The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2519 lines
99KB

 1. # Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
 2. # Translators:
 3. # Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
 4. # Jurgis Sūdžius <saveid@gmail.com>, 2009.
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
 9. "POT-Creation-Date: 2020-01-25 18:18 UTC\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2019-02-21 00:57+0000\n"
 11. "Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
 12. "Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
 13. "Language: lt\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
 18. "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
 19. "X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 20. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 21. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:10
 22. msgid "The Hammer of Thursagan"
 23. msgstr "Tursagano kūjis"
 24. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 25. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:12
 26. msgid "THoT"
 27. msgstr "TK"
 28. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 29. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:19
 30. msgid "Easy"
 31. msgstr "Lengvas"
 32. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 33. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:19
 34. msgid "Fighter"
 35. msgstr "Kovotojas"
 36. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 37. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:20
 38. msgid "Normal"
 39. msgstr "Normalus"
 40. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 41. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:20
 42. msgid "Steelclad"
 43. msgstr "Šarvuotis"
 44. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 45. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:21
 46. msgid "Challenging"
 47. msgstr "Iššaukiantis"
 48. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 49. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:21
 50. msgid "Lord"
 51. msgstr "Valdovas"
 52. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 53. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:24
 54. msgid ""
 55. "In the first years of the Northern Alliance, an expedition from Knalga seeks "
 56. "out their kin at Kal Kartha and to learn the fate of the legendary Hammer of "
 57. "Thursagan. The perils of their journey through the wild Northern Lands, "
 58. "though great, pale beside the evil they will face at its end.\n"
 59. "\n"
 60. msgstr ""
 61. "Pirmaisiais Šiaurinės sąjungos metais ekspedicija iš Knalgos ieško savo "
 62. "giminaičių Kal Kartoje ir stengiasi išsiaiškinti legendinio Tursagano kūjo "
 63. "likimą. Jų kelionės per laukines šiaurines žemes sunkumai nors ir "
 64. "didžiuliai, tačiau nublanksta prieš blogį, su kuriuo jiems teks susidurti "
 65. "kelionės pabaigoje.\n"
 66. "\n"
 67. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 68. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:26
 69. #, fuzzy
 70. msgid "(Intermediate level, 8 scenarios.)"
 71. msgstr "(Vidutinis lygis, 11 scenarijų.)"
 72. #. [about]
 73. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:29
 74. msgid "Author"
 75. msgstr "Autorius"
 76. #. [about]
 77. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:35
 78. msgid "Special Guest Designer"
 79. msgstr "Kviestinis dizaineris"
 80. #. [about]
 81. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:41
 82. msgid "Art"
 83. msgstr "Dailė"
 84. #. [about]
 85. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:54
 86. msgid "Brainstorming, playtesting, and spousal support"
 87. msgstr "Minčių lietus, testavimas žaidžiant ir žmonos palaikymas"
 88. #. [about]
 89. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:60
 90. msgid "Campaign Maintenance"
 91. msgstr "Kampanijos priežiūra"
 92. #. [scenario]: id=01_At_the_East_Gate
 93. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:5
 94. msgid "At the East Gate"
 95. msgstr "Prie rytinių vartų"
 96. #. [part]
 97. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:26
 98. #, fuzzy
 99. msgid ""
 100. "In the first few years after the founding of the Northern Alliance, the "
 101. "dwarves of Knalga and the human population of Dwarven Doors were fully "
 102. "preoccupied with rebuilding what had been broken by the long orcish "
 103. "occupation. But soon enough they prospered once again. The dwarves began "
 104. "mining their past for inspiration to rebuild Knalga even greater than "
 105. "before, and began also reaching out for contact with their scattered kinfolk."
 106. msgstr ""
 107. "Pirmaisiais Šiaurinės sąjungos įkūrimo metais Knalgos dvarfai ir Dvarfų durų "
 108. "žmonių populiacija visą dėmesį buvo sutelkę atstatymui to, kas buvo "
 109. "sugriauta ilgos orkų okupacijos metu. Ir štai netrukus jie vėl suklestėjo. "
 110. "Dvarfai ėmė kapstytis savo praeityje, ieškodami įkvėpimo, kaip atstatyti "
 111. "Knalgą, kad ji būtų dar didingesnė nei anksčiau, bei ėmė siekti atkurti "
 112. "ryšius su išblaškytais savo giminaičiais."
 113. #. [part]
 114. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:30
 115. msgid ""
 116. "But the threat from hostile orcs, wild men, and remnant undead was not yet "
 117. "ended. The dwarves kept strong guards on the approaches to Knalga. In the "
 118. "year 550 after the founding of Wesnoth, the captain of the East Gate "
 119. "received a warning that a small band of rogue orcs had been sighted."
 120. msgstr ""
 121. "Tačiau priešiškų orkų, laukinių žmonių ir nemirėlių likučių grėsmė dar "
 122. "nepraėjo. Dvarfai Knalgos prieigose laikė stiprias sargybos pajėgas. 550-"
 123. "aisiais metais po Vesnoto įkūrimo, Rytinių vartų kapitonas buvo įspėtas, kad "
 124. "buvo pastebėta nedidelė plėšikaujančių orkų gauja."
 125. #. [side]
 126. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Marth-Tak
 127. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
 128. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:43
 129. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:34
 130. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:48
 131. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:36
 132. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:52
 133. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:33
 134. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:32
 135. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:26
 136. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:32
 137. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:47
 138. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:36
 139. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:22
 140. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:20
 141. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:70
 142. msgid "Alliance"
 143. msgstr "Sąjunga"
 144. #. [unit]: type=Gryphon Rider, id=Pelmathidrol
 145. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:54
 146. msgid "Pelmathidrol"
 147. msgstr "Pelmatidrolis"
 148. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Morgh
 149. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Garukh
 150. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Wagran
 151. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Bashnark
 152. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:70
 153. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:82
 154. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:127
 155. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:169
 156. msgid "Orcs"
 157. msgstr "Orkai"
 158. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Bashnark
 159. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:75
 160. msgid "Bashnark"
 161. msgstr "Bašnarkas"
 162. #. [label]
 163. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:87
 164. msgid "East Gate"
 165. msgstr "Rytiniai vartai"
 166. #. [objective]: condition=win
 167. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:96
 168. msgid "Defeat Bashnark"
 169. msgstr "Nugalėkite Bašnarką"
 170. #. [objective]: condition=lose
 171. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:100
 172. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:125
 173. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:105
 174. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:121
 175. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:362
 176. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:133
 177. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:221
 178. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:135
 179. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:215
 180. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:765
 181. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:931
 182. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1099
 183. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1152
 184. msgid "Death of Aiglondur"
 185. msgstr "Aiglonduro mirtis"
 186. #. [message]: speaker=Aiglondur
 187. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:118
 188. msgid ""
 189. "<i>Up axes!</i> We will be the Northern Alliance’s arm today, and kill or "
 190. "scatter these invaders."
 191. msgstr ""
 192. "<i>Už kirvių!</i> Šiandie mes būsim Šiaurinės sąjungos kumštis ir nudobsim "
 193. "arba išvaikysim įsibrovėlius."
 194. #. [message]: speaker=Bashnark
 195. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:123
 196. msgid ""
 197. "We are the true orcs, not the weaklings who ally with human-worms and stinky-"
 198. "midgets like you. You will be meat for our wolves."
 199. msgstr ""
 200. "Mes esam tikri orkai, o ne silpnieji, kurie vienijasi su kirminais žmonėmis "
 201. "ar smirdančiais neūžaugomis, kaip jūs. Jūs tapsit mėsa mūsų vilkams."
 202. #. [message]: speaker=second_unit
 203. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:135
 204. #, fuzzy
 205. msgid ""
 206. "What is this? Their vanquished leader wears a cloak-pin of dwarvish make. "
 207. "And it bears a loremaster’s emblem. Why would an orc be carrying metalwork "
 208. "of dwarvish make?"
 209. msgstr ""
 210. "O kas čia? Jų nugalėtas vadas nešioja dvarfų darbo apsiausto segę. Ir ji su "
 211. "išminčiaus emblema."
 212. #. [unit]: id=Movrur, type=Dwarvish Masked Steelclad
 213. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:145
 214. msgid "Movrur"
 215. msgstr ""
 216. #. [message]: speaker=Movrur
 217. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:158
 218. msgid ""
 219. "Hail, kinsmen of Knalga. I have been tracking that orc for several days. He "
 220. "be part of a band of raiders that attacked us a few weeks ago and stole many "
 221. "arms from our forges."
 222. msgstr ""
 223. #. [message]: speaker=Movrur
 224. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:168
 225. msgid "Yes, this cloak-pin be of our work."
 226. msgstr ""
 227. #. [message]: speaker=Aiglondur
 228. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:173
 229. msgid "Hold... kinsman. Who are you and from where do you hail?"
 230. msgstr ""
 231. #. [message]: speaker=Movrur
 232. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:178
 233. msgid "I be Movrur, of the ancient stronghold of Kal Kartha."
 234. msgstr ""
 235. #. [message]: speaker=Aiglondur
 236. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:183
 237. msgid ""
 238. "Kal Kartha, the hold of the forges and the olden birthplace of our kind? "
 239. "That Kal Kartha? We have not heard from you in years! It was thought that "
 240. "your hold was lost to the orcs long ago."
 241. msgstr ""
 242. #. [message]: speaker=Movrur
 243. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:188
 244. msgid ""
 245. "Aye, our hold was once overrun by orcs, but in recent times, we have begun "
 246. "to clear them out and reclaim the lands that were once ours. However, as you "
 247. "saw here, our troubles with the orcs are far from over."
 248. msgstr ""
 249. #. [message]: speaker=Aiglondur
 250. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:193
 251. msgid ""
 252. "In that case, we had best consult Lord Hamel. We may yet be able to send you "
 253. "some aid against these orcish marauders."
 254. msgstr ""
 255. #. [message]: speaker=Movrur
 256. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:198
 257. msgid "If you wish it. Let us see what you can offer."
 258. msgstr ""
 259. #. [scenario]: id=02_Reclaiming_the_Past
 260. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:5
 261. msgid "Reclaiming the Past"
 262. msgstr "Praeities išaiškinimas"
 263. #. [part]
 264. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:23
 265. msgid ""
 266. "Following the victory against the orcs, Aiglondur was summoned to the "
 267. "audience hall of Hamel, lord of Knalga and Lord Companion of the Northern "
 268. "Alliance. Beside the dais stood a stranger in the robes of the Order of "
 269. "Loremasters..."
 270. msgstr ""
 271. "Po pergalės prieš orkus Aiglonduras buvo iškviestas į Hamelio, Knalgos "
 272. "valdovo ir Šiaurinio aljanso legato audiencijų salę. Šalia pakylos stovėjo "
 273. "nepažįstamasis apsisiautęs Išminčių ordino mantija. "
 274. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
 275. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:53
 276. msgid "Hamel"
 277. msgstr "Hamelis"
 278. #. [message]: speaker=Hamel
 279. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:98
 280. #, fuzzy
 281. msgid ""
 282. "Aiglondur, the news ye bring is disturbing, for all it seems a small thing. "
 283. "I make known to ye Angarthing, loremaster in training."
 284. msgstr ""
 285. "Aiglondurai, tai, ką tu radai, trikdo, tačiau tai smulkmena. Pažindinu tave "
 286. "su Angartingu, išminčiumi ir mokytoju, katras atpažino žymę ant jo."
 287. #. [message]: speaker=Angarthing
 288. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:103
 289. #, fuzzy
 290. msgid ""
 291. "As you know, the mark on this cloak-pin is that of our ancient kin at Kal "
 292. "Kartha in the high mountains. That an orc should come to possess this is "
 293. "troubling, for no orc should know even that loremasters exist, let alone "
 294. "come near enough to one to get this."
 295. msgstr ""
 296. "Ženklas ant šios apsiausto segės yra mūsų giminaičių iš Kal Kartos rytinėse "
 297. "kalvose, iš kurių mes nieko negirdėjome nuo tada, kai Talinas nutraukė orkų "
 298. "okupaciją Knalgoje. Mus neramina tai, kad orkas tapo jo savininku; nė vienas "
 299. "orkas net neturėtų žinoti, kad išminčiai yra, nešnekant jau apie tai, kad "
 300. "prieitų pakankamai arti, kad šitai gautų."
 301. #. [message]: speaker=Hamel
 302. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:108
 303. #, fuzzy
 304. msgid "Has some grave ill become of Kal Kartha?"
 305. msgstr "Bijau, kad Kal Kartą ištiko kas nors baisaus."
 306. #. [message]: speaker=Movrur
 307. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:113
 308. msgid ""
 309. "Nay, it was merely... bad luck. We had just uncovered a magma bed for a new "
 310. "forge, one hot enough to reforge the ruined Hammer of Thursagan. We brought "
 311. "a loremaster to survey the site, but orcs ambushed us not long after he "
 312. "arrived."
 313. msgstr ""
 314. #. [message]: speaker=Aiglondur
 315. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:118
 316. msgid "The Hammer of Thursagan?"
 317. msgstr "Tursagano kūjis?"
 318. #. [message]: speaker=Angarthing
 319. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:123
 320. #, fuzzy
 321. msgid ""
 322. "Aye. The very tool with which our greatest runesmith made the Sceptre of "
 323. "Fire. But it is ancient, far older than Thursagan; he was but the last to "
 324. "wield it, and our oldest histories hint that this very hammer was used to "
 325. "forge the dwarves themselves in the heart of the deepest forges beneath Kal "
 326. "Kartha."
 327. msgstr ""
 328. "Jo. Patsai įrankis, kuriuo mūsų didingiausias runakalys nukalė Ugnies "
 329. "skeptrą. Tik jis senovinis, kur kas senesnis už Tursaganą, katras buvo "
 330. "paskutinysis jį turėjęs; seniausi mūsų istorijos šaltiniai užsimena, kad tuo "
 331. "kūju žemės širdyje nukaldinti patys dvarfai."
 332. #. [message]: speaker=Movrur
 333. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:128
 334. msgid ""
 335. "We recovered the pieces from the Caverns of Flame long ago, but were unable "
 336. "to repair the artifact. The consequences of the Hammer’s ruination have thus "
 337. "been irreparable."
 338. msgstr ""
 339. #. [message]: speaker=Aiglondur
 340. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:133
 341. msgid "What consequences?"
 342. msgstr ""
 343. #. [message]: speaker=Hamel
 344. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:138
 345. #, fuzzy
 346. msgid ""
 347. "When Thursagan burned to death with his hand on the Hammer, all the "
 348. "runemasters and arcanisters then living — all those who had sworn to the "
 349. "craft and bound themselves to the power o’ the Hammer — dropped dead without "
 350. "a mark on them, all struck down at the same moment. Their craft secrets died "
 351. "with them. That is why there are nae runesmiths among the Dwarves today, and "
 352. "sorely we miss them."
 353. msgstr ""
 354. "Bo kai Tursaganas, uždėjęs ranką ant Kūjo, sudegė, visi tuomet gyvavę "
 355. "runvedžiai ir arkanisteriai – visi prisiekę amatui ir susisieję su Kūjo "
 356. "galiomis – krito negyvi be regimos priežasties, pakirsti tuo pat metu. Jų "
 357. "amato paslaptys mirė su jais. Štai ko nebėr tarp dvarfų runakalių ir trūksta "
 358. "jų mum labai."
 359. #. [message]: speaker=Angarthing
 360. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:143
 361. msgid ""
 362. "That is what is said, my lord Hamel, and it is true. Except this; the Order "
 363. "of Loremasters has given me leave to reveal that the craft secrets were not, "
 364. "actually, quite as lost as we believed."
 365. msgstr ""
 366. "Taip yra sakoma, mano valdove Hameli, ir tai yra tiesa. Išskyrus štai ką: "
 367. "Išminčių ordinas man davė leidimą atskleisti, jog amato paslaptys, tiesą "
 368. "sakant, ne visiškai prarastos, kaip kad galvota."
 369. #. [message]: speaker=Hamel
 370. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:148
 371. msgid "What is this ye say? Nae lost?"
 372. msgstr "Tu ką sakai? Neprarastos?"
 373. #. [message]: speaker=Angarthing
 374. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:153
 375. msgid ""
 376. "Aye. Ye’ll recall that in repairing the western galleries we cleared a small "
 377. "cave-in hard by where Thursagan himself once had a workshop here, before he "
 378. "left to study in solitude in the further North."
 379. msgstr ""
 380. "Jo. Atmeni, kai atstatinėjant vakarines galerijas išvalėm mažą įgriuvą šalia "
 381. "tos vietos, kur kadaise pats Tursaganas, prieš išvykdamas toliau šiaurėn "
 382. "studijuoti ramybėje, turėjo dirbtuves?"
 383. #. [message]: speaker=Hamel
 384. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:158
 385. msgid "And ye found something?"
 386. msgstr "Ir jūs kažką radot?"
 387. #. [message]: speaker=Angarthing
 388. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:163
 389. msgid ""
 390. "A book. Thursagan’s book, in a secret and locked compartment he must have "
 391. "dug from the living rock himself by unaided runecraft. The cave-in breached "
 392. "it. It has taken us great effort to puzzle out his code. But it might be "
 393. "that, with the book and the Hammer to hand, we could train and initiate "
 394. "runesmiths once more."
 395. msgstr ""
 396. "Knygą. Tursagano knygą, slaptoje ir užrakintoje kameroje, kurią jis turbūt "
 397. "pats iškirto gyvoje uoloje, naudodamasis vien tik runų amatu. Įgriuva ją "
 398. "atvėrė. Mums teko įdėti daug pastangų, kad perkąstume jo kodą. Tačiau gali "
 399. "būt taip, kad turėdami knygą ir Kūjį galėsime vėlei apmokyti ir įšventinti "
 400. "runakalius."
 401. #. [message]: speaker=Hamel
 402. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:168
 403. msgid "And for what cause ha’ I heard naught o’ this?"
 404. msgstr "Ir ko tada aš nieko apie tai negirdėjau?"
 405. #. [message]: speaker=Angarthing
 406. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:173
 407. msgid ""
 408. "My lord, the find was very recent. We are still deciphering the book. And "
 409. "there is this: with the Hammer at Kal Kartha and the book here, the question "
 410. "of which holding shall have the training of the new runesmiths in its hands "
 411. "would be... delicate."
 412. msgstr ""
 413. "Mano valdove, šis atradimas visai naujas. Mes vis dar šifruojame knygą. Ir "
 414. "dar štai kas: Kūjui esant Kal Kartoje, o knygai čia, klausimas, kieno "
 415. "rankose bus naujųjų runakalių paruošimas, tampa labai... Subtilus."
 416. #. [message]: speaker=Angarthing
 417. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:178
 418. msgid ""
 419. "We feared stirring up a controversy before the book was even properly "
 420. "understood."
 421. msgstr ""
 422. "Bijojome, kad neužvirtų ginčai pakol mes knygos iki galo dar nesuprantame."
 423. #. [message]: speaker=Hamel
 424. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:183
 425. msgid ""
 426. "I’ll grant that was well thought, even if I am nae entirely pleased to have "
 427. "been kept in the dark. But ye came to me with a request, and I think I ken "
 428. "what it will be."
 429. msgstr ""
 430. "Sutinku, kad galvojot teisingai, nors nesu visiškai patenkintas, jog laikėt "
 431. "mane nežinioj. Bet jūs atėjot pas man’ su prašymu ir manau, jog nutuokiu "
 432. "kokiu."
 433. #. [message]: speaker=Aiglondur
 434. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:188
 435. #, fuzzy
 436. msgid ""
 437. "That is obvious; the Order of Loremasters wants to send an expedition to Kal "
 438. "Kartha to examine the possibility of restoring the order of Runemasters."
 439. msgstr ""
 440. "Tatai akivaizdu; Išminčių ordinas nori pasiųst ekspediciją į Kal Kartą, kad "
 441. "išsiaiškintų, kas nutiko mūsų giminaičiams ir Kūjui."
 442. #. [message]: speaker=Angarthing
 443. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:193
 444. msgid "Indeed, Lord Hamel, that is what we came to ask."
 445. msgstr "Išties, valdove Hameli, to prašyti mes ir atėjom."
 446. #. [message]: speaker=Hamel
 447. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:198
 448. msgid "And you spoke my guess, Aiglondur. Are you nae kin of mine?"
 449. msgstr "Išsakei mano spėliones, Aiglondurai. A nesi mano giminaitis?"
 450. #. [message]: speaker=Aiglondur
 451. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:203
 452. msgid "Your great-nephew, my lord."
 453. msgstr "Tavo tolimas sūnėnas, mano valdove."
 454. #. [message]: speaker=Hamel
 455. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:208
 456. #, fuzzy
 457. msgid ""
 458. "Ye’re young and not tested... but ye have the rank, and ye’ve shown the wits "
 459. "to use it well. Movrur? What think ye?"
 460. msgstr ""
 461. "Tu jaunas ir neišbandytas... Tačiau turi rangą ir parodei, jog moki "
 462. "vadovauti. Aš nusprendžiau. Tu kartu su Angartingu bei geriausiais vyrais iš "
 463. "savo būrio kiek įmanoma greičiau trauksit į Kal Kartą."
 464. #. [message]: speaker=Movrur
 465. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:213
 466. msgid ""
 467. "As the orcs recently slew one of our invaluable loremasters, we would "
 468. "welcome the wisdom of one of our kin from Knalga."
 469. msgstr ""
 470. #. [message]: speaker=Hamel
 471. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:218
 472. #, fuzzy
 473. msgid ""
 474. "Then I have decided. Aiglondur, you and Angarthing will fare to Kal Kartha "
 475. "together, as soon as may be, with the best men of your guard."
 476. msgstr ""
 477. "Tu jaunas ir neišbandytas... Tačiau turi rangą ir parodei, jog moki "
 478. "vadovauti. Aš nusprendžiau. Tu kartu su Angartingu bei geriausiais vyrais iš "
 479. "savo būrio kiek įmanoma greičiau trauksit į Kal Kartą."
 480. #. [message]: speaker=Aiglondur
 481. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:235
 482. msgid "Aye, my Lord Hamel."
 483. msgstr "Jo, mano valdove Hameli."
 484. #. [message]: speaker=Angarthing
 485. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:240
 486. msgid "The Order thanks you, Lord Hamel."
 487. msgstr "Ordinas dėkoja tau, valdove Hameli."
 488. #. [message]: speaker=Aiglondur
 489. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:245
 490. msgid ""
 491. "We must make haste; winter approaches, and travel over the mountains will "
 492. "soon grow dangerous."
 493. msgstr ""
 494. "Turim paskubėti; artinasi žiema ir keliauti per kalnus greit taps pavojinga."
 495. #. [scenario]: id=03_Strange_Allies
 496. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:5
 497. msgid "Strange Allies"
 498. msgstr "Keisti sąjungininkai"
 499. #. [part]
 500. #. 'march' is *not* a typo for 'marsh' here. In archaic English, 'march' means 'border'.
 501. #. The same word, as '-mark', is in the name of 'the Estmarks': the hills of the eastern border.
 502. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:23
 503. #, fuzzy
 504. msgid ""
 505. "Angarthing, Aiglondur, Movrur, and the dwarvish troop traveled swiftly to "
 506. "the east through the settled lands of the Northern Alliance. Soon enough "
 507. "they came to the wilder march country, where raids by large bands of hostile "
 508. "orcs and men were all too common."
 509. msgstr ""
 510. "Angartingas ir Aiglonduras su dvarfų kariais apgyvendintomis Šiaurinės "
 511. "sąjungos žemėmis spėriai keliavo į rytus. Netrukus jie pasiekė ne tokį ramų "
 512. "pasienio kraštą, kur didelių priešiškai nusiteikusių orkų ir žmonių gaujų "
 513. "antpuoliai buvo ne retenybė. "
 514. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Marth-Tak
 515. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:57
 516. msgid "Marth-Tak"
 517. msgstr "Mart-Takas"
 518. #. [side]: type=Orcish Slayer, id=Gorthas
 519. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:82
 520. msgid "Invaders"
 521. msgstr "Įsibrovėliai"
 522. #. [side]: type=Orcish Slayer, id=Gorthas
 523. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:88
 524. msgid "Gorthas"
 525. msgstr ""
 526. #. [objective]: condition=win
 527. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:121
 528. #, fuzzy
 529. msgid "Help Marth-Tak defeat Gorthas"
 530. msgstr "Padėkite Mart-Takui nugalėti Gotrą"
 531. #. [objective]: condition=lose
 532. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:129
 533. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:109
 534. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:125
 535. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:366
 536. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:137
 537. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:225
 538. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:139
 539. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:219
 540. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:769
 541. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:935
 542. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1103
 543. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1156
 544. msgid "Death of Angarthing"
 545. msgstr "Angartingo mirtis"
 546. #. [objective]: condition=lose
 547. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:133
 548. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:113
 549. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:129
 550. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:370
 551. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:141
 552. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:229
 553. #, fuzzy
 554. msgid "Death of Movrur"
 555. msgstr "Aiglonduro mirtis"
 556. #. [objective]: condition=lose
 557. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:137
 558. msgid "Death of Marth-Tak"
 559. msgstr "Mart-Tako mirtis"
 560. #. [message]: speaker=Aiglondur
 561. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:167
 562. msgid "Movrur, I had meant to ask you this before, but why do you wear a mask?"
 563. msgstr ""
 564. #. [message]: speaker=Movrur
 565. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:173
 566. msgid ""
 567. "Kal Kartha is the stronghold of numerous, ancient forges. We are at home in "
 568. "deep firepits, as smiths and craftsmen. The mask is a sign of our mastery of "
 569. "the forge."
 570. msgstr ""
 571. #. [message]: speaker=Angarthing
 572. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:178
 573. msgid ""
 574. "And more practically, it shields the face from flying sparks and molten "
 575. "steel. Even the forgemasters of Knalga don the mask, though perhaps not as "
 576. "continuously as our friend Movrur does. But we have no time to discuss this "
 577. "further right now; I see trouble brewing down the road!"
 578. msgstr ""
 579. #. [message]: speaker=Marth-Tak
 580. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:183
 581. msgid "In the name of the Alliance, quit these lands now!"
 582. msgstr "Sąjungos vardu, tučtuojau palikite šias žemes!"
 583. #. [message]: speaker=Gorthas
 584. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:188
 585. msgid ""
 586. "Stinkin’ weakling! No true orc would fight for somethin’ as stupid as the "
 587. "Alliance."
 588. msgstr ""
 589. #. [message]: speaker=Marth-Tak
 590. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:193
 591. msgid ""
 592. "You underestimate our strength. We shall see who the true orc is after this "
 593. "battle is over!"
 594. msgstr ""
 595. #. [message]: speaker=Angarthing
 596. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:198
 597. msgid ""
 598. "Now that is a sight still strange to my eyes — an orc fighting for the "
 599. "Northern Alliance."
 600. msgstr ""
 601. "O va čia tai keistas reginys mano akims – orkas besikaunantis už Šiaurinę "
 602. "sąjungą."
 603. #. [message]: speaker=Aiglondur
 604. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:203
 605. #, fuzzy
 606. msgid ""
 607. "I’m surprised myself that so many of the orcish tribes came over to the "
 608. "Alliance."
 609. msgstr ""
 610. "Negaliu atsistebėti, kad tiek daug orkų genčių prisijungė prie Sąjungos. "
 611. "Deja, ne taip keista matyt mus puldinėjančius žmones."
 612. #. [message]: speaker=Marth-Tak
 613. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:210
 614. msgid "You, on the road! Are you of the Northern Alliance or not?"
 615. msgstr "Jūs, kelyje! Jūs už Šiaurinę sąjungą ar ne?"
 616. #. [message]: speaker=Angarthing
 617. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:215
 618. msgid "We are."
 619. msgstr "Mes už."
 620. #. [message]: speaker=Marth-Tak
 621. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:220
 622. msgid "Well, then, honor the treaty as I have."
 623. msgstr "Gerai, tuomet gerbkite sutartį taip, kaip gerbiu aš."
 624. #. [message]: speaker=Aiglondur
 625. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:225
 626. #, fuzzy
 627. msgid "That is our duty. For the Alliance!"
 628. msgstr "Neatlikom savo pareigos Sąjungai."
 629. #. [message]: speaker=Angarthing
 630. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:237
 631. msgid "We have failed our duty to the Alliance."
 632. msgstr "Neatlikom savo pareigos Sąjungai."
 633. #. [message]: speaker=Marth-Tak
 634. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:253
 635. msgid ""
 636. "My thanks, dwarves. There have been many attacks on the border tribes of "
 637. "late, and though we have repelled them thus far, the assaults have gotten "
 638. "only more fierce with each passing day."
 639. msgstr ""
 640. #. [message]: speaker=Angarthing
 641. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:258
 642. msgid ""
 643. "Indeed? What disturbs me is that these orcs bear arms and coins of dwarvish "
 644. "make. It intimates that this war-band was hired for this purpose."
 645. msgstr ""
 646. #. [message]: speaker=Movrur
 647. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:263
 648. msgid ""
 649. "Nonsense. It may very well be that these orcs defeated a garrison of dwarves "
 650. "and raided their supplies. You need not draw such drastic conclusions from "
 651. "such an insignificant encounter."
 652. msgstr ""
 653. #. [message]: speaker=Angarthing
 654. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:268
 655. msgid ""
 656. "And what of the orcs that Aiglondur fended off at the East Gate of Knalga? "
 657. "Their leader’s cloak-pin bore the emblem of Kal Kartha—"
 658. msgstr ""
 659. #. [message]: speaker=Movrur
 660. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:273
 661. msgid ""
 662. "Several of our scouting bands were ambushed recently. These orcs must have "
 663. "been among those who slew our kinsmen. It is all the better we slaughtered "
 664. "them here!"
 665. msgstr ""
 666. #. [message]: speaker=Angarthing
 667. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:278
 668. msgid "Indeed..."
 669. msgstr ""
 670. #. [message]: speaker=Aiglondur
 671. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:283
 672. #, fuzzy
 673. msgid ""
 674. "What matters is that these raiders are defeated now. My thanks to you, Marth-"
 675. "Tak, for proving there are orcs I can fight alongside rather than against. "
 676. "But we cannot linger here to celebrate; we are journeying east."
 677. msgstr ""
 678. "O mano padėka jums, kad įrodėt, jog yra orkų su kuriais verčiau kaučiausi "
 679. "petys į petį, o ne prieš. Tačiau negalime užtrukti čia ir švęsti; keliaujame "
 680. "į rytus."
 681. #. [message]: speaker=Marth-Tak
 682. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:288
 683. msgid "East, eh? You won’t find many friends in that direction. Travel safely."
 684. msgstr "Į rytus, ane? Ta kryptim daug draugų nesutiksit. Saugios kelionės."
 685. #. [scenario]: id=04_High_Pass
 686. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:5
 687. msgid "High Pass"
 688. msgstr "Aukštoji perėja"
 689. #. [side]: type=Gryphon, id=Kaara
 690. #. [side]
 691. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:50
 692. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:66
 693. msgid "Monsters"
 694. msgstr "Monstrai"
 695. #. [side]: type=Gryphon, id=Kaara
 696. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:54
 697. msgid "Kaara"
 698. msgstr "Kaaras"
 699. #. [objective]: condition=win
 700. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:101
 701. msgid "Move Aiglondur to the signpost at the east end of the pass"
 702. msgstr "Nuveskite Aiglondurą iki kelrodžio rytiniame perėjos gale"
 703. #. [message]: speaker=Angarthing
 704. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:141
 705. msgid ""
 706. "Behold, the High Pass. By the old maps, we are halfway to Kal Kartha here."
 707. msgstr ""
 708. "Žiūrėkit, Aukštoji perėja. Pasak senų žemėlapių, mes pusiaukelėje į Kal "
 709. "Kartą."
 710. #. [message]: speaker=Aiglondur
 711. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:146
 712. msgid ""
 713. "We must push through quickly; there is a vicious storm coming in behind us. "
 714. "Being caught in a blizzard on those heights would be no laughing matter."
 715. msgstr ""
 716. "Turim prasibrauti greitai; už mūsų slenka nirti audra. Būti užkluptam pūgos "
 717. "tokiuose aukščiuose būtų visai nejuokinga."
 718. #. [message]: speaker=Aiglondur
 719. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:239
 720. msgid ""
 721. "It has begun to snow. Move, everyone! To be trapped here would be death."
 722. msgstr "Pradėjo snigti. Pasijudinkit visi! Būti įkalintiems čia reikštų mirtį."
 723. #. [message]: speaker=Aiglondur
 724. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:248
 725. msgid ""
 726. "We’re snowed in. Our mission has failed, even if we live until the spring."
 727. msgstr ""
 728. "Mes užsnigti. Mūsų užduotis žlugo, net jei ir išgyventume iki pavasario."
 729. #. [message]: speaker=Aiglondur
 730. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:262
 731. msgid "We’re through the pass!"
 732. msgstr "Mes įveikėm perėją!"
 733. #. [message]: speaker=Angarthing
 734. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:267
 735. #, fuzzy
 736. msgid ""
 737. "That may not be a blessing. Something has been driving these orcish raiders "
 738. "to push into Alliance territory. Don’t you wonder what it is?"
 739. msgstr ""
 740. "Tai negali būti palaima. Kažkas tuos orkus, su kuriais kovėmės tarp plėšikų "
 741. "kaimų, išgąsdino taip, kad privertė juos brautis į vakarus, Sąjungos "
 742. "teritoriją. Kaži kas tai galėjo būti?"
 743. #. [message]: speaker=Movrur
 744. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:272
 745. msgid ""
 746. "The same that has been driving them to attack us at Kal Kartha. But, no "
 747. "matter the reason for their aggression, we shall slaughter them all the same."
 748. msgstr ""
 749. #. [message]: speaker=Angarthing
 750. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:277
 751. msgid ""
 752. "We are coming to Kal Kartha to study the Hammer of Thursagan, not mindlessly "
 753. "slay orcs."
 754. msgstr ""
 755. #. [message]: speaker=Movrur
 756. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:282
 757. msgid ""
 758. "Indeed, you are, but you musn’t lose sight of the end goal. Restoring the "
 759. "Hammer will revive the ancient art of runecraft and bring dwarven-kind back "
 760. "to glory. With the Hammer restored, no orc shall ever be a threat to us ever "
 761. "again."
 762. msgstr ""
 763. #. [message]: speaker=Aiglondur
 764. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:287
 765. msgid ""
 766. "I hope so, for the sake of peace and the safety of our people. For now, "
 767. "however, we must content ourselves with pressing onward toward Kal Kartha."
 768. msgstr ""
 769. #. [scenario]: id=05_Fear
 770. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:5
 771. msgid "Fear"
 772. msgstr "Baimė"
 773. #. [side]
 774. #. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Dufon
 775. #. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Aragoth
 776. #. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Dranath
 777. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:52
 778. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:58
 779. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:101
 780. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:134
 781. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:163
 782. msgid "Masked Dwarves"
 783. msgstr "Kaukėti dvarfai"
 784. #. [side]
 785. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:78
 786. msgid "Peasants"
 787. msgstr ""
 788. #. [side]
 789. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:106
 790. #, fuzzy
 791. msgid "Raiders"
 792. msgstr "Įsibrovėliai"
 793. #. [objective]: condition=win
 794. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:117
 795. msgid "Find the inhabitants"
 796. msgstr "Raskite gyventojus"
 797. #. [message]: speaker=Angarthing
 798. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:182
 799. msgid ""
 800. "We should be on the outskirts of the settled country around Kal Kartha, but "
 801. "something doesn’t feel right here."
 802. msgstr ""
 803. "Turėtume būti apgyvendintos vietovės aplink Kal Kartą pakrašty, bet kažkas "
 804. "čia atrodo negerai."
 805. #. [message]: speaker=Aiglondur
 806. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:187
 807. msgid "It’s too quiet... and I think I smell traces of smoke on the wind."
 808. msgstr "Čia per tylu... Ir jaučiu dūmų tvaiką vėjuje."
 809. #. [message]: speaker=Angarthing
 810. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:192
 811. #, fuzzy
 812. msgid "There has been fire near here recently, and not a clean one."
 813. msgstr ""
 814. "Aš nejaučiu priešiškos magijos aplink. Tačiau neseniai čia liepsnojo ugnis, "
 815. "ir anaiptol ne tyra."
 816. #. [message]: speaker=Aiglondur
 817. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:197
 818. msgid ""
 819. "Look sharp for the inhabitants here. They might have something to tell us."
 820. msgstr ""
 821. "Atidžiai dairykitės vietinių gyventojų. Jie gali turėti ką nors mums "
 822. "pasakyti."
 823. #. [message]: role=peasantry
 824. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:234
 825. msgid "Help! Someone please help!"
 826. msgstr ""
 827. #. [message]: role=peasantry
 828. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:244
 829. msgid "Help!"
 830. msgstr ""
 831. #. [message]: role=slaver
 832. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:254
 833. msgid ""
 834. "<i>Quiet, dirtgrubber. Ye’ll not cry for help from these newcomers, else "
 835. "I’ll torture yer family ta death bef’re yer eyes.</i>"
 836. msgstr ""
 837. #. [message]: role=peasantry
 838. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:259
 839. msgid "They’ll stop you!"
 840. msgstr ""
 841. #. [message]: role=slaver
 842. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:264
 843. msgid "<i>Look again, slave. We march among their ranks too!</i>"
 844. msgstr ""
 845. #. [message]: role=peasantry
 846. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:277
 847. msgid "<i>It can’t be...</i>"
 848. msgstr ""
 849. #. [message]: speaker=slaver
 850. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:282
 851. msgid "<i>Now, be silent while the master speaks.</i>"
 852. msgstr ""
 853. #. [message]: speaker=Aiglondur
 854. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:287
 855. msgid "What in the world is going on here?"
 856. msgstr ""
 857. #. [message]: speaker=Masked Dwarf Leader
 858. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:292
 859. msgid ""
 860. "Fellow dwarves, hail! Kinsman Movrur, are ye back so soon from your journey "
 861. "to Knalga?"
 862. msgstr ""
 863. #. [message]: speaker=Movrur
 864. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:297
 865. msgid ""
 866. "Aye. I’ve brought some of our brethren from the Dwarven Doors; we make for "
 867. "the forges of Kal Kartha to examine the Hammer."
 868. msgstr ""
 869. #. [message]: speaker=Masked Dwarf Leader
 870. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:302
 871. msgid "Excellent. As for the current project, we—"
 872. msgstr ""
 873. #. [message]: speaker=Aiglondur
 874. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:307
 875. msgid ""
 876. "You two haven’t answered my question. Burnt homes? The peasants in a panic? "
 877. "Something is very wrong here."
 878. msgstr ""
 879. #. [message]: speaker=Masked Dwarf Leader
 880. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:312
 881. msgid ""
 882. "... aye. We’ve been under attack by some marauding orcs, who’re hidin’ out "
 883. "in some of the villages. I put some guards out in the fields to... protect "
 884. "the peasants, but we haven’t the forces to root out all of them orcs."
 885. msgstr ""
 886. #. [message]: role=peasantry
 887. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:317
 888. msgid "<i>That’s not what the guards are for...</i>"
 889. msgstr ""
 890. #. [message]: role=slaver
 891. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:322
 892. msgid "<i>Did I not tell you to be silent?</i>"
 893. msgstr ""
 894. #. [message]: speaker=Angarthing
 895. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:327
 896. msgid "Orcs, you say?"
 897. msgstr ""
 898. #. [message]: speaker=Movrur
 899. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:332
 900. msgid ""
 901. "Yes, orcs. The outskirts of Kal Kartha are a dangerous place. We’ve been "
 902. "forced to dedicate more of our forces here just to protect the peasants "
 903. "while they... go about their business."
 904. msgstr ""
 905. #. [message]: speaker=Angarthing
 906. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:337
 907. msgid ""
 908. "Well, then. Since we are already here, why don’t we... help you root out "
 909. "these orcs? It will help the peasants get back to their lives."
 910. msgstr ""
 911. #. [message]: speaker=Masked Dwarf Leader
 912. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:342
 913. msgid "Certainly..."
 914. msgstr ""
 915. #. [message]: speaker=Aiglondur
 916. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:347
 917. msgid "<i>Angarthing, is something wrong?</i>"
 918. msgstr ""
 919. #. [message]: speaker=Angarthing
 920. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:352
 921. msgid ""
 922. "<i>Something is suspicious here. Stay alert and keep an eye on what those "
 923. "masked dwarves do. Movrur, too.</i>"
 924. msgstr ""
 925. #. [objective]: condition=win
 926. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:358
 927. msgid "Find and defeat the orcish intruders"
 928. msgstr ""
 929. #. [message]: speaker=Aiglondur
 930. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:424
 931. msgid "The orcs are here! Up axes!"
 932. msgstr ""
 933. #. [unit]: type=Orcish Slayer, type=Orcish Nightblade, id=Maluk
 934. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:570
 935. msgid "Maluk"
 936. msgstr ""
 937. #. [message]: speaker=Movrur
 938. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:584
 939. msgid ""
 940. "So, the filth shows its face at last. You may think yourself mighty for "
 941. "preying on weak humans, but you stand no chance against us dwarves."
 942. msgstr ""
 943. #. [message]: speaker=Maluk
 944. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:589
 945. msgid "We shall see, masked one."
 946. msgstr ""
 947. #. [message]: speaker=Maluk
 948. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:602
 949. #, fuzzy
 950. msgid "They are too powerful! Retreat!"
 951. msgstr "Jie nugalėti!"
 952. #. [message]: speaker=Aiglondur
 953. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:615
 954. msgid "Their leader has fled! We have won!"
 955. msgstr ""
 956. #. [message]: speaker=Movrur
 957. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:626
 958. msgid "In his haste to escape, it seems like the orc dropped some coins."
 959. msgstr ""
 960. #. [message]: speaker=Angarthing
 961. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:631
 962. msgid "Let me see those."
 963. msgstr ""
 964. #. [message]: speaker=Angarthing
 965. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:640
 966. msgid ""
 967. "These look as if they are of dwarven make! Movrur, what is the meaning of "
 968. "this?"
 969. msgstr ""
 970. #. [message]: speaker=Angarthing
 971. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:651
 972. msgid ""
 973. "In his haste to escape, it seems like the orc dropped some coins. It looks "
 974. "as if they are of dwarven make! Movrur, what is the meaning of this?"
 975. msgstr ""
 976. #. [message]: speaker=second_unit
 977. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:658
 978. msgid ""
 979. "In his haste to escape, it seems like the orc dropped some coins. It looks "
 980. "as if they are of dwarven make!"
 981. msgstr ""
 982. #. [message]: speaker=Angarthing
 983. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:663
 984. msgid "What, are you sure? Movrur, what is the meaning of this?"
 985. msgstr ""
 986. #. [message]: speaker=Movrur
 987. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:670
 988. msgid ""
 989. "Thieves and raiders, that be what these orcs are. They oft steal our gold "
 990. "and weapons in their raids, for such beasts have little ability to create "
 991. "either on their own."
 992. msgstr ""
 993. #. [message]: speaker=Angarthing
 994. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:675
 995. msgid "So you say."
 996. msgstr ""
 997. #. [message]: speaker=Movrur
 998. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:680
 999. msgid ""
 1000. "We of Kal Kartha have no reason to give these foul orcs any of our hard-"
 1001. "earned gold, if that is what you are insinuating, <i>loremaster</i>."
 1002. msgstr ""
 1003. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1004. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:685
 1005. msgid ""
 1006. "Indeed. Although I find it odd that the orcs would have found such a sum of "
 1007. "dwarven currency from raiding human villages..."
 1008. msgstr ""
 1009. #. [message]: speaker=Movrur
 1010. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:690
 1011. msgid ""
 1012. "If it pleases you, I will distribute this gold to these... poor... humans. "
 1013. "That way, they can return to their fields with their money returned to them, "
 1014. "and we can be on our way to Kal Kartha."
 1015. msgstr ""
 1016. #. [message]: speaker=Angarthing
 1017. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:695
 1018. msgid ""
 1019. "<i>That did not really answer your concern.</i> Very well, that sounds "
 1020. "reasonable to me."
 1021. msgstr ""
 1022. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1023. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:700
 1024. msgid ""
 1025. "<i>Aye, we shall have to watch him more closely. Something is strange about "
 1026. "him and the rest of these masked ones.</i> Lead the way, Movrur."
 1027. msgstr ""
 1028. #. [scenario]: id=06_Forbidden_Forest
 1029. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:5
 1030. msgid "Forbidden Forest"
 1031. msgstr "Uždraustasis miškas"
 1032. #. [side]: type=Elvish High Lord, id=Telcherion
 1033. #. [side]: type=Elvish Enchantress, id=Iluvarda
 1034. #. [side]: type=Ancient Wose, id=Burumardir-Athelorand
 1035. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:52
 1036. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:76
 1037. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:101
 1038. msgid "Forest"
 1039. msgstr "Miškas"
 1040. #. [side]: type=Elvish High Lord, id=Telcherion
 1041. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:57
 1042. msgid "Telcherion"
 1043. msgstr "Telcherionas"
 1044. #. [side]: type=Elvish Enchantress, id=Iluvarda
 1045. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:81
 1046. msgid "Iluvarda"
 1047. msgstr "Iluvarda"
 1048. #. [side]: type=Ancient Wose, id=Burumardir-Athelorand
 1049. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:105
 1050. msgid "Burumardir-Athelorand"
 1051. msgstr "Burumardiras-Atelorandas"
 1052. #. [objective]: condition=win
 1053. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:129
 1054. msgid "Move both Aiglondur and Angarthing to the eastern signpost"
 1055. msgstr "Nuveskite ir Aiglondurą, ir Angartingą iki rytinio kelrodinio stulpo"
 1056. #. [note]
 1057. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:148
 1058. msgid ""
 1059. "To win, either move Aiglondor to the signpost and Angarthing next to him, or "
 1060. "move Angarthing to the signpost and Aiglondur next to him."
 1061. msgstr ""
 1062. #. [unit]: type=Elvish Scout, id=Elurin
 1063. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:189
 1064. msgid "Elurin"
 1065. msgstr "Elurinas"
 1066. #. [message]: speaker=Elurin
 1067. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:198
 1068. msgid "Who disturbs our forest?"
 1069. msgstr "Kas trukdo mūsų mišką?"
 1070. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1071. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:203
 1072. msgid ""
 1073. "A delegation of the Northern Alliance, seeking the road through to Kal "
 1074. "Kartha."
 1075. msgstr "Šiaurinės sąjungos delegacija, ieškanti kelio į Kal Kartą."
 1076. #. [message]: speaker=Elurin
 1077. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:208
 1078. msgid ""
 1079. "We allow few outsiders in our forest paths, and no dwarves since the masked "
 1080. "ones began to trouble our eastern margins. No axe-bearers shall come near "
 1081. "our trees. Return whence you came!"
 1082. msgstr ""
 1083. "Nedaug pašaliečių mes praleidžiam mūsų miškų takais, ir nė vieno dvarfo nuo "
 1084. "to laiko, kai kaukėtieji pradėjo trikdyti rytinius pakraščius. Joks kirvio "
 1085. "nešiotojas neprisiartins prie mūsų medžių. Grįžkit ten, iš kur atsidanginot!"
 1086. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1087. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:213
 1088. msgid "No. We have our duty. We must pass."
 1089. msgstr "Ne. Mes reikia atlikti savo pareigą. Privalome praeiti."
 1090. #. [message]: speaker=Elurin
 1091. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:218
 1092. msgid "You shall not pass here."
 1093. msgstr "Jūs čia nepraeisite."
 1094. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1095. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:223
 1096. msgid ""
 1097. "Winter comes on our heels, and your forest straddles the only gap in these "
 1098. "mountains. You leave us no choice but to fight you."
 1099. msgstr ""
 1100. "Žiema lipa mums ant kulnų, o jūsų miškas užima vienintelį tarpą tarp kalnų. "
 1101. "Jūs nepaliekate mums kitos išeities, tik kautis."
 1102. #. [message]: speaker=Elurin
 1103. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:228
 1104. msgid ""
 1105. "So be it, then. Yours will not be the first bones to nourish the earth of "
 1106. "our forest."
 1107. msgstr ""
 1108. "Tada tebūnie. Jūsų kaulai bus ne pirmieji, kurie patręš mūsų miško žemę."
 1109. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1110. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:279
 1111. msgid ""
 1112. "Rally on me, everyone. We have better things to do than brawl with elves."
 1113. msgstr "Visi paskui mane. Turime svarbesnių reikalų nei peštis su elfais."
 1114. #. [message]: speaker=Angarthing
 1115. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:288
 1116. #, fuzzy
 1117. msgid "Kal Kartha should be only another day’s march north of here."
 1118. msgstr "Kal Karta turėtų būti už dienos kelio į rytus nuo čia."
 1119. #. [scenario]: id=07_The_Siege_of_Kal_Kartha
 1120. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:5
 1121. msgid "The Siege of Kal Kartha"
 1122. msgstr "Kal Kartos apsiaustis"
 1123. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Morgh
 1124. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:87
 1125. msgid "Tan-Morgh"
 1126. msgstr "Tan-Morghas"
 1127. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Garukh
 1128. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:132
 1129. msgid "Tan-Garukh"
 1130. msgstr "Tan-Garukhas"
 1131. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Wagran
 1132. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:174
 1133. msgid "Tan-Wagran"
 1134. msgstr "Tan-Vagranas"
 1135. #. [label]
 1136. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:208
 1137. msgid "West Gate"
 1138. msgstr "Vakariniai vartai"
 1139. #. [objective]: condition=win
 1140. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:217
 1141. #, fuzzy
 1142. msgid "Defeat the orcish leaders"
 1143. msgstr "Nugalėkite kaukėtą dvarfą"
 1144. #. [objective]: condition=lose
 1145. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:233
 1146. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:143
 1147. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:223
 1148. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:773
 1149. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:939
 1150. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1107
 1151. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1160
 1152. msgid "Death of Dulcatulos"
 1153. msgstr "Dulkatuloso mirtis"
 1154. #. [message]: speaker=Movrur
 1155. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:261
 1156. msgid "Behold! The West Gate of Kal Kartha!"
 1157. msgstr "Tik pažiūrėkit! Kal Kartos vakariniai vartai!"
 1158. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1159. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:266
 1160. msgid ""
 1161. "And under siege, I see. There is a mighty host of orcs between us and that "
 1162. "gate."
 1163. msgstr "Ir apsiausty, matau. Tarp mūsų ir vartų didžiulė orkų minia."
 1164. #. [message]: speaker=Tan-Morgh
 1165. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:271
 1166. msgid ""
 1167. "Ahhh... more stinky-midgets, come to get killed just like these cowards in "
 1168. "their den."
 1169. msgstr ""
 1170. "Aaa... Daugiau smirdančių neūžaugų, ateikit ir būsit nudobti kaip tie "
 1171. "bailiai savo urve."
 1172. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1173. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:276
 1174. msgid "Let us bring our kin that orc’s head as a guesting-gift."
 1175. msgstr "Įteikime savo giminaičiui to orko galvą kaip pasveikinimo dovaną."
 1176. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1177. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:292
 1178. msgid "Kal Kartha shall not fall!"
 1179. msgstr "Kal Karta nepasiduos!"
 1180. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1181. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:304
 1182. msgid "Kal Kartha is taken. Our mission has failed."
 1183. msgstr "Kal Karta paimta. Mūsų užduotis žlugo."
 1184. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1185. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:317
 1186. msgid ""
 1187. "Well fought, and our thanks; we were sore pressed. You are our honored "
 1188. "guests, and I will show you to the best quarters we have myself. Our lord, "
 1189. "the runemaster Karrag, will want to have speech with you on the morrow."
 1190. msgstr ""
 1191. "Šauniai kovėtės, mūsų padėka; mus buvo kaip reikiant prispaudę. Jūs esate "
 1192. "mūsų garbingi svečiai ir aš pats jus palydėsiu į geriausius būstus kokius "
 1193. "turime. Mūsų valdovas, runvedys Karagas, ryte norės su jumis pasišnekėti."
 1194. #. [message]: speaker=Movrur
 1195. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:322
 1196. msgid "<i>Dulcatulos, you dunce...</i>"
 1197. msgstr ""
 1198. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1199. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:327
 1200. msgid "<i>Did I say something I should have not?</i>"
 1201. msgstr ""
 1202. #. [message]: speaker=Movrur
 1203. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:332
 1204. msgid "<i>Never mind. I shall deal with you later.</i>"
 1205. msgstr ""
 1206. #. [message]: speaker=Angarthing
 1207. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:337
 1208. #, fuzzy
 1209. msgid ""
 1210. "A runemaster? There have been none such since Thursagan’s day. And for one "
 1211. "to lead a holding was unheard-of; they tended towards the solitary life."
 1212. msgstr ""
 1213. "Runvedys? Tokių nebūta nuo Tursagano laikų. O kad jis vadovautų valdai, "
 1214. "visai negirdėtas dalykas; jie labiau linko prie atsiskyrėliško gyvenimo "
 1215. "būdo. "
 1216. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1217. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:342
 1218. #, fuzzy
 1219. msgid ""
 1220. "Aye? Well, you’d know such things better than I, loremaster. Lord Karrag "
 1221. "toiled for long years to recover the craft lore. He was elevated when our "
 1222. "old lord fell in battle against the besieging orcs. Karrag himself was "
 1223. "wounded near to death; none thought he would recover."
 1224. msgstr ""
 1225. "Jo? Na, išminčiau, tau tokius dalykus geriau žinot nei man. Mūsų Karagas "
 1226. "ilgus metus triūsė, kad atgautų amato žinias. Jis buvo iškeltas, kai senasis "
 1227. "mūsų valdovas krito mūšyje su mus apgulusiais orkais. Pats Karagas buvo "
 1228. "beveik mirtinai sužeistas; niekas netikėjo, kad jis atsigaus. Tačiau jis "
 1229. "veda mus šiandie ir jo runų išmanymas nesyk buvo vienintelis skydas tarp "
 1230. "mūsų ir orkų."
 1231. #. [message]: speaker=Movrur
 1232. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:347
 1233. msgid ""
 1234. "But he revived himself and stands with us now. That is all that matters."
 1235. msgstr ""
 1236. #. [message]: speaker=Angarthing
 1237. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:352
 1238. #, fuzzy
 1239. msgid ""
 1240. "He has grasped the Hammer of Thursagan, then? Else I know not how he "
 1241. "recovered the runelore of old."
 1242. msgstr "Jis griebėsi Tursagano kūjo, ane?"
 1243. #. [message]: speaker=Movrur
 1244. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:357
 1245. msgid ""
 1246. "Aye. Shattered though the Hammer may be, it still retains some of its old "
 1247. "power. With your knowledge and help, loremaster, we can reforge the hammer "
 1248. "and use its power to smash all enemies that oppose us."
 1249. msgstr ""
 1250. #. [message]: speaker=Angarthing
 1251. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:362
 1252. #, fuzzy
 1253. msgid "The Hammer is a tool of crafting and making, not a weapon."
 1254. msgstr ""
 1255. "Šitai keista. Kūjis yra amato ir gaminimo įrankis, o ne ginklas. Ką jis "
 1256. "ketina su juo daryti?"
 1257. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1258. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:367
 1259. msgid ""
 1260. "Is it not? Lord Karrag has wielded it in battle to great effect, even broken "
 1261. "as it is."
 1262. msgstr ""
 1263. #. [message]: speaker=Movrur
 1264. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:372
 1265. msgid ""
 1266. "<i>Stop speaking, you imbecile.</i> That would be the power of runecraft you "
 1267. "witness. No fool would take a broken weapon into battle, much less a "
 1268. "precious artifact like the Hammer. Karrag holds it as a symbol of his "
 1269. "knowledge and mastery of lore, no more than that."
 1270. msgstr ""
 1271. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1272. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:377
 1273. #, fuzzy
 1274. msgid ""
 1275. "As you say. These things are for lords and loremasters to worry about, not "
 1276. "the likes of me. I must see to my troop’s care. Food will be brought to you; "
 1277. "rest well. We will speak again."
 1278. msgstr ""
 1279. "Čia valdovų ir išminčių rūpestis, o ne tokių kaip aš. Mano reikalas – "
 1280. "pasirūpint savo kariais. Maistas jums bus atneštas; gerai pailsėkit, mes dar "
 1281. "pasišnekėsim."
 1282. #. [scenario]: id=08_The_Court_of_Karrag
 1283. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:5
 1284. msgid "The Court of Karrag"
 1285. msgstr "Karago teismas"
 1286. #. [side]
 1287. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:50
 1288. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:100
 1289. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:46
 1290. msgid "Kal Karthans"
 1291. msgstr "Kal Kartiečiai"
 1292. #. [unit]: type=Dwarvish Masked Steelclad, id=Magog
 1293. #. [unit]: type=Dwarvish Masked Ulfserker, id=Hekyll
 1294. #. [unit]: type=Dwarvish Masked Ulfserker, id=Jekyll
 1295. #. [unit]: type={TYPE}
 1296. #. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Dufon
 1297. #. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Aragoth
 1298. #. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Dranath
 1299. #. [event]
 1300. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:64
 1301. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:72
 1302. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:80
 1303. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:47
 1304. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:106
 1305. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:139
 1306. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:168
 1307. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/macros.cfg:25
 1308. msgid "Masked Dwarf"
 1309. msgstr "Kaukėtas dvarfas"
 1310. #. [objective]: condition=win
 1311. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:131
 1312. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1095
 1313. msgid "Defeat Karrag"
 1314. msgstr "Nugalėkite Karagą"
 1315. #. [message]: speaker=Movrur
 1316. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:178
 1317. msgid ""
 1318. "I shall go take my place by Lord Karrag. See to it that you offer him the "
 1319. "respect that he is due."
 1320. msgstr ""
 1321. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1322. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:190
 1323. msgid "Angarthing... I have a bad feeling about this."
 1324. msgstr ""
 1325. #. [message]: speaker=Angarthing
 1326. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:195
 1327. #, fuzzy
 1328. msgid "Indeed. There is something very wrong here."
 1329. msgstr "Matau. Kažkas čia labai negerai."
 1330. #. [message]: speaker=Karrag
 1331. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:200
 1332. msgid "Hail, fellow dwarves. All Kal Kartha thanks you for your timely rescue."
 1333. msgstr ""
 1334. "Būkit pasveikinti, bičiuliai dvarfai. Visa Kal Karta jums dėkoja už tokį "
 1335. "savalaikį išgelbėjimą."
 1336. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1337. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:205
 1338. msgid ""
 1339. "We are from Knalga; your clans are kin to ours of old. We but did our duty "
 1340. "to kin."
 1341. msgstr ""
 1342. "Mes iš Knalgos, jūsų klanai nuo seno giminingi mūsų klanams. Mes tik "
 1343. "atlikome pareigą giminei."
 1344. #. [message]: speaker=Karrag
 1345. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:210
 1346. #, fuzzy
 1347. msgid ""
 1348. "All dwarves are kin, and must prevail against orcs and humans and other "
 1349. "dirtgrubbers. You can be part of the fist that smites them through the power "
 1350. "of our ancient heirloom, the Hammer of Thursagan."
 1351. msgstr ""
 1352. "Visi dvarfai yra giminės, ir turi triumfuoti prieš orkus, žmones ir kitus "
 1353. "purvarausius. Jūs galite būti tarp pirmųjų, kurie smogs jiems."
 1354. #. [message]: speaker=Angarthing
 1355. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:215
 1356. msgid ""
 1357. "We did not come to smite anyone, especially not using the most prized "
 1358. "artifact of our heritage as a mere weapon."
 1359. msgstr ""
 1360. #. [message]: speaker=Karrag
 1361. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:220
 1362. msgid ""
 1363. "Weapon? No, no, loremaster... you mistake my intentions. You know, as well "
 1364. "as I do, that the Hammer is hardly a paltry weapon. The Hammer holds the "
 1365. "soul of the dwarves, the true people. It is that which forged our flesh and "
 1366. "blood, that which binds our will and forges our resolve. It is a symbol of "
 1367. "our superiority as the true people of Irdya, an image that the other races "
 1368. "shall respect and fear!"
 1369. msgstr ""
 1370. #. [message]: speaker=Angarthing
 1371. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:225
 1372. msgid "... so... what are you suggesting?"
 1373. msgstr ""
 1374. #. [message]: speaker=Karrag
 1375. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:230
 1376. msgid ""
 1377. "The Hammer is still incomplete; we need the knowledge of a loremaster to "
 1378. "reforge the remaining shards and restore the artifact to its most powerful "
 1379. "state. Once that is done, none will be able to stand before me! Join us, "
 1380. "loremaster. We can put your talent to good use."
 1381. msgstr ""
 1382. #. [message]: speaker=Angarthing
 1383. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:235
 1384. msgid ""
 1385. "On one condition. You must take off that mask and show your true face. I am "
 1386. "a witness."
 1387. msgstr ""
 1388. "Su viena sąlyga. Tu privalai nusiimti kaukę ir parodyti savo tikrąjį veidą. "
 1389. "Aš esu liudytojas."
 1390. #. [message]: speaker=Movrur
 1391. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:240
 1392. msgid "Impertinent cur! You dare—"
 1393. msgstr ""
 1394. #. [message]: speaker=Karrag
 1395. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:245
 1396. #, fuzzy
 1397. msgid ""
 1398. "Quiet, Movrur. Loremaster, you... do not wish to see what is beneath this "
 1399. "mask. I was terribly wounded in an orcish attack. Disfigured."
 1400. msgstr ""
 1401. "Tu... Nenori pamatyti to, kas yra už kaukės. Orkų antpuolio metu buvau "
 1402. "siaubingai sužeistas. Subjaurotas."
 1403. #. [message]: speaker=Angarthing
 1404. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:250
 1405. msgid ""
 1406. "But the Law must see. A dwarf must put his name and his face behind his "
 1407. "deeds. I am a witness."
 1408. msgstr ""
 1409. "Tačiau Paprotys privalo matyti. Dvarfo darbai turi turėti vardą ir veidą. Aš "
 1410. "esu liudytojas."
 1411. #. [message]: speaker=Movrur
 1412. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:255
 1413. #, fuzzy
 1414. msgid ""
 1415. "Master, you need not answer to this fool. Even for a loremaster, to dictate "
 1416. "to a lord in his own holding... and one who holds the very soul of the "
 1417. "dwarves in his hand. It is unthinkable!"
 1418. msgstr ""
 1419. "Kvailas akiplėša! Ne tau nurodinėti valdovui jo paties valdose, o juolab ne "
 1420. "tam, kuris savo rankoje laiko pačią dvarfų sielą."
 1421. #. [message]: speaker=Angarthing
 1422. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:260
 1423. msgid ""
 1424. "The Law speaks. Against him with the eyes to see, no deception can hold. I "
 1425. "AM A WITNESS!"
 1426. msgstr ""
 1427. "Paprotys kalba. Prieš jo akis jokia apgaulė negali atsilaikyti. AŠ ESU "
 1428. "LIUDYTOJAS!"
 1429. #. [message]: speaker=Movrur
 1430. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:265
 1431. msgid "Master—"
 1432. msgstr ""
 1433. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1434. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:296
 1435. msgid "No... no... it is horrible! My lord, how did you come to this?"
 1436. msgstr "Ne... Ne... Tai siaubinga! Mano valdove, kaip tu tapai šituo?"
 1437. #. [message]: speaker=Karrag
 1438. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:301
 1439. msgid ""
 1440. "I lingered for weeks in agony. Only my hatred and the runelore of old "
 1441. "sustained me, until I became as I am. I will have revenge; I will destroy "
 1442. "the orcs, and the humans, and the elves, and all but the true people!"
 1443. msgstr ""
 1444. "Agonija truko savaites. Tik mano neapykanta ir senovinės runų žinios palaikė "
 1445. "mane, kol tapau tokiu koks esu. Išauš mano keršto valanda; aš sunaikinsiu ir "
 1446. "orkus, ir žmones, ir elfus, ir visus kitus, išskyrus išrinktąją tautą."
 1447. #. [message]: speaker=Karrag
 1448. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:306
 1449. msgid ""
 1450. "And you have sealed your doom. Hundreds of dirtgrubbers have already died to "
 1451. "weave a web of blood around the Hammer and the soul of the dwarves. You and "
 1452. "your new friends will be the last sacrifices I require to bind the entire "
 1453. "dwarvish race to my purpose. TAKE THEM!"
 1454. msgstr ""
 1455. "Ir jūs apsprendėte savo lemtį. Šimtai purvarausių jau mirė tam, kad būtų "
 1456. "nuaustas kraujo tinklas aplink Kūjį ir dvarfų sielą. Tu ir tavo draugai bus "
 1457. "paskutiniosios aukos, kurių man reikia norint savo tikslams pajungti visą "
 1458. "dvarfų rasę. ČIUPKIT JUOS!"
 1459. #. [message]: speaker=narrator
 1460. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:319
 1461. msgid ""
 1462. "Neither side can recruit or recall. You must win with the troops you have."
 1463. msgstr ""
 1464. "Nė viena pusė negali samdyti ar grąžinti karių. Privalote laimėti su "
 1465. "pajėgomis, kurias turite."
 1466. #. [message]: speaker=Angarthing
 1467. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:336
 1468. msgid ""
 1469. "Wait... the lich’s apparent death was another illusion. In truth he ran "
 1470. "through that doorway behind the throne."
 1471. msgstr ""
 1472. "Palaukite... Tariama ličo mirtis buvo dar viena iliuzija. Iš tiesų jis "
 1473. "paspruko pro tą išėjimą už sosto."
 1474. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1475. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:341
 1476. msgid ""
 1477. "Then Karrag has fled to the underlevels. None but his masked ones go there "
 1478. "any more."
 1479. msgstr ""
 1480. "Tada Karagas paspruko į požemius. Niekas išskyrus jo kaukėtuosius ten "
 1481. "daugiau nebesilanko."
 1482. #. [message]: speaker=Angarthing
 1483. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:346
 1484. msgid ""
 1485. "We must follow. Quickly! It may be his talk of perverting the Hammer was "
 1486. "merely mad raving, but we cannot allow the risk that his foul spell might "
 1487. "succeed."
 1488. msgstr ""
 1489. "Turime sekti iš paskos. Mikliai! Gal jo kalbos apie Kūjo išniekinimą tebuvo "
 1490. "pamišėlio kliedesiai, bet mes negalime sau leisti rizikuoti, jog jo bjaurus "
 1491. "burtas galėtų pavykti."
 1492. #. [scenario]: id=09_The_Underlevels
 1493. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:5
 1494. msgid "The Underlevels"
 1495. msgstr "Požemiai"
 1496. #. [objective]: condition=win
 1497. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:211
 1498. #, fuzzy
 1499. msgid "Find and defeat Karrag"
 1500. msgstr "Nugalėkite Karagą"
 1501. #. [message]: speaker=Angarthing
 1502. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:277
 1503. #, fuzzy
 1504. msgid "This place reeks of death."
 1505. msgstr "Ši vieta atsiduoda mirtimi."
 1506. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1507. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:282
 1508. #, fuzzy
 1509. msgid ""
 1510. "It has been... so many years since I’ve been down here. Only Karrag and his "
 1511. "personal followers used this level. I can't believe I never wondered about "
 1512. "that before."
 1513. msgstr ""
 1514. "Jau... Jau ne vieni metai praėjo nuo to, kai aš buvau čia. Tik Karagas ir jo "
 1515. "asmeniniai pasekėjai naudojosi šiais lygiais. Negaliu patikėti, kad niekad "
 1516. "apie tai nesusimąsčiau."
 1517. #. [message]: speaker=Angarthing
 1518. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:288
 1519. #, fuzzy
 1520. msgid ""
 1521. "It is Karrag's doing—his will, and his dark magic. I think he has been "
 1522. "casting glamours on all of you ever since he passed over."
 1523. msgstr ""
 1524. "Tai Karago darbas – jo valia ir tamsioji magija. Manau, kad jis skleidė "
 1525. "kerus ant jūsų visų nuo tada, kai pasikeitė."
 1526. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1527. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:293
 1528. msgid ""
 1529. "Where <i>is</i> Karrag? We can’t have been more than seconds behind him."
 1530. msgstr ""
 1531. "<i>Kur</i> Karagas? Mes negalėjome atsilikti daugiau, nei kelias sekundes."
 1532. #. [message]: speaker=Angarthing
 1533. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:298
 1534. #, fuzzy
 1535. msgid ""
 1536. "Most likely he has cloaked himself, thinking to run ahead to gather his "
 1537. "followers. He could be within a spear-cast of us now and we wouldn’t know it "
 1538. "in this gloom."
 1539. msgstr ""
 1540. "Greičiau jis slapstydamasis nubėgo pirmyn norėdamas sušaukti pasekėjus. Net "
 1541. "dabar jis gali būti ieties metimo atstumu, bet mes jo vis vien nepastebėsime "
 1542. "šiame patamsyje."
 1543. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1544. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:307
 1545. msgid "Those are war-drums!"
 1546. msgstr "Tai karo būgnai!"
 1547. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1548. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:312
 1549. msgid ""
 1550. "Aye. Karrag, calling his troops to battle. Only the Dark Gods know what "
 1551. "hellspawn the lich will summon. AXES UP!"
 1552. msgstr ""
 1553. "Jo, Karagas kviečia karius į mūšį. Vien tamsieji dievai žino, kokias pragaro "
 1554. "išperas ličas iššauks. UŽ KIRVIŲ! "
 1555. #. [message]: speaker=unit
 1556. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:336
 1557. msgid "Someone died here."
 1558. msgstr ""
 1559. #. [message]: speaker=unit
 1560. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:365
 1561. msgid "Poor guy didn't make it."
 1562. msgstr ""
 1563. #. [message]: speaker=unit
 1564. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:396
 1565. msgid "There's some gold in here!"
 1566. msgstr ""
 1567. #. [message]: speaker=unit
 1568. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:416
 1569. msgid "I found some gold!"
 1570. msgstr ""
 1571. #. [message]: speaker=unit
 1572. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:450
 1573. msgid "The gates are locked. I will have to break them open by force!"
 1574. msgstr ""
 1575. #. [message]: speaker=unit
 1576. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:456
 1577. msgid "The gates are locked!"
 1578. msgstr ""
 1579. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1580. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:461
 1581. msgid "Force them open!"
 1582. msgstr ""
 1583. #. [message]: speaker=unit
 1584. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:466
 1585. msgid "Yes, sir!"
 1586. msgstr ""
 1587. #. [message]: speaker=Angarthing
 1588. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:499
 1589. msgid "Let us proceed onward."
 1590. msgstr ""
 1591. #. [message]: speaker=unit
 1592. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:525
 1593. msgid "There's something behind this door. I shall break it down!"
 1594. msgstr ""
 1595. #. [message]: speaker=unit
 1596. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:531
 1597. msgid "There's something behind this door."
 1598. msgstr ""
 1599. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1600. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:536
 1601. msgid "Break it down!"
 1602. msgstr ""
 1603. #. [message]: speaker=unit
 1604. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:573
 1605. msgid "It looks like there is a rune behind this gate!"
 1606. msgstr ""
 1607. #. [message]: speaker=unit
 1608. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:611
 1609. msgid "The dirtgrubber-friends have come! Slay them all!"
 1610. msgstr ""
 1611. #. [message]: speaker=second_unit
 1612. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:616
 1613. msgid "You could not stop us before and you won't be stopping us now!"
 1614. msgstr ""
 1615. #. [message]: speaker=Dufon
 1616. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:637
 1617. #, fuzzy
 1618. msgid ""
 1619. "You shall never pass through here! The doors I guard are sealed by the power "
 1620. "of the Hammer itself."
 1621. msgstr ""
 1622. "Niekad per čia nepraeisit! Durys, kurias aš saugau, yra užantspauduotos "
 1623. "paties Kūjo galia."
 1624. #. [message]: speaker=second_unit
 1625. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:642
 1626. msgid "You won't stop us!"
 1627. msgstr ""
 1628. #. [message]: speaker=Dufon
 1629. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:647
 1630. msgid ""
 1631. "Fools! Even should you defeat me, the master's ritual will soon be complete "
 1632. "and you shall all become his slaves!"
 1633. msgstr ""
 1634. #. [message]: speaker=Aragoth
 1635. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:667
 1636. msgid ""
 1637. "Your path forward ends here! Once the lord's spell is complete, your souls "
 1638. "will soon be chained to his will!"
 1639. msgstr ""
 1640. #. [message]: speaker=Dranath
 1641. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:688
 1642. msgid "The dirtgrubbers have come! Stop their advance!"
 1643. msgstr ""
 1644. #. [message]: speaker=unit
 1645. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:715
 1646. msgid "This must be one of the runic keys!"
 1647. msgstr ""
 1648. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1649. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:755
 1650. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:921
 1651. msgid "We still need to find the other one!"
 1652. msgstr ""
 1653. #. [objective]: condition=win
 1654. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:761
 1655. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:927
 1656. msgid "Find and activate the runic keys (one remaining)"
 1657. msgstr ""
 1658. #. [note]
 1659. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:777
 1660. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:943
 1661. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1111
 1662. msgid ""
 1663. "You may teleport units between matching runes (the destination must be clear)"
 1664. msgstr ""
 1665. #. [message]: speaker=unit
 1666. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:881
 1667. msgid "We've found a runic key!"
 1668. msgstr ""
 1669. #. [message]: speaker=Angarthing
 1670. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1037
 1671. #, fuzzy
 1672. msgid "The keys have been found. The door should open..."
 1673. msgstr "Raktai rasti. Durys turėtų atsidaryti..."
 1674. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1675. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1089
 1676. msgid "The lich surely awaits us within. We must be on guard."
 1677. msgstr ""
 1678. #. [message]: speaker=unit
 1679. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1137
 1680. #, fuzzy
 1681. msgid ""
 1682. "It seems that the guard spoke the truth. These doors will not open to us!"
 1683. msgstr "Panašu, kad sargybinis sakė tiesą. Šios durys mums neatsivers!"
 1684. #. [message]: speaker=Angarthing
 1685. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1142
 1686. msgid ""
 1687. "They are sealed by the ancient runelore of the Hammer. No amount of force "
 1688. "can open these doors - we will need to find the keys to the seals here."
 1689. msgstr ""
 1690. #. [objective]: condition=win
 1691. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1148
 1692. msgid "Find and activate the runic keys to the sealed door"
 1693. msgstr ""
 1694. #. [message]: speaker=unit
 1695. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1180
 1696. msgid "My lord, the dirtgrubbers have entered our sanctuary!"
 1697. msgstr ""
 1698. #. [message]: speaker=Karrag
 1699. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1185
 1700. msgid "Excellent! Their blood will provide plenty of fuel for my ritual!"
 1701. msgstr ""
 1702. #. [message]: speaker=Karrag
 1703. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1206
 1704. msgid "So, the usurpers have arrived at last."
 1705. msgstr ""
 1706. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1707. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1211
 1708. msgid ""
 1709. "We are not the usurpers but the liberators of Kal Kartha! We are here to "
 1710. "free our kin from your dark sorcery!"
 1711. msgstr ""
 1712. #. [message]: speaker=Karrag
 1713. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1216
 1714. msgid ""
 1715. "You insolent fool! It is I who have led Kal Kartha to glory and I who have "
 1716. "cleansed the lands of the true people from all unworthy scum! Kal Kartha "
 1717. "owes me everything!"
 1718. msgstr ""
 1719. #. [message]: speaker=Angarthing
 1720. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1221
 1721. msgid ""
 1722. "No! You are the one who owes our brethren their freedom! You have ensnared "
 1723. "their minds with your foul magic and now we are here to put an end to your "
 1724. "tyrannical rule!"
 1725. msgstr ""
 1726. #. [message]: speaker=Karrag
 1727. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1226
 1728. msgid ""
 1729. "Any enemy of my rule is no better than the filthiest of dirtgrubbers. You no "
 1730. "longer belong to the true people. You will become my slaves!"
 1731. msgstr ""
 1732. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1733. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1231
 1734. msgid "Not if we stop you here. AXES UP!"
 1735. msgstr ""
 1736. #. [message]: speaker=Karrag
 1737. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1249
 1738. msgid "No! No! No! Dirtgrubbers must die! The true people must rule all!"
 1739. msgstr ""
 1740. "Ne! Ne! Ne! Purvarausiai turi mirti! Išrinktoji tauta turi valdyti visus!"
 1741. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1742. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1254
 1743. msgid "The ‘true people’ speak through our axes. Die, foul lich."
 1744. msgstr "„Išrinktoji tauta“ kalba mūsų kirviais. Mirk, bjaurus liče."
 1745. #. [message]: speaker=Karrag
 1746. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1259
 1747. msgid "Nooo! My power... it wanes..."
 1748. msgstr ""
 1749. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1750. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1269
 1751. msgid "And your rule is at an end, Karrag, once the brave lord of Kal Kartha."
 1752. msgstr ""
 1753. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1754. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1274
 1755. msgid ""
 1756. "Do not mourn his passing, Dulcatulos. The Karrag you knew died many years "
 1757. "ago when his lust for power consumed him. It is now time to put the past "
 1758. "behind and right the wrongs that have been wrought here."
 1759. msgstr ""
 1760. #. [message]: speaker=Angarthing
 1761. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1279
 1762. msgid ""
 1763. "Aiglondur speaks the truth. The deed is done. Though the heart of the "
 1764. "darkness is gone, there is still much to do. Much will have to be done to "
 1765. "amend the desecration of the Hammer and the evil that has been done here."
 1766. msgstr ""
 1767. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1768. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1284
 1769. msgid ""
 1770. "But first, we must bring this news to the rest of Kal Kartha. A new Lord "
 1771. "must be chosen."
 1772. msgstr ""
 1773. #. [message]: speaker=Angarthing
 1774. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1289
 1775. msgid "Aye, let us go."
 1776. msgstr ""
 1777. #. [message]: speaker=Dufon
 1778. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1311
 1779. #, fuzzy
 1780. msgid "The master's ritual... must not be... interrupted..."
 1781. msgstr "Mūsų šeimininko ritualas negali būti nutrauktas. Sulaikykite juos!"
 1782. #. [message]: speaker=Dranath
 1783. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1323
 1784. msgid ""
 1785. "Imbeciles! Once the master's dark rite is complete, I will return to slay "
 1786. "you myself!"
 1787. msgstr ""
 1788. #. [message]: speaker=Aragoth
 1789. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1335
 1790. msgid "The heathens... have slain me-"
 1791. msgstr ""
 1792. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1793. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1346
 1794. msgid "The air is cold with the stench of death."
 1795. msgstr ""
 1796. #. [message]: speaker=Angarthing
 1797. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1351
 1798. msgid ""
 1799. "No doubt it is this ritual that the masked ones spoke of. We must hurry and "
 1800. "stop Karrag!"
 1801. msgstr ""
 1802. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1803. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1370
 1804. msgid "I feel as if the life is being sapped out of my body!"
 1805. msgstr ""
 1806. #. [message]: speaker=Angarthing
 1807. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1375
 1808. msgid ""
 1809. "Karrag's spell grows more powerful with every passing moment. If we do not "
 1810. "defeat him now, we will all turn into his thralls!"
 1811. msgstr ""
 1812. #. [message]: speaker=Karrag
 1813. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1384
 1814. msgid ""
 1815. "HAHAHAHA! Yes, yes, YES! The rite of death is complete at last! Die, you "
 1816. "filthy dirtgrubbers, die so that I may raise you again as my mindless slaves!"
 1817. msgstr ""
 1818. #. [scenario]: id=10_Epilogue
 1819. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:5
 1820. msgid "Epilogue"
 1821. msgstr "Epilogas"
 1822. #. [side]
 1823. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:51
 1824. msgid "Glamcatsil"
 1825. msgstr "Glamkatsilas"
 1826. #. [side]
 1827. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:52
 1828. msgid "Trithdurus"
 1829. msgstr "Tritdurusas"
 1830. #. [side]
 1831. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:53
 1832. msgid "Althasol"
 1833. msgstr "Altasolas"
 1834. #. [side]
 1835. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:54
 1836. msgid "Dulalas"
 1837. msgstr "Dulalas"
 1838. #. [side]
 1839. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:55
 1840. msgid "Pelalsol"
 1841. msgstr "Pelalsolas"
 1842. #. [side]
 1843. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:56
 1844. msgid "Aigthaing"
 1845. msgstr "Aigtaingas"
 1846. #. [side]
 1847. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:57
 1848. msgid "Pelcatol"
 1849. msgstr "Pelkatolas"
 1850. #. [side]
 1851. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:58
 1852. msgid "Narithil"
 1853. msgstr "Naritilas"
 1854. #. [side]
 1855. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:59
 1856. msgid "Glamdrsol"
 1857. msgstr "Glamdrsolas"
 1858. #. [side]
 1859. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:60
 1860. msgid "Pelaithil"
 1861. msgstr "Pelaitilas"
 1862. #. [side]
 1863. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:61
 1864. msgid "Alaithus"
 1865. msgstr "Alaitusas"
 1866. #. [unit]: type=Lancer, id=Pelias
 1867. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:76
 1868. msgid "Pelias"
 1869. msgstr "Pelias"
 1870. #. [message]: speaker=Angarthing
 1871. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:127
 1872. msgid ""
 1873. "Dwarves of Kal Kartha, I speak the Law. Your house is cast down; you have "
 1874. "harbored a great evil. Who now will take the burden of cleansing this "
 1875. "holding of its taint?"
 1876. msgstr ""
 1877. "Kal Kartos dvarfai, paprotys skelbia štai ką. Jūsų dinastija nutraukta; jūs "
 1878. "priglaudėt didį blogį. Kas dabar prisiims naštą išvalyti valdas nuo šios "
 1879. "dėmės?"
 1880. #. [message]: speaker=narrator
 1881. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:132
 1882. msgid ""
 1883. "The dwarves of Kal Kartha muttered among themselves and looked at one "
 1884. "another uneasily. None stepped forward."
 1885. msgstr ""
 1886. "Kal Kartos dvarfai murmėjo tarpusavy ir neramiai žvalgėsi. Nė vienas nežengė "
 1887. "pirmyn."
 1888. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1889. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:138
 1890. msgid ""
 1891. "Loremaster... None of us is fit to take up the lordship. Karrag fooled us "
 1892. "all, made us the tools of his foul scheme."
 1893. msgstr ""
 1894. "Išminčiau... Nė vienas iš mūsų nėra tinkamas perimti vadovavimą. Karagas "
 1895. "apmulkino mus visus, pavertė savo bjauraus plano sraigteliais."
 1896. #. [message]: speaker=Pelias
 1897. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:163
 1898. msgid ""
 1899. "I was told I’d find Aiglondur of Knalga here. I bear a message from Tallin, "
 1900. "the Lord Protector of the Alliance."
 1901. msgstr ""
 1902. "Man sakė, kad aš Aiglondurą iš Knalgos rasiu čia. Aš nešu žinią nuo Talino, "
 1903. "Sąjungos lordo protektoriaus."
 1904. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1905. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:168
 1906. msgid "I am he. Speak your message."
 1907. msgstr "Aš ir esu jis. Sakyk savo žinią."
 1908. #. [message]: speaker=Pelias
 1909. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:174
 1910. #, fuzzy
 1911. msgid ""
 1912. "I have been on your track for weeks. Word of your rout of Tan-Morgh and his "
 1913. "allies spread, and reached Tallin. You did the Alliance better service than "
 1914. "you knew that day; Tan-Morgh had exchanged messages with certain orcish "
 1915. "chieftains within the Alliance, and your victory prevented a dangerous "
 1916. "revolt."
 1917. msgstr ""
 1918. "Sekiau jūsų pėdsakais kelias savaites. Kalbos apie Tan-Malgaro ir jo "
 1919. "sąjungininkų sutriuškinimą plačiai pasklido ir pasiekė Taliną. Tądien "
 1920. "Sąjungai jūs padarėte didesnę paslaugą, nei galvojote; Tan-Malgaras "
 1921. "apsikeitė žinutėmis su tam tikrais orkų vadais Sąjungos viduje ir jūsų "
 1922. "pergalė apsaugojo mus nuo pavojingo sukilimo."
 1923. #. [message]: speaker=Pelias
 1924. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:179
 1925. msgid ""
 1926. "Aiglondur, the Protector dubs you a Lord Companion of the Alliance. He bids "
 1927. "you return to Knalga as soon as convenient, for your investiture."
 1928. msgstr ""
 1929. "Aiglondurai, lordas protektorius paskiria Jus sąjungos legatu. Jis kviečia "
 1930. "Jums patogiu laiku grįžti į Knalgą inauguracijai."
 1931. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1932. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:184
 1933. msgid "(<i>Wonderingly</i>) A Lord Companion? And kin of ours..."
 1934. msgstr "(<i>Besistebėdami</i>) Legatas? Mūsų giminaitis..."
 1935. #. [message]: speaker=Narithil
 1936. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:189
 1937. msgid ""
 1938. "It would be no shame for a Lord Companion to rule this holding, as Hamel "
 1939. "does at Knalga."
 1940. msgstr ""
 1941. "Legatui nebūtų gėda vadovauti šiai valdai, kaip kad Hamelis vadovauja "
 1942. "Knalgai."
 1943. #. [message]: speaker=narrator
 1944. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:194
 1945. msgid ""
 1946. "The Kal Karthans looked at each other, and Aiglondur, with dawning hope."
 1947. msgstr ""
 1948. "Kal Kartiečiai susižvalgė tarpusavy ir pažvelgė į Aiglondurą su brėkštančia "
 1949. "viltim."
 1950. #. [message]: speaker=Angarthing
 1951. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:200
 1952. msgid "It would be fitting. The Loremasters will approve."
 1953. msgstr "Toks sprendimas būtų priimtinas. Išminčiai sutiks."
 1954. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1955. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:205
 1956. msgid ""
 1957. "Pelias, my thanks to the Lord Protector; I will attend him in the spring. "
 1958. "But it seems that I have some work to do here first."
 1959. msgstr ""
 1960. "Peliasai, mano padėka lordui protektoriui; aš pas jį atvyksiu pavasarį. Bet "
 1961. "pirmiausia turiu šį tą nuveikti čia."
 1962. #. [unit_type]: id=Dwarvish Annalist, race=dwarf
 1963. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Annalist.cfg:4
 1964. msgid "Dwarvish Annalist"
 1965. msgstr "Dvarfų metraštininkas"
 1966. #. [unit_type]: id=Dwarvish Annalist, race=dwarf
 1967. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Annalist.cfg:21
 1968. msgid ""
 1969. "Dwarvish Annalists are the historians of this ancient and proud race. They "
 1970. "are few in number, and their very existence is not generally known to the "
 1971. "other peoples of the Great Continent. To the abilities of the Witness they "
 1972. "add, through the study of herb and mineral lore, the ability to cure poison."
 1973. msgstr ""
 1974. "Dvarfų metraštininkai yra šios senos ir išdidžios rasės istorikai. Jų yra "
 1975. "labai mažai, net pats jų buvimas kitoms Didžiojo Kontinento tautoms nėra "
 1976. "apskritai žinomas. Bestudijuodami žolelių ir mineralų mokslą ir apjungdami "
 1977. "šias žinias su Liudijimo galia, jie geba gydyti nuo nuodų."
 1978. #. [attack]: type=impact
 1979. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Annalist.cfg:65
 1980. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Loremaster.cfg:69
 1981. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Witness.cfg:69
 1982. msgid "bolas"
 1983. msgstr "rutuliai"
 1984. #. [unit_type]: id=Dwarvish Loremaster, race=dwarf
 1985. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Loremaster.cfg:4
 1986. msgid "Dwarvish Loremaster"
 1987. msgstr "Dvarfų Išminčius"
 1988. #. [unit_type]: id=Dwarvish Loremaster, race=dwarf
 1989. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Loremaster.cfg:23
 1990. msgid ""
 1991. "Loremasters are the sages of the dwarvish race. Their counsel is greatly "
 1992. "valued by war-leaders and chieftains, and they are viewed with awe by "
 1993. "ordinary dwarves, for they alone have plumbed the deepest and most closely-"
 1994. "held secrets of dwarven knowledge. It is said that where a loremaster "
 1995. "stands, there is the soul of the dwarves. To the abilities of the Annalist "
 1996. "they add a limited ability to heal."
 1997. msgstr ""
 1998. "Dvarfų išminčių patarimai labai vertinami karo vadų ir valdovų, o paprasti "
 1999. "dvarfai į išminčius žvelgia su pagarbia baime, nes tik jie vieninteliai yra "
 2000. "perpratę didžiausias ir labiausiai saugomas dvarfų žinių paslaptis. Sakoma, "
 2001. "kad ten kur stovi išminčius, ten ir yra dvarfų siela. Be metraštininko "
 2002. "gebėjimų jie dar turi ir ribotas gydymo galias."
 2003. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Berserker, race=dwarf
 2004. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Berserker.cfg:4
 2005. #, fuzzy
 2006. msgid "Dwarvish Masked Berserker"
 2007. msgstr "Kaukėtas dvarfų perkūntrankis"
 2008. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Dragonguard, race=dwarf
 2009. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Dragonguard.cfg:4
 2010. msgid "Dwarvish Masked Dragonguard"
 2011. msgstr "Kaukėtas dvarfų slibingriausmis"
 2012. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Fighter, race=dwarf
 2013. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Fighter.cfg:4
 2014. msgid "Dwarvish Masked Fighter"
 2015. msgstr "Kaukėtas dvarfų kovotojas"
 2016. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Guardsman, race=dwarf
 2017. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Guardsman.cfg:4
 2018. msgid "Dwarvish Masked Guardsman"
 2019. msgstr "Kaukėtas dvarfų sargybinis"
 2020. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Lord, race=dwarf
 2021. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Lord.cfg:4
 2022. msgid "Dwarvish Masked Lord"
 2023. msgstr "Kaukėtas dvarfų valdovas"
 2024. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Lord, race=dwarf
 2025. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Lord.cfg:17
 2026. #, fuzzy
 2027. msgid ""
 2028. "Feared in dwarven legend is the Dwarf Lord who masks his face, using the "
 2029. "formidable fighting powers of his kind without accounting to his peers and "
 2030. "to the loremasters of Dwarven-kind for the dark and bloody uses to which he "
 2031. "puts his weapons. Like his barefaced kin, the Dwarf Lord wields axe and "
 2032. "hammer with masterful skill, and can hit a target with a thrown hand axe at "
 2033. "several paces. Though slow on their feet, these dwarves are a testament to "
 2034. "the prowess of their kind."
 2035. msgstr ""
 2036. "Bijomas dvarfų legendose yra dvarfų valdovas, kuris slepia savo veidą, "
 2037. "neatsižvelgdamas nei į sau lygius, nei į išminčius, naudojantis savosios "
 2038. "rūšies grėsmingą kovos galią tamsiems ir kruviniems darbams. Kaip ir jo "
 2039. "atviraveidis giminaitis, dvarfų valdovas meistriškai įgudęs naudotis kirviu "
 2040. "bei kūju, iš kelių žingsnių atstumo pataikyti į priešininką svaidomuoju "
 2041. "kirviu. Nors lėti žygūnai, tačiau šie dvarfai yra gyvas savosios rūšies "
 2042. "meistriškumo įrodymas."
 2043. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Sentinel, race=dwarf
 2044. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Sentinel.cfg:4
 2045. msgid "Dwarvish Masked Sentinel"
 2046. msgstr "Kaukėtas dvarfų sergėtojas"
 2047. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Stalwart, race=dwarf
 2048. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Stalwart.cfg:4
 2049. msgid "Dwarvish Masked Stalwart"
 2050. msgstr "Kaukėtas dvarfų stipruolis"
 2051. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Steelclad, race=dwarf
 2052. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Steelclad.cfg:4
 2053. msgid "Dwarvish Masked Steelclad"
 2054. msgstr "Kaukėtas dvarfų šarvuotis"
 2055. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Steelclad, race=dwarf
 2056. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Steelclad.cfg:17
 2057. msgid ""
 2058. "More experienced Dwarvish fighters wear heavy chain mail and plate armor, "
 2059. "for which they are rightly famous. In the dark dreams of dwarvenkind, some "
 2060. "conceal their faces behind riveted masks."
 2061. msgstr ""
 2062. "Labiau patyrę dvarfų kovotojai dėvi sunkius grandininius arba plokštinius "
 2063. "šarvus, už ką vadinami šarvuočiais ir yra pelnytai žymūs. Tamsiuose dvarfų "
 2064. "tautos sapnuose kai kurie slepia savo veidus už kniedytų kaukių."
 2065. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Thunderer, race=dwarf
 2066. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Thunderer.cfg:4
 2067. msgid "Dwarvish Masked Thunderer"
 2068. msgstr "Kaukėtas dvarfų perkūntrankis"
 2069. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Thunderguard, race=dwarf
 2070. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Thunderguard.cfg:4
 2071. msgid "Dwarvish Masked Thunderguard"
 2072. msgstr "Kaukėtas dvarfų perkūnšaudis"
 2073. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Ulfserker, race=dwarf
 2074. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Ulfserker.cfg:4
 2075. #, fuzzy
 2076. msgid "Dwarvish Masked Ulfserker"
 2077. msgstr "Kaukėtas dvarfų perkūntrankis"
 2078. #. [unit_type]: id=Dwarvish Witness, race=dwarf
 2079. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Witness.cfg:10
 2080. msgid "Dwarvish Witness"
 2081. msgstr "Dvarfų liudytojas"
 2082. #. [unit_type]: id=Dwarvish Witness, race=dwarf
 2083. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Witness.cfg:27
 2084. msgid ""
 2085. "A Witness functions as the eyes of the dwarves’ history, a deep lore that "
 2086. "they never share with outsiders. The presence of a Witness inspires dwarvish "
 2087. "warriors with the knowledge that their deeds (and their deaths) will not go "
 2088. "unrecorded. They learn a fighting style deliberately unlike that of their "
 2089. "fellows, one designed to turn the vaunted strength of the dwarves against "
 2090. "itself. The person of a Witness is considered sacred, and Witnesses are "
 2091. "often used as envoys between dwarvish clans."
 2092. msgstr ""
 2093. "Liudytojai veikia tarsi dvarfų istorijos akys, gili išmintis, kuria jie "
 2094. "niekuomet nesidalina su pašaliečiais. Liudytojo buvimas šalia įkvepia dvarfų "
 2095. "karius, nes jie žino, jog jų darbai (ir mirtys) nebus užmirštos. Jie "
 2096. "sąmoningai mokosi visiškai nepanašaus į jų bičiulių kovos stiliaus, sukurto "
 2097. "taip, kad apgręžtų liaupsinamą dvarfų jėgą prieš juos pačius. Liudytojo "
 2098. "asmuo laikomas šventu, tad Liudytojai dažnai naudojami kaip pasiuntiniai "
 2099. "tarp dvarfų klanų."
 2100. #. [special_note]
 2101. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/abilities.cfg:5
 2102. #, fuzzy
 2103. msgid ""
 2104. "The presence of this unit inspires own units next to it to deal more damage "
 2105. "in combat, though this only applies to units of lower or equal level."
 2106. msgstr ""
 2107. " Šio dalinio buvimas šalia įkvepia savus dalinius daryti daugiau žalos "
 2108. "mūšyje, tačiau tai veikia tik tokio pat ar žemesnio lygio dalinius."
 2109. #. [leadership]: id=inspire
 2110. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/abilities.cfg:16
 2111. msgid "inspire"
 2112. msgstr "įkvėpia"
 2113. #. [leadership]: id=inspire
 2114. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/abilities.cfg:17
 2115. msgid "female^inspire"
 2116. msgstr "įkvėpia"
 2117. #. [leadership]: id=inspire
 2118. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/abilities.cfg:18
 2119. #, fuzzy
 2120. msgid ""
 2121. "This unit can inspire own units that are next to it, making them fight "
 2122. "better. Adjacent own units of lower or equal level will deal 25% more damage "
 2123. "plus 25% for each level they are below the inspiring unit."
 2124. msgstr ""
 2125. "Šis karys gali įkvėpti savus L0 ar L1 karius esančius greta, priversdamas "
 2126. "juos kautis geriau. Šalia esantys L1 kariai darys 25% daugiau žalos; L0 "
 2127. "kariai darys 50% daugiau žalos."
 2128. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:6
 2129. msgid "Aiglondur"
 2130. msgstr "Aiglonduras"
 2131. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:19
 2132. msgid "Angarthing"
 2133. msgstr "Angartingas"
 2134. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:32
 2135. msgid "Ratheln"
 2136. msgstr "Ratelnas"
 2137. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:43
 2138. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:56
 2139. msgid "Dulcatulos"
 2140. msgstr "Dulkatulosas"
 2141. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:69
 2142. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:78
 2143. msgid "Karrag"
 2144. msgstr "Karagas"
 2145. #. [message]: speaker=Aiglondur
 2146. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/herodeaths.cfg:12
 2147. msgid "I fall!"
 2148. msgstr "Aš kritau!"
 2149. #. [message]: speaker=Aiglondur
 2150. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/herodeaths.cfg:30
 2151. msgid "Oh no! Without a loremaster we cannot complete our mission!"
 2152. msgstr "O ne! Be išminčiaus pagalbos mes negalime atlikti užduoties!"
 2153. #. [message]: speaker=Aiglondur
 2154. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/herodeaths.cfg:48
 2155. msgid "We needed Movrur to accompany us to Kal Kartha!"
 2156. msgstr ""
 2157. #. [message]: speaker=Aiglondur
 2158. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/herodeaths.cfg:66
 2159. msgid ""
 2160. "Without Dulcatulos to explain our actions to the Kal Karthans we’ll have to "
 2161. "fight them, too. Our mission has failed."
 2162. msgstr ""
 2163. "Be Dulkatuloso, kuris paaiškintų mūsų veiksmus Kal Kartiečiams, mes turėsime "
 2164. "kautis ir su jais. Mūsų užduotis žlugo."