36 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Andrius Štikonas 38c9856193 update-pot преди 1 седмица
  Andrius Štikonas 118118b850 pot-update. преди 7 месеца
  Andrius Štikonas ff1e4bdc7b pot-update, new campaign added преди 11 месеца
  Andrius Štikonas 86d9df9f33 Switch translations back to master branch. преди 1 година
  Andrius Štikonas f50e37c579 pot-update преди 1 година
  Andrius Štikonas 282d6aa2e0 More translations in core textdomains: reached 80% преди 1 година
  Andrius Štikonas 00f55c7c02 More translations in core textdomains. преди 1 година
  Andrius Štikonas 85e49cb420 More translation updates, mostly in core textdomains. преди 1 година
  Andrius Štikonas 6918eea743 A lot of unfuzzying and new translations. преди 1 година
  Andrius Štikonas d7f91e05c8 pot-update преди 2 години
  Andrius Štikonas 67785243ba pot-update. преди 2 години
  Andrius Štikonas f547a62119 pot-update преди 2 години
  Andrius Štikonas fcd36e52f1 pot-update преди 2 години
  Andrius Štikonas 18c61a63f5 pot-update. преди 2 години
  Andrius Štikonas 127320f15c pot-update преди 2 години
  Andrius Štikonas a70b2a82dc pot-update преди 2 години
  Andrius Štikonas 771ce16160 pot-update. преди 2 години
  Andrius Štikonas a27364b839 Unfuzzy AOI. преди 3 години
  Andrius Štikonas 30dc64a2cf pot-update. преди 3 години
  Andrius Štikonas 32dc8fe3cb po headers. преди 3 години
  Andrius Štikonas a02ea41efa pot-update преди 3 години
  Andrius Štikonas 4bf2b84b2c pot-update. преди 4 години
  Andrius Štikonas ca7d6406d7 pot-update преди 6 години
  Andrius Štikonas 5faf51436e More random translations. преди 6 години
  Andrius Štikonas 5096f72023 pot-update преди 6 години
  Vytautas Saltenis cd5a8864e3 ai: a couple new strings преди 6 години
  Andrius Štikonas b8c634e672 pot-update преди 6 години
  Andrius Štikonas 76d68f5908 pot-update преди 6 години
  Andrius Štikonas 29fc714105 pot-update преди 6 години
  Andrius Štikonas 38702a61b2 Unfuzzy a lot of strings. преди 6 години
  Andrius Štikonas 789445884c pot-update преди 6 години
  Andrius Štikonas bd872914ff pot-update преди 6 години
  Andrius Štikonas a417f412a0 pot-update преди 7 години
  Andrius Štikonas 880eba89fd More translations in wesnoth and ai. преди 7 години
  Andrius Štikonas b9efaccaeb pot-update преди 7 години
  Andrius Štikonas 9510ee4415 pot-update преди 7 години