The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2637 lines
110KB

 1. # Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2011.
 2. # Translators:
 3. # Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2011.
 4. # Jurgis Sūdžius <saveid@gmail.com>, 2009.
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
 9. "POT-Creation-Date: 2018-07-22 11:33 UTC\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2017-04-08 15:47+0100\n"
 11. "Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
 12. "Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
 13. "Language: lt\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
 18. "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
 19. "X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
 20. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 21. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:10
 22. msgid "The Hammer of Thursagan"
 23. msgstr "Tursagano kūjis"
 24. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 25. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:12
 26. msgid "THoT"
 27. msgstr "TK"
 28. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 29. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:19
 30. msgid "Easy"
 31. msgstr "Lengvas"
 32. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 33. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:19
 34. msgid "Fighter"
 35. msgstr "Kovotojas"
 36. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 37. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:20
 38. msgid "Normal"
 39. msgstr "Normalus"
 40. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 41. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:20
 42. msgid "Steelclad"
 43. msgstr "Šarvuotis"
 44. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 45. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:21
 46. msgid "Challenging"
 47. msgstr "Iššaukiantis"
 48. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 49. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:21
 50. msgid "Lord"
 51. msgstr "Valdovas"
 52. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 53. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:24
 54. msgid ""
 55. "In the first years of the Northern Alliance, an expedition from Knalga seeks "
 56. "out their kin at Kal Kartha and to learn the fate of the legendary Hammer of "
 57. "Thursagan. The perils of their journey through the wild Northern Lands, "
 58. "though great, pale beside the evil they will face at its end.\n"
 59. "\n"
 60. msgstr ""
 61. "Pirmaisiais Šiaurinės sąjungos metais ekspedicija iš Knalgos ieško savo "
 62. "giminaičių Kal Kartoje ir stengiasi išsiaiškinti legendinio Tursagano kūjo "
 63. "likimą. Jų kelionės per laukines šiaurines žemes sunkumai nors ir "
 64. "didžiuliai, tačiau nublanksta prieš blogį, su kuriuo jiems teks susidurti "
 65. "kelionės pabaigoje.\n"
 66. "\n"
 67. #. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
 68. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:26
 69. msgid "(Intermediate level, 11 scenarios.)"
 70. msgstr "(Vidutinis lygis, 11 scenarijų.)"
 71. #. [about]
 72. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:29
 73. msgid "Author"
 74. msgstr "Autorius"
 75. #. [about]
 76. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:35
 77. msgid "Special Guest Designer"
 78. msgstr "Kviestinis dizaineris"
 79. #. [about]
 80. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:41
 81. msgid "Art"
 82. msgstr "Dailė"
 83. #. [about]
 84. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:54
 85. msgid "Brainstorming, playtesting, and spousal support"
 86. msgstr "Minčių lietus, testavimas žaidžiant ir žmonos palaikymas"
 87. #. [about]
 88. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:60
 89. msgid "Campaign Maintenance"
 90. msgstr "Kampanijos priežiūra"
 91. #. [scenario]: id=01_At_the_East_Gate
 92. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:5
 93. msgid "At the East Gate"
 94. msgstr "Prie rytinių vartų"
 95. #. [part]
 96. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:26
 97. #, fuzzy
 98. msgid ""
 99. "In the first few years after the founding of the Northern Alliance, the "
 100. "dwarves of Knalga and the human population of Dwarven Doors were fully "
 101. "preoccupied with rebuilding what had been broken by the long orcish "
 102. "occupation. But soon enough they prospered once again. The dwarves began "
 103. "mining their past for inspiration to rebuild Knalga even greater than "
 104. "before, and began also reaching out for contact with their scattered kinfolk."
 105. msgstr ""
 106. "Pirmaisiais Šiaurinės sąjungos įkūrimo metais Knalgos dvarfai ir Dvarfų durų "
 107. "žmonių populiacija visą dėmesį buvo sutelkę atstatymui to, kas buvo "
 108. "sugriauta ilgos orkų okupacijos metu. Ir štai netrukus jie vėl suklestėjo. "
 109. "Dvarfai ėmė kapstytis savo praeityje, ieškodami įkvėpimo, kaip atstatyti "
 110. "Knalgą, kad ji būtų dar didingesnė nei anksčiau, bei ėmė siekti atkurti "
 111. "ryšius su išblaškytais savo giminaičiais."
 112. #. [part]
 113. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:30
 114. msgid ""
 115. "But the threat from hostile orcs, wild men, and remnant undead was not yet "
 116. "ended. The dwarves kept strong guards on the approaches to Knalga. In the "
 117. "year 550 after the founding of Wesnoth, the captain of the East Gate "
 118. "received a warning that a small band of rogue orcs had been sighted."
 119. msgstr ""
 120. "Tačiau priešiškų orkų, laukinių žmonių ir nemirėlių likučių grėsmė dar "
 121. "nepraėjo. Dvarfai Knalgos prieigose laikė stiprias sargybos pajėgas. 550-"
 122. "aisiais metais po Vesnoto įkūrimo, Rytinių vartų kapitonas buvo įspėtas, kad "
 123. "buvo pastebėta nedidelė plėšikaujančių orkų gauja."
 124. #. [side]
 125. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Marth-Tak
 126. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
 127. #. [side]: type=Great Mage, id=Master Perrin
 128. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:43
 129. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:34
 130. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:48
 131. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:43
 132. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:59
 133. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:34
 134. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:38
 135. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:33
 136. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:26
 137. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:42
 138. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:31
 139. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:105
 140. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:26
 141. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:32
 142. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:47
 143. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:36
 144. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:26
 145. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:20
 146. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:70
 147. msgid "Alliance"
 148. msgstr "Sąjunga"
 149. #. [unit]: type=Gryphon Rider, id=Pelmathidrol
 150. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:54
 151. msgid "Pelmathidrol"
 152. msgstr "Pelmatidrolis"
 153. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Malgar
 154. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Grolak
 155. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Uthkar
 156. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Bashnark
 157. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Morgh
 158. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Garukh
 159. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Wagran
 160. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:71
 161. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:54
 162. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:92
 163. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:129
 164. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:82
 165. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:128
 166. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:170
 167. msgid "Orcs"
 168. msgstr "Orkai"
 169. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Bashnark
 170. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:76
 171. msgid "Bashnark"
 172. msgstr "Bašnarkas"
 173. #. [label]
 174. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:89
 175. msgid "East Gate"
 176. msgstr "Rytiniai vartai"
 177. #. [objective]: condition=win
 178. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:98
 179. msgid "Defeat Bashnark"
 180. msgstr "Nugalėkite Bašnarką"
 181. #. [objective]: condition=lose
 182. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:102
 183. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:146
 184. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:103
 185. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:180
 186. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:109
 187. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:120
 188. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:118
 189. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:319
 190. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:141
 191. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:223
 192. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:143
 193. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:373
 194. msgid "Death of Aiglondur"
 195. msgstr "Aiglonduro mirtis"
 196. #. [message]: speaker=Aiglondur
 197. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:120
 198. msgid ""
 199. "<i>Up axes!</i> We will be the Northern Alliance’s arm today, and kill or "
 200. "scatter these invaders."
 201. msgstr ""
 202. "<i>Už kirvių!</i> Šiandie mes būsim Šiaurinės sąjungos kumštis ir nudobsim "
 203. "arba išvaikysim įsibrovėlius."
 204. #. [message]: speaker=Bashnark
 205. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:125
 206. msgid ""
 207. "We are the true orcs, not the weaklings who ally with human-worms and stinky-"
 208. "midgets like you. You will be meat for our wolves."
 209. msgstr ""
 210. "Mes esam tikri orkai, o ne silpnieji, kurie vienijasi su kirminais žmonėmis "
 211. "ar smirdančiais neūžaugomis, kaip jūs. Jūs tapsit mėsa mūsų vilkams."
 212. #. [message]: speaker=second_unit
 213. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:137
 214. msgid ""
 215. "What is this? Their vanquished leader wears a cloak-pin of dwarvish make. "
 216. "And it bears a loremaster’s emblem."
 217. msgstr ""
 218. "O kas čia? Jų nugalėtas vadas nešioja dvarfų darbo apsiausto segę. Ir ji su "
 219. "išminčiaus emblema."
 220. #. [message]: speaker=Aiglondur
 221. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:142
 222. msgid "The maker’s mark is strange to me. We had best consult the lord Hamel."
 223. msgstr ""
 224. "Gamintojo žyma man nepažįstama. Verčiau pasitarkime su valdovu Hameliu."
 225. #. [scenario]: id=02_Reclaiming_the_Past
 226. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:5
 227. msgid "Reclaiming the Past"
 228. msgstr "Praeities išaiškinimas"
 229. #. [part]
 230. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:23
 231. msgid ""
 232. "Following the victory against the orcs, Aiglondur was summoned to the "
 233. "audience hall of Hamel, lord of Knalga and Lord Companion of the Northern "
 234. "Alliance. Beside the dais stood a stranger in the robes of the Order of "
 235. "Loremasters..."
 236. msgstr ""
 237. "Po pergalės prieš orkus Aiglonduras buvo iškviestas į Hamelio, Knalgos "
 238. "valdovo ir Šiaurinio aljanso legato audiencijų salę. Šalia pakylos stovėjo "
 239. "nepažįstamasis apsisiautęs Išminčių ordino mantija. "
 240. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
 241. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:53
 242. msgid "Hamel"
 243. msgstr "Hamelis"
 244. #. [message]: speaker=Hamel
 245. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:93
 246. msgid ""
 247. "Aiglondur, what ye ha’ found is disturbing, for all it seems a small thing. "
 248. "I make known to ye Angarthing, loremaster in training, who recognized the "
 249. "mark on it."
 250. msgstr ""
 251. "Aiglondurai, tai, ką tu radai, trikdo, tačiau tai smulkmena. Pažindinu tave "
 252. "su Angartingu, išminčiumi ir mokytoju, katras atpažino žymę ant jo."
 253. #. [message]: speaker=Angarthing
 254. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:98
 255. msgid ""
 256. "The mark on this cloak-pin is that of our kin at Kal Kartha in the eastern "
 257. "hills, from whom we’ve heard nothing since before Tallin broke the orcish "
 258. "occupation of Knalga. It troubles us that an orc should have come to possess "
 259. "it; no orc should know even that loremasters exist, let alone come near "
 260. "enough one to get this."
 261. msgstr ""
 262. "Ženklas ant šios apsiausto segės yra mūsų giminaičių iš Kal Kartos rytinėse "
 263. "kalvose, iš kurių mes nieko negirdėjome nuo tada, kai Talinas nutraukė orkų "
 264. "okupaciją Knalgoje. Mus neramina tai, kad orkas tapo jo savininku; nė vienas "
 265. "orkas net neturėtų žinoti, kad išminčiai yra, nešnekant jau apie tai, kad "
 266. "prieitų pakankamai arti, kad šitai gautų."
 267. #. [message]: speaker=Hamel
 268. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:103
 269. msgid "I fear some grave ill may have become Kal Kartha."
 270. msgstr "Bijau, kad Kal Kartą ištiko kas nors baisaus."
 271. #. [message]: speaker=Angarthing
 272. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:108
 273. msgid ""
 274. "And I fear for the Hammer of Thursagan. Our kin at Kal Kartha have been its "
 275. "keepers since a hero of their line recovered it from the Caverns of Flame, "
 276. "centuries ago."
 277. msgstr ""
 278. "Ir aš bijausi dėl Tursagano kūjo. Mūsų giminaičiai Kal Kartoje buvo jo "
 279. "sergėtojai nuo tada, kai prieš amžius didvyris iš jų linijos atgavo jį iš "
 280. "Liepsnojančios olos."
 281. #. [message]: speaker=Aiglondur
 282. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:113
 283. msgid "The Hammer of Thursagan?"
 284. msgstr "Tursagano kūjis?"
 285. #. [message]: speaker=Angarthing
 286. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:118
 287. msgid ""
 288. "Aye. The very tool with which our greatest runesmith made the Sceptre of "
 289. "Fire. But it is ancient, far older than Thursagan; he was but the last to "
 290. "wield it, and our oldest histories hint that this very hammer was used to "
 291. "forge the dwarves themselves in the heart of the earth."
 292. msgstr ""
 293. "Jo. Patsai įrankis, kuriuo mūsų didingiausias runakalys nukalė Ugnies "
 294. "skeptrą. Tik jis senovinis, kur kas senesnis už Tursaganą, katras buvo "
 295. "paskutinysis jį turėjęs; seniausi mūsų istorijos šaltiniai užsimena, kad tuo "
 296. "kūju žemės širdyje nukaldinti patys dvarfai."
 297. #. [message]: speaker=Aiglondur
 298. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:123
 299. msgid ""
 300. "But if the dwarves of Kal Kartha have held it all this time, why has none "
 301. "wielded it since Thursagan?"
 302. msgstr ""
 303. "Bet jei Kal Katos dvarfai visą tą laiką jį turėjo, kodėl nė vienas po "
 304. "Tursagano neėmė jo į rankas?"
 305. #. [message]: speaker=Hamel
 306. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:128
 307. msgid ""
 308. "Because when Thursagan burned to death with his hand on the Hammer, all the "
 309. "runemasters and arcanisters then living — all those who had sworn to the "
 310. "craft and bound themselves to the power o’ the Hammer — dropped dead without "
 311. "a mark on them, all struck down at the same moment. Their craft secrets died "
 312. "with them. That is why there are nae runesmiths among the Dwarves today, and "
 313. "sorely we miss them."
 314. msgstr ""
 315. "Bo kai Tursaganas, uždėjęs ranką ant Kūjo, sudegė, visi tuomet gyvavę "
 316. "runvedžiai ir arkanisteriai – visi prisiekę amatui ir susisieję su Kūjo "
 317. "galiomis – krito negyvi be regimos priežasties, pakirsti tuo pat metu. Jų "
 318. "amato paslaptys mirė su jais. Štai ko nebėr tarp dvarfų runakalių ir trūksta "
 319. "jų mum labai."
 320. #. [message]: speaker=Angarthing
 321. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:133
 322. msgid ""
 323. "That is what is said, my lord Hamel, and it is true. Except this; the Order "
 324. "of Loremasters has given me leave to reveal that the craft secrets were not, "
 325. "actually, quite as lost as we believed."
 326. msgstr ""
 327. "Taip yra sakoma, mano valdove Hameli, ir tai yra tiesa. Išskyrus štai ką: "
 328. "Išminčių ordinas man davė leidimą atskleisti, jog amato paslaptys, tiesą "
 329. "sakant, ne visiškai prarastos, kaip kad galvota."
 330. #. [message]: speaker=Hamel
 331. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:138
 332. msgid "What is this ye say? Nae lost?"
 333. msgstr "Tu ką sakai? Neprarastos?"
 334. #. [message]: speaker=Angarthing
 335. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:143
 336. msgid ""
 337. "Aye. Ye’ll recall that in repairing the western galleries we cleared a small "
 338. "cave-in hard by where Thursagan himself once had a workshop here, before he "
 339. "left to study in solitude in the further North."
 340. msgstr ""
 341. "Jo. Atmeni, kai atstatinėjant vakarines galerijas išvalėm mažą įgriuvą šalia "
 342. "tos vietos, kur kadaise pats Tursaganas, prieš išvykdamas toliau šiaurėn "
 343. "studijuoti ramybėje, turėjo dirbtuves?"
 344. #. [message]: speaker=Hamel
 345. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:148
 346. msgid "And ye found something?"
 347. msgstr "Ir jūs kažką radot?"
 348. #. [message]: speaker=Angarthing
 349. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:153
 350. msgid ""
 351. "A book. Thursagan’s book, in a secret and locked compartment he must have "
 352. "dug from the living rock himself by unaided runecraft. The cave-in breached "
 353. "it. It has taken us great effort to puzzle out his code. But it might be "
 354. "that, with the book and the Hammer to hand, we could train and initiate "
 355. "runesmiths once more."
 356. msgstr ""
 357. "Knygą. Tursagano knygą, slaptoje ir užrakintoje kameroje, kurią jis turbūt "
 358. "pats iškirto gyvoje uoloje, naudodamasis vien tik runų amatu. Įgriuva ją "
 359. "atvėrė. Mums teko įdėti daug pastangų, kad perkąstume jo kodą. Tačiau gali "
 360. "būt taip, kad turėdami knygą ir Kūjį galėsime vėlei apmokyti ir įšventinti "
 361. "runakalius."
 362. #. [message]: speaker=Hamel
 363. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:158
 364. msgid "And for what cause ha’ I heard naught o’ this?"
 365. msgstr "Ir ko tada aš nieko apie tai negirdėjau?"
 366. #. [message]: speaker=Angarthing
 367. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:163
 368. msgid ""
 369. "My lord, the find was very recent. We are still deciphering the book. And "
 370. "there is this: with the Hammer at Kal Kartha and the book here, the question "
 371. "of which holding shall have the training of the new runesmiths in its hands "
 372. "would be... delicate."
 373. msgstr ""
 374. "Mano valdove, šis atradimas visai naujas. Mes vis dar šifruojame knygą. Ir "
 375. "dar štai kas: Kūjui esant Kal Kartoje, o knygai čia, klausimas, kieno "
 376. "rankose bus naujųjų runakalių paruošimas, tampa labai... Subtilus."
 377. #. [message]: speaker=Angarthing
 378. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:168
 379. msgid ""
 380. "We feared stirring up a controversy before the book was even properly "
 381. "understood."
 382. msgstr ""
 383. "Bijojome, kad neužvirtų ginčai pakol mes knygos iki galo dar nesuprantame."
 384. #. [message]: speaker=Hamel
 385. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:173
 386. msgid ""
 387. "I’ll grant that was well thought, even if I am nae entirely pleased to have "
 388. "been kept in the dark. But ye came to me with a request, and I think I ken "
 389. "what it will be."
 390. msgstr ""
 391. "Sutinku, kad galvojot teisingai, nors nesu visiškai patenkintas, jog laikėt "
 392. "mane nežinioj. Bet jūs atėjot pas man’ su prašymu ir manau, jog nutuokiu "
 393. "kokiu."
 394. #. [message]: speaker=Aiglondur
 395. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:178
 396. msgid ""
 397. "That is obvious; the Order of Loremasters wants to send an expedition to Kal "
 398. "Kartha to find what has become of our kindred and the Hammer."
 399. msgstr ""
 400. "Tatai akivaizdu; Išminčių ordinas nori pasiųst ekspediciją į Kal Kartą, kad "
 401. "išsiaiškintų, kas nutiko mūsų giminaičiams ir Kūjui."
 402. #. [message]: speaker=Angarthing
 403. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:183
 404. msgid "Indeed, Lord Hamel, that is what we came to ask."
 405. msgstr "Išties, valdove Hameli, to prašyti mes ir atėjom."
 406. #. [message]: speaker=Hamel
 407. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:188
 408. msgid "And you spoke my guess, Aiglondur. Are you nae kin of mine?"
 409. msgstr "Išsakei mano spėliones, Aiglondurai. A nesi mano giminaitis?"
 410. #. [message]: speaker=Aiglondur
 411. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:193
 412. msgid "Your great-nephew, my lord."
 413. msgstr "Tavo tolimas sūnėnas, mano valdove."
 414. #. [message]: speaker=Hamel
 415. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:198
 416. msgid ""
 417. "Ye’re young and not tested... but ye have the rank, and ye’ve shown the wits "
 418. "to use it well. I have decided. You and Angarthing will fare to Kal Kartha "
 419. "together, as soon as may be, with the best men of your guard."
 420. msgstr ""
 421. "Tu jaunas ir neišbandytas... Tačiau turi rangą ir parodei, jog moki "
 422. "vadovauti. Aš nusprendžiau. Tu kartu su Angartingu bei geriausiais vyrais iš "
 423. "savo būrio kiek įmanoma greičiau trauksit į Kal Kartą."
 424. #. [message]: speaker=Aiglondur
 425. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:215
 426. msgid "Aye, my Lord Hamel."
 427. msgstr "Jo, mano valdove Hameli."
 428. #. [message]: speaker=Angarthing
 429. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:220
 430. #, fuzzy
 431. msgid "The Order thanks you, Lord Hamel."
 432. msgstr "Ordinas dėkoja tau, valdove Hameli."
 433. #. [message]: speaker=Aiglondur
 434. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:225
 435. msgid ""
 436. "We must make haste; winter approaches, and travel over the mountains will "
 437. "soon grow dangerous."
 438. msgstr ""
 439. "Turim paskubėti; artinasi žiema ir keliauti per kalnus greit taps pavojinga."
 440. #. [scenario]: id=03_Strange_Allies
 441. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:5
 442. msgid "Strange Allies"
 443. msgstr "Keisti sąjungininkai"
 444. #. [part]
 445. #. 'march' is *not* a typo for 'marsh' here. In archaic English, 'march' means 'border'.
 446. #. The same word, as '-mark', is in the name of 'the Estmarks': the hills of the eastern border.
 447. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:23
 448. msgid ""
 449. "Angarthing and Aiglondur and the dwarvish troop traveled swiftly to the east "
 450. "through the settled lands of the Northern Alliance. Soon enough they came to "
 451. "the wilder march country, where raids by large bands of hostile orcs and men "
 452. "were all too common."
 453. msgstr ""
 454. "Angartingas ir Aiglonduras su dvarfų kariais apgyvendintomis Šiaurinės "
 455. "sąjungos žemėmis spėriai keliavo į rytus. Netrukus jie pasiekė ne tokį ramų "
 456. "pasienio kraštą, kur didelių priešiškai nusiteikusių orkų ir žmonių gaujų "
 457. "antpuoliai buvo ne retenybė. "
 458. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Marth-Tak
 459. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:64
 460. msgid "Marth-Tak"
 461. msgstr "Mart-Takas"
 462. #. [side]: type=Outlaw, id=Gothras
 463. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:98
 464. msgid "Bandits"
 465. msgstr "Banditai"
 466. #. [side]: type=Outlaw, id=Gothras
 467. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:104
 468. msgid "Gothras"
 469. msgstr "Gotras"
 470. #. [objective]: condition=win
 471. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:142
 472. msgid "Help Marth-Tak defeat Gothras"
 473. msgstr "Padėkite Mart-Takui nugalėti Gotrą"
 474. #. [objective]: condition=lose
 475. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:150
 476. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:107
 477. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:184
 478. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:113
 479. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:124
 480. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:122
 481. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:323
 482. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:145
 483. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:227
 484. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:147
 485. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:377
 486. msgid "Death of Angarthing"
 487. msgstr "Angartingo mirtis"
 488. #. [objective]: condition=lose
 489. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:154
 490. msgid "Death of Marth-Tak"
 491. msgstr "Mart-Tako mirtis"
 492. #. [message]: speaker=Marth-Tak
 493. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:179
 494. msgid "In the name of the Alliance, quit these lands now!"
 495. msgstr "Sąjungos vardu, tučtuojau palikite šias žemes!"
 496. #. [message]: speaker=Gothras
 497. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:184
 498. msgid ""
 499. "We will fare where we will and take what we will, dog of an orc. To the Dark "
 500. "Gods with you and your precious ‘Alliance’."
 501. msgstr ""
 502. "Trauksim kur norėsim ir imsim ką norėsim, orkų šunie. Kad kur tamsieji "
 503. "dievai jus ir jūsų brangiąją „Sąjungą“."
 504. #. [message]: speaker=Angarthing
 505. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:189
 506. msgid ""
 507. "Now that is a sight still strange to my eyes — an orc fighting for the "
 508. "Northern Alliance."
 509. msgstr ""
 510. "O va čia tai keistas reginys mano akims – orkas besikaunantis už Šiaurinę "
 511. "sąjungą."
 512. #. [message]: speaker=Aiglondur
 513. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:194
 514. msgid ""
 515. "I’m surprised myself that so many of the orcish tribes came over to the "
 516. "Alliance. Not so strange to see humans raiding us, worse luck."
 517. msgstr ""
 518. "Negaliu atsistebėti, kad tiek daug orkų genčių prisijungė prie Sąjungos. "
 519. "Deja, ne taip keista matyt mus puldinėjančius žmones."
 520. #. [message]: speaker=Marth-Tak
 521. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:201
 522. msgid "You, on the road! Are you of the Northern Alliance or not?"
 523. msgstr "Jūs, kelyje! Jūs už Šiaurinę sąjungą ar ne?"
 524. #. [message]: speaker=Aiglondur
 525. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:206
 526. msgid "We are."
 527. msgstr "Mes už."
 528. #. [message]: speaker=Marth-Tak
 529. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:211
 530. msgid "Well, then, honor the treaty as I have."
 531. msgstr "Gerai, tuomet gerbkite sutartį taip, kaip gerbiu aš."
 532. #. [message]: speaker=Angarthing
 533. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:216
 534. msgid "That is our duty."
 535. msgstr "Tai mūsų pareiga."
 536. #. [message]: speaker=Aiglondur
 537. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:221
 538. msgid "For the Alliance! Axes up!"
 539. msgstr "Už Sąjungą! Už kirvių!"
 540. #. [message]: speaker=Angarthing
 541. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:233
 542. msgid "We have failed our duty to the Alliance."
 543. msgstr "Neatlikom savo pareigos Sąjungai."
 544. #. [message]: speaker=Marth-Tak
 545. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:249
 546. msgid ""
 547. "My thanks, dwarves. These bandits might have hacked a bloody swathe through "
 548. "the Alliance’s tribes if we had not killed them here."
 549. msgstr ""
 550. "Mano padėka, dvarfai. Šie banditai galėjo iškirsti kruviną rėžį per Sąjungos "
 551. "gentis, jei nebūtume išmušę jų čia."
 552. #. [message]: speaker=Aiglondur
 553. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:254
 554. msgid ""
 555. "My thanks to you, for proving there are orcs I can fight alongside rather "
 556. "than against. But we cannot linger here to celebrate; we are journeying east."
 557. msgstr ""
 558. "O mano padėka jums, kad įrodėt, jog yra orkų su kuriais verčiau kaučiausi "
 559. "petys į petį, o ne prieš. Tačiau negalime užtrukti čia ir švęsti; keliaujame "
 560. "į rytus."
 561. #. [message]: speaker=Marth-Tak
 562. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:259
 563. msgid "East, eh? You won’t find many friends in that direction. Travel safely."
 564. msgstr "Į rytus, ane? Ta kryptim daug draugų nesutiksit. Saugios kelionės."
 565. #. [scenario]: id=04_Troll_Bridge
 566. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:5
 567. msgid "Troll Bridge"
 568. msgstr "Trolio tiltas"
 569. #. [part]
 570. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:21
 571. msgid ""
 572. "Aiglondur and his troop, some still shaking their heads dubiously at the "
 573. "very notion of fighting alongside orcs rather than against them, continued "
 574. "east to the easternmost edge of the Northern Alliance’s lands."
 575. msgstr ""
 576. "Aiglonduras ir jo kariai, kai kurie vis dar kraipydami galvas vien nuo "
 577. "minties, jog galima kautis kartu su orkais, o ne prieš juos, toliau traukė į "
 578. "rytus, link ryčiausių Šiaurinės sąjungos žemių pakraščių."
 579. #. [side]: type=Troll, id=Gronk
 580. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:58
 581. msgid "Trolls"
 582. msgstr "Troliai"
 583. #. [side]: type=Troll, id=Gronk
 584. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:62
 585. msgid "Gronk"
 586. msgstr "Gronkas"
 587. #. [objective]: condition=win
 588. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:99
 589. msgid "Defeat Gronk"
 590. msgstr "Nugalėkite Gronką"
 591. #. [message]: speaker=Gronk
 592. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:133
 593. msgid "Dis a troll bridge. You pay toll. Er..."
 594. msgstr "Tai trolis tilts. Tu mokėti muitinė. Ėė..."
 595. #. [message]: speaker=Gronk
 596. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:138
 597. msgid "Dat not right. Dis a toll bridge. You pay troll. Er..."
 598. msgstr "Ne taip. Tai muitinė tilts. Tu mokėti trolis. Ėė..."
 599. #. [message]: speaker=Gronk
 600. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:143
 601. msgid ""
 602. "Dat not right either. Big words confuse Gronk. You pay now or we smash you."
 603. msgstr ""
 604. "Irgi ne taip. Dideli žodžiai painioti Gronkas. Mokėk dabar arba mes "
 605. "priplosim jus."
 606. #. [message]: speaker=Angarthing
 607. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:148
 608. msgid ""
 609. "The stonework of yon bridge is not good enough to be dwarf-made, but it is "
 610. "nowhere near crude enough to be troll-work."
 611. msgstr ""
 612. "Ano tilto akmenys nutašyti per prastai, kad būtų dvarfų darbo, tačiau "
 613. "anaiptol ne taip grubiai, kad tai būtų trolių darbas."
 614. #. [message]: speaker=Aiglondur
 615. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:153
 616. msgid ""
 617. "Then it will be of the Alliance’s making, right enough, like this road that "
 618. "leads to it. It won’t do to have wild trolls squatting on it. Axes up!"
 619. msgstr ""
 620. "Tuomet tai bus Sąjungos darbo, pakankamai kokybiškas, kaip ir kelias, "
 621. "vedantis link jo. Ir ant jo neturėtų tupėti laukiniai troliai. Už kirvių!"
 622. #. [message]: speaker=second_unit
 623. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_Troll_Bridge.cfg:165
 624. msgid "Hey! That troll was sitting on some treasure!"
 625. msgstr "Ei! Tas trolis sėdėjo ant kažkokio lobio!"
 626. #. [scenario]: id=05_Invaders
 627. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:5
 628. msgid "Invaders"
 629. msgstr "Įsibrovėliai"
 630. #. [part]
 631. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:25
 632. msgid ""
 633. "The Alliance’s road ended at the troll bridge. East of it lay only the "
 634. "wildlands."
 635. msgstr ""
 636. "Sąjungos kelias pasibaigė ties trolio tiltu. Ryčiau driekėsi tik dykynės."
 637. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Malgar
 638. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:58
 639. msgid "Tan-Malgar"
 640. msgstr "Tan-Malgaras"
 641. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Grolak
 642. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:96
 643. msgid "Tan-Grolak"
 644. msgstr "Tan-Grolakas"
 645. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Uthkar
 646. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:133
 647. msgid "Tan-Uthkar"
 648. msgstr "Tan-Utkaras"
 649. #. [label]
 650. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:167
 651. msgid "Ruined Castle"
 652. msgstr "Sugriuvusi pilis"
 653. #. [objective]: condition=win
 654. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:176
 655. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:219
 656. msgid "Defeat all enemies"
 657. msgstr "Nugalėkite visus priešus"
 658. #. [message]: speaker=Aiglondur
 659. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:225
 660. msgid ""
 661. "Stay alert, everyone, and keep together. This is bandit country — more than "
 662. "likely where Gothras and his gang came from."
 663. msgstr ""
 664. "Visi būkit budrūs ir laikykitės krūvoj. Tai plėšikų kraštas – labiau nei "
 665. "tikėtina, kad Gotras ir jo gauja atėjo iš čia."
 666. #. [message]: role=scout
 667. #. 'muckle' = Scottish/archaic English meaning 'great' or 'large'
 668. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:231
 669. msgid ""
 670. "Nae sign o’ bandits I can see, captain — but there are three muckle hosts of "
 671. "orcs off to our east."
 672. msgstr ""
 673. "Kiek matau, plėšikų anė ženklo, kapitone – tačiau rytuose stovi trys "
 674. "didžiuliai orkų pulkai."
 675. #. [message]: speaker=Aiglondur
 676. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:236
 677. msgid ""
 678. "What’s this? Large orcish war-bands so close to the Alliance’s border? That "
 679. "can only mean trouble."
 680. msgstr ""
 681. "Kas čia dabar? Didžiulės orkų karo gaujos taip arti Sąjungos sienos? Tai "
 682. "gali reikšti tik bėdas."
 683. #. [message]: speaker=Tan-Malgar
 684. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:241
 685. msgid ""
 686. "Well, boys, we were planning to invade the Northern Alliance anyway... These "
 687. "dwarves should make a tasty appetizer."
 688. msgstr ""
 689. "Na ką, vaikinai, vis vien planavom veržtis į Šiaurinę Sąjungą... Šie dvarfai "
 690. "turėtų būt gardus užkandis."
 691. #. [message]: speaker=Tan-Grolak
 692. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:246
 693. msgid "Yeah, boss. Anything to get away from those masked ones..."
 694. msgstr "Aha, viršininke. Bet kas, kad tik toliau nuo tų kaukėtųjų..."
 695. #. [message]: speaker=Tan-Malgar
 696. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:251
 697. msgid "Be silent. We are orc warriors; we do not flee foes."
 698. msgstr "Tylėt. Mes orkų kariai; nuo priešo nebėgam."
 699. #. [message]: speaker=Tan-Uthkar
 700. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:256
 701. msgid "But, given a choice, we fight the weaker foe first."
 702. msgstr "Tačiau, esant galimybei, pirma mušam silpnesnį priešą."
 703. #. [message]: speaker=unit
 704. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:268
 705. msgid "The villagers are attacking us!"
 706. msgstr "Mus puola kaimiečiai!"
 707. #. [message]: speaker=Aiglondur
 708. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Invaders.cfg:273
 709. msgid "Aye, it’s still bandit country, right enough."
 710. msgstr "Jo, tai vis dar plėšikų kraštas, išties."
 711. #. [scenario]: id=06_High_Pass
 712. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:5
 713. msgid "High Pass"
 714. msgstr "Aukštoji perėja"
 715. #. [side]: type=Gryphon, id=Kaara
 716. #. [side]
 717. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:49
 718. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:70
 719. msgid "Monsters"
 720. msgstr "Monstrai"
 721. #. [side]: type=Gryphon, id=Kaara
 722. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:53
 723. msgid "Kaara"
 724. msgstr "Kaaras"
 725. #. [objective]: condition=win
 726. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:105
 727. msgid "Move Aiglondur to the signpost at the east end of the pass"
 728. msgstr "Nuveskite Aiglondurą iki kelrodžio rytiniame perėjos gale"
 729. #. [objective]: condition=lose
 730. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:117
 731. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:128
 732. msgid "Death of Ratheln"
 733. msgstr "Ratelno mirtis"
 734. #. [message]: speaker=Angarthing
 735. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:146
 736. msgid ""
 737. "Behold, the High Pass. By the old maps, we are halfway to Kal Kartha here."
 738. msgstr ""
 739. "Žiūrėkit, Aukštoji perėja. Pasak senų žemėlapių, mes pusiaukelėje į Kal "
 740. "Kartą."
 741. #. [message]: speaker=Aiglondur
 742. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:151
 743. msgid ""
 744. "We must push through quickly; there is a vicious storm coming in behind us. "
 745. "Being caught in a blizzard on those heights would be no laughing matter."
 746. msgstr ""
 747. "Turim prasibrauti greitai; už mūsų slenka nirti audra. Būti užkluptam pūgos "
 748. "tokiuose aukščiuose būtų visai nejuokinga."
 749. #. [message]: speaker=Angarthing
 750. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:243
 751. msgid ""
 752. "That hut near the top of the pass... Something is glowing inside it. We "
 753. "should investigate."
 754. msgstr ""
 755. "Ta trobelė šalia perėjos viršūnės... Kažkas mirga jos viduje. Derėtų tai "
 756. "ištirt."
 757. #. [message]: speaker=Ratheln
 758. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:309
 759. msgid ""
 760. "Hail, I am Ratheln. If you’re traveling down the pass, please take me with "
 761. "you. I am near freezing and starving to death up here."
 762. msgstr ""
 763. "Sveiki, aš esu Ratelnas. Jei jūs keliaujat žemyn perėja, prašau pasiimkite "
 764. "mane drauge. Tuoj numirsiu iš bado ir šalčio šičia."
 765. #. [message]: speaker=Angarthing
 766. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:314
 767. msgid "Pardon my curiosity, but what is a fire-mage doing freezing to death?"
 768. msgstr ""
 769. "Atleiskite mano smalsumą, tačiau ką ugnies magas veikia mirtinai šaldamas?"
 770. #. [message]: speaker=Ratheln
 771. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:319
 772. msgid ""
 773. "In case you haven’t noticed, there is a serious shortage of both firewood "
 774. "and food in this gods-forsaken slot. And the damned gryphons descend on me "
 775. "whenever I stir out of this shack. I’ve had nothing to eat but flash-roasted "
 776. "gryphon for the last three weeks."
 777. msgstr ""
 778. "Jei jūs dar nepastebėjot, leiskit pranešti, kad šioje dievų pamirštoje "
 779. "skylėje trūksta tiek malkų, tiek maisto. Ir prakeikti grifai užgriūna mane "
 780. "kai tik išlendu iš šios pašiūrės. Per pastarąsias savaites be liepsnose "
 781. "čirškintų grifų aš daugiau neturėjau ko valgyt."
 782. #. [message]: speaker=Aiglondur
 783. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:324
 784. msgid "Where were you bound when you got stuck here?"
 785. msgstr "Kur tu vykai, kai užstrigai čia?"
 786. #. [message]: speaker=Ratheln
 787. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:329
 788. msgid ""
 789. "There is a school of mages near the east end of the pass. They’ve an opening "
 790. "for an instructor, and they’re expecting me."
 791. msgstr ""
 792. "Prie rytinio perėjos pakraščio yra magų mokykla. Ten yra laisva "
 793. "instruktoriaus vieta ir jie laukia manęs."
 794. #. [message]: speaker=Angarthing
 795. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:334
 796. msgid ""
 797. "Let’s take him with us, Aiglondur. We know little about the country beyond "
 798. "to the east; we’ve had few reports on it since before the orcs took Knalga. "
 799. "Those mages should know at least rumors."
 800. msgstr ""
 801. "Aiglondurai, pasiimkime jį su savim. Beveik nieko nežinom apie kraštus "
 802. "toliau rytuose; turėjom tik kelis pranešimus apie juos prieš orkams užimant "
 803. "Knalgą. Tie magai turėtų žinot bent gandus."
 804. #. [message]: speaker=Aiglondur
 805. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:339
 806. msgid ""
 807. "Aye. And I’d not leave anyone who had done my kin no harm stranded to starve."
 808. msgstr ""
 809. "Jo. Ir aš nepalieku nė vieno, mano giminei nepadariusio nieko blogo, mirti "
 810. "badu."
 811. #. [message]: speaker=Ratheln
 812. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:353
 813. msgid "This is no fit death for a mage of fire!"
 814. msgstr "Tai netinkama mirtis ugnies magui!"
 815. #. [message]: speaker=Angarthing
 816. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:358
 817. msgid ""
 818. "The snow has redoubled its fury, as if his presence had been holding it "
 819. "back. I do not see a way forward for us."
 820. msgstr ""
 821. "Sniegas padvigubino savo įtūžį, tarsi mago buvimas jį prilaikė. Nebeįžiūriu "
 822. "kelio priešaky."
 823. #. [message]: speaker=Aiglondur
 824. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:371
 825. msgid ""
 826. "It has begun to snow. Move, everyone! To be trapped here would be death."
 827. msgstr "Pradėjo snigti. Pasijudinkit visi! Būti įkalintiems čia reikštų mirtį."
 828. #. [message]: speaker=Aiglondur
 829. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:380
 830. msgid ""
 831. "We’re snowed in. Our mission has failed, even if we live until the spring."
 832. msgstr ""
 833. "Mes užsnigti. Mūsų užduotis žlugo, net jei ir išgyventume iki pavasario."
 834. #. [message]: speaker=Aiglondur
 835. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:394
 836. msgid "We’re through the pass!"
 837. msgstr "Mes įveikėm perėją!"
 838. #. [message]: speaker=Angarthing
 839. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:399
 840. msgid ""
 841. "That may not be a blessing. Something frightened those orcs we fought among "
 842. "the bandit villages, enough to make them push west into Alliance territory. "
 843. "Don’t you wonder what it was?"
 844. msgstr ""
 845. "Tai negali būti palaima. Kažkas tuos orkus, su kuriais kovėmės tarp plėšikų "
 846. "kaimų, išgąsdino taip, kad privertė juos brautis į vakarus, Sąjungos "
 847. "teritoriją. Kaži kas tai galėjo būti?"
 848. #. [message]: speaker=Aiglondur
 849. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_High_Pass.cfg:404
 850. msgid ""
 851. "Aye. But I’ve a grim feeling we might be going to discover that in person."
 852. msgstr ""
 853. "Jo. Ir aš turiu niūrią nuojautą, kad mums su tuo gali tekti susidurti "
 854. "asmeniškai."
 855. #. [scenario]: id=07_Mages_and_Drakes
 856. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:5
 857. msgid "Mages and Drakes"
 858. msgstr "Magai ir Slibinai"
 859. #. [side]: type=Great Mage, id=Master Perrin
 860. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:46
 861. msgid "Master Perrin"
 862. msgstr "Meistras Perinas"
 863. #. [unit]: type=White Mage, id=Preceptor
 864. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:56
 865. msgid "Preceptor"
 866. msgstr "Mokytojas"
 867. #. [unit]: type=Red Mage, id=Warder
 868. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:69
 869. msgid "Warder"
 870. msgstr "Varderis"
 871. #. [side]: type=Drake Flameheart, id=Glashal
 872. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:93
 873. msgid "Drakes"
 874. msgstr "Slibinai"
 875. #. [side]: type=Drake Flameheart, id=Glashal
 876. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:97
 877. msgid "Glashal"
 878. msgstr "Glašalas"
 879. #. [objective]: condition=win
 880. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:116
 881. msgid "Defeat Glashal"
 882. msgstr "Nugalėkite Glašalą"
 883. #. [message]: speaker=Preceptor
 884. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:157
 885. msgid ""
 886. "Master Perrin! A mage comes down from the High Pass, with a company of "
 887. "dwarves. They are well-armed, but not in battle array."
 888. msgstr ""
 889. "Meistre Perinai! Iš Aukštosios perėjos leidžiasi magas su dvarfų draugija. "
 890. "Jie gerai ginkluoti, tačiau ne kovinėj parengty."
 891. #. [message]: speaker=Master Perrin
 892. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:162
 893. msgid ""
 894. "That will be Ratheln, I expect. Hail! You on the road! Who comes bearing "
 895. "arms into our valley?"
 896. msgstr ""
 897. "Tikiuosi, kad tai bus Ratelnas. Sveiki! Jūs, kelyje! Kas eina nešdamasis "
 898. "ginklus į mūsų slėnį?"
 899. #. [message]: speaker=Glashal
 900. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:167
 901. msgid ""
 902. "‘Our’ valley, says Master Perrin. The arrogance of these mages is "
 903. "intolerable!"
 904. msgstr ""
 905. "„Mūsų“ slėnį, sako meistras Perinas. Šių magų pasipūtimas neatleistinas!"
 906. #. [message]: speaker=Aiglondur
 907. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:172
 908. msgid ""
 909. "A delegation of the Northern Alliance, traveling east. I believe we’ve found "
 910. "a friend of yours in the High Pass."
 911. msgstr ""
 912. "Šiaurinės sąjungos delegacija, keliaujanti į rytus. Manau, kad radom jūsų "
 913. "draugą Aukštojoje perėjoje. "
 914. #. [message]: speaker=Master Perrin
 915. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:177
 916. msgid ""
 917. "Well met, then. But if you intend to travel east of here, beware of the nest "
 918. "of drakes in the cliffs near the valley’s end. They were here before us, and "
 919. "have become more hostile to travelers of late."
 920. msgstr ""
 921. "Malonu sutikti, tuomet. Tačiau jei ketinate keliaut į rytus nuo čia, "
 922. "saugokitės slibinų lizdo uolose slėnio gale. Čia jie buvo jau prieš mus, o "
 923. "pastaruoju metu tapo dar priešiškesni keliautojams."
 924. #. [message]: speaker=Glashal
 925. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:182
 926. msgid "The axe-bearers must not be let near our nestlings. Attack!"
 927. msgstr "Kirvių nešiotojai neturi būti prileisti prie mūsų jauniklių. Pulkite!"
 928. #. [message]: speaker=Master Perrin
 929. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:198
 930. msgid ""
 931. "We’re grateful for your assistance. And I’d like to send a couple of our "
 932. "senior apprentices with you to the east. It has come time for them to be "
 933. "journeymen... and I sense something being born to the east that I do not "
 934. "like the feel of."
 935. msgstr ""
 936. "Esame dėkingi jums už pagalbą. Todėl norėčiau išsiųsti pora mūsų vyresniųjų "
 937. "mokinių su jumis į rytus. Jiems jau atėjo laikas tapti samdiniais... Ir "
 938. "jaučiu kažką gimstant ten, rytuose; kažką, kieno pojūtis man visiškai "
 939. "nepatinka."
 940. #. [message]: speaker=Master Perrin
 941. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:203
 942. #, fuzzy
 943. msgid ""
 944. "We’re grateful for your assistance. And I’d like to send one of our senior "
 945. "apprentices with you to the east. It has come time for him to be a "
 946. "journeyman... and I sense something being born to the east that I do not "
 947. "like the feel of."
 948. msgstr ""
 949. "Esame dėkingi jums už pagalbą. Todėl norėčiau išsiųsti vieną iš mūsų "
 950. "vyresniųjų mokinių su jumis į rytus. Jam jau atėjo laikas tapti samdiniu... "
 951. "Ir jaučiu kažką gimstant ten, rytuose; kažką, kieno pojūtis man visiškai "
 952. "nepatinka."
 953. #. [unit]: type=Mage, id=Lorinne
 954. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:212
 955. msgid "Lorinne"
 956. msgstr "Lorina"
 957. #. [unit]: type=Mage, id=Darchas
 958. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:225
 959. msgid "Darchas"
 960. msgstr "Darchas"
 961. #. [message]: speaker=narrator
 962. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:247
 963. #, fuzzy
 964. msgid ""
 965. "The presence of Lorinne and Darchas gives you the ability to recruit mages."
 966. msgstr "Meistro Perino samdinių buvimas leidžia jums samdyti magus."
 967. #. [message]: speaker=narrator
 968. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:253
 969. #, fuzzy
 970. msgid "The presence of Darchas gives you the ability to recruit mages."
 971. msgstr "Meistro Perino samdinių buvimas leidžia jums samdyti magus."
 972. #. [message]: speaker=Aiglondur
 973. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:260
 974. msgid "What sort of thing?"
 975. msgstr "Ką tokio?"
 976. #. [message]: speaker=Master Perrin
 977. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:265
 978. msgid ""
 979. "There is some great magic brewing. Something... evil. I feel its traces in "
 980. "the currents of the earth and air."
 981. msgstr ""
 982. "Ten kunkuliuoja galinga magija. Kažkoks... blogis. Jaučiu jo pėdsakus žemės "
 983. "ir oro srovėse."
 984. #. [message]: speaker=Ratheln
 985. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:271
 986. msgid ""
 987. "I would travel east with you if I could, but I have duties I must take up "
 988. "here."
 989. msgstr ""
 990. "Keliaučiau į rytus su jumis, jei tik galėčiau, tačiau turiu atlikti savo "
 991. "pareigą čia."
 992. #. [message]: speaker=Aiglondur
 993. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:276
 994. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:309
 995. msgid "You have your duty, as we have ours. Fare well."
 996. msgstr "Tu turi savo pareigą, kaip ir mes savo. Lik sveikas."
 997. #. [message]: speaker=Ratheln
 998. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:292
 999. msgid ""
 1000. "Perrin, I owe these dwarves a debt; I think it is my duty to aid them in "
 1001. "their journey. I’ll return with your apprentices as soon as I may."
 1002. msgstr ""
 1003. "Perinai, esu skolingas šiems dvarfams; manau, jog mano pareiga lydėti juos "
 1004. "kelionėje. Grįšiu su tavo mokiniais kaip galėdamas greičiau."
 1005. #. [message]: speaker=Master Perrin
 1006. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:297
 1007. msgid "As you will. Go safely and return swiftly."
 1008. msgstr "Kaip pageidauji. Keliauk saugiai ir grįžk greitai."
 1009. #. [message]: speaker=Ratheln
 1010. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:304
 1011. msgid ""
 1012. "I would travel east with you if I could, but the school will need me all the "
 1013. "more with Master Perrin gone."
 1014. msgstr ""
 1015. "Keliaučiau su jumis į rytus jei tik galėčiau, tačiau esu reikalingas "
 1016. "mokyklai, ypač dabar, kai nebėra meistro Perino."
 1017. #. [message]: speaker=Angarthing
 1018. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_Mages_and_Drakes.cfg:318
 1019. msgid ""
 1020. "I think we will regret Perrin’s passing. There is much he might have told us."
 1021. msgstr ""
 1022. "Manau, kad pasigailėsim praradę Periną. Tiek daug dalykų jis mums galėjo "
 1023. "papasakoti."
 1024. #. [scenario]: id=08_Fear
 1025. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:5
 1026. msgid "Fear"
 1027. msgstr "Baimė"
 1028. #. [unit]: type=Dwarvish Masked Steelclad, id=Gog
 1029. #. [unit]: type=Dwarvish Masked Steelclad, id=Magog
 1030. #. [unit]: type=Dwarvish Ulfserker, id=Hekyll
 1031. #. [unit]: type=Dwarvish Ulfserker, id=Jekyll
 1032. #. [unit]: type=Dwarvish Ulfserker, id={ID_STRING}
 1033. #. [unit]: type=Dwarvish Masked Steelclad
 1034. #. [side]: type=Dwarvish Masked Steelclad, id=Masked Dwarf Leader
 1035. #. [unit]: type={TYPE}
 1036. #. [side]: type=Dwarvish Masked Steelclad, id=Dufon
 1037. #. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Aragoth
 1038. #. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Dranath
 1039. #. [side]: type=Dwarvish Masked Steelclad, id=Sashaon
 1040. #. [event]
 1041. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:47
 1042. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:64
 1043. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:87
 1044. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:63
 1045. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:71
 1046. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:79
 1047. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:87
 1048. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:65
 1049. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:137
 1050. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:176
 1051. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:212
 1052. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:291
 1053. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/macros.cfg:183
 1054. msgid "Masked Dwarf"
 1055. msgstr "Kaukėtas dvarfas"
 1056. #. [side]: type=Dwarvish Masked Steelclad, id=Masked Dwarf Leader
 1057. #. [side]
 1058. #. [side]: type=Dwarvish Masked Steelclad, id=Dufon
 1059. #. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Aragoth
 1060. #. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Dranath
 1061. #. [side]: type=Dwarvish Masked Steelclad, id=Sashaon
 1062. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:59
 1063. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:77
 1064. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:132
 1065. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:171
 1066. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:207
 1067. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:286
 1068. msgid "Masked Dwarves"
 1069. msgstr "Kaukėti dvarfai"
 1070. #. [objective]: condition=win
 1071. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:114
 1072. msgid "Find the inhabitants"
 1073. msgstr "Raskite gyventojus"
 1074. #. [message]: speaker=Angarthing
 1075. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:160
 1076. msgid ""
 1077. "We should be on the outskirts of the settled country around Kal Kartha, but "
 1078. "something doesn’t feel right here."
 1079. msgstr ""
 1080. "Turėtume būti apgyvendintos vietovės aplink Kal Kartą pakrašty, bet kažkas "
 1081. "čia atrodo negerai."
 1082. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1083. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:165
 1084. msgid "It’s too quiet... and I think I smell traces of smoke on the wind."
 1085. msgstr "Čia per tylu... Ir jaučiu dūmų tvaiką vėjuje."
 1086. #. [message]: speaker=Ratheln
 1087. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:170
 1088. msgid ""
 1089. "I do not sense hostile magic in the vicinity. But there has been fire near "
 1090. "here recently, and not a clean one."
 1091. msgstr ""
 1092. "Aš nejaučiu priešiškos magijos aplink. Tačiau neseniai čia liepsnojo ugnis, "
 1093. "ir anaiptol ne tyra."
 1094. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1095. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:175
 1096. msgid ""
 1097. "Look sharp for the inhabitants here. They might have something to tell us."
 1098. msgstr ""
 1099. "Atidžiai dairykitės vietinių gyventojų. Jie gali turėti ką nors mums "
 1100. "pasakyti."
 1101. #. [unit]: type=Peasant, id=Ollin
 1102. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:192
 1103. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:215
 1104. msgid "Ollin"
 1105. msgstr "Olinas"
 1106. #. [message]: speaker=Ollin
 1107. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:238
 1108. msgid "Don’t kill me, masters! Please don’t kill me!"
 1109. msgstr "Nežudykite manęs, ponai! Prašau, nežudykite manęs!"
 1110. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1111. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:243
 1112. msgid "You’re in no danger from us. What lies to the east of here?"
 1113. msgstr "Tau iš mūsų negresia joks pavojus. Kas driekiasi į rytus nuo čia?"
 1114. #. [message]: speaker=Ollin
 1115. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:248
 1116. msgid "You wear no mask. You... you’re not with them?"
 1117. msgstr "Tu nedėvi kaukės. Tu... Tu ne su jais?"
 1118. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1119. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:253
 1120. msgid "What are you talking about?"
 1121. msgstr "Apie ką tu kalbi?"
 1122. #. [message]: speaker=Ollin
 1123. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:258
 1124. msgid "The masked dwarves. Killing, burning, kidnapping. Look..."
 1125. msgstr "Kaukėti dvarfai. Žudantys, deginantys, grobiantys žmones. Žiūrėk..."
 1126. #. [message]: speaker=Masked Dwarf Leader
 1127. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:268
 1128. msgid ""
 1129. "Fellow dwarves, hail! We’re looking for a human refugee, one named Ollin. "
 1130. "Have you seen him? Our master demands his life."
 1131. msgstr ""
 1132. "Sveiki, bičiuliai dvarfai! Mes ieškome pabėgėlio žmogaus, besivadinančio "
 1133. "Olinu. Ar jūs jo nematėte? Mūsų šeimininkas reikalauja jo gyvybės."
 1134. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1135. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:273
 1136. msgid "He is here. How has he wronged your master, that you seek his death?"
 1137. msgstr ""
 1138. "Jis čia. Kuo jis prasikalto jūsų šeimininkui, kad jis trokšta jo mirties?"
 1139. #. [message]: speaker=Masked Dwarf Leader
 1140. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:278
 1141. msgid ""
 1142. "Does it matter? He is only a dirtgrubbing human, not fit to polish the boots "
 1143. "of the true people."
 1144. msgstr ""
 1145. "Negi tai svarbu? Jis tik purvarausys žmogus, netinkamas net šveisti batus "
 1146. "išrinktąjai tautai."
 1147. #. [message]: speaker=Angarthing
 1148. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:283
 1149. msgid ""
 1150. "What is your name, masked one? Will you stand behind your deed? I am a "
 1151. "witness."
 1152. msgstr ""
 1153. "Kuo tu vardu, kaukėtasis? Ar tu atsakysi už savo darbus? Aš esu liudytojas."
 1154. #. [message]: speaker=Masked Dwarf Leader
 1155. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:288
 1156. msgid ""
 1157. "A witness? My name is... my name is not important. My deed will speak its "
 1158. "own truth."
 1159. msgstr ""
 1160. "Liudytojas? Mano vardas... Mano vardas nesvarbus. Mano darbai kalba patys už "
 1161. "save."
 1162. #. [message]: speaker=Angarthing
 1163. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:293
 1164. msgid ""
 1165. "You speak without honor. Mine is the power of our ancient Law; speak your "
 1166. "name and give up your murder, or the Law will cast you forth. I am a witness!"
 1167. msgstr ""
 1168. "Tu šneki be garbės. Manoji yra mūsų senojo Papročio galia; tark savo vardą "
 1169. "ir atsisakyk savo žmogžudystės, arba Paprotys tave atstums. Aš esu "
 1170. "liudytojas!"
 1171. #. [message]: speaker=Masked Dwarf Leader
 1172. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:298
 1173. msgid ""
 1174. "If you were a witness of the true people, you would not let a dirtgrubber "
 1175. "hide behind your robes. I deny you!"
 1176. msgstr ""
 1177. "Jei tu būtum tikrosios tautos liudytojas, neleistum purvarausiui slėptis tau "
 1178. "už mantijos. Aš neigiu tave!"
 1179. #. [message]: speaker=Angarthing
 1180. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:304
 1181. msgid "The Law speaks: you are cast out. You are un-dwarf. I AM A WITNESS!"
 1182. msgstr ""
 1183. "Paprotys skelbia: tu esi atstumtasis. Tu esi nedvarfas. AŠ ESU LIUDYTOJAS!"
 1184. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1185. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:309
 1186. msgid "Up axes!"
 1187. msgstr "Už kirvių!"
 1188. #. [objective]: condition=win
 1189. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:315
 1190. msgid "Defeat the Masked Dwarf"
 1191. msgstr "Nugalėkite kaukėtą dvarfą"
 1192. #. [message]: speaker=Ollin
 1193. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:345
 1194. msgid "Take that for my family’s memory, you murderer!"
 1195. msgstr "Še tau mano šeimos atminimui, tu, žudike!"
 1196. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1197. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:354
 1198. msgid "They are defeated!"
 1199. msgstr "Jie nugalėti!"
 1200. #. [message]: speaker=Angarthing
 1201. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:359
 1202. msgid "You have acted in honor. I am a witness."
 1203. msgstr "Pasielgei garbingai. Aš esu liudytojas."
 1204. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1205. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:364
 1206. msgid ""
 1207. "I have never seen the formal banishment before. One reads of it in the old "
 1208. "tales, of course, but to hear it with one’s own ears? It was... unsettling."
 1209. msgstr ""
 1210. "Lig šiol neteko matyti oficialaus išvarymo. Be abejo, apie tai galima "
 1211. "perskaityti senuose pasakojimuose, tačiau išgirsti savom ausim? Tai... "
 1212. "išmuša iš vėžių."
 1213. #. [message]: speaker=Angarthing
 1214. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:369
 1215. msgid ""
 1216. "It is not something we do often. The last such was in my grandsire’s time. "
 1217. "But look at what these filth were carrying if you have any doubt it was "
 1218. "merited."
 1219. msgstr ""
 1220. "Tai nėra kažkas, ką mes darom dažnai. Paskutinis toks įvykis buvo mano "
 1221. "protėvių laikais. Tačiau pažvelk, ką šios šlykštynės nešėsi su savim, jei "
 1222. "abejoji ar jis to nusipelnė."
 1223. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1224. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:374
 1225. msgid ""
 1226. "Whips. Shackles. No, Angarthing, I would not doubt you, even if it were my "
 1227. "place to doubt a loremaster."
 1228. msgstr ""
 1229. "Rimbai. Pančiai. Ne, Angartingai, neabejočiau tavim, net jei turėčiau teisę "
 1230. "abejoti išminčiumi."
 1231. #. [message]: speaker=Angarthing
 1232. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_Fear.cfg:379
 1233. msgid ""
 1234. "They were seeking captives. To what purpose, I cannot say. But I doubt it "
 1235. "was any good one."
 1236. msgstr ""
 1237. "Jiems reikėjo belaisvių. Kokiam tikslui, negaliu pasakyti. Tačiau abejoju, "
 1238. "kad geram."
 1239. #. [scenario]: id=09_Forbidden_Forest
 1240. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:5
 1241. msgid "Forbidden Forest"
 1242. msgstr "Uždraustasis miškas"
 1243. #. [side]: type=Elvish High Lord, id=Telcherion
 1244. #. [side]: type=Elvish Enchantress, id=Iluvarda
 1245. #. [side]: type=Ancient Wose, id=Burumardir-Athelorand
 1246. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:55
 1247. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:79
 1248. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:104
 1249. msgid "Forest"
 1250. msgstr "Miškas"
 1251. #. [side]: type=Elvish High Lord, id=Telcherion
 1252. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:60
 1253. msgid "Telcherion"
 1254. msgstr "Telcherionas"
 1255. #. [side]: type=Elvish Enchantress, id=Iluvarda
 1256. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:84
 1257. msgid "Iluvarda"
 1258. msgstr "Iluvarda"
 1259. #. [side]: type=Ancient Wose, id=Burumardir-Athelorand
 1260. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:108
 1261. msgid "Burumardir-Athelorand"
 1262. msgstr "Burumardiras-Atelorandas"
 1263. #. [objective]: condition=win
 1264. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:137
 1265. msgid "Move both Aiglondur and Angarthing to the eastern signpost"
 1266. msgstr "Nuveskite ir Aiglondurą, ir Angartingą iki rytinio kelrodinio stulpo"
 1267. #. [unit]: type=Elvish Scout, id=Elurin
 1268. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:199
 1269. msgid "Elurin"
 1270. msgstr "Elurinas"
 1271. #. [message]: speaker=Elurin
 1272. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:208
 1273. msgid "Who disturbs our forest?"
 1274. msgstr "Kas trukdo mūsų mišką?"
 1275. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1276. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:213
 1277. msgid ""
 1278. "A delegation of the Northern Alliance, seeking the road through to Kal "
 1279. "Kartha."
 1280. msgstr "Šiaurinės sąjungos delegacija, ieškanti kelio į Kal Kartą."
 1281. #. [message]: speaker=Elurin
 1282. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:218
 1283. msgid ""
 1284. "We allow few outsiders in our forest paths, and no dwarves since the masked "
 1285. "ones began to trouble our eastern margins. No axe-bearers shall come near "
 1286. "our trees. Return whence you came!"
 1287. msgstr ""
 1288. "Nedaug pašaliečių mes praleidžiam mūsų miškų takais, ir nė vieno dvarfo nuo "
 1289. "to laiko, kai kaukėtieji pradėjo trikdyti rytinius pakraščius. Joks kirvio "
 1290. "nešiotojas neprisiartins prie mūsų medžių. Grįžkit ten, iš kur atsidanginot!"
 1291. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1292. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:223
 1293. msgid "No. We have our duty. We must pass."
 1294. msgstr "Ne. Mes reikia atlikti savo pareigą. Privalome praeiti."
 1295. #. [message]: speaker=Elurin
 1296. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:228
 1297. msgid "You shall not pass here."
 1298. msgstr "Jūs čia nepraeisite."
 1299. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1300. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:233
 1301. msgid ""
 1302. "Winter comes on our heels, and your forest straddles the only gap in these "
 1303. "mountains. You leave us no choice but to fight you."
 1304. msgstr ""
 1305. "Žiema lipa mums ant kulnų, o jūsų miškas užima vienintelį tarpą tarp kalnų. "
 1306. "Jūs nepaliekate mums kitos išeities, tik kautis."
 1307. #. [message]: speaker=Elurin
 1308. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:238
 1309. msgid ""
 1310. "So be it, then. Yours will not be the first bones to nourish the earth of "
 1311. "our forest."
 1312. msgstr ""
 1313. "Tada tebūnie. Jūsų kaulai bus ne pirmieji, kurie patręš mūsų miško žemę."
 1314. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1315. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:289
 1316. msgid ""
 1317. "Rally on me, everyone. We have better things to do than brawl with elves."
 1318. msgstr "Visi paskui mane. Turime svarbesnių reikalų nei peštis su elfais."
 1319. #. [message]: speaker=Angarthing
 1320. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_Forbidden_Forest.cfg:298
 1321. msgid "Kal Kartha should be only another day’s march east of here."
 1322. msgstr "Kal Karta turėtų būti už dienos kelio į rytus nuo čia."
 1323. #. [scenario]: id=10_The_Siege_of_Kal_Kartha
 1324. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:5
 1325. msgid "The Siege of Kal Kartha"
 1326. msgstr "Kal Kartos apsiaustis"
 1327. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Morgh
 1328. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:87
 1329. msgid "Tan-Morgh"
 1330. msgstr "Tan-Morghas"
 1331. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Garukh
 1332. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:133
 1333. msgid "Tan-Garukh"
 1334. msgstr "Tan-Garukhas"
 1335. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Wagran
 1336. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:175
 1337. msgid "Tan-Wagran"
 1338. msgstr "Tan-Vagranas"
 1339. #. [label]
 1340. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:210
 1341. msgid "West Gate"
 1342. msgstr "Vakariniai vartai"
 1343. #. [objective]: condition=lose
 1344. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:231
 1345. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:151
 1346. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:381
 1347. msgid "Death of Dulcatulos"
 1348. msgstr "Dulkatuloso mirtis"
 1349. #. [message]: speaker=Angarthing
 1350. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:269
 1351. msgid "Behold! The West Gate of Kal Kartha!"
 1352. msgstr "Tik pažiūrėkit! Kal Kartos vakariniai vartai!"
 1353. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1354. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:274
 1355. msgid ""
 1356. "And under siege, I see. There is a mighty host of orcs between us and that "
 1357. "gate."
 1358. msgstr "Ir apsiausty, matau. Tarp mūsų ir vartų didžiulė orkų minia."
 1359. #. [message]: speaker=Tan-Morgh
 1360. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:279
 1361. msgid ""
 1362. "Ahhh... more stinky-midgets, come to get killed just like these cowards in "
 1363. "their den."
 1364. msgstr ""
 1365. "Aaa... Daugiau smirdančių neūžaugų, ateikit ir būsit nudobti kaip tie "
 1366. "bailiai savo urve."
 1367. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1368. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:284
 1369. msgid "Let us bring our kin that orc’s head as a guesting-gift."
 1370. msgstr "Įteikime savo giminaičiui to orko galvą kaip pasveikinimo dovaną."
 1371. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1372. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:300
 1373. msgid "Kal Kartha shall not fall!"
 1374. msgstr "Kal Karta nepasiduos!"
 1375. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1376. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:312
 1377. msgid "Kal Kartha is taken. Our mission has failed."
 1378. msgstr "Kal Karta paimta. Mūsų užduotis žlugo."
 1379. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1380. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:325
 1381. msgid ""
 1382. "Well fought, and our thanks; we were sore pressed. You are our honored "
 1383. "guests, and I will show you to the best quarters we have myself. Our lord, "
 1384. "the runemaster Karrag, will want to have speech with you on the morrow."
 1385. msgstr ""
 1386. "Šauniai kovėtės, mūsų padėka; mus buvo kaip reikiant prispaudę. Jūs esate "
 1387. "mūsų garbingi svečiai ir aš pats jus palydėsiu į geriausius būstus kokius "
 1388. "turime. Mūsų valdovas, runvedys Karagas, ryte norės su jumis pasišnekėti."
 1389. #. [message]: speaker=Angarthing
 1390. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:330
 1391. msgid ""
 1392. "A runemaster? There had been none such since Thursagan’s day. And for one to "
 1393. "lead a holding was unheard-of; they tended towards the solitary life."
 1394. msgstr ""
 1395. "Runvedys? Tokių nebūta nuo Tursagano laikų. O kad jis vadovautų valdai, "
 1396. "visai negirdėtas dalykas; jie labiau linko prie atsiskyrėliško gyvenimo "
 1397. "būdo. "
 1398. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1399. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:335
 1400. msgid ""
 1401. "Aye? Well, you’d know such things better than I, loremaster. Our Karrag "
 1402. "toiled for long years to recover the craft lore. He was elevated when our "
 1403. "old lord fell in battle against the besieging orcs. Karrag himself was "
 1404. "wounded near to death; none thought he would recover. But he leads us today, "
 1405. "and his runelore has oft been the only shield between us and the orcs."
 1406. msgstr ""
 1407. "Jo? Na, išminčiau, tau tokius dalykus geriau žinot nei man. Mūsų Karagas "
 1408. "ilgus metus triūsė, kad atgautų amato žinias. Jis buvo iškeltas, kai senasis "
 1409. "mūsų valdovas krito mūšyje su mus apgulusiais orkais. Pats Karagas buvo "
 1410. "beveik mirtinai sužeistas; niekas netikėjo, kad jis atsigaus. Tačiau jis "
 1411. "veda mus šiandie ir jo runų išmanymas nesyk buvo vienintelis skydas tarp "
 1412. "mūsų ir orkų."
 1413. #. [message]: speaker=Angarthing
 1414. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:340
 1415. msgid "He has grasped the Hammer of Thursagan, then?"
 1416. msgstr "Jis griebėsi Tursagano kūjo, ane?"
 1417. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1418. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:345
 1419. msgid ""
 1420. "Aye. Toils over it in a workshop in the underlevels with his personal "
 1421. "followers. He has promised all of us that the Hammer’s power will smash and "
 1422. "scatter all our enemies."
 1423. msgstr ""
 1424. "Jo. Su savo asmeniniais pasekėjais pluša prie jo dirbtuvėse požemiuose. Jis "
 1425. "mums visiems pažadėjo, kad Kūjo galia priplos ir išblaškys visus mūsų "
 1426. "priešus."
 1427. #. [message]: speaker=Angarthing
 1428. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:350
 1429. msgid ""
 1430. "That is strange. The Hammer is a tool of crafting and making, not a weapon. "
 1431. "What can he mean to do with it?"
 1432. msgstr ""
 1433. "Šitai keista. Kūjis yra amato ir gaminimo įrankis, o ne ginklas. Ką jis "
 1434. "ketina su juo daryti?"
 1435. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1436. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:355
 1437. msgid ""
 1438. "That’s for lords and loremasters to worry about, not the likes of me. I must "
 1439. "see to my troop’s care. Food will be brought to you; rest well, we will "
 1440. "speak again."
 1441. msgstr ""
 1442. "Čia valdovų ir išminčių rūpestis, o ne tokių kaip aš. Mano reikalas – "
 1443. "pasirūpint savo kariais. Maistas jums bus atneštas; gerai pailsėkit, mes dar "
 1444. "pasišnekėsim."
 1445. #. [scenario]: id=11_The_Court_of_Karrag
 1446. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:5
 1447. msgid "The Court of Karrag"
 1448. msgstr "Karago teismas"
 1449. #. [side]
 1450. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:50
 1451. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:108
 1452. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:46
 1453. msgid "Kal Karthans"
 1454. msgstr "Kal Kartiečiai"
 1455. #. [objective]: condition=win
 1456. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:139
 1457. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:369
 1458. msgid "Defeat Karrag"
 1459. msgstr "Nugalėkite Karagą"
 1460. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1461. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:184
 1462. msgid ""
 1463. "Psst, Angarthing... Karrag and those dwarves on the dais, they’re all "
 1464. "<i>masked</i>."
 1465. msgstr ""
 1466. "Psst, Angartingai... Karagas ir anie dvarfai ant pakylos, jie visi "
 1467. "<i>kaukėti</i>."
 1468. #. [message]: speaker=Angarthing
 1469. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:189
 1470. msgid "I see it. There is something very wrong here."
 1471. msgstr "Matau. Kažkas čia labai negerai."
 1472. #. [message]: speaker=Karrag
 1473. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:194
 1474. msgid "Hail, fellow dwarves. All Kal Kartha thanks you for your timely rescue."
 1475. msgstr ""
 1476. "Būkit pasveikinti, bičiuliai dvarfai. Visa Kal Karta jums dėkoja už tokį "
 1477. "savalaikį išgelbėjimą."
 1478. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1479. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:199
 1480. msgid ""
 1481. "We are from Knalga; your clans are kin to ours of old. We but did our duty "
 1482. "to kin."
 1483. msgstr ""
 1484. "Mes iš Knalgos, jūsų klanai nuo seno giminingi mūsų klanams. Mes tik "
 1485. "atlikome pareigą giminei."
 1486. #. [message]: speaker=Karrag
 1487. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:204
 1488. msgid ""
 1489. "All dwarves are kin, and must prevail against orcs and humans and other "
 1490. "dirtgrubbers. You can be part of the fist that smites them."
 1491. msgstr ""
 1492. "Visi dvarfai yra giminės, ir turi triumfuoti prieš orkus, žmones ir kitus "
 1493. "purvarausius. Jūs galite būti tarp pirmųjų, kurie smogs jiems."
 1494. #. [message]: speaker=Angarthing
 1495. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:209
 1496. msgid "We did not come to smite anyone, but to re-open contact and trade."
 1497. msgstr "Mes atvykome ne kam nors smūgiuoti, o atstatyti ryšius ir prekybą. "
 1498. #. [message]: speaker=Karrag
 1499. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:214
 1500. msgid ""
 1501. "Trade? Your destruction of the besieging orcs was a far nobler act than "
 1502. "trade. There can be more such victories. And there will be by the power of "
 1503. "our ancient heirloom, the Hammer of Thursagan."
 1504. msgstr ""
 1505. "Prekybą? Mus apsiautusių orkų sunaikinimas buvo kur kas kilnesnis veiksmas "
 1506. "nei prekyba. Gali būti ir daugiau tokių pergalių. Ir jos bus pasiektos mūsų "
 1507. "senovės palikimo, Tursagano kūjo, galia."
 1508. #. [message]: speaker=Angarthing
 1509. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:219
 1510. msgid "It is remembered in Knalga that Kal Kartha holds the Hammer."
 1511. msgstr "Knalgoje atsimenama, kad Kūjis yra Kal Kartoje."
 1512. #. [message]: speaker=Karrag
 1513. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:224
 1514. msgid ""
 1515. "Yes! And the Hammer holds the soul of the dwarves, the true people. "
 1516. "Together, we can march to greater victories! Will you of Knalga join me?"
 1517. msgstr ""
 1518. "Taip! O Kūjyje yra dvarfų, išrinktosios tautos, siela. Kartu mes galime "
 1519. "žygiuoti į didžias pergales. Ar jūs, iš Knalgos, prisijungsit prie manęs?"
 1520. #. [message]: speaker=Angarthing
 1521. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:229
 1522. msgid ""
 1523. "On one condition. You must take off that mask and show your true face. I am "
 1524. "a witness."
 1525. msgstr ""
 1526. "Su viena sąlyga. Tu privalai nusiimti kaukę ir parodyti savo tikrąjį veidą. "
 1527. "Aš esu liudytojas."
 1528. #. [message]: speaker=Karrag
 1529. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:234
 1530. msgid ""
 1531. "You... do not wish to see what is beneath this mask. I was terribly wounded "
 1532. "in an orcish attack. Disfigured."
 1533. msgstr ""
 1534. "Tu... Nenori pamatyti to, kas yra už kaukės. Orkų antpuolio metu buvau "
 1535. "siaubingai sužeistas. Subjaurotas."
 1536. #. [message]: speaker=Angarthing
 1537. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:239
 1538. msgid ""
 1539. "But the Law must see. A dwarf must put his name and his face behind his "
 1540. "deeds. I am a witness."
 1541. msgstr ""
 1542. "Tačiau Paprotys privalo matyti. Dvarfo darbai turi turėti vardą ir veidą. Aš "
 1543. "esu liudytojas."
 1544. #. [message]: speaker=Karrag
 1545. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:244
 1546. msgid ""
 1547. "Impertinent fool! It is not for you to dictate to a lord in his own holding, "
 1548. "much less one who holds the very soul of the dwarves in his hand."
 1549. msgstr ""
 1550. "Kvailas akiplėša! Ne tau nurodinėti valdovui jo paties valdose, o juolab ne "
 1551. "tam, kuris savo rankoje laiko pačią dvarfų sielą."
 1552. #. [message]: speaker=Angarthing
 1553. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:249
 1554. msgid ""
 1555. "The Law speaks. Against him with the eyes to see, no deception can hold. I "
 1556. "AM A WITNESS!"
 1557. msgstr ""
 1558. "Paprotys kalba. Prieš jo akis jokia apgaulė negali atsilaikyti. AŠ ESU "
 1559. "LIUDYTOJAS!"
 1560. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1561. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:272
 1562. msgid "No... no... it is horrible! My lord, how did you come to this?"
 1563. msgstr "Ne... Ne... Tai siaubinga! Mano valdove, kaip tu tapai šituo?"
 1564. #. [message]: speaker=Karrag
 1565. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:277
 1566. msgid ""
 1567. "I lingered for weeks in agony. Only my hatred and the runelore of old "
 1568. "sustained me, until I became as I am. I will have revenge; I will destroy "
 1569. "the orcs, and the humans, and the elves, and all but the true people!"
 1570. msgstr ""
 1571. "Agonija truko savaites. Tik mano neapykanta ir senovinės runų žinios palaikė "
 1572. "mane, kol tapau tokiu koks esu. Išauš mano keršto valanda; aš sunaikinsiu ir "
 1573. "orkus, ir žmones, ir elfus, ir visus kitus, išskyrus išrinktąją tautą."
 1574. #. [message]: speaker=Karrag
 1575. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:282
 1576. msgid ""
 1577. "And you have sealed your doom. Hundreds of dirtgrubbers have already died to "
 1578. "weave a web of blood around the Hammer and the soul of the dwarves. You and "
 1579. "your new friends will be the last sacrifices I require to bind the entire "
 1580. "dwarvish race to my purpose. TAKE THEM!"
 1581. msgstr ""
 1582. "Ir jūs apsprendėte savo lemtį. Šimtai purvarausių jau mirė tam, kad būtų "
 1583. "nuaustas kraujo tinklas aplink Kūjį ir dvarfų sielą. Tu ir tavo draugai bus "
 1584. "paskutiniosios aukos, kurių man reikia norint savo tikslams pajungti visą "
 1585. "dvarfų rasę. ČIUPKIT JUOS!"
 1586. #. [message]: speaker=narrator
 1587. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:295
 1588. msgid ""
 1589. "Neither side can recruit or recall. You must win with the troops you have."
 1590. msgstr ""
 1591. "Nė viena pusė negali samdyti ar grąžinti karių. Privalote laimėti su "
 1592. "pajėgomis, kurias turite."
 1593. #. [message]: speaker=Angarthing
 1594. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:312
 1595. msgid ""
 1596. "Wait... the lich’s apparent death was another illusion. In truth he ran "
 1597. "through that doorway behind the throne."
 1598. msgstr ""
 1599. "Palaukite... Tariama ličo mirtis buvo dar viena iliuzija. Iš tiesų jis "
 1600. "paspruko pro tą išėjimą už sosto."
 1601. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1602. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:317
 1603. msgid ""
 1604. "Then Karrag has fled to the underlevels. None but his masked ones go there "
 1605. "any more."
 1606. msgstr ""
 1607. "Tada Karagas paspruko į požemius. Niekas išskyrus jo kaukėtuosius ten "
 1608. "daugiau nebesilanko."
 1609. #. [message]: speaker=Angarthing
 1610. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/11_The_Court_of_Karrag.cfg:322
 1611. msgid ""
 1612. "We must follow. Quickly! It may be his talk of perverting the Hammer was "
 1613. "merely mad raving, but we cannot allow the risk that his foul spell might "
 1614. "succeed."
 1615. msgstr ""
 1616. "Turime sekti iš paskos. Mikliai! Gal jo kalbos apie Kūjo išniekinimą tebuvo "
 1617. "pamišėlio kliedesiai, bet mes negalime sau leisti rizikuoti, jog jo bjaurus "
 1618. "burtas galėtų pavykti."
 1619. #. [scenario]: id=12_The_Underlevels
 1620. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:9
 1621. msgid "The Underlevels"
 1622. msgstr "Požemiai"
 1623. #. [side]: type=Lich, id=Fleleen
 1624. #. [side]: type=Lich, id=Lannex
 1625. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:244
 1626. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:263
 1627. msgid "Undead"
 1628. msgstr "Nemirėliai"
 1629. #. [side]: type=Lich, id=Fleleen
 1630. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:249
 1631. msgid "Fleleen"
 1632. msgstr "Flelynas"
 1633. #. [side]: type=Lich, id=Lannex
 1634. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:268
 1635. msgid "Lannex"
 1636. msgstr "Laneksas"
 1637. #. [message]: speaker=Angarthing
 1638. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:411
 1639. msgid "This place smells of death."
 1640. msgstr "Ši vieta atsiduoda mirtimi."
 1641. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1642. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:416
 1643. msgid ""
 1644. "It’s been... it’s been years since I’ve been down here. Only Karrag and his "
 1645. "personal followers used this level. Why did I never wonder about that before?"
 1646. msgstr ""
 1647. "Jau... Jau ne vieni metai nepraėjo nuo to, kai aš buvau čia. Tik Karagas ir "
 1648. "jo asmeniniai pasekėjai naudojosi šiais lygiais. Kodėl manęs tai nestebino "
 1649. "anksčiau?"
 1650. #. [message]: speaker=Angarthing
 1651. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:422
 1652. msgid ""
 1653. "Karrag’s will, and his dark magic. I think he has been casting glamours on "
 1654. "all of you ever since he passed over."
 1655. msgstr ""
 1656. "Karago valia ir jo tamsioji magija. Manau, kad jis skleidė kerus ant jūsų "
 1657. "visų nuo tada, kai pasikeitė."
 1658. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1659. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:427
 1660. msgid ""
 1661. "Where <i>is</i> Karrag? We can’t have been more than seconds behind him."
 1662. msgstr ""
 1663. "<i>Kur</i> Karagas? Mes negalėjome atsilikti daugiau, nei kelias sekundes."
 1664. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1665. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:432
 1666. msgid ""
 1667. "This is the Grand Gallery. There are rows of small chambers along its sides; "
 1668. "he could have slipped into any of them."
 1669. msgstr ""
 1670. "Tai didžioji galerija. Jos pakraščiuose yra mažų kambarėlių eilės; jis "
 1671. "galėjo įsmukti į bet kurį iš jų."
 1672. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1673. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:437
 1674. msgid ""
 1675. "More likely he has cloaked himself, thinking to run ahead to gather his "
 1676. "followers. He could be within a spear-cast of us now and we wouldn’t know it "
 1677. "in this gloom."
 1678. msgstr ""
 1679. "Greičiau jis slapstydamasis nubėgo pirmyn norėdamas sušaukti pasekėjus. Net "
 1680. "dabar jis gali būti ieties metimo atstumu, bet mes jo vis vien nepastebėsime "
 1681. "šiame patamsyje."
 1682. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1683. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:446
 1684. msgid "Those are war-drums!"
 1685. msgstr "Tai karo būgnai!"
 1686. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1687. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:451
 1688. msgid ""
 1689. "Aye. Karrag, calling his troops to battle. Only the Dark Gods know what "
 1690. "hellspawn the lich will summon. AXES UP!"
 1691. msgstr ""
 1692. "Jo, Karagas kviečia karius į mūšį. Vien tamsieji dievai žino, kokias pragaro "
 1693. "išperas ličas iššauks. UŽ KIRVIŲ! "
 1694. #. [message]: speaker=Dranath
 1695. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:496
 1696. msgid ""
 1697. "You cannot pass, fools. The doors I guard are sealed by the power of the "
 1698. "Hammer itself."
 1699. msgstr ""
 1700. "Jūs nepraeisit, kvailiai. Durys, kurias aš saugau, yra užantspauduotos "
 1701. "paties Kūjo galia."
 1702. #. [message]: speaker=second_unit
 1703. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:501
 1704. msgid "We’ll see about that!"
 1705. msgstr "Mes dar pažiūrėsim!"
 1706. #. [message]: speaker=Angarthing
 1707. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:516
 1708. msgid "I sense wrongness. Some greater evil awakens before us."
 1709. msgstr "Jaučiu negerus dalykus. Kažkoks didesnis blogis kyla prieš mus."
 1710. #. [message]: speaker=unit
 1711. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:537
 1712. msgid ""
 1713. "It seems that guard spoke truth. These doors cannot be forced open by any "
 1714. "means we have!"
 1715. msgstr ""
 1716. "Panašu, kad sargybinis sakė tiesą. Šių durų nepavyksta išlaužti jokiomis "
 1717. "mūsų turimomis priemonėmis!"
 1718. #. [message]: speaker=Angarthing
 1719. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:542
 1720. #, fuzzy
 1721. msgid ""
 1722. "I sense these bindings to be the work of common sorcery, not the power of "
 1723. "the Hammer. Usually to each such locking spell there is some sort of key. If "
 1724. "we can but find the key, we will be able to open these doors."
 1725. msgstr ""
 1726. "Jaučiu šiuos saitus esant įprastų kerų darbo, ne sukurtus Kūjo galia. "
 1727. "Paprastai kiekvienas toks rakinantis burtas turi kokį nors raktą. Jei tą "
 1728. "raktą rasime, galėsime atidaryti šias duris."
 1729. #. [message]: speaker=unit
 1730. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:557
 1731. msgid "The key has been uttered, these doors should open..."
 1732. msgstr "Raktas ištartas, tos durys turėtų atsidaryti..."
 1733. #. [message]: speaker=unit
 1734. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:576
 1735. msgid "There we go... faugh, what is that smell!"
 1736. msgstr "Na štai... Fui, kas čia per tvaikas!"
 1737. #. [message]: speaker=unit
 1738. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:626
 1739. msgid "I think I hear noises, ahead of us..."
 1740. msgstr "Manau, kad girdžiu triukšmą priešaky..."
 1741. #. [message]: speaker=Karrag
 1742. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:646
 1743. msgid "Fresh blood! Exactly what I need to complete the rite."
 1744. msgstr "Šviežias kraujas! Kaip tik tai, ko man reikia užbaigti ritualą."
 1745. #. [message]: speaker=unit
 1746. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:666
 1747. msgid "It’s locked, but nothing that our hammers can’t manage."
 1748. msgstr "Užrakinta, tačiau nieko tokio su kuo negalėtų susidoroti mūsų kūjai."
 1749. #. [message]: speaker=unit
 1750. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:685
 1751. msgid "A scroll with some strange writing on it..."
 1752. msgstr "Pergamentas su kažkokiais keistais rašmenimis..."
 1753. #. [message]: speaker=Angarthing
 1754. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:690
 1755. msgid "I believe that will be the key-spell for that sealed door."
 1756. msgstr "Manau, kad tai ir bus raktinis burtas užantspauduotoms durims."
 1757. #. [message]: speaker=Angarthing
 1758. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:695
 1759. msgid "(<i>Reads</i>) <i>Kannin a’kana du’masi a’forigln de’amp.</i>"
 1760. msgstr "(<i>Skaito</i>) <i>Kannin a’kana du’masi a’forigln de’amp.</i>"
 1761. #. [message]: speaker=Angarthing
 1762. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:721
 1763. msgid "Now try the door again. It should open."
 1764. msgstr "Dabar vėl išmėginkite duris. Jos turėtų atsidaryti."
 1765. #. [message]: speaker=unit
 1766. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:736
 1767. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:754
 1768. msgid "A door. Perhaps Karrag is hiding in here..."
 1769. msgstr "Durys. Galbūt čia slepiasi Karagas..."
 1770. #. [message]: speaker=unit
 1771. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:772
 1772. msgid "150 gold pieces. This should help."
 1773. msgstr "150 auksinių. Tai turėtų padėti."
 1774. #. [message]: speaker=unit
 1775. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:794
 1776. msgid ""
 1777. "150 gold pieces. I wonder why Karrag would choose to store his gold here."
 1778. msgstr "150 auksinių. Įdomu, kodėl Karagas pasirinko čia juos laikyti."
 1779. #. [message]: speaker=unit
 1780. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:816
 1781. msgid ""
 1782. "An old caved-in passageway. Perhaps if we clear away some of this rubble we "
 1783. "may be able to get through..."
 1784. msgstr ""
 1785. "Senas įgriuvęs praėjimas. Jei pravalytume jį nuo nuolaužų, gal galėtume "
 1786. "prasibrauti pirmyn..."
 1787. #. [message]: speaker=unit
 1788. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:835
 1789. msgid "Another old caved-in passageway..."
 1790. msgstr "Dar vienas įgriuvęs praėjimas..."
 1791. #. [message]: speaker=unit
 1792. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:851
 1793. msgid ""
 1794. "Finally! I see someone managed to see through the web of deception thrown up "
 1795. "by that vile Karrag!"
 1796. msgstr ""
 1797. "Pagaliau! Kaip matau, kažkas sugebėjo peržvelgti apgaulės tinklą, užmestą to "
 1798. "niekšo Karago!"
 1799. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1800. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:856
 1801. msgid ""
 1802. "I thought Karrag’s fight was against the so called ‘dirtgrubbers’. Why would "
 1803. "he keep you, a dwarf captive?"
 1804. msgstr ""
 1805. "Maniau, kad Karago kova buvo prieš taip vadinamus „purvarausius“. Kam jam "
 1806. "laikyti tave, dvarfą, belaisviu?"
 1807. #. [message]: speaker=unit
 1808. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:861
 1809. msgid ""
 1810. "I guess Karrag thought I knew too much. When his masked henchmen started "
 1811. "raiding, plundering and taking all sorts of prisoners — which were sent to "
 1812. "these underlevels and never seen again — I began to inquire. I discovered "
 1813. "many unsettling things indeed, but before I could act on them I was arrested "
 1814. "and thrown down here."
 1815. msgstr ""
 1816. "Spėju, Karagas manė, jog aš žinau per daug. Kai jo kaukėtieji pakalikai "
 1817. "pradėjo puldinėti, plėšdami ir imdami belaisvius, kurie buvo siunčiami į "
 1818. "šiuos požemius ir niekas jų daugiau nebematydavo, ėmiau klausinėtis. Aptikau "
 1819. "daug išties negerų dalykų, tačiau buvau suimtas ir įmestas čia anksčiau, nei "
 1820. "spėjau ko nors imtis."
 1821. #. [message]: speaker=unit
 1822. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:866
 1823. msgid ""
 1824. "I gather that he is involved in some sick ritual which requires the blood of "
 1825. "living creatures. These cells seem to be the holding place where he keeps "
 1826. "his victims. The ‘dirtgrubbers’ he seems to prefer sacrificing have long "
 1827. "since been taken away. Now it is just us few dwarves that remain..."
 1828. msgstr ""
 1829. "Aš išsiaiškinau, kad jis įsivėlęs į kažkokį nesveiką ritualą, kuriam "
 1830. "reikalingas gyvų padarų kraujas. Panašu, kad šios kameros yra vieta, kur jis "
 1831. "laiko savo aukas. „Purvarausiai“, kuriuos jis linkęs aukoti pirmus, išvesti "
 1832. "jau seniai. Dabar čia belikom tik keletas mūsų, dvarfų..."
 1833. #. [message]: speaker=Angarthing
 1834. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:871
 1835. #, fuzzy
 1836. msgid ""
 1837. "Freeing these prisoners is more of a blow to Karrag than we thought, for now "
 1838. "he is unable to continue his foul sorcery."
 1839. msgstr ""
 1840. "Šių kalinių išlaisvinimas yra stipresnis smūgis Karagui, nei mes manėm, nes "
 1841. "dabar jis nebegali tęsti savo bjaurių kerų."
 1842. #. [unit]: type=Dwarvish Steelclad, id=Trisi
 1843. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:899
 1844. msgid "Trisi"
 1845. msgstr "Trisis"
 1846. #. [unit]: type=Dwarvish Steelclad, id=Malifen
 1847. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:937
 1848. msgid "Malifen"
 1849. msgstr "Malifenas"
 1850. #. [unit]: type=Dwarvish Thunderguard, id=Borras
 1851. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:975
 1852. msgid "Borras"
 1853. msgstr "Borras"
 1854. #. [unit]: type=Dwarvish Steelclad, id=Zamak
 1855. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:1013
 1856. msgid "Zamak"
 1857. msgstr "Zamakas"
 1858. #. [message]: speaker=unit
 1859. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:1039
 1860. msgid ""
 1861. "When I step on this rune, I feel strange indeed. I feel like I am being "
 1862. "pulled somewhere else, but at the same time being held back by an equally "
 1863. "powerful force."
 1864. msgstr ""
 1865. "Kai aš atsistoju ant šios runos, jaučiuosi išties keistai. Tarsi būčiau "
 1866. "stumiamas kažkur kitur ir tuo pat metu sulaikomas lygiai tokios pat stiprios "
 1867. "jėgos."
 1868. #. [message]: speaker=Angarthing
 1869. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:1044
 1870. msgid ""
 1871. "It seems to be some sort of a teleportation device. What’s more, the "
 1872. "bindings that are preventing it from working seem to be the same ones that "
 1873. "bar those sealed gates."
 1874. msgstr ""
 1875. "Tai turėtų būti kažkoks teleportavimosi įtaisas. Maža to, saitai "
 1876. "neleidžiantys jam veikti, atrodo, yra tokie patys kaip ir laikantys anuos "
 1877. "užantspauduotus vartus."
 1878. #. [message]: speaker=Aragoth
 1879. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:1112
 1880. msgid "Our master’s ritual must not be interrupted. Stop them!"
 1881. msgstr "Mūsų šeimininko ritualas negali būti nutrauktas. Sulaikykite juos!"
 1882. #. [message]: speaker=unit
 1883. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:1126
 1884. msgid ""
 1885. "Yon doors are big, tightly locked — and, I would imagine, well barricaded. "
 1886. "This may take a while."
 1887. msgstr ""
 1888. "Anos durys yra didelės, tvirtai užrakintos ir, susidaro įspūdis, gerai "
 1889. "užbarikaduotos. Tai gali užtrukti."
 1890. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1891. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:1131
 1892. msgid ""
 1893. "Go through that rubble yonder; see if you can dig up some sort of battering "
 1894. "ram."
 1895. msgstr ""
 1896. "Pasirausk po nuolaužas anaten; pažiūrėk, gal atkasi ką nors panašaus į "
 1897. "taraną."
 1898. #. [message]: speaker=narrator
 1899. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:1137
 1900. msgid "One hour later"
 1901. msgstr "Po valandos"
 1902. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1903. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:1142
 1904. msgid "The door is about to give. Brace yourselves, everyone."
 1905. msgstr "Durys tuoj neatlaikys. Visi pasiruoškit."
 1906. #. [message]: speaker=Karrag
 1907. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:1160
 1908. msgid "No! No! No! Dirtgrubbers must die! The true people must rule all!"
 1909. msgstr ""
 1910. "Ne! Ne! Ne! Purvarausiai turi mirti! Išrinktoji tauta turi valdyti visus!"
 1911. #. [message]: speaker=Aiglondur
 1912. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/12_The_Underlevels.cfg:1165
 1913. msgid "The ‘true people’ speak through our axes. Die, foul lich."
 1914. msgstr "„Išrinktoji tauta“ kalba mūsų kirviais. Mirk, bjaurus liče."
 1915. #. [scenario]: id=13_Epilogue
 1916. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:5
 1917. msgid "Epilogue"
 1918. msgstr "Epilogas"
 1919. #. [side]
 1920. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:51
 1921. msgid "Glamcatsil"
 1922. msgstr "Glamkatsilas"
 1923. #. [side]
 1924. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:52
 1925. msgid "Trithdurus"
 1926. msgstr "Tritdurusas"
 1927. #. [side]
 1928. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:53
 1929. msgid "Althasol"
 1930. msgstr "Altasolas"
 1931. #. [side]
 1932. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:54
 1933. msgid "Dulalas"
 1934. msgstr "Dulalas"
 1935. #. [side]
 1936. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:55
 1937. msgid "Pelalsol"
 1938. msgstr "Pelalsolas"
 1939. #. [side]
 1940. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:56
 1941. msgid "Aigthaing"
 1942. msgstr "Aigtaingas"
 1943. #. [side]
 1944. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:57
 1945. msgid "Pelcatol"
 1946. msgstr "Pelkatolas"
 1947. #. [side]
 1948. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:58
 1949. msgid "Narithil"
 1950. msgstr "Naritilas"
 1951. #. [side]
 1952. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:59
 1953. msgid "Glamdrsol"
 1954. msgstr "Glamdrsolas"
 1955. #. [side]
 1956. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:60
 1957. msgid "Pelaithil"
 1958. msgstr "Pelaitilas"
 1959. #. [side]
 1960. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:61
 1961. msgid "Alaithus"
 1962. msgstr "Alaitusas"
 1963. #. [unit]: type=Lancer, id=Pelias
 1964. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:76
 1965. msgid "Pelias"
 1966. msgstr "Pelias"
 1967. #. [message]: speaker=Angarthing
 1968. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:127
 1969. msgid ""
 1970. "Dwarves of Kal Kartha, I speak the Law. Your house is cast down; you have "
 1971. "harbored a great evil. Who now will take the burden of cleansing this "
 1972. "holding of its taint?"
 1973. msgstr ""
 1974. "Kal Kartos dvarfai, paprotys skelbia štai ką. Jūsų dinastija nutraukta; jūs "
 1975. "priglaudėt didį blogį. Kas dabar prisiims naštą išvalyti valdas nuo šios "
 1976. "dėmės?"
 1977. #. [message]: speaker=narrator
 1978. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:132
 1979. msgid ""
 1980. "The dwarves of Kal Kartha muttered among themselves and looked at one "
 1981. "another uneasily. None stepped forward."
 1982. msgstr ""
 1983. "Kal Kartos dvarfai murmėjo tarpusavy ir neramiai žvalgėsi. Nė vienas nežengė "
 1984. "pirmyn."
 1985. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 1986. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:138
 1987. msgid ""
 1988. "Loremaster... None of us is fit to take up the lordship. Karrag fooled us "
 1989. "all, made us the tools of his foul scheme."
 1990. msgstr ""
 1991. "Išminčiau... Nė vienas iš mūsų nėra tinkamas perimti vadovavimą. Karagas "
 1992. "apmulkino mus visus, pavertė savo bjauraus plano sraigteliais."
 1993. #. [message]: speaker=Pelias
 1994. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:163
 1995. msgid ""
 1996. "I was told I’d find Aiglondur of Knalga here. I bear a message from Tallin, "
 1997. "the Lord Protector of the Alliance."
 1998. msgstr ""
 1999. "Man sakė, kad aš Aiglondurą iš Knalgos rasiu čia. Aš nešu žinią nuo Talino, "
 2000. "Sąjungos lordo protektoriaus."
 2001. #. [message]: speaker=Aiglondur
 2002. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:168
 2003. msgid "I am he. Speak your message."
 2004. msgstr "Aš ir esu jis. Sakyk savo žinią."
 2005. #. [message]: speaker=Pelias
 2006. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:174
 2007. msgid ""
 2008. "I have been on your track for weeks. Word of your rout of Tan-Malgar and his "
 2009. "allies spread, and reached Tallin. You did the Alliance better service than "
 2010. "you knew that day; Tan-Malgar had exchanged messages with certain orcish "
 2011. "chieftains within the Alliance, and your victory prevented a dangerous "
 2012. "revolt."
 2013. msgstr ""
 2014. "Sekiau jūsų pėdsakais kelias savaites. Kalbos apie Tan-Malgaro ir jo "
 2015. "sąjungininkų sutriuškinimą plačiai pasklido ir pasiekė Taliną. Tądien "
 2016. "Sąjungai jūs padarėte didesnę paslaugą, nei galvojote; Tan-Malgaras "
 2017. "apsikeitė žinutėmis su tam tikrais orkų vadais Sąjungos viduje ir jūsų "
 2018. "pergalė apsaugojo mus nuo pavojingo sukilimo."
 2019. #. [message]: speaker=Pelias
 2020. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:179
 2021. msgid ""
 2022. "Aiglondur, the Protector dubs you a Lord Companion of the Alliance. He bids "
 2023. "you return to Knalga as soon as convenient, for your investiture."
 2024. msgstr ""
 2025. "Aiglondurai, lordas protektorius paskiria Jus sąjungos legatu. Jis kviečia "
 2026. "Jums patogiu laiku grįžti į Knalgą inauguracijai."
 2027. #. [message]: speaker=Dulcatulos
 2028. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:184
 2029. msgid "(<i>Wonderingly</i>) A Lord Companion? And kin of ours..."
 2030. msgstr "(<i>Besistebėdami</i>) Legatas? Mūsų giminaitis..."
 2031. #. [message]: speaker=Narithil
 2032. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:189
 2033. msgid ""
 2034. "It would be no shame for a Lord Companion to rule this holding, as Hamel "
 2035. "does at Knalga."
 2036. msgstr ""
 2037. "Legatui nebūtų gėda vadovauti šiai valdai, kaip kad Hamelis vadovauja "
 2038. "Knalgai."
 2039. #. [message]: speaker=narrator
 2040. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:194
 2041. msgid ""
 2042. "The Kal Karthans looked at each other, and Aiglondur, with dawning hope."
 2043. msgstr ""
 2044. "Kal Kartiečiai susižvalgė tarpusavy ir pažvelgė į Aiglondurą su brėkštančia "
 2045. "viltim."
 2046. #. [message]: speaker=Angarthing
 2047. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:200
 2048. msgid "It would be fitting. The Loremasters will approve."
 2049. msgstr "Toks sprendimas būtų priimtinas. Išminčiai sutiks."
 2050. #. [message]: speaker=Aiglondur
 2051. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/13_Epilogue.cfg:205
 2052. msgid ""
 2053. "Pelias, my thanks to the Lord Protector; I will attend him in the spring. "
 2054. "But it seems that I have some work to do here first."
 2055. msgstr ""
 2056. "Peliasai, mano padėka lordui protektoriui; aš pas jį atvyksiu pavasarį. Bet "
 2057. "pirmiausia turiu šį tą nuveikti čia."
 2058. #. [unit_type]: id=Dwarvish Annalist, race=dwarf
 2059. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Annalist.cfg:4
 2060. msgid "Dwarvish Annalist"
 2061. msgstr "Dvarfų metraštininkas"
 2062. #. [unit_type]: id=Dwarvish Annalist, race=dwarf
 2063. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Annalist.cfg:21
 2064. msgid ""
 2065. "Dwarvish Annalists are the historians of this ancient and proud race. They "
 2066. "are few in number, and their very existence is not generally known to the "
 2067. "other peoples of the Great Continent. To the abilities of the Witness they "
 2068. "add, through the study of herb and mineral lore, the ability to cure poison."
 2069. msgstr ""
 2070. "Dvarfų metraštininkai yra šios senos ir išdidžios rasės istorikai. Jų yra "
 2071. "labai mažai, net pats jų buvimas kitoms Didžiojo Kontinento tautoms nėra "
 2072. "apskritai žinomas. Bestudijuodami žolelių ir mineralų mokslą ir apjungdami "
 2073. "šias žinias su Liudijimo galia, jie geba gydyti nuo nuodų."
 2074. #. [attack]: type=impact
 2075. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Annalist.cfg:61
 2076. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Loremaster.cfg:64
 2077. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Witness.cfg:66
 2078. msgid "bolas"
 2079. msgstr "rutuliai"
 2080. #. [unit_type]: id=Dwarvish Loremaster, race=dwarf
 2081. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Loremaster.cfg:4
 2082. msgid "Dwarvish Loremaster"
 2083. msgstr "Dvarfų Išminčius"
 2084. #. [unit_type]: id=Dwarvish Loremaster, race=dwarf
 2085. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Loremaster.cfg:23
 2086. msgid ""
 2087. "Loremasters are the sages of the dwarvish race. Their counsel is greatly "
 2088. "valued by war-leaders and chieftains, and they are viewed with awe by "
 2089. "ordinary dwarves, for they alone have plumbed the deepest and most closely-"
 2090. "held secrets of dwarven knowledge. It is said that where a loremaster "
 2091. "stands, there is the soul of the dwarves. To the abilities of the Annalist "
 2092. "they add a limited ability to heal."
 2093. msgstr ""
 2094. "Dvarfų išminčių patarimai labai vertinami karo vadų ir valdovų, o paprasti "
 2095. "dvarfai į išminčius žvelgia su pagarbia baime, nes tik jie vieninteliai yra "
 2096. "perpratę didžiausias ir labiausiai saugomas dvarfų žinių paslaptis. Sakoma, "
 2097. "kad ten kur stovi išminčius, ten ir yra dvarfų siela. Be metraštininko "
 2098. "gebėjimų jie dar turi ir ribotas gydymo galias."
 2099. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Dragonguard, race=dwarf
 2100. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Dragonguard.cfg:4
 2101. msgid "Dwarvish Masked Dragonguard"
 2102. msgstr "Kaukėtas dvarfų slibingriausmis"
 2103. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Fighter, race=dwarf
 2104. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Fighter.cfg:4
 2105. msgid "Dwarvish Masked Fighter"
 2106. msgstr "Kaukėtas dvarfų kovotojas"
 2107. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Guardsman, race=dwarf
 2108. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Guardsman.cfg:4
 2109. msgid "Dwarvish Masked Guardsman"
 2110. msgstr "Kaukėtas dvarfų sargybinis"
 2111. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Lord, race=dwarf
 2112. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Lord.cfg:4
 2113. msgid "Dwarvish Masked Lord"
 2114. msgstr "Kaukėtas dvarfų valdovas"
 2115. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Lord, race=dwarf
 2116. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Lord.cfg:17
 2117. msgid ""
 2118. "Feared in dwarven legend is the Dwarf Lord who masks his face, using the "
 2119. "formidable fighting powers of his kind without accounting to his peers and "
 2120. "the loremasters of Dwarven-kind for the dark and bloody uses to which he "
 2121. "puts his weapons. Like his barefaced kin, the Dwarf Lord wields axe and "
 2122. "hammer with masterful skill, and can hit a target with a thrown hand axe at "
 2123. "several paces. Though slow on their feet, these dwarves are a testament to "
 2124. "the prowess of their kind."
 2125. msgstr ""
 2126. "Bijomas dvarfų legendose yra dvarfų valdovas, kuris slepia savo veidą, "
 2127. "neatsižvelgdamas nei į sau lygius, nei į išminčius, naudojantis savosios "
 2128. "rūšies grėsmingą kovos galią tamsiems ir kruviniems darbams. Kaip ir jo "
 2129. "atviraveidis giminaitis, dvarfų valdovas meistriškai įgudęs naudotis kirviu "
 2130. "bei kūju, iš kelių žingsnių atstumo pataikyti į priešininką svaidomuoju "
 2131. "kirviu. Nors lėti žygūnai, tačiau šie dvarfai yra gyvas savosios rūšies "
 2132. "meistriškumo įrodymas."
 2133. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Sentinel, race=dwarf
 2134. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Sentinel.cfg:4
 2135. msgid "Dwarvish Masked Sentinel"
 2136. msgstr "Kaukėtas dvarfų sergėtojas"
 2137. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Stalwart, race=dwarf
 2138. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Stalwart.cfg:4
 2139. msgid "Dwarvish Masked Stalwart"
 2140. msgstr "Kaukėtas dvarfų stipruolis"
 2141. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Steelclad, race=dwarf
 2142. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Steelclad.cfg:4
 2143. msgid "Dwarvish Masked Steelclad"
 2144. msgstr "Kaukėtas dvarfų šarvuotis"
 2145. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Steelclad, race=dwarf
 2146. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Steelclad.cfg:17
 2147. msgid ""
 2148. "More experienced Dwarvish fighters wear heavy chain mail and plate armor, "
 2149. "for which they are rightly famous. In the dark dreams of dwarvenkind, some "
 2150. "conceal their faces behind riveted masks."
 2151. msgstr ""
 2152. "Labiau patyrę dvarfų kovotojai dėvi sunkius grandininius arba plokštinius "
 2153. "šarvus, už ką vadinami šarvuočiais ir yra pelnytai žymūs. Tamsiuose dvarfų "
 2154. "tautos sapnuose kai kurie slepia savo veidus už kniedytų kaukių."
 2155. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Thunderer, race=dwarf
 2156. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Thunderer.cfg:4
 2157. msgid "Dwarvish Masked Thunderer"
 2158. msgstr "Kaukėtas dvarfų perkūntrankis"
 2159. #. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Thunderguard, race=dwarf
 2160. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Thunderguard.cfg:4
 2161. msgid "Dwarvish Masked Thunderguard"
 2162. msgstr "Kaukėtas dvarfų perkūnšaudis"
 2163. #. [unit_type]: id=Dwarvish Witness, race=dwarf
 2164. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Witness.cfg:10
 2165. msgid "Dwarvish Witness"
 2166. msgstr "Dvarfų liudytojas"
 2167. #. [unit_type]: id=Dwarvish Witness, race=dwarf
 2168. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Witness.cfg:27
 2169. msgid ""
 2170. "A Witness functions as the eyes of the dwarves’ history, a deep lore that "
 2171. "they never share with outsiders. The presence of a Witness inspires dwarvish "
 2172. "warriors with the knowledge that their deeds (and their deaths) will not go "
 2173. "unrecorded. They learn a fighting style deliberately unlike that of their "
 2174. "fellows, one designed to turn the vaunted strength of the dwarves against "
 2175. "itself. The person of a Witness is considered sacred, and Witnesses are "
 2176. "often used as envoys between dwarvish clans."
 2177. msgstr ""
 2178. "Liudytojai veikia tarsi dvarfų istorijos akys, gili išmintis, kuria jie "
 2179. "niekuomet nesidalina su pašaliečiais. Liudytojo buvimas šalia įkvepia dvarfų "
 2180. "karius, nes jie žino, jog jų darbai (ir mirtys) nebus užmirštos. Jie "
 2181. "sąmoningai mokosi visiškai nepanašaus į jų bičiulių kovos stiliaus, sukurto "
 2182. "taip, kad apgręžtų liaupsinamą dvarfų jėgą prieš juos pačius. Liudytojo "
 2183. "asmuo laikomas šventu, tad Liudytojai dažnai naudojami kaip pasiuntiniai "
 2184. "tarp dvarfų klanų."
 2185. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/abilities.cfg:4
 2186. msgid ""
 2187. " The presence of this unit inspires own units next to it to deal more damage "
 2188. "in combat, though this only applies to units of lower or equal level."
 2189. msgstr ""
 2190. " Šio dalinio buvimas šalia įkvepia savus dalinius daryti daugiau žalos "
 2191. "mūšyje, tačiau tai veikia tik tokio pat ar žemesnio lygio dalinius."
 2192. #. [leadership]: id=inspire
 2193. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/abilities.cfg:13
 2194. msgid "inspire"
 2195. msgstr "įkvėpia"
 2196. #. [leadership]: id=inspire
 2197. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/abilities.cfg:14
 2198. msgid "female^inspire"
 2199. msgstr "įkvėpia"
 2200. #. [leadership]: id=inspire
 2201. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/abilities.cfg:15
 2202. #, fuzzy
 2203. msgid ""
 2204. "This unit can inspire own units that are next to it, making them fight "
 2205. "better. Adjacent own units of lower or equal level will deal 25% more damage "
 2206. "plus 25% for each level they are below the inspiring unit."
 2207. msgstr ""
 2208. "Šis karys gali įkvėpti savus L0 ar L1 karius esančius greta, priversdamas "
 2209. "juos kautis geriau. Šalia esantys L1 kariai darys 25% daugiau žalos; L0 "
 2210. "kariai darys 50% daugiau žalos."
 2211. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:6
 2212. msgid "Aiglondur"
 2213. msgstr "Aiglonduras"
 2214. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:19
 2215. msgid "Angarthing"
 2216. msgstr "Angartingas"
 2217. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:33
 2218. msgid "Ratheln"
 2219. msgstr "Ratelnas"
 2220. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:45
 2221. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:58
 2222. msgid "Dulcatulos"
 2223. msgstr "Dulkatulosas"
 2224. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:72
 2225. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:81
 2226. msgid "Karrag"
 2227. msgstr "Karagas"
 2228. #. [message]: speaker=Aiglondur
 2229. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/herodeaths.cfg:12
 2230. msgid "I fall!"
 2231. msgstr "Aš kritau!"
 2232. #. [message]: speaker=Aiglondur
 2233. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/herodeaths.cfg:30
 2234. msgid "Oh no! Without a loremaster we cannot complete our mission!"
 2235. msgstr "O ne! Be išminčiaus pagalbos mes negalime atlikti užduoties!"
 2236. #. [message]: speaker=Ratheln
 2237. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/herodeaths.cfg:48
 2238. msgid "Aaarrgh! My students... What will become of them?"
 2239. msgstr "Aaarrgh! Mano mokiniai... Kas jiems atsitiks?"
 2240. #. [message]: speaker=Aiglondur
 2241. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/herodeaths.cfg:62
 2242. msgid ""
 2243. "Without Dulcatulos to explain our actions to the Kal Karthans we’ll have to "
 2244. "fight them, too. Our mission has failed."
 2245. msgstr ""
 2246. "Be Dulkatuloso, kuris paaiškintų mūsų veiksmus Kal Kartiečiams, mes turėsime "
 2247. "kautis ir su jais. Mūsų užduotis žlugo."
 2248. #. [message]: speaker=narrator
 2249. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/macros.cfg:43
 2250. msgid ""
 2251. "Without magic users from Master Perrin’s academy in your party, you can no "
 2252. "longer recruit new ones."
 2253. msgstr ""
 2254. "Savo draugijoj nebeturėdami magų iš Perino akademijos, jūs daugiau "
 2255. "nebegalite samdytis naujų magų."
 2256. #. [message]: speaker=unit
 2257. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/macros.cfg:67
 2258. msgid "There an altar in this temple, and a staff lies upon it."
 2259. msgstr ""
 2260. #. [object]: id=sorf # Prevent it from being picked up more than once.
 2261. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/macros.cfg:81
 2262. msgid "Staff of Righteous Flame"
 2263. msgstr "Teisingumo liepsnos lazda"
 2264. #. [object]: id=sorf # Prevent it from being picked up more than once.
 2265. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/macros.cfg:84
 2266. msgid ""
 2267. "This staff gives a dying mage a final strike that will destroy all nearby "
 2268. "enemies."
 2269. msgstr ""
 2270. "Lazda mirštančiam magui leidžia suduoti paskutinį smūgį, kuris sunaikina "
 2271. "visus aplink esančius priešus."
 2272. #. [object]: id=sorf # Prevent it from being picked up more than once.
 2273. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/macros.cfg:85
 2274. msgid "Only a mage may wield this Staff."
 2275. msgstr "Tik magas gali naudotis šia lazda."
 2276. #. [message]: speaker=unit
 2277. #: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/macros.cfg:110
 2278. msgid ""
 2279. "Aaarrgh! Though I die, the flame of righteousness shall send you down to "
 2280. "darkness!"
 2281. msgstr "Aaarrgh! Nors aš mirštu, teisingumo liepsna pasiųs jus visus į tamsą!"