Browse Source

Unfuzzy AOI.

tags/1.13.8
Andrius Štikonas 3 years ago
parent
commit
a27364b839
2 changed files with 19 additions and 37 deletions
  1. +4
    -5
      ai.lt.po
  2. +15
    -32
      aoi.lt.po

+ 4
- 5
ai.lt.po View File

@@ -6,16 +6,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-23 08:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-01 00:00+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-28 22:31+0200\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
"Language: Lithuanian\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
"%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"

#. [ai]: id=ai_default_rca
#: data/ai/ais/ai_default_rca.cfg:9
@@ -636,9 +636,8 @@ msgstr ""

#. [side]
#: data/ai/micro_ais/scenarios/goto.cfg:138
#, fuzzy
msgid "team_name^Ghosts"
msgstr "Vilkai"
msgstr "Vaiduokliai"

#. [event]
#: data/ai/micro_ais/scenarios/goto.cfg:185


+ 15
- 32
aoi.lt.po View File

@@ -6,15 +6,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-23 08:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-01 00:00+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-28 22:46+0200\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
"Language: Lithuanian\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
"%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"

#. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:11
@@ -44,9 +45,8 @@ msgstr "(Pradedantysis lygis, 7 scenarijai.)"

#. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:20
#, fuzzy
msgid "Beginner"
msgstr "(Pradedantysis)"
msgstr "Pradedantysis"

#. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:20
@@ -60,15 +60,13 @@ msgstr "Valdovas"

#. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:21
#, fuzzy
msgid "Normal"
msgstr "(Normalus)"
msgstr "Normalus"

#. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:22
#, fuzzy
msgid "Challenging"
msgstr "(Iššaukiantis)"
msgstr "Iššaukiantis"

#. [campaign]: id=An_Orcish_Incursion
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/_main.cfg:22
@@ -217,12 +215,10 @@ msgstr "Erlorno mirtis"

#. [objectives]
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/01_Defend_the_Forest.cfg:129
#, fuzzy
msgid ""
"Elves can move quickly and safely among the trees. Pick off the enemy grunts "
"with your archers from the safety of the forest."
msgstr ""
"Patarimas:\n"
"Elfai greitai ir saugiai juda tarp medžių. Lankininkais galite išgaudyti "
"priešo pėstininkus iš saugios miško priedangos."

@@ -413,13 +409,11 @@ msgstr "Nugalėkite Gharlsą"

#. [objectives]
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/02_Assassins.cfg:114
#, fuzzy
msgid ""
"Assassins are hard to hit, and their poison is insidious. Stay close to the "
"villages, where poisoning can be cured, and force your enemies to attack you "
"from the river."
msgstr ""
"Patarimas:\n"
"Galvažudžius sunku sužeisti, o jų nuodai klastingi. Laikykitės arčiau kaimų, "
"kur galima išgyti nuo nuodų, ir priverskite priešą pulti iš upės."

@@ -567,12 +561,10 @@ msgstr "Nugalėkite Gnarghą"

#. [objectives]
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/03_Wasteland.cfg:103
#, fuzzy
msgid ""
"There are no villages in this scenario — you must use healers instead. Use "
"hit-and-run tactics to weaken enemy units who cannot heal themselves."
msgstr ""
"Patarimas:\n"
"Šiame žemėlapyje nėra kaimų, vietoje jų naudokite gydytojus. Išsekinkite "
"priešo dalinius, puldinėdami juos mušk-ir-bėk taktika."

@@ -811,12 +803,10 @@ msgstr "Nugalėkite visus priešų vadus"

#. [objectives]
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/04_Valley_of_Trolls.cfg:170
#, fuzzy
msgid ""
"Trolls are poor fighters when not on rugged terrain and fare even worse "
"during the daytime. Lure them out of the hills and attack in the sunlight."
msgstr ""
"Patarimas:\n"
"Troliai prastai kaunasi lygumose, o dieną jiems sekasi dar prasčiau. "
"Išviliokite juos iš kalvų ir pulkite dieną."

@@ -1057,7 +1047,7 @@ msgstr "Krughnaras"
#. [side]
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:89
msgid "Mages"
msgstr ""
msgstr "Magai"

#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:107
@@ -1072,12 +1062,10 @@ msgstr "Linaeros mirtis"

#. [objectives]
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/05_Linaera_the_Quick.cfg:127
#, fuzzy
msgid ""
"Use Elven Scouts and Linaera’s power of teleportation to mount hit-and-run "
"attacks."
msgstr ""
"Patarimas:\n"
"Su elfų žvalgų ir Linaeros galios teleportuotis pagalba, naudokite mušk-ir-"
"bėk tipo atakas."

@@ -1277,7 +1265,7 @@ msgstr "Apylanka per pelkes"
#. [side]: type=Lich, id=Keremal
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:45
msgid "Undead"
msgstr ""
msgstr "Nemirėliai"

#. [side]: type=Lich, id=Keremal
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:50
@@ -1291,12 +1279,10 @@ msgstr "Nugalėkite Keremalą"

#. [objectives]
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/06_A_Detour_through_the_Swamp.cfg:89
#, fuzzy
msgid ""
"Undead are resistant to physical attack. Use mages to attack the undead, and "
"elves to protect and support the mages."
msgstr ""
"Patarimas:\n"
"Nemirėliai atsparūs fizinei žalai. Pulkite juos magais, o elfais ginkite ir "
"palaikykite magus."

@@ -1352,34 +1338,32 @@ msgstr "Nugalėkite Rualšą"

#. [objectives]
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:102
#, fuzzy
msgid ""
"Your enemy is well-defended against attacks from the south. Use rangers to "
"sneak through the forest and mount a surprise attack from the north."
msgstr ""
"Patarimas:\n"
"Jūsų priešas gerai apsaugotas nuo puolimo iš pietų. Pasiųskite bastūnus "
"paslapčia pereiti mišką ir surengti netikėtą išpuolį iš šiaurės."

#. [unit]: type=Elvish Ranger, id=Celodith
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:139
msgid "Celodith"
msgstr ""
msgstr "Keloditė"

#. [unit]: type=Elvish Ranger, id=Earanduil
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:159
msgid "Earanduil"
msgstr ""
msgstr "Earanduilas"

#. [unit]: type=Elvish Ranger, id=Elvyniel
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:179
msgid "Elvyniel"
msgstr ""
msgstr "Elvinielė"

#. [unit]: type=Elvish Ranger, id=Delorfilith
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:199
msgid "Delorfilith"
msgstr ""
msgstr "Delorfilitas"

#. [message]: speaker=Lomarfel
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/scenarios/07_Showdown.cfg:212
@@ -1478,14 +1462,13 @@ msgstr "Deja, Erlornai, aš nuvyliau mus..."

#. [message]: speaker=Erlornas
#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/deaths.cfg:49
#, fuzzy
msgid ""
"All is lost! Without Linaera’s help, I cannot hope to defeat these "
"abominations!"
msgstr ""
"Viskas prarasta! Be Linaeros pagalbos aš negaliu tikėtis nugalėti šių siaubą "
"keliančių šmėklų!"
"Viskas prarasta! Be Linaeros pagalbos aš negaliu tikėtis nugalėti šias "
"šlykštynes!"

#: data/campaigns/An_Orcish_Incursion/utils/macros.cfg:4
msgid "Hint:"
msgstr ""
msgstr "Patarimas:"

Loading…
Cancel
Save