti darbo? Jei susimaus, bus pats kaltas."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:222
msgid ""
"Good idea, Baglur! He’ll need some help, though, and it will take a master "
"smith to make the sceptre. Why don’t we send him to find Thursagan?"
msgstr ""
"Puiki mintis, Baglurai! Ir visgi, jam reikės pagalbos, o jau patį skeptrą "
"tegalės padaryti tik tikras meistras. Kodėl gi mums jo nepasiuntus pas "
"Tursaganą?"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:226
msgid "You mean the insane dwarf who lives in the far north?!"
msgstr "Tu turi omeny tą pamišusį dvarfą, gyvenantį tolimoje šiaurėje?"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:230
#, fuzzy
msgid ""
"Yes. He is the only one I know of who could craft the sceptre the way "
"Haldric wants it, bad magic and all. And he has nothing to do; he will be "
"fine with wasting 25 years of his life on this insane task."
msgstr ""
"Taip. Jis vienintelis man žinomas meistras, galintis padaryti tokį skeptrą, "
"kokio reikia Haldrikui. Ir jis šiaip ar taip neturi ką veikti; sutiks "
"praleisti ir 25 metus prie šito darbo."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:234
msgid ""
"Very well, my lord. We will go into the north to find Thursagan. Do you have "
"any idea where he is?"
msgstr ""
"Gerai, valdove. Mes keliausime į šiaurę ieškoti Tursagano. Ar numanote kur "
"jo ieškoti?"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:238
msgid ""
"Go to the furthest north entrance to the caves, and then go north. He’s "
"somewhere in those hills."
msgstr ""
"Keliaukite prie šiauriausių urvų vartų, ir nuo ten toliau į šiaurę. Jis "
"gyvena kažkur tose kalvose."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:242
msgid "Thank you, Lord. I'll find him and do us proud!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:246
msgid ""
"Too late for that, young fool. But go on, I can see there's hope for you yet."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:259
msgid "What did I miss, eh?"
msgstr "O! Ką aš praleidau?"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:263
msgid "Where have you been? Lord-"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:267
msgid ""
"A friend of Rugnur, huh? ... Follow him north. He needs all the help he can "
"get!"
msgstr ""
#. [scenario]: id=3_Searching_for_the_Runecrafter
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:3
msgid "Searching for the Runecrafter"
msgstr "Runų meistro beieškant"
#. [side]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:35
msgid "Monsters"
msgstr "Monstrai"
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:40
msgid ""
"It was a couple more weeks of marching along the tracks before a chill "
"breeze touched Rugnur's group, washing over them from a side tunnel leading "
"up to the surface. Had they reached the Northlands?"
msgstr ""
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:43
msgid ""
"Much to his chagrin, Alanin was dispatched to scout further up the rails, "
"but he soon came back and claimed the rails ended, the main tunnel was "
"unfinished to the north. For this reason, Rugnur lead the dwarves up the "
"cold passage, and began to search for the runesmith named Thursagan. "
"Thursagan, the Sage of Fire."
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:99
msgid "Find Thursagan and convince him to come back to the dwarvish city"
msgstr "Raskite Tursaganą ir įtikinkite jį sugrįžti į dvarfų miestą"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:111
msgid ""
"Find Thursagan and convince him to come back to the dwarvish city, then "
"bring him back to the caves"
msgstr ""
"Raskite Tursaganą ir įtikinkite jį sugrįžti į dvarfų miestą. Tada saugiai "
"parveskite jį į urvus."
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:126
msgid "Move Thursagan to the signpost"
msgstr "Nuveskite Tursaganą iki kelrodžio"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:147
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:191
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:218
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:169
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:482
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:568
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:914
msgid "Death of Krawg"
msgstr "Kravgo mirtis"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:156
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:656
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:195
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:228
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:173
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:486
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:572
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:918
msgid "Death of Thursagan"
msgstr "Tursagano mirtis"
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:218
msgid ""
"Now where are we going, anyway? I've had to ride down cold, dark, unknown "
"caves... It's been quite harrowing, this trip had better be worth all that!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:222
#, fuzzy
msgid ""
"We need to find the sage Thursagan and convince him to return to the citadel "
"with us. He’s somewhere up here."
msgstr ""
"Mums reikia rasti magą Tursaganą ir įtikinti jį sugrįžti su mumis į "
"citadelę. Jis kažkur čia."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:226
msgid "Well, how are we supposed to find him?"
msgstr "Na, o kaip mes žadam jį rasti?"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:230
msgid ""
"His will probably be the only house up here. No one else is insane enough to "
"live this far north! Even the elves won’t challenge us here."
msgstr ""
"Greičiausiai ten bus vienintelis jo namas. Niekas kitas nėra tiek "
"išprotėjęs, kad gyventų taip toli šiaurėje! Net ir elfai mums čia netrukdytų."
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:234
#, fuzzy
msgid ""
"Except for trolls and ogres, right? I've heard they live in the far "
"Northlands. They’re probably lurking around here somewhere."
msgstr ""
"Aha, išskyrus trolius ir žmogėdras? Jie gyvena tolimoje Šiaurėje. "
"Greičiausiai tūno kur nors netoliese."
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:238
msgid "Right. We’ll probably have to fight our way through to his house."
msgstr "Na taip. Greičiausiai teks kautis, kad prieitume jo namą."
#. [unit]: type=Gryphon, id=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:346
msgid "Krawg"
msgstr "Kravgas"
#. [message]: speaker=Krawg
#. Krawg's speech is purposely very distorted -- he has the
#. vocal tract of a bird and is speaking through a beak.
#. "Will you speak with us?"
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:360
msgid "Kwill yooo spakkk wit uus?!"
msgstr "Karr kaalbėsitės sūū manyyym?!"
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:365
msgid "Aah! What is that?!"
msgstr "Aaa! Kas tai?!"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:369
msgid "Is that... is that a gryphon?"
msgstr "Ar tai... Ar tai grifas?"
#. [message]: speaker=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:373
msgid ""
"Screech!\n"
"<i>(Makes eye contact, bobs and cocks head.)</i>"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:378
msgid "It’s talking to us! What do you want, gryphon?"
msgstr "Jis kalba su mumis! Ko tu nori, grife?"
#. [message]: speaker=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:382
msgid ""
"Krawg!\n"
"<i>(Looks out over the icy taiga, turns gaze back toward the dwarves.)</i>"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:387
#, fuzzy
msgid "Urrrsagan?"
msgstr "Tursaganas"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:391
#, fuzzy
msgid "Well, um, yes, Thursagan. Why, can you help us find him?"
msgstr "Na, eee... Taip. O ką, ar gali mums padėti?"
#. [message]: speaker=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:395
msgid ""
"Yes...\n"
"<i>(Quickly shifts gaze to nearby woods, adopts a hostile stance, then "
"glances back to the dwarves.)</i>"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:400
msgid ""
"Aye, trolls and wolves are closing in... Sure, Krawg, we’ll help you fight "
"them."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:441
msgid ""
"Screech!\n"
"<i>(Nods at the middle distance.)</i>"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:448
msgid "I see a house in the distance!"
msgstr "Tolumoje matau namą!"
#. [message]: speaker=narrator
#. [unit]: type=Dwarvish Runemaster, id=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:475
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:512
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:450
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:456
msgid "Thursagan"
msgstr "Tursaganas"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:477
msgid "Go away, you birds! Or I shall burn you out of the air!"
msgstr "Skriskit šalin, paukštyčiai! Kitaip sudeginsiu jus tiesiai ore!"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:481
msgid ""
"He doesn’t want to talk to the gryphons, apparently. I think we’ll have to "
"get someone there he will talk to..."
msgstr ""
"Regis, jis nenusiteikęs bendrauti su grifais. Teks nusiųsti ten ką nors, su "
"kuo jis teiksis kalbėt."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:524
msgid "What do you people want?! Leave me alone!"
msgstr "Ko jums žmonėms reikia?! Palikit mane ramybėje!"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:528
msgid ""
"Old mage, we come with a message from Lord Durstorn. He asks you to come "
"back to the city."
msgstr ""
"Senasis mage, mes atnešėme pranešimą nuo valdovo Durstorno. Jis prašo jus "
"sugrįžti į miestą."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:532
msgid ""
"Ha! That fool thinks he can order me around. Why does he want me to go back, "
"anyway?"
msgstr ""
"Cha! Tas kvailys mano, kad gali man įsakinėti. O ko jam iš manęs prireikė?"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:536
msgid ""
"We have entered into a bargain with the king of Wesnoth to craft a sceptre "
"for him."
msgstr ""
"Mes sudarėme sutartį su Vesnoto karaliumi, pažadėjome jam nukalti skeptrą."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:540
msgid ""
"Oh, and now I suppose Durstorn wants me to craft it, eh? Well I’m not going "
"to."
msgstr ""
"A, ir dabar Durstornas nori, kad aš jį nukalčiau, ane? O aš nekalsiu, va."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:544
#, fuzzy
msgid ""
"You don’t want to make a sceptre to contain the power of the Ruby of Fire? "
"It would be quite a challenge, I could see why you wouldn't want to touch it!"
msgstr ""
"Nenori nukalti skeptro ir pažaboti jame ugnies rubino galios? Na, kaip nori, "
"tavo teisė rinktis."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:548
#, fuzzy
msgid ""
"Whoa, now! The Ruby of Fire, what is that, some worthless Wesnothian gem?"
msgstr "Ugnies rubinas, kas tai? Koks nors bevertis Vesnoto akmeniūkštis?"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:552
msgid ""
"It is a Wesnothian gem, but it is also supposedly the most powerful magical "
"artifact ever seen. Even an untrained hand can use it to cast fiery bolts as "
"powerful as those of arch mages."
msgstr ""
"Taip, tai Vesnoto akmuo. Bet tuo pačiu tai ko gero galingiausias magiškas "
"artefaktas, kokį teko regėti. Net nemokyto rankose jis gali leisti ugnies "
"pliūpsnius, jėga nenusileidžiančius stipriausiems magams."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:556
#, fuzzy
msgid "Oh, really? And what does the king of Wesnoth want us to do with it?"
msgstr "Tikrai? Ir ką Haldrikas nori, kad mes padarytume?"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:560
msgid "Contain and intensify its power."
msgstr "Sutramdyti ir padidinti jo galią."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:564
msgid ""
"I see. The king would cast fire like a mage. Well, good for him. Send him my "
"regards!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:568
msgid ""
"No wait, I wasn't clear! We need to contain this power, build some sort of "
"magical cage!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:572
msgid ""
"Aye, a cage, and we can't do it on our own, Thursagen. We need your skill "
"and expertise!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:576
msgid ""
"Hrmph, so you need to deliver this power to the king, but also seek to "
"contain that foolish man... I see your dilemma, and I do love a challenge, "
"so let's build this powerful artifact. I expect it will take years."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:580
msgid ""
"Good. Now, there are still wild animals here... We have to get back into the "
"caves."
msgstr ""
"Gerai. O čia vis dar esama laukinių gyvūnų... Reikia nusigauti atgal į urvus."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:619
msgid ""
"If we want to make this work, we will need every rune-blasted edge we can "
"get. If I have some time to set up shop at a keep, I can prepare a little "
"rune-craft for your troops. My goods do not come cheap though, I will not "
"stoop to trifling apprentice-work..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:633
#, fuzzy
msgid "Well, now we reached the caves again! Come on, back south, to the city."
msgstr "Na štai, mes ir vėl urvuose. Eime, atgal į pietus, atgal į miestą."
#. [scenario]: id=3t_The_Council_Regathers
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:3
msgid "The Council Regathers"
msgstr "Pakartotinis pasitarimas"
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:45
#, fuzzy
msgid ""
"The path back to the dwarven city was well known to the travelers this time, "
"so the journey south was relatively quick and uneventful. A week's march "
"brought the expedition to the familiar plaza, with two new members of their "
"party — one expected, and one not."
msgstr ""
"Kelias atgal nebuvo toks pavojingas kaip prieš metus. Tad ir kelionė netruko "
"taip ilgai. Keliauninkai greitai grįžo į dvarfų miestą, su dviem naujais "
"pakeleiviais: vienu lauktu, kitu – ne."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:128
msgid "Lord Durstorn, we have succeeded in our mission. Thursagan is here."
msgstr "Valdove Durstornai, mes sėkmingai įvykdėme užduotį. Tursaganas atvyko."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:132
msgid ""
"What? You mean you found Thursagan and got him to return with you? "
"Astounding! But what is that gryphon doing there?"
msgstr ""
"Ką? Nori pasakyti, kad jūs tikrai radot Tursaganą ir įtikinot jį grįžti su "
"jumis? Įspūdinga! Bet ką čia veikia tas grifas?"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:136
#, fuzzy
msgid "Yes, we did. And that is Krawg, who helped us in the Northlands."
msgstr "Taip, įtikinom. O tai Kravgas, jis pagelbėjo mums Šiaurinėse žemėse."
#. [message]: speaker=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:140
#, fuzzy
msgid "Yaa! Krawg!"
msgstr "Jooo! Ašš Krraaavgas!"
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:144
msgid "Now, where is this ruby that I am to work with, eh Durstorn?"
msgstr "O kurgi tas rubinas, su kuriuo man teks dirbti, a, Durstornai?"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:148
msgid "Where I can keep an eye on it."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:161
#, fuzzy
msgid ""
"And leave it there until you’re ready to work with it — I still don’t trust "
"you."
msgstr ""
"Iždinėj. Ir palik jį ten, kol nebūsi pasiruošęs su juo dirbti. Aš vis dar "
"tavimi nepasitikiu."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:165
msgid "Ha! <i>You</i> don’t trust <i>me</i>?"
msgstr "Cha! <i>Tu</i> nepasitiki <i>manim</i>?"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:169
msgid ""
"Exactly! Why would I? And I order you to stay out of the treasury, away from "
"that ruby!"
msgstr ""
"Taip! Ir kodėl turėčiau? Įsakau tau nekišti nosies į iždinę, neliesti to "
"rubino!"
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:173
msgid ""
"Hey, if you want me to work on this sceptre, you don’t dictate what I am to "
"do, Durstorn!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:177
msgid "The ruby is mine, and don’t touch it!"
msgstr "Rubinas mano, neliesk jo!"
#. [message]: speaker=Noiraran
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:181
#, fuzzy
msgid ""
"Uh, it belongs to King Haldric, my lord, and I think that if Thursagan needs "
"to see it to plan this sceptre, we must allow it."
msgstr ""
"Na, šiaip jau, jis Haldriko. Ir manau, kad jeigu Tursaganas nori jį pamatyti "
"prieš planuodamas darbus, turim jam leisti."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:185
msgid ""
"Fine, so be it! Do what you have to, Thursagan, but don't try anything "
"sneaky..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:194
msgid ""
"Hm... a most interesting jewel. I can feel its magical power. I will start "
"drawing up plans for the sceptre immediately."
msgstr ""
"Hm... Ypatingai įdomus akmuo. Jaučiu jo magišką jėgą. Tuojau pat pradėsiu "
"planuoti darbus."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:204
msgid "Now, I will need certain materials to make this sceptre."
msgstr "Šio skeptro gamybai man prireiks tam tikrų medžiagų."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:208
msgid "And what would those be?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:212
#, fuzzy
msgid ""
"I would say probably ten stone of artifact-quality gold and twenty stone of "
"the most dense and black of coal, and many of the clearest crystals in the "
"land. I’ll also need to have the jeweler cut the ruby once I have the plans "
"done."
msgstr ""
"Sakyčiau, apie keturis pūdus gryniausio aukso ir dukart tiek aukščiausios "
"kokybės anglies. Dar reikės daugybės skaidriausių šalies brangakmenių, bet "
"jų ieškoti teks kitiems. Taip pat, kai jau turėsiu planus, man reiks "
"juvelyro pagalbos rubinui nutašyti."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:216
msgid ""
"Just use my gold and coal, I have enough! Or, if they’re not ‘good enough’ "
"for you, find them yourself."
msgstr ""
"Panaudok mano auksą ir anglį, turiu pakankamai! O jeigu jie „nepakankamai "
"geri“, pats ir ieškokis."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:220
msgid ""
"You try my patience, Durstorn. I need the highest quality materials, or I "
"can’t make the sceptre! Are you telling me you have a treasury full of "
"artifact-quality gold?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:224
msgid ""
"Wait, wait. The gold and coal... I think we can find those in the abandoned "
"eastern mines, north of the Arkan-thoria. Trolls ha’ overrun them, but "
"earlier they were the source of the finest smithing materials."
msgstr ""
"Palaukit, palaukit. Auksas ir anglys... Manau, galim jų rasti tose "
"apleistose kasyklose rytuose, į šiaurę nuo Arkan-torijos. Dabar tenai "
"šeimininkauja troliai, bet anksčiau ten buvo išgaunama aukščiausios kokybės "
"žaliava."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:228
msgid "So, we will go to the eastern mines!"
msgstr "Reiškia, eisim į rytines kasyklas!"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:232
#, fuzzy
msgid ""
"Fine. As for the crystals, I will have others obtain those. That will cost "
"quite a bit of our payment, but it can’t be helped. Our people do not mine "
"jewels."
msgstr ""
"Gerai. O dėl brangakmenių, pasamdysiu kitus jų ieškot. Tatai mums kainuos "
"nemenką uždarbio dalį, bet čia jau nieko nepadarysi. Mūsų tauta nekasa "
"brangakmenių."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:236
msgid ""
"That is acceptable. Durstorn, send some miners along with us to the eastern "
"mines, and I will bring some runecrafters-in-training from the academy to "
"help fight these enemies."
msgstr ""
"Tinka. Durstornai, pasiųsk mums iš paskos kelis kalnakasius, o aš iš "
"akademijos prigriebsiu kelis runakalystės studentus, kad padėtų susitvarkyti "
"su priešais."
#. [unit]: type=Dwarvish Runesmith, id=Kinan # wmllint: ignore
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:243
msgid "Kinan"
msgstr "Kinanas"
#. [unit]: type=Dwarvish Runesmith, id=Rynan # wmllint: ignore
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:254
msgid "Rynan"
msgstr "Rynanas"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:262
msgid "Two runesmiths from the academy have joined you!"
msgstr "Prie jūsų prisijungia du runakaliai iš akademijos!"
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:267
msgid ""
"Fine, you all go to the eastern mines. Me, I’ll stay here. No point going "
"where I can’t help!"
msgstr ""
"Puiku, jūs keliaukite į rytines kasyklas. O aš, aš liksiu čia. Nėra prasmės "
"keliauti ten, kur iš manęs nebus naudos."
#. [message]: speaker=Krawg
#. "Me, too!"
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:272
msgid "M’ ’u!"
msgstr "Aššir!"
#. [scenario]: id=4_Gathering_Materials
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:3
msgid "Gathering Materials"
msgstr "Berenkant žaliavas"
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:10
#, fuzzy
msgid ""
"Those who had worked the eastern mines were brave indeed. The mines were "
"often infested with trolls and other vile creatures, who thrived in the dark "
"and gloom of the caves."
msgstr ""
"Išėjusieji į rytines kasyklas buvo išties drąsūs. Jose buvo pilna trolių ir "
"kitokių piktų padarų, klestinčių tamsioje urvų tyloje."
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:13
msgid ""
"And braver still were Rugnur and his companions, who had to visit those "
"tunnels after years of abandonment."
msgstr ""
#. [side]: type=Troll Warrior, type=Troll
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:235
msgid "Resident Trolls"
msgstr ""
#. [side]: type=Troll Warrior, type=Troll
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:262
msgid "Intruding Trolls"
msgstr ""
#. [side]: type=Direwolf Rider, type=Goblin Pillager
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:291
msgid "Goblin Explorers"
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:644
msgid ""
"Bring the necessary gold and coal to create the sceptre to the starting "
"castle"
msgstr ""
"Atgabenkite skeptrui reikalingus auksą ir anglį į pilį, kur pradedate lygį"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:648
msgid "1 load of gold and 2 loads of coal are needed"
msgstr "Reikia vieno nešulio aukso ir dviejų nešulių anglies"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:685
msgid ""
"Well, these are the eastern mines. Trolls and ogres live here, be prepared "
"to fight them; also be prepared to spend quite some time here — mining can "
"take a while."
msgstr ""
"Na, štai ir rytinės kasyklos. Čia veisiasi troliai ir žmogėdros, tad būkite "
"budrūs, gali tekti kautis. Taip pat pasiruoškite praleisti čia nemažai laiko "
"– galime užtrukti, kol prikasim ko reikia."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:689
msgid ""
"For me to make the artifact Haldric wants, I need a special type of gold. I "
"do not know where it was found, but Baglur said these mines were the source "
"of it."
msgstr ""
"Kad pagaminčiau artefaktą, kurio nori Haldrikas, man reikia ypatingo aukso. "
"Nežinau, kur jis buvo kasamas, bet Bagluras sakė, kad kažkur šitose "
"kasyklose."
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:693
msgid "Also, the only coal that wi’ melt this gold is here."
msgstr "Taip pat, čia randama vienintelė anglis, galinti tą auksą išlydyti."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:697
msgid ""
"So we’re down here to, what, mine this gold and coal? That should be easy "
"enough."
msgstr ""
"Tai mes čia atsibeldėm ko, kasti to aukso ir anglies? Tai neturėtų būti per "
"daug sunku."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:701
msgid ""
"Yes, although we will have to hire the miners — they don’t work for free. "
"But beware, there are trolls and such down here..."
msgstr ""
"Taip, tačiau teks samdyti kalnakasius, o jie dykai nedirba. Ir būkite "
"atsargūs – tie troliai ir kiti nelabieji..."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:721
msgid ""
"Don’t forget to recruit the miners. Our warriors can clear the tunnels of "
"trolls and worse, but once we find the gold and coal we need the miners to "
"acquire it."
msgstr ""
"Nepamirškite pasamdyti kalnakasių. Mūsų kariai gali išvalyti tunelius nuo "
"trolių ir dar baisesnių padarų, bet kai rasim aukso ir anglies, mums "
"prireiks kalnakasių."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:782
msgid "Here is some of the coal that we need! Bring the miners to take it!"
msgstr "Čia yra mums reikalingos anglies! Atveskite kalnakasius jos pargabent!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:807
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:845
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:968
msgid "I have all the coal I can carry..."
msgstr "Prikasiau tiek anglies, kiek tik galiu panešti..."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:878
msgid "Here is the mine of precious gold! Send the miners this way."
msgstr "Čia tauriojo aukso kasykla! Siųskite kalnakasius čia."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:903
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:1043
msgid "I have all the gold I can carry..."
msgstr "Prikasiau tiek aukso, kiek tik galiu panešti..."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:1085
msgid "My load of coal is delivered!"
msgstr "Štai mano anglies nešulys!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:1113
msgid "That’s the last load of coal we need."
msgstr "Štai visa mums reikalinga anglis."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:1123
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:1184
msgid ""
"This is all we need from these mines. Now we should go back further west, "
"where there are no trolls and ogres, and mine there."
msgstr ""
"Tai viskas, ko mums reikia iš šių kasyklų. Dabar reikia grįžti į vakarus, "
"kur nėra nei trolių, nei žmogėdrų, ir toliau kasti ten."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:1150
msgid "Here’s the gold."
msgstr "Štai auksas."
#. [scenario]: id=4t_The_Jeweler
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:3
msgid "The Jeweler"
msgstr "Juvelyras"
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:47
msgid ""
"Rugnur and his companions returned home. Now, I do not want to give the "
"impression that only Rugnur and Thursagan worked on this masterpiece. There "
"were others — many others. Thus I present Theganli, the jeweler. His role is "
"small, but an important one."
msgstr ""
"Rugnuras ir jo draugai sugrįžo namo. Tačiau nenorėčiau sudaryti įspūdžio, "
"kad tik Rugnuras ir Tursaganas dirbo ties šiuo šedevru. Buvo ir kitų – ir "
"daugelis kitų. Taigi pristatau Teganlį, juvelyrą. Jo vaidmuo yra mažas, bet "
"svarbus."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:144
#, fuzzy
msgid ""
"So, you have returned. I assume you have obtained the required materials? My "
"jeweler Theganli has spent great time and expense buying jewels from some of "
"the northern clans. So now go to the forge and make your sceptre. What do "
"you need to annoy me for?"
msgstr ""
"Taigi grįžote. Manau, kad gavote reikalingas medžiagas? Mano juvelyras "
"Teganlis praleido pastaruosius dvejus metus pirkdamas brangakmenius iš kai "
"kurių šiaurinių klanų. Taigi dabar eikite į kalvę ir pasidarykite savo "
"skeptrą. Kam dar reikia erzinti mane?"
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:148
msgid ""
"We don’t need you, we need the ruby. I'll take it to Theganli and we'll "
"review the cuts we plan to make."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:153
msgid "You’re going to cut the jewel?! Are you insane?"
msgstr "Ketini išpjauti brangakmenį?! Ar išprotėjai?"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:158
#, fuzzy
msgid ""
"What do you mean, sir? You knew all along the jewel would have to be cut to "
"make the sceptre."
msgstr ""
"Ką čia kalbate, pone? Visą laiką žinojote, kad brangakmenis turės būti "
"išpjautas, kad pagamintumėte skeptrą."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:162
#, fuzzy
msgid "Oh... right, right. Fine!"
msgstr "A... Taip, taip. Gerai. Teganli?"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:167
#, fuzzy
msgid "Theganli?"
msgstr "Teganlis"
#. [message]: speaker=Kuhnar
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:171
msgid "He’s in his shop, in the southern tunnel."
msgstr "Jis savo dirbtuvėje, pietiniame tunelyje."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:175
#, fuzzy
msgid "<i>Harrumph!</i> Kuhnar, go summon him!"
msgstr "Tiek to. Kuhnarai, eik, pakviesk jį čia."
#. [message]: speaker=Kuhnar
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:181
msgid ""
"Theganli! Come out of there, Durstorn orders you to come to the citadel."
msgstr "Teganli! Išlįsk iš ten, Durstornas įsako tau ateiti į citadelę."
#. [unit]: type=Dwarvish Runesmith, id=Theganli
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:188
msgid "Theganli"
msgstr "Teganlis"
#. [message]: speaker=Theganli
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:193
#, fuzzy
msgid "Coming... coming... stop pounding on the door!"
msgstr "Einu... Einu... Baik daužyti duris..."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:197
msgid ""
"He doesn’t need to come here, I’ll take the jewel to his shop. He’ll need "
"his tools anyway."
msgstr ""
"Jam nebūtina čia ateiti, nunešiu brangakmenį į jo dirbtuves. Jam vis vien "
"reiks savo įrankių."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:208
#, fuzzy
msgid "Well, Theganli, what do you think of this ruby?"
msgstr "Na, Theganli, ką manai apie šį brangakmenį?"
#. [message]: speaker=Theganli
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:212
msgid ""
"Uh, um, yes, yes, very impressive ruby... Even in this raw form, it has an "
"odd brilliance!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:216
msgid "Do you think you could cut it in the manner my plans specify?"
msgstr "Ar manai, kad galima išpjauti jį taip, kaip parodyta mano planuose?"
#. [message]: speaker=Theganli
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:220
#, fuzzy
msgid "Maybe... maybe... It will be hard, let me see..."
msgstr "Na, ėė, hm, gal... Gal... Bus sunku... Leisk man pažiūrėti..."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:224
msgid "Very well. See what you can do."
msgstr "Labai gerai. Pažiūrėk, ką gali padaryti."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:291
msgid "Well, do you have anything yet?!"
msgstr "Na, ar jau turi ką nors?!"
#. [message]: speaker=Theganli
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:295
#, fuzzy
msgid ""
"Ah, well, uh, no... no... unfortunately... It seems it can’t be cut, or "
"scratched, or damaged at all! At least not by my tools..."
msgstr ""
"Aa, na, hmm, ne... Ne, dar ne... Deja... Atrodo... Jis negali būti "
"išpjautas... Ar įbrėžtas... Arba iš vis kaip nors sugadintas... Bent jau ne "
"mano įrankiais..."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:299
#, fuzzy
msgid ""
"So what do you propose we do? This ruby needs to be cut, and cut in a "
"specific way."
msgstr ""
"Taigi, ką siūlai mums daryti? Reikia išpjauti šį brangakmenį labai ypatingu "
"būtu, kad įsitikintumėme... Gerai, nesvarbu kodėl."
#. [message]: speaker=Theganli
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:303
msgid ""
"Well... Maybe you can ask the Shorbear clan? They have good tools... Chisels "
"and grit of some rare mineral, I don't know what it is or how they got it, "
"but their work is well known among us gem crafters."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:307
#, fuzzy
msgid "Shorbear? Who are they?"
msgstr "Kas jie?"
#. [message]: speaker=Theganli
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:311
#, fuzzy
msgid ""
"Another group of dwarves that live south of here... Above ground, if you can "
"believe it! Yes, they're the best jewelers..."
msgstr ""
"Kita grupė... Dvarfų... Gyvena į pietus nuo čia... Virš žemės paviršiaus... "
"Taip... Geriausi juvelyrai, kokius tik žinau... Turi specialių įrankių... "
"Įrankių, taip..."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:315
msgid ""
"Well, Rugnur, what are you waiting for? Go down and get these tools from "
"them, and carve the jewel!"
msgstr ""
"Na, Rugnurai, ko lauki? Eik ir gauk iš jų tuos įrankius, ir išraižyk "
"brangakmenį!"
#. [message]: speaker=Baglur
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:324
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:330
msgid ""
"We can’t just go in there and take their property. We’ll have to buy, or "
"rent, it from them."
msgstr ""
"Negalime tiesiog taip nueiti ir paimti jų turtą. Turėsime nusipirkti ar "
"išsinuomoti."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:336
#, fuzzy
msgid "Fine! Go rent it from them."
msgstr "Gerai. Eik išsinuomok."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:340
#, fuzzy
msgid "Very well, sir. We’ll go south now."
msgstr "Labai gerai. Dabar eisime į pietus."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:344
msgid ""
"Wait! Last time you made a bargain by yourself you lost us five thousand "
"pieces of silver. I’m going with you this time!"
msgstr ""
"Palauk! Paskutinį kartą, kai pats derėjaisi, praradai mums penkis "
"tūkstančius sidabrinių. Šį kartą eisiu su tavimi!"
#. [message]: speaker=Kuhnar
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:348
msgid "Are you sure that is wise, lord?"
msgstr "Ar esate tikras, kad tai išmintinga, valdove?"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:352
#, fuzzy
msgid "Of course it is! You and Noiraran are going to come with us!"
msgstr "Žinoma! Vis tik dėl saugumo tu ir Noiraranas eisite su mumis."
#. [message]: speaker=Kuhnar
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:356
msgid "Yes sir..."
msgstr ""
#. [scenario]: id=5_Hills_of_the_Shorbear_Clan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:3
msgid "Hills of the Shorbear Clan"
msgstr "Šorbero klano kalvos"
#. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:36
msgid "Glonoin"
msgstr "Glonoinas"
#. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Glonoin
#. [side]: type=Elvish Marshal, id=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:60
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:141
msgid "Enemies"
msgstr "Priešai"
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:147
#, fuzzy
msgid ""
"All dwarves are known for a love of gold and a heart of stone, and the "
"Shorbears were no exception. They were very skilled crafters for a very "
"select clientele, and were compensated quite handsomely. They were not "
"exactly meek or humble..."
msgstr ""
"Visi dvarfai garsėja savo meile auksui ir akmenine širdimi. Šorberai nebuvo "
"išimtis. Jie buvo amatininkų amatininkai – gamino įrankius. Geriausius "
"šalyje. Ir derėtis jie mokėjo gerai."
#. [label]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:157
msgid "Shorbear caves"
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:167
msgid "Defeat Glonoin, the Shorbear clan leader"
msgstr "Nugalėkite Glonoiną, Šorbero klano vadą"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:176
#, fuzzy
msgid "Have all heroes, and no enemies, in the Shorbear caves"
msgstr "Visi herojai turi būti Šorbero urvuose, kuriuose neturi būti priešų"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:199
msgid "Death of Durstorn"
msgstr "Durstorno mirtis"
#. [message]: speaker=Kuhnar
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:278
#, fuzzy
msgid "Here we are! The hills of the Shorbear clan!"
msgstr "Šorbero klano kalvos"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:282
#, fuzzy
msgid ""
"We’re here to bargain with the Shorbears for their tools, who should take "
"lead?"
msgstr ""
"Jei suprantu teisingai, atvykome čia derėtis su Šorberais, ir susitarti, kad "
"mums leistų naudotis jų įrankiais išpjauti rubiną."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:286
msgid "I could-"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:290
#, fuzzy
msgid ""
"<i>I’ll</i> be doing the talking! I remember what happened last time you "
"negotiated a deal, Rugnur! We lost five thousand pieces of silver!"
msgstr ""
"O kalbėsiu aš; prisimenu, kas atsitiko praeitą kartą, kai tu derėjaisi! "
"Praradome penkis tūkstančius sidabrinių."
#. [message]: speaker=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:294
msgid "Och, it’s some o’ them cave-dwarves. What business do you have here?"
msgstr "Oho, tai vieni iš tų, urvinių dvarfų. Kokių reikalų čia turite?"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:298
#, fuzzy
msgid ""
"I’m Lord Durstorn, ruler of the Chaincolt Range. I have been told you are "
"great jewel-workers, and so we come to rent some of your tools for a short "
"time, a few years at most."
msgstr ""
"Aš valdovas Durstornas, savo genties karaliaus. Man buvo pasakyta, kad "
"esate puikūs juvelyrai ir meistrai, taigi atėjome trumpam laikui, daugiausia "
"keliems metams, išsinuomoti įrankių."
#. [message]: speaker=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:302
#, fuzzy
msgid ""
"You’re a <i>lord</i>?! Must be a pretty small clan for you to come yourself "
"to bargain with us!"
msgstr ""
"Jūs karalius?! Turėtų būt gan maža karalystė, kad pats atėjote su mumis "
"derėtis!"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:306
msgid "You insult me! Do you want my business, or not?"
msgstr "Įžeidinėji mane! Tu nori su manim turėt komercinių reikalų, ar nenori?"
#. [message]: speaker=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:310
msgid "Well, fine, I’ll hear your offer."
msgstr "Na, gerai, išklausysiu jūsų pasiūlymą."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:314
msgid ""
"We’d like to rent your best tools for a short period of time. We’ll only be "
"cutting one jewel with it. My starting offer is two hundred silver."
msgstr ""
"Norėtume trumpam laikui išsinuomoti geriausius jūsų įrankius. Mes tik "
"išpjausime vieną brangakmenį. Mano pradinis pasiūlymas yra du šimtai "
"sidabrinių."
#. [message]: speaker=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:318
msgid ""
"It must be worth a lot for you to come this way and offer that much! How "
"much are you going to sell it for, eh?"
msgstr ""
"Jis turėtų būti daug vertas, kad atėjai tokį kelią ir pasiūlei tiek daug! Už "
"kiek ketini jį parduoti, a?"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:322
msgid "That’s none of your concern!"
msgstr "Tai ne jūsų rūpestis!"
#. [message]: speaker=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:326
msgid "I’ll take twenty-five hundred, minimum."
msgstr "Imsiu dvidešimt penkis šimtus, mažiausiai."
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:330
msgid "Durstorn, that would be a quarter of all our profits!"
msgstr "Durstornai, tai būtų ketvirtadalis viso mūsų pelno!"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:334
msgid "I know that. Uh, Glonoin, how about five hundred?"
msgstr "Žinau. Uch, Glonoinai, kaip dėl penkių šimtų?"
#. [message]: speaker=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:338
msgid ""
"Twenty-three hundred is my lowest offer. I can tell I don’t need the money "
"as much as you need the jewel cut!"
msgstr ""
"Dvidešimt trys šimtai yra mano mažiausias pasiūlymas. Galiu pasakyti, kad "
"man nereikia pinigų taip, kaip jums reikia išpjauti brangakmenį!"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:342
msgid "You must be mad! I’ll offer one thousand, but no higher!"
msgstr "Tu turbūt pamišęs! Siūlau tūkstantį, bet ne daugiau!"
#. [message]: speaker=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:346
msgid "Two thousand, and I’ll go no lower!"
msgstr "Du tūkstančiai, ir daugiau nebenuleisiu!"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:350
msgid "What are we going to do? We can’t go much higher!"
msgstr "Ką darysime? Negalime kelti daug daugiau!"
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:354
msgid "Offer him fifteen hundred, but don’t go up, even if he refuses."
msgstr "Pasiūlyk jam penkiolika šimtų, bet ne daugiau, net jei jis atsisakys."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:358
msgid ""
"Bah! Getting this cut isn’t worth that much; what with Rugnur’s mistake "
"earlier, and all the other expenses, if we pay more than a thousand we’ll "
"barely even make a profit!"
msgstr ""
"Ba! Išpjovimas nėra tiek daug vertas; su Rugnuro ankstesne klaida, ir "
"visomis kitomis išlaidomis, jei mokėsime daugiau nei tūkstantį, liksime "
"beveik be jokio pelno!"
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:362
msgid "So what are you going to do?"
msgstr "Taigi, ką ketini daryti?"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:366
msgid "Fight him, and take the tools by force."
msgstr "Kovoti su juo, ir paimti įrankius jėga."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:370
msgid "Are you mad?!"
msgstr "Ar tu pamišęs?!"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:381
msgid "Of course not!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:385
#, fuzzy
msgid ""
"Glonoin, yah scoundrel! One thousand was my final offer, and if you won’t "
"accept that, we will take the tools from you by force!"
msgstr ""
"Žinoma, kad ne! Dabar, Glonoinai; tūkstantis buvo paskutinis mano "
"pasiūlymas. Jeigu jo nepriimsi, įrankius iš jūsų paimsime jėga!"
#. [message]: speaker=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:390
#, fuzzy
msgid "Hah! I’d like to see you try!"
msgstr "Norėčiau pamatyt, kaip bandysi!"
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:394
msgid "You’re making a mistake, Durstorn."
msgstr "Darai klaidą, Durstornai."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:409
msgid "Shut up, all of you! Attack them!"
msgstr "Nutilkite jūs visi! Pulkite juos!"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:421
msgid "Look at him fly... If only we could move that fast."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:425
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:989
msgid "Krah!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:444
msgid ""
"A brave dwarf ran out, grabbed a friendly gryphon by the sturdy neck-"
"feathers, and hauled himself up over its back. The big animal took it all in "
"stride, and seemed to understand what the pats and strokes of the dwarf's "
"hands meant."
msgstr ""
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:449
msgid "You may now recruit Gryphon Riders."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:482
#, fuzzy
msgid ""
"Aha! I've been looking all over for you dwarves, but now I’ve found you! "
"Prepare to die!"
msgstr ""
"Aha! Daug metų praleidau ieškodamas jūsų, dvarfų, bet pagaliau radau! "
"Pasiruoškite mirti!"
#. [message]: speaker=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:486
#, fuzzy
msgid "Who in the earth’s guts are you?"
msgstr "Kas per velnias tu esi?"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:490
#, fuzzy
msgid ""
"I thought we left the elves behind at the gates way back when... It seems we "
"have two enemies now!"
msgstr ""
"Maniau, kad palikome elfus už vartų prieš ketverius metus! Atrodo, kad dabar "
"turime du priešus."
#. [message]: speaker=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:494
msgid ""
"So, elves, are you against these dwarves too? They’re attacking my clan for "
"absolutely no reason!"
msgstr ""
"Taigi, elfai, ar jūs irgi prieš šiuos dvarfus? Jie puola mano klaną "
"absoliučiai be jokios priežasties!"
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:498
#, fuzzy
msgid "No reason? So you don’t have the ruby?"
msgstr "Matau. Taigi jūs neturite rubino?"
#. [message]: speaker=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:502
#, fuzzy
msgid ""
"What ruby? They wanted to rent my tools to cut something, probably your "
"ruby, but they didn’t offer me nearly enough!"
msgstr ""
"Ne, jie turi. Jie norėjo išsinuomoti mano įrankius, kad išpjautų jį, bet "
"nepasiūlė nė arti pakankamos sumos!"
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:506
msgid ""
"How about this — We defeat these crazed cave-dwellers, then you keep the "
"spoils and their territory and we keep the ruby?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Glonoin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:510
msgid ""
"Deal! Not like this is the first time we've faced this sort of insanity. We "
"have no idea what this ruby is, and don't care!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:514
msgid "Ah, they don’t scare me! We can take both of them!"
msgstr "Ak, jie manęs negąsdina! Galime nugalėti juos abu!"
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:518
msgid ""
"Don’t be a fool! We can’t take the elves, and it was a mistake to attack "
"these dwarves, but if we have to fight we should retreat once we get what we "
"came for, the tools!"
msgstr ""
"Nebūk kvailas! Negalime nugalėti elfų, pulti šiuos dvarfus irgi buvo klaida, "
"bet jei jau turime kautis, tai reiktų atsitraukti, kai tik gausime tai, ko "
"atėjome – įrankių!"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:547
msgid "Ha! Now we can get those tools easily, and go back to our own caves."
msgstr ""
"Cha! Dabar mes lengvai galime gauti tuos įrankius ir grįžti į savo urvus."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:551
msgid ""
"And how do you plan on doing that? There are elves swarming these hills, "
"trying to kill us."
msgstr ""
"Ir kaip planuoji tai padaryti? Šiose kalvose knibžda elfai, bandantys mus "
"nužudyti."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:555
msgid ""
"You are right... well, we will be able to break out eventually, and while "
"we’re here, we’ll be able to finally make the sceptre."
msgstr ""
"Esi teisus... Gerai, galiausiai sugebėsime iš čia ištrūkti, o kol esame čia, "
"pagaliau galėsime pagaminti skeptrą."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:587
msgid ""
"Well, back to the battle — we are all in the caves, but there are still "
"enemies in here also!"
msgstr ""
"Na, grįžkime prie mūšio – visi esame urvuose, bet čia vis dar yra priešų!"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:591
msgid ""
"Indeed. Kill them! And make sure no more enter. Then we can close the gates."
msgstr ""
"Iš tiesų. Nužudykime juos! Ir įsitikinkite, kad daugiau neįeitų. Tada "
"galėsime užverti vartus."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:602
msgid ""
"We have driven all of the dwarves and elves out of these caves. They are not "
"ours, though, and we can’t stay here forever."
msgstr ""
"Išstūmėme visus dvarfus ir elfus iš šių urvų. Vis tik jie yra ne mūsų, "
"negalima čia likti amžinai."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:606
msgid "True. I suspect these elves will try to besiege us here."
msgstr "Tiesa. Įtariu, kad elfai bandys mus čia apgulti."
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:619
msgid ""
"Well, back to the battle — we need everyone to get into the Shorbear caves. "
"And then stop any enemies from coming in here."
msgstr ""
"Na, grįžkime prie mūšio – reikia kiekvienam įeiti į Šorbero urvus. Ir tada "
"neleisti jokiems priešams čia patekti."
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:623
msgid "Indeed. Everyone to the caves, and kill those still inside!"
msgstr "Iš tiesų. Visi į urvus, ir nužudykite tuos, kurie bus viduje!"
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:701
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:778
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:833
msgid ""
"We have driven all of the dwarves and elves out of these caves! Now, seal "
"the gates!"
msgstr "Išstūmėme visus dvarfus ir elfus iš šių urvų! Dabar, užverkite vartus!"
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:864
msgid "Well played, little dwarves, but this isn't over..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:892
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/utils.cfg:61
msgid "Gaanngh..."
msgstr "Gaanngh..."
#. [scenario]: id=6_Towards_the_Caves
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:3
msgid "Towards the Caves"
msgstr "Urvų link"
#. [side]: type=Elvish Marshal, id=Glinan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:92
msgid "Glinan"
msgstr "Glinanas"
#. [side]: type=Elvish Captain, id=Kalnar
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:130
msgid "Kalnar"
msgstr "Kalnaras"
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:160
msgid ""
"Durstorn’s rash action led to many problems. Not the least of which was "
"being surrounded by elves."
msgstr ""
"Neapgalvoti Durstorno veiksmai privedė prie daugybės bėdų. Ne pati mažiausia "
"iš jų buvo elfų apsiaustis."
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:163
#, fuzzy
msgid ""
"The dwarves were besieged by the elves for several months, as there was no "
"way out of the caverns other than above ground. But the elves could not "
"enter the Shorbear hold, for the sturdy dwarven gates were closed."
msgstr ""
"Įkalinti šiuose urvuose, dvarfai praleido keletą metų elfų apsiaustyje. "
"Dvarfai negalėjo išeiti, nes buvo gerokai per daug elfų, ir nebuvo jokio "
"išėjimo iš urvų, išskyrus žemės paviršiumi. Bet elfai negalėjo įeiti, nes "
"magiški dvarfų vartai buvo užverti."
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:166
msgid ""
"During this time, Thursagan crafted the Sceptre of Fire, cutting the ruby "
"himself with the Shorbear tools. Eventually the sceptre was crafted, but "
"something was not right, no matter what enchantment of runes Thursagan used. "
"To finish the sceptre, the dwarves needed to leave the cave."
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:182
msgid "Move Rugnur to the northeast cave entrance"
msgstr "Nuveskite Rugnurą prie įėjimo į šiaurės rytų urvą"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:191
msgid "Move Alanin to the southern border east of the river"
msgstr "Nuveskite Alaniną prie pietinio krašto į rytus nuo upės"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:281
msgid ""
"Well, Thursagan has reached a conclusion. He can’t make the sceptre with the "
"materials he has here, but he has the final plans for it, and all the jewels "
"and gold he needs. Shouldn’t we leave now?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:285
msgid ""
"All this time and he couldn’t make it? Fine, we should try to leave... but "
"it’s not like we could leave if we wanted to. We’re surrounded!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:294
msgid "If ye’ll permit me to say so, sir, ye’re wrong. We could—"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:298
msgid ""
"Shut up, Baglur! You don’t know what you’re talking about. I’ve analyzed the "
"situation, and we’re doomed. Our best hope is to surrender. Perhaps if we "
"give the elves the plans for the Sceptre of Fire they will let us survive."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:304
msgid "If you’ll permit me to say so, sir, you’re wrong. We could —"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:308
msgid ""
"Shut up, Rugnur! You don’t know what you’re talking about. I’ve analyzed the "
"situation, and we’re doomed. Our best hope is to surrender. Perhaps if we "
"give the elves the plans for the Sceptre of Fire they will let us survive."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:314
msgid "What happened to your honor, Durstorn?!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:318
msgid ""
"You little fool, honor is less important than life! Open the gates, I'm "
"going out to negotiate our safe passage out of here!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:338
msgid ""
"You have no right to offer the Sceptre to the elves, Durstorn, it’s not "
"yours to give!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:342
msgid ""
"I can't believe what I'm hearing, do all of you want to die? Enough talk!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:347
msgid ""
"You insolent fools can thank me later, I might not banish you once we are "
"back home."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:352
msgid "Elf leader, I have an offer for you. You want the Ruby, yes?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:356
msgid "My, you're a bold little dwarf! You've brought me the Ruby?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Durstorn
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:360
msgid ""
"I can get you the ruby, and much more treasure, if you allow my group safe "
"passage."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:364
msgid ""
"I see... Well, we will not be fooled by your haggling and false promises. "
"You were very foolish to come out here alone."
msgstr ""
#. [animate]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:395
msgid "<i>Thud!</i>"
msgstr "<i>Bumpt!</i>"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:418
msgid ""
"Well, I suppose he should have expected that, but I don’t like this. In any "
"case, now we should try to get out of here."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:422
msgid "Yes. See the area to the northeast of us?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:439
msgid ""
"That’s where the fewest elvish guards are, we just might make it back "
"underground before they block us completely."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:443
msgid ""
"This plan, it isn’t worse than staying here to be killed, but it isn’t "
"likely to succeed either. Even if it does, what will it accomplish? We will "
"be cornered there."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:447
msgid ""
"I don’t know if we will be cornered. That cave looks like it goes deep, and "
"we can lose the elves in the caves, they move so slow there. Once we get "
"out, we’ll make our way back to Knalga."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:451
msgid ""
"The country between here and Knalga will be swarming with elves. We had "
"better head back to the abandoned mines north of the Arkan-thoria, where we "
"gathered our gold and coal. At least there Alanin will have some hope of "
"finding us."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:455
msgid ""
"That’s fine for you, you can run fast in caves, but I can’t! What am I "
"supposed to do?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:459
msgid ""
"Well, you are a member of the Wesnothian army. Why don’t you rejoin it? See "
"if you can run past those elves to our southeast..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:476
msgid "... and then ride south until you reach one of your outposts."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:480
msgid ""
"I’m not going to do that, it’s suicide! And in any case, I’ve been with you "
"for ten years, almost as long as I was in the Wesnothian army; I’d prefer to "
"fight with you."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:484
msgid ""
"You going south has more of a chance of success for you than staying here or "
"going back to the mines! And getting news to Haldric of what has happened is "
"also the best way to get help to us."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:488
msgid "I suppose..."
msgstr "Manau..."
#. [message]: speaker=Glildur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:493
msgid "Come out, dwarves, let's get this over with!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:527
msgid ""
"Alanin, ride south as fast as you can. Tell Haldric we are heading "
"northeast, towards the old eastern mines, and if he wants his precious "
"sceptre he should send forces to meet us there as soon as he can!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:542
msgid ""
"I have made it past those elves, but they will chase me, and elvish horses "
"are faster than mine."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:573
msgid "Rugnur, I am going south. What should I tell Haldric?"
msgstr "Rugnurai, keliauju į pietus. Ką turėčiau papasakoti Haldrikui?"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:577
msgid ""
"Tell him to send forces north to aid us and fight the elves, but that we are "
"probably going to die. We will run northeast towards the old eastern mines, "
"and if he wants his sceptre intact he’d best send troops to meet us there."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:600
msgid ""
"I don’t know what is in these caves, but whatever it is can’t be worse than "
"staying here to die."
msgstr ""
#. [scenario]: id=7_Outriding_the_Outriders
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:3
msgid "Outriding the Outriders"
msgstr "Aplenkti žygūnus"
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:63
msgid ""
"Rugnur fled through the hills by the Arkan-thoria, while Alanin went south — "
"back to the Wesnoth border."
msgstr ""
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:66
msgid ""
"The elves pursued both of them, but first let us join Alanin in his flight "
"south."
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:98
msgid "Reach the Wesnothian outpost in the south"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:118
msgid ""
"Well, the elves are behind me for now, but their riders are fast and will "
"catch up quick."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:122
msgid ""
"My only hope is to convince the peasants to stop the elves from passing "
"through their land, so I can get ahead of those riders."
msgstr ""
#. [unit]: type=Elvish Outrider, id=Asaeri
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:128
msgid "Lord Asaeri"
msgstr "Lordas Asaeris"
#. [unit]: type=Elvish Outrider, id=Gaelir
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:139
msgid "Gaelir"
msgstr "Gaeliras"
#. [unit]: type=Elvish Outrider, id=Salira
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:150
msgid "Salira"
msgstr "Saliras"
#. [unit]: type=Elvish Outrider, id=Losnin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:162
msgid "Losnin"
msgstr "Losninas"
#. [unit]: type=Elvish Outrider, id=Ealin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:174
msgid "Ealin"
msgstr "Ealinas"
#. [message]: speaker=Asaeri
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:189
msgid ""
"You cannot outride us, horseman of Wesnoth! Whatever message you are "
"carrying, it will not be delivered!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:193
msgid "We shall see about that!"
msgstr "Mes dar pažiūrėsime!"
#. [unit]: type=Elvish Outrider, id=Raesil
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:202
msgid "Raesil"
msgstr "Raesilas"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:228
msgid "Great, now there is no need to worry about those elves anymore!"
msgstr ""
#. [message]: role=newcomer
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:237
msgid ""
"Did you really think that you could escape us? Don’t underestimate us, "
"inferior humans!"
msgstr ""
#. [message]: id=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:249
msgid ""
"Even though my chances have grown worse, I have to fulfil my duty. I do not "
"owe them any less!"
msgstr ""
#. [message]: id=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:274
msgid "Oh no, more of them? And there I thought I could catch my breath…"
msgstr ""
#. [message]: role=fighter
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:279
msgid "Don’t worry sir, we’ll make it through this!"
msgstr ""
#. [message]: id=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:304
msgid "Is there no end to their numbers?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:369
msgid ""
"The villagers here are loyal to Wesnoth. They should be willing to help me "
"escape these elves!"
msgstr ""
"Kaimiečiai čia yra ištikimi Vesnotui. Jie turėtų padėt mums pasprukti nuo "
"elfų!"
#. [unit]: type=Spearman, id=Rolin # wmllint: ignore
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:374
msgid "Rolin"
msgstr "Rolinas"
#. [message]: speaker=Rolin # wmllint: ignore
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:384
msgid "We will certainly help any warrior of Wesnoth who needs our help!"
msgstr ""
"Būtinai padėsime bet kuriam Vesnoto kariui, kuriam reikia mūsų pagalbos!"
#. [message]: race=elf
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:440
msgid ""
"You slow humans took too long, our detachment has already caught up with you!"
msgstr ""
#. [unit]: type=Lieutenant, id=Hadlin # wmllint: ignore
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:562
msgid "Hadlin"
msgstr "Hadlinas"
#. [message]: speaker=Hadlin # wmllint: ignore
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:572
msgid "Who goes there?"
msgstr "Kas čia eina?"
#. [message]: speaker=Alanin
#. dragoon = his unit type
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:583
msgid ""
"I’m a dragoon, with Haldric II’s personal bodyguard. I was sent on a mission "
"in the Northlands, and now elvish horsemen are chasing me. I barely evaded "
"them."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Alanin
#. cavalier = his unit type
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:590
msgid ""
"I’m a cavalier, with Haldric II’s personal bodyguard. I was sent on a "
"mission in the Northlands, and now elvish horsemen are chasing me. I barely "
"evaded them."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Hadlin # wmllint: ignore
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:596
msgid ""
"I see. Well, come on in. I doubt they would be able to capture this fort, "
"even if they did want to start a war, which I doubt."
msgstr ""
#. [scenario]: id=8_The_Dragon
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:3
msgid "The Dragon"
msgstr "Drakonas"
#. [side]: type=Elvish Marshal, id=Crintil
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:40
msgid "Crintil"
msgstr "Krintilas"
#. [side]: type=Fire Dragon, id=Khrakrahs
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:72
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:93
msgid "Khrakrahs"
msgstr "Khrakrahas"
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:110
msgid ""
"Thus Alanin escaped from his elvish pursuers. But the dwarves were not so "
"lucky, for the section of the old eastern mines that they reached in their "
"flight had become the lair of the dragon Khrakrahs."
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:128
msgid "Get all heroes to the end of the tunnel"
msgstr "Nuveskite visus herojus iki tunelio pabaigos"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:139
msgid "Move Thursagan to the forge"
msgstr "Nuveskite Tursaganą į dirbtuves"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:146
msgid "Defend Thursagan until the Sceptre of Fire is complete"
msgstr "Ginkite Tursaganą, kol gaminamas Ugnies skeptras"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:153
msgid "Survive until turns run out"
msgstr "Išgyvenkite iki ėjimų pabaigos"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:182
msgid "An enemy moves onto the forge"
msgstr "Priešas įžengia į dirbtuves"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:271
msgid ""
"Well, Thursagan, we’ve reached the eastern mine, but the elves are hot on "
"our trail. What do we do now?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:275
msgid ""
"Well, we have two choices. We may either stand and fight, and assuredly die, "
"or run as quickly as possible down this path into the depths of the cave, "
"where we may find something that will help us. Also, remember, the elves "
"can’t run as fast in caves as we can, so we may be able to get ahead of them "
"and perhaps lay a trap."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:279
msgid "Krah! Surrender ruby?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:283
msgid ""
"If we give them the ruby, then what? They’ll probably kill us anyway. And, "
"that ruby has the power to do great things, evil things. We can’t let it "
"fall into the wrong hands."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:287
msgid ""
"Then we shall run. I suggest calling to arms every last dwarf we possibly "
"can here. This might be the last chance we’ll get to do so."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:296
msgid ""
"So we’re running away, eh? I dinna’ like that, but it seems it’s our only "
"option."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:300
msgid "If it makes you feel any better, we’ll probably die this way, too."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:323
msgid "Look, there’s a dragon in these caves!"
msgstr "Žiūrėkite, šiuose urvuose yra drakonas!"
#. [message]: speaker=Khrakrahs
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:327
msgid "Ah, fresh meat!"
msgstr "O, šviežia mėsa!"
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:331
msgid "And which of the great dragons are you?"
msgstr "Ir kuris iš didžiųjų drakonų esi tu?"
#. [message]: speaker=Khrakrahs
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:336
msgid ""
"I am Khrakrahs, greatest dragon of all time! Haldric killed Shek’kahan my "
"brother, but he was weaker than me, and you will not find me so easy to "
"defeat. Now get out of my volcano!"
msgstr ""
"Esu Khrakrahas, didžiausias visų laikų drakonas! Haldrikas užmušė "
"Šek’kahaną, mano brolį, bet jis buvo silpnesnis už mane, ir manęs taip "
"paprastai nenugalėsite. Dabar dinkite iš mano ugnikalnio!"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:340
msgid ""
"I’d rather face one powerful dragon than hundreds of mighty elves. Continue!"
msgstr ""
"Geriau stosiu prieš vieną galingą drakoną, nei prieš šimtus stiprių elfų. "
"Tęskime!"
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:361
msgid "What’s this? A dwarf fighting against us with the elves?!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:366
msgid ""
"It must be one of those Surghan mercenaries. I’ll bet those elves have hired "
"more of them. That’s bad news for us, for they’ll go as fast in caves as we "
"do."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Krawg
#. "(excited bird cry) Look! Forge here!"
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:390
msgid "Raaaawww! Loook! Forge heeeere!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:395
msgid ""
"It looks like a forge, heated by the lava. It looks magic, and it looks hot "
"enough to make the Sceptre."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:401
msgid ""
"Look, I’ve found something here. It looks like a forge, heated by the lava. "
"It looks magic, and it looks hot enough to make the sceptre."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Khrakrahs
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:407
msgid "That's my rock slab, leave it be!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:424
#, fuzzy
msgid ""
"This forge will work perfectly. Give me a day or two here, and I can reforge "
"the Sceptre of Fire to fulfill its purpose."
msgstr ""
"Šios dirbtuvės tiks puikiai. Duokite man kelias dienas čia ir aš "
"perkaldinsiu Ugnies skeptrą, kad jis įvykdytų savo paskirtį."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:452
msgid "You fool, you let the enemy get at me when I was unarmed!"
msgstr "Tu kvailys, leidai priešui pasiekti mane, kai buvau neginkluotas!"
#. [message]: speaker=narrator
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:458
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/utils.cfg:84
msgid "Ayahahh..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:490
msgid ""
"I have completed my work. Now it is truly the Sceptre of Fire, a powerful "
"magical artifact."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:494
msgid ""
"Good. Now, let’s get out of this cave, before the elves, dwarves or bats "
"kill us!"
msgstr ""
#. [scenario]: id=9_Caverns_of_Flame
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:3
msgid "Caverns of Flame"
msgstr "Liepsnos urvai"
#. [time]: id=underground_SoF_volcano
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:16
msgid "Underground"
msgstr ""
#. [unit]: id=Gathor, type=Orcish Warrior
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:104
msgid "Bar'Gathor"
msgstr ""
#. [side]: type=Troll Warrior, id=Harohk
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:189
msgid "Harohk"
msgstr ""
#. [unit]: id=Toomak, type=Troll Hero
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:223
msgid "Toomak"
msgstr ""
#. [side]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:243
msgid "Bats"
msgstr ""
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:301
msgid ""
"Rugnur and the dwarves fled down the cave path, deeper into the volcano, "
"with the elves and mercenaries close behind. Unfortunately, they began to "
"see litter and wall markings indicating they were plunging into the land of "
"orcs and trolls."
msgstr ""
#. [part]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:304
msgid ""
"The situation looked grim, but the dwarves had faced long odds before. Upon "
"entering a large cavern, lit by pervasive lava pools, Rugnur rallied all his "
"forces for a final push."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Gathor
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:415
msgid "Argh, this is not good! But I've still got a trick up my sleeve..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:419
msgid ""
"The angry orc pulled out a stone tile with a glowing rune stamped on one "
"side, and waved it at his foes."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Gathor
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:424
msgid "Nothing!? Even this magical piece of crap lets me down!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:428
msgid "The frustrated orc flung the tile against the wall, where it shattered."
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:474
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:560
msgid "Find and destroy the remaining runic tablets"
msgstr ""
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:518
msgid ""
"As the troll collapsed, a stone tile it had been wearing hit the floor and "
"shattered."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:612
msgid "Wha'?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:616
msgid ""
"Krawg puzzled over a stone tile sitting loose on the small mesa. Beneath a "
"spattering of bat guano, there was a glowing rune. Krawg didn't know what to "
"make of it, so the gryphon left it for now."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:641
msgid "Screech!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:645
msgid ""
"Krawg saw that this tablet was like the others held by the orc and troll, "
"and knew that this could remove the last bridge across the fire lake."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:650
msgid ""
"Yes, Krawg, that must be the last rune sealing the volcano. Smash it, like "
"the others!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:654
#, fuzzy
msgid "Krawg sad."
msgstr "Kravgas"
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:658
msgid ""
"Just do it, you dumb bird! You can escape, our enemies cannot. We knew that "
"death was likely when we fled here, just go!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:662
msgid "Wait! If Krawg can escape, shouldn't we give him the Sceptre?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:666
msgid ""
"No, too risky, even if Krawg drops it in King Haldric's hand. You've seen "
"how the elves have behaved, you've seen how your lord behaved. The "
"corrupting emissions from the ruby are nothing compared to the greed already "
"out there, and my crafted gold cage does nothing to contain that."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:670
msgid ""
"Durstorn and Glildur have both convinced me that the time is not right for "
"the Sceptre of Fire, best that it rests with us for a while. Now, Krawg!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Krawg
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:674
#, fuzzy
msgid "Yah! Krah!"
msgstr "Jooo! Ašš Krraaavgas!"
#. [floating_text]
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:682
msgid "Smash!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:797
msgid ""
"Once the magic seal capping the throat of the volcano was removed, lava and "
"toxic gas exploded upward, killing everyone inside and sealing them in a "
"tomb of hot, flowing rock. The Sceptre of Fire would wait, unharmed by the "
"lava, until some day far in the future."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:872
msgid ""
"These chests have been forced open. Whatever they once held has been removed."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:896
msgid ""
"This is some sort of notebook... I can't read the text, but there are "
"drawings showing three arcs spanning what must be the volcano. There are "
"three symbols for these arcs... Well, it must describe the volcano somehow, "
"but I can't puzzle it out now."
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:906
msgid "Explore as much of the cave as possible"
msgstr ""
#. [unit]: type=Troll, role=Guardian
#. [unit]: type=Troll Shaman, role=Guardian
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:935
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:943
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:951
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:959
msgid "Guardian"
msgstr "Sargybinis"
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:964
msgid ""
"Well, we've put some distance between us and the elves, so we have a little "
"time to think. What is this place?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:969
msgid ""
"Remember what Khrakrahs said, about this being a volcano? Well, it seems "
"we're under the crater, sitting on the magma chamber... I think we should "
"try to cause it to erupt."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:973
msgid ""
"Huh, makes sense. It will kill all the elves, and we might be able to find a "
"safe place so the lava doesn’t kill us."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baglur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:977
msgid "Yes, an interesting plan. How do you propose we do this?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:981
msgid ""
"Look up, if this were a normal volcano, you'd see stars and sky. Instead, "
"there's a high ceiling, shaped like a cone. At the center of this chamber, "
"we'll find what is holding back the lava flow, and there lies our chance."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:985
msgid ""
"I see, yes. Quite a gamble, yet what choice do we have? We will continue to "
"explore until we find it."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Thursagan
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:993
msgid ""
"Indeed, Krawg, we are not alone down here. Orcs and trolls are prowling "
"around."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Rugnur
#: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:1011
msgid ""
"Friends, brothers, this is a desperate situation, I need your help. Can we "
"negotiate pay after we're back to safety?"
msgstr ""