The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

4440 lines
166KB

 1. # Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
 2. # Translators:
 3. # Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
 4. msgid ""
 5. msgstr ""
 6. "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
 7. "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
 8. "POT-Creation-Date: 2020-01-25 18:18 UTC\n"
 9. "PO-Revision-Date: 2019-01-27 14:50+0000\n"
 10. "Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
 11. "Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
 12. "Language: lt\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
 17. "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
 18. "X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 19. #. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
 20. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:11
 21. msgid "The Sceptre of Fire"
 22. msgstr "Ugnies skeptras"
 23. #. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
 24. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:12
 25. msgid "SoF"
 26. msgstr "US"
 27. #. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
 28. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:20
 29. msgid "Fighter"
 30. msgstr "Kovotojas"
 31. #. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
 32. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:20
 33. msgid "Normal"
 34. msgstr "Normalus"
 35. #. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
 36. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:21
 37. msgid "Challenging"
 38. msgstr "Iššaukiantis"
 39. #. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
 40. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:21
 41. msgid "Steelclad"
 42. msgstr "Šarvuotis"
 43. #. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
 44. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:22
 45. msgid "Difficult"
 46. msgstr "Sudėtingas"
 47. #. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
 48. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:22
 49. msgid "Lord"
 50. msgstr "Valdovas"
 51. #. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
 52. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:25
 53. #, fuzzy
 54. msgid ""
 55. "<i>The land of Wesnoth’s banner bold\n"
 56. "Comes not from its own land;\n"
 57. "It comes from Dwarfdom, grim and old\n"
 58. "Made by a runesmith’s hand.\n"
 59. "So now I tell from whence it came —\n"
 60. "The Fire-sceptre great —\n"
 61. "And of the makers of the same,\n"
 62. "Their tale I now relate...</i>\n"
 63. "\n"
 64. msgstr ""
 65. "Vesnoto sosto vėliava\n"
 66. "Kurta kituos kraštuos;\n"
 67. "Ją tvėrė dvarfų broliava,\n"
 68. "Runakaliai urvuos.\n"
 69. "Išgirskit apie skeptrą, tad,\n"
 70. "Didingąjį ugnies,\n"
 71. "Ir jį, ir sutvėrėjus jo,\n"
 72. "Sakmė šita minės...\n"
 73. "\n"
 74. #. [campaign]: id=Sceptre_of_Fire
 75. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:34
 76. #, fuzzy
 77. msgid "(Hard level, 9 scenarios.)"
 78. msgstr "(Sudėtingas lygis, 9 scenarijai.)"
 79. #. [about]
 80. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:39
 81. msgid "Campaign Design"
 82. msgstr "Kampanijos kūrimas"
 83. #. [about]
 84. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:45
 85. msgid "Campaign Maintenance"
 86. msgstr "Kampanijos priežiūra"
 87. #. [about]
 88. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:56
 89. msgid "WML Assistance"
 90. msgstr "Pagalba su WML"
 91. #. [about]
 92. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/_main.cfg:71
 93. msgid "Artwork and Graphics Design"
 94. msgstr "Grafikos kūrimas"
 95. #. [scenario]: id=1_A_Bargain_is_Struck
 96. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:3
 97. msgid "A Bargain is Struck"
 98. msgstr "Susitarimas pasiektas"
 99. #. [side]: type=Dwarvish Fighter, id=Rugnur
 100. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:18
 101. msgid "Rugnur"
 102. msgstr "Rugnuras"
 103. #. [side]: type=Dwarvish Fighter, id=Rugnur
 104. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Durstorn
 105. #. [side]: type=Haldric II, id=Haldric II
 106. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:27
 107. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:44
 108. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:24
 109. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:24
 110. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:23
 111. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:38
 112. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:23
 113. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:24
 114. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:37
 115. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:208
 116. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:24
 117. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:39
 118. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:23
 119. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:22
 120. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:34
 121. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:27
 122. msgid "Dwarves"
 123. msgstr "Dvarfai"
 124. #. [side]: type=Haldric II, id=Haldric II
 125. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:36
 126. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:25
 127. msgid "Haldric II"
 128. msgstr "Haldrikas II"
 129. #. [side]: type=Elvish Captain, id=Glildur
 130. #. [side]: type=Elvish Marshal, id=Glildur
 131. #. [unit]: type=Elvish Marshal, id=Glildur
 132. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:90
 133. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:36
 134. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:70
 135. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:33
 136. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:935
 137. msgid "Glildur"
 138. msgstr "Glilduras"
 139. #. [side]: type=Elvish Captain, id=Glildur
 140. #. [side]: type=Elvish Marshal, id=Crintil
 141. #. [side]: type=Elvish Marshal, id=Glildur
 142. #. [side]: type=Elvish Marshal, id=Glinan
 143. #. [side]: type=Elvish Captain, id=Kalnar
 144. #. [side]
 145. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:118
 146. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:43
 147. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:60
 148. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:107
 149. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:144
 150. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:57
 151. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:65
 152. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:35
 153. msgid "Elves"
 154. msgstr "Elfai"
 155. #. [part]
 156. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:194
 157. msgid ""
 158. "Ay, the Sceptre of Fire. The sceptre has a long, glorious, and fearful "
 159. "history. But I am not here to tell you how the jewel within it was brought "
 160. "over the ocean by Haldric the Great. Nor will I tell the story of Garard I, "
 161. "and the challenge he set, or that of Konrad, king of Wesnoth by virtue of "
 162. "the Sceptre."
 163. msgstr ""
 164. "Mmm, ugnies skeptras. Skeptras turi ilgą, šlovingą ir bauginančią istoriją. "
 165. "Bet čia aš nepasakosiu nei apie tai, kaip Haldrikas Didysis atgabeno "
 166. "brangakmenį per vandenyną, nei apie Garardo I istoriją ir jo nustatytą "
 167. "tvarką, nei apie Konradą, skeptro valia tapusį Vesnoto karaliumi."
 168. #. [part]
 169. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:198
 170. msgid ""
 171. "I am here to tell you of its making. Of its crafting, deep in the caverns of "
 172. "dwarfdom. And of the dwarves who made it; for they were great, they were. "
 173. "They are counted among the greatest of the heroes of ancient Knalga."
 174. msgstr ""
 175. "Čia aš papasakosiu apie tai, iš kur jis atsirado. Apie skeptro sutvėrimą "
 176. "giliai dvarfų karalystės požemiuose. Ir apie dvarfus, kurie jį sutvėrė. Nes "
 177. "jį sutvėrę dvarfai buvo išties nagingi. Jie minimi tarpe pačių žymiausių "
 178. "senovės Knalgos didvyrių."
 179. #. [part]
 180. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:201
 181. msgid ""
 182. "Our story begins in a small border outpost in the southern hills of Knalga, "
 183. "with a young dwarf, named Rugnur, in charge of it. And with the second king "
 184. "of Wesnoth, Haldric II, riding up the road from the Ford of Abez with an "
 185. "army behind him..."
 186. msgstr ""
 187. "Mūsų istorija prasideda nedideliame pasienio poste pietinės Knalgos kalvose. "
 188. "Postą saugojo jaunas dvarfas vardu Rugnuras. Keliu nuo Abezo brastos atjojo "
 189. "antrasis Vesnoto karalius Haldrikas II su armija užnugary..."
 190. #. [objective]: condition=win
 191. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:226
 192. msgid "Transport 5 caravans full of silver back to the dwarvish castle"
 193. msgstr "Nugabenkite 5 sidabro vežimus į dvarfų pilį"
 194. #. [objective]: condition=win
 195. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:228
 196. msgid "Transport 4 caravans full of silver back to the dwarvish castle"
 197. msgstr "Nugabenkite 4 sidabro vežimus į dvarfų pilį"
 198. #. [objective]: condition=win
 199. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:236
 200. msgid "Bring Alanin, who has the Ruby of Fire, to the dwarvish castle"
 201. msgstr "Nuveskite Alaniną su ugnies rubinu iki dvarfų pilies"
 202. #. [objective]: condition=lose
 203. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:244
 204. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:144
 205. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:87
 206. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:135
 207. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:630
 208. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:191
 209. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:208
 210. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:165
 211. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:410
 212. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:487
 213. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:831
 214. msgid "Death of Rugnur"
 215. msgstr "Rugnuro mirtis"
 216. #. [objective]: condition=lose
 217. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:248
 218. msgid "Death of Haldric II"
 219. msgstr "Haldriko II mirtis"
 220. #. [objective]: condition=lose
 221. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:252
 222. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:139
 223. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:195
 224. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:217
 225. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:101
 226. msgid "Death of Alanin"
 227. msgstr "Alanino mirtis"
 228. #. [objective]: condition=lose
 229. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:256
 230. msgid "Loss of a caravan"
 231. msgstr "Karavano praradimas"
 232. #. [message]: speaker=Rugnur
 233. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:301
 234. msgid "Humans, halt! Who dares bring an army into the dwarvish hills?"
 235. msgstr "Žmonės! Stot! Kas drįsta atsivesti armiją į dvarfų kalvas?"
 236. #. [message]: speaker=Haldric II
 237. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:305
 238. msgid "We come to make a bargain with you."
 239. msgstr "Mes atvykome vesti su jumis derybų."
 240. #. [message]: speaker=Rugnur
 241. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:309
 242. msgid ""
 243. "Well, state your business and be done with it. And if we don’t like what you "
 244. "say, you leave!"
 245. msgstr ""
 246. "Na, tuomet sakykit ką siūlot ir baigta kalba. Ir jei mums tai nepatiks, "
 247. "grįžkite!"
 248. #. [message]: speaker=Haldric II
 249. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:313
 250. msgid "Have you heard of the Ruby of Fire?"
 251. msgstr "Ar girdėjote apie ugnies rubiną?"
 252. #. [message]: speaker=Rugnur
 253. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:317
 254. msgid "Yes... your first king brought it from over the sea, right? You own it."
 255. msgstr ""
 256. "Taip... Pirmasis jūsų karalius atsivežė jį iš už jūros, taip? Jis priklauso "
 257. "jums."
 258. #. [message]: speaker=Haldric II
 259. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:322
 260. msgid "Correct. However, we have a problem with it."
 261. msgstr "Teisingai. Tačiau mes turime su juo bėdų."
 262. #. [message]: speaker=Rugnur
 263. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:326
 264. msgid "What sort of problem?"
 265. msgstr "Kokių bėdų?"
 266. #. [message]: speaker=Haldric II
 267. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:331
 268. msgid ""
 269. "Some form of magical aura makes those around the stone act... strangely. I "
 270. "noticed it with my father. The longer he stayed near the stone, the more "
 271. "arrogant, almost evil, he became."
 272. msgstr ""
 273. "Kažkokia keista magiška aura verčia aplinkinius elgtis... Keistai. "
 274. "Pastebėjau tai su tėvu. Kuo daugiau laiko jis praleido šalia akmens, tuo "
 275. "labiau jame kilo arogancija, kartais net blogis."
 276. #. [message]: speaker=Rugnur
 277. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:335
 278. msgid ""
 279. "So, what do you want me to do? I don’t see how this relates to us dwarves."
 280. msgstr "Ir ko jūs norit iš manęs? Nematau kaip tai susiję su mumis, dvarfais."
 281. #. [message]: speaker=Haldric II
 282. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:347
 283. #, fuzzy
 284. msgid ""
 285. "When the elves came to Tath, about five years ago, they spoke of a mage "
 286. "named Crelanu, and of his advice about the ruby. He said that the radiance "
 287. "of the stone could be contained, and that doing so would stop the stone’s "
 288. "effect."
 289. msgstr ""
 290. "Kai į Veldyną atvyko elfai, maždaug prieš dešimt metų, jie papasakojo apie "
 291. "magą vardu Krelanu ir apie jo patarimą dėl rubino. Jis sakė, kad akmens "
 292. "spinduliuojama jėga gali būti pažabota, ir taip padarius, akmens poveikis "
 293. "bus sutramdytas."
 294. #. [message]: speaker=Rugnur
 295. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:351
 296. msgid ""
 297. "And what... you want us to do this, contain the radiance of the stone? By "
 298. "making an artifact of some kind?"
 299. msgstr ""
 300. "Ir ką?.. Jūs norit, kad mes atliktume šitą darbą, pažabotume akmens galią, "
 301. "įkaldindami jį į kažkokį artefaktą?"
 302. #. [message]: speaker=Haldric II
 303. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:356
 304. msgid ""
 305. "Exactly. I want you to craft it into a mighty artifact, that will leverage "
 306. "the stone’s power, but contain it also."
 307. msgstr ""
 308. "Būtent. Noriu, kad nukaltumėte galingą artefaktą, kuris atskleistų akmens "
 309. "jėgą, bet kartu ją pažabotų."
 310. #. [message]: speaker=Rugnur
 311. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:360
 312. msgid ""
 313. "Well... I think we can make a deal, but I’m not sure. I’ll have to ask the "
 314. "tribal leaders."
 315. msgstr ""
 316. "Na, aš manau, kad galim susitarti, bet negaliu pažadėti. Man reikia "
 317. "pasitarti su giminės vadais."
 318. #. [message]: speaker=Haldric II
 319. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:364
 320. msgid ""
 321. "If you are not authorized to make a deal, send out someone who is, and I "
 322. "will bargain with him."
 323. msgstr ""
 324. "Jei tau neleista sudarinėti tokių sandėrių, atsiųsk ką nors, kam leista, ir "
 325. "aš derėsiuosi su juo."
 326. #. [message]: speaker=Rugnur
 327. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:369
 328. msgid ""
 329. "They would refuse to come. You must come into the caves, and go to the city "
 330. "in person, or send a representative."
 331. msgstr ""
 332. "Jie nesutiks išeiti. Turi nusileisti į urvus ir eiti į miestą pats, arba "
 333. "pasiųsti savo atstovą."
 334. #. [message]: speaker=Haldric II
 335. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:373
 336. msgid ""
 337. "I can always take my offer to another tribe more friendly to its potential "
 338. "patrons. You are not the only smiths in the Northlands!"
 339. msgstr ""
 340. "Man niekas netrukdo eiti pas kitą gentį, kuri draugiškiau pažvelgs į galimą "
 341. "užsakovą. Jūs ne vieninteliai kalviai šiaurės žemėse!"
 342. #. [message]: speaker=Rugnur
 343. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:378
 344. #, fuzzy
 345. msgid ""
 346. "Uh, no, wait! Let’s talk business — how much will you pay us to do this for "
 347. "you?"
 348. msgstr ""
 349. "Oi, ne, palauk! Kalbėkime dalykiškai – kiek žadi sumokėti už šitą darbą?"
 350. #. [message]: speaker=Haldric II
 351. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:382
 352. msgid "Five thousand pieces of silver."
 353. msgstr "Penkis tūkstančius sidabrinių."
 354. #. [message]: speaker=Rugnur
 355. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:387
 356. msgid ""
 357. "You said you wanted a powerful magical artifact, not a child’s playtoy! "
 358. "So... twenty thousand, minimum. The crafting of this will take us many "
 359. "years, you must pay us well."
 360. msgstr ""
 361. "Sakei, kad nori galingo magiško artefakto, o ne vaikiško žaislo! Dvidešimt "
 362. "tūkstančių, minimum. Šitoks darbas užtruks daugelį metų, tai kainuos "
 363. "brangiai."
 364. #. [message]: speaker=Haldric II
 365. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:391
 366. msgid "Ten thousand."
 367. msgstr "Dešimt tūkstančių."
 368. #. [message]: speaker=Rugnur
 369. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:395
 370. msgid "Nothing below fifteen!"
 371. msgstr "Ne mažiau penkiolikos!"
 372. #. [message]: speaker=Haldric II
 373. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:399
 374. msgid ""
 375. "Then no deal. I’ll gather my things and go to another dwarvish clan now."
 376. msgstr "Nieko nebus. Susirenku daiktus ir keliauju pas kitą dvarfų klaną."
 377. #. [message]: speaker=Rugnur
 378. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:404
 379. msgid ""
 380. "Fine then — ten thousand... now, what exactly do you want us to make the "
 381. "stone into?"
 382. msgstr "Na gerai – dešimt tūkstančių... Kokio pavidalo daikto tu tikiesi?"
 383. #. [message]: speaker=Haldric II
 384. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:408
 385. #, fuzzy
 386. msgid ""
 387. "I want you to make it into a sceptre. A gold and ruby sceptre to all "
 388. "appearances. We shall call it the Sceptre of Fire."
 389. msgstr "Noriu, kad nukaltumėte skeptrą. Ugnies skeptrą."
 390. #. [message]: speaker=Rugnur
 391. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:413
 392. msgid ""
 393. "I’ll see what I can do. But I will need five thousand silver in advance, to "
 394. "pay for the materials."
 395. msgstr ""
 396. "Pažiūrėsiu, ką galiu padaryti. Bet man prireiks penkių tūkstančių auksinių "
 397. "avanso, susimokėti už medžiagas."
 398. #. [message]: speaker=Haldric II
 399. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:417
 400. msgid ""
 401. "Very well. I have the silver here, ready to ship, and I will send someone "
 402. "over with the stone itself. He will stay with you as you make the sceptre, "
 403. "and make sure you are going to get it done on time. I expect it done before "
 404. "my reign as king is ended."
 405. msgstr ""
 406. "Labai gerai. Sidabrą turiu čia, paruoštą, ir pasiųsiu ką nors su pačiu "
 407. "rubinu. Pasiuntinys pasiliks su jumis, kol darysite skeptrą, ir prižiūrės, "
 408. "kad padarytumėte jį laiku. Man reikia, kad jį padarytumėte iki mano valdymo "
 409. "pabaigos."
 410. #. [unit]: type=Dragoon, id=Alanin
 411. #. [side]
 412. #. [side]: type=Haldric II, id=Haldric II
 413. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:471
 414. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:27
 415. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:19
 416. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:30
 417. msgid "Alanin"
 418. msgstr "Alaninas"
 419. #. [message]: speaker=Alanin
 420. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:482
 421. msgid "That’s right. I’ll be coming over along with the silver."
 422. msgstr "Gerai. Atvyksiu kartu su sidabru."
 423. #. [message]: speaker=Glildur
 424. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:486
 425. msgid ""
 426. "Hey! You can’t do that — this road is an elvish road. We’re not letting you "
 427. "transport gold and jewels on it without paying a toll."
 428. msgstr ""
 429. "Ei! Negalima – tai elfų kelias. Mes neleisime jums vežti juo aukso ir "
 430. "brangakmenių, nesumokėjus mokesčio."
 431. #. [message]: speaker=Rugnur
 432. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:490
 433. msgid "What are you talking about?! This road has always been open to all."
 434. msgstr "Ką tu kalbi?! Šis kelias visuomet buvo atviras visiems."
 435. #. [message]: speaker=Glildur
 436. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:495
 437. msgid "Yes, we have allowed people to use it, but it is our road."
 438. msgstr "Taip, mes leisdavome juo naudotis, bet jis priklauso mums."
 439. #. [message]: speaker=Rugnur
 440. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:499
 441. msgid "Not true! This is dwarvish land; if anything, it’s our road!"
 442. msgstr "Netiesa! Tai dvarfų žemė, tad jei kelias kam ir priklauso, tai mums!"
 443. #. [message]: speaker=Glildur
 444. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:504
 445. msgid ""
 446. "Nevertheless, if you try to move your caravans here you have to pay the "
 447. "toll, or face our wrath!"
 448. msgstr ""
 449. "Ir visgi, jeigu bandysite gabenti juo savo prekes, turite sumokėti mokestį, "
 450. "arba užsitrauksite mūsų rūstybę."
 451. #. [message]: speaker=Haldric II
 452. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:508
 453. msgid ""
 454. "We Wesnothians and you elves have a treaty! Do you really mean to break it "
 455. "in defense of a road that is not even yours?!"
 456. msgstr ""
 457. "Vesnotas turi sutartį su elfais! Negi nori sulaužyti sutartį gindamas kelią, "
 458. "kuris net ne tavo?!"
 459. #. [message]: speaker=Glildur
 460. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:512
 461. msgid ""
 462. "I was never among those who agreed to that treaty. Not all of us elves are "
 463. "as low as Kalenz, or make deals with those who betrayed us."
 464. msgstr ""
 465. "Niekada nebuvau tarp tų, kurie pasirašė sutartį. Ne visi elfai ritasi taip "
 466. "žemai kaip Kalenzas ir sudarinėja sutartis su išdavikais."
 467. #. [message]: speaker=Haldric II
 468. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:517
 469. msgid ""
 470. "Ah, I see — you are one of the rebels. Our treaty with the elves does not "
 471. "apply to you, so I have no problem with slaying you if you stand in our way. "
 472. "Rugnur, we will proceed with the shipment."
 473. msgstr ""
 474. "A, supratau – jūs vieni iš tų maištininkų. Mūsų sutartis su elfais jums "
 475. "negalioja, tad jeigu mums trukdysit, turim teisę jūsų atsikratyti. Rugnurai, "
 476. "mūsų susitarimas galioja."
 477. #. [message]: speaker=Rugnur
 478. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:521
 479. msgid ""
 480. "Very well. Glildur, if the high elvish council has made an alliance with the "
 481. "men, I would advise you to follow it, but not doing so is your choice."
 482. msgstr ""
 483. "Puiku. Glildurai, jeigu aukščiausioji elfų taryba sudarė sutartį su "
 484. "žmonėmis, patarčiau tau jos laikytis, bet pasirinkimas, žinoma, tavo."
 485. #. [message]: speaker=Alanin
 486. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:598
 487. #, fuzzy
 488. msgid ""
 489. "Here’s the stone, for you dwarves! Now, if you’ll excuse me, I think I’ll be "
 490. "taking refuge here... I don’t much like fighting."
 491. msgstr ""
 492. "Štai akmuo, dvarfai. O dabar, jei leisite, aš pasišalinsiu į štai tą pilį... "
 493. "Nesu didelis kautynių mėgėjas."
 494. #. [message]: speaker=Haldric II
 495. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:619
 496. msgid "All the silver is there too. Proceed with the task, Rugnur!"
 497. msgstr "Visas reikalingas sidabras taip pat ten. Imkis darbo, Rugnurai!"
 498. #. [message]: speaker=unit
 499. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:667
 500. msgid "Cargo unloaded."
 501. msgstr "Krovinys pristatytas."
 502. #. [message]: speaker=Haldric II
 503. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:677
 504. msgid "You only need $incominggold more, then you can begin work."
 505. msgstr "Trūksta tik $incominggold ir galėsite pradėti darbą."
 506. #. [message]: speaker=Haldric II
 507. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:684
 508. msgid ""
 509. "You only need $incominggold more, and the stone, then you can begin work."
 510. msgstr "Trūksta tik $incominggold ir akmens, ir galėsite pradėti darbą."
 511. #. [message]: speaker=Rugnur
 512. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:699
 513. msgid "That’s the last caravan! We will commence work immediately."
 514. msgstr "Tai paskutinis vežimas! Tuojau pat imsimės darbo."
 515. #. [message]: speaker=Rugnur
 516. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:721
 517. msgid "We have all of the silver, now all we need is the stone."
 518. msgstr "Turime visą sidabrą, dabar mums tetrūksta tik akmens."
 519. #. [message]: speaker=Glildur
 520. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:738
 521. msgid ""
 522. "Our reinforcements should be here soon. Send those caravans here, we might "
 523. "let you walk away."
 524. msgstr ""
 525. #. [message]: speaker=Haldric II
 526. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:742
 527. msgid ""
 528. "That's a bluff, what sort of reinforcements can this little band of thieves "
 529. "possibly count on?"
 530. msgstr ""
 531. #. [message]: speaker=Glildur
 532. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:774
 533. msgid ""
 534. "Ha! Our reinforcements have arrived. There is no way you can withstand our "
 535. "combined strength!"
 536. msgstr ""
 537. "Cha! Atvyko mūsų pastiprinimas. Jums neatsilaikyti prieš mūsų bendras jėgas!"
 538. #. [message]: speaker=Rugnur
 539. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:778
 540. msgid ""
 541. "We cannot match you above ground, but in the caves we may still defeat you."
 542. msgstr "Mes jums ne priešas paviršiuje, bet olose mes jus nugalėsim."
 543. #. [message]: speaker=Glildur
 544. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:782
 545. msgid ""
 546. "We will see about that — if you ever get underground, which I doubt. Ha!"
 547. msgstr "Pažiūrėsim – jei tik nusigausite iki olų, kuo aš abejoju. Cha!"
 548. #. [message]: speaker=Haldric II
 549. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:794
 550. msgid ""
 551. "Elvish reinforcements! Where did these come from? I thought the elvish "
 552. "resistance to the treaty was smaller than this. Hurry up and move those "
 553. "caravans!"
 554. msgstr ""
 555. "Elfų pastiprinimas! Iš kur jie? Maniau, kad mažiau elfų nepaklūsta "
 556. "sutarčiai. Paskubėkite su tais vežimais!"
 557. #. [message]: speaker=unit
 558. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:814
 559. msgid "Die, humans, in the name of Landar!"
 560. msgstr "Mirkite, žmonės, Landaro vardu!"
 561. #. [message]: speaker=second_unit
 562. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:818
 563. msgid "Landar? Who is this ‘Landar’ you speak of?"
 564. msgstr "Landaro? Apie kokį „Landarą“ tu kalbi?"
 565. #. [message]: speaker=unit
 566. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:835
 567. msgid "Die, dwarvish scum, in the name of Landar!"
 568. msgstr "Mirkite, dvarfų padugnės, Landaro vardu!"
 569. #. [message]: speaker=second_unit
 570. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:839
 571. msgid "Yer precious Landar can kiss my axe."
 572. msgstr "Tavo mieliausiasis Landaras gali pabučiuoti mano kirvį."
 573. #. [message]: speaker=unit
 574. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:850
 575. msgid "This gains you nothing, we will not rest!"
 576. msgstr ""
 577. #. [message]: speaker=Rugnur
 578. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:880
 579. msgid "Good, the road is secured. Let’s move those caravans!"
 580. msgstr ""
 581. #. [message]: speaker=Haldric II
 582. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/1_A_Bargain_is_Struck.cfg:904
 583. msgid ""
 584. "You just let a caravan, with <i>my</i> money loaded in it, get captured! If "
 585. "I can’t trust you to keep my property secure, the deal’s off."
 586. msgstr ""
 587. "Tu ką tik leidai užgrobti vežimą su <i>mano</i> pinigais! Jei negaliu tau "
 588. "patikėti savo nuosavybės, sutartis nutraukiama."
 589. #. [scenario]: id=2_Closing_the_Gates
 590. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:3
 591. msgid "Closing the Gates"
 592. msgstr "Vartų uždarymas"
 593. #. [side]
 594. #. [side]: type=Troll Warrior, id=Harohk
 595. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:100
 596. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:211
 597. msgid "Trolls"
 598. msgstr "Troliai"
 599. #. [part]
 600. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:105
 601. msgid ""
 602. "Next in our story, Rugnur retreated into the caves of Knalga. But the elves "
 603. "pressed on, and would enter the caves shortly."
 604. msgstr ""
 605. "Toliau mūsų istorijoje Rugnuras pasislėpė Knalgos urvuose. Bet elfai "
 606. "atkakliai spaudė, ir neužilgo į juos įsiveržė."
 607. #. [objective]: condition=win
 608. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:123
 609. msgid ""
 610. "Place someone on each of the six magic glyphs in order to close the dwarvish "
 611. "gates"
 612. msgstr ""
 613. "Nuveskite ką nors ant kiekvienos iš šešių magiškų plytelių ir užversite "
 614. "dvarfų vartus"
 615. #. [objective]: condition=win
 616. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:130
 617. msgid "Kill all elves in the caves after the gates are closed"
 618. msgstr "Po to, kai užversite vartus, išžudykite visus elfus, patekusius vidun"
 619. #. [objective]: condition=win
 620. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:137
 621. msgid "Kill all elves in the caves"
 622. msgstr "Nužudykite visus elfus urvuose"
 623. #. [objective]: condition=lose
 624. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:148
 625. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:91
 626. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:143
 627. msgid "Death of Baglur"
 628. msgstr "Bagluro mirtis"
 629. #. [message]: speaker=Rugnur
 630. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:273
 631. msgid ""
 632. "These elves are right behind me! We have to go warn the council of this "
 633. "attack...!"
 634. msgstr "Tie elfai mina man ant kulnų! Reikia įspėti tarybą apie šį antpuolį!.."
 635. #. [message]: speaker=Alanin
 636. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:277
 637. msgid "Here — I’ll go warn the council. You stay here and fight."
 638. msgstr "Aš – aš eisiu įspėti tarybos. O jūs likite čia ir kaukitės."
 639. #. [message]: speaker=Rugnur
 640. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:281
 641. msgid "Yes, that sounds good. I’ll stay here and try to defend the gates..."
 642. msgstr "Gerai, tebūnie. Aš pasiliksiu čia ir pabandysiu apginti vartus..."
 643. #. [message]: speaker=Glildur
 644. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:293
 645. msgid ""
 646. "I see you have sent a messenger to the city. Good idea, but will it really "
 647. "help? We have more troops and more provisions, and we are going to enter "
 648. "those caves and kill you!"
 649. msgstr ""
 650. "Matau pasiuntei į miestą pasiuntinį? Puiki mintis, bet ar jums tai padės? "
 651. "Mūsų daugiau, ir mes geriau apsirūpinę. Įžengsime į jūsų urvus, ir jus "
 652. "išžudysime!"
 653. #. [message]: speaker=Rugnur
 654. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:297
 655. msgid "(<i>Gulp</i>)"
 656. msgstr "(<i>Nugurkia</i>)"
 657. #. [message]: speaker=Glildur
 658. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:301
 659. msgid "Ha! I thought as much. Well then, surrender!"
 660. msgstr "Cha! Taip ir maniau. Na, tuomet pasiduokite!"
 661. #. [message]: speaker=Rugnur
 662. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:305
 663. msgid "Um... on what terms?"
 664. msgstr "Ėė... Kokiomis sąlygomis?"
 665. #. [message]: speaker=Glildur
 666. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:309
 667. msgid "Unconditional."
 668. msgstr "Be sąlygų."
 669. #. [unit]: type=Dwarvish Stalwart, id=Baglur
 670. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:325
 671. msgid "Baglur"
 672. msgstr "Bagluras"
 673. #. [message]: speaker=Baglur
 674. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:341
 675. msgid ""
 676. "Wait! Rugnur, dinna’ they tell you <i>anything</i> when you took command "
 677. "here?!"
 678. msgstr ""
 679. "Pala! Rugnurai, negi jie tau <i>nieko</i> nepaaiškino, kai perleido "
 680. "vadovavimą?!"
 681. #. [message]: speaker=Rugnur
 682. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:345
 683. msgid "Not really. This was supposedly a time of peace. Who are you?"
 684. msgstr "Nelabai. Buvo manoma, kad tai taikos metas. O kas tu toks?"
 685. #. [message]: speaker=Baglur
 686. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:349
 687. msgid ""
 688. "Argh! I’m a retired warrior... it looks like I’ll ha’ to come out and help "
 689. "you, else we’ll be overrun by the damn elves... argh again. Well, listen "
 690. "here. This entrance to the city can be closed. There’s a gate. If we can "
 691. "close it, the elves will no’ be able to enter. And you elves; begone from "
 692. "here!"
 693. msgstr ""
 694. "Och! Aš senas karys, išėjęs poilsio... Bet regis, teks man išeiti jums į "
 695. "pagalbą, bo kitaip mus tie elfai sudoros... Vėl... Klausykis. Šitas įėjimas "
 696. "į miestą užsidaro. Anava vartai. Jei juos užversime, elfai nebegalės jų "
 697. "įveikt. O jūs, elfai – nešdinkitės iš čia!"
 698. #. [message]: speaker=Glildur
 699. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:353
 700. msgid ""
 701. "Cease your meddling, old dwarf! Rugnur is in charge here, and it is he who "
 702. "will bargain with us."
 703. msgstr ""
 704. "Nustok čia vapėti, senas dvarfe! Rugnuras čia vadas, jis su mumis ir derėsis."
 705. #. [message]: speaker=Rugnur
 706. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:357
 707. msgid "Baglur, how do you close the gates?"
 708. msgstr "Baglurai, kaip tie vartai užsidaro?"
 709. #. [message]: speaker=Baglur
 710. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:361
 711. msgid ""
 712. "Och, well that’s the difficulty. It’s a magic gate. Indestructible. But that "
 713. "means it can only be closed by magic. Ye need to position a warrior on each "
 714. "of the six glyphs. When all are occupied, the gates wi’ close. Then the "
 715. "elves will be shut out of the caves forever, at least through this entrance."
 716. msgstr ""
 717. "Ech, tame ir bėda. Vartai magiški. Neįveikiami. Bet tai reiškia, kad juos ir "
 718. "uždaryti gali tik magija. Reikia nuvesti po vieną karį ant kiekvienos iš "
 719. "šešių plytelių. Kai visos bus numintos, vartai užsivers. Tada elfai bus "
 720. "atitverti nuo urvų visiems laikams. Na, bent jau pro čia."
 721. #. [message]: speaker=Rugnur
 722. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:365
 723. msgid "Don’t we have troops positioned near these glyphs, to unlock them?"
 724. msgstr "Argi mes neturim karių šalia tų ypatingų plytelių, kad jas numintume?"
 725. #. [message]: speaker=Baglur
 726. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:369
 727. msgid ""
 728. "Och, well, no. Lately trolls have been more in charge of those caves where "
 729. "the glyphs are than we dwarves have."
 730. msgstr ""
 731. "Ech, deja, ne. Pastaruoju metu ten daugiau šeimininkavo troliai, nei dvarfai."
 732. #. [message]: speaker=Rugnur
 733. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:373
 734. msgid "Well, where are they located?"
 735. msgstr "Na gerai, o kur jos?"
 736. #. [message]: speaker=Baglur
 737. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:377
 738. msgid ""
 739. "Two are down a side passage in the northwest, another two are in a similar "
 740. "location in the southeast, and two are right next to the front gate."
 741. msgstr ""
 742. "Dvi yra pietrytiniame koridoriuje, kitos dvi panašioj vietoj šiaurės "
 743. "vakaruose, ir dvi prie pat vartų."
 744. #. [message]: speaker=Glildur
 745. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:381
 746. msgid ""
 747. "Have you made up your mind yet about surrendering? If you will not give up, "
 748. "prepare for battle!"
 749. msgstr "Ar jau apsisprendei pasiduoti? Jei nepasiduosi, ruoškitės mūšiui!"
 750. #. [message]: speaker=Rugnur
 751. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:386
 752. msgid ""
 753. "You may be more powerful than us, but I doubt even you can blast through "
 754. "dwarf-made stonecraft. We refuse — now let’s close these gates!"
 755. msgstr ""
 756. "Jūs gal ir stipresni už mus, bet abejoju, kad netgi jums pavyks prasiveržti "
 757. "pro dvarfų akmentašių vartus. Mes atsisakome. O dabar – užverkime tuos "
 758. "vartus! "
 759. #. [message]: speaker=unit
 760. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:502
 761. msgid ""
 762. "But what about this entrance? The elves can come through it just as easily "
 763. "as the main gate, and it cannot be closed!"
 764. msgstr ""
 765. "Bet kaip bus su šitu įėjimu? Jo mes neuždarysim, o pro čia elfai galės įeiti "
 766. "taip pat lengvai, kaip pro pagrindinius vartus!"
 767. #. [message]: speaker=Baglur
 768. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:506
 769. msgid ""
 770. "I think it can be sealed up somehow... Yes, look, activating that glyph "
 771. "seems to have closed up the gap."
 772. msgstr ""
 773. "Manau, jį galima kažkaip užtverti... Taip, pažvelkit, numynus tą plytelę, "
 774. "užsivėrė praėjimas."
 775. #. [message]: speaker=Rugnur
 776. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:549
 777. msgid "We have everyone positioned on the glyphs! What do we do now?"
 778. msgstr "Visos plytelės numintos! Ką daryt dabar?"
 779. #. [message]: speaker=Baglur
 780. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:561
 781. msgid ""
 782. "Just watch. The gates wi’ close very soon. Then the elves outside — and, "
 783. "unfortunately, our dwarves who are still out there — wi’ become irrelevant."
 784. msgstr ""
 785. "Tiesiog laukt. Vartai tuojau pat užsivers. Tada lauke likę elfai – bet deja, "
 786. "ir mūsiškiai – bus nebe mūsų reikalas."
 787. #. [message]: speaker=Baglur
 788. #. all the dwarves are inside, although there might still be some elves inside too
 789. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:568
 790. #, fuzzy
 791. msgid ""
 792. "Just watch. The gates wi’ close very soon. Then the elves outside wi’ become "
 793. "irrelevant."
 794. msgstr ""
 795. "Tiesiog laukt. Vartai tuojau pat užsivers. Tada lauke likę elfai – bet deja, "
 796. "ir mūsiškiai – bus nebe mūsų reikalas."
 797. #. [message]: speaker=Glildur
 798. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:603
 799. msgid ""
 800. "Agh! Well, you have defeated me for now, but eventually you will have to "
 801. "exit these caves, to give Haldric back his jewel. And when you do, we will "
 802. "be ready for you."
 803. msgstr ""
 804. "Ach! Na, šįkart mane nugalėjote, bet kada nors vis tiek turėsite išlįsti "
 805. "lauk, kad atiduotumėte Haldrikui jo brangakmenį. Ir štai tada, mes jūsų "
 806. "lauksime."
 807. #. [message]: speaker=Baglur
 808. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:607
 809. msgid ""
 810. "If that is what ye choose to do, fine, but be prepared to wait for many "
 811. "years."
 812. msgstr ""
 813. "Jei manote, kad jums to reikia, prašom. Bet pasiruoškit laukti daugel metų."
 814. #. [message]: speaker=Rugnur
 815. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:642
 816. msgid ""
 817. "There are still some elves left in here. We have to eliminate them, too, "
 818. "unless they surrender."
 819. msgstr "Dar liko elfų ir viduj. Reikia juos išnaikinti, nebent jie pasiduotų."
 820. #. [message]
 821. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:646
 822. msgid "You would have us be cowards! We do not surrender."
 823. msgstr "Norėtum, kad pasirodytume bailiais! Elfai nepasiduoda."
 824. #. [message]: speaker=Rugnur
 825. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:655
 826. msgid "Well, now I should go down to the city and report. I’m late already..."
 827. msgstr ""
 828. "Na, dabar man reiktų leistis į miestą ir raportuoti. Jau ir taip "
 829. "pasivėlinau..."
 830. #. [message]: speaker=unit
 831. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:668
 832. msgid "My glyph is on."
 833. msgstr "Mano plytelė nuspausta."
 834. #. [message]: speaker=Rugnur
 835. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2_Closing_the_Gates.cfg:755
 836. msgid ""
 837. "That’s all of the elves. Now I should go down to the city and report. I’m "
 838. "late already..."
 839. msgstr ""
 840. "Tai tiek tų elfų. Dabar man reiktų leistis į miestą ir raportuoti. Jau ir "
 841. "taip pasivėlinau..."
 842. #. [scenario]: id=2p5_Reaching_the_Runecrafter
 843. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:3
 844. #, fuzzy
 845. msgid "Reaching the Runecrafter"
 846. msgstr "Runų meistro beieškant"
 847. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Bragdash
 848. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:31
 849. msgid "Bragdash Gar"
 850. msgstr ""
 851. #. [side]
 852. #. [side]: type=Orcish Warlord
 853. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Bragdash
 854. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:38
 855. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:69
 856. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:161
 857. msgid "Orcs"
 858. msgstr "Orkai"
 859. #. [side]: type=Goblin Rouser, id=Pidmer
 860. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:49
 861. msgid "Pidmer Gar"
 862. msgstr ""
 863. #. [side]: type=Goblin Rouser, id=Pidmer
 864. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:56
 865. msgid "Goblins"
 866. msgstr ""
 867. #. [part]
 868. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:66
 869. msgid ""
 870. "The journey to the far northern wastelands was long and perilous. The "
 871. "tunnels were narrow, but by following the old mining rails, Rugnur and his "
 872. "group could make good time. After a few days journey, they saw a dim red "
 873. "glow in the tunnel ahead, and could feel sporatic vibrations in the rails."
 874. msgstr ""
 875. #. [part]
 876. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:69
 877. msgid ""
 878. "As the group got near the source of the glow, they heard metallic banging "
 879. "and guttural shouting, and their noses were assaulted by a fetid smell..."
 880. msgstr ""
 881. #. [objective]: condition=win
 882. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:83
 883. msgid "Reach the top of the map with Rugnur, Baglur, and Alanin"
 884. msgstr ""
 885. #. [message]: speaker=Rugnur
 886. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:140
 887. msgid "Those are orcs, aren't they?"
 888. msgstr ""
 889. #. [message]: speaker=Baglur
 890. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:144
 891. msgid ""
 892. "Aye, in all their destructive glory. Looks like they're trying to strip the "
 893. "metal from the rails."
 894. msgstr ""
 895. #. [message]: speaker=Alanin
 896. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:148
 897. msgid "That's terrible, someone should stop them!"
 898. msgstr ""
 899. #. [message]: speaker=Rugnur
 900. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:152
 901. msgid ""
 902. "Do orcs always stink so bad? I've heard that they are stupid and messy, but "
 903. "this is almost unbearable!"
 904. msgstr ""
 905. #. [message]: speaker=Bragdash
 906. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:156
 907. msgid "We see you, we hear you, sneaky little moles! Pidmer, go skewer them!"
 908. msgstr ""
 909. #. [message]: speaker=Pidmer
 910. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:160
 911. msgid "Um... Aren't we needed for the salvage?"
 912. msgstr ""
 913. #. [message]: speaker=Bragdash
 914. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:164
 915. msgid ""
 916. "No! You've been straining and struggling, but those metal tracks defeat "
 917. "you! It takes a strong orc to break that steel, you go deal with those "
 918. "little cave rats. You can keep their shiny helmets, they might fit you!"
 919. msgstr ""
 920. #. [message]: speaker=Rugnur
 921. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:168
 922. msgid "Uh, well, we're not getting through without a fight..."
 923. msgstr ""
 924. #. [message]: speaker=Rugnur
 925. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:173
 926. msgid "... Let's set up a base here."
 927. msgstr ""
 928. #. [message]: speaker=unit
 929. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:205
 930. msgid ""
 931. "This old cart still rolls smoothly on the track... It's forged by us "
 932. "dwarves, I shouldn't be surprised!"
 933. msgstr ""
 934. #. [message]: speaker=narrator
 935. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:210
 936. msgid ""
 937. "A dwarf can ride the carts along the tracks. Use the context menu (usually "
 938. "right-click menu) to board or exit the cart. If a cart rider is involved in "
 939. "combat, the rider exits the cart."
 940. msgstr ""
 941. #. [message]: speaker=unit
 942. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:222
 943. msgid ""
 944. "(*gasp*) I think I've found the source of the terrible smell, it wasn't the "
 945. "orcs..."
 946. msgstr ""
 947. #. [message]: speaker=Bragdash
 948. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:226
 949. msgid "Of course it wasn't us, you worm!"
 950. msgstr ""
 951. #. [message]: speaker=unit
 952. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:230
 953. msgid ""
 954. "This underground river is choked off with a rotting mess, it's overgrown "
 955. "with fungus. I can try to see what's underneath... Whoops!"
 956. msgstr ""
 957. #. [message]: speaker=Pidmer
 958. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:263
 959. msgid "Help! We can't swim!"
 960. msgstr ""
 961. #. [message]: speaker=Bragdash
 962. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:276
 963. msgid "You've flooded your own tunnel, you stupid little gophers!"
 964. msgstr ""
 965. #. [message]: speaker=Baglur
 966. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:280
 967. msgid "Och, we 'ave... But our rails are as strong and stout as we are!"
 968. msgstr ""
 969. #. [message]: speaker=Rugnur
 970. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:284
 971. msgid "We can continue along the rails!"
 972. msgstr ""
 973. #. [message]: speaker=Alanin
 974. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:288
 975. msgid "That's good, because that water looks so cold!"
 976. msgstr ""
 977. #. [message]: speaker=Bragdash
 978. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:319
 979. msgid "Arg, I never should'a come to this stinkin' cathole!"
 980. msgstr ""
 981. #. [message]: speaker=Rugnur
 982. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:343
 983. msgid ""
 984. "The air smells much better up ahead, let's leave this place behind us. Too "
 985. "bad the rails are damaged here, the carts could have been handy."
 986. msgstr ""
 987. #. [message]: speaker=Baglur
 988. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2p5_Reaching_the_Runecrafter.cfg:347
 989. msgid ""
 990. "Aye, but the carts are common enough, the real beauty is the rail track! "
 991. "Let's follow the straight steel path as far north as it will take us."
 992. msgstr ""
 993. #. [scenario]: id=2t_In_the_Dwarven_City
 994. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:3
 995. msgid "In the Dwarven City"
 996. msgstr "Dvarfų mieste"
 997. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Durstorn
 998. #. [unit]: type=Dwarvish Lord, id=Durstorn
 999. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:31
 1000. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:31
 1001. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:31
 1002. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:235
 1003. msgid "Durstorn"
 1004. msgstr "Durstornas"
 1005. #. [part]
 1006. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:46
 1007. msgid ""
 1008. "Now, I must tell you of another character in our drama. Durstorn, the lord "
 1009. "of Dwarfdom. Or at least of this clan."
 1010. msgstr ""
 1011. "Dabar, papasakosiu tau apie kitą mūsų dramos veikėją. Durstorną, dvarfų "
 1012. "valdovą. Na, ar bent jau šio klano valdovą."
 1013. #. [part]
 1014. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:49
 1015. msgid ""
 1016. "Durstorn was not happy this day. Nor was he usually; but today he was "
 1017. "unhappier than usual."
 1018. msgstr ""
 1019. "Durstornas tą dieną nebuvo linksmas. Tiesa, jis niekada nebūdavo linksmas, "
 1020. "bet tądien buvo labiau suirzęs, nei įprasta."
 1021. #. [unit]: type=Dwarvish Stalwart, id=Neglur
 1022. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:64
 1023. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:60
 1024. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:80
 1025. msgid "Neglur"
 1026. msgstr "Negluras"
 1027. #. [unit]: type=Dwarvish Runesmith, id=Glinar
 1028. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:76
 1029. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:71
 1030. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:91
 1031. msgid "Glinar"
 1032. msgstr "Glinaras"
 1033. #. [unit]: type=Dwarvish Thunderguard, id=Noiraran
 1034. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:88
 1035. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:82
 1036. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:102
 1037. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:249
 1038. msgid "Noiraran"
 1039. msgstr "Noiraranas"
 1040. #. [unit]: type=Dwarvish Steelclad, id=Kuhnar
 1041. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:99
 1042. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:93
 1043. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:113
 1044. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:260
 1045. msgid "Kuhnar"
 1046. msgstr "Kuhnaras"
 1047. #. [message]: speaker=Durstorn
 1048. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:115
 1049. msgid ""
 1050. "Another day older, another foot stuck in the sludge! Let's start with some "
 1051. "soft clay... Rugnur, how goes it at the western gate?"
 1052. msgstr ""
 1053. #. [message]: speaker=Durstorn
 1054. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:136
 1055. msgid "... ?"
 1056. msgstr ""
 1057. #. [message]: speaker=Durstorn
 1058. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:140
 1059. #, fuzzy
 1060. msgid ""
 1061. "Where's that fool Rugnur? He should be here to report on events in the "
 1062. "surface world. He’s late!"
 1063. msgstr ""
 1064. "Kur prašapo tas kvailys Rugnuras? Jau pats laikas būtų raportuoti apie "
 1065. "įvykius paviršiuje. Jis vėluoja!"
 1066. #. [message]: speaker=Noiraran
 1067. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:144
 1068. msgid "Perhaps the outpost was held up?"
 1069. msgstr "Gal kas užpuolė postą?"
 1070. #. [message]: speaker=Durstorn
 1071. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:148
 1072. msgid ""
 1073. "Ha! There hasn’t been a border attack since the men came from over the sea, "
 1074. "why would someone attack us now?"
 1075. msgstr ""
 1076. "Cha! Mūsų pasienių niekas nepuolė nuo pat tada, kai iš už jūrų atsikėlė "
 1077. "žmonės, kodėl staiga kas nors turėtų mus pulti?"
 1078. #. [message]: speaker=Kuhnar
 1079. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:152
 1080. msgid "The elves might want our gold."
 1081. msgstr "Elfai gali užsimanyti mūsų aukso."
 1082. #. [message]: speaker=Durstorn
 1083. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:156
 1084. #, fuzzy
 1085. msgid "Good one, let them try to take it! Ha!"
 1086. msgstr "Geras, tegu pabando! Cha!"
 1087. #. [message]: speaker=Rugnur
 1088. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:165
 1089. #, fuzzy
 1090. msgid ""
 1091. "(whew!) Sorry I'm late, but King Haldric came by just now, wanted to talk to "
 1092. "you..."
 1093. msgstr ""
 1094. "Ei, Durstornai, ar jau prasidėjo pasitarimas? Ką tik buvo atvykęs karalius "
 1095. "Haldrikas, norėjo su tavimi pasikalbėti..."
 1096. #. [message]: speaker=Durstorn
 1097. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:169
 1098. #, fuzzy
 1099. msgid "Speak properly to your elders, boy! Why are you late?"
 1100. msgstr "Kalbėk su vyresniais kaip pridera, berniūkšti! Kodėl vėluoji?"
 1101. #. [message]: speaker=Rugnur
 1102. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:173
 1103. msgid "Huh? Didn’t a messenger come and tell you?"
 1104. msgstr "A? Negi neatvyko mano pasiuntinys?"
 1105. #. [message]: speaker=Durstorn
 1106. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:177
 1107. #, fuzzy
 1108. msgid "No, what are you talking about?"
 1109. msgstr "Taigi, ką ketini daryti?"
 1110. #. [message]: speaker=Baglur
 1111. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:181
 1112. msgid ""
 1113. "I think you’d better let me explain. King Haldric II of Wesnoth came to the "
 1114. "gate. Then we had to close it, which took considerable time."
 1115. msgstr ""
 1116. "Gal leiskite man paaiškinti. Prie vartų buvo atvykęs Vesnoto karalius "
 1117. "Haldrikas II. Po to mums teko juos uždaryti, kas gerokai užtruko."
 1118. #. [message]: speaker=Glinar
 1119. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:186
 1120. msgid "What’d he want? And why’d you have to close the gate?"
 1121. msgstr "Ko jis norėjo? Ir kodėl jums teko uždaryti vartus?"
 1122. #. [message]: speaker=Rugnur
 1123. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:190
 1124. msgid ""
 1125. "He wanted to make a deal with us. He gave us a magical stone, called the "
 1126. "‘Ruby of Fire’, and told us to make a sceptre out of it, to keep in the bad "
 1127. "magic, or something like that. We closed the doors because elves were "
 1128. "attacking us."
 1129. msgstr ""
 1130. "Jis norėjo sudaryti sandėrį. Davė mums stebuklingą brangakmenį, vadinamą "
 1131. "„Ugnies rubinu“, ir prašė pagaminti iš jo skeptrą. Kad sutramdytų jame "
 1132. "slypinčias tamsiąsias jėgas, ar kažkas tokio. O vartus užvėrėm, nes puolė "
 1133. "elfai."
 1134. #. [message]: speaker=Kuhnar
 1135. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:194
 1136. msgid "Why were the elves attacking?"
 1137. msgstr ""
 1138. #. [message]: speaker=Noiraran
 1139. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:198
 1140. msgid "More important than that, what'd the king offer for this sceptre, eh?"
 1141. msgstr ""
 1142. #. [message]: speaker=Rugnur
 1143. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:202
 1144. msgid ""
 1145. "He paid us five thousand silver in advance, and he’ll give us five thousand "
 1146. "more when we deliver the finished sceptre if we are done before he dies."
 1147. msgstr ""
 1148. "Jis sumokėjo penkis tūkstančius sidabrinių avanso ir sumokės antra tiek "
 1149. "tada, kai baigsim darbą, su sąlyga, kad spėsim iki jo mirties."
 1150. #. [message]: speaker=Durstorn
 1151. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:206
 1152. msgid ""
 1153. "What?! You already accepted? Foolish boy, you should have come for one of "
 1154. "the elders! We could have gotten much more than ten thousand silver out of "
 1155. "him! This is a task that will take many years, and now all of our work in "
 1156. "that time will bring us very little gain."
 1157. msgstr ""
 1158. "Ką?! Tu jau sutikai? Kvailas berniūkšti, reikėjo pakviesti ką nors iš "
 1159. "vyresniųjų! Galėjome iš jo išpešti daug daugiau, nei dešimt tūkstančių "
 1160. "sidabrinių! Šitoks darbas mums užtruks daugybę metų, ir dabar visas tas "
 1161. "triūsas atneš labai nedaug pelno."
 1162. #. [message]: speaker=Rugnur
 1163. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:210
 1164. msgid "Sorry, lord, but he said he would move on to another tribe if I left."
 1165. msgstr ""
 1166. "Atleiskit, valdove, bet jis pagrasino, kad nueis pas kitą klaną, jei aš "
 1167. "delsiu."
 1168. #. [message]: speaker=Durstorn
 1169. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:214
 1170. msgid ""
 1171. "Can’t you tell a bluff when you hear one?! He knows we’re the best "
 1172. "craftsmen, and he wouldn’t have gone to another tribe if we stalled for a "
 1173. "year. Oh well, what’s done is done. We’ll have to work for less than I would "
 1174. "prefer..."
 1175. msgstr ""
 1176. "Negi neatpažįsti blefo?! Jis žino, kad mes geriausi meistrai, ir jis neitų "
 1177. "pas kitus, net jei mes trypinėtume ištisus metus. Na, kas padaryta, tas "
 1178. "padaryta. Dabar teks dirbti už mažiau, nei norėčiau..."
 1179. #. [message]: speaker=Baglur
 1180. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:218
 1181. msgid ""
 1182. "Well, since this boy bargained so badly, why not make him fulfill the "
 1183. "contract himself? If he fails, it’s on his head."
 1184. msgstr ""
 1185. "O ką, jei šis berniūkštis taip prastai derėjosi, kodėl gi jam neapsiėmus "
 1186. "pačiam atlikti darbo? Jei susimaus, bus pats kaltas."
 1187. #. [message]: speaker=Durstorn
 1188. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:222
 1189. msgid ""
 1190. "Good idea, Baglur! He’ll need some help, though, and it will take a master "
 1191. "smith to make the sceptre. Why don’t we send him to find Thursagan?"
 1192. msgstr ""
 1193. "Puiki mintis, Baglurai! Ir visgi, jam reikės pagalbos, o jau patį skeptrą "
 1194. "tegalės padaryti tik tikras meistras. Kodėl gi mums jo nepasiuntus pas "
 1195. "Tursaganą?"
 1196. #. [message]: speaker=Baglur
 1197. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:226
 1198. msgid "You mean the insane dwarf who lives in the far north?!"
 1199. msgstr "Tu turi omeny tą pamišusį dvarfą, gyvenantį tolimoje šiaurėje?"
 1200. #. [message]: speaker=Durstorn
 1201. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:230
 1202. #, fuzzy
 1203. msgid ""
 1204. "Yes. He is the only one I know of who could craft the sceptre the way "
 1205. "Haldric wants it, bad magic and all. And he has nothing to do; he will be "
 1206. "fine with wasting 25 years of his life on this insane task."
 1207. msgstr ""
 1208. "Taip. Jis vienintelis man žinomas meistras, galintis padaryti tokį skeptrą, "
 1209. "kokio reikia Haldrikui. Ir jis šiaip ar taip neturi ką veikti; sutiks "
 1210. "praleisti ir 25 metus prie šito darbo."
 1211. #. [message]: speaker=Rugnur
 1212. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:234
 1213. msgid ""
 1214. "Very well, my lord. We will go into the north to find Thursagan. Do you have "
 1215. "any idea where he is?"
 1216. msgstr ""
 1217. "Gerai, valdove. Mes keliausime į šiaurę ieškoti Tursagano. Ar numanote kur "
 1218. "jo ieškoti?"
 1219. #. [message]: speaker=Durstorn
 1220. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:238
 1221. msgid ""
 1222. "Go to the furthest north entrance to the caves, and then go north. He’s "
 1223. "somewhere in those hills."
 1224. msgstr ""
 1225. "Keliaukite prie šiauriausių urvų vartų, ir nuo ten toliau į šiaurę. Jis "
 1226. "gyvena kažkur tose kalvose."
 1227. #. [message]: speaker=Rugnur
 1228. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:242
 1229. msgid "Thank you, Lord. I'll find him and do us proud!"
 1230. msgstr ""
 1231. #. [message]: speaker=Durstorn
 1232. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:246
 1233. msgid ""
 1234. "Too late for that, young fool. But go on, I can see there's hope for you "
 1235. "yet."
 1236. msgstr ""
 1237. #. [message]: speaker=Alanin
 1238. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:259
 1239. msgid "What did I miss, eh?"
 1240. msgstr "O! Ką aš praleidau?"
 1241. #. [message]: speaker=Rugnur
 1242. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:263
 1243. msgid "Where have you been? Lord-"
 1244. msgstr ""
 1245. #. [message]: speaker=Durstorn
 1246. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/2t_In_the_Dwarven_City.cfg:267
 1247. msgid ""
 1248. "A friend of Rugnur, huh? ... Follow him north. He needs all the help he "
 1249. "can get!"
 1250. msgstr ""
 1251. #. [scenario]: id=3_Searching_for_the_Runecrafter
 1252. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:3
 1253. msgid "Searching for the Runecrafter"
 1254. msgstr "Runų meistro beieškant"
 1255. #. [side]
 1256. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:35
 1257. msgid "Monsters"
 1258. msgstr "Monstrai"
 1259. #. [part]
 1260. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:40
 1261. msgid ""
 1262. "It was a couple more weeks of marching along the tracks before a chill "
 1263. "breeze touched Rugnur's group, washing over them from a tunnel leading up to "
 1264. "the surface. Had they reached the Northlands?"
 1265. msgstr ""
 1266. #. [part]
 1267. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:43
 1268. msgid ""
 1269. "Much to his chagrin, Alanin was dispatched to scout further up the rails, "
 1270. "but he soon came back and claimed the rails ended, the tunnel was unfinished "
 1271. "to the north. For this reason, Rugnur lead the dwarves up the cold tunnel, "
 1272. "and began to search for the runesmith named Thursagan. Thursagan, the Sage "
 1273. "of Fire."
 1274. msgstr ""
 1275. #. [objective]: condition=win
 1276. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:99
 1277. msgid "Find Thursagan and convince him to come back to the dwarvish city"
 1278. msgstr "Raskite Tursaganą ir įtikinkite jį sugrįžti į dvarfų miestą"
 1279. #. [objective]: condition=win
 1280. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:111
 1281. msgid ""
 1282. "Find Thursagan and convince him to come back to the dwarvish city, then "
 1283. "bring him back to the caves"
 1284. msgstr ""
 1285. "Raskite Tursaganą ir įtikinkite jį sugrįžti į dvarfų miestą. Tada saugiai "
 1286. "parveskite jį į urvus."
 1287. #. [objective]: condition=win
 1288. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:126
 1289. msgid "Move Thursagan to the signpost"
 1290. msgstr "Nuveskite Tursaganą iki kelrodžio"
 1291. #. [objective]: condition=lose
 1292. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:147
 1293. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:199
 1294. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:226
 1295. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:169
 1296. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:414
 1297. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:491
 1298. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:835
 1299. msgid "Death of Krawg"
 1300. msgstr "Kravgo mirtis"
 1301. #. [objective]: condition=lose
 1302. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:156
 1303. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:634
 1304. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:203
 1305. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:236
 1306. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:173
 1307. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:418
 1308. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:495
 1309. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:839
 1310. msgid "Death of Thursagan"
 1311. msgstr "Tursagano mirtis"
 1312. #. [message]: speaker=Alanin
 1313. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:211
 1314. msgid ""
 1315. "Now where are we going, anyway? I've had to ride down cold, dark, unknown "
 1316. "caves... It's been quite harrowing, this trip had better be worth all that!"
 1317. msgstr ""
 1318. #. [message]: speaker=Baglur
 1319. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:215
 1320. msgid ""
 1321. "We need to find the mage Thursagan and convince him to return to the citadel "
 1322. "with us. He’s somewhere up here."
 1323. msgstr ""
 1324. "Mums reikia rasti magą Tursaganą ir įtikinti jį sugrįžti su mumis į "
 1325. "citadelę. Jis kažkur čia."
 1326. #. [message]: speaker=Rugnur
 1327. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:219
 1328. msgid "Well, how are we supposed to find him?"
 1329. msgstr "Na, o kaip mes žadam jį rasti?"
 1330. #. [message]: speaker=Baglur
 1331. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:223
 1332. msgid ""
 1333. "His will probably be the only house up here. No one else is insane enough to "
 1334. "live this far north! Even the elves won’t challenge us here."
 1335. msgstr ""
 1336. "Greičiausiai ten bus vienintelis jo namas. Niekas kitas nėra tiek "
 1337. "išprotėjęs, kad gyventų taip toli šiaurėje! Net ir elfai mums čia netrukdytų."
 1338. #. [message]: speaker=Alanin
 1339. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:227
 1340. #, fuzzy
 1341. msgid ""
 1342. "Except for trolls and ogres, right? I've heard they live in the far "
 1343. "Northlands. They’re probably lurking around here somewhere."
 1344. msgstr ""
 1345. "Aha, išskyrus trolius ir žmogėdras? Jie gyvena tolimoje Šiaurėje. "
 1346. "Greičiausiai tūno kur nors netoliese."
 1347. #. [message]: speaker=Baglur
 1348. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:231
 1349. msgid "Right. We’ll probably have to fight our way through to his house."
 1350. msgstr "Na taip. Greičiausiai teks kautis, kad prieitume jo namą."
 1351. #. [unit]: type=Gryphon, id=Krawg
 1352. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:339
 1353. msgid "Krawg"
 1354. msgstr "Kravgas"
 1355. #. [message]: speaker=Krawg
 1356. #. Krawg's speech is purposely very distorted -- he has the
 1357. #. vocal tract of a bird and is speaking through a beak.
 1358. #. "Will you speak with us?"
 1359. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:353
 1360. msgid "Kwill yooo spakkk wit uus?!"
 1361. msgstr "Karr kaalbėsitės sūū manyyym?!"
 1362. #. [message]: speaker=Alanin
 1363. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:358
 1364. msgid "Aah! What is that?!"
 1365. msgstr "Aaa! Kas tai?!"
 1366. #. [message]: speaker=Baglur
 1367. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:362
 1368. msgid "Is that... is that a gryphon?"
 1369. msgstr "Ar tai... Ar tai grifas?"
 1370. #. [message]: speaker=Krawg
 1371. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:366
 1372. msgid ""
 1373. "Screech! \n"
 1374. "<i>(Makes eye contact, bobs and cocks head.)</i>"
 1375. msgstr ""
 1376. #. [message]: speaker=Rugnur
 1377. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:371
 1378. msgid "It’s talking to us! What do you want, gryphon?"
 1379. msgstr "Jis kalba su mumis! Ko tu nori, grife?"
 1380. #. [message]: speaker=Krawg
 1381. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:375
 1382. msgid ""
 1383. "Krawg! \n"
 1384. "<i>(Looks out over the icy taiga, turns gaze back toward the dwarves.)</i>"
 1385. msgstr ""
 1386. #. [message]: speaker=Krawg
 1387. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:380
 1388. #, fuzzy
 1389. msgid "Urrrsagan?"
 1390. msgstr "Tursaganas"
 1391. #. [message]: speaker=Rugnur
 1392. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:384
 1393. #, fuzzy
 1394. msgid "Well, um, yes, Thursagan. Why, can you help us find him?"
 1395. msgstr "Na, eee... Taip. O ką, ar gali mums padėti?"
 1396. #. [message]: speaker=Krawg
 1397. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:388
 1398. msgid ""
 1399. "Yes... \n"
 1400. "<i>(Quickly shifts gaze to nearby woods, adopts a hostile stance, then "
 1401. "glances back to the dwarves.)</i>"
 1402. msgstr ""
 1403. #. [message]: speaker=Baglur
 1404. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:393
 1405. msgid ""
 1406. "Aye, trolls and wolves are closing in... Sure, Krawg, we’ll help you fight "
 1407. "them."
 1408. msgstr ""
 1409. #. [message]: speaker=Krawg
 1410. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:434
 1411. msgid ""
 1412. "Screech! \n"
 1413. "<i>(Nods at the middle distance.)</i>"
 1414. msgstr ""
 1415. #. [message]: speaker=unit
 1416. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:441
 1417. msgid "I see a house in the distance!"
 1418. msgstr "Tolumoje matau namą!"
 1419. #. [message]: speaker=narrator
 1420. #. [unit]: type=Dwarvish Runemaster, id=Thursagan
 1421. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:468
 1422. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:505
 1423. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:450
 1424. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:456
 1425. msgid "Thursagan"
 1426. msgstr "Tursaganas"
 1427. #. [message]: speaker=narrator
 1428. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:470
 1429. msgid "Go away, you birds! Or I shall burn you out of the air!"
 1430. msgstr "Skriskit šalin, paukštyčiai! Kitaip sudeginsiu jus tiesiai ore!"
 1431. #. [message]: speaker=Baglur
 1432. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:474
 1433. msgid ""
 1434. "He doesn’t want to talk to the gryphons, apparently. I think we’ll have to "
 1435. "get someone there he will talk to..."
 1436. msgstr ""
 1437. "Regis, jis nenusiteikęs bendrauti su grifais. Teks nusiųsti ten ką nors, su "
 1438. "kuo jis teiksis kalbėt."
 1439. #. [message]: speaker=Thursagan
 1440. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:517
 1441. msgid "What do you people want?! Leave me alone!"
 1442. msgstr "Ko jums žmonėms reikia?! Palikit mane ramybėje!"
 1443. #. [message]: speaker=Rugnur
 1444. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:521
 1445. msgid ""
 1446. "Old mage, we come with a message from Lord Durstorn. He asks you to come "
 1447. "back to the city."
 1448. msgstr ""
 1449. "Senasis mage, mes atnešėme pranešimą nuo valdovo Durstorno. Jis prašo jus "
 1450. "sugrįžti į miestą."
 1451. #. [message]: speaker=Thursagan
 1452. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:525
 1453. msgid ""
 1454. "Ha! That fool thinks he can order me around. Why does he want me to go back, "
 1455. "anyway?"
 1456. msgstr ""
 1457. "Cha! Tas kvailys mano, kad gali man įsakinėti. O ko jam iš manęs prireikė?"
 1458. #. [message]: speaker=Baglur
 1459. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:529
 1460. msgid ""
 1461. "We have entered into a bargain with the king of Wesnoth to craft a sceptre "
 1462. "for him."
 1463. msgstr ""
 1464. "Mes sudarėme sutartį su Vesnoto karaliumi, pažadėjome jam nukalti skeptrą."
 1465. #. [message]: speaker=Thursagan
 1466. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:533
 1467. msgid ""
 1468. "Oh, and now I suppose Durstorn wants me to craft it, eh? Well I’m not going "
 1469. "to."
 1470. msgstr ""
 1471. "A, ir dabar Durstornas nori, kad aš jį nukalčiau, ane? O aš nekalsiu, va."
 1472. #. [message]: speaker=Rugnur
 1473. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:537
 1474. #, fuzzy
 1475. msgid ""
 1476. "You don’t want to make a sceptre to contain the power of the Ruby of Fire? "
 1477. "It would be quite a challenge, I could see why you wouldn't want to touch it!"
 1478. msgstr ""
 1479. "Nenori nukalti skeptro ir pažaboti jame ugnies rubino galios? Na, kaip nori, "
 1480. "tavo teisė rinktis."
 1481. #. [message]: speaker=Thursagan
 1482. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:541
 1483. #, fuzzy
 1484. msgid ""
 1485. "Whoa, now! The Ruby of Fire, what is that, some worthless Wesnothian gem?"
 1486. msgstr "Ugnies rubinas, kas tai? Koks nors bevertis Vesnoto akmeniūkštis?"
 1487. #. [message]: speaker=Baglur
 1488. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:545
 1489. msgid ""
 1490. "It is a Wesnothian gem, but it is also supposedly the most powerful magical "
 1491. "artifact ever seen. Even an untrained hand can use it to cast fiery bolts as "
 1492. "powerful as those of arch mages."
 1493. msgstr ""
 1494. "Taip, tai Vesnoto akmuo. Bet tuo pačiu tai ko gero galingiausias magiškas "
 1495. "artefaktas, kokį teko regėti. Net nemokyto rankose jis gali leisti ugnies "
 1496. "pliūpsnius, jėga nenusileidžiančius stipriausiems magams."
 1497. #. [message]: speaker=Thursagan
 1498. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:549
 1499. #, fuzzy
 1500. msgid "Oh, really? And what does the king of Wesnoth want us to do with it?"
 1501. msgstr "Tikrai? Ir ką Haldrikas nori, kad mes padarytume?"
 1502. #. [message]: speaker=Rugnur
 1503. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:553
 1504. msgid "Contain and intensify its power."
 1505. msgstr "Sutramdyti ir padidinti jo galią."
 1506. #. [message]: speaker=Thursagan
 1507. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:557
 1508. msgid ""
 1509. "I see. The king would cast fire like a mage. Well, good for him. Send him "
 1510. "my regards!"
 1511. msgstr ""
 1512. #. [message]: speaker=Rugnur
 1513. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:561
 1514. msgid ""
 1515. "No wait, I wasn't clear! We need to contain this power, build some sort of "
 1516. "magical cage!"
 1517. msgstr ""
 1518. #. [message]: speaker=Baglur
 1519. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:565
 1520. msgid ""
 1521. "Aye, a cage, and we can't do it on our own, Thursagen. We need your skill "
 1522. "and expertise!"
 1523. msgstr ""
 1524. #. [message]: speaker=Thursagan
 1525. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:569
 1526. msgid ""
 1527. "Hrmph, so you need to deliver this power to the king, but also seek to "
 1528. "contain that foolish man... I see your dilemma, and I do love a challenge, "
 1529. "so let's build this powerful artifact. I expect it will take years."
 1530. msgstr ""
 1531. #. [message]: speaker=Baglur
 1532. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:573
 1533. msgid ""
 1534. "Good. Now, there are still wild animals here... We have to get back into the "
 1535. "caves."
 1536. msgstr ""
 1537. "Gerai. O čia vis dar esama laukinių gyvūnų... Reikia nusigauti atgal į urvus."
 1538. #. [message]: speaker=Thursagan
 1539. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3_Searching_for_the_Runecrafter.cfg:611
 1540. msgid "Well, now we are in the caves again! Come on, back south, to the city."
 1541. msgstr "Na štai, mes ir vėl urvuose. Eime, atgal į pietus, atgal į miestą."
 1542. #. [scenario]: id=3t_The_Council_Regathers
 1543. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:3
 1544. msgid "The Council Regathers"
 1545. msgstr "Pakartotinis pasitarimas"
 1546. #. [part]
 1547. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:45
 1548. #, fuzzy
 1549. msgid ""
 1550. "The path back to the dwarven city was well known to the travelers this time, "
 1551. "so the journey south was relatively quick and uneventful. A week's march "
 1552. "brought the expedition to the familiar plaza, with two new members of their "
 1553. "party — one expected, and one not."
 1554. msgstr ""
 1555. "Kelias atgal nebuvo toks pavojingas kaip prieš metus. Tad ir kelionė netruko "
 1556. "taip ilgai. Keliauninkai greitai grįžo į dvarfų miestą, su dviem naujais "
 1557. "pakeleiviais: vienu lauktu, kitu – ne."
 1558. #. [message]: speaker=Rugnur
 1559. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:128
 1560. msgid "Lord Durstorn, we have succeeded in our mission. Thursagan is here."
 1561. msgstr "Valdove Durstornai, mes sėkmingai įvykdėme užduotį. Tursaganas atvyko."
 1562. #. [message]: speaker=Durstorn
 1563. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:132
 1564. msgid ""
 1565. "What? You mean you found Thursagan and got him to return with you? "
 1566. "Astounding! But what is that gryphon doing there?"
 1567. msgstr ""
 1568. "Ką? Nori pasakyti, kad jūs tikrai radot Tursaganą ir įtikinot jį grįžti su "
 1569. "jumis? Įspūdinga! Bet ką čia veikia tas grifas?"
 1570. #. [message]: speaker=Baglur
 1571. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:136
 1572. #, fuzzy
 1573. msgid "Yes, we did. And that is Krawg, who helped us in the Northlands."
 1574. msgstr "Taip, įtikinom. O tai Kravgas, jis pagelbėjo mums Šiaurinėse žemėse."
 1575. #. [message]: speaker=Krawg
 1576. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:140
 1577. #, fuzzy
 1578. msgid "Yaa! Krawg!"
 1579. msgstr "Jooo! Ašš Krraaavgas!"
 1580. #. [message]: speaker=Thursagan
 1581. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:144
 1582. msgid "Now, where is this ruby that I am to work with, eh Durstorn?"
 1583. msgstr "O kurgi tas rubinas, su kuriuo man teks dirbti, a, Durstornai?"
 1584. #. [message]: speaker=Durstorn
 1585. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:148
 1586. msgid "Where I can keep an eye on it."
 1587. msgstr ""
 1588. #. [message]: speaker=Durstorn
 1589. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:161
 1590. #, fuzzy
 1591. msgid ""
 1592. "And leave it there until you’re ready to work with it — I still don’t trust "
 1593. "you."
 1594. msgstr ""
 1595. "Iždinėj. Ir palik jį ten, kol nebūsi pasiruošęs su juo dirbti. Aš vis dar "
 1596. "tavimi nepasitikiu."
 1597. #. [message]: speaker=Thursagan
 1598. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:165
 1599. msgid "Ha! <i>You</i> don’t trust <i>me</i>?"
 1600. msgstr "Cha! <i>Tu</i> nepasitiki <i>manim</i>?"
 1601. #. [message]: speaker=Durstorn
 1602. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:169
 1603. msgid ""
 1604. "Exactly! Why would I? And I order you to stay out of the treasury, away from "
 1605. "that ruby!"
 1606. msgstr ""
 1607. "Taip! Ir kodėl turėčiau? Įsakau tau nekišti nosies į iždinę, neliesti to "
 1608. "rubino!"
 1609. #. [message]: speaker=Thursagan
 1610. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:173
 1611. msgid ""
 1612. "Hey, if you want me to work on this sceptre, you don’t dictate what I am to "
 1613. "do, Durstorn!"
 1614. msgstr ""
 1615. #. [message]: speaker=Durstorn
 1616. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:177
 1617. msgid "The ruby is mine, and don’t touch it!"
 1618. msgstr "Rubinas mano, neliesk jo!"
 1619. #. [message]: speaker=Noiraran
 1620. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:181
 1621. #, fuzzy
 1622. msgid ""
 1623. "Uh, it belongs to King Haldric, my lord, and I think that if Thursagan needs "
 1624. "to see it to plan this sceptre, we must allow it."
 1625. msgstr ""
 1626. "Na, šiaip jau, jis Haldriko. Ir manau, kad jeigu Tursaganas nori jį pamatyti "
 1627. "prieš planuodamas darbus, turim jam leisti."
 1628. #. [message]: speaker=Durstorn
 1629. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:185
 1630. msgid ""
 1631. "Fine, so be it! Do what you have to, Thursagan, but don't try anything "
 1632. "sneaky..."
 1633. msgstr ""
 1634. #. [message]: speaker=Thursagan
 1635. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:194
 1636. msgid ""
 1637. "Hm... a most interesting jewel. I can feel its magical power. I will start "
 1638. "drawing up plans for the sceptre immediately."
 1639. msgstr ""
 1640. "Hm... Ypatingai įdomus akmuo. Jaučiu jo magišką jėgą. Tuojau pat pradėsiu "
 1641. "planuoti darbus."
 1642. #. [message]: speaker=Thursagan
 1643. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:204
 1644. msgid "Now, I will need certain materials to make this sceptre."
 1645. msgstr "Šio skeptro gamybai man prireiks tam tikrų medžiagų."
 1646. #. [message]: speaker=Durstorn
 1647. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:208
 1648. msgid "And what would those be?"
 1649. msgstr ""
 1650. #. [message]: speaker=Thursagan
 1651. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:212
 1652. #, fuzzy
 1653. msgid ""
 1654. "I would say probably ten stone of artifact-quality gold and twenty stone of "
 1655. "the most dense and black of coal, and many of the clearest crystals in the "
 1656. "land. I’ll also need to have the jeweler cut the ruby once I have the plans "
 1657. "done."
 1658. msgstr ""
 1659. "Sakyčiau, apie keturis pūdus gryniausio aukso ir dukart tiek aukščiausios "
 1660. "kokybės anglies. Dar reikės daugybės skaidriausių šalies brangakmenių, bet "
 1661. "jų ieškoti teks kitiems. Taip pat, kai jau turėsiu planus, man reiks "
 1662. "juvelyro pagalbos rubinui nutašyti."
 1663. #. [message]: speaker=Durstorn
 1664. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:216
 1665. msgid ""
 1666. "Just use my gold and coal, I have enough! Or, if they’re not ‘good enough’ "
 1667. "for you, find them yourself."
 1668. msgstr ""
 1669. "Panaudok mano auksą ir anglį, turiu pakankamai! O jeigu jie „nepakankamai "
 1670. "geri“, pats ir ieškokis."
 1671. #. [message]: speaker=Thursagan
 1672. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:220
 1673. msgid ""
 1674. "You try my patience, Durstorn. I need the highest quality materials, or I "
 1675. "can’t make the sceptre! Are you telling me you have a treasury full of "
 1676. "artifact-quality gold?"
 1677. msgstr ""
 1678. #. [message]: speaker=Baglur
 1679. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:224
 1680. msgid ""
 1681. "Wait, wait. The gold and coal... I think we can find those in the abandoned "
 1682. "eastern mines, north of the Arkan-thoria. Trolls ha’ overrun them, but "
 1683. "earlier they were the source of the finest smithing materials."
 1684. msgstr ""
 1685. "Palaukit, palaukit. Auksas ir anglys... Manau, galim jų rasti tose "
 1686. "apleistose kasyklose rytuose, į šiaurę nuo Arkan-torijos. Dabar tenai "
 1687. "šeimininkauja troliai, bet anksčiau ten buvo išgaunama aukščiausios kokybės "
 1688. "žaliava."
 1689. #. [message]: speaker=Rugnur
 1690. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:228
 1691. msgid "So, we will go to the eastern mines!"
 1692. msgstr "Reiškia, eisim į rytines kasyklas!"
 1693. #. [message]: speaker=Durstorn
 1694. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:232
 1695. #, fuzzy
 1696. msgid ""
 1697. "Fine. As for the crystals, I will have others obtain those. That will cost "
 1698. "quite a bit of our payment, but it can’t be helped. Our people do not mine "
 1699. "jewels."
 1700. msgstr ""
 1701. "Gerai. O dėl brangakmenių, pasamdysiu kitus jų ieškot. Tatai mums kainuos "
 1702. "nemenką uždarbio dalį, bet čia jau nieko nepadarysi. Mūsų tauta nekasa "
 1703. "brangakmenių."
 1704. #. [message]: speaker=Thursagan
 1705. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:236
 1706. msgid ""
 1707. "That is acceptable. Durstorn, send some miners along with us to the eastern "
 1708. "mines, and I will bring some runecrafters-in-training from the academy to "
 1709. "help fight these enemies."
 1710. msgstr ""
 1711. "Tinka. Durstornai, pasiųsk mums iš paskos kelis kalnakasius, o aš iš "
 1712. "akademijos prigriebsiu kelis runakalystės studentus, kad padėtų susitvarkyti "
 1713. "su priešais."
 1714. #. [unit]: type=Dwarvish Runesmith, id=Kinan # wmllint: ignore
 1715. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:243
 1716. msgid "Kinan"
 1717. msgstr "Kinanas"
 1718. #. [unit]: type=Dwarvish Runesmith, id=Rynan # wmllint: ignore
 1719. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:254
 1720. msgid "Rynan"
 1721. msgstr "Rynanas"
 1722. #. [message]: speaker=narrator
 1723. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:262
 1724. msgid "Two runesmiths from the academy have joined you!"
 1725. msgstr "Prie jūsų prisijungia du runakaliai iš akademijos!"
 1726. #. [message]: speaker=Alanin
 1727. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:267
 1728. msgid ""
 1729. "Fine, you all go to the eastern mines. Me, I’ll stay here. No point going "
 1730. "where I can’t help!"
 1731. msgstr ""
 1732. "Puiku, jūs keliaukite į rytines kasyklas. O aš, aš liksiu čia. Nėra prasmės "
 1733. "keliauti ten, kur iš manęs nebus naudos."
 1734. #. [message]: speaker=Krawg
 1735. #. "Me, too!"
 1736. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/3t_The_Council_Regathers.cfg:272
 1737. msgid "M’ ’u!"
 1738. msgstr "Aššir!"
 1739. #. [scenario]: id=4_Gathering_Materials
 1740. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:3
 1741. msgid "Gathering Materials"
 1742. msgstr "Berenkant žaliavas"
 1743. #. [part]
 1744. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:10
 1745. #, fuzzy
 1746. msgid ""
 1747. "Those who had worked the eastern mines were brave indeed. The mines were "
 1748. "often infested with trolls and other vile creatures, who thrived in the dark "
 1749. "and gloom of the caves."
 1750. msgstr ""
 1751. "Išėjusieji į rytines kasyklas buvo išties drąsūs. Jose buvo pilna trolių ir "
 1752. "kitokių piktų padarų, klestinčių tamsioje urvų tyloje."
 1753. #. [part]
 1754. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:13
 1755. msgid ""
 1756. "And braver still were Rugnur and his companions, who had to visit those "
 1757. "tunnels after years of abandonment."
 1758. msgstr ""
 1759. #. [side]: type=Troll Warrior, type=Troll
 1760. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:235
 1761. msgid "Resident Trolls"
 1762. msgstr ""
 1763. #. [side]: type=Troll Warrior, type=Troll
 1764. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:262
 1765. msgid "Intruding Trolls"
 1766. msgstr ""
 1767. #. [side]: type=Direwolf Rider, type=Goblin Pillager
 1768. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:291
 1769. msgid "Goblin Explorers"
 1770. msgstr ""
 1771. #. [objective]: condition=win
 1772. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:622
 1773. msgid ""
 1774. "Bring the necessary gold and coal to create the sceptre to the starting "
 1775. "castle"
 1776. msgstr ""
 1777. "Atgabenkite skeptrui reikalingus auksą ir anglį į pilį, kur pradedate lygį"
 1778. #. [objective]: condition=win
 1779. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:626
 1780. msgid "1 load of gold and 2 loads of coal are needed"
 1781. msgstr "Reikia vieno nešulio aukso ir dviejų nešulių anglies"
 1782. #. [message]: speaker=Rugnur
 1783. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:664
 1784. msgid ""
 1785. "Well, these are the eastern mines. Trolls and ogres live here, be prepared "
 1786. "to fight them; also be prepared to spend quite some time here — mining can "
 1787. "take a while."
 1788. msgstr ""
 1789. "Na, štai ir rytinės kasyklos. Čia veisiasi troliai ir žmogėdros, tad būkite "
 1790. "budrūs, gali tekti kautis. Taip pat pasiruoškite praleisti čia nemažai laiko "
 1791. "– galime užtrukti, kol prikasim ko reikia."
 1792. #. [message]: speaker=Thursagan
 1793. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:668
 1794. msgid ""
 1795. "For me to make the artifact Haldric wants, I need a special type of gold. I "
 1796. "do not know where it was found, but Baglur said these mines were the source "
 1797. "of it."
 1798. msgstr ""
 1799. "Kad pagaminčiau artefaktą, kurio nori Haldrikas, man reikia ypatingo aukso. "
 1800. "Nežinau, kur jis buvo kasamas, bet Bagluras sakė, kad kažkur šitose "
 1801. "kasyklose."
 1802. #. [message]: speaker=Baglur
 1803. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:672
 1804. msgid "Also, the only coal that wi’ melt this gold is here."
 1805. msgstr "Taip pat, čia randama vienintelė anglis, galinti tą auksą išlydyti."
 1806. #. [message]: speaker=Rugnur
 1807. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:676
 1808. msgid ""
 1809. "So we’re down here to, what, mine this gold and coal? That should be easy "
 1810. "enough."
 1811. msgstr ""
 1812. "Tai mes čia atsibeldėm ko, kasti to aukso ir anglies? Tai neturėtų būti per "
 1813. "daug sunku."
 1814. #. [message]: speaker=Thursagan
 1815. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:680
 1816. msgid ""
 1817. "Yes, although we will have to hire the miners — they don’t work for free. "
 1818. "But beware, there are trolls and such down here..."
 1819. msgstr ""
 1820. "Taip, tačiau teks samdyti kalnakasius, o jie dykai nedirba. Ir būkite "
 1821. "atsargūs – tie troliai ir kiti nelabieji..."
 1822. #. [message]: speaker=Thursagan
 1823. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:700
 1824. msgid ""
 1825. "Don’t forget to recruit the miners. Our warriors can clear the tunnels of "
 1826. "trolls and worse, but once we find the gold and coal we need the miners to "
 1827. "acquire it."
 1828. msgstr ""
 1829. "Nepamirškite pasamdyti kalnakasių. Mūsų kariai gali išvalyti tunelius nuo "
 1830. "trolių ir dar baisesnių padarų, bet kai rasim aukso ir anglies, mums "
 1831. "prireiks kalnakasių."
 1832. #. [message]: speaker=unit
 1833. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:761
 1834. msgid "Here is some of the coal that we need! Bring the miners to take it!"
 1835. msgstr "Čia yra mums reikalingos anglies! Atveskite kalnakasius jos pargabent!"
 1836. #. [message]: speaker=unit
 1837. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:786
 1838. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:824
 1839. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:947
 1840. msgid "I have all the coal I can carry..."
 1841. msgstr "Prikasiau tiek anglies, kiek tik galiu panešti..."
 1842. #. [message]: speaker=unit
 1843. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:857
 1844. msgid "Here is the mine of precious gold! Send the miners this way."
 1845. msgstr "Čia tauriojo aukso kasykla! Siųskite kalnakasius čia."
 1846. #. [message]: speaker=unit
 1847. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:882
 1848. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:1022
 1849. msgid "I have all the gold I can carry..."
 1850. msgstr "Prikasiau tiek aukso, kiek tik galiu panešti..."
 1851. #. [message]: speaker=unit
 1852. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:1064
 1853. msgid "My load of coal is delivered!"
 1854. msgstr "Štai mano anglies nešulys!"
 1855. #. [message]: speaker=unit
 1856. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:1092
 1857. msgid "That’s the last load of coal we need."
 1858. msgstr "Štai visa mums reikalinga anglis."
 1859. #. [message]: speaker=Thursagan
 1860. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:1102
 1861. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:1163
 1862. msgid ""
 1863. "This is all we need from these mines. Now we should go back further west, "
 1864. "where there are no trolls and ogres, and mine there."
 1865. msgstr ""
 1866. "Tai viskas, ko mums reikia iš šių kasyklų. Dabar reikia grįžti į vakarus, "
 1867. "kur nėra nei trolių, nei žmogėdrų, ir toliau kasti ten."
 1868. #. [message]: speaker=unit
 1869. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4_Gathering_Materials.cfg:1129
 1870. msgid "Here’s the gold."
 1871. msgstr "Štai auksas."
 1872. #. [scenario]: id=4t_The_Jeweler
 1873. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:3
 1874. msgid "The Jeweler"
 1875. msgstr "Juvelyras"
 1876. #. [part]
 1877. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:47
 1878. msgid ""
 1879. "Rugnur and his companions returned home. Now, I do not want to give the "
 1880. "impression that only Rugnur and Thursagan worked on this masterpiece. There "
 1881. "were others — many others. Thus I present Theganli, the jeweler. His role is "
 1882. "small, but an important one."
 1883. msgstr ""
 1884. "Rugnuras ir jo draugai sugrįžo namo. Tačiau nenorėčiau sudaryti įspūdžio, "
 1885. "kad tik Rugnuras ir Tursaganas dirbo ties šiuo šedevru. Buvo ir kitų – ir "
 1886. "daugelis kitų. Taigi pristatau Teganlį, juvelyrą. Jo vaidmuo yra mažas, bet "
 1887. "svarbus."
 1888. #. [message]: speaker=Durstorn
 1889. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:144
 1890. #, fuzzy
 1891. msgid ""
 1892. "So, you have returned. I assume you have obtained the required materials? "
 1893. "My jeweler Theganli has spent great time and expense buying jewels from some "
 1894. "of the northern clans. So now go to the forge and make your sceptre. What do "
 1895. "you need to annoy me for?"
 1896. msgstr ""
 1897. "Taigi grįžote. Manau, kad gavote reikalingas medžiagas? Mano juvelyras "
 1898. "Teganlis praleido pastaruosius dvejus metus pirkdamas brangakmenius iš kai "
 1899. "kurių šiaurinių klanų. Taigi dabar eikite į kalvę ir pasidarykite savo "
 1900. "skeptrą. Kam dar reikia erzinti mane?"
 1901. #. [message]: speaker=Thursagan
 1902. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:148
 1903. msgid ""
 1904. "We don’t need you, we need the ruby. I'll take it to Theganli and we'll "
 1905. "review the cuts we plan to make."
 1906. msgstr ""
 1907. #. [message]: speaker=Durstorn
 1908. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:153
 1909. msgid "You’re going to cut the jewel?! Are you insane?"
 1910. msgstr "Ketini išpjauti brangakmenį?! Ar išprotėjai?"
 1911. #. [message]: speaker=Rugnur
 1912. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:158
 1913. #, fuzzy
 1914. msgid ""
 1915. "What do you mean, sir? You knew all along the jewel would have to be cut to "
 1916. "make the sceptre."
 1917. msgstr ""
 1918. "Ką čia kalbate, pone? Visą laiką žinojote, kad brangakmenis turės būti "
 1919. "išpjautas, kad pagamintumėte skeptrą."
 1920. #. [message]: speaker=Durstorn
 1921. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:162
 1922. #, fuzzy
 1923. msgid "Oh... right, right. Fine!"
 1924. msgstr "A... Taip, taip. Gerai. Teganli?"
 1925. #. [message]: speaker=Durstorn
 1926. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:167
 1927. #, fuzzy
 1928. msgid "Theganli?"
 1929. msgstr "Teganlis"
 1930. #. [message]: speaker=Kuhnar
 1931. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:171
 1932. msgid "He’s in his shop, in the southern tunnel."
 1933. msgstr "Jis savo dirbtuvėje, pietiniame tunelyje."
 1934. #. [message]: speaker=Durstorn
 1935. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:175
 1936. #, fuzzy
 1937. msgid "<i>Harrumph!</i> Kuhnar, go summon him!"
 1938. msgstr "Tiek to. Kuhnarai, eik, pakviesk jį čia."
 1939. #. [message]: speaker=Kuhnar
 1940. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:181
 1941. msgid ""
 1942. "Theganli! Come out of there, Durstorn orders you to come to the citadel."
 1943. msgstr "Teganli! Išlįsk iš ten, Durstornas įsako tau ateiti į citadelę."
 1944. #. [unit]: type=Dwarvish Runesmith, id=Theganli
 1945. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:188
 1946. msgid "Theganli"
 1947. msgstr "Teganlis"
 1948. #. [message]: speaker=Theganli
 1949. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:193
 1950. #, fuzzy
 1951. msgid "Coming... coming... stop pounding on the door!"
 1952. msgstr "Einu... Einu... Baik daužyti duris..."
 1953. #. [message]: speaker=Thursagan
 1954. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:197
 1955. msgid ""
 1956. "He doesn’t need to come here, I’ll take the jewel to his shop. He’ll need "
 1957. "his tools anyway."
 1958. msgstr ""
 1959. "Jam nebūtina čia ateiti, nunešiu brangakmenį į jo dirbtuves. Jam vis vien "
 1960. "reiks savo įrankių."
 1961. #. [message]: speaker=Thursagan
 1962. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:208
 1963. #, fuzzy
 1964. msgid "Well, Theganli, what do you think of this ruby?"
 1965. msgstr "Na, Theganli, ką manai apie šį brangakmenį?"
 1966. #. [message]: speaker=Theganli
 1967. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:212
 1968. msgid ""
 1969. "Uh, um, yes, yes, very impressive ruby... Even in this raw form, it has an "
 1970. "odd brilliance!"
 1971. msgstr ""
 1972. #. [message]: speaker=Thursagan
 1973. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:216
 1974. msgid "Do you think you could cut it in the manner my plans specify?"
 1975. msgstr "Ar manai, kad galima išpjauti jį taip, kaip parodyta mano planuose?"
 1976. #. [message]: speaker=Theganli
 1977. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:220
 1978. #, fuzzy
 1979. msgid "Maybe... maybe... It will be hard, let me see..."
 1980. msgstr "Na, ėė, hm, gal... Gal... Bus sunku... Leisk man pažiūrėti..."
 1981. #. [message]: speaker=Thursagan
 1982. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:224
 1983. msgid "Very well. See what you can do."
 1984. msgstr "Labai gerai. Pažiūrėk, ką gali padaryti."
 1985. #. [message]: speaker=Durstorn
 1986. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:291
 1987. msgid "Well, do you have anything yet?!"
 1988. msgstr "Na, ar jau turi ką nors?!"
 1989. #. [message]: speaker=Theganli
 1990. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:295
 1991. #, fuzzy
 1992. msgid ""
 1993. "Ah, well, uh, no... no... unfortunately... It seems it can’t be cut, or "
 1994. "scratched, or damaged at all! At least not by my tools..."
 1995. msgstr ""
 1996. "Aa, na, hmm, ne... Ne, dar ne... Deja... Atrodo... Jis negali būti "
 1997. "išpjautas... Ar įbrėžtas... Arba iš vis kaip nors sugadintas... Bent jau ne "
 1998. "mano įrankiais..."
 1999. #. [message]: speaker=Thursagan
 2000. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:299
 2001. #, fuzzy
 2002. msgid ""
 2003. "So what do you propose we do? This ruby needs to be cut, and cut in a "
 2004. "specific way."
 2005. msgstr ""
 2006. "Taigi, ką siūlai mums daryti? Reikia išpjauti šį brangakmenį labai ypatingu "
 2007. "būtu, kad įsitikintumėme... Gerai, nesvarbu kodėl."
 2008. #. [message]: speaker=Theganli
 2009. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:303
 2010. msgid ""
 2011. "Well... Maybe you can ask the Shorbear clan? They have good tools... "
 2012. "Chisels and grit of some rare mineral, I don't know what it is or how they "
 2013. "got it, but their work is well known among us gem crafters."
 2014. msgstr ""
 2015. #. [message]: speaker=Rugnur
 2016. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:307
 2017. #, fuzzy
 2018. msgid "Shorbear? Who are they?"
 2019. msgstr "Kas jie?"
 2020. #. [message]: speaker=Theganli
 2021. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:311
 2022. #, fuzzy
 2023. msgid ""
 2024. "Another group of dwarves that live south of here... Above ground, if you can "
 2025. "believe it! Yes, they're the best jewelers... "
 2026. msgstr ""
 2027. "Kita grupė... Dvarfų... Gyvena į pietus nuo čia... Virš žemės paviršiaus... "
 2028. "Taip... Geriausi juvelyrai, kokius tik žinau... Turi specialių įrankių... "
 2029. "Įrankių, taip..."
 2030. #. [message]: speaker=Durstorn
 2031. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:315
 2032. msgid ""
 2033. "Well, Rugnur, what are you waiting for? Go down and get these tools from "
 2034. "them, and carve the jewel!"
 2035. msgstr ""
 2036. "Na, Rugnurai, ko lauki? Eik ir gauk iš jų tuos įrankius, ir išraižyk "
 2037. "brangakmenį!"
 2038. #. [message]: speaker=Baglur
 2039. #. [message]: speaker=Rugnur
 2040. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:324
 2041. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:330
 2042. msgid ""
 2043. "We can’t just go in there and take their property. We’ll have to buy, or "
 2044. "rent, it from them."
 2045. msgstr ""
 2046. "Negalime tiesiog taip nueiti ir paimti jų turtą. Turėsime nusipirkti ar "
 2047. "išsinuomoti."
 2048. #. [message]: speaker=Durstorn
 2049. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:336
 2050. #, fuzzy
 2051. msgid "Fine! Go rent it from them."
 2052. msgstr "Gerai. Eik išsinuomok."
 2053. #. [message]: speaker=Rugnur
 2054. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:340
 2055. #, fuzzy
 2056. msgid "Very well, sir. We’ll go south now."
 2057. msgstr "Labai gerai. Dabar eisime į pietus."
 2058. #. [message]: speaker=Durstorn
 2059. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:344
 2060. msgid ""
 2061. "Wait! Last time you made a bargain by yourself you lost us five thousand "
 2062. "pieces of silver. I’m going with you this time!"
 2063. msgstr ""
 2064. "Palauk! Paskutinį kartą, kai pats derėjaisi, praradai mums penkis "
 2065. "tūkstančius sidabrinių. Šį kartą eisiu su tavimi!"
 2066. #. [message]: speaker=Kuhnar
 2067. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:348
 2068. msgid "Are you sure that is wise, lord?"
 2069. msgstr "Ar esate tikras, kad tai išmintinga, valdove?"
 2070. #. [message]: speaker=Durstorn
 2071. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:352
 2072. #, fuzzy
 2073. msgid "Of course it is! You and Noiraran are going to come with us!"
 2074. msgstr "Žinoma! Vis tik dėl saugumo tu ir Noiraranas eisite su mumis."
 2075. #. [message]: speaker=Kuhnar
 2076. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/4t_The_Jeweler.cfg:356
 2077. msgid "Yes sir..."
 2078. msgstr ""
 2079. #. [scenario]: id=5_Hills_of_the_Shorbear_Clan
 2080. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:3
 2081. msgid "Hills of the Shorbear Clan"
 2082. msgstr "Šorbero klano kalvos"
 2083. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Glonoin
 2084. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:36
 2085. msgid "Glonoin"
 2086. msgstr "Glonoinas"
 2087. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Glonoin
 2088. #. [side]: type=Elvish Marshal, id=Glildur
 2089. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:60
 2090. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:149
 2091. msgid "Enemies"
 2092. msgstr "Priešai"
 2093. #. [part]
 2094. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:155
 2095. #, fuzzy
 2096. msgid ""
 2097. "All dwarves are known for a love of gold and a heart of stone, and the "
 2098. "Shorbears were no exception. They were very skilled crafters for a very "
 2099. "select clientele, and were compensated quite handsomely. They were not "
 2100. "exactly meek or humble..."
 2101. msgstr ""
 2102. "Visi dvarfai garsėja savo meile auksui ir akmenine širdimi. Šorberai nebuvo "
 2103. "išimtis. Jie buvo amatininkų amatininkai – gamino įrankius. Geriausius "
 2104. "šalyje. Ir derėtis jie mokėjo gerai."
 2105. #. [label]
 2106. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:165
 2107. msgid "Shorbear caves"
 2108. msgstr ""
 2109. #. [objective]: condition=win
 2110. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:175
 2111. msgid "Defeat Glonoin, the Shorbear clan leader"
 2112. msgstr "Nugalėkite Glonoiną, Šorbero klano vadą"
 2113. #. [objective]: condition=win
 2114. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:184
 2115. #, fuzzy
 2116. msgid "Have all heroes, and no enemies, in the Shorbear caves"
 2117. msgstr "Visi herojai turi būti Šorbero urvuose, kuriuose neturi būti priešų"
 2118. #. [objective]: condition=lose
 2119. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:207
 2120. msgid "Death of Durstorn"
 2121. msgstr "Durstorno mirtis"
 2122. #. [message]: speaker=Kuhnar
 2123. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:286
 2124. #, fuzzy
 2125. msgid "Here we are! The hills of the Shorbear clan!"
 2126. msgstr "Šorbero klano kalvos"
 2127. #. [message]: speaker=Rugnur
 2128. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:290
 2129. #, fuzzy
 2130. msgid ""
 2131. "We’re here to bargain with the Shorbears for their tools, who should take "
 2132. "lead?"
 2133. msgstr ""
 2134. "Jei suprantu teisingai, atvykome čia derėtis su Šorberais, ir susitarti, kad "
 2135. "mums leistų naudotis jų įrankiais išpjauti rubiną."
 2136. #. [message]: speaker=Thursagan
 2137. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:294
 2138. msgid "I could-"
 2139. msgstr ""
 2140. #. [message]: speaker=Durstorn
 2141. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:298
 2142. #, fuzzy
 2143. msgid ""
 2144. "<i>I’ll </i> be doing the talking! I remember what happened last time you "
 2145. "negotiated a deal, Rugnur! We lost five thousand pieces of silver!"
 2146. msgstr ""
 2147. "O kalbėsiu aš; prisimenu, kas atsitiko praeitą kartą, kai tu derėjaisi! "
 2148. "Praradome penkis tūkstančius sidabrinių."
 2149. #. [message]: speaker=Glonoin
 2150. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:302
 2151. msgid "Och, it’s some o’ them cave-dwarves. What business do you have here?"
 2152. msgstr "Oho, tai vieni iš tų, urvinių dvarfų. Kokių reikalų čia turite?"
 2153. #. [message]: speaker=Durstorn
 2154. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:306
 2155. #, fuzzy
 2156. msgid ""
 2157. "I’m Lord Durstorn, ruler of the Chaincolt Range. I have been told you are "
 2158. "great jeweler-workers, and so we come to rent some of your tools for a short "
 2159. "time, a few years at most."
 2160. msgstr ""
 2161. "Aš valdovas Durstornas, savo genties karaliaus. Man buvo pasakyta, kad "
 2162. "esate puikūs juvelyrai ir meistrai, taigi atėjome trumpam laikui, daugiausia "
 2163. "keliems metams, išsinuomoti įrankių."
 2164. #. [message]: speaker=Glonoin
 2165. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:310
 2166. #, fuzzy
 2167. msgid ""
 2168. "You’re a <i>lord</i>?! Must be a pretty small clan for you to come yourself "
 2169. "to bargain with us!"
 2170. msgstr ""
 2171. "Jūs karalius?! Turėtų būt gan maža karalystė, kad pats atėjote su mumis "
 2172. "derėtis!"
 2173. #. [message]: speaker=Durstorn
 2174. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:314
 2175. msgid "You insult me! Do you want my business, or not?"
 2176. msgstr "Įžeidinėji mane! Tu nori su manim turėt komercinių reikalų, ar nenori?"
 2177. #. [message]: speaker=Glonoin
 2178. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:318
 2179. msgid "Well, fine, I’ll hear your offer."
 2180. msgstr "Na, gerai, išklausysiu jūsų pasiūlymą."
 2181. #. [message]: speaker=Durstorn
 2182. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:322
 2183. msgid ""
 2184. "We’d like to rent your best tools for a short period of time. We’ll only be "
 2185. "cutting one jewel with it. My starting offer is two hundred silver."
 2186. msgstr ""
 2187. "Norėtume trumpam laikui išsinuomoti geriausius jūsų įrankius. Mes tik "
 2188. "išpjausime vieną brangakmenį. Mano pradinis pasiūlymas yra du šimtai "
 2189. "sidabrinių."
 2190. #. [message]: speaker=Glonoin
 2191. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:326
 2192. msgid ""
 2193. "It must be worth a lot for you to come this way and offer that much! How "
 2194. "much are you going to sell it for, eh?"
 2195. msgstr ""
 2196. "Jis turėtų būti daug vertas, kad atėjai tokį kelią ir pasiūlei tiek daug! Už "
 2197. "kiek ketini jį parduoti, a?"
 2198. #. [message]: speaker=Durstorn
 2199. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:330
 2200. msgid "That’s none of your concern!"
 2201. msgstr "Tai ne jūsų rūpestis!"
 2202. #. [message]: speaker=Glonoin
 2203. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:334
 2204. msgid "I’ll take twenty-five hundred, minimum."
 2205. msgstr "Imsiu dvidešimt penkis šimtus, mažiausiai."
 2206. #. [message]: speaker=Rugnur
 2207. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:338
 2208. msgid "Durstorn, that would be a quarter of all our profits!"
 2209. msgstr "Durstornai, tai būtų ketvirtadalis viso mūsų pelno!"
 2210. #. [message]: speaker=Durstorn
 2211. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:342
 2212. msgid "I know that. Uh, Glonoin, how about five hundred?"
 2213. msgstr "Žinau. Uch, Glonoinai, kaip dėl penkių šimtų?"
 2214. #. [message]: speaker=Glonoin
 2215. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:346
 2216. msgid ""
 2217. "Twenty-three hundred is my lowest offer. I can tell I don’t need the money "
 2218. "as much as you need the jewel cut!"
 2219. msgstr ""
 2220. "Dvidešimt trys šimtai yra mano mažiausias pasiūlymas. Galiu pasakyti, kad "
 2221. "man nereikia pinigų taip, kaip jums reikia išpjauti brangakmenį!"
 2222. #. [message]: speaker=Durstorn
 2223. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:350
 2224. msgid "You must be mad! I’ll offer one thousand, but no higher!"
 2225. msgstr "Tu turbūt pamišęs! Siūlau tūkstantį, bet ne daugiau!"
 2226. #. [message]: speaker=Glonoin
 2227. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:354
 2228. msgid "Two thousand, and I’ll go no lower!"
 2229. msgstr "Du tūkstančiai, ir daugiau nebenuleisiu!"
 2230. #. [message]: speaker=Rugnur
 2231. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:358
 2232. msgid "What are we going to do? We can’t go much higher!"
 2233. msgstr "Ką darysime? Negalime kelti daug daugiau!"
 2234. #. [message]: speaker=Baglur
 2235. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:362
 2236. msgid "Offer him fifteen hundred, but don’t go up, even if he refuses."
 2237. msgstr "Pasiūlyk jam penkiolika šimtų, bet ne daugiau, net jei jis atsisakys."
 2238. #. [message]: speaker=Durstorn
 2239. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:366
 2240. msgid ""
 2241. "Bah! Getting this cut isn’t worth that much; what with Rugnur’s mistake "
 2242. "earlier, and all the other expenses, if we pay more than a thousand we’ll "
 2243. "barely even make a profit!"
 2244. msgstr ""
 2245. "Ba! Išpjovimas nėra tiek daug vertas; su Rugnuro ankstesne klaida, ir "
 2246. "visomis kitomis išlaidomis, jei mokėsime daugiau nei tūkstantį, liksime "
 2247. "beveik be jokio pelno!"
 2248. #. [message]: speaker=Thursagan
 2249. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:370
 2250. msgid "So what are you going to do?"
 2251. msgstr "Taigi, ką ketini daryti?"
 2252. #. [message]: speaker=Durstorn
 2253. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:374
 2254. msgid "Fight him, and take the tools by force."
 2255. msgstr "Kovoti su juo, ir paimti įrankius jėga."
 2256. #. [message]: speaker=Thursagan
 2257. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:378
 2258. msgid "Are you mad?!"
 2259. msgstr "Ar tu pamišęs?!"
 2260. #. [message]: speaker=Durstorn
 2261. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:389
 2262. msgid "Of course not!"
 2263. msgstr ""
 2264. #. [message]: speaker=Durstorn
 2265. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:393
 2266. #, fuzzy
 2267. msgid ""
 2268. "Glonoin, yah scoundrel! One thousand was my final offer, and if you won’t "
 2269. "accept that, we will take the tools from you by force!"
 2270. msgstr ""
 2271. "Žinoma, kad ne! Dabar, Glonoinai; tūkstantis buvo paskutinis mano "
 2272. "pasiūlymas. Jeigu jo nepriimsi, įrankius iš jūsų paimsime jėga!"
 2273. #. [message]: speaker=Glonoin
 2274. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:398
 2275. #, fuzzy
 2276. msgid "Hah! I’d like to see you try!"
 2277. msgstr "Norėčiau pamatyt, kaip bandysi!"
 2278. #. [message]: speaker=Thursagan
 2279. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:402
 2280. msgid "You’re making a mistake, Durstorn."
 2281. msgstr "Darai klaidą, Durstornai."
 2282. #. [message]: speaker=Durstorn
 2283. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:417
 2284. msgid "Shut up, all of you! Attack them!"
 2285. msgstr "Nutilkite jūs visi! Pulkite juos!"
 2286. #. [message]: speaker=Rugnur
 2287. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:430
 2288. msgid "Look at him fly... If only we could move that fast."
 2289. msgstr ""
 2290. #. [message]: speaker=Krawg
 2291. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:434
 2292. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:910
 2293. msgid "Krah!"
 2294. msgstr ""
 2295. #. [message]: speaker=narrator
 2296. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:453
 2297. msgid ""
 2298. "A brave dwarf ran out, grabbed the friendly gryphon by the sturdy neck-"
 2299. "feathers, and hauled himself up over its back. The big animal took it all "
 2300. "in stride, and seemed to understand what the pats and strokes of the dwarf's "
 2301. "hands meant."
 2302. msgstr ""
 2303. #. [message]: speaker=narrator
 2304. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:458
 2305. msgid "You may now recruit Gryphon Riders."
 2306. msgstr ""
 2307. #. [message]: speaker=Glildur
 2308. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:491
 2309. #, fuzzy
 2310. msgid ""
 2311. "Aha! I've been looking all over for you dwarves, but now I’ve found you! "
 2312. "Prepare to die!"
 2313. msgstr ""
 2314. "Aha! Daug metų praleidau ieškodamas jūsų, dvarfų, bet pagaliau radau! "
 2315. "Pasiruoškite mirti!"
 2316. #. [message]: speaker=Glonoin
 2317. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:495
 2318. msgid "Who the devil are you?"
 2319. msgstr "Kas per velnias tu esi?"
 2320. #. [message]: speaker=Rugnur
 2321. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:499
 2322. #, fuzzy
 2323. msgid ""
 2324. "I thought we left the elves behind at the gates way back when... It seems "
 2325. "we have two enemies now!"
 2326. msgstr ""
 2327. "Maniau, kad palikome elfus už vartų prieš ketverius metus! Atrodo, kad dabar "
 2328. "turime du priešus."
 2329. #. [message]: speaker=Glonoin
 2330. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:503
 2331. msgid ""
 2332. "So, elves, are you against these dwarves too? They’re attacking my clan for "
 2333. "absolutely no reason!"
 2334. msgstr ""
 2335. "Taigi, elfai, ar jūs irgi prieš šiuos dvarfus? Jie puola mano klaną "
 2336. "absoliučiai be jokios priežasties!"
 2337. #. [message]: speaker=Glildur
 2338. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:507
 2339. #, fuzzy
 2340. msgid "No reason? So you don’t have the ruby?"
 2341. msgstr "Matau. Taigi jūs neturite rubino?"
 2342. #. [message]: speaker=Glonoin
 2343. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:511
 2344. #, fuzzy
 2345. msgid ""
 2346. "What ruby? They wanted to rent my tools to cut something, probably your "
 2347. "ruby, but they didn’t offer me nearly enough!"
 2348. msgstr ""
 2349. "Ne, jie turi. Jie norėjo išsinuomoti mano įrankius, kad išpjautų jį, bet "
 2350. "nepasiūlė nė arti pakankamos sumos!"
 2351. #. [message]: speaker=Glildur
 2352. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:515
 2353. msgid ""
 2354. "How about this — We defeat these crazed cave-dwellers, then you keep the "
 2355. "spoils and their territory and we keep the ruby?"
 2356. msgstr ""
 2357. #. [message]: speaker=Glonoin
 2358. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:519
 2359. msgid ""
 2360. "Deal! Not like this is the first time we've faced this sort of insanity. "
 2361. "We have no idea what this ruby is, and don't care!"
 2362. msgstr ""
 2363. #. [message]: speaker=Durstorn
 2364. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:523
 2365. msgid "Ah, they don’t scare me! We can take both of them!"
 2366. msgstr "Ak, jie manęs negąsdina! Galime nugalėti juos abu!"
 2367. #. [message]: speaker=Thursagan
 2368. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:527
 2369. msgid ""
 2370. "Don’t be a fool! We can’t take the elves, and it was a mistake to attack "
 2371. "these dwarves, but if we have to fight we should retreat once we get what we "
 2372. "came for, the tools!"
 2373. msgstr ""
 2374. "Nebūk kvailas! Negalime nugalėti elfų, pulti šiuos dvarfus irgi buvo klaida, "
 2375. "bet jei jau turime kautis, tai reiktų atsitraukti, kai tik gausime tai, ko "
 2376. "atėjome – įrankių!"
 2377. #. [message]: speaker=Durstorn
 2378. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:556
 2379. msgid "Ha! Now we can get those tools easily, and go back to our own caves."
 2380. msgstr ""
 2381. "Cha! Dabar mes lengvai galime gauti tuos įrankius ir grįžti į savo urvus."
 2382. #. [message]: speaker=Thursagan
 2383. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:560
 2384. msgid ""
 2385. "And how do you plan on doing that? There are elves swarming these hills, "
 2386. "trying to kill us."
 2387. msgstr ""
 2388. "Ir kaip planuoji tai padaryti? Šiose kalvose knibžda elfai, bandantys mus "
 2389. "nužudyti."
 2390. #. [message]: speaker=Durstorn
 2391. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:564
 2392. msgid ""
 2393. "You are right... well, we will be able to break out eventually, and while "
 2394. "we’re here, we’ll be able to finally make the sceptre."
 2395. msgstr ""
 2396. "Esi teisus... Gerai, galiausiai sugebėsime iš čia ištrūkti, o kol esame čia, "
 2397. "pagaliau galėsime pagaminti skeptrą."
 2398. #. [message]: speaker=Thursagan
 2399. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:596
 2400. msgid ""
 2401. "Well, back to the battle — we are all in the caves, but there are still "
 2402. "enemies in here also!"
 2403. msgstr ""
 2404. "Na, grįžkime prie mūšio – visi esame urvuose, bet čia vis dar yra priešų!"
 2405. #. [message]: speaker=Durstorn
 2406. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:600
 2407. msgid ""
 2408. "Indeed. Kill them! And make sure no more enter. Then we can close the gates."
 2409. msgstr ""
 2410. "Iš tiesų. Nužudykime juos! Ir įsitikinkite, kad daugiau neįeitų. Tada "
 2411. "galėsime užverti vartus."
 2412. #. [message]: speaker=Thursagan
 2413. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:611
 2414. msgid ""
 2415. "We have driven all of the dwarves and elves out of these caves. They are not "
 2416. "ours, though, and we can’t stay here forever."
 2417. msgstr ""
 2418. "Išstūmėme visus dvarfus ir elfus iš šių urvų. Vis tik jie yra ne mūsų, "
 2419. "negalima čia likti amžinai."
 2420. #. [message]: speaker=Durstorn
 2421. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:615
 2422. msgid "True. I suspect these elves will try to besiege us here."
 2423. msgstr "Tiesa. Įtariu, kad elfai bandys mus čia apgulti."
 2424. #. [message]: speaker=Thursagan
 2425. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:628
 2426. msgid ""
 2427. "Well, back to the battle — we need everyone to get into the Shorbear caves. "
 2428. "And then stop any enemies from coming in here."
 2429. msgstr ""
 2430. "Na, grįžkime prie mūšio – reikia kiekvienam įeiti į Šorbero urvus. Ir tada "
 2431. "neleisti jokiems priešams čia patekti."
 2432. #. [message]: speaker=Durstorn
 2433. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:632
 2434. msgid "Indeed. Everyone to the caves, and kill those still inside!"
 2435. msgstr "Iš tiesų. Visi į urvus, ir nužudykite tuos, kurie bus viduje!"
 2436. #. [message]: speaker=Durstorn
 2437. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:710
 2438. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:787
 2439. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:842
 2440. msgid ""
 2441. "We have driven all of the dwarves and elves out of these caves! Now, seal "
 2442. "the gates!"
 2443. msgstr "Išstūmėme visus dvarfus ir elfus iš šių urvų! Dabar, užverkite vartus!"
 2444. #. [message]: speaker=Glildur
 2445. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:873
 2446. msgid "Well played, little dwarves, but this isn't over..."
 2447. msgstr ""
 2448. #. [message]: speaker=Durstorn
 2449. #. [message]: speaker=Baglur
 2450. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/5_Hills_of_the_Shorbear_Clan.cfg:900
 2451. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/utils.cfg:61
 2452. msgid "Gaanngh..."
 2453. msgstr "Gaanngh..."
 2454. #. [scenario]: id=6_Towards_the_Caves
 2455. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:3
 2456. msgid "Towards the Caves"
 2457. msgstr "Urvų link"
 2458. #. [side]: type=Elvish Marshal, id=Glinan
 2459. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:100
 2460. msgid "Glinan"
 2461. msgstr "Glinanas"
 2462. #. [side]: type=Elvish Captain, id=Kalnar
 2463. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:138
 2464. msgid "Kalnar"
 2465. msgstr "Kalnaras"
 2466. #. [part]
 2467. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:168
 2468. msgid ""
 2469. "Durstorn’s rash action led to many problems. Not the least of which was "
 2470. "being surrounded by elves."
 2471. msgstr ""
 2472. "Neapgalvoti Durstorno veiksmai privedė prie daugybės bėdų. Ne pati mažiausia "
 2473. "iš jų buvo elfų apsiaustis."
 2474. #. [part]
 2475. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:171
 2476. #, fuzzy
 2477. msgid ""
 2478. "The dwarves were besieged by the elves for several months, as there was no "
 2479. "way out of the caverns other than above ground. But the elves could not "
 2480. "enter the Shorbear hold, for the sturdy dwarven gates were closed."
 2481. msgstr ""
 2482. "Įkalinti šiuose urvuose, dvarfai praleido keletą metų elfų apsiaustyje. "
 2483. "Dvarfai negalėjo išeiti, nes buvo gerokai per daug elfų, ir nebuvo jokio "
 2484. "išėjimo iš urvų, išskyrus žemės paviršiumi. Bet elfai negalėjo įeiti, nes "
 2485. "magiški dvarfų vartai buvo užverti."
 2486. #. [part]
 2487. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:174
 2488. msgid ""
 2489. "During this time, Thursagan crafted the Sceptre of Fire, cutting the ruby "
 2490. "himself with the Shorbear tools. Eventually the sceptre was crafted, but "
 2491. "something was not right, no matter what enchantment of runes Thursagan "
 2492. "used. To finish the sceptre, the dwarves needed to leave the cave."
 2493. msgstr ""
 2494. #. [objective]: condition=win
 2495. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:190
 2496. msgid "Move Rugnur to the northeast cave entrance"
 2497. msgstr "Nuveskite Rugnurą prie įėjimo į šiaurės rytų urvą"
 2498. #. [objective]: condition=win
 2499. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:199
 2500. msgid "Move Alanin to the southern border east of the river"
 2501. msgstr "Nuveskite Alaniną prie pietinio krašto į rytus nuo upės"
 2502. #. [message]: speaker=Rugnur
 2503. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:289
 2504. msgid ""
 2505. "Well, Thursagan has reached a conclusion. He can’t make the sceptre with the "
 2506. "materials he has here, but he has the final plans for it, and all the jewels "
 2507. "and gold he needs. Shouldn’t we leave now?"
 2508. msgstr ""
 2509. #. [message]: speaker=Durstorn
 2510. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:293
 2511. msgid ""
 2512. "All this time and he couldn’t make it? Fine, we should try to leave... but "
 2513. "it’s not like we could leave if we wanted to. We’re surrounded!"
 2514. msgstr ""
 2515. #. [message]: speaker=Baglur
 2516. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:302
 2517. msgid "If ye’ll permit me to say so, sir, ye’re wrong. We could—"
 2518. msgstr ""
 2519. #. [message]: speaker=Durstorn
 2520. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:306
 2521. msgid ""
 2522. "Shut up, Baglur! You don’t know what you’re talking about. I’ve analyzed the "
 2523. "situation, and we’re doomed. Our best hope is to surrender. Perhaps if we "
 2524. "give the elves the plans for the Sceptre of Fire they will let us survive."
 2525. msgstr ""
 2526. #. [message]: speaker=Rugnur
 2527. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:312
 2528. msgid "If you’ll permit me to say so, sir, you’re wrong. We could —"
 2529. msgstr ""
 2530. #. [message]: speaker=Durstorn
 2531. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:316
 2532. msgid ""
 2533. "Shut up, Rugnur! You don’t know what you’re talking about. I’ve analyzed the "
 2534. "situation, and we’re doomed. Our best hope is to surrender. Perhaps if we "
 2535. "give the elves the plans for the Sceptre of Fire they will let us survive."
 2536. msgstr ""
 2537. #. [message]: speaker=Rugnur
 2538. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:322
 2539. msgid "What happened to your honor, Durstorn?!"
 2540. msgstr ""
 2541. #. [message]: speaker=Durstorn
 2542. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:326
 2543. msgid ""
 2544. "You little fool, honor is less important than life! Open the gates, I'm "
 2545. "going out to negotiate our safe passage out of here!"
 2546. msgstr ""
 2547. #. [message]: speaker=Thursagan
 2548. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:346
 2549. msgid ""
 2550. "You have no right to offer the Sceptre to the elves, Durstorn, it’s not "
 2551. "yours to give!"
 2552. msgstr ""
 2553. #. [message]: speaker=Durstorn
 2554. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:350
 2555. msgid ""
 2556. "I can't believe what I'm hearing, do all of you want to die? Enough talk!"
 2557. msgstr ""
 2558. #. [message]: speaker=Durstorn
 2559. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:355
 2560. msgid ""
 2561. "You insolent fools can thank me later, I might not banish you once we are "
 2562. "back home."
 2563. msgstr ""
 2564. #. [message]: speaker=Durstorn
 2565. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:360
 2566. msgid "Elf leader, I have an offer for you. You want the Ruby, yes?"
 2567. msgstr ""
 2568. #. [message]: speaker=Glildur
 2569. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:364
 2570. msgid "My, you're a bold little dwarf! You've brought me the Ruby?"
 2571. msgstr ""
 2572. #. [message]: speaker=Durstorn
 2573. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:368
 2574. msgid ""
 2575. "I can get you the ruby, and much more treasure, if you allow my group safe "
 2576. "passage."
 2577. msgstr ""
 2578. #. [message]: speaker=Glildur
 2579. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:372
 2580. msgid ""
 2581. "I see... Well, we will not be fooled by your haggling and false promises. "
 2582. "You were very foolish to come out here alone."
 2583. msgstr ""
 2584. #. [animate]
 2585. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:403
 2586. msgid "<i>Thud!</i>"
 2587. msgstr "<i>Bumpt!</i>"
 2588. #. [message]: speaker=Rugnur
 2589. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:426
 2590. msgid ""
 2591. "Well, I suppose he should have expected that, but I don’t like this. In any "
 2592. "case, now we should try to get out of here."
 2593. msgstr ""
 2594. #. [message]: speaker=Thursagan
 2595. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:430
 2596. msgid "Yes. See the area to the northeast of us?"
 2597. msgstr ""
 2598. #. [message]: speaker=Thursagan
 2599. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:447
 2600. msgid ""
 2601. "That’s where the fewest elvish guards are, we just might make it back "
 2602. "underground before they block us completely."
 2603. msgstr ""
 2604. #. [message]: speaker=Alanin
 2605. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:451
 2606. msgid ""
 2607. "This plan, it isn’t worse than staying here to be killed, but it isn’t "
 2608. "likely to succeed either. Even if it does, what will it accomplish? We will "
 2609. "be cornered there."
 2610. msgstr ""
 2611. #. [message]: speaker=Thursagan
 2612. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:455
 2613. msgid ""
 2614. "I don’t know if we will be cornered. That cave looks like it goes deep, and "
 2615. "we can lose the elves in the caves, they move so slow there. Once we get "
 2616. "out, we’ll make our way back to Knalga."
 2617. msgstr ""
 2618. #. [message]: speaker=Rugnur
 2619. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:459
 2620. msgid ""
 2621. "The country between here and Knalga will be swarming with elves. We had "
 2622. "better head back to the abandoned mines north of the Arkan-thoria, where we "
 2623. "gathered our gold and coal. At least there Alanin will have some hope of "
 2624. "finding us."
 2625. msgstr ""
 2626. #. [message]: speaker=Alanin
 2627. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:463
 2628. msgid ""
 2629. "That’s fine for you, you can run fast in caves, but I can’t! What am I "
 2630. "supposed to do?"
 2631. msgstr ""
 2632. #. [message]: speaker=Rugnur
 2633. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:467
 2634. msgid ""
 2635. "Well, you are a member of the Wesnothian army. Why don’t you rejoin it? See "
 2636. "if you can run past those elves to our southeast..."
 2637. msgstr ""
 2638. #. [message]: speaker=Rugnur
 2639. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:484
 2640. msgid "... and then ride south until you reach one of your outposts."
 2641. msgstr ""
 2642. #. [message]: speaker=Alanin
 2643. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:488
 2644. msgid ""
 2645. "I’m not going to do that, it’s suicide! And in any case, I’ve been with you "
 2646. "for ten years, almost as long as I was in the Wesnothian army; I’d prefer to "
 2647. "fight with you."
 2648. msgstr ""
 2649. #. [message]: speaker=Thursagan
 2650. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:492
 2651. msgid ""
 2652. "You going south has more of a chance of success for you than staying here or "
 2653. "going back to the mines! And getting news to Haldric of what has happened is "
 2654. "also the best way to get help to us."
 2655. msgstr ""
 2656. #. [message]: speaker=Alanin
 2657. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:496
 2658. msgid "I suppose..."
 2659. msgstr "Manau..."
 2660. #. [message]: speaker=Glildur
 2661. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:501
 2662. msgid "Come out, dwarves, let's get this over with!"
 2663. msgstr ""
 2664. #. [message]: speaker=Rugnur
 2665. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:535
 2666. msgid ""
 2667. "Alanin, ride south as fast as you can. Tell Haldric we are heading "
 2668. "northeast, towards the old eastern mines, and if he wants his precious "
 2669. "sceptre he should send forces to meet us there as soon as he can!"
 2670. msgstr ""
 2671. #. [message]: speaker=Alanin
 2672. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:550
 2673. msgid ""
 2674. "I have made it past those elves, but they will chase me, and elvish horses "
 2675. "are faster than mine."
 2676. msgstr ""
 2677. #. [message]: speaker=Alanin
 2678. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:581
 2679. msgid "Rugnur, I am going south. What should I tell Haldric?"
 2680. msgstr "Rugnurai, keliauju į pietus. Ką turėčiau papasakoti Haldrikui?"
 2681. #. [message]: speaker=Rugnur
 2682. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:585
 2683. msgid ""
 2684. "Tell him to send forces north to aid us and fight the elves, but that we are "
 2685. "probably going to die. We will run northeast towards the old eastern mines, "
 2686. "and if he wants his sceptre intact he’d best send troops to meet us there."
 2687. msgstr ""
 2688. #. [message]: speaker=Rugnur
 2689. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/6_Towards_the_Caves.cfg:608
 2690. msgid ""
 2691. "I don’t know what is in these caves, but whatever it is can’t be worse than "
 2692. "staying here to die."
 2693. msgstr ""
 2694. #. [scenario]: id=7_Outriding_the_Outriders
 2695. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:3
 2696. msgid "Outriding the Outriders"
 2697. msgstr "Aplenkti žygūnus"
 2698. #. [part]
 2699. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:63
 2700. msgid ""
 2701. "Rugnur fled through the hills by the Arkan-thoria, while Alanin went south — "
 2702. "back to the Wesnoth border."
 2703. msgstr ""
 2704. #. [part]
 2705. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:66
 2706. msgid ""
 2707. "The elves pursued both of them, but first let us join Alanin in his flight "
 2708. "south."
 2709. msgstr ""
 2710. #. [objective]: condition=win
 2711. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:97
 2712. msgid "Reach the Wesnothian outpost in the south"
 2713. msgstr ""
 2714. #. [message]: speaker=Alanin
 2715. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:117
 2716. msgid ""
 2717. "Well, the elves are behind me for now, but their riders are fast and will "
 2718. "catch up quick."
 2719. msgstr ""
 2720. #. [message]: speaker=Alanin
 2721. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:121
 2722. msgid ""
 2723. "My only hope is to convince the peasants to stop the elves from passing "
 2724. "through their land, so I can get ahead of those riders."
 2725. msgstr ""
 2726. #. [unit]: type=Elvish Outrider, id=Asaeri
 2727. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:127
 2728. msgid "Lord Asaeri"
 2729. msgstr "Lordas Asaeris"
 2730. #. [unit]: type=Elvish Outrider, id=Gaelir
 2731. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:138
 2732. msgid "Gaelir"
 2733. msgstr "Gaeliras"
 2734. #. [unit]: type=Elvish Outrider, id=Salira
 2735. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:149
 2736. msgid "Salira"
 2737. msgstr "Saliras"
 2738. #. [unit]: type=Elvish Outrider, id=Losnin
 2739. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:161
 2740. msgid "Losnin"
 2741. msgstr "Losninas"
 2742. #. [unit]: type=Elvish Outrider, id=Ealin
 2743. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:173
 2744. msgid "Ealin"
 2745. msgstr "Ealinas"
 2746. #. [message]: speaker=Asaeri
 2747. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:188
 2748. msgid ""
 2749. "You cannot outride us, horseman of Wesnoth! Whatever message you are "
 2750. "carrying, it will not be delivered!"
 2751. msgstr ""
 2752. #. [message]: speaker=Alanin
 2753. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:192
 2754. msgid "We shall see about that!"
 2755. msgstr "Mes dar pažiūrėsime!"
 2756. #. [unit]: type=Elvish Outrider, id=Raesil
 2757. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:201
 2758. msgid "Raesil"
 2759. msgstr "Raesilas"
 2760. #. [message]: speaker=second_unit
 2761. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:227
 2762. msgid "Great, now there is no need to worry about those elves anymore!"
 2763. msgstr ""
 2764. #. [message]: role=newcomer
 2765. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:236
 2766. msgid ""
 2767. "Did you really think that you could escape us? Don’t underestimate us, "
 2768. "inferior humans!"
 2769. msgstr ""
 2770. #. [message]: id=Alanin
 2771. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:248
 2772. msgid ""
 2773. "Even though my chances have grown worse, I have to fulfil my duty. I do not "
 2774. "owe them any less!"
 2775. msgstr ""
 2776. #. [message]: id=Alanin
 2777. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:273
 2778. msgid "Oh no, more of them? And there I thought I could catch my breath…"
 2779. msgstr ""
 2780. #. [message]: role=fighter
 2781. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:278
 2782. msgid "Don’t worry sir, we’ll make it through this!"
 2783. msgstr ""
 2784. #. [message]: id=Alanin
 2785. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:303
 2786. msgid "Is there no end to their numbers?"
 2787. msgstr ""
 2788. #. [message]: speaker=Alanin
 2789. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:368
 2790. msgid ""
 2791. "The villagers here are loyal to Wesnoth. They should be willing to help me "
 2792. "escape these elves!"
 2793. msgstr ""
 2794. "Kaimiečiai čia yra ištikimi Vesnotui. Jie turėtų padėt mums pasprukti nuo "
 2795. "elfų!"
 2796. #. [unit]: type=Spearman, id=Rolin # wmllint: ignore
 2797. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:373
 2798. msgid "Rolin"
 2799. msgstr "Rolinas"
 2800. #. [message]: speaker=Rolin # wmllint: ignore
 2801. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:383
 2802. msgid "We will certainly help any warrior of Wesnoth who needs our help!"
 2803. msgstr ""
 2804. "Būtinai padėsime bet kuriam Vesnoto kariui, kuriam reikia mūsų pagalbos!"
 2805. #. [message]: race=elf
 2806. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:439
 2807. msgid ""
 2808. "You slow humans took too long, our detachment has already caught up with you!"
 2809. msgstr ""
 2810. #. [unit]: type=Lieutenant, id=Hadlin # wmllint: ignore
 2811. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:561
 2812. msgid "Hadlin"
 2813. msgstr "Hadlinas"
 2814. #. [message]: speaker=Hadlin # wmllint: ignore
 2815. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:571
 2816. msgid "Who goes there?"
 2817. msgstr "Kas čia eina?"
 2818. #. [message]: speaker=Alanin
 2819. #. dragoon = his unit type
 2820. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:582
 2821. msgid ""
 2822. "I’m a dragoon, with Haldric II’s personal bodyguard. I was sent on a mission "
 2823. "in the Northlands, and now elvish horsemen are chasing me. I barely evaded "
 2824. "them."
 2825. msgstr ""
 2826. #. [message]: speaker=Alanin
 2827. #. cavalier = his unit type
 2828. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:589
 2829. msgid ""
 2830. "I’m a cavalier, with Haldric II’s personal bodyguard. I was sent on a "
 2831. "mission in the Northlands, and now elvish horsemen are chasing me. I barely "
 2832. "evaded them."
 2833. msgstr ""
 2834. #. [message]: speaker=Hadlin # wmllint: ignore
 2835. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/7_Outriding_the_Outriders.cfg:595
 2836. msgid ""
 2837. "I see. Well, come on in. I doubt they would be able to capture this fort, "
 2838. "even if they did want to start a war, which I doubt."
 2839. msgstr ""
 2840. #. [scenario]: id=8_The_Dragon
 2841. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:3
 2842. msgid "The Dragon"
 2843. msgstr "Drakonas"
 2844. #. [side]: type=Elvish Marshal, id=Crintil
 2845. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:40
 2846. msgid "Crintil"
 2847. msgstr "Krintilas"
 2848. #. [side]: type=Fire Dragon, id=Khrakrahs
 2849. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:72
 2850. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:93
 2851. msgid "Khrakrahs"
 2852. msgstr "Khrakrahas"
 2853. #. [part]
 2854. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:110
 2855. msgid ""
 2856. "Thus Alanin escaped from his elvish pursuers. But the dwarves were not so "
 2857. "lucky, for the section of the old eastern mines that they reached in their "
 2858. "flight had become the lair of the dragon Khrakrahs."
 2859. msgstr ""
 2860. #. [objective]: condition=win
 2861. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:128
 2862. msgid "Get all heroes to the end of the tunnel"
 2863. msgstr "Nuveskite visus herojus iki tunelio pabaigos"
 2864. #. [objective]: condition=win
 2865. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:139
 2866. msgid "Move Thursagan to the forge"
 2867. msgstr "Nuveskite Tursaganą į dirbtuves"
 2868. #. [objective]: condition=win
 2869. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:146
 2870. msgid "Defend Thursagan until the Sceptre of Fire is complete"
 2871. msgstr "Ginkite Tursaganą, kol gaminamas Ugnies skeptras"
 2872. #. [objective]: condition=win
 2873. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:153
 2874. msgid "Survive until turns run out"
 2875. msgstr "Išgyvenkite iki ėjimų pabaigos"
 2876. #. [objective]: condition=lose
 2877. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:182
 2878. msgid "An enemy moves onto the forge"
 2879. msgstr "Priešas įžengia į dirbtuves"
 2880. #. [message]: speaker=Rugnur
 2881. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:271
 2882. msgid ""
 2883. "Well, Thursagan, we’ve reached the eastern mine, but the elves are hot on "
 2884. "our trail. What do we do now?"
 2885. msgstr ""
 2886. #. [message]: speaker=Thursagan
 2887. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:275
 2888. msgid ""
 2889. "Well, we have two choices. We may either stand and fight, and assuredly die, "
 2890. "or run as quickly as possible down this path into the depths of the cave, "
 2891. "where we may find something that will help us. Also, remember, the elves "
 2892. "can’t run as fast in caves as we can, so we may be able to get ahead of them "
 2893. "and perhaps lay a trap."
 2894. msgstr ""
 2895. #. [message]: speaker=Krawg
 2896. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:279
 2897. msgid "Krah! Surrender ruby?"
 2898. msgstr ""
 2899. #. [message]: speaker=Rugnur
 2900. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:283
 2901. msgid ""
 2902. "If we give them the ruby, then what? They’ll probably kill us anyway. And, "
 2903. "that ruby has the power to do great things, evil things. We can’t let it "
 2904. "fall into the wrong hands."
 2905. msgstr ""
 2906. #. [message]: speaker=Thursagan
 2907. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:287
 2908. msgid ""
 2909. "Then we shall run. I suggest calling to arms every last dwarf we possibly "
 2910. "can here. This might be the last chance we’ll get to do so."
 2911. msgstr ""
 2912. #. [message]: speaker=Baglur
 2913. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:296
 2914. msgid ""
 2915. "So we’re running away, eh? I dinna’ like that, but it seems it’s our only "
 2916. "option."
 2917. msgstr ""
 2918. #. [message]: speaker=Rugnur
 2919. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:300
 2920. msgid "If it makes you feel any better, we’ll probably die this way, too."
 2921. msgstr ""
 2922. #. [message]: speaker=Rugnur
 2923. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:323
 2924. msgid "Look, there’s a dragon in these caves!"
 2925. msgstr "Žiūrėkite, šiuose urvuose yra drakonas!"
 2926. #. [message]: speaker=Khrakrahs
 2927. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:327
 2928. msgid "Ah, fresh meat!"
 2929. msgstr "O, šviežia mėsa!"
 2930. #. [message]: speaker=Thursagan
 2931. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:331
 2932. msgid "And which of the great dragons are you?"
 2933. msgstr "Ir kuris iš didžiųjų drakonų esi tu?"
 2934. #. [message]: speaker=Khrakrahs
 2935. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:336
 2936. msgid ""
 2937. "I am Khrakrahs, greatest dragon of all time! Haldric killed Shek’kahan my "
 2938. "brother, but he was weaker than me, and you will not find me so easy to "
 2939. "defeat. Now get out of my volcano!"
 2940. msgstr ""
 2941. "Esu Khrakrahas, didžiausias visų laikų drakonas! Haldrikas užmušė "
 2942. "Šek’kahaną, mano brolį, bet jis buvo silpnesnis už mane, ir manęs taip "
 2943. "paprastai nenugalėsite. Dabar dinkite iš mano ugnikalnio!"
 2944. #. [message]: speaker=Rugnur
 2945. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:340
 2946. msgid ""
 2947. "I’d rather face one powerful dragon than hundreds of mighty elves. Continue!"
 2948. msgstr ""
 2949. "Geriau stosiu prieš vieną galingą drakoną, nei prieš šimtus stiprių elfų. "
 2950. "Tęskime!"
 2951. #. [message]: speaker=Thursagan
 2952. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:361
 2953. msgid "What’s this? A dwarf fighting against us with the elves?!"
 2954. msgstr ""
 2955. #. [message]: speaker=Baglur
 2956. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:366
 2957. msgid ""
 2958. "It must be one of those Surghan mercenaries. I’ll bet those elves have hired "
 2959. "more of them. That’s bad news for us, for they’ll go as fast in caves as we "
 2960. "do."
 2961. msgstr ""
 2962. #. [message]: speaker=Krawg
 2963. #. "(excited bird cry) Look! Forge here!"
 2964. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:390
 2965. msgid "Raaaawww! Loook! Forge heeeere!"
 2966. msgstr ""
 2967. #. [message]: speaker=Thursagan
 2968. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:395
 2969. msgid ""
 2970. "It looks like a forge, heated by the lava. It looks magic, and it looks hot "
 2971. "enough to make the Sceptre."
 2972. msgstr ""
 2973. #. [message]: speaker=unit
 2974. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:401
 2975. msgid ""
 2976. "Look, I’ve found something here. It looks like a forge, heated by the lava. "
 2977. "It looks magic, and it looks hot enough to make the sceptre."
 2978. msgstr ""
 2979. #. [message]: speaker=Khrakrahs
 2980. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:407
 2981. msgid "That's my rock slab, leave it be!"
 2982. msgstr ""
 2983. #. [message]: speaker=Thursagan
 2984. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:424
 2985. #, fuzzy
 2986. msgid ""
 2987. "This forge will work perfectly. Give me a day or two here, and I can reforge "
 2988. "the Sceptre of Fire to fulfill its purpose."
 2989. msgstr ""
 2990. "Šios dirbtuvės tiks puikiai. Duokite man kelias dienas čia ir aš "
 2991. "perkaldinsiu Ugnies skeptrą, kad jis įvykdytų savo paskirtį."
 2992. #. [message]: speaker=narrator
 2993. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:452
 2994. msgid "You fool, you let the enemy get at me when I was unarmed!"
 2995. msgstr "Tu kvailys, leidai priešui pasiekti mane, kai buvau neginkluotas!"
 2996. #. [message]: speaker=narrator
 2997. #. [message]: speaker=Thursagan
 2998. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:458
 2999. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/utils.cfg:84
 3000. msgid "Ayahahh..."
 3001. msgstr ""
 3002. #. [message]: speaker=Thursagan
 3003. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:488
 3004. msgid ""
 3005. "I have completed my work. Now it is truly the Sceptre of Fire, a powerful "
 3006. "magical artifact."
 3007. msgstr ""
 3008. #. [message]: speaker=Rugnur
 3009. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/8_The_Dragon.cfg:492
 3010. msgid ""
 3011. "Good. Now, let’s get out of this cave, before the elves, dwarves or bats "
 3012. "kill us!"
 3013. msgstr ""
 3014. #. [scenario]: id=9_Caverns_of_Flame
 3015. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:3
 3016. msgid "Caverns of Flame"
 3017. msgstr "Liepsnos urvai"
 3018. #. [unit]: id=Gathor, type=Orcish Warrior
 3019. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:95
 3020. msgid "Bar'Gathor"
 3021. msgstr ""
 3022. #. [side]: type=Troll Warrior, id=Harohk
 3023. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:180
 3024. msgid "Harohk"
 3025. msgstr ""
 3026. #. [unit]: id=Toomak, type=Troll Hero
 3027. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:214
 3028. msgid "Toomak"
 3029. msgstr ""
 3030. #. [side]
 3031. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:234
 3032. msgid "Bats"
 3033. msgstr ""
 3034. #. [part]
 3035. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:293
 3036. msgid ""
 3037. "Rugnur and the dwarves fled down the cave path, deeper into the volcano, "
 3038. "with the elves and mercenaries close behind. Unfortunately, they began to "
 3039. "see litter and wall markings indicating they were plunging into the land of "
 3040. "orcs and trolls."
 3041. msgstr ""
 3042. #. [part]
 3043. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:296
 3044. msgid ""
 3045. "The situation looked grim, but the dwarves had faced long odds before. Upon "
 3046. "entering a large cavern, lit by pervasive lava pools, Rugnur rallied all his "
 3047. "forces for a final push."
 3048. msgstr ""
 3049. #. [message]: speaker=unit
 3050. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:351
 3051. msgid "Argh, this hurts! But I've still got a trick up my sleeve..."
 3052. msgstr ""
 3053. #. [message]: speaker=narrator
 3054. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:355
 3055. msgid ""
 3056. "The wounded orc pulled out a stone tile with a glowing rune stamped on one "
 3057. "side, and waived it at his foes."
 3058. msgstr ""
 3059. #. [message]: speaker=unit
 3060. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:360
 3061. msgid "Nothing? Even this piece of magical garbage lets me down..."
 3062. msgstr ""
 3063. #. [message]: speaker=narrator
 3064. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:364
 3065. msgid "The frustrated orc flung the tile against the wall, where it shattered."
 3066. msgstr ""
 3067. #. [objective]: condition=win
 3068. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:406
 3069. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:483
 3070. msgid "Find and destroy the remaining runic tablets"
 3071. msgstr ""
 3072. #. [message]: speaker=narrator
 3073. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:441
 3074. msgid ""
 3075. "As the troll collapsed, a stone tile it had been wearing hit the floor and "
 3076. "shattered."
 3077. msgstr ""
 3078. #. [message]: speaker=Krawg
 3079. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:534
 3080. msgid "Wha'?"
 3081. msgstr ""
 3082. #. [message]: speaker=narrator
 3083. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:538
 3084. msgid ""
 3085. "Krawg puzzled over a stone tile sitting loose on the small mesa. Beneath a "
 3086. "spattering of bat guano, there was a glowing rune. Krawg didn't know what "
 3087. "to make of it, so the gryphon left it for now."
 3088. msgstr ""
 3089. #. [message]: speaker=Krawg
 3090. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:562
 3091. msgid "Screech!"
 3092. msgstr ""
 3093. #. [message]: speaker=narrator
 3094. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:566
 3095. msgid ""
 3096. "Krawg saw that this tablet was like the others held by the orc and troll, "
 3097. "and knew that this could remove the last bridge across the fire lake."
 3098. msgstr ""
 3099. #. [message]: speaker=Thursagan
 3100. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:571
 3101. msgid ""
 3102. "Yes, Krawg, that must be the last rune sealing the volcano. Smash it, like "
 3103. "the others!"
 3104. msgstr ""
 3105. #. [message]: speaker=Krawg
 3106. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:575
 3107. #, fuzzy
 3108. msgid "Krawg sad."
 3109. msgstr "Kravgas"
 3110. #. [message]: speaker=Thursagan
 3111. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:579
 3112. msgid ""
 3113. "Just do it, you dumb bird! You can escape, our enemies cannot. We knew "
 3114. "that death was likely when we fled here, just go!"
 3115. msgstr ""
 3116. #. [message]: speaker=Rugnur
 3117. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:583
 3118. msgid "Wait! If Krawg can escape, shouldn't we give him the Sceptre?"
 3119. msgstr ""
 3120. #. [message]: speaker=Thursagan
 3121. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:587
 3122. msgid ""
 3123. "No, too risky, even if Krawg drops it in King Haldric's hand. You've seen "
 3124. "how the elves have behaved, you've seen how your lord behaved. The "
 3125. "corrupting emissions from the ruby are nothing compared to the greed already "
 3126. "out there, and my crafted gold cage does nothing to contain that."
 3127. msgstr ""
 3128. #. [message]: speaker=Thursagan
 3129. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:591
 3130. msgid ""
 3131. "Durstorn and Glildur have both convinced me that the time is not right for "
 3132. "the Sceptre of Fire, best that it rests with us for a while. Now, Krawg!"
 3133. msgstr ""
 3134. #. [message]: speaker=Krawg
 3135. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:595
 3136. #, fuzzy
 3137. msgid "Yah! Krah!"
 3138. msgstr "Jooo! Ašš Krraaavgas!"
 3139. #. [floating_text]
 3140. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:603
 3141. msgid "Smash!"
 3142. msgstr ""
 3143. #. [message]: speaker=narrator
 3144. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:718
 3145. msgid ""
 3146. "Once the magic seal capping the throat of the volcano was removed, lava and "
 3147. "toxic gas exploded upward, killing everyone inside and sealing them in a "
 3148. "tomb of hot, flowing rock. The Sceptre of Fire would wait, unharmed by the "
 3149. "lava, until some day far in the future."
 3150. msgstr ""
 3151. #. [message]: speaker=unit
 3152. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:793
 3153. msgid ""
 3154. "These chests have been forced open. Whatever they once held has been "
 3155. "removed."
 3156. msgstr ""
 3157. #. [message]: speaker=unit
 3158. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:817
 3159. msgid ""
 3160. "This is some sort of notebook... I can't read the text, but there are "
 3161. "drawings showing three arcs spanning what must be the volcano. There are "
 3162. "three symbols for these arcs... Well, it must describe the volcano somehow, "
 3163. "but I can't puzzle it out now."
 3164. msgstr ""
 3165. #. [objective]: condition=win
 3166. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:827
 3167. msgid "Explore as much of the cave as possible"
 3168. msgstr ""
 3169. #. [unit]: type=Troll, role=Guardian
 3170. #. [unit]: type=Troll Shaman, role=Guardian
 3171. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:856
 3172. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:864
 3173. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:872
 3174. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:880
 3175. msgid "Guardian"
 3176. msgstr "Sargybinis"
 3177. #. [message]: speaker=Rugnur
 3178. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:885
 3179. msgid ""
 3180. "Well, we've put some distance between us and the elves, so we have a little "
 3181. "time to think. What is this place?"
 3182. msgstr ""
 3183. #. [message]: speaker=Thursagan
 3184. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:890
 3185. msgid ""
 3186. "Remember what Khrakrahs said, about this being a volcano? Well, it seems "
 3187. "we're under the crater, sitting on the magma chamber... I think we should "
 3188. "try to cause it to erupt."
 3189. msgstr ""
 3190. #. [message]: speaker=Rugnur
 3191. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:894
 3192. msgid ""
 3193. "Huh, makes sense. It will kill all the elves, and we might be able to find "
 3194. "a safe place so the lava doesn’t kill us."
 3195. msgstr ""
 3196. #. [message]: speaker=Baglur
 3197. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:898
 3198. msgid "Yes, an interesting plan. How do you propose we do this?"
 3199. msgstr ""
 3200. #. [message]: speaker=Thursagan
 3201. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:902
 3202. msgid ""
 3203. "Look up, if this were a normal volcano, you'd see stars and sky. Instead, "
 3204. "there's a high ceiling, shaped like a cone. At the center of this chamber, "
 3205. "we'll find what is holding back the lava flow, and there lies our chance."
 3206. msgstr ""
 3207. #. [message]: speaker=Rugnur
 3208. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:906
 3209. msgid ""
 3210. "I see, yes. Quite a gamble, yet what choice do we have? We will continue "
 3211. "to explore until we find it."
 3212. msgstr ""
 3213. #. [message]: speaker=Thursagan
 3214. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:914
 3215. msgid ""
 3216. "Indeed, Krawg, we are not alone down here. Orcs and trolls are prowling "
 3217. "around."
 3218. msgstr ""
 3219. #. [message]: speaker=Glildur
 3220. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:963
 3221. msgid "End of the road, little dwarves! That ruby is as good as ours..."
 3222. msgstr ""
 3223. #. [message]: speaker=Rugnur
 3224. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:1002
 3225. #, fuzzy
 3226. msgid "Thursagan! The elves are right on our tail! What should we do?"
 3227. msgstr "Tursaganai! Elfai lipa tiesiai mums ant kulnų; ką darysime?"
 3228. #. [message]: speaker=Thursagan
 3229. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:1006
 3230. msgid ""
 3231. "We should try to set off the volcano as soon as possible. Draw the elves "
 3232. "further into the caves, so they can’t escape when it does erupt."
 3233. msgstr ""
 3234. #. [message]: speaker=Glildur
 3235. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:1027
 3236. msgid "Damnation! I almost had it... but now I join Landar..."
 3237. msgstr ""
 3238. #. [message]: speaker=Gathor
 3239. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:1071
 3240. msgid ""
 3241. "Ah ha! I knew it, there are intruders! And yet our damned bridge is broken, "
 3242. "it was built by idiots. Come, come, bring planks, we've got to get across!"
 3243. msgstr ""
 3244. #. [message]: speaker=Rugnur
 3245. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:1075
 3246. msgid "Huh. Well, let's not stay here too long."
 3247. msgstr ""
 3248. #. [message]: speaker=Thursagan
 3249. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/9_Caverns_of_Flame.cfg:1079
 3250. msgid ""
 3251. "Right, if we can get both the orcs and the elves behind us, maybe they'll "
 3252. "fight each other."
 3253. msgstr ""
 3254. #. [scenario]: id=Epilogue
 3255. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:3
 3256. msgid "Epilogue"
 3257. msgstr "Epilogas"
 3258. #. [part]
 3259. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:35
 3260. msgid ""
 3261. "And thus Rugnur died — a glorious death, in the eyes of the dwarven sages. "
 3262. "But our tale is not yet complete. For Alanin lived still, as did Krawg the "
 3263. "Gryphon."
 3264. msgstr ""
 3265. #. [part]
 3266. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:39
 3267. msgid ""
 3268. "Alanin traveled south to Wesnoth, to report the events of the past years to "
 3269. "Haldric II."
 3270. msgstr ""
 3271. #. [part]
 3272. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:42
 3273. msgid ""
 3274. "And Krawg — well, Krawg followed him. I know not how. But Krawg made his way "
 3275. "south, to Weldyn, and reached it about the time that Alanin did."
 3276. msgstr ""
 3277. #. [unit]: type=Royal Guard, id=Guard Captain
 3278. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:62
 3279. msgid "Guard Captain"
 3280. msgstr "Sargybos kapitonas"
 3281. #. [unit]: type=Swordsman, id=Gatekeeper
 3282. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:79
 3283. msgid "Gatekeeper"
 3284. msgstr "Vartų sargas"
 3285. #. [message]: speaker=Gatekeeper
 3286. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:103
 3287. msgid "Halt! What is your business in Weldyn, capital of Wesnoth?"
 3288. msgstr "Stot! Kokių reikalų turi Veldyne, Vesnoto sostinėje?"
 3289. #. [message]: speaker=Alanin
 3290. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:107
 3291. msgid ""
 3292. "Stand aside. I am Alanin, of Haldric’s royal guard, and I bring news from "
 3293. "the Northlands."
 3294. msgstr ""
 3295. #. [message]: speaker=Gatekeeper
 3296. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:111
 3297. msgid "Very well. You may pass."
 3298. msgstr "Labai gerai. Gali praeiti."
 3299. #. [message]: speaker=Guard Captain
 3300. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:116
 3301. msgid ""
 3302. "I hear you desire to speak to the king, Alanin. What do you have to tell him?"
 3303. msgstr ""
 3304. "Girdėjau, kad trokšti pasikalbėt su karaliumi, Alaninai. Ką nori jam "
 3305. "papasakoti?"
 3306. #. [message]: speaker=Alanin
 3307. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:120
 3308. msgid ""
 3309. "I bring tidings of the Sceptre of Fire, commissioned fifteen years ago by "
 3310. "our king. I have been away for a long time, do not delay me even more."
 3311. msgstr ""
 3312. #. [message]: speaker=Guard Captain
 3313. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:124
 3314. msgid "Enter, Alanin, and give the king your message."
 3315. msgstr "Įeik, Alaninai, ir perduok karaliui savo žinią."
 3316. #. [message]: speaker=Alanin
 3317. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:130
 3318. msgid ""
 3319. "My King, you had sent me on a mission into the Northlands with the Ruby of "
 3320. "Fire. I have returned."
 3321. msgstr ""
 3322. #. [message]: speaker=Haldric II
 3323. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:134
 3324. msgid "Of course, I could not forget. Was the Sceptre completed?"
 3325. msgstr ""
 3326. #. [message]: speaker=Alanin
 3327. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:138
 3328. #, fuzzy
 3329. msgid ""
 3330. "I believe it was completed, my lord, but I do not have it. I'm afraid it is "
 3331. "buried deep in the mountains of the Northlands."
 3332. msgstr ""
 3333. "Manau, kad buvo užbaigtas, bet aš jo neturiu. Jis palaidotas giliai po "
 3334. "šiaurinių žemių kalnais."
 3335. #. [message]: speaker=Haldric II
 3336. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:142
 3337. msgid ""
 3338. "What!? Why? Do the dwarves not honor our contract? Has Rugnur, or "
 3339. "whatever his name is, become a thief?"
 3340. msgstr ""
 3341. #. [message]: speaker=Alanin
 3342. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:146
 3343. msgid ""
 3344. "My Lord, the dwarves lead by Rugnur are dead, slain by fire and smoke as "
 3345. "lava poured out of one of the mountains. I saw the eruption from afar as I "
 3346. "was returning to you."
 3347. msgstr ""
 3348. #. [message]: speaker=Haldric II
 3349. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:150
 3350. msgid "Why were you returning without the sceptre, then?"
 3351. msgstr "Kodėl tada tu grįžai be skeptro?"
 3352. #. [message]: speaker=Alanin
 3353. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:154
 3354. msgid ""
 3355. "We had been besieged by elves, in a dwarvish castle that was not Rugnur’s. "
 3356. "Rugnur sent me back, with the message that the sceptre was near completion, "
 3357. "but he and all the rest of the dwarves went into the caves south of the "
 3358. "Arkan-thoria, and were immediately followed by hundreds of elves."
 3359. msgstr ""
 3360. #. [message]: speaker=Haldric II
 3361. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:158
 3362. msgid ""
 3363. "If the sceptre was not completed in your sight, what makes you so sure it "
 3364. "exists?"
 3365. msgstr ""
 3366. #. [message]: speaker=Alanin
 3367. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:162
 3368. msgid "I will let Krawg explain that."
 3369. msgstr "Leisiu Kravgui tai paaiškinti."
 3370. #. [message]: speaker=Haldric II
 3371. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:166
 3372. msgid "Who?"
 3373. msgstr "Kam?"
 3374. #. [message]: speaker=Gatekeeper
 3375. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:190
 3376. msgid ""
 3377. "My lord, a gryphon has just flown over our walls! It may be a sign of an "
 3378. "attack!"
 3379. msgstr ""
 3380. #. [message]: speaker=Alanin
 3381. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:194
 3382. msgid ""
 3383. "No, that is my... friend Krawg. He went with Rugnur into the caves, but "
 3384. "escaped through a hole in the roof right before the lava filled the cave."
 3385. msgstr ""
 3386. #. [message]: speaker=Krawg
 3387. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:198
 3388. msgid "Kraw! Lost!"
 3389. msgstr ""
 3390. #. [message]: speaker=Haldric II
 3391. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:202
 3392. msgid "What the devil! I'm supposed to believe this?"
 3393. msgstr ""
 3394. #. [message]: speaker=Alanin
 3395. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:206
 3396. msgid ""
 3397. "It's difficult to accept, you are right, my liege. However, I have fought "
 3398. "side-by-side with the dwarves and this gryphon, and I stake my honor on the "
 3399. "story. What's more, the gryphon has some evidence. Show him, Krawg."
 3400. msgstr ""
 3401. #. [message]: speaker=Krawg
 3402. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:210
 3403. msgid "Krah! Here!"
 3404. msgstr ""
 3405. #. [message]: speaker=narrator
 3406. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:214
 3407. msgid ""
 3408. "Krawg reached over his back with his beak, and brought out a scorched "
 3409. "parchment, which he dropped at the feet of the king."
 3410. msgstr ""
 3411. #. [message]: speaker=Alanin
 3412. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:218
 3413. msgid "Those are the plans for the sceptre, or at least an earlier version."
 3414. msgstr ""
 3415. #. [message]: speaker=Haldric II
 3416. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:222
 3417. msgid ""
 3418. "I see. Well... what do you want me to do now? The Sceptre of Fire is made, "
 3419. "yes, but I don’t know where it is, the makers are dead..."
 3420. msgstr ""
 3421. #. [message]: speaker=Alanin
 3422. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:226
 3423. msgid ""
 3424. "I do not know. I only bring the news, I did not cause it, nor do I fully "
 3425. "understand its implications. But, my advice would be to do nothing. I "
 3426. "believe you will not find it, though you send a hundred armies to look for "
 3427. "it. But record in the history books that the Sceptre of Fire does exist."
 3428. msgstr ""
 3429. #. [message]: speaker=Haldric II
 3430. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:230
 3431. msgid ""
 3432. "Your advice seems good to me. I will take it. As for you, and the gryphon, "
 3433. "you are free to go. Alanin, you’ve served in the army long enough to retire, "
 3434. "and even if you hadn’t, you’ve seen enough combat. So, go back to your "
 3435. "village with your well-earned pension."
 3436. msgstr ""
 3437. #. [message]: speaker=Alanin
 3438. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:234
 3439. msgid "Very well, my lord."
 3440. msgstr "Puiku, mano valdove."
 3441. #. [message]: speaker=narrator
 3442. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:246
 3443. #, fuzzy
 3444. msgid ""
 3445. "The sceptre would not be found until many generations after Haldric II, in "
 3446. "the time of Asheviere the Dark Queen. During that time, it remained in the "
 3447. "caves of the Northlands, occasionally moved around by Orcs who never "
 3448. "understood its true power."
 3449. msgstr ""
 3450. "Skeptras liko nerastas dar daugelį amžių po Haldriko II, iki pat tamsiosios "
 3451. "karalienės Aševierės laikų. Visus tuos metus jis gulėjo šiaurinių žemių "
 3452. "urvuose, nerastas, bet ir nesunaikintas, tampomas iš kampo į kampą orkų, "
 3453. "kurie taip niekada ir neperprato tikrosios jo galios."
 3454. #. [message]: speaker=narrator
 3455. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/scenarios/Epilogue.cfg:251
 3456. msgid ""
 3457. "But before it was found, legends grew up around it, and around its makers — "
 3458. "Thursagan, most brilliant of the Dwarven Sages, and Rugnur, the greatest of "
 3459. "the Dwarven Heroes of old."
 3460. msgstr ""
 3461. #. [unit_type]: id=Caravan, race=mechanical
 3462. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/units/Caravan.cfg:4
 3463. msgid "Caravan"
 3464. msgstr "Karavanas"
 3465. #. [unit_type]: id=Caravan, race=mechanical
 3466. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/units/Caravan.cfg:17
 3467. #, fuzzy
 3468. msgid ""
 3469. "Caravans are used to carry gold or supplies long distances. Because of the "
 3470. "immense weight of the cargo this caravan carries, it is not nimble, but the "
 3471. "driver can still try to drive off attackers with his whip."
 3472. msgstr ""
 3473. "Vežimai naudojami gabenti auksui ar atsargoms į tolimas vietas. Dėl didelio "
 3474. "krovinio svorio, tenkančio vežimui, jis juda labai lėtai."
 3475. #. [attack]: type=impact
 3476. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/units/Caravan.cfg:22
 3477. msgid "whip"
 3478. msgstr ""
 3479. #. [unit_type]: id=Dwarvish Miner, race=dwarf
 3480. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/units/Dwarvish_Miner.cfg:4
 3481. msgid "Dwarvish Miner"
 3482. msgstr "Dvarfų kalnakasys"
 3483. #. [unit_type]: id=Dwarvish Miner, race=dwarf
 3484. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/units/Dwarvish_Miner.cfg:17
 3485. msgid ""
 3486. "Dwarvish miners are the grunt workers of Dwarvish society. They take the "
 3487. "precious ores out of the ground, but do not ever take part in the crafting "
 3488. "of weapons or artifacts."
 3489. msgstr ""
 3490. "Kalnakasiai yra dvarfų bendruomenės darbiniai arkliukai. Jie išgauna rūdą, "
 3491. "bet niekada nedalyvauja ginklų ar artefaktų gamyboje."
 3492. #. [attack]: type=pierce
 3493. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/units/Dwarvish_Miner.cfg:22
 3494. msgid "pick"
 3495. msgstr "kirtiklis"
 3496. #. [unit_type]: id=Haldric II, race=human
 3497. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/units/Haldric_II.cfg:4
 3498. msgid "King"
 3499. msgstr "Karalius"
 3500. #. [unit_type]: id=Haldric II, race=human
 3501. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/units/Haldric_II.cfg:21
 3502. msgid "King of Wesnoth."
 3503. msgstr "Vesnoto karalius."
 3504. #. [set_menu_item]: id=sof_minecart_boarding_{VAR}
 3505. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/cart-utils.cfg:221
 3506. #, fuzzy
 3507. msgid "Board Cart"
 3508. msgstr "Sargybos kapitonas"
 3509. #. [set_menu_item]: id=sof_minecart_unboarding_{VAR}
 3510. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/cart-utils.cfg:294
 3511. msgid "Leave Cart"
 3512. msgstr ""
 3513. #. [message]: speaker=unit
 3514. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:16
 3515. msgid "I already have this one..."
 3516. msgstr ""
 3517. #. [message]: speaker=unit
 3518. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:32
 3519. msgid "We don't have the funds..."
 3520. msgstr ""
 3521. #. [message]: speaker=Thursagan
 3522. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:270
 3523. msgid ""
 3524. "I can hammer out a quick little runic charm, it should help you somewhat. "
 3525. "This isn't the place to do really good work though, so the effects will "
 3526. "vanish in the future. What do you say, is it worth a bit of gold and "
 3527. "crystal?"
 3528. msgstr ""
 3529. #. [option]
 3530. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:274
 3531. msgid "Exit"
 3532. msgstr ""
 3533. #. [option]
 3534. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:275
 3535. msgid "Nothing for now."
 3536. msgstr ""
 3537. #. [option]
 3538. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:282
 3539. msgid "Reject"
 3540. msgstr ""
 3541. #. [option]
 3542. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:283
 3543. msgid "No thanks, don't ask again."
 3544. msgstr ""
 3545. #. [option]
 3546. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:300
 3547. msgid "Adds 2 MP"
 3548. msgstr ""
 3549. #. [option]
 3550. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:300
 3551. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:385
 3552. msgid "Swiftness"
 3553. msgstr ""
 3554. #. [option]
 3555. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:308
 3556. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:423
 3557. msgid "Accuracy"
 3558. msgstr ""
 3559. #. [option]
 3560. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:308
 3561. msgid "Increases ranged weapon accuracy 20%"
 3562. msgstr ""
 3563. #. [option]
 3564. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:317
 3565. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:462
 3566. msgid "Force"
 3567. msgstr ""
 3568. #. [option]
 3569. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:317
 3570. msgid "Increases melee weapon damage by 4"
 3571. msgstr ""
 3572. #. [message]: speaker=unit
 3573. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:363
 3574. msgid ""
 3575. "This is part of our stash of field runes, we can use them to get a small "
 3576. "temporary boost. We don't have very many though, and need to contribute "
 3577. "funds for replacements. Should I take this one?"
 3578. msgstr ""
 3579. #. [option]
 3580. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:367
 3581. #, fuzzy
 3582. msgid "No"
 3583. msgstr "Ne."
 3584. #. [option]
 3585. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:368
 3586. msgid "Not now."
 3587. msgstr ""
 3588. #. [option]
 3589. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:385
 3590. msgid "Adds 1 MP"
 3591. msgstr ""
 3592. #. [option]
 3593. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:423
 3594. msgid "Increases ranged weapon accuracy 10%"
 3595. msgstr ""
 3596. #. [option]
 3597. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/rune-equip.cfg:462
 3598. msgid "Increases melee weapon damage by 2"
 3599. msgstr ""
 3600. #. [message]: speaker=Rugnur
 3601. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/utils.cfg:22
 3602. msgid "Gahahh..."
 3603. msgstr "Gharr..."
 3604. #. [message]: speaker=Haldric II
 3605. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/utils.cfg:35
 3606. msgid "Maghah..."
 3607. msgstr "Agh..."
 3608. #. [message]: speaker=Alanin
 3609. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/utils.cfg:48
 3610. msgid "Ahhgg..."
 3611. msgstr "Ach..."
 3612. #. [message]: speaker=Krawg
 3613. #: data/campaigns/Sceptre_of_Fire/utils/utils.cfg:71
 3614. msgid "Kraa..."
 3615. msgstr "Hr..."
 3616. #~ msgid "Defeat Glildur"
 3617. #~ msgstr "Nugalėkite Glildurą"
 3618. #~ msgid "Glindur"
 3619. #~ msgstr "Glinduras"
 3620. #~ msgid "What is he going to give us for it, eh?"
 3621. #~ msgstr "Ir ką jis mums už tai?"
 3622. #~ msgid ""
 3623. #~ "Who the devil are you? Well, you seem to be with Rugnur... follow him "
 3624. #~ "north."
 3625. #~ msgstr "Kas tu toks, po velnių? A, tu su Rugnuru... Keliauk su juo šiaurėn."
 3626. #, fuzzy
 3627. #~ msgid ""
 3628. #~ "The journey to the far northern wastelands was long and perilous. For the "
 3629. #~ "tunnels were winding and treacherous, and the paths were not safe from "
 3630. #~ "orcs, or worse. Nevertheless, they did reach the Northlands, and began to "
 3631. #~ "search for the runesmith named Thursagan — the sage of fire."
 3632. #~ msgstr ""
 3633. #~ "Kelionė į šiaurines dykras buvo ilga ir sunki. Ten vedė vingiuoti ir "
 3634. #~ "klastingi tuneliai. Kelią pastodavo orkai, ar dar baisesni sutvėrimai. "
 3635. #~ "Nepaisant visko, jie priėjo Šiaurines žemes ir pradėjo ieškoti runų "
 3636. #~ "meistro vardu Tursaganas – ugnies išminčiaus."
 3637. #~ msgid ""
 3638. #~ "Now where are we going, anyway? We have been taking wrong turns and "
 3639. #~ "fighting orcs for months. This trip better have a good payoff to be worth "
 3640. #~ "that."
 3641. #~ msgstr ""
 3642. #~ "O kur mes visgi keliaujam? Jau ištisus mėnesius klaidžiojam ir kaunamės "
 3643. #~ "su orkais. Verčiau jau šita kelionė būtų pelninga, kad atpirktų tokius "
 3644. #~ "vargus."
 3645. #~ msgid "Kwes! Yooo spakkk wit uuus nuu?"
 3646. #~ msgstr "Joo! Arr dabarr kalbėsit su manyyym?"
 3647. #~ msgid "Myy namm ees Krawgg. Yooo ees oooking forr a uunmasta?"
 3648. #~ msgstr "Ašš varrdu Krrragass. Jūsss iešškot rrrunmeistro?"
 3649. #~ msgid "Ess... if yooo ills ka rolls aan ogras, us’ll elp yoo!"
 3650. #~ msgstr "Joo... Jjjei žmuššit rollius iir ėdrrras, padėssssiu juum!"
 3651. #~ msgid "Sure, we’ll help you fight trolls and ogres."
 3652. #~ msgstr "Žinoma, padėsim tau susidoroti su troliais ir žmogėdrom."
 3653. #~ msgid ""
 3654. #~ "I see. Fine then, I will help you craft this sceptre... into the most "
 3655. #~ "powerful magic artifact ever seen. This will be a true test of my skill. "
 3656. #~ "I expect it will take many years."
 3657. #~ msgstr ""
 3658. #~ "Supratau. Na gerai, padėsiu jums sutverti tą skeptrą... Galingiausią kada "
 3659. #~ "nors matytą magišką artefaktą. Tai bus išbandymas vertas mano sugebėjimų. "
 3660. #~ "Darbas truks daugel metų."
 3661. #~ msgid ""
 3662. #~ "You don’t dictate what I am to do, Durstorn! I will do as I please, and "
 3663. #~ "don’t stop me if you want me to make this sceptre."
 3664. #~ msgstr ""
 3665. #~ "Neaiškink man ką daryti, o ko ne, Durstornai! Elgsiuos kaip išmanau, ir "
 3666. #~ "netrukdyk man, jeigu nori, kad sutverčiau tą skeptrą."
 3667. #~ msgid "It will be as it must, then. (<i>Grumble grumble</i>)"
 3668. #~ msgstr "Tebūnie, jei taip reikia. (<i>Niurna niurna</i>)"
 3669. #~ msgid "Oh, what?"
 3670. #~ msgstr "Kokių?"
 3671. #~ msgid ""
 3672. #~ "You try my patience, Durstorn. You know yours aren’t acceptable, but you "
 3673. #~ "have to give me something or I can’t make the sceptre!"
 3674. #~ msgstr ""
 3675. #~ "Bandai mano kantrybę, Durstornai. Pats žinai, kad taviškiai netinkami, "
 3676. #~ "bet turi man parūpinti medžiagų, kitaip negalėsiu pagaminti skeptro!"
 3677. #~ msgid ""
 3678. #~ "And braver still were Rugnur and his companions, who had to spend two "
 3679. #~ "years in those tunnels. For mining is a lengthy business. But they could "
 3680. #~ "for the most part avoid the enemy. They only once had to venture into the "
 3681. #~ "very heart of the trolls’ territory."
 3682. #~ msgstr ""
 3683. #~ "Ir visgi dar drąsesni buvo Rugnuras ir jo kompanjonai, praleidę tuose "
 3684. #~ "urvuose ištisus du metus. Kalnakasyba – darbas ne skubandiems. Didžiąją "
 3685. #~ "laiko dalį jiems neblogai sekėsi išvengti priešo. Ir tik kartą teko "
 3686. #~ "keliauti į pačią trolių teritorijos širdį."
 3687. #~ msgid "We don’t. Not everything is about you. We need to talk to Theganli."
 3688. #~ msgstr ""
 3689. #~ "Nereikia. Ne viskas sukasi aplink tave. Mums reikia pasikalbėti su "
 3690. #~ "Teganliu."
 3691. #~ msgid ""
 3692. #~ "That makes sense, I guess you would want to plan the sceptre’s design... "
 3693. #~ "what in particular do you want him to do?"
 3694. #~ msgstr ""
 3695. #~ "Aišku, manau, norėsite suplanuoti skeptro dizainą... Ko konkrečiai "
 3696. #~ "norite, kad jis pagamintų?"
 3697. #~ msgid ""
 3698. #~ "I need to make the plans for the sceptre, then have him cut the ruby to "
 3699. #~ "match them."
 3700. #~ msgstr ""
 3701. #~ "Reikia sukurti planus skeptrui, o tada jis turėtų išpjauti tinkamą rubiną."
 3702. #~ msgid "Uh, um, yes, yes, very impressive jewel, impressive, yes..."
 3703. #~ msgstr ""
 3704. #~ "Ėė, hm, taip, taip, labai įspūdingas brangakmenis, įspūdingas, taip..."
 3705. #~ msgid ""
 3706. #~ "Theganli spent many months cutting the jewels that would go into the "
 3707. #~ "Sceptre of Fire, and the Ruby of Fire he attempted last. But he could not "
 3708. #~ "cut it."
 3709. #~ msgstr ""
 3710. #~ "Teganlis praleido daug mėnesių išpjaudamas brangakmenius, kurie "
 3711. #~ "įsistatytų į Ugnies skeptrą, ir Ugnies rubiną jis pasiliko paskutinį. Bet "
 3712. #~ "jis nesugebėjo jo išpjauti."
 3713. #~ msgid ""
 3714. #~ "Well... maybe... the Shorbear clan? They have good tools... yes, yes, "
 3715. #~ "they do..."
 3716. #~ msgstr ""
 3717. #~ "Na... Gal... Šorbero klanas? Jie turi gerų įrankių... Taip, taip, jie "
 3718. #~ "turi..."
 3719. #~ msgid "Yes sir... (<i>Sigh</i>)"
 3720. #~ msgstr "Taip pone... (<i>Atsidūsta</i>)"
 3721. #~ msgid ""
 3722. #~ "Here we are; the hills of the Shorbear clan. What are we here for, anyway?"
 3723. #~ msgstr "Štai ir atėjome; Šorbero klano kalvos. O kam mes čia keliavome?"
 3724. #~ msgid "Exactly."
 3725. #~ msgstr "Būtent."
 3726. #~ msgid "Lyndar"
 3727. #~ msgstr "Lyndaras"
 3728. #~ msgid ""
 3729. #~ "How about this — I help you defeat them, and you let me keep the ruby "
 3730. #~ "when we have?"
 3731. #~ msgstr ""
 3732. #~ "Kaip apie tai – galiu padėti nugalėti juos, o jūs man leisite pasilikti "
 3733. #~ "rubiną, kai nugalėsime?"
 3734. #~ msgid "Deal!"
 3735. #~ msgstr "Sutarta!"
 3736. #~ msgid "Gaenlar"
 3737. #~ msgstr "Gaenlaras"
 3738. #~ msgid ""
 3739. #~ "Nice try, Durstorn, but you missed. Now, I’d say that attacking an ally "
 3740. #~ "constitutes treason, wouldn’t you?"
 3741. #~ msgstr ""
 3742. #~ "Geras bandymas, Durstornai, bet nepataikei. Dabar pasakyčiau, kad "
 3743. #~ "sąjungininko užpuolimas yra išdavystė, ar ne?"
 3744. #~ msgid ""
 3745. #~ "You’re not my ally. You’re more against me than the elves are; all they "
 3746. #~ "want is the ruby, but you want us dead!"
 3747. #~ msgstr ""
 3748. #~ "Tu nesi mano sąjungininkas. Esi labiau nusiteikęs prieš mane nei elfai; "
 3749. #~ "jiems tereikia rubino, bet tu nori matyti mus mirusius!"
 3750. #~ msgid ""
 3751. #~ "If that’s what you’re thinking, you’re not fit to be ruler over us! So "
 3752. #~ "step down, or we’ll force you."
 3753. #~ msgstr ""
 3754. #~ "Jei taip galvoji, tai nesi tikęs mus valdyti! Pasitrauk, arba priversime "
 3755. #~ "jėga."
 3756. #~ msgid "Never!"
 3757. #~ msgstr "Niekada!"
 3758. #~ msgid "That pretty metal rock is mine! Get away from it!"
 3759. #~ msgstr "Ta graži metalinė uola yra mano! Pasitraukite nuo jos!"
 3760. #~ msgid ""
 3761. #~ "Well, I think we’ve gotten a good distance ahead of the elves. What do we "
 3762. #~ "do now?"
 3763. #~ msgstr "Visos plytelės numintos! Ką daryt dabar?"
 3764. #~ msgid "This sounds... plausible."
 3765. #~ msgstr "Skamba... Įtikinamai."
 3766. #~ msgid "Aendan"
 3767. #~ msgstr "Aendanas"
 3768. #~ msgid "We have caught up to the dwarves. Now, prepare to destroy them!"
 3769. #~ msgstr "Pavijome dvarfus. Dabar, pasiruoškite juos sunaikinti!"
 3770. #~ msgid "These orcs appear to be guarding something."
 3771. #~ msgstr "Atrodo, kad šie orkai kažką saugo."
 3772. #~ msgid "It is probably the magical object. Attack them!"
 3773. #~ msgstr "Tai turbūt magiškas objektas. Pulkite juos!"
 3774. #~ msgid ""
 3775. #~ "Wait, what’s going on? The volcano is going to erupt! Everyone, try to "
 3776. #~ "get out of these caves!"
 3777. #~ msgstr ""
 3778. #~ "Palaukite, kas vyksta? Ugnikalnis tuoj išsiverš! Visi, sprukit iš šių "
 3779. #~ "urvų!"
 3780. #~ msgid "I must go report to my superiors!"
 3781. #~ msgstr "Turiu pranešti vyresniesiems!"
 3782. #~ msgid "Hm... Me le’ no’w!"
 3783. #~ msgstr "Hm... Likauu aš dabbarr!"
 3784. #~ msgid "Well, was the Sceptre completed? Do you have it? Give it to me!"
 3785. #~ msgstr "Na, ar skeptras buvo užbaigtas? Ar tu jį turi? Duok jį man!"
 3786. #~ msgid "What the devil is he saying?"
 3787. #~ msgstr "Ką, po velnių, jis sako?"