The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Andrius Štikonas 118118b850 pot-update. 2 tygodni temu
ai.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
anl.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
aoi.lt.po pot-update, new campaign added 4 miesięcy temu
did.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
dm.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
dw.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
editor.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
ei.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
help.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
httt.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
l.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
lib.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
low.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
manpages.lt.po pot-update 3 miesięcy temu
manual.lt.po pot-update 3 miesięcy temu
multiplayer.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
nr.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
sof.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
sota.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
sotbe.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
tb.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
test.lt.po pot-update. 1 rok temu
thot.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
trow.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
tsg.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
tutorial.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
units.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
utbs.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
wesnoth.lt.po pot-update. 2 tygodni temu
wov.lt.po pot-update, new campaign added 4 miesięcy temu